Проект по Програма Еразъм + № 2019-1-TR01-KA201-077307 „Нови подходи в инспектирането – полицентричен модел“

Регионално управление на образованието – София-град и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, си сътрудничат за изпълнението на дейностите по проект от програма Еразъм + № 2019-1-TR01-KA201-077307Нови подходи в инспектирането – полицентричен модел“, където партньори са Ordu Il Milli Egitim Mudurlugu – Национален инспекторат – Турция, Dublin City University, Vrije Universiteit Amsterdam, Universidade de Lisboa, Instituto Politecnico de Viseu;

За изпълнение на дейности по проекта представители на РУО – София-град се включиха в работна среща на екипа по проекта в Амстердам и обучителен семинар в Дъблин.

По време на обучителния семинар в Дъблин за партньорите по проекта бяха организирани поредица от презентации, срещи и посещения с цел запознаване със системите за инспектиране на училищата в Ирландия и Северна Ирландия, опит от работата на образователни мрежи, опита от полицентрично инспектиране на мрежа от училища в Северен Белфаст и посещение на училище в Дъблин, което е част от две образователни мрежи за подкрепа на деца от уязвими групи.

В периода 30 май – 3 юни 2022 г. българските партньори по проекта – Факултета по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“ и РУО София-град ще бъдат домакини на обучителен семинар, работни срещи и посещения, свързани със споделянето на опита от самооценяването, взаимното оценяване и полицентричното инспектиране на мрежа от училища в София и запознаване с образователната система и системата за инспектиране в България.

http://www.polycentricmodel.com/