Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ печели два проекта по Програма ЕРАЗЪМ+

Иновативна професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ за първи път в своята 65 годишна училищна история (уч. 2021/2022 година) печели два проекта по Програма ЕРАЗЪМ+ за период на действие от две години.  Одобрените за финансиране проекти са по:

  • КЛЮЧОВA ДЕЙНОСТ 1 „Образователна мобилност за граждани“ – Сектор „Професионално образование и обучение“- ДОГОВОР № – 2021-1-BG01-KA122-VET-000030918. „Развитие на бъдещи дизайнери“ е проектът, който предвижда МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ от Гимназията в гр. Брага, Португалия, където участниците ще имат възможност да  придобият ключови умения и компетенции, да се запознаят с новите тенденции в дизайна и да се срещнат със света на международния бизнес.
  • КЛЮЧОВA ДЕЙНОСТ 2 „Партньорства за сътрудничество“– Сектор „Професионално образование и обучение“- ДОГОВОР № – 2021-1-BG01-KA220-VET-000033051. Foster the digital transition in VET schools” е проектът, който предвижда създаване на образователна платформа за дигитализиране на професионалното обучение, където педагогически специалисти от цял свят ще могат да споделят добри практики и виртуални уроци от различни сфери на професионалното обучение и образование по дизайн и изкуства. Партньори за реализиране на дейностите по проекта (изработка на методология, разработка на виртуални уроци и хостване на платформа) на ПГД „ Ел. Вазова“ и „Знам и мога“ от българска страна са професионални училища, академии и организации от Португалия, Чехия, Турция и Кипър.

Целите и очакваните резултати по двата проекта са повишаване на мотивацията за учене през целия живот, подобряване качеството и потенциала  на професионалното обучение и образование, чрез прилагане на съвременни педагогически подходи, базирани на дигиталните технологии и иновациите в сферата на дизайна и изкуството.

Да пожелаем успех и откриване на нови хоризонти пред  бъдещите дизайнери и техните учители в иновативните им мечти, които чрез участия и реализиране на проекти и инициативи се  превъръщат в реалност.