ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА С НОВОНАЗНАЧЕНИТЕ СЛЕД КОНКУРС ДИРЕКТОРИ НА СТОЛИЧНИ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

Във връзка с встъпването в длъжност на спечелилите конкурсите за директор на общинско училище,  началникът на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева проведе с тях на 21 март 2024 година първа работна среща. На нея присъстваха и заместник-кметът г-жа Яна Генова, председателите на работодателските организации и старши експертите по организация на средното образование.

Искрено вярвам това да бъде и първа стъпка в общия ни път за издигане престижа на столичната образователната система като лидер в провеждане на политиките за качествено училищно образование, съизмеримо с европейските постижения, каза д-р Кастрева, и даде методически указания за успешното професионално реализиране на новоназначените директори.