Свободни работни места

Дата на публикуванеОбразователна институцияСвободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12)Брой свободни работни места за длъжносттаКраен срок за подаване на документи (дата/ час)Телефон за контакт
20.10.2020ДГ 61 "Шарено петле"Помощник възпитател227.10.2020 02/8709377
20.10.2020149 СУ "Иван Хаджийски"Учител в ЦОУД - начален етап /по заместване/123.10.2020 0894442591
20.10.2020НУКК - Горна БаняУчител по английски език105.11.2020 02/9048260
02/9048240
20.10.2020ДГ 168 "Косе Босе"Помощник възпитател128.10.2020 - 16.00 ч.0884200659
0876731518
20.10.2020ДГ 168 "Косе Босе"Психолог128.10.2020 - 16.00 ч.0884200659
0876731518
20.10.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по математика130.10.2020 02/9556252
20.10.20205 ОУ "Иван Вазов"Външен лектор по английски език - 7 клас 128.10.2020 - 10.00 ч.0884801665
20.10.202054 СУ "Св.Иван Рилски"майстор поддръжка106.11.2020 02/9381021
20.10.2020130 СУ "Стефан Караджа"Учител по информационни технологии127.10.2020 02/8470495
0876127805
19.10.202061 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"хигиенистка127.10.2020 0884801719
19.10.2020120 ОУ "Г.С.Раковски"Учител в начален етап I-IV клас/по заместване/126.10.2020 02/8665680
19.10.202096 СУ "Л.Н.Толстой"Домакин - архивар120.11.2020 02/8268339
02/8268342
19.10.2020ЧОУ "Джани Родари" ЕООДХигиенист122.10.2020 0896769243
0896769239
19.10.2020ЧОУ "Джани Родари" ЕООДШофьор122.10.2020 0896769243
0896769239
19.10.2020ЧОУ "Джани Родари" ЕООДУчител по английски език122.10.2020 0896769243
0896769239
16.10.2020ДГ N:185 "Звездичка"Помощник-възпитател в яслена група123.10.2020 - 15:30 ч.0884801505
16.10.2020148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Учител в ГЦДО - занимания по интереси, 10 ч. седм., външен лектор123.10.2020028704116
16.10.2020138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап 121.10.2020028720537
028723917
16.10.2020ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по математика 130.10.2020 – 16.00 ч.028575027
16.10.2020100 ОУ "Найден Геров"Портиер - техническо образование130.10.2020 0878519939
16.10.2020129 ОУ "Антим I"Учител ЦДО126.10.2020 029444115
16.10.2020ДГ 29 "Слънце"Медицински специалист230.10.2020 028706228
0879972772
16.10.2020ДГ 29 "Слънце"Помощник възпитател430.10.2020 028706228
0879972772
15.10.2020ДГ 120 "Детство под липите"Учител 121.10.2020 - 13:00 ч.028223219
15.10.202093 СУ "Александър Теодоров-Балан"Учител ЦДО /по заместване/119.10.2020 - 10:00 ч.028722120
15.10.202093 СУ "Александър Теодоров-Балан"Учител по БЕЛ /по заместване/119.10.2020 - 10:00 ч.028722120
15.10.2020157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по АЕ123.10.2020 - 15:00 ч.029710056
14.10.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по физика в гимназиален и прогимназиален етап /по заместване/123.10.2020029523016
14.10.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител в начален етап123.10.2020029382862
14.10.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител в ЦДО начален етап123.10.2020029382862
14.10.2020ДГ N:167 "Малкият принц"Помощник-възпитател222.10.2020 - 10:00 ч.029521610
029531757
14.10.2020ДГ N:63 "Слънце"Помощник-възпитател230.10.20200886648784
14.10.2020141 ОУ "Народни будители"Начален учител122.10.20200884801443
14.10.2020133 СУ "А.С.Пушкин"Начален учител по заместване115.10.2020029881131
14.10.2020139 ОУ "Захарий Круша"Външен лектор по биология - 216 ч.120.10.2020 0884801540
13.10.2020ДГ 69 "Жар Птица"Помощник-възпитател230.11.2020 - 15:00 ч.0884801488
0899136272
13.10.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Хигиенистка123.10.2020029381021
13.10.2020ДГ N:133 "Зорница"Помощник-възпитател120.10.2020 - 13:00 ч.028720390
13.10.202028 СУ "Алеко Константинов"Майстор по поддръжката притежаващ сертификат за ел. техник123.10.2020028295166
13.10.202028 СУ "Алеко Константинов"Психолог123.10.2020028295166
13.10.202056 СУ "Проф. Конст. Иречек"учител в начален етап121.10.2020028261177
028261387
13.10.2020ДГ 59 "Елхица"помощник на учителя123.10.2020028759029
13.10.2020ДГ 112 "Детски Свят"помощник - възпитател 126.10.20200884801659
13.10.2020ДГ 112 "Детски Свят"Касиер - домакин 126.10.20200884801659
13.10.2020ДГ 127 "Слънце"Помощник възпитател 113.11.2020029589291
0879101645
13.10.2020ДГ 60 "Бор"Пом. кухня0.530.10.20200885310056
13.10.2020ДГ 60 "Бор"Пом. готвач130.10.20200885310056
13.10.2020ДГ 60 "Бор"Готвач130.10.20200885310056
13.10.2020ДГ 60 "Бор"Огняр0.521.10.20200885310056
13.10.2020ДГ 60 "Бор"Технически секретар0.521.10.20200885310056
13.10.2020ДГ 60 "Бор"Помощник възпитател0.521.10.20200885310056
12.10.202058 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по ФВС120.10.2020029367147
12.10.2020ДГ 37 "Вълшебство"Психолог116.10.2020 - 16:00 ч.028554119
12.10.2020101 СУ "Бачо Киро"Домакин115.10.20200882476015
12.10.2020101 СУ "Бачо Киро"Заместник-директор115.10.20200882476015
12.10.20207 СУ "Св. Седмочисленици"Учител по математика 6-7 клас 123.10.2020 - 16:00 ч.029876370
08.10.202017 СУ "Дамян Груев"Учител по математика 120.10.2020 02/8217188
02/9203050
08.10.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител по математика и ИТ123.10. 2020 - 17:00 ч.028594131
08.10.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител в ГЦОУД, начален етап123.10. 2020 - 17:00 ч.028594131
08.10.2020ЧПГ "Образователни технологии"Учител по АЕ, гимназиален етап115.10. 20200887614066
08.10.2020ДГ N:25 "Изворче"Помощник-възпитател219.10.20200884801773
029676620
08.10.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦДО начален етап114.10.2020 - 17:00 ч.0884801720
08.10.2020ДГ N:35 "Щастливо детство"Помощник на учителя - по проект114.10.2020 - 12:00 ч.02/8248830
0884801693
08.10.2020ДГ N:35 "Щастливо детство"Помощник-възпитател114.10.2020 - 12:00 ч.02/8248830
0884801693
08.10.2020ДГ 75 "Сърчице"Психолог116.10.2020028770396
028749429
08.10.202083 ОУ "Елин Пелин"Учител по информационни технологии - 276 ч.115.10.2020 - 16:30 ч.029923060
0884801763
08.10.2020ПГЕАПортиер/огняр116.10.2020 - 16:00 ч.028956910
028956933
028956919
08.10.2020ПГЕАХигиенист116.10.2020 - 16:00 ч.028956910
028956933
028956919
08.10.2020133 СУ "А.С.Пушкин"Домакин114.10.2020 - 16:00 ч.029881131
08.10.2020133 СУ "А.С.Пушкин"Учител по руски език123.10.2020 - 16:00 ч.029881131
08.10.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Чистач/хигиенист121.10.2020 029201203
08.10.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по АЕ - 144 ч., лектор121.10.2020 029201203
08.10.2020ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по БЕЛ116.10.2020 - 16:00 ч.028575027
08.10.2020ЧСУ "Дружба"Учител по физика и астрономия в гимназиален етап102.11.2020 - 17:00 ч.029345555
07.10.202069 СУ "Димитър Маринов"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап116.10.2020 - 17:00 ч.029791806
029791805
07.10.2020СГХСТУчител по АЕ114.10.2020028221096
05.10.2020ЧНГ "Ерих Кестнер"Учител по биология и ЗО115.10.2020029275773
05.10.202093 СУ "Александър Теодоров-Балан"Логопед108.10.2020 -17:00 ч.028722120
05.10.202071 СУ "П. Яворов"Логопед116.10.2020 -17:00 ч.029995064
05.10.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Чистач/хигиенист214.10.2020 - 16:00 ч.029521170
05.10.2020ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по АЕ123.10.2020 - 17:00 ч.028221186
05.10.2020118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"Учител ЦДО по заместване121.10.2020 - 10:00 ч.028740165
05.10.20205 ОУ "Иван Вазов"Пазач невъоръжена охрана115.10.2020 - 10:00 ч.0884801665
05.10.2020ДГ N:167 "Малкият принц"Помощник-възпитател112.10.2020 - 10:00 ч.029521610
029531757
05.10.2020ДГ N:167 "Малкият принц"Учител112.10.2020 - 10:00 ч.029521610
029531757
05.10.2020133 СУ "А.С.Пушкин"Начален учител (по заместване)108.10.2020 - 16:00 ч.029881131
05.10.2020ДГ N:49 "Радост"Учител115.10.2020029620531
05.10.20201 СУ "Пенчо П. Славейков"Хигиенист109.10.2020 - 16:00 ч.029835363
05.10.20201 СУ "Пенчо П. Славейков"Домакин0,509.10.2020 - 16:00 ч.029835363
05.10.2020159 ОУ "Васил Левски"Учител по математика и физика109.10.2020 0884707158
05.10.202050 ОУ "Васил Левски"Учител ЦДО123.10.2020 029671186
029671181
05.10.202037 СУ "Райна Княгиня"ГЦОУД начален етап, по заместване109.10.2020 -16:00 ч.0898522677
05.10.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител ПГ 5 годишни0,509.10.2020 -16:00 ч.0898522677
01.10.202024 СУ "П.К.Яворов"хигиенист105.10.2020029457396
02.10.202029 СУ "Кузман Шапкарев" Хигиенист107.10.2020 - 00.00ч.028319119
028310170
028313020
02.10.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по история - 124 ч.109.10.2020 0884801443
02.10.2020ДГ 103 "Патиланско царство"Помощник възпитател102.11.2020 029452798
0884801486
02.10.2020120 ОУ "Г.С.Раковски"Учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство V - VII клас120.10.2020 02/8665680
02.10.2020130 СУ "Стефан Караджа"Учител по информационни технологии115.10.2020 02/8470495
0876127805
02.10.2020134 СУ "Д.Дебелянов"Начален учител и учител група ЦДО I-IV клас116.10.2020 - 16.30029310686
02.10.2020134 СУ "Д.Дебелянов"Учител по физическо възпитание и спорт гимназиален етап116.10.2020 - 16.30029310686
02.10.2020ДГ 33 "Сребърни звънчета"ресурсен учител0,526.10.2020029561479
02.10.2020СПГ "Княгиня Евдокия"домакин0,509.10.2020 - 16:00 ч.028739500
02.10.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по БЕЛ130.10.2020 - 16:00 ч.028739500
02.10.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Консултант деца и младежи0,506.10.2020 - 14:30 ч.028739500
02.10.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"0,505.10.2020 - 14:00 ч.028739500
01.10.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Хигиенист214.10.2020 - 15:00 ч.028720047
01.10.20206 ОУ "Граф Игнатиев"ЗАС108.10.2020029881713
01.10.2020ДГ N:21 "Ежко Бежко"Помощник-учител113.10.2020 - 15:00 ч.029791696
01.10.2020ДГ N:21 "Ежко Бежко"Учител113.10.2020 - 15:00 ч.029791696
01.10.202037 СУ "Райна Княгиня"Медиатор107.10.2020 - 16:00 ч. 0882261280
01.10.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител начален етап по заместване109.10.2020 02/9454663
01.10.2020ДГ 37 "Вълшебство"Ресурсен учител0.509.10.2020 - 14.00 ч.028554119
01.10.2020ДГ 37 "Вълшебство"Ресурсен учител0.509.10.2020 - 14.00 ч.028554119
01.10.2020ДГ 37 "Вълшебство"Учител по заместване109.10.2020 - 14.00 ч.028554119
01.10.2020ДГ 37 "Вълшебство"психолог109.10.2020 - 14.00 ч.028554119
01.10.202027 СУ "Акад. Г. Караславов"Хигиенист109.10.2020 0885715030
01.10.2020ДГ 19 "Света София"Ресурсен учител106.10.2020 0884801531
01.10.2020ЧОУ "Джани РоДари"Хигиенист109.10.2020 0896769230
0896769239
01.10.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител руски език109.10.2020 0896769230
0896769239
01.10.2020ЧДГ "Джани РоДари"Медицинска сестра ясла109.10.2020 0896769232
0896769239
01.10.2020ЧДГ "Джани РоДари"Помошник възпитател109.10.2020 0896769232
0896769239
01.10.2020ЧДГ "Джани РоДари"Учител ДГ109.10.2020 0896769232
0896769239
01.10.2020ДГ N:79 "Слънчице"Помощник-възпитател109.10.2020 0884801655
01.10.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по математика и ИТ109.10.2020 0884801443
01.10.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител в начален етап107.10.2020 024236130
01.10.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител в подготвителна група107.10.2020 024236130
01.10.202081 СУ "Виктор Юго"Експерт информационно осигуряване112.10.2020 028745506
01.10.202081 СУ "Виктор Юго"Учител начален етап в ЦДО, 1-4 клас109.10.2020 028745506
01.10.2020СГХСТУчител по немски език0,509.10.2020 028221096
30.09.202055 СУхигиенист207.10.2020 02/8771297
30.09.2020ДГ 46 "Жива вода"Медицинска сестра210.10.2020 до 10.00 ч.02/9611394
0884801663
30.09.20205 ОУ "Иван Вазов"Чистач/хигиенист1,508.10.2020 до 10.00 ч.0884801665
30.09.2020ДГ 69 "Жар Птица"Помощник възпитател130.10.2020 до 15.00 ч.0884801488
02/8402590
30.09.2020ДГ 69 "Жар Птица"Педагог в ясла130.10.20200884801488
02/8402590
30.09.202083 ОУ "Елин Пелин"Учител по информационни технологии - 276105.10.2020 - 16.30 ч.029923060
0884801763
30.09.2020203 ПЕГ "Свети Методий"хигиенист108.10.2020 0884801431
30.09.2020140 СУ "Иван Богоров"Учител по английски език108.10.2020 02/9346449
02/9346450
02/9343373
30.09.2020140 СУ "Иван Богоров"Учител по английски език0.508.10.2020 02/9346449
02/9346450
02/9343373
30.09.2020140 СУ "Иван Богоров"хигиенист208.10.2020 02/9346449
02/9346450
02/9343373
30.09.2020 55 СУУчител ЦДО заместване107.10.2020 02/8771297
30.09.2020 55 СУУчител ПГ заместване107.10.2020 02/8771297
29.09.2020139 ОУ "Захарий Круша"Учител ПИГ101.10.2020 0889501316
29.09.2020139 ОУ "Захарий Круша"Учител по български език и литература101.10.2020 0889501316
29.09.2020ДГ 30 "Радецки"Завеждащ административна служба108.10.2020 0885144869
29.09.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител в ЦДО начален етап113.10.2020 029382862
29.09.202076 ОУ "Уилям Сароян"Учител по биология и ЗО, химия и ООС, човекът и природата 5-7 клас0,502.10.2020 029874344
029319388
28.09.2020ПГ по ПСТТУчител по биология и здравно образование (непълен норматив 570 часа)101.10.2020 02/9874108
28.09.202023 СУ "Фредерик Жолио Кюри"учител по английски език - начален етап /по заместване/130.09.2020 - 16.30 02/9441121
28.09.202060 ОУ "Св.св. Кирил и Методий"Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество V-VII клас112.10.2020 02/9366875
28.09.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по математика116.10.2020 - 15.0002/8720047
28.09.202061 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител в ГЦОУД - начален етап109.10.2020 - 17.000884801719
28.09.2020НПГПТО "М. В. Ломоносов"Пазач-портиер131.09.2020 - 14.00028056949
28.09.20207 СУ "Св. Седмочисленици"Учител по технологии и предприемачество 5-7 клас, 603 ч.108.10.2020 - 16.00029876370
28.09.202014 СУ "Проф. д-р Асен Златаров"Начален учител ЦДО106.10.2020 - 16.00028313732
28.09.202049 ОУ "Бенито Хуарес"Учител по БЕЛ115.10.2020028472240
28.09.2020ДГ N:31 "Люлин"Помощник-възпитател202.10.2020 - 13.00028245273
028241165
28.09.2020ДГ N:31 "Люлин"Учител ДГ302.10.2020 - 13.00028245273
028241165
28.09.2020ДГ N:3 "Детелина"Огняр0,502.10.2020 - 16.00029995013
28.09.2020ДГ N:3 "Детелина"Помощник-възпитател0,502.10.2020 - 16.00029995013
25.09.2020133 СУ "А.С.Пушкин"Лектор химия и опазване на околната среда ФЕ129.09.2020 - 16.00029881131
25.09.2020133 СУ "А.С.Пушкин"Учител по физика и астрономия129.09.2020 - 16.00029881131
25.09.2020ДГ 185 "Звездичка"Медицинска сестра яслена група107.10.2020 - 16.000884801505
25.09.202064 ОУУчител ЦДО102.10.2020029613436
25.09.2020ДГ 88 "Детски Рай"Хигиенист128.09.2020 - 16.000884801616
25.09.2020138 ОУ "Васил Априлов"Чистач209.10.20200884334110
25.09.2020136 ОУ "Любен Каравелов"Учител ГЦОУД0.502.10.202002/8217053
25.09.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител ГЦОУД102.10.202002/8594131
24.09.2020131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в подготвителна група130.09.2020028747109
028777144
24.09.2020131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в начален етап130.09.2020028747109
028777144
24.09.202026 СУ "Йордан Йовков"Огняр0,530.09.2020028570129
028573023
24.09.202067 ОУ "Васил Друмев"Учител ЦДО прогимназиален етап128.09.2020028223621
24.09.2020ПГСС "Бузема"Учител агроном, практическо обучение129.09.2020028563458
24.09.2020105 СУ "Атанас Далчев"Пазач невъоръжена охрана101.10.2020028620573
0876807295
24.09.2020145 ОУ "Симеон Радев"Учител по ФВС /по заместване/130.09.2020028774136
24.09.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по немски език - прогимназиален етап - 204 часа129.09.20200885112689
24.09.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител група ЦДО - начален етап129.09.20200885112689
24.09.2020138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по английски език - гимназизиален етап129.09.202002/8720627
24.09.2020НФСГУчител по български език и литература130.09.202002/8662013
24.09.202081 СУ "Виктор Юго"Хигиенист109.10.202002/9745506
24.09.202081 СУ "Виктор Юго"Училищен психолог106.10.202002/9745506
24.09.202081 СУ "Виктор Юго"Заместник директор учебна дейност ресор "Проекти и иновации"105.10.202002/9745506
24.09.2020ДГ 90 "Веса Паспалеева"Помощник - възпитател129.09.20200884801598
24.09.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по немски език ЦФО, начален етап1,512.10.2020029523016
23.09.202076 ОУ "Уилям Сароян"Учител ЦДО 5-6 клас0,528.09.2020029874344
029319388
23.09.202076 ОУ "Уилям Сароян"Ресурсен учител0,528.09.2020029874344
029319388
23.09.202053 ОУ "Николай Хрелков"Огняр129.09.2020 - 16:00 ч.029576989
23.09.202034 ОУ "Стою Шишков"Хигиенист123.10.2020 028594131
23.09.2020141 ОУПГ0.525.09.2020 0884801443
23.09.202012 СУУчител група ЦДО в начален етап130.09.2020029437952
23.09.202093 СУучител по физическо възпитание и спорт0.528.09.2020 - 10.00 ч.028722120
23.09.2020НПГТОобразователен медиатор0.529.09.2020 - 16.00 ч.028056949
23.09.2020ДГ 167помощник възпитател106.10.2020 - 10 ч. събеседване029521610
029531757
23.09.2020ДГ 167учител 106.10.2020- 10 ч. събеседване029521610
029531757
23.09.2020ПГТучител по музика - 144 ч.130.09.2020029732657
23.09.2020130 СУ "Стефан Караджа"хигиенист130.09.2020028470495;
0876187805
23.09.2020ЦСОП "Д.Кацаров"учител специален педагог129.09.20200884942785
21.09.2020ДГ 73 "Маргарита"учител229.09.2020 - 16.00 ч.0876643185
21.09.2020ДГ 58 "Слънчево утро"учител128.09.2020 02/4832883
21.09.2020139 ОУ "Захарий Круша"Заместник директор УД101.10.2020 0889501316
21.09.2020ДГ 19 "Света София"учител/ страши учител детска градина 230.09.2020 0884801531
21.09.2020СМГучител по Български език и литература1(по заместване)25.09.2020 - 17.00 ч.024442000
[email protected]
21.09.2020СМГучител по философия1(по заместване)25.09.2020 - 17.00 ч.024442000
[email protected]
23.09.2020НДДучител "Предучилищна подготовка"128.09.2020 - 17.00 ч.029202317/419
21.09.202038 ОУ "Васил Априлов"Чистач125.09.20200884334110
21.09.2020202 ОУ "Христо Ботев"Учител по човекът и природата, физика и астрономия, химия и ОСС, биология и ЗО0,525.09.2020029924205
0884801768
21.09.2020150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител в ГЦОУД125.09.2020 - 16:00 ч.028796663
21.09.2020179 ОУ "Васил Левски"Психолог0,528.09.20200884801738
21.09.2020102 ОУ "Панайот Волов"Помощник на учителя0,522.09.2020 - 17:00 ч.029381073
029382654
21.09.2020102 ОУ "Панайот Волов"Корепетитор0,522.09.2020 - 17:00 ч.029381073
029382654
21.09.2020НТБГУчител по АЕ108.10.2020029520857
21.09.2020СПГ по туризъмОбразователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"0,524.09.2020 - 16:00 ч.029833692
21.09.2020СПГ по туризъмУчител по БЕЛ /заместване/124.09.2020 - 16:00 ч.029833692
21.09.202058 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по хореография0,525.09.2020029367147
21.09.2020ДГ N:175 "Слънчеви лъчи"Готвач109.10.20200884801589
17.09.2020ДГ N:3 "Детелина"Учител124.09.2020 - 16:00 ч.029995013
17.09.2020122 ОУ "Николай Лилиев"Хигиенист116.10.2020028664995
17.09.2020НУИИ "Илия Петров"Учител по БЕЛ104.10.2020029874926
029876388
17.09.20205 ОУ "Иван Вазов"Учител по АЕ - 220 ч.126.09.20200884801665
17.09.202057 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по АЕ121.09.20200887701848
0886656260
17.09.202070 ОУ "Св. Климент Охридски"Образователен медиатор129.09.2020028277492
0884801721
17.09.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Хигиенист105.10.2020 - 16:00 ч.0876134138
028739500
17.09.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист122.09.2020 0885112689
17.09.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по немски език в прогимназиален етап - 204 ч.122.09.2020 0885112689
17.09.2020140 СУ "Иван Богоров"Общ работник225.09.2020 – 16.00 ч.029346494
029346450
029343373
17.09.2020140 СУ "Иван Богоров"Хигиенист125.09.2020 – 16.00 ч.029346494
029346450
029343373
17.09.2020140 СУ "Иван Богоров"Учител по математика125.09.2020 – 16.00 ч.029346494
029346450
029343373
17.09.202083 ОУ "Елин Пелин"Чистач/хигиенист123.09.2020 – 16.30 ч.029923060
0884801763
17.09.202083 ОУ "Елин Пелин"Учител по ИТ - 276 ч.124.09.2020 – 16.30 ч.029923060
0884801763
17.09.202083 ОУ "Елин Пелин"Учител по технологии и предприемачество, прогимназиален етап - 276 ч.124.09.2020 – 16.30 ч.029923060
0884801763
17.09.202083 ОУ "Елин Пелин"Учител по изобразително изкуство, прогимназиален етап - 258 ч.124.09.2020 – 16.30 ч. 029923060
0884801763
17.09.2020ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по ФВС130.09.2020 – 16.00 ч.028575027
17.09.2020НПМГ "Акад. Л. Чакалов" Учител по информатика и ИТ130.09.2020 - 16:00 ч.028622966
17.09.2020ДГ N:47 "Незабравка" Медицинска сестра125.09.2020028249145
17.09.2020ДГ N:47 "Незабравка" Учител125.09.2020028249145
17.09.2020СГХСТПортиер128.09.2020028221096
17.09.2020203 ПЕГ "Св. Методий"Учител по изобразително изкуство - 162 ч. лекторски123.09.20200884801431
17.09.2020ПГЕАУчител по АЕ101.10.2020 - 16:00 ч.028956910
028956933
028956919
17.09.202010 СУ "Теодор Траянов"Чистач224.09.2020 - 17:00 ч.029743234
17.09.202067 ОУ "Васил Друмев"Образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"118.09.2020028223621
16.09.2020ДГ N:124 "Бърборино"Учител 125.09.2020029522028
0885950122
16.09.202033 ЕГ "Света София"Учител по руски език - 144 ч.121.09.2020 - 14:00 ч.029250156
16.09.2020ПГСС "Бузема"Образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"0,523.09.2020 - 16:00 ч.028563458
16.09.202047 СУ "Христо Г. Данов"Портиер0,530.09.2020 029522228
16.09.202047 СУ "Христо Г. Данов"Хигиенист230.09.2020 029522228
16.09.202029 СУ "Кузман Шапкарев"Учител ЦДО начален етап118.09.2020 028319119
028310170
16.09.202044 СУ "Неофит Бозвели"Ресурсен учител130.09.2020 - 17:00 ч.028452682
16.09.2020ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по физика и астрономия0,517.09.2020 - 17:00 ч.028221186
16.09.202045 ОУ "Константин Величков"Технически секретар128.09.2020 - 12:00 ч.0884801582
16.09.202056 СУ "Проф. К. Иречек"Учител ЦДО начален етап118.09.2020028261177
028261387
16.09.2020100 ОУ "Найден Геров"Учител по изобразително изкуство, прогимназиален етап - 190 лекторски часа125.09.20200878519939
16.09.2020100 ОУ "Найден Геров"Учител ЦДО начален етап125.09.20200878519939
15.09.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител в ГЦОУД начален етап123.09.2020 - 16:00 ч.0898522677
15.09.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител ПГ 5-годишни0,523.09.2020 - 16:00 ч.0898522677
15.09.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител по физика и астрономия - 216 ч. лекторски123.09.2020 - 16:00 ч.0898522677
15.09.2020ЦСОП "Проф. дпн Георги Ангушев"Логопед122.09.2020029200780
029208198
15.09.2020НУТИУчител - корепетитор пиано121.09.2020 - 12:00 ч.028929180
15.09.2020113 СУ "Сава Филаретов"Учител начален етап - ЦДО118.09.2020 - 16:30 ч.028221063
15.09.2020113 СУ "Сава Филаретов"Образователен медиатор118.09.2020 - 16:30 ч.028221063
15.09.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по АЕ - начален етап118.09.2020029454663
029452949
15.09.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител начален етап118.09.2020029454663
029452949
15.09.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител специални предмети - икономика118.09.2020029454663
029452949
15.09.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител подготвителна група117.09.2020 - 15:00 ч.029977072
15.09.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител начален етап - ЦДО117.09.2020 - 15:00 ч.029977072
15.09.202078 СУ "Христо Смирненски"Ръководител направление ИКТ117.09.2020 - 15:00 ч.029977072
15.09.202078 СУ "Христо Смирненски"ЗДУД117.09.2020 - 15:00 ч.029977072
15.09.2020ДГ N:80 "Приказна калина"Помощник на учителя230.09.2020028598170
028595017
15.09.2020ПГ по туризъм - гр. БанкяУчител по немски език - 216 ч. лекторски121.09.2020029972490
15.09.2020ПГПСТТУчител по руски език0,517.09.2020029874108
15.09.2020ПГПСТТУчител по биология117.09.2020029874108
15.09.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по немски език118.09.20200896769239
0896769243
15.09.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по АЕ118.09.20200896769239
0896769243
15.09.202028 СУ "Алеко Константинов"Майстор по поддръжка със сертификат за ел. техник125.09.2020028295166
15.09.202020 ИОУ "Тодор Минков"Учител по немски език в начален етап0,518.09.2020029521304
15.09.202047 СУ "Христо Г. Данов"Учител по математика118.09.2020029522228
14.09.2020ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Лаборант130.09.2020 - 16:00 ч.028575027
14.09.2020ДГ N:63 "Слънце"Помощник - възпитател130.09.20200886648784
14.09.2020ДГ N:63 "Слънце"Помощник на учителя130.09.20200886648784
14.09.2020131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в начален етап218.09.2020028747109
028777144
14.09.2020119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по философия117.09.2020 - 16:00 ч.024747516
14.09.202012 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по математика в прогимназиален етап121.09.2020 029437952
14.09.2020ДГ N:97 "Изгрев"Медицинска сестра221.09.2020 - 16:00 ч. 029926304
14.09.2020ДГ N:97 "Изгрев"Помощник - възпитател121.09.2020 - 16:00 ч. 029926304
14.09.2020ДГ N:97 "Изгрев"Учител221.09.2020 - 16:00 ч. 029926304
14.09.202020 ИОУ "Тодор Минков"Хигиенист115.09.2020 029521304
14.09.202096 СУ "Л. Н. Толстой"Хигиенист105.10.2020 028268339
028268342
14.09.2020157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по испански език125.09.2020 - 15:00 ч.029710056
14.09.2020СПГ по туризъмУчител по математика /заместване/117.09.2020 - 16:00 ч.029833692
14.09.202076 ОУ "Уилям Сароян"Ресурсен учител0,517.09.2020029874344
029319388
14.09.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Технически секретар123.09.2020029556252
14.09.2020102 ОУ "Панайот Волов"Учител ЦОУД, начален етап /по заместване/115.09.2020 -12:00 ч.029381073
029382654
14.09.202023 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител в ГЦОУД, 1-4 клас116.09.2020 - 16:30 ч.029441121
14.09.2020ПГ по транспортСиситемен администратор115.09.2020029732657
14.09.2020ДГ N:159 „Олимпийче“Детски учител117.09.20200887203239
14.09.202030 СУ "Братя Миладинови"Зам. - директор АСД (висше техническо и икономическо образование)115.09.2020028221785
14.09.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в начален етап в ГЦДО117.09.20200885112689
10.09.2020ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по АЕ118.09.2020 - 17:00 ч.028221186
10.09.202018 СУ "Уилям Гладстон"Учител по немски език129.09.2020 - 16:00 ч.029878045
10.09.2020ЧДГ "Джани РоДари"Помощник - възпитател118.09.20200896769239
0896769243
10.09.2020ЧДГ "Джани РоДари"Медицинска сестра - градина118.09.20200896769239
0896769243
10.09.2020ЧДГ "Джани РоДари"Учител ДГ118.09.20200896769239
0896769243
10.09.2020ЧОУ "Джани РоДари"Хигиенист118.09.20200896769239
0896769243
10.09.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по катерене118.09.20200896769239
0896769243
10.09.2020ЧОУ "Джани РоДари"Зам. - директор118.09.20200896769239
0896769243
10.09.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по БЕЛ, прогимназиален етап121.09.2020 - 16:00 ч.029521170
10.09.2020ДГ N:58 "Слънчево утро"Учител115.09.2020 - 16:00 ч.024832883
10.09.202076 ОУ "Уилям Сароян"Учител по биология и ЗО, химия и ООС, човекът и природата 5-7 клас0,514.09.2020029874344
029319388
10.09.202033 ЕГ "Света София"Учител по музика118.09.2020 - 14:00 ч.029250156
10.09.202033 ЕГ "Света София"Учител по АЕ114.09.2020 - 14:00 ч.029250156
10.09.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Касиер118.09.2020 - 16:00 ч.029881131
10.09.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по БЕЛ /по заместване/114.09.2020 - 16:00 ч.029881131
10.09.202067 ОУ "Васил Друмев"Учител ЦДО в прогимназиален етап със специалност математика113.09.2020028223621
10.09.2020162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по философия - 2ч. седм.115.09.20200884801753
10.09.2020ДГ N:82 "Джани Родари"Психолог0,516.09.2020 - 16:00 ч.029343881
10.09.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по биология и ЗО и химия и ООС117.09.2020 029782394
10.09.2020НУТИУчител по класически танц116.09.2020 - 12:00 ч.028929180
10.09.2020НУТИВъзпитател в общежитие116.09.2020 - 12:00 ч.028929180
10.09.2020НУТИУчител по физика0,516.09.2020 - 12:00 ч.028929180
10.09.2020НУТИУчител по АЕ0,516.09.2020 - 12:00 ч.028929180
10.09.2020ПГ по транспортУчител по електротехника и електроника - 180 ч.114.09.2020029732657
10.09.2020ПГ по транспортУчител по БЕЛ - 312 ч.114.09.2020029732657
10.09.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по АЕ - 144 ч. лекторски115.09.2020029201203
10.09.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по БЕЛ115.09.2020029201203
10.09.202059 ОУ "Васил Левски"Социален работник по проект125.09.2020 - 16:00 ч.029366716
029366703
10.09.2020ДГ N:59 "Елхица"Образователен медиатор по проект118.09.2020 - 14:00 ч.028759029
10.09.2020ДГ N:59 "Елхица"Психолог по проект118.09.2020 - 14:00 ч.028759029
10.09.2020130 СУ "Стефан Караджа"Начален учител114.09.2020028470495
0876127805
10.09.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЕЛ/РЕ114.09.2020 - 16:00 ч.0898522677
10.09.20209 ФЕГУчител по музика0,525.09.2020 - 16:00 ч.029877216
029876402
10.09.20209 ФЕГУчител по математика125.09.2020 - 16:00 ч.029877216
029876402
10.09.2020НДДСпециалист - организатор0,528.09.2020 - 17:00 ч.029202317
10.09.2020НДДУчител по БЕЛ0,528.09.2020 - 17:00 ч.029202317
10.09.2020НДДУчител по математика0,528.09.2020 - 17:00 ч.029202317
10.09.2020НДДУчител по танцово изкуство /народни танци/128.09.2020 - 17:00 ч.029202317
10.09.2020ДГ N:186 "Деница"Психолог0,518.09.2020 - 16:00 ч.0884801633
10.09.2020СУ "Ген. Владимир Стойчев"Учител по АЕ114.09.2020 - 16:00 ч.029733507
0894681325
10.09.20201 СУ "Пенчо П. Славейков"Учител ЦДО 5 клас, с часове по Свят и личност114.09.2020 - 12:00 ч.029835363
10.09.202086 ОУ "Св. Климент Охридски"Учител в ГЦОУД, 5-7 клас111.09.20200895538441
10.09.2020170 СУ "Васил Левски"Чистач - хигиенист314.09.2020 - 10:00 ч.0896089396
09.09.2020ДГ N:112 "Детски свят"Помщник на учителя по проект121.09.2020 - 15:00 ч.0884801659
09.09.2020119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учителпо философия /по заместване/113.09.2020024747516
09.09.20201 СУ "Пенчо П. Славейков"Учител ЦДО - 5 клас с направление изкуства - (ИИ или музика или технологии)114.09.2020 - 12:00 ч.029835363
09.09.20201 СУ "Пенчо П. Славейков"Учител по история114.09.2020 - 12:00 ч.029835363
09.09.2020108 СУ "Никола Беловеждов"Педагогически съветник111.09.2020029784888
09.09.2020108 СУ "Никола Беловеждов"Учител по математика111.09.2020029784888
09.09.2020НУИИ "Илия Петров"Учител по биология123.09.2020029874926
029876388
09.09.2020ДГ N:63 "Слънце"Педагог детска ясла0,525.09.20200886648784
09.09.2020ДГ N:114 "Светулка"Учител114.09.20200884801728
09.09.20207 СУ "Св. Седмочисленици"Учител по АЕ111.09.2020 - 16:00 ч.029876370
09.09.202085 СУ "Отец Паисий"Учител ЦДО в прогимназиален етап114.09.2020 - 16:00 ч.029458164
09.09.2020113 СУ "Сава Филаретов"Учител по АЕ 0,511.09.2020 - 16:30 ч.028221063
09.09.2020113 СУ "Сава Филаретов"Учител начален етап с АЕ111.09.2020 - 16:30 ч.028221063
09.09.2020113 СУ "Сава Филаретов"Образователен медиатор111.09.2020 - 16:30 ч.028221063
08.09.2020ЧНУ "Милеа"Учител - специален педагог с ПУП111.09.2020024885734
08.09.2020203 ПЕГ "Св. Методий"Учител по ХООС с испански език - 36 ч. лекторски111.09.20200884801431
08.09.2020203 ПЕГ "Св. Методий"Учител по БЗО с испански език - 36 ч. лекторски111.09.20200884801431
08.09.2020ДГ N:153 "Света Троица"Помощник - възпитател215.09.20200882411977
08.09.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Хигиенист210.09.2020029785059
08.09.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"218.09.2020029454663
029452949
08.09.202030 СУ "Братя Миладинови"Чистачка213.09.2020028221785
08.09.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по математика и ИТ111.09.20200884801443
08.09.2020141 ОУ "Народни будители"Психолог0,511.09.20200884801443
08.09.2020141 ОУ "Народни будители"ЗДУД111.09.20200884801443
08.09.2020127 СУ "Иван Н. Денкоглу"Учител по немски език - гимназия111.09.2020 - 12:30 ч.0884334114
08.09.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по физика и астрономия109.09.2020 - 16:00 ч.029881131
08.09.20203 СУ "Марин Дринов"Учител по математика - 216 ч., лекторски111.09.20200888175335
08.09.20207 СУ "Св. Седмочисленици"Начален учител в ГЦДО111.09.2020 - 16:00 ч.029876370
08.09.202077 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител в ГЦОУД, начален етап111.09.20200885652206
08.09.2020НФСГХигиенист214.09.2020028662013
08.09.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител начален етап110.09.2020 - 17:00 ч.0884801720
08.09.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист114.09.20200885112689
08.09.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Зам. - директор АСД с математика и ИТ114.09.20200885112689
08.09.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по ФВС114.09.20200885112689
08.09.202070 ОУ "Св. Климент Охридски"Учител по история и цивилизации - 204 ч., лектор111.09.2020028277492
0884801721
08.09.2020144 СУ "Народни Будители"Чистач211.09.2020 - 16:00 ч.028770173
08.09.2020144 СУ "Народни Будители"Учител по БЕЛ111.09.2020 - 16:00 ч.028770173
08.09.202093 СУ "Александър Теодоров-Балан"Заместник - директор УД108.09.2020 - 10:00 ч.028722120
08089.2020145 ОУ "Симеон Радев"Чистач/хигиенист /по заместване/110.09.2020028774136
08.09.2020145 ОУ "Симеон Радев"Учител ЦОУД110.09.2020028774136
08.09.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по БЕЛ108.09.2020029201203
04.09.2020II АЕГ "Томас Джеферсън"Учител по информатика и ИТ111.09.2020 - 12:00 ч.028283679
04.09.202052 ОУ "Цанко Церковски"Портиер0,511.09.2020028552054
04.09.202052 ОУ "Цанко Церковски"Работник поддръжка0,511.09.2020028552054
04.09.2020162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по по предприемачество - 2 ч. седм.111.09.20200884801753
04.09.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по музика /по заместване/108.09.2020 - 16:00 ч.029881131
04.09.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по математика и информатика109.09.2020 - 16:00 ч.029881131
04.09.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Начален учител ГЦО /по заместване/109.09.2020 - 16:00 ч.029881131
04.09.202017 СУ "Дамян Груев"Библиотекар0,507.09.2020 - 16:00 ч.02/8217188
02/9203050
04.09.202017 СУ "Дамян Груев"ЗДУД за 1 г. /ФЕ/107.09.2020 - 16:00 ч.02/8217188
02/9203050
04.09.202017 СУ "Дамян Груев"Учител по френски език в начален етап /по заместване/107.09.2020 - 16:00 ч.02/8217188
02/9203050
04.09.202092 ОУ "Д. Талев"Чистач/хигиенист210.09.2020 - 16:30 ч.028284726
028284733
04.09.2020ПГ по транспортЧистач209.09.2020 029732864
04.09.202020 ИОУ "Тодор Минков"Хигиенист111.09.2020 029521304
04.09.2020176 ОбУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по ИТ с АЕ110.09.2020 029963213
04.09.2020ДГ N:178 "Сребърно копитце"Учител детска градина111.09.2020 0899449332
04.09.202070 ОУ "Св. Климент Охридски"Учител по география и икономика0,514.09.2020 - 17:00 ч.0884801721
04.09.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по музика - по заместване108.09.2020 - 16:00 ч.029881131
04.09.2020ДГ N:62 "Зорница"Учител 130.09.2020 0889611602
04.09.202048 ОУ "Йосиф Ковачев"Учител по математика в прогимназиален етап110.09.2020 - 16:30 ч.028313087
04.09.202088 СУ "Димитър Попниколов"Учител по история110.09.2020 - 16:00 ч.029560739
04.09.2020105 СУ "Атанас Далчев"Учител по информатика и ИТ108.09.2020028620573
0876807295
04.09.2020105 СУ "Атанас Далчев"Хигиенист209.09.2020028620573
0876807295
04.09.2020105 СУ "Атанас Далчев"Начален учител ЦДО209.09.2020028620573
0876807295
04.09.202056 СУ "Проф. К. Иречек"Начален учител ЦДО - по заместване108.09.2020028261177
028261387
04.09.2020101 СУ "Бачо Киро"Хигиенист209.09.20200882476015
04.09.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по руски език0,508.09.2020029381187
04.09.2020ДГ N:195 "Братя Мормареви"Учител в детска градина208.09.20200887930146
04.09.2020НПГПФУчител по математика108.09.2020 - 15:00 ч.028582180
04.09.20205 ВСУ "Пеньо Пенев"Учител по философия - 180 ч.109.09.2020029835069
029833134
04.09.20205 ВСУ "Пеньо Пенев"Учител по математика - 216 ч.109.09.2020029835069
029833134
04.09.20205 ВСУ "Пеньо Пенев"Учител по АЕ - 216 ч.109.09.2020029835069
029833134
04.09.20205 ВСУ "Пеньо Пенев"Учител по история и цивилизации0,509.09.2020029835069
029833134
04.09.2020ДГ N:103 "Патиланско царство"Помощник - възпитател115.10.2020029452798
04.09.2020128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по информатика и ИТ110.09.2020028840381
04.09.202029 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по ФВС, по заместване108.09.2020028319119
028310170
04.09.202029 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по БЕЛ108.09.2020028319119
028310170
03.09.2020НФСГЗаместник - директор АСД104.09.20200885949172
03.09.2020136 ОУ "Любен Каравелов"Учител начален етап в ГЦОУД0,508.09.20200879496665
028217053
03.09.2020136 ОУ "Любен Каравелов"Учител начален етап в ГЦОУД0,508.09.20200879496665
028217053
03.09.2020ДГ N:132 "Светлина"Психолог0,504.09.2020 - 16:30 ч.0884477560
03.09.2020ДГ N:132 "Светлина"Детски учител204.09.2020 - 16:30 ч.0884477560
03.09.2020ДГ N:132 "Светлина"Пом. - възпитател104.09.2020 - 16:30 ч.0884477560
03.09.2020ДГ N:132 "Светлина"Логопед104.09.2020 - 16:30 ч.0884477560
03.09.202031 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по математика108.09.2020028721156
03.09.2020НПГПТО "М. В. Ломоносов"Учител по БЕЛ114.09.2020 - 16:00 ч.028056949
03.09.2020ПГСС "Бузема"Учител агроном109.09.2020028563458
03.09.2020ПГ по туризъм - гр. БанкяУчител по немски език - 216 ч., лекторски110.09.20200888901686
03.09.2020ПГТ "Макгахан"Хигиенист109.09.2020 - 13:00 ч.02/8720108
03.09.2020ПГТ "Макгахан"Технически секретар109.09.2020 - 13:00 ч.02/8720108
03.09.2020ПГТ "Макгахан"Учител по физика и математика109.09.2020 - 13:00 ч.02/8720108
03.09.2020131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в подготвителна група108.09.202002/8747109
02/8777144
03.09.2020131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в начален етап208.09.202002/8747109
02/8777144
03.09.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител по география109.09.2020 - 17:00 ч.029430003
03.09.2020ДГ N:151 "Леда Милева"Помощник - възпитател111.09.2020029440190
03.09.2020ДГ N:25 "Изворче"Прислужник - чистач117.09.20200884801773
029676620
03.09.2020ДГ N:25 "Изворче"Помощник - възпитател117.09.20200884801773
029676620
03.09.2020146 ОУ "Патриарх Евтимий"Учител по музика 5-7 клас - 190 ч. лекторски111.09.2020 - 14:00 ч.0884801722
03.09.2020ДГ N:133 "Зорница"Главен счетоводител111.09.2020 - 13:00 ч.028720390
03.09.2020149 СУ "Иван Хадфжийски"Ресурсен учител110.09.20200894442591
03.09.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител по история и география110.09.2020029382862
03.09.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител в ЦДО начален етап110.09.2020029382862
03.09.202039 СУ "Петър Динеков"Хигиенист110.09.2020028859019
03.09.202039 СУ "Петър Динеков"Учител в ГЦОУД110.09.2020028859019
03.09.202083 ОУ "Елин Пелин"Чистач/хигиенист108.09.2020 - 16:30 ч.029923060
0884801763
03.09.2020148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Учител по история и цивилизации0,508.09.2020028704116
03.09.2020148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Учител по математика и ИТ208.09.2020028704116
02.09.2020НПГПФУчител по професионална подготовка - фотография208.09.2020 - 15:00 ч.028582180
02.09.2020170 СУ "Васил Левски"Педагогически съветник108.09.2020 - 16:00 ч.0896089396
02.09.2020170 СУ "Васил Левски"Учител по философия0,508.09.2020 - 16:00 ч.0896089396
02.09.2020170 СУ "Васил Левски"Учител подготвителна група208.09.2020 - 16:00 ч.0896089396
02.09.2020170 СУ "Васил Левски"Начален учител 1 клас108.09.2020 - 16:00 ч.0896089396
02.09.202056 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител по изобразително изкуство0,507.09.2020028261177
028261387
02.09.202056 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител по БЕЛ107.09.2020028261177
028261387
02.09.202056 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител по АЕ107.09.2020028261177
028261387
02.09.202056 СУ "Проф. Константин Иречек"Зам. - директор АСД107.09.2020028261177
028261387
02.09.202027 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по биология105.09.20200885715030
02.09.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по АТТ /ДВГ/109.09.2020028284530
028221065
028221066
02.09.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по енергетика109.09.2020028284530
028221065
028221066
02.09.2020109 ОУ "Хр. Смирненски"Начален учител в ГЦОУД209.09.2020 - 16:00 ч.028731458
02.09.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по история - 208 ч., лектор107.09.20200884801443
02.09.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по математика и ИТ107.09.20200884801443
02.09.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по АЕ107.09.20200884801443
02.09.2020141 ОУ "Народни будители"Начален учител ЦДО107.09.20200884801443
02.09.2020141 ОУ "Народни будители"Начален учител107.09.20200884801443
02.09.2020149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по технологии и предприемачество - 276 ч., лектор110.09.20200894442591
02.09.2020ДГ N:79 "Слънчице"Работник - кухня109.09.20200884801655
02.09.2020ДГ N:79 "Слънчице"Учител109.09.20200884801655
02.09.2020149 СУ "Иван Хаджийски"Ресурсен учител110.09.20200894442591
02.09.2020ДГ N:77 "Магнолия"Помощник - възпитател114.09.2020 - 15:00 ч.0884801401
02.09.2020ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по БЕЛ111.09.2020 - 16:00 ч.028575027
02.09.2020ДГ N:97 "Изгрев"Медицинска сестра в ясла210.09.2020 - 16:00 ч.029926304
02.09.2020ДГ N:97 "Изгрев"Педагог0,510.09.2020 - 16:00 ч.029926304
02.09.2020ДГ N:97 "Изгрев"Логопед0,510.09.2020 - 16:00 ч.029926304
02.09.2020ДГ N:97 "Изгрев"Учител 210.09.2020 - 16:00 ч.029926304
02.09.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по химия и биология108.09.2020028284530
028221065
028221066
02.09.2020ДГ N:47 "Незабравка"Учител 109.09.2020028249145
02.09.202024 СУ "П. К. Яворов"Учител в начален етап111.09.2020029457396
02.09.202024 СУ "П. К. Яворов"Заместник - директор по УД104.09.2020029457396
01.09.2020ДГ N:175 "Слънчеви лъчи"Помощник - възпитател121.09.20200884801589
01.09.2020ДГ N:151 "Леда Милева"Учител111.09.2020029440190
01.09.202081 СУ "Виктор Юго"Деловодител110.09.2020029745506
01.09.20207 СУ "Св. Седмочисленици"Хигиенист/ка110.09.2020 - 16:00 ч.029876370
01.09.20207 СУ "Св. Седмочисленици"Учител по ФВС в начален етап /по заместване/110.09.2020 - 16:00 ч.029876370
01.09.20207 СУ "Св. Седмочисленици"Учител по музика в гимназиален етап - 180 ч.110.09.2020 - 16:00 ч.029876370
01.09.2020ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Чистач/хигиенист208.09.2020 - 15:30 ч.029831434
0885541092
01.09.2020ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител по БЕЛ108.09.2020 - 15:30 ч.029831434
0885541092
01.09.202076 ОУ "Уилям Сароян"Ресурсен учител 0,508.09.2020029874344
029319388
01.09.202015 СУ "Адам Мицкевич"Учител по математика 108.09.2020029382880
01.09.2020170 СУ "Васил Левски"Учител по математика и информатика107.09.2020 - 16:00 ч.0896089396
01.09.2020170 СУ "Васил Левски"Учител по икономика107.09.2020 - 16:00 ч.0896089396
01.09.2020СПГ по туризъмУчител по практическо обучение - ресторантьорство104.09.2020 - 16:00 ч.029833692
01.09.2020СПГ по туризъмУчител по АЕ0,504.09.2020 - 16:00 ч.029833692
01.09.202098 НУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител танцово изкуство в занимания по интереси103.09.2020 - 12:00 ч.0884801599
01.09.202098 НУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител начален етап103.09.2020 - 12:00 ч.0884801599
01.09.2020143 ОУ "Георги Бенковски"Учител по физика/химия с ИТ в прогимназиален етап104.09.2020028465167
01.09.202047 СУ "Христо Г. Данов"Учител по музика0,510.09.2020029522228
01.09.202047 СУ "Христо Г. Данов"Учител по математика110.09.2020029522228
01.09.202064 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител ЦОУД - начален етап108.09.2020029613436
01.09.2020ДГ N:175 "Слънчеви лъчи"Помощник - готвач121.09.20200884801589
01.09.2020ДГ N:81 "Лилия"Помощник - възпитател213.09.2020028221882
01.09.2020ДГ N:81 "Лилия"Старши учител213.09.2020028221882
01.09.2020ДГ N:184 "Мечо Пух"Ресурсен учител0,530.09.20200884801510
01.09.2020ДГ N:155 "Веселина"Пом. учител109.09.2020 - 16:00 ч.028700538
01.09.2020ДГ N:155 "Веселина"Учител109.09.2020 - 16:00 ч.028700538
01.09.2020120 ОУ "Г. С. Раковски"Старши учител в начален етап 1-4 клас108.09.2020028665680
01.09.2020199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов"Начален учител ЦДО 1-4 клас209.09.2020029466956
01.09.2020199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов"Учител по ФВС109.09.2020029466956
01.09.2020ДГ N:185 "Звездичка"Работник кухня110.09.2020 - 16:30 ч.0884801505
01.09.2020ДГ N:185 "Звездичка"Детегледачка110.09.2020 - 16:30 ч.0884801505
01.09.202023 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по изобразително изкуство /по заместване/108.09.2020 - 16:30 ч.029441121
01.09.202031 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по АЕ208.09.2020 028721156
01.09.2020СМГ "Паисий Хилендарски"Заместник - директор по АСД104.09.2020 - 17:00 ч.024442000
01.09.202038 ОУ "Васил Априлов"Учител в ГЦОУД /занималня/211.09.20200884334110
01.09.202045 ОУ "Константин Величков"Учител в ЦОУД начален етап208.09.2020 - 16:00 ч.028286282
31.08.202030 СУ "Братя Миладинови"Администратор БД103.09.2020028221785
31.08.202030 СУ "Братя Миладинови"Завеждащ административно техническа служба103.09.2020028221785
31.08.2020ДГ N:3 "Детелина"Учител207.09.2020 - 16:00 ч.029995013
31.08.2020ДГ N:77 "Магнолия"Помощник - възпитател114.09.2020 - 15:00 ч.0884801401
31.08.202034 ОУ "Стою Шишков"Педагогически съветник104.09.2020 - 17:00 ч.028594131
31.08.2020ПГЕАУчител по история и география114.09.2020 - 16:00 ч.028956910
028956933
028956919
31.08.202046 ОУ "К. Фотинов"Чистач104.09.2020 - 12:00 ч.028310049
31.08.202046 ОУ "К. Фотинов"Охрана - невъоръжена104.09.2020 - 12:00 ч.028310049
31.08.202046 ОУ "К. Фотинов"Учител/старши учител в начален етап, ЦОУД, 1-4 клас104.09.2020 - 12:00 ч.028310049
31.08.202046 ОУ "К. Фотинов"Учител/старши учител по изобразително изкуство0,504.09.2020 - 12:00 ч.028310049
31.08.202046 ОУ "К. Фотинов"Ресурсен учител0,504.09.2020 - 12:00 ч.028310049
31.08.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Домакин108.09.2020029381187
31.08.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител в ГЦОУД108.09.2020029381187
31.08.2020ДГ N:160 "Драгалевци"Учител204.09.2020029671014
31.08.2020Първа АЕГУчител по музика103.09.2020 - 15:00 ч.029442181
31.08.2020Първа АЕГУчител по АЕ103.09.2020 - 15:00 ч.029442181
31.08.2020122 ОУ "Николай Лилиев"Учител по ИТ107.09.2020028664995
31.08.2020122 ОУ "Николай Лилиев"Ресурсен учител0,507.09.2020028664995
31.08.2020122 ОУ "Николай Лилиев"Начален учител ЦДО307.09.2020028664995
31.08.202069 СУ "Димитър Маринов"Учител по АЕ в прогимназиален етап109.09.2020 - 17:00 ч.029791806
029791805
31.08.2020ДГ N:85 "Родина"Помощник - възпитател110.09.2020 029521048
31.08.202027 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по технологии и предприемачество - 200 ч.105.09.2020 0885715030
31.08.202027 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по география0,505.09.2020 0885715030
31.08.202027 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по изобразително изкуство - 180 ч.105.09.2020 0885715030
31.08.202027 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по БЕЛ105.09.2020 0885715030
31.08.2020145 ОУ "Симеон Радев"Психолог - училищен104.09.2020 028774136
31.08.2020145 ОУ "Симеон Радев"Учител ЦОУД204.09.2020 028774136
31.08.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по АЕ103.09.2020 029785059
31.08.2020ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Помощник - възпитател110.09.2020 0884942785
31.08.2020105 СУ "Атанас Далчев"Учител по информатика и ИТ108.09.2020 028620573
0876807295
31.08.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител по Философия - 198 ч. лекторски104.09.2020 - 16:00 ч.0882261280
31.08.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител по ХООС и ФА0,504.09.2020 - 16:00 ч.0882261280
31.08.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител по музика0,504.09.2020 - 16:00 ч.0882261280
31.08.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител по изобразително изкуство0,504.09.2020 - 16:00 ч.0882261280
31.08.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЕЛ и руски език в гимназиален етап104.09.2020 - 16:00 ч.0882261280
31.08.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител ПГ 5-годишни, по заместване104.09.2020 - 16:00 ч.0882261280
31.08.2020ДГ N:63 "Слънце"Учител по музика0,511.09.2020 0886648784
31.08.2020ДГ N:63 "Слънце"Ресурсен учител0,511.09.2020 0886648784
31.08.2020ДГ N:63 "Слънце"Помощник - възпитател311.09.2020 0886648784
31.08.2020ДГ N:63 "Слънце"Помощник на учителя111.09.2020 0886648784
31.08.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по БЕЛ0,507.09.2020 - 17:00 ч.029556252
31.08.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител по немски език0,504.09.2020 - 17:00 ч.029430003
28.08.2020175 ОУ "Васил Левски"Учител в ЦДО в начален етап211.09.2020 - 17:00 ч.029982084
28.08.2020175 ОУ "Васил Левски"Лектор по музика /външен/ - 190 ч., 5-7 клас111.09.2020 - 17:00 ч.029982084
28.08.20203 СУ "Марин Дринов"Учител по математика - 216 ч. лекторски103.09.20200888175335
28.08.20203 СУ "Марин Дринов"Учител по химия и ООС - 252 ч. лекторски103.09.20200888175335
28.08.202095 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител в ГЦОУД, начален етап - чл.70, ал.1104.09.202002/9450365
28.08.202095 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по БЕЛ в гимназиален етап - чл.70, ал.1104.09.202002/9450365
28.08.202051 СУ "Елисавета Багряна"Портиер/невъоръжена охрана0,503.09.202002/9520545
28.08.202051 СУ "Елисавета Багряна"Логопед - ресурсен учител103.09.202002/9520545
28.08.202081 СУ "Виктор Юго"Зам. - директор УД, прогимназиален етап104.09.202002/9745506
28.08.202010 СУ "Теодор Траянов"Работник поддръжка102.09.2020 - 17:00 ч.02/9743234
28.08.202010 СУ "Теодор Траянов"Домакин102.09.2020 - 17:00 ч.02/9743234
28.08.202010 СУ "Теодор Траянов"Чистач202.09.2020 - 17:00 ч.02/9743234
28.08.202010 СУ "Теодор Траянов"Учител по БЕЛ102.09.2020 - 17:00 ч.02/9743234
28.08.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по ИТ и математика104.09.2020 - 16:00 ч.02/8739500
28.08.2020149 СУ "Иван Хаджийски"Хигиенист110.09.2020 0894442591
28.08.2020149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по математика110.09.2020 0894442591
28.08.202029 СУ "Кузман Шапкарев"Зам. - директор по УД101.09.2020 02/8319119
02/8310170
28.08.202029 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по технологии и предприемачество0,502.09.2020 02/8319119
02/8310170
28.08.202029 СУ "Кузман Шапкарев"Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап102.09.2020 02/8319119
02/8310170
28.08.202029 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по БЕЛ, по заместване102.09.2020 02/8319119
02/8310170
28.08.202029 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по математика102.09.2020 02/8319119
02/8310170
28.08.2020166 СУ "Васил Левски"Учител по АЕ103.09.2020 - 16:00 `.02/8473920
28.08.2020148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Хигиенист104.09.2020 02/8704116
28.08.2020ДГ N:145 "Българка"Помощник - възпитател108.09.2020 02/8220663
28.08.2020ДГ N:145 "Българка"Учител108.09.2020 02/8220663
28.08.2020101 СУ "Бачо Киро"Педагогически съветник103.09.2020 0882476015
28.08.2020101 СУ "Бачо Киро"Ресурсен учител103.09.2020 0882476015
28.08.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по биология и ЗО103.09.2020 0882476015
28.08.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по БЕЛ103.09.2020 0882476015
28.08.2020ДГ N:53 "Дядовата ръкавичка"Чистач - общи части104.09.2020 - 14:00 ч.0884207039
28.08.2020ДГ N:53 "Дядовата ръкавичка"Учител104.09.2020 - 14:00 ч.0884207039
28.08.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по професионална подготовка - специалност системен програмист108.09.2020 - 15:00 ч.02/8720047
28.08.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по професионална подготовка - специалност компютърни мрежи108.09.2020 - 15:00 ч.02/8720047
28.08.202032 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по БЕЛ109.09.202002/9874358
28.08.2020ДГ N:144 "Ханс Кристиан Андерсен"Хигиенист104.09.2020 - 14:00 ч.02/9791765
28.08.2020ДГ N:144 "Ханс Кристиан Андерсен"Учител204.09.2020 - 14:00 ч.02/9791765
28.08.2020ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител по физика и астрономия0,501.09.2020 02/9831434
0885541092
28.08.20205 ОУ "Иван Вазов"Учител по ИТ104.09.2020 - 10:00 ч.0884801665
28.08.20205 ОУ "Иван Вазов"Ръководител ИКТ104.09.2020 - 10:00 ч.0884801665
27.08.202011 ОУ "Св. Пимен Зографски"Библиотекар0,510.09.2020 - 16:30 ч.02/8624187
0879532525
27.08.202011 ОУ "Св. Пимен Зографски"Общ работник110.09.2020 - 16:30 ч.02/8624187
0879532525
27.08.202011 ОУ "Св. Пимен Зографски"Учител в ГЦОУД108.09.2020 - 16:30 ч.02/8624187
0879532525
27.08.202011 ОУ "Св. Пимен Зографски"Хигиенист110.09.2020 - 16:30 ч.02/8624187
0879532525
27.08.202081 СУ "Виктор Юго"Хигиенист209.09.202002/9745506
27.08.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Библиотекар131.08.202002/9785059
27.08.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител в ГЦОУД (1-4 клас)231.08.202002/9785059
27.08.202056 СУ "Проф. Константин Иречек"Майстор поддръжка103.09.202002/8261177
02/8261387
27.08.202056 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител по АЕ (1-4клас) по заместване103.09.202002/8261177
02/8261387
27.08.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Заместник - директор по УД103.09.202002/9201203
27.08.2020ДГ N:95 „Омайниче“Помощник - възпитател311.09.202002/9277455
02/9275390
27.08.2020ДГ N:176 "Зорница"Огняр0,504.09.2020 - 15:00 ч.0884801715
27.08.2020ДГ N:176 "Зорница"Пазач0,504.09.2020 - 15:00 ч.0884801715
27.08.2020ДГ N:176 "Зорница"Детски учител104.09.2020 - 15:00 ч.0884801715
27.08.2020122 ОУ "Николай Лилиев"Учител по БЕЛ0,503.09.2020 - 16:00 ч.02/8664995
27.08.2020ДГ N:55 "Иглика"Счетоводител110.09.202002/8241115
02/8256900
27.08.2020ДГ N:87 "Буката"Помощник - възпитател131.08.2020 - 15:30 ч.02/9543064
02/9526804
27.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по АЕ131.08.20200896769232
0896769243
26.08.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Логопед101.09.202002/9454663
02/9452949
26.08.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Ресурсен учител101.09.202002/9454663
02/9452949
26.08.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Психолог0,501.09.202002/9454663
02/9452949
26.08.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по ФВС101.09.202002/9454663
02/9452949
26.08.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител специални предмети - икономика101.09.202002/9454663
02/9452949
26.08.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител специални предмети - технология на облекло101.09.202002/9454663
02/9452949
26.08.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител подготвителна група101.09.202002/9454663
02/9452949
26.08.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по АЕ начален етап101.09.202002/9454663
02/9452949
26.08.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител начален етап401.09.202002/9454663
02/9452949
26.08.202037 СУ "Райна Княгиня"Ръководител направление ИКТ102.09.2020 - 16:00 ч.0898522677
26.08.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител по предприемачвство гимназиален етап102.09.2020 - 16:00 ч.0898522677
26.08.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител ГЦОУД прогимназиален етап0,502.09.2020 - 16:00 ч.0898522677
26.08.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител ГЦОУД начален етап102.09.2020 - 16:00 ч.0898522677
26.08.202037 СУ "Райна Княгиня"Учител ПГ 5-годишни0,502.09.2020 - 16:00 ч.0898522677
26.08.2020ДГ N:111 "Корабче"Детски учител109.09.202002/8623148
26.08.20204 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител в ГЦОУД 1-4 клас104.09.202002/8899726
26.08.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Социален работник0,502.09.20200884087506
26.08.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Социален работник0,502.09.20200884087506
26.08.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Педагогически съветник0,502.09.20200884087506
26.08.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител по биология и ЗО0,531.08.2020 - 17:00 ч.0884801720
26.08.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител по физика и астрономия0,531.08.2020 - 17:00 ч.0884801720
26.08.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител по химия и ООС0,531.08.2020 - 17:00 ч.0884801720
26.08.2020137 СУ "Ангел Кънчев"Възпитател103.09.2020 - 12:00 ч.02/8257353
26.08.2020137 СУ "Ангел Кънчев"Учител по немски език103.09.2020 - 12:00 ч.02/8257353
26.08.2020137 СУ "Ангел Кънчев"Логопед103.09.2020 - 12:00 ч.02/8257353
26.08.2020150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител ГЦОУД303.09.2020 - 16:00 ч.02/8796663
26.08.202042 ОУ "Хаджи Димитър"Заместник - директор УД с ИТ102.09.202002/8403458
26.08.2020ДГ N:43 "Талант"Учител по музика111.09.20200884801551
26.08.2020ДГ N:116 "Мусала"Общ работник0,531.08.202002/8550047
26.08.2020ДГ N:116 "Мусала"Работник - кухня0,531.08.202002/8550047
26.08.2020ДГ N:116 "Мусала"Помощник - възпитател231.08.202002/8550047
26.08.2020142 ОУ "Веселин Ханчев" Хигиенист102.09.2020 - 17:00 ч.02/8553192
26.08.2020142 ОУ "Веселин Ханчев" Секретар102.09.2020 - 17:00 ч.02/8553192
26.08.2020142 ОУ "Веселин Ханчев" Учител по математика и ИТ102.09.2020 - 17:00 ч.02/8553192
26.08.2020ПГСС "Бузема"Учител по биология и география104.09.202002/8563458
26.08.202052 ОУ "Цанко Церковски"Хигиенист111.09.202002/8552054
26.08.202052 ОУ "Цанко Церковски"Учител по изобразително изкуство131.08.202002/8552054
25.08.202083 ОУ "Елин Пелин"Учител/старши учител по ИТ в прогимназиален етап - лектор131.08.2020 - 16:30 ч.02/9923060
0884801763
25.08.202083 ОУ "Елин Пелин"Заместник - директор с норма преподавателска заетост по география и икономика - 0,5 щат131.08.2020 - 16:30 ч.02/9923060
0884801763
25.08.202035 СЕУ "Добри Войников"Учител по технологии и предприемачество131.08.202002/9633731
02/8661060
25.08.202035 СЕУ "Добри Войников"Учител по математика и информатика131.08.202002/9633731
02/8661060
25.08.202065 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по биология и ЗО, химия и ООС и човекът и природата0,531.08.2020 - 16:00 ч.0884801618
25.08.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Системен администратор0,527.08.2020 - 16:00 ч.02/9521170
25.08.202093 СУ "Александър Теодоров-Балан"Хигиенист101.09.2020 - 10:00 ч.02/8722120
25.08.202093 СУ "Александър Теодоров-Балан"Учител по БЕЛ101.09.2020 - 17:00 ч.02/8722120
25.08.202031 СУЧЕМ "Иван Вазов"Заместник - директор по УД131.08.202002/8721156
25.08.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител по икономика104.09.2020 - 15:00 ч.02/9977072
25.08.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител по АЕ104.09.2020 - 15:00 ч.02/9977072
25.08.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител по АЕ101.09.2020 - 17:00 ч.02/9430003
25.08.2020ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Чистач/хигиенист131.08.202002/9831434
0885541092
25.08.2020ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител по теоретично и практическо обучение (електроинженер)131.08.202002/9831434
0885541092
25.08.2020ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител по философия - лектор, 324 ч.131.08.202002/9831434
0885541092
25.08.2020ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител по АЕ131.08.202002/9831434
0885541092
25.08.2020ДГ N:35 "Щастливо детство"Работник кухня131.08.2020 - 12:00 ч.02/8248830
25.08.2020ДГ N:35 "Щастливо детство"Учител по музика0,531.08.2020 - 12:00 ч.02/8248830
25.08.2020ДГ N:35 "Щастливо детство"Логопед0,531.08.2020 - 12:00 ч.02/8248830
25.08.2020ДГ N:35 "Щастливо детство"Психолог131.08.2020 - 12:00 ч.02/8248830
25.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по биология и химия131.08.2020 0896769232
0896769243
25.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по БЕЛ131.08.2020 0896769232
0896769243
25.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител занималня с математика131.08.2020 0896769232
0896769243
25.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по изобразително изкуство131.08.2020 0896769232
0896769243
25.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по музика131.08.2020 0896769232
0896769243
25.08.202081 СУ "Виктор Юго"Учител по технологии и предприемачество в прогимназиален етап131.08.2020 02/9745506
25.08.202058 ОУ "Сергей Румянцев"Ресурсен учител0,505.09.2020 02/9367147
25.08.202058 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по математика105.09.2020 02/9367147
25.08.2020ЧПСУ "Свети Наум"Учител по биология и ЗО - 216 ч.106.09.2020 - 17:00 ч.0888515095
25.08.2020ЧПСУ "Свети Наум"Учител по химия и ООС - 216 ч.106.09.2020 - 17:00 ч.0888515095
25.08.2020ЧПСУ "Свети Наум"Учител по АЕ - 648 ч.106.09.2020 - 17:00 ч.0888515095
25.08.202089 ОУ "Д-р Христо Стамболски"Учител в група за ЦДО - прогимназиален етап131.08.2020 - 12:00 ч.0884801619
25.08.202089 ОУ "Д-р Христо Стамболски"Заместник - директор УД131.08.2020 - 12:00 ч.0884801619
25.08.20206 ОУ "Граф Игнатиев"Служител поддръжка104.09.202002/9881713
25.08.20206 ОУ "Граф Игнатиев"Начален учител - възпитател104.09.202002/9881713
25.08.20206 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по физика в прогимназиален етап104.09.202002/9881713
25.08.20206 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по математика в прогимназиален етап104.09.202002/9881713
25.08.20206 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап104.09.202002/9881713
25.08.2020ДГ N:19 "Света София"Ресурсен учител0,508.09.2020 02/8661230
25.08.2020ДГ N:88 "Детски рай"Перач131.08.2020 - 16:00 ч.0884801616
25.08.2020ДГ N:88 "Детски рай"Хигиенист131.08.2020 - 16:00 ч.0884801616
24.08.2020ДГ N:23 "Здраве"Помощник - възпитател131.08.2020 02/8720033
24.08.202055 СУ "Петко Каравелов"Хигиенист231.08.2020 - 16:00 ч.02/8771297
24.08.202019 СУ "Елин Пелин"Заместник - директор УД (начален етап)104.09.202002/9523016
24.08.2020IV СВГ "Отец Паисий"Учител по математика и ИТ127.08.2020 - 17:00 ч.02/9833797
24.08.202018 СУ "Уилям Гладстон"Начален учител - ПИГ103.09.2020 - 12:00 ч.02/9878045
24.08.2020СПГ по туризъмУчител по практическо обучение - ресторантьорство128.08.2020 - 16:00 ч.02/9833692
24.08.2020СПГ по туризъмУчител по НЕ0,528.08.2020 - 16:00 ч.02/9833692
24.08.2020СПГ по туризъмУчител по АЕ127.08.2020 - 16:00 ч.02/9833692
24.08.2020ДГ N:82 "Джани Родари"Помощник - възпитател0,504.09.2020 - 16:00 ч.02/9343881
24.08.2020ДГ N:82 "Джани Родари"Логопед0,504.09.2020 - 16:00 ч.02/9343881
24.08.2020ДГ N:82 "Джани Родари"Ресурсен учител0,504.09.2020 - 16:00 ч.02/9343881
24.08.2020ДГ N:82 "Джани Родари"Учител104.09.2020 - 16:00 ч.02/9343881
24.08.2020ДГ N:54 "Дъга"Медицинска сестра104.09.2020 - 17:00 ч.0884801567
24.08.2020ПГПСТТУчител по ФВС131.08.2020 - 16:00 ч.02/9874108
24.08.2020ПГПСТТУчител по БЗО и ХООС131.08.2020 - 16:00 ч.02/9874108
24.08.2020ДГ N:20 "Жасминов парк"Учител по музика0,504.09.202002/9450595
24.08.2020ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител - теоретично обучение, професионално направление: производствени технологии - облекло101.09.2020 - 15:00 ч.02/86288842
24.08.2020ДГ N:101 "Ябълкова градина"Психолог131.08.2020 - 17:00 ч.0884801685
24.08.2020141 ОУ "Народни будители"Учител в ПГ104.09.20200884801443
24.08.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по ИТ127.08.20200884801443
24.08.2020141 ОУ "Народни будители"ЗДУД127.08.20200884801443
24.08.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Пазач невъоръжена охрана110.09.2020 - 16:00 ч.0876134138
02/8739500
24.08.202067 ОУ "Васил Друмев"Учител в ЦДО в прогимназиален етап със специалност математика131.08.202002/8223621
24.08.202067 ОУ "Васил Друмев"Учител в ЦДО в начален етап с НУП131.08.202002/8223621
24.08.202067 ОУ "Васил Друмев"Учител по биология и ЗО, химия и ООС и човекът и природата с биология и химия131.08.202002/8223621
21.08.2020ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по немски език128.08.2020 - 17:00 ч.02/8221186
21.08.2020ПГАВТ "А. С. Попов"Заместник-директор по УД128.08.2020 - 17:00 ч.02/8221186
21.08.2020ДГ N:119 "Детска планета"Помощник-възпитател104.09.2020 - 16:00 ч.02/8293846
02/8293843
02/9201266
21.08.2020ДГ N:37 "Вълшебство"Психолог128.08.202002/8554119
21.08.202066 СУ "Филип Станиславов"Учител по ИТ0,501.09.2020 - 15:00 ч.02/8553153
21.08.202066 СУ "Филип Станиславов"Учител по физика и математика0,501.09.2020 - 15:00 ч.02/8553153
21.08.202066 СУ "Филип Станиславов"Учител по изобразително изкуство - 244 ч.101.09.2020 - 15:00 ч.02/8553153
21.08.202066 СУ "Филип Станиславов"Учител по икономически дисциплини - 180 ч.101.09.2020 - 15:00 ч.02/8553153
21.08.202017 СУ "Дамян Груев"Учител по изобразително изкуство127.08.2020 02/8217188
02/9203050
21.08.2020139 ОУ "Захарий Круша"Заместник - директор по УД131.08.2020 0889501316
21.08.2020170 СУ "Васил Левски"Заместник - директор по УД121.08.2020 - 17:00 ч.0896089396
21.08.2020201 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Ръководител направление ИКТ111.09.20200884801772
21.08.2020ДГ N:85 "Родина"Учител 108.09.202002/9521048
21.08.2020191 ОУ "Отец Паисий"Учител по човекът и природата - 187 ч.101.09.2020 - 17:00 ч.0884801766
21.08.2020191 ОУ "Отец Паисий"Учител по биология и ЗО - 72 ч.101.09.2020 - 17:00 ч.0884801766
21.08.2020191 ОУ "Отец Паисий"Учител по химия - 54 ч.101.09.2020 - 17:00 ч.0884801766
21.08.2020191 ОУ "Отец Паисий"Учител по музика - 190 ч.101.09.2020 - 17:00 ч.0884801766
21.08.2020191 ОУ "Отец Паисий"Лектор по география и икономика- 159 ч.101.09.2020 - 17:00 ч.0884801766
21.08.2020191 ОУ "Отец Паисий"Лектор по история и цивилизация - 208 ч.101.09.2020 - 17:00 ч.0884801766
21.08.2020191 ОУ "Отец Паисий"Начален учител101.09.2020 - 17:00 ч.0884801766
21.08.202055 СУ "Петко Каравелов"Начален учител127.08.2020 - 17:00 ч.02/8771297
21.08.202055 СУ "Петко Каравелов"Учител ПГ127.08.2020 - 17:00 ч.02/8771297
20.08.2020202 ОУ "Христо Ботев"Учител по история и цивилизации - 208 ч.103.09.202002/9924205
0884801768
20.08.2020202 ОУ "Христо Ботев"Учител по човекът и природата, физика и астрономия, химия и ООС, биология и ЗО0,503.09.202002/9924205
0884801768
20.08.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител в ГЦОУД227.08.202002/9381187
20.08.202056 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител по ИТ127.08.202002/8261177
02/8261387
20.08.202056 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител по БЕЛ - по заместване127.08.202002/8261177
02/8261387
20.08.202056 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител по география и икономика127.08.202002/8261177
02/8261387
20.08.20203 СУ "Марин Дринов"Домакин127.08.20200888175335
20.08.20203 СУ "Марин Дринов"Учител по ФВС127.08.20200888175335
20.08.20203 СУ "Марин Дринов"Учител по математика - 216 ч.127.08.20200888175335
20.08.20203 СУ "Марин Дринов"Учител по химия и ООС - 252 ч.127.08.20200888175335
20.08.20203 СУ "Марин Дринов"Учител по история и цивилизация0,527.08.20200888175335
20.08.202031 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап130.08.202002/8721156
20.08.2020ДГ N:198 "Косе Босе"Помощник - възпитател128.08.2020 - 16:00 ч.0884200659
0876731518
20.08.2020ДГ N:198 "Косе Босе"Помощник на учителя128.08.2020 - 16:00 ч.0884200659
0876731518
20.08.2020ДГ N:198 "Косе Босе"Учител 128.08.2020 - 16:00 ч.0884200659
0876731518
20.08.202036 СУ "Максим Горки"Учител по АЕ104.09.2020 - 16:00 ч.02/8586148
0879609570
20.08.202036 СУ "Максим Горки"Учител по БЕЛ104.09.2020 - 16:00 ч.02/8586148
0879609570
20.08.202023 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по БЕЛ128.08.2020 - 16:30 ч.02/9441121
20.08.2020ЧСУ "Дружба"Учител начална педагогика128.08.202002/9345555
20.08.2020ЧСУ "Дружба"Учител по БЕЛ128.08.202002/9345555
20.08.2020ДГ N:192 "Лозичка"Учител114.09.20200885773060
20.08.2020ДГ N:4 "Слънчо"Учител по чл.68, ал.1, т.3 от КТ128.08.2020 - 17:00 ч.0884801660
19.08.2020ЧНУ "Милеа"Учител - предучилищна педагогика131.08.202002/4885734
19.08.2020ЧНУ "Милеа"Учител - предучилищна педагогика131.08.202002/4885734
19.08.2020102 ОУ "Панайот Волов"Учител по ФВС124.08.202002/9381073
02/9382654
19.08.2020128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по информатика и ИТ125.08.202002/8840381
19.08.202014 СУ "Проф. д-р Асен Златаров"Начален учител ЦДО101.09.2020 - 16:00 ч.02/8313732
19.08.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител по математика104.09.2020 - 15:00 ч.02/9977072
19.08.202078 СУ "Христо Смирненски"Ръководител направление ИКТ104.09.2020 - 15:00 ч.02/9977072
19.08.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по изобразително изкуство - 90 ч.127.08.2020 02/9201203
19.08.2020СГХСТПедагогически съветник131.08.2020 02/8221096
19.08.2020СГХСТУчител по философски цикъл0,531.08.2020 02/8221096
19.08.2020СГХСТРесурсен учител131.08.2020 02/8221096
19.08.2020139 ОУ "Захарий Круша"Учител по АЕ131.08.2020 0884801540
19.08.2020116 ОУ "Паисий Хилендарски"Учител в начален етап - по заместване110.09.2020 0884801749
19.08.2020116 ОУ "Паисий Хилендарски"Учител по АЕ110.09.2020 0884801749
18.08.2020134 СУ "Димчо Дебелянов"Учител по математика в гимназиален етап127.08.2020 - 16:00 ч.02/9310686
18.08.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Зам.-директор по УД125.08.2020 02/9785059
18.08.2020ДГ N:126 "Тинтява"Логопед0,509.09.2020 02/8220578
18.08.2020ДГ N:126 "Тинтява"Старши учител или учител209.09.2020 02/8220578
18.08.202033 ЕГ "Света София"Учител по математика128.08.2020 - 14:00 ч.02/9250156
18.08.2020131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по география и икономика и история и цивилизация131.08.2020 02/8747109
02/8777144
18.08.2020131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по икономически дисциплини0,531.08.2020 02/8747109
02/8777144
18.08.2020131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в начален етап431.08.2020 02/8747109
02/8777144
18.08.2020ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Психолог - арттерапевт128.08.2020 0884942785
18.08.2020ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Учител специална педагогика128.08.2020 0884942785
18.08.2020ДГ N:51 "Щурче"Помощник-възпитател204.09.2020 02/8221137
18.08.202070 ОУ "Свети Климент Охридски"Учител по история и цивилизации и география и икономика0,525.08.2020 - 17:00 ч.0884801721
18.08.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по математика с АЕ 0,530.08.20200884801431
18.08.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по математика 0,530.08.20200884801431
18.08.20201 СУ "Пенчо П. Славейков"Ръководител компютърно обслужване - непедагогически персонал125.08.2020 - 16:00 ч.02/9835363
18.08.20201 СУ "Пенчо П. Славейков"Зам.-директор УД125.08.2020 - 16:00 ч.02/9835363
18.08.20201 СУ "Пенчо П. Славейков"Зам.-директор АСД125.08.2020 - 16:00 ч.02/9835363
18.08.202028 СУ "Алеко Константинов"Учител по АЕ104.09.2020 02/8295166
17.08.2020ДГ N:164 "Зорница"Помощник - възпитател228.08.2020 0884801676
17.08.2020131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в подготвителна група131.08.2020 02/8747109
02/8777144
17.08.202063 ОУ "Христо Ботев"Чистачки231.08.2020 0899819278
17.08.202063 ОУ "Христо Ботев"Технически секретар131.08.2020 0899819278
17.08.2020162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по музика - лектор124.08.2020 0884801753
17.08.2020ДГ N:19 "Света София"Ресурсен учител108.09.2020 02/8661230
17.08.2020105 СУ "Атанас Далчев"Хигиенист228.08.2020 02/8620573
0876807295
17.08.202049 ОУ "Бенито Хуарес"Начален учител130.08.2020 02/8472240
17.08.202049 ОУ "Бенито Хуарес"Учител по изобразително изкуство0,530.08.2020 02/8472240
17.08.202049 ОУ "Бенито Хуарес"Учител в ЦОУД130.08.2020 02/8472240
17.08.202049 ОУ "Бенито Хуарес"Учител по технологии130.08.2020 02/8472240
17.08.202049 ОУ "Бенито Хуарес"Учител по математика и ИТ130.08.2020 02/8472240
17.08.202031 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по математика131.08.2020 02/8721156
17.08.2020СМГ "Паисий Хилендарски"Психолог121.08.2020 - 17:00 ч.02/4442000
17.08.2020СМГ "Паисий Хилендарски"Заместник - директор по УД121.08.2020 - 17:00 ч.02/4442000
17.08.2020115 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по ИТ в начален и прогимназиален етап128.08.2020 02/9943485
0884801748
17.08.2020115 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по биология и здравно образование в прогимназиален етап
Учител по химия и ООС в прогимназиален етап
128.08.2020 02/9943485
0884801748
17.08.2020115 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по история и цивилизация в прогимназиален етап
Учител по география и икономика в прогимназиален етап
128.08.2020 02/9943485
0884801748
17.08.2020126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Учител по АЕ121.08.2020 - 11:00 ч.02/8585045
17.08.2020Държавен логопедичен центърЛогопед по чл.70, ал.1 от КТ127.08.2020 - 17:00 ч.02/9835360
13.08.20205 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист1,525 Август 2020 - 10:00 ч.0884801665
13.08.20205 ОУ "Иван Вазов"Охрана125 Август 2020 - 10:00 ч.0884801665
13.08.20205 ОУ "Иван Вазов"Учител ЦДО начален етап125 Август 2020 - 10:00 ч.0884801665
13.08.20205 ОУ "Иван Вазов"Учител по ИТ125 Август 2020 - 10:00 ч.0884801665
13.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по химия и физика117 Август 20200896769232
0896769243
13.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по биология и химия117 Август 20200896769232
0896769243
13.08.2020120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител ЦДО в начален етап, 1-4 клас118 Август 202002/8665680
13.08.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по биология и химия в прогимназиален етап0,521 Август 2020 - 16:00 ч.02/9521170
13.08.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител , начален етап на основното образовани - по чл.68, ал.1, т.1121 Август 2020 - 16:00 ч.02/9521170
13.08.2020ЧНУ "Светилник"Начален учител101 Септември 20200894335958
13.08.202016 ОУ "Райко Жинзифов"Учител ЦДО318 Август 202002/9387015
13.08.202016 ОУ "Райко Жинзифов"Логопед118 Август 202002/9387015
13.08.202016 ОУ "Райко Жинзифов"Зам.-директор УВД118 Август 202002/9387015
13.08.2020ДГ N:25 "Изворче"Медицинска сестра231 Август 20200884801773
02/9676620
12.08.2020СУ "Ген. Вл. Стойчев"Чистач / хигиенист102 Септември 2020 - 16:00 ч.0894681325
12.08.2020СУ "Ген. Вл. Стойчев"Чистач / хигиенист119 Август 2020 - 16:00 ч.0894681325
12.08.2020СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по АЕ103 Септември 2020 - 16:00 ч.0894681325
12.08.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Училищен психолог131 Август 2020 02/4236130
12.08.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по информатика и ИТ131 Август 2020 02/4236130
12.08.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по математика131 Август 2020 02/4236130
12.08.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по испански език131 Август 2020 02/4236130
12.08.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по БЕЛ131 Август 2020 02/4236130
12.08.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Начален учител в ГЦДО131 Август 2020 02/4236130
12.08.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по математика /прогимназиален етап/ - по заместване1,521 Август 2020 02/9522484
12.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по биология, химия и физика117 Август 2020 0896769232
0896769243
12.08.202011 ОУ "Св. Пимен Зографски"Учител по математика и информатика131 Август 2020 0879532525
02/8624187
02/8627248
12.08.2020ДГ N:103 "Патиланско царство" Помощник - възпитател121 Август 2020 02/9452798
12.08.2020ДГ N:103 "Патиланско царство" Учител121 Август 2020 02/9452798
12.08.2020СМГ "Паисий Хилендарски"Хигиенист128 Август 2020 - 17:00 ч.02/4442000
12.08.2020СМГ "Паисий Хилендарски"Работник по подръжката128 Август 2020 - 17:00 ч.02/4442000
12.08.2020СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по НЕ0,528 Август 2020 - 17:00 ч.02/4442000
12.08.2020СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по информатика и ИТ128 Август 2020 - 17:00 ч.02/4442000
12.08.2020130 СУ "Стефан Караджа"Хигиенист126 Август 202002/8470495
0876127805
12.08.2020130 СУ "Стефан Караджа"Учител ГЦОУД начален етап чл.68, ал.1, т.3 от КТ126 Август 202002/8470495
0876127805
12.08.2020130 СУ "Стефан Караджа"Учител по АЕ0,826 Август 202002/8470495
0876127805
12.08.20203 СУ "Марин Дринов"Учител по руски език - 288 ч. лекторски121 Август 20200888175335
12.08.20203 СУ "Марин Дринов"Учител по АЕ121 Август 20200888175335
11.08.2020192 СУ "Христо Ботев"Хигиенист117 Август 2020 - 16:00 ч.02/9922093
11.08.2020192 СУ "Христо Ботев"Учител по технологии и предприемачество - 174 ч.117 Август 2020 - 16:00 ч.02/9922093
11.08.2020192 СУ "Христо Ботев"Учител по ФВС117 Август 2020 - 16:00 ч.02/9922093
11.08.2020192 СУ "Христо Ботев"Учител ЦДО начален етап117 Август 2020 - 16:00 ч.02/9922093
11.08.2020ДГ N:29 "Слънце"Медицински специалист304 Септември 202002/8706228
0879972772
11.08.2020ДГ N:29 "Слънце"Помощник - възпитател404 Септември 202002/8706228
0879972772
11.08.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител по история и цивилизация - 208 ч.124 Август 2020 - 17:00 ч.0884801720
11.08.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител начален етап ЦДО с АЕ124 Август 2020 - 17:00 ч.0884801720
11.08.2020105 СУ "Атанас Далчев"Психолог, училищен126 Август 202002/8620573
0876807295
11.08.2020105 СУ "Атанас Далчев"Учител по ФВС126 Август 202002/8620573
0876807295
11.08.202028 СУ "Алеко Константинов"Учител по БЕЛ130 Август 202002/8295166
11.08.2020162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по предприемачество - 2 ч. седмично114 Август 20200884801753
11.08.2020ЧДГ "Джани РоДари"Помощник - възпитател117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020ЧДГ "Джани РоДари"Медицинска сестра117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020ЧДГ "Джани РоДари"Педагог ясла117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020ЧДГ "Джани РоДари"Учител ДГ117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по АЕ117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по БЕЛ117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по руски език117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по биология и химия117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по математика и информатика126 Август 2020 - 16:00 ч.02/9881131
10.08.202081 СУ "Виктор Юго"Учител по история и цивилизация127 Август 2020 02/8745506
10.08.2020ДГ N:144 "Ханс Кристиан Андерсен"Хигиенист 125 Август 2020 - 14:00 ч.02/9791765
10.08.2020ДГ N:144 "Ханс Кристиан Андерсен"Учител 325 Август 2020 - 14:00 ч.02/9791765
10.08.2020ДГ N:130 "Приказка"Учител по чл.68, ал.1, т.1 от КТ329 Август 202002/8223673
10.08.2020126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Библиотекар121 Август 2020 - 14:00 ч.02/8585045
10.08.2020ДГ N:167 "Малкият принц"Помощник - възпитател126 Август 202002/9521610
02/9531757
10.08.202096 СУ "Л. Н. Толстой"Учител в група за ЦОУД 1-4 клас - чл. 67 от КТ131 Август 2020 - 12:00 ч. 02/8268339
02/8268342
10.08.202096 СУ "Л. Н. Толстой"Учител в група за ЦОУД 1-4 клас - чл. 68, ал.1, т.3 от КТ231 Август 2020 - 12:00 ч. 02/8268339
02/8268342
07.08.2020ДГ N:61 "Шарено петле"Учител 121 Август 2020 02/8709377
07.08.2020Втора АЕГ "Томас Джеферсън"Учител по информатика и ИТ128 Август 2020 - 16:00 ч.02/8283679
07.08.202043 ОУ "Христо Смирненски"Учител в ГЦДО418 Август 202002/9208240
07.08.202055 СУ "Петко Каравелов"Учител ПГ214 Август 202002/8771297
07.08.202055 СУ "Петко Каравелов"Учител 1-4 клас214 Август 202002/8771297
07.08.202055 СУ "Петко Каравелов"Учител ЦДО214 Август 202002/8771297
07.08.2020ДГ N:104 "Моят свят"Учител131 Август 202002/9833275
02/9833784
07.08.202014 СУ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по музика101 Септември 2020 - 16:00 ч.02/8313732
07.08.2020177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Начален учител221 Август 2020 0876972244
07.08.2020199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"Учител по математика и ИТ131 Август 2020 02/9466956
06.08.202010 СУ "Теодор Траянов"Учител начален етап на основното образование125 Август 2020 - 16:00 ч.02/9743234
06.08.202010 СУ "Теодор Траянов"Учител по ФВС125 Август 2020 - 16:00 ч.02/9743234
06.08.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по физика121 Август 202002/9381187
06.08.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по АЕ121 Август 20200885112689
06.08.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по математика и ИТ в прогимназиален етап121 Август 20200885112689
06.08.2020ДГ N:47 "Незабравка"Общ работник125 Август 202002/8249145
06.08.2020ДГ N:47 "Незабравка"Касиер125 Август 202002/8249145
06.08.2020ДГ N:47 "Незабравка"Медицинска сестра - ясла125 Август 202002/8249145
06.08.2020ДГ N:47 "Незабравка"Учител125 Август 202002/8249145
06.08.2020106 ОУ "Григорий Цамблак"Медиатор128 Август 2020 - 16:00 ч.02/8472181
06.08.2020106 ОУ "Григорий Цамблак"Учител в ГЦОУД - 1-4 клас128 Август 2020 - 16:00 ч.02/8472181
06.08.2020106 ОУ "Григорий Цамблак"Учител по музика0,528 Август 2020 - 16:00 ч.02/8472181
06.08.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител начален етап на основното образование - 1-4 клас120 Август 2020 - 17:00 ч.02/8594131
06.08.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител ГЦДО начален етап120 Август 2020 - 17:00 ч.02/8594131
06.08.202023 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по философия121 Август 2020 - 16:30 ч.02/9441121
05.08.2020141 ОУ "Народни будители"Учител ГЦДО311 Август 2020 02/8960100
05.08.2020141 ОУ "Народни будители"Помощник на учителя в ПГ0,511 Август 2020 02/8960100
05.08.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по музика и ИИ0,511 Август 2020 02/8960100
05.08.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по физика и астрономия и ЧП0,511 Август 2020 02/8960100
05.08.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по география и икономика и история и цивилизация.0,511 Август 2020 02/8960100
05.08.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по биология и ЗО и химия и ООС - лектор, 72 ч./ 54 ч.128 Август 2020 02/8960100
05.08.2020101 СУ "Бачо Киро"Ресурсен учител217 Август 2020 0882476015
05.08.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по биология и ЗО117 Август 2020 0882476015
05.08.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по БЕЛ117 Август 2020 0882476015
05.08.2020ПГ по ТранспортХигиенист128 Август 2020 02/9732864
05.08.2020ПГ по ТранспортУчител по БЕЛ - лектор, 314 ч.128 Август 2020 02/9732864
05.08.202083 ОУ "Елин Пелин"Чистач/ хигиенист128 Август 2020 - 16:30 ч.02/9923060
0884801763
05.08.202083 ОУ "Елин Пелин"Учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап - лектор128 Август 2020 - 16:30 ч.02/9923060
0884801763
05.08.202083 ОУ "Елин Пелин"Учител/ старши учител в начален етап - по заместване128 Август 2020 - 16:30 ч.02/9923060
0884801763
05.08.202083 ОУ "Елин Пелин"Учител/ старши учител ГЦДО начален етап128 Август 2020 - 16:30 ч.02/9923060
0884801763
05.08.2020СГСАГ "Христо Ботев"Учител по теория - строителен инженер - пътно строителство, ТС, ССС или ПГС110 Август 2020 - 16:00 ч.02/8661271
05.08.2020СГСАГ "Христо Ботев"Учител по немски език0,510 Август 2020 - 16:00 ч.02/8661271
05.08.2020ЦСОП "Проф. дпн Георги Ангушев"Учител специален педагог - по заместване111 Септември 2020 02/9200780
05.08.2020ЦСОП "Проф. дпн Георги Ангушев"Учител специален педагог311 Септември 2020 02/9200780
05.08.2020ЦСОП "Проф. дпн Георги Ангушев"Логопед111 Септември 2020 02/9200780
05.08.2020102 ОУ "Панайот Волов"Учител по изобразително изкуство - прогимназиален етап0,508 Август 2020 02/9381073
02/9382654
05.08.2020102 ОУ "Панайот Волов"Учител по АЕ - начален етап0,508 Август 2020 02/9381073
02/9382654
04.08.2020ДГ N:25 "Изворче"Ресурсен учител0,524 Август 2020 0884801773
02/9676620
04.08.2020ДГ N:25 "Изворче"Помощник - възпитател124 Август 2020 0884801773
02/9676620
04.08.2020ДГ N:25 "Изворче"Учител224 Август 2020 0884801773
02/9676620
04.08.2020ДГ N:149 "Зорница"Учител/ Старши учител231 Август 2020 - 16:00 ч.0884801467
04.08.2020ДГ N:109 "Зорница"Помощник-възпитател /ясла/121 Август 2020 - 16:00 ч.0879248617
04.08.2020ДГ N:109 "Зорница"Учител121 Август 2020 - 16:00 ч.0879248617
04.08.2020СУУУС "Проф. Дечо Денев"Учител по философия, чл.68, т.1 с допътmтелна квалификация по СРР и МЖР0,530 Август 2020 02/8556117
04.08.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Хигиенистка121 Август 2020 02/9381187
04.08.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по физика с АЕ121 Август 2020 02/9381187
04.08.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по БЕЛ121 Август 2020 02/9381187
04.08.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител ГЦДО начален етап107 Август 2020 - 17:00 ч.02/8594131
04.08.202043 ОУ "Христо Смирненски"Учител по физика и човекът и природатаматематика114 Август 202002/9208240
04.08.202043 ОУ "Христо Смирненски"Учител по математика114 Август 202002/9208240
04.08.20209 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Учител по изобразително изкуство0,520 Август 202002/9876402
04.08.2020ДГ N:194 "Милувка"Детски учител214 Август 20200884801432
04.08.202089 ОУ "Д-р Христо Стамболски"Учител по АЕ131 Август 2020 - 12:00 ч.0884801619
04.08.202033 ЕГ "Света София"Чистачка107 Август 2020 - 14:00 ч.02/8241131
04.08.2020ДГ N:141Детски учител за група10884801534
0884588699
04.08.202031 СУЧЕМ "Иван Вазов"Училищен психолог114 Август 202002/8721156
04.08.202031 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител в група за ЦОУД, 1-4 клас114 Август 202002/8721156
04.08.2020102 ОУ "Панайот Волов"Учител по изобразително изкуство - прогимназиален етап0,508 Август 202002/9381073
02/9382654
04.08.2020102 ОУ "Панайот Волов"Учител по АЕ - начален етап0,508 Август 202002/9381073
02/9382654
04.08.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Хигиенист131 Август 202002/9556252
04.08.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител в група за ЦОУД131 Август 202002/9556252
04.08.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по математика131 Август 202002/9556252
04.08.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по ИТ131 Август 202002/9556252
04.08.2020ДГ N:93 "Чуден свят"Педагог ясла0,530 Август 202002/8562869
04.08.2020ДГ N:93 "Чуден свят"Детегледач0,530 Август 202002/8562869
04.08.2020ДГ N:93 "Чуден свят"Детегледач0,530 Август 202002/8562869
04.08.2020ДГ N:93 "Чуден свят"Медицинска сестра130 Август 202002/8562869
04.08.2020ДГ N:93 "Чуден свят"Помощник-възпитател230 Август 202002/8562869
03.08.202029 СУ "Кузман Шапкарев"Завеждащ административна дейност119 Август 202002/8319119
02/8310170
03.08.202029 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по математика119 Август 202002/8319119
02/8310170
03.08.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител в ЦДО начален етап111 Август 20200899819278
03.08.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител в начален етап211 Август 20200899819278
03.08.202047 СУ "Христо Г. Данов"Учител по ФВС124 Август 202002/9522228
03.08.202021 СУ "Христо Ботев"Учител по испански език - по заместване115 Август 202002/9624689
03.08.202028 СУ "Алеко Константинов"Учител по география и икономика128 Август 2020 - 12:00 ч.02/8223183
03.08.20205 ОУ "Иван Вазов"Охрана111 Август 2020 - 10:00 ч.0884801665
03.08.2020120 ОУ "Г. С. Раковски"Хигиенист228 Август 202002/8665680
02/8662593
03.08.2020120 ОУ "Г. С. Раковски"Учителв ЦДО в начален етап, 1-4 клас118 Август 202002/8665680
03.08.2020ДГ N:179 "Синчец"Учител или старши учител121 Август 2020 - 12:00 ч.0884801578
02/8210025
03.08.2020ДГ N:63 "Слънце"Учител220 Август 20200886648784
03.08.2020ДГ N:63 "Слънце"Ресурсен учител0,520 Август 20200886648784
03.08.2020ДГ N:63 "Слънце"Помощник - възпитател220 Август 20200886648784
03.08.2020ДГ N:63 "Слънце"Помощник на учителя120 Август 20200886648784
03.08.2020ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"Учител по хранително-вкусови технологии/ хранително-вкусова промишленост - техник-технолог0,531 Август 2020 - 16:00 ч.0879012918
02/8221374
03.08.2020ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"Учител по ФВС131 Август 2020 - 16:00 ч.0879012918
02/8221374
03.08.2020ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"Учител по български и руски език131 Август 2020 - 16:00 ч.0879012918
02/8221374
03.08.202036 СУ "Максим Горки"Хигиенистка - по заместване118 Август 2020 - 16:00 ч.02/8586148
0879609570
03.08.202036 СУ "Максим Горки"Учител по математика118 Август 2020 - 16:00 ч.02/8586148
0879609570
03.08.202061 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по изобразително изкуство, 5-7 клас114 Август 2020 - 17:00 ч.0884801719
03.08.202069 СУ "Димитър Маринов"Учител по БЕЛ131 Август 2020 - 17:00 ч.02/9791806
02/9791805
03.08.2020171 ОУ "Стоил Попов"Учител по технологии и предприемачество, 5-7 клас, 189 ч.125 Август 2020 - 16:00 ч.0884801734
03.08.2020171 ОУ "Стоил Попов"Учител по изобразително изкуство, 5-7 клас, 258 ч.125 Август 2020 - 16:00 ч.0884801734
03.08.2020171 ОУ "Стоил Попов"Учител по музика, 5-7 клас, 258 ч.125 Август 2020 - 16:00 ч.0884801734
03.08.2020СПГ по ТуризъмУчител по италиански и испански език106 Август 2020 - 16:00 ч.02/9833692
03.08.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по математика118 Август 2020 - 15:00 ч.02/8720047
03.08.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по БЕЛ118 Август 2020 - 15:00 ч.02/8720047
03.08.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по професионална подготовка - специалност системен програмист218 Август 2020 - 15:00 ч.02/8720047
03.08.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по професионална подготовка - специалност компютърни мрежи118 Август 2020 - 15:00 ч.02/8720047
03.08.20205 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист1,511 Август 2020 - 10:00 ч.0884801665
03.08.202072 ОУ "Христо Ботев"Учител в група на ЦОУД, начален етап128 Август 20200894442568
03.08.202059 ОУ "Васил Левски"Учител по ФВС128 Август 2020 - 15:00 ч. 02/9366703
03.08.2020ПГ по Туризъм - гр. БанкяУчител по немски език - 216 ч.127 Август 2020 0888901686
03.08.2020ПГ по Туризъм - гр. БанкяУчител по изобразително изкуство - 198 ч.127 Август 2020 0888901686
03.08.2020ПГ по Туризъм - гр. БанкяУчител по музика - 198 ч.127 Август 2020 0888901686
03.08.2020ПГ по Туризъм - гр. БанкяУчител по икономически дисциплини127 Август 2020 0888901686
03.08.2020ПГ по Туризъм - гр. БанкяУчител по БЕЛ127 Август 2020 0888901686
03.08.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по филисофия с АЕ0,519 Август 2020 0884801431
03.08.2020ПГПСТТТехнически секретар118 Август 2020 02/9874108
03.08.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап120 Август 2020 0885112689
31.07.2020ДГ N:127 "Слънце"Учител 131 Август 2020 - 15:00 ч.02/9589291
0879101645
31.07.2020127 СУ "Иван Н. Денкоглу"Учител по немски език, гимназия107 Август 2020 - 13:30 ч.0884334114
31.07.2020131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по история и цивилизация, география и икономика110 Август 202002/8747109
02/8777144
31.07.202042 ОУ "Хаджи Димитър"РКК123 Август 2020028403458
31.07.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Хигиенист121 Август 202002/9782394
31.07.2020119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по БЕЛ125 Август 202002/4747516
31.07.2020ДГ N:21 "Ежко Бежко"Работник кухня120 Август 202002/9791696
31.07.2020ДГ N:21 "Ежко Бежко"Детегледач120 Август 202002/9791696
31.07.2020ДГ N:21 "Ежко Бежко"Помощник-възпитател120 Август 202002/9791696
31.07.2020ДГ N:21 "Ежко Бежко"Медицински специалист за яслена група120 Август 202002/9791696
31.07.2020ДГ N:21 "Ежко Бежко"Учител220 Август 202002/9791696
31.07.2020104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по музика - 162 ч.128 Август 2020 - 14:00 ч.02/8595192
0878457193
31.07.202088 СУ "Димитър Попниколов"Учител по АЕ 1-4 клас125 Август 2020 - 16:00 ч.02/9560739
31.07.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по математика и ИТ124 Август 202002/9785059
31.07.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по история и философия124 Август 202002/9785059
31.07.2020127 СУ "Иван Н. Денкоглу"Учител в група за ЦДО107 Август 2020 - 13:30 ч.0884334114
31.07.2020ДГ N:107 "Бон-бон"Детски учител214 Август 202002/9521797
31.07.2020ДГ N:89 "Шарена дъга"Помощник - готвач, чл.68. ал.1, т.1 от КТ127 Август 202002/8406335
31.07.2020ДГ N:15 "Чучулига"Помощник - възпитател230 Август 20200884801593
31.07.2020ДГ N:185 "Звездичка"Детегледачка106 Август 2020 - 15:30 ч.0884801505
31.07.202065 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител ЦДО108 Септември 2020 - 10:00 ч.0884801618
31.07.2020НФСГУчител по БЕЛ105 Август 202002/8662013
31.07.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦДО 1-4 клас231 Август 20200899819278
31.07.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител по история и география131 Август 20200899819278
31.07.2020113 СУ "Сава Филаретов"Образователен медиатор128 Август 2020 - 16:30 ч.02/8221063
31.07.2020113 СУ "Сава Филаретов"Учител по биология и ЗО и химия и ООС128 Август 2020 - 16:30 ч.02/8221063
31.07.202088 СУ "Димитър Попниколов"Учител по испански език0,525 Август 2020 - 16:00 ч.02/9560739
31.07.202088 СУ "Димитър Попниколов"Учител по математика125 Август 2020 - 16:00 ч.02/9560739
31.07.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по технология и предприемачество0,521 Август 202002/9782394
31.07.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по АЕ221 Август 202002/9782394
31.07.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител по математика214 Август 2020 - 15:00 ч.02/9977072
31.07.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител по АЕ114 Август 2020 - 15:00 ч.02/9977072
30.07.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по икономически дисциплини - 306 ч.121 Август 202002/9201203
30.07.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по география и икономика0,521 Август 202002/9201203
30.07.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по испански език121 Август 202002/9201203
30.07.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по БЕЛ0,521 Август 202002/9201203
30.07.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по румънски език0,521 Август 202002/9201203
30.07.2020НГПИ "Свети Лука"Учител по БЕЛ - по заместване108 Септември 202002/9319050
30.07.2020ДГ N:133 "Зорница"Помощник-възпитател114 Август 2020 - 13:00 ч.02/8720390
30.07.2020ДГ N:133 "Зорница"Готвач114 Август 2020 - 13:00 ч.02/8720390
30.07.2020ДГ N:133 "Зорница"Учител214 Август 2020 - 13:00 ч.02/8720390
30.07.202073 СУ "Владислав Граматик"Учител по ИТ104 Август 2020 - 17:00 ч.02/8599510
30.07.2020104 ОУ "Захари Стоянов"Учител в група ЦДО228 Август 2020 - 14:00 ч.02/8595192
0878457193
30.07.2020104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по БЕЛ с РЕ - 5-7 клас128 Август 2020 - 14:00 ч.02/8595192
0878457193
29.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Пазач невъоръжена охрана0,526 Август 2020 - 16:00 ч.0876360025
02/8739500
29.07.2020157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по история и цивилизация107 Август 2020 - 15:00 ч.02/9710056
29.07.202081 СУ "Виктор Юго"Работник-поддръжка107 Август 202002/9745506
29.07.202081 СУ "Виктор Юго"Чистач307 Август 202002/9745506
29.07.202081 СУ "Виктор Юго"Учител в ЦДО120 Август 202002/9745506
29.07.202081 СУ "Виктор Юго"Учител в начален етап120 Август 202002/9745506
29.07.202018 СУ "Уилям Гладстон"Касиер-счетоводител114 Август 2020 - 16:00 ч.02/9878045
29.07.202018 СУ "Уилям Гладстон"Учител по математика114 Август 2020 - 16:00 ч.02/9878045
29.07.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, биология и химия0,507 Август 2020 - 16:00 ч.02/9521170
29.07.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител, начален етап на основното образование - по чл.68, ал.1, т.3107 Август 2020 - 16:00 ч.02/9521170
29.07.2020144 СУ "Народни будители"Учител по ИТ, чл.67, ал.1, т.1 от КТ109 Август 202002/8770173
29.07.2020144 СУ "Народни будители"Учител по АЕ, чл.67, ал.1, т.1 от КТ109 Август 202002/8770173
29.07.2020144 СУ "Народни будители"Учител по математика, чл.67, ал.1, т.1 от КТ109 Август 202002/8770173
29.07.2020ДГ N:89 "Шарена дъга"Помощник-възпитател, чл.68, ал.1, т.3 от КТ127 Август 202002/8406335
29.07.2020ДГ N:89 "Шарена дъга"Детски учител, чл.68, ал.1, т.1 от КТ127 Август 202002/8406335
29.07.2020ДГ N:89 "Шарена дъга"Детски учител, чл.68, ал.1, т.3 от КТ127 Август 202002/8406335
29.07.2020ДГ N:49 "Радост"Помощник-възпитател210 Август 202002/9620531
29.07.2020ДГ N:49 "Радост"Учител 210 Август 202002/9620531
29.07.2020ДГ N:146 "Звездица"Учител 131 Август 2020 - 16:00 ч.02/9947049
28.07.2020138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по БЕЛ, прогимназиален етап0,504 Август 202002/8720537
02/8723917
28.07.202061 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител в ГЦОУД114 Август 2020 - 17:00 ч.0884801719
28.07.202019 СУ "Елин Пелин"Учител целодневна форма на обучение (начален етап) - по заместване1,507 Август 202002/9523016
28.07.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по АЕ0,531 Август 20200884087506
28.07.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Технически секретар131 Август 20200884087506
28.07.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Учител в ПГ131 Август 20200884087506
28.07.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по ИТ131 Август 20200884087506
28.07.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по изобразително изкуство131 Август 20200884087506
28.07.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по БЕЛ, по чл.68, ал.3131 Август 20200884087506
28.07.2020ДГ N:94 "Детски свят"Учител120 Август 202002/9942300
0887923511
0884801740
28.07.2020ПГ по ТранспортЧистач128 Август 202002/9732864
28.07.2020ПГ по ТранспортУчител по математика, по чл. 68, ал.3 от КТ128 Август 202002/9732864
28.07.2020ПГ по ТранспортУчител по АТ128 Август 202002/9732864
28.07.202011 ОУ "Св. Пимен Зографски"Хигиенист121 Август 202002/8627248
0879532525
28.07.202031 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по АЕ в прогимназия - по заместване114 Август 202002/8721156
02/8717087
28.07.202031 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по ИТ114 Август 202002/8721156
02/8717087
28.07.2020СПГ по ТуризъмУчител по професионална подготовка - практическо обучение131 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9833692
28.07.2020СПГ по ТуризъмУчител по физика и химия0,531 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9833692
27.07.2020ДГ N:94 "Детски свят"Учител120 Август 202002/9942300
0887923511
0884801740
27.07.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Начални учители в ЦДО219 Август 202002/9782394
27.07.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по ИТ119 Август 202002/9782394
27.07.2020107 ОУ "Хан Крум"Учител по математика131 Август 202002/8662029
27.07.2020145 ОУ "Симеон Радев"Учител по БЕЛ, по чл. 68 от КТ104 Септември 202002/8774136
27.07.2020145 ОУ "Симеон Радев"Учител по математика, по чл. 68 от КТ104 Септември 202002/8774136
27.07.2020145 ОУ "Симеон Радев"Учител по изобразително изкуство131 Юли 202002/8774136
27.07.2020162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по музика - лектор107 Август 20200884801753
27.07.2020162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по предприемачество - 2 ч. седмично131 Юли 20200884801753
27.07.2020126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Учител ЦДО231 Юли 2020 -11:00 ч.02/8585045
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по биология и ЗО130 Юли 20200884801431
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по предприемачество с АЕ0,530 Юли 20200884801431
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по география и икономика с АЕ0,530 Юли 20200884801431
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по биология и ЗО с АЕ0,530 Юли 20200884801431
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по химия и ООС с АЕ0,530 Юли 20200884801431
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по физика и астрономия с АЕ0,530 Юли 20200884801431
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по история и цивилизации с НЕ0,529 Юли 20200884801431
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по история и цивилизации с АЕ129 Юли 20200884801431
27.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Хигиенист105 Август 20200896769232
0896769243
27.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Работник - кухня105 Август 20200896769232
0896769243
27.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по АЕ105 Август 20200896769232
0896769243
27.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по китайски език105 Август 20200896769232
0896769243
27.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по БЕЛ 5-7 клас105 Август 20200896769232
0896769243
27.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по математика 5-7 клас105 Август 20200896769232
0896769243
27.07.2020ЧДГ "Джани РоДари"Медицинска сестра105 Август 20200896769232
27.07.2020ЧДГ "Джани РоДари"Педагог ясла105 Август 20200896769232
27.07.2020ЧДГ "Джани РоДари"Учител ДГ105 Август 20200896769232
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по музика, лектор 144 ч.121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по фризьорство, лектор 388 ч.121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по изобразително изкуство, лектор 288 ч.121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител - юрист, лектор 288 ч.121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по теоретично и практическо обучение в областта на здравеопазването0,521 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по маникюр, педикюр и ноктопластика0,521 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по история0,521 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по козметика121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"ЗДУД121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Психолог121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по химия и ООС121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по ИТ и математика121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по руски език121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по АЕ121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по БЕЛ121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020172 ОбУ "Христо Ботев"Ресурсен учител128 Септември 20200877341660
0884801735
0899855813
27.07.2020172 ОбУ "Христо Ботев"Учител по математика и ИТ1,528 Септември 20200877341660
0884801735
0899855813
24.07.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител начален етап ЦДО с АЕ104 Август 2020 - 17:00 ч.0884801720
24.07.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител начален етап ЦДО104 Август 2020 - 17:00 ч.0884801720
24.07.2020ДГ N:52 "Илинденче"Учител131 Юли 20200884801576
24.07.2020ДГ N:108 "Детско царство"Помощник-възпитател214 Август 2020 - 15:00 ч.02/9791512
0889611041
24.07.2020119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по БЕЛ - по заместване129 Юли 2020 02/4747516
24.07.2020СУ "Ген. Вл. Стойчев"Портиер на 4ч.130 Юли 2020 02/9733507
24.07.2020136 ОУ "Любен Каравелов"Учител по физика и астрономия - лектор 108 ч.130 Август 2020 02/8217053
0884801442
24.07.2020117 СУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по музика в прогимназиален и първи гимназиален етап0,528 Август 2020 02/9942111
0884701219
24.07.2020117 СУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по история и цивилизация в прогимназиален и гимназиален етап128 Август 2020 02/9942111
0884701219
24.07.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по АЕ - гимназиален етап /по заместване/104 Август 2020 02/9523016
24.07.202074 СУ "Гоце Делчев"Учител по история и цивилизация107 Август 2020 - 13:00 ч. 02/9346614
23.07.2020ДГ N:198 "Косе Босе"Учител131 Юли 2020 - 16:00 ч. 0884200659
0876731518
23.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Лектор по музика - 162 ч.129 Юли 2020 0884801431
23.07.2020105 СУ "Атанас Далчев"Начален учител ЦДО226 Август 2020 02/8620573
0876807295
23.07.2020105 СУ "Атанас Далчев"Заместник-директор УД126 Август 2020 02/8620573
0876807295
23.07.202038 ОУ "Васил Априлов"Учител по математика и ИТ107 Август 2020 0884334111
23.07.2020СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по музика0,531 Юли 2020 - 17:00 ч. 02/4442000
23.07.2020127 СУ "Иван Н. Денкоглу"Учител по история и цивилизация на АЕ - по заместване130 Юли 2020 - 12:00 ч. 0884334114
0884334162
23.07.202042 ОУ "Хаджи Димитър"Учител ПГ123 Август 202002/8403458
23.07.202042 ОУ "Хаджи Димитър"Учител по математика и ИТ123 Август 202002/8403458
23.07.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител - дейности в целодневна организация101 Септември 202002/9454663
02/9452949
23.07.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по АЕ - гимназиален етап101 Септември 202002/9454663
02/9452949