Проведе се Първата научно-практическа конференция-семинар, посветена на „Успешните управленски практики на столичната образователна система“

В периода 15.11. – 17.11.2023 г. в к. к. Боровец се проведе Първата научно-практическа конференция-семинар на тема „Успешните управленски практики на столичната образователна система“. Тя беше организирана от Регионалното управление на образованието – София-град и Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Началникът на РУО-София-град д-р Ваня Кастрева подчерта нарастването броя на образователните институции в столицата само за последните три години от 558 до 581 и необходимостта от иновативното изграждане и управление на ефективна и приобщаваща среда в тях. Според нея за това са необходими съвместните усилия на всички заинтересовани страни.

На конференцията-семинар бяха представени добри практики и успешни дейности на училищните екипи от София-град в направления като „Профилът на ефективния директор“, „Иновативен мениджмънт“, „Изграждане и управление на приобщаваща среда“ и „Управление на социалните партньорства“. Представената информация предстои да бъдат публикувани в сборник с доклади с цел достигане до най-широк кръг от представители на всички заинтересовани страни.

По време на семинара бяха обменени идеи за създаване на позитивна училищна среда, повишаване резултатите на учениците, изграждане на успешни училищни екипи и партньорства с грижа за всеки учител и отговорност за всяко дете и ученик.