Първа национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“

В периода 26 – 27 април 2022 г. се проведе Първа национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“ – ИТА 2022. Конференцията се организира от: Химикотехнологичен и металургичен университет – гр. София, Катедра „Автоматизация на производството“ и със съдействието на: РУО – София-град, Деканат за Продължаващо и дистанционно обучение – ХТМУ – гр. София, Регионален център за дигитални решения и иновации НКИЗ, Национална Компания Индустриални Зони ЕАД и Български Информационен Център за Киберсигурност. Регистрираха се 109 участници, от които 4 от Полша. 53 ученици, в това число от Полша, от 19 училища, от 15 града на страната участваха и представиха своите иновативни разработки. Отличилите се получиха награди.