Проект младши европосланици в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ – София

На 21-ви юни 2023 младшите европосланици от 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ проведоха своята последна среща за учебната 2022/2023 година. Те направиха подробен отчет на дейността си в посока опазване и разпространение на общоевропейските ценности – неделима част от франкофонския дух и култура. През изминалите девет месеца младшите европосланици взеха участие в множество междуучилищни и международни дискусии и форуми, като голямата среща на българските училища европосланици през есента на 2022 г. и посещението на група ученици в Европейския парламент в Брюксел през април тази година. Учениците се срещнаха с множество социално ангажирани личности от българското и европейското политическо пространство, сред които именно господин Петър Витанов и господин Крум Зарков.

В рамките на програма на Европейския парламент господин Витанов организира посещението на четирима ученици от 11. клас в Брюксел, където придружени от своя учител по философия госпожа Теодора Тодорова, те се запознаха с работата на европейските институции и придобиха множество нови знания в сфери като политика, дипломация, култура и език. По време на своето посещение господин Зарков, възпитаник на Френската гимназия, се срещна със своите някогашни преподаватели, с носталгия си спомни за ученическите си дни и разговаря с учениците от 10. и 11. клас, на които сподели своите съвети, окуражавайки ги да продължат дейността си.

Крум Зарков и Петър Витанов засвидетелстваха подкрепата си за проекта на младшите европосланици „Моята-Нашата Зелена Европа на бъдещето“, чиято основна цел е да насърчи и развие информираността, мотивацията за гражданска активност и проявите на гражданско самосъзнание у младите хора.

Снимки: Нели Томова