Проект „Обучение чрез общуване с обич“

„Обучение чрез общуване с обич“ е проект на 163.ОУ, финансиран по програма Еразъм+ . В периода от 21.03. до 26.03.2022 г. пет учители от училището участваха в обучение на тема „Класната стая в начален етап – ефективни методи на обучение за включващо  образование с използване на методи от неформалното образоване“, в гр.Сантарем, Република Португалия.

В контекста на съвременното пъстро общество, все повече се утвърждава моделът  на включващата класна стая, с уважение към различията и ползване на методи и техники, които са забавни за учениците и ги обединяват като група.