Пролетен ученически дискусионен форум – събитие, създадено от ЧСУ „Рьорих“, част от календара на БАЧУ

23 март 2023 г., ХХ-ти Пролетен ученически дискусионен форум – можещи, знаещи, уверени в себе си и в своите възможности млади хора, които демонстрираха качества, надхвърлящи възрастта им: умение за бърз анализ и синтез на информация, самообладание, езикова култура, уважение към опонента. 54 гимназисти от 8 частни училища: ЧСУ „Артис“,  ЧСЕУ „Британика“, ЧСУ „Веда“, ЧНУ „Ерих Кестнер“, ЧАЕГ „Проф. Иван Апостолов“, ПЧМГ, ЧСУ „Рьорих“ и ЧСУ „Увекинд“ участваха в юбилейното издание на Пролетния ученически дискусионен форум и дебатираха по актуални обществени теми. Форумът излъчи отбор победител – този на ЧАЕГ „Проф. Иван Апостолов“- и номинира 12 индивидуални участници, сред които ще бъдат селектирани 5. Те ще представят България през месец април на Международния ученически дебат в Португалия по време на ежегодната среща на ЕКНАЙС.

И тази година любезен домакин на Пролетния ученически дискусионен форум бе Нов български университет, чиято академична среда е подходящото пространство за изявата на тези перспективни млади хора. Специална благодарност на г- н Христо Панчугов, преподавател в НБУ, за съдействието и вдъхновяващите думи при откриване на Форума.

Гост на Пролетния ученически дискусионен форум, част от календара на Българската асоциация на частните училища, бе нейният председател – г-жа Мария Каменова. Спецална благодарност за изключителната й съпричастност и отдаденост към идеята и осъществяването на събитието.