Проект 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”

Проектът се осъществява от Министерството на образованието и науката – Национален координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, в съответствие със Споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства №  614188 между Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия  и  култура  на Европейската  комисия  и  Министъра  на образованието и науката на Република България.

Посланици на EPALE от София.

Областна координационна група София-град.

Резюме към анализ на състоянието на сектора за учене на възрастни в област София-град.

Състояние на сектора за учене на възрастни в област София – град.

Повече за проекта.