Професионална гимназия по дизайн  представиха педагогическа практика за генетичните процеси на репликация

Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ бе представена открита педагогическа практика на тема „Генетични процеси. Репликация“. Заедно с това се проведе и обучение на тема „Прилагането на компетентностния подход в обучението по природни науки в първи гимназиален етап“.

Основна цел бе да се насочи вниманието на учениците към важността на репликацията на ДНК, като процес за запазване на наследствеността и фактор за еволюцията на организмите.

Новите знания бяха представени чрез презентация, видеа и демонстрации, игри със състезателен характер и практическа задача – биомоделиране с използването на платформата Kahoot.