Проверка на способностите

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Обръщам отново внимание, че заявления за явяване на изпит за проверка на способностите подават само учениците, желаещи да кандидатстват в училища по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Тези заявления не важат за кандидатстване в спортните училища, както и в училища по изкуствата и културата.

Тази година изпит за проверка на способностите е необходим за прием в паралелки в следните училища:

  1. Изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 3. СУ „Марин Дринов“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, 144. СУ „Народни будители“, НСУ „София“ и ПГИИ „Проф. Николай Райнов“;
  2. Музика: 144. СУ „Народни будители“;
  3. Спорт: 28. СУ „Алеко Константинов“, 29. СУ „Кузман Шапкарев“ и 144. СУ „Народни будители“ (паралелка специалност „Български танци“).

Заявленията се подават в училищата, в които към момента се обучава ученикът в срок от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД