Провеждане на обучения за педагогически специалисти с ръководни функции по Национална програма „Квалификация“ 2020 г. на тема: „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип“

Изх. № РУО 1- 2711/ 31.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на НЦПКПС с изх. № П-118/30.01.2020 г., вх. № РУО 1- 2619/30.01.2020 г. Ви уведомявам, че Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) ще проведе обучения за педагогически специалисти с ръководни функции по Национална програма „Квалификация“ 2020 г. на тема: „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип“.

Квалификацията на директорите от София-град ще се осъществи в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, както следва:

  • От 12.02.2020 г.до 14.02.2020 г. – 2-ма директори на училища от София-град.
  • От 17.02.2020  г. до 19.02.2020 г. – 2-ма директори на училища от София-град.
  • От 19.02.2020 г. до 21.02.2020 г.  – 2-ма директори на училища от София-град.
  • От 24.02.2020 г. до 26.02.2020 г. – 2-ма директори на училища от София-град.
  • От 26.02.2020 г. до 28.02.2020 г. – 2-ма директори на училища от София-град.

Разходите за обучение, нощувка, храна, кафе-паузи, издаване на удостоверение и административно обслужване са за сметка на Национална програма „Квалификация“ 2020 г. Квалификационните курсове са с продължителност от 16 академични часа и участниците в тях ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден по 1 квалификационен кредит. Всяко обучение е с начален час 14.00 часа (първи ден) и краен час 12.30 часа (последен ден).

Бланките за удостоверение се попълват онлайн, като всеки участик избира темата и датата на квалификационния курс, в който е включен, на следните адреси в сайта на НЦПКПС:  https://www.niokso.bg/ или  https://www.niokso.bg/events.html.

Под всяка тема има линк с текст: ДАННИ ЗА СЕРТИФИКАТ, който води до бланката на удостоверение, която трябва да се попълни. Всеки обучаем носи отговорност за достоверността и актуалността на данните, които е попълнил. Бланки на удостоверения, изпратени по имейл, няма да бъдат обработвани. Обучаемите ще имат достъп до бланките няколко дни преди началото на всеки курс.

Моля, ако желаете да вземете участие в обучението в срок до 06.01.2020 г. да попълните данните си в приложения формуляр на адрес:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWzEZ_O2nFL8urCOV0mhub0Wf19dNPTW4C-7ZGdGhZT-fhhg/viewform?usp=sf_link

 

Моля да имате предвид, че при запълване на броя участници за София-град, формата за регистрация ще бъде затворена.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД