Свободни работни места

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Възможност за украинците, желаещи да работят като учители в България

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дата на публикуванеОбразователна институцияСвободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №15)Брой свободни работни места за длъжносттаКраен срок за подаване на документи (дата/ час)Телефон за контакт
29.11.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител ЦОУД /по заместване/129.11.2023; 0884087506
28.11.202381 СУ "Виктор Юго"Учител в ГЦОУД (1-4 клас)106.12.2023; 17:00029745506
28.11.202381 СУ "Виктор Юго"Учител в ГЦОУД (1-4 клас) /по заместване до 22.02.2024 г./106.12.2023; 17:00029745506
28.11.2023СГХСТОбразователен медиатор по проект "Успех за теб"0,501.12.2023; 0887538288
28.11.2023СГХСТПсихолог по проект "Успех за теб"0,501.12.2023; 0887538288
28.11.202393 СУ "Александър Теодоров-Балан"Учител по ИТ104.12.2023; 10:00028722120
28.11.2023126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Ресурсен учител115.01.2024; 14:00028585045
28.11.2023СПГТПазач-портиер304.12.2023; 0884085392
029833692
28.11.2023СПГТУчител по ИспЕ104.12.2023; 0884085392
029833692
28.11.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Домакин101.12.2023; 028720537
28.11.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Хигиенист201.12.2023; 028720537
28.11.202320 ОУ "Тодор Минков"Начален учител /по заместване/205.12.2023; 0879121492
28.11.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител в ГЦОУД /по заместване/101.12.2023; 028594131
28.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Логопед101.12.2023; 0896769230
28.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Хигиенист101.12.2023; 0896769230
28.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Миячка101.12.2023; 0896769230
28.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Помощник кухня101.12.2023; 0896769230
28.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Готвач-детска кухня101.12.2023; 0896769230
28.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Ресурсен учител101.12.2023; 0896769230
28.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Учител по математика101.12.2023; 0896769230
28.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Помощник кухня101.12.2023; 0896769239
28.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Хигиенист101.12.2023; 0896769239
28.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Учител по музика и пиано101.12.2023; 0896769239
28.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Помощник-възпитател101.12.2023; 0896769239
28.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Медицинска сестра в група за ясла101.12.2023; 0896769239
27.11.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител по АЕ в начален етап - 460 ч. и по ГИ в 5 и 6 клас - 268 ч. /по заместване/105.12.2023; 029791806
029790907
27.11.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Електротехник108.12.2023; 15:00028284530
27.11.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по АЕ108.12.2023; 15:00028284530
27.11.2023ЧНУ "Милеа"Учител - специална подготовка108.12.2023; 024885734
27.11.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦОУД104.12.2023; 028747109
028777144
27.11.202323 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по музика /по заместване/130.11.2023; 16:30029441121
0882003728
27.11.2023145 ОУ "Симеон Радев"Психолог, училищен130.11.2023; 028774136
27.11.2023153 СУ "Неофит Рилски"Хигиенист115.12.2023; 0897324444
27.11.2023ДГ 151 „Леда Милева“Помощник-възпитател122.12.2023; 0886650391
27.11.2023ДГ 151 „Леда Милева“Учител 122.12.2023; 0886650391
27.11.202315 СУ "Адам Мицкевич"Учител по икономически дисциплини101.12.2023; 029382880
27.11.2023ДГ 99 "Брезичка"Учител122.12.2023; 14:000888486157
0888820510
27.11.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Детегледач /яслена група/104.12.2023; 14:000884341939
27.11.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Огняр104.12.2023; 14:000884341939
27.11.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Учител /по заместване/104.12.2023; 14:000884341939
27.11.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник-възпитател204.12.2023; 14:000884341939
24.11.2023ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по АЕ115.12.2023; 15:000878465479
0878465063
24.11.2023НПГТО "М. В. Ломоносов"Учител по АЕ101.12.2023; 028056949
24.11.202357 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по АЕ111.12.2023; 0886656260
0887701848
24.11.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Ресурсен учител130.11.2023; 14:00029203023
24.11.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Ресурсен учител130.11.2023; 14:00029203023
24.11.2023ДГ 9 "Пламъче"Медицинска сестра в яслена група101.12.2023; 029204313
0884175033
24.11.2023ДГ 9 "Пламъче"Помощник-възпитател101.12.2023; 029204313
0884175033
24.11.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦОУД101.12.2023; 17:000882615044
0884801720
24.11.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по РЕ /309 л.ч./101.12.2023; 17:000882615044
0884801720
24.11.2023ДГ 28 "Ян Бибиян"Работник кухня0,515.12.2023; 15:300884801634
24.11.2023105 СУ "Атанас Далчев"Пазач невъоръжена охрана108.12.2023; 028620573
0876807295
23.11.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Учител по технологии и предприемачество в прогимназиален етап /по заместване/129.11.2023; 028664895
23.11.2023ДГ 28 "Ян Бибиян"Работник кухня0,515.12.2023; 15:000884801634
23.11.202349 ОУ "Бенито Хуарес"Учител по ИИ130.11.2023; 028472240
23.11.2023Втора АЕГ "Томас Джеферсон"Хигиенист322.12.2023; 028283679
23.11.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по математика0,520.12.2023; 0877300522
23.11.2023ДГ 143 “Щурче"Помощник-възпитател201.12.2023; 0884801757
23.11.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по математика127.11.2023; 029881713
23.11.202332. СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по НЕ /по заместване/120.12.2023; 029874358
23.11.202332. СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по информатика и ИТ120.12.2023; 029874358
23.11.202341 ОУ "Св. П. Евтимий"Учител по КМИТ /по заместване/0,526.11.2023; 029890127
23.11.202341 ОУ "Св. П. Евтимий"Начален учител /до завръщане на титуляра/126.11.2023; 029890127
23.11.2023ДГ 126 "Тинтява"Старши учител или учител129.12.2023; 028223456
23.11.202376 ОУ "Уилям Сароян"Учител в начален етап /по заместване/127.11.2023; 16:00029319388
23.11.2023ДГ 43 "Талант"Помощник-възпитател222.12.2023; 13:000884350947
22.11.2023ДГ 140 "Зорница"Учител /по заместване/130.11.2023; 16:000889399751
22.11.202356 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител в ГЦДО - IV клас127.11.2023; 12:00028261387
22.11.2023ДГ 97 "Изгрев"Готвач115.12.2023; 16:00029926304
22.11.2023ДГ 97 "Изгрев"Помощник-възпитател315.12.2023; 16:00029926304
22.11.2023ДГ 193 "Славейче"Помощник-възпитател130.11.2023; 0882692669
22.11.2023ДГ 193 "Славейче"Общ работник130.11.2023; 0882692669
22.11.2023ДГ 189 "Сто усмивки"Работник поддръжка на сгради131.12.2023; 16:000882692669
22.11.2023ДГ 189 "Сто усмивки"Помощник-възпитател231.12.2023; 16:000882692669
22.11.2023НУКК - Горна БаняРъководител направление ИКТ122.12.2023; 029048260
029048261
22.11.2023НУКК - Горна БаняУчител по математика122.12.2023; 0878252158
22.11.2023ДГ 82 "Джани Родари"Учител124.11.2023; 14:30029343881
21.11.2023199 ОУ „Свети Апостол
Йоан Богослов"
Начален учител ЦОУД /по заместване/127.11.2023; 029466956
21.11.2023132 СУ "Ваня Войнова"Учител по ИТ129.11.2023; 028562843
21.11.2023ДГ №164 "Зорница"Медицинска сестра501.12.2023; 0884801676
0295786622
21.11.2023ДГ №164 "Зорница"Готвач101.12.2023; 0884801676
0295786622
21.11.2023ДГ №164 "Зорница"Помощник-готвач101.12.2023; 0884801676
0295786622
21.11.2023ДГ №164 "Зорница"Помощник-възпитател1101.12.2023; 0884801676
0295786622
21.11.2023ДГ №164 "Зорница"Педагог ясла201.12.2023; 0884801676
0295786622
21.11.2023ДГ №164 "Зорница"Учител501.12.2023; 0884801676
0295786622
21.11.2023ДГ 74 "Дъга"Работник кухня108.12.2023; 12:000884801489
21.11.2023162 ОБУ "Отец Паисий"Социален работник по проект0,530.11.2023; 0884801753
21.11.2023162 ОБУ "Отец Паисий"Образователен медиатор по проект0,530.11.2023; 0884801753
21.11.2023ДГ 18 "Детски свят"Учител130.11.2023; 15:000885147150
20.11.202311 ОУ "Свети Пимен Зографски"Хигиенист130.11.2023; 028627248
0879532522
20.11.202351 СУ "Елисавета Багряна"Начален учител - ГЦОУД101.12.2023; 029520545
20.11.2023ДГ 125 "Усмивка"Психолог130.11.2023; 024261128
0884171459
0884801674
20.11.2023ДГ 125 "Усмивка"Помощник-възпитател яслена група130.11.2023; 024261128
0884171459
0884801674
20.11.2023ДГ 125 "Усмивка"Учител предучилищна и начална училищна педагогика /по заместване/130.11.2023; 024261128
0884171459
0884801674
20.11.2023ДГ 125 "Усмивка"Медицинска сестра в яслена група130.11.2023; 024261128
0884171459
0884801674
20.11.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по БЕЛ104.12.2023; 16:00028739500
20.11.2023ПГ по транспортСекретар128.11.2023; 029732657
029732855
20.11.2023ПГ по транспортХигиенист128.11.2023; 029732657
029732855
20.11.2023ПГ по транспортОхрана /по заместване/128.11.2023; 029732657
029732855
20.11.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по география /5 уч.ч./седм за 2-ри срок/120.12.2023; 0877300522
0894377903
20.11.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по АЕ0,527.11.2023; 16:00029733507
20.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Педагог ясла124.11.2023; 0896769239
20.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Медицинска сестра в ДГ124.11.2023; 0896769239
20.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Ресурсен учител124.11.2023; 0896769230
20.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Учител по математика124.11.2023; 0896769230
17.11.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Хигиенист128.11.2023; 029521170
17.11.202364 ОУ "Цар Симеон Велики"Портиер124.11.2023; 0889395306
17.11.2023ДГ 127 "Слънце"Учител130.11.2023; 15:00029589291
17.11.2023ДГ 80 "Приказна калина"Помощник-възпитател0,504.12.2023; 028598170
028595017
0884801422
17.11.2023ДГ 80 "Приказна калина"Помощник-готвач104.12.2023; 028598170
028595017
0884801422
17.11.2023ЧСУ "Дени Дидро"Психолог210.12.2023; 0875345764
17.11.2023ЧСУ "Дени Дидро"Придружител училищен бус110.12.2023; 0875345764
17.11.2023102 ОУ "Панайот Волов"Хигиенист130.11.2023; 029381073
029382654
17.11.202333 ОУ "Санкт Петербург"Ресурсен учител121.11.2023; 0893630636
16.11.2023144 СУ "Народни будители"Учител по БЕЛ /по заместване/124.11.2023; 028770173
028774052
028774457
16.11.2023ДГ 52 "Илинденче"Помощник-възпитател324.11.2023; 0884801576
16.11.2023НТБГПсихолог /по заместване/104.12.2023; 029520857
16.11.2023ДГ 78 "Детски свят"Помощник-възпитател124.11.2023; 0879155123
16.11.202363 ОУ "Христо Ботев"Учител по БЕЛ124.11.2023; 0879938603
16.11.2023ДГ 24 "Надежда"Музикален педагог0,524.11.2023; 16:000884801594
16.11.2023ДГ 24 "Надежда"Детегледач в яслена група524.11.2023; 16:000884801594
16.11.2023ДГ 24 "Надежда"Готвач124.11.2023; 16:000884801594
16.11.2023ДГ 24 "Надежда"Помощник готвач124.11.2023; 16:000884801594
16.11.2023ДГ 120 "Детство под липите"Работник кухня115.12.2023;028223219
15.11.202341 ОУ "Св. П. Евтимий"Учител в ГЦОУД /по заместване/120.11.2023; 14:00029890127
15.11.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по математика0,530.11.2023; 12:00029381021
15.11.2023ПГ по транспортОхрана /по заместване/117.11.2023; 029732657
029732855
15.11.2023ДГ 73 "Маргарита"Учител130.11.2023; 16:000876643185
15.11.2023ДГ 153 "Света Троица"Общ работник130.11.2023; 0882411977
15.11.202356 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител по БЕЛ /по заместване/120.11.2023; 16:00028261387
15.11.202310 СУ "Теодор Траянов"Учител в ГЦОУД /1-4 клас/121.11.2023; 17:00029743234
15.11.20231 СУ "Печно П. Славейков"Учител в ГЦОУД /по заместване/124.11.2023; 16:00029835363
15.11.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦОУД123.11.2023; 17:000882615044
0884801720
15.11.2023192 СУ "Христо Ботев"Учител по АЕ130.11.2023; 029922093
15.11.2023192 СУ "Христо Ботев"Учител по математика130.11.2023; 029922093
15.11.202342 ОУ "Хаджи Димитър"Учител в ЦДО124.11.2023; 028403458
15.11.2023ДГ 100 "Акад. Пенчо Райков"Помощник-възпитател315.12.2023; 0887004961
15.11.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по АЕ124.11.2023; 029745506
15.11.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по математика124.11.2023; 029745506
15.11.202381 СУ "Виктор Юго"Учител в ГЦОУД (1-4 клас)124.11.2023; 029745506
15.11.202381 СУ "Виктор Юго"Психолог училищен124.11.2023; 029745506
14.11.2023100 ОУ "Найден Геров"Учител ПГ /по заместване/117.11.2023; 0878519939
14.11.2023ДГ 180 "Зайченцето бяло"Помощник-готвач101.12.2023; 12:00029928074
14.11.2023ДГ 180 "Зайченцето бяло"Помощник-възпитател101.12.2023; 12:00029928074
14.11.2023ДГ 195 "Братя Мормареви"Медицинска сестра в яслена група131.12.2023; 0876532580
14.11.2023105 СУ "Атанас Далчев"Учител в ГЦОУД128.11.2023; 028620573
0876807295
14.11.2023ДГ 19 "Света София"Готвач101.12.2023; 028661230
0897825830
14.11.2023ДГ 19 "Света София"Учител101.12.2023; 028661230
0897825830
14.11.202320 ОУ "Тодор Минков"Учител по ЧП /по заместване/117.11.2023; 0879121492
14.11.2023ДГ 69 "Жар птица"Помощник-възпитател231.11.2023; 0899136272
0884801488
14.11.2023ДГ 69 "Жар птица"Помощник на учителя131.11.2023; 0899136272
0884801488
14.11.2023ДГ 179 "Синчец"Медицинска сестра в яслена група124.11.2023; 13:000884801578
14.11.2023ДГ 179 "Синчец"Помощник-възпитател224.11.2023; 13:000884801578
13.11.2023ДГ 51 "Щурче"Учител124.11.2023; 0884801580
13.11.2023ДГ 185 "Звездичка"Учител в яслена група222.11.2023; 16:000884801505
13.11.2023ДГ 185 "Звездичка"Помощник-възпитател122.11.2023; 16:000884801505
13.11.202344 СУ "Неофит Бозвели"ЗДУД с преподавателска заетост по БЕЛ116.11.2023; 17:00029450711
13.11.2023ДГ 172 "София"Помощник-възпитател130.11.2023; 17:00029676543
029676541
0884891603
13.11.2023ДГ 172 "София"Специален педагог130.11.2023; 17:00029676543
029676541
0884891603
13.11.202359 ОбУ "Васил Левски"Учител по БЕЛ124.11.2023; 11:00029366703
029366716
13.11.2023153 СУ "Неофит Рилски"Възпитател в общежитие115.12.2023; 0897324444
13.11.202335 СЕУ "Добри Войников"Хигиенист130.11.2023; 029633731
028661060
13.11.2023139 ОУ "Захарий Круша"Хигиенист107.12.2023; 028667641
13.11.2023ДГ 22 "Великденче"Помощник-възпитател124.11.2023; 028241170
13.11.2023ДГ 154 "Сбъдната мечта"Общ работник130.11.2023; 028722435
0884801503
13.11.2023125 СУ "Боян Пенев"Учител по математика122.11.2023; 16:000876945819
13.11.2023125 СУ "Боян Пенев"Учител в ГЦОУД122.11.2023; 16:000876945819
13.11.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Психолог/ педагогически съветник114.11.2023; 029556252
13.11.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по история и цивилизации130.11.2023; 029556252
13.11.2023199 ОУ „Свети Апостол
Йоан Богослов"
Хигиенист/ чистач121.11.2023; 029466956
13.11.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител ГЦОУД /по змаестване/122.11.2023; 028594131
13.11.2023ДГ 105 "Ракета"Помощник- възпитател124.11.2023; 12:00 028450593
029450453
13.11.2023ДГ 99 "Брезичка"Помощник- възпитател108.12.2023; 14:00 0888486157
0888820510
13.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Хигиенист124.11.2023; 0896769230
13.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Миячка124.11.2023; 0896769230
13.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Готвач-детска кухня124.11.2023; 0896769230
13.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Помощник готвач124.11.2023; 0896769230
13.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Работник кухня124.11.2023; 0896769230
13.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Учител по музика и пиано124.11.2023; 0896769230
13.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Логопед124.11.2023; 0896769230
13.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Логопед124.11.2023; 0896769239
13.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Учител по музика и пиано124.11.2023; 0896769239
13.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Помощник кухня124.11.2023; 0896769239
13.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Помощник-възпитател124.11.2023; 0896769239
13.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Медицинска сестра в група за ясла124.11.2023; 0896769239
13.11.2023ДГ 130 "Приказка"Учител /по заместване/115.12.2023; 028223673
10.11.2023ПГ по телекомуникацииУчител теоретично обучение в областта на икономическата информатика /по заместване/130.11.2023; 028611160
10.11.20231 СУ "Печно П. Славейков"Архивар0,517.11.2023; 16:00029835363
10.11.20231 СУ "Печно П. Славейков"Библиотекар117.11.2023; 16:00029835363
10.11.202349 ОУ "Бенито Хуарес"Учител по БЕЛ126.11.2023; 028472240
10.11.202355 СУ "Петко Каравелов"Хигиенист217.11.2023; 028771297
10.11.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по АЕ117.11.2023; 028771297
10.11.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИТ117.11.2023; 028771297
10.11.2023130 СУ "Стефан Караджа"Учител в ПГ117.11.2023; 028470495
0876127805
10.11.2023130 СУ "Стефан Караджа"Учител в начален етап117.11.2023; 028470495
0876127805
10.11.202358 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по химия и биология121.11.2023; 029366755
10.11.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по математика116.11.2023; 029881713
10.11.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Библиотекар116.11.2023; 029881713
09.11.202353 ОУ "Николай Хрелков"Начален учител ЦДО117.11.2023; 16:00029576989
09.11.202311 ОУ "Свети Пимен Зографски"Учител по ИТ и математика /по заместване/117.11.2023; 028627248
0879532522
09.11.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Учител115.12.2023; 028746110
09.11.2023ДГ 111 "Корабче"Детски учител109.12.2023; 028623148
09.11.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител по ИИ0,515.11.2023; 17:00029522118
09.11.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител в ГЦОУД115.11.2023; 17:00029522118
09.11.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Учител в ЦОУД /1-4 клас/220.11.2023; 0894442591
029561549
09.11.2023ДГ 74 "Дъга"Помощник на учителя123.11.2023; 14:000884801489
09.11.2023ДГ 74 "Дъга"Помощник-възпитател123.11.2023; 14:000884801489
09.11.2023ДГ 74 "Дъга"Чистач/ хигиенист123.11.2023; 14:000884801489
09.11.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Чистач/ хигиенист116.11.2023; 16:00029733507
09.11.2023ЧНУ "Светилник"Учител по АЕ117.11.2023; 0892239492
09.11.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по китайски език0,515.11.2023; 028720537
09.11.2023ДГ 75 "Сърчице"Учител124.11.2023; 028770396
028749429
09.11.202328 СУ "Алеко Константинов"Учител по АЕ1,530.11.2023; 028295166
09.11.202328 СУ "Алеко Константинов"Учител по математика123.11.2023; 028295166
09.11.2023ДГ 99 "Брезичка"Готвач108.12.2023; 14:000888486157
0888820510
09.11.20231 СУ "Печно П. Славейков"Хигиенист114.11.2023; 16:00029835363
08.11.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Лектор по ИИ (185 л. ч.)120.11.2023; 16:00028739500
08.11.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Психолог127.11.2023; 16:00028739500
08.11.2023ДГ 52 "Илинденче"Учител117.11.2023; 0884801576
08.11.2023ДГ 52 "Илинденче"Помощник-възпитател117.11.2023; 0884801576
08.11.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Помощник на учителя113.11.2023; 028720537
08.11.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Общ работник113.11.2023; 028720537
08.11.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Хигиенист113.11.2023; 028720537
08.11.202323 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Работник поддръжка /по заместване/114.11.2023; 16:00029441121
0882003728
08.11.2023ДГ 142Помощник-възпитател130.11.2023; 0887374218
08.11.2023ДГ 141 "Славейкова поляна"Помощник-възпитател120.11.2023; 0884801534
08.11.2023104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по АЕ /по заместване/113.11.2023; 028595192
08.11.2023НУИИ "Илия Петров"Учител по Философия0,513.11.2023; 15:00029876388
029874926
08.11.202332. СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител ЦДО /по заместване/115.11.2023; 029874358
08.11.202374 СУ "Гоце Делчев"Учител по АЕ в гимназиален етап117.11.2023; 16:00029346617
029346619
08.11.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник-възпитател220.11.2023; 14:00029453019
08.11.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Огняр120.11.2023; 14:00029453019
08.11.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Детегледач /яслена група/120.11.2023; 14:00029453019
08.11.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Учител /по заместване/120.11.2023; 14:00029453019
08.11.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по АЕ116.11.2023;028747109
028777144
08.11.2023СГХСТУчител по АЕ117.11.2023;0887538288
08.11.20231 СУ "Пенчо Славейков"Учител по история и география114.11.2023; 16:00029835363
07.11.202364 ОУ "Цар Симеон Велики"Портиер110.11.2023; 0889395306
07.11.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Ресусрен учител120.11.2023; 16:00029876370
07.11.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по КМИТ, Информатика и ИТ120.11.2023; 16:00029876370
07.11.2023ДГ №1 "Червената шапчица"Помощник-възпитател107.12.2023; 11:000884801435
028317017
07.11.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Работник поддръжка - дърводелец117.11.2023; 15:00028284530
07.11.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Библиотекар117.11.2023; 15:00028284530
07.11.2023ДГ №113 "Преспа"Помощник-възпитател120.11.2023; 15:000889443556
07.11.2023ДГ 78 "Детски свят"Учител210.11.2023; 0879155123
07.11.202397 СУ "Братя Миладинови"Психолог120.11.2023; 028140514
028140510
07.11.2023ДГ 92 "Мечта"Мед. сестра120.11.2023; 14:00029466100
0887002644
07.11.2023ДГ 92 "Мечта"Психолог0,520.11.2023; 14:00029466100
0887002644
07.11.2023ДГ 92 "Мечта"Педагог120.11.2023; 14:00029466100
0887002644
07.11.202330 СУ "Братя Миладинови"Учител по БЕЛ /по заместване/110.11.2023; 028221785
07.11.2023ДГ 151 „Леда Милева“Помощник-възпитател224.11.2023; 0886650391
07.11.2023ЧОУ "Светлина"Учител по математика в прогимназиален етап127.11.2023; 0895270431
07.11.2023132 СУ "Ваня Войнова"Учител по ИТ110.11.2023; 028562843
07.11.2023ПГ по транспортХигиенист115.11.2023; 029732657
029732855
07.11.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по НЕ в гимназиален етап0,510.11.2023; 028721156
07.11.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Работник поддръжка /по заместване/0,509.11.2023; 028796763
06.11.2023ДГ 174 "Фют"Учител123.11.2023; 028621090
0884801536
06.11.2023ДГ 4 "Слънчо"Логопед0,517.11.2023; 13:000884801660
06.11.2023ДГ 4 "Слънчо"Ресурсен учител0,517.11.2023; 13:000884801660
06.11.2023191 ОУ "Отец Паисий"Учител по БЕЛ108.11.2023; 0884801766
06.11.2023ЧДГ "Веда"Помощник-възпитател101.12.2023; 0893306239
06.11.2023СГХСТУчител по БЕЛ124.11.2023; 0887538288
06.11.2023ДГ 96 "Росна китка"Работник кухня117.11.2023; 15:000884801610
06.11.2023ДГ 96 "Росна китка"Готвач117.11.2023; 15:000884801610
06.11.2023ДГ 96 "Росна китка"Помощник-възпитател217.11.2023; 15:000884801610
06.11.202310 СУ "Теодор Траянов"Учител в група за ЦОУД 1-4 клас110.11.2023; 17:00029743234
06.11.2023НМУ "Любомир Пипков"Счетоводител117.11.2023; 17:00029430003
03.11.2023ДГ 118 "Усмивка"Огняр0,524.11.2023; 0885209047
03.11.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по математика117.11.2023; 15:00028575027
03.11.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по професионална подготовка - инж.-химик117.11.2023; 15:00028575027
03.11.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Помощник-възпитател103.12.2023;028746110
03.11.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Касиер-домакин103.12.2023;028746110
03.11.2023163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по АЕ115.11.2023;029782394
03.11.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител в група за ЦОУД в начален етап с АЕ113.11.2023;028319119
028310170
028313020
03.11.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник възпитател113.11.2023;14:00029791765
03.11.2023ДГ 185 "Звездичка"Помощник възпитател210.11.2023;16:000884801505
03.11.202319 СУ "Елин Пелин"Пазач /Охрана110.11.2023;029522484
029523016
03.11.2023ДГ 165 "Латинка"Чистач130.11.2023;028720102
03.11.2023ДГ 165 "Латинка"Учител /по заместване/130.11.2023;028720102
03.11.2023ДГ 125 "Усмивка"Помощник възпитател яслена група115.11.2023;024261128
0884171459
0884801674
03.11.2023ДГ 125 "Усмивка"Учител /по заместване/115.11.2023;024261128
0884171459
0884801674
03.11.2023ДГ 125 "Усмивка"Медицинска сестра в яслена група115.11.2023;024261128
0884171459
0884801674
03.11.2023ДГ 25 "Изворче"Работник кухня215.11.2023;16:000884801773
029676620
03.11.2023ДГ 25 "Изворче"Пом. възпитатели215.11.2023;16:000884801773
029676620
03.11.2023ДГ 25 "Изворче"Готвач215.11.2023;16:000884801773
029676620
03.11.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по БЕЛ0.510.11.2023;10:000884801665
03.11.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по БЕЛ110.11.2023;10:000884801665
03.11.20235 ОУ "Иван Вазов"Чистач / Хигиенист0.510.11.2023;10:000884801665
03.11.20235 ОУ "Иван Вазов"Чистач / Хигиенист110.11.2023;10:000884801665
03.11.202341 ОУ "Св. П. Евтимий"Начален учител /по заместване/110.11.2023;029890127
03.11.202330 СУ "Братя Миладинови"Учител по АЕ110.11.2023;028221785
03.11.202355 СУ "Петко Каравелов"Хигиенист210.11.2023;028771297
03.11.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по АЕ110.11.2023;028771297
03.11.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИТ110.11.2023;028771297
03.11.2023108 СУ "Никола Беловеждов"Учител по Математика110.11.2023;029790899
03.11.2023ДГ 126 "Тинтява"Учител110.11.2023;028223456
03.11.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по ИТ110.11.2023;14:00029346449
029346450
029343373
03.11.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по Математика110.11.2023;14:00029346449
029346450
029343373
03.11.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по АЕ110.11.2023;14:00029346449
029346450
029343373
03.11.202356 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител ЦДО110.11.2023;16:00028261387
03.11.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител по АЕ109.11.2023;028796763
03.11.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в начален етап109.11.2023;028747109
028777144
03.11.2023ДГ 50 "Зайчето Куики"Помощник възпитател109.11.2023;14:00028229141
03.11.2023ДГ 50 "Зайчето Куики"Психолог109.11.2023;14:00028229141
03.11.2023ДГ 50 "Зайчето Куики"Учител109.11.2023;14:00028229141
03.11.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Счетоводител109.11.2023;028720537
03.11.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Математика109.11.2023;028720537
03.11.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Математика0.509.11.2023;028720537
03.11.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по БЕЛ0.509.11.2023;028720537
03.11.2023СПГ "Княгиня Евдокия"ЗДУПД107.11.2023;16:00028739500
02.11.2023ДГ 119 "Детска планета"Медицинска сестра120.11.2023;16:000889580056
02.11.2023ДГ 119 "Детска планета"Помощник възпитател120.11.2023;16:000889580056
02.11.2023ДГ 120 "Детство под липите"Помощник възпитател115.11.2023;028223219
02.11.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков"Начален учител в ГЦОУД109.11.2023;029785059
02.11.2023ДГ 78 "Детски свят"Учител по музика0.506.11.2023;0879155123
02.11.2023ДГ 81 "Лилия"Учител106.11.2023;0889577570
01.11.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Начален учител115.11.2023;029521170
01.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Хигиенист111.11.2023;0896769230
01.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Миячка111.11.2023;0896769230
01.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Готвач-детска кухня111.11.2023;0896769230
01.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Помощник готвач111.11.2023;0896769230
01.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Работник кухня111.11.2023;0896769230
01.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Медицинска сестра111.11.2023;0896769230
01.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Психолог111.11.2023;0896769230
01.11.2023ЧОУ „Джани Родари“Учител по музика и пиано111.11.2023;0896769230
01.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Психолог110.11.2023;0896769239
01.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Учител по музика и пиано110.11.2023;0896769239
01.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Помощник кухня110.11.2023;0896769239
01.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Помощник възпитател110.11.2023;0896769239
01.11.2023ЧДГ „Джани Родари“Медицинска сестра в група за ясла110.11.2023;0896769239
01.11.2023ДГ143 “Щурче"Учител /по
заместване/
110.11.2023;0884801757
01.11.2023ДГ143 “Щурче"Помощник възпитател210.11.2023;0884801757
01.11.20239 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“Учител по математика /по заместване/
110.11.2023;029308020
01.11.2023199 ОУ „Свети Апостол
Йоан Богослов"
Работник поддръжка
106.11.2023;029466956
31.10.2023141 ОУ "Народни будители"Ресурсен110.11.2023;0884801443
31.10.2023141 ОУ "Народни будители"Хигиенист110.11.2023;0884801443
31.10.2023141 ОУ "Народни будители"Портиер /Работник подръжка110.11.2023;0884801443
31.10.2023ЧДГ "Симба"Учител110.11.2023;12:000892467060
31.10.2023ДГ 150ЗАС /Домакин103.11.2023;0886992202
029237266
31.10.2023ДГ 150Педагог за детска ясла203.11.2023;0886992202
029237266
31.10.2023ДГ 150Общ работник /подръжка/103.11.2023;0886992202
029237266
31.10.2023ДГ 150Готвач103.11.2023;0886992202
029237266
31.10.2023ДГ 150Помощник готвач103.11.2023;0886992202
029237266
31.10.2023ДГ 150Работник кухня103.11.2023;0886992202
029237266
31.10.2023ДГ 150Помощник възпитател703.11.2023;0886992202
029237266
31.10.2023ДГ 150Учител603.11.2023;0886992202
029237266
31.10.2023139 ОУ "Захарий Круша"Психолог0.502.11.2023;028667641
31.10.2023ДГ 196 "Шарл Перо"Помощник готвач120.11.2023;0884801560
31.10.2023ДГ 196 "Шарл Перо"Учител1Възможно най бързо;0884801560
30.10.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Хигиенист124.11.2023;029556252
30.10.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Библиотекар110.11.2023;02955834
30.10.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Секретар110.11.2023;02955834
30.10.2023199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"Учител по АЕ102.11.2023;029466956
27.10.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Педагогически съветник110.11.2023;16:00029733507
27.10.2023ДГ 42 "Чайка"Мед. сестра здравен кабинет110.11.2023;0884801717
27.10.2023ДГ 42 "Чайка"ЗАТС106.11.2023;0884801717
27.10.2023104 ОУ "Захари Стоянов"Учител ГЦДО106.11.2023;12:00028595192
27.10.2023ЧПСУ "Свети Наум"Учител по БЗО - 6 уч. ч. седм.105.11.2023;029590141
27.10.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИТ103.11.2023;028771297
27.10.202376 ОУ "Уилям Сароян"Учител ЦОУД - начален етап101.11.2023;029874344
029319388
27.10.2023НПГТО "М. В. Ломоносов"Учител по професионална подготовка за специалност Компютърна техника и технологии131.10.2023;15:00028056949
27.10.20238 СУ "Васил Левски"Учител - ЦДО, прогимназиален етап101.11.2023;17:00028719035
26.10.2023ДГ 64 "Първи юни"Общ работник117.11.2023;0884801696
028242315
26.10.2023ДГ 194 "Милувка"Учител по Музика /по заместване/0.517.11.2023;14:300884801432
028310324
26.10.2023ДГ 194 "Милувка"Помощник възпитател117.11.2023;14:300884801432
028310324
26.10.2023ДГ 194 "Милувка"Готвач117.11.2023;14:300884801432
028310324
26.10.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Учител в ПГ110.11.2023;17:000876771308
26.10.202352 ОУ "Цанко Церковски"Хигиенист110.11.2023;028552054
26.10.202323 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител начален учител на основното образование ЦДО103.11.2023;16:30029441121
0882003728
26.10.202376 ОУ "Уилям Сароян"Начален учител101.11.2023;029874344
029319388
26.10.202376 ОУ "Уилям Сароян"Учител по ИЦ - лектор - 194 ч. годишно101.11.2023;029874344
029319388
25.10.2023136 ОУ "Любен Каравелов"Психолог120.11.2023;0879496665
028217053
25.10.2023IV Сменно вечерна гимназия "Отец Паисий"Хигиенист120.11.2023;17:00029833797
25.10.2023ДГ 2 "Звънче"Пом. възпитател106.11.2023;028580019
0885200880
25.10.202344 СУ "Неофит Бозвели"Секретар105.11.2023;17:00029450711
25.10.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Библиотекар101.11.2023;029881713
25.10.2023177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по БЕЛ131.10.2023;0897762244
25.10.2023177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Възпитател ЦДО 5-7 клас131.10.2023;0897762244
25.10.2023НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"Учител по ФВС /по змаестване/130.10.2023;16:00028277358
25.10.2023НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"Технически секретар110.11.2023;16:00028277358
25.10.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Учител в начален етап127.10.2023;16:30029881713
25.10.2023127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по Математика103.11.2023;16:300884334114
25.10.2023145 ОУ "Симеон Радев"Ръководител направление "Информационни и комуникационни технологии"101.11.2023;028774136
25.10.202395 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител в ГЦОУД начален етап130.10.2023;12:00029450365
25.10.2023ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител по музика - Лектор - 190 ч. год.130.10.2023;18:000888721101
0876775852
24.10.2023ДГ 66 "Елица"Медицинска сестра103.11.2023;029923146
24.10.2023ДГ 66 "Елица"Помощник-възпитател103.11.2023;029923146
24.10.2023ДГ 74 "Дъга"Чистач/ хигиенист130.10.2023; 14:000884801489
24.10.2023ДГ 74 "Дъга"Помощник-възпитател130.10.2023; 14:000884801489
24.10.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Начален учител /по заместване/102.11.2023;029521170
24.10.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ110.11.2023;0876905961
24.10.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ0,510.11.2023;0876905961
24.10.202352 ОУ "Цанко Церковски"Ресурсен учител по заместване за 1 месец /часовете са преди обяд/0,531.10.2023;028552054
24.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по музика и пиано131.10.2023;0896769230
24.10.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител по музика и пиано131.10.2023;0896769239
24.10.2023ДГ 69 "Жар птица"Учител131.10.2023;0899136272
0884801488
24.10.2023ДГ 69 "Жар птица"Учител по музика131.10.2023;0899136272
0884801488
24.10.2023ДГ 69 "Жар птица"Помощник възпитател в ДГ131.10.2023;0899136272
0884801488
24.10.2023ДГ 69 "Жар птица"Помощник възпитател в ясла231.10.2023;0899136272
0884801488
23.10.202377 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по БЕЛ120.11.2023;028264163
23.10.202379 СУ "Индира Ганди"Учител по Информатика и ИТ110.11.2023;16:000884801708
23.10.2023ДГ 53 "Дядовата ръкавичка"Помощник готвач110.11.2023;14:00028322176
23.10.2023ДГ 53 "Дядовата ръкавичка"Помощник възпитател яслена група110.11.2023;14:00028322176
23.10.2023ДГ 7 "Детелина"Помощник възпитател209.11.2023;12:00028589108
23.10.2023ДГ 7 "Детелина"Учител109.11.2023;12:00028589108
23.10.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Административен секретар106.11.2023;12:00029381021
23.10.2023ДГ 84 "Детелина"Учител103.11.2023;029561079
23.10.2023НУИИ "Илия Петров"Заместник директор по учебната дейност101.11.2023;029876388
029874926
23.10.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител по АЕ127.10.2023;028796763
23.10.202389 ОУ "Д-р Христо Стамболски"Учител по БЗО, ФА и ХООС126.10.2023;029790864
029790838
23.10.202381 СУ "Виктор Юго"Психолог училищен127.10.2023;029745506
23.10.202320 ОУ "Тодор Минков"Учител по ФВС/по заместване/127.10.2023;0879121492
23.10.202320 ОУ "Тодор Минков"Начален учител /по заместване/127.10.2023;0879121492
23.10.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител ИТ - 204 ч.126.10.2023;0884087506
23.10.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител МАТ - 238 ч.126.10.2023;0884087506
23.10.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител БЕЛ126.10.2023;0884087506
23.10.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител ПГ126.10.2023;0884087506
23.10.2023128 СУ "Алберт Айнщайн"Психолог126.10.2023;028840381
23.10.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител ГЦОУД125.10.2023;029522118
23.10.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по Математика120.11.2023;0877300522
0894377903
23.10.20234 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Хигиенист102.11.2023;028899726
23.10.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков"Начален учител в ГЦОУД126.10.2023;029785059
23.10.2023ДГ 165 "Латинка"Помощник възпитател131.10.2023;028720102
23.10.2023ДГ 165 "Латинка"Детска учителка131.10.2023;028720102
20.10.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Медицинска сестра за яслена група220.11.2023;0899632771
20.10.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Готвач и помощник готвач220.11.2023;0899632771
20.10.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Помощник възпитател220.11.2023;0899632771
20.10.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Учител в ДГ220.11.2023;0899632771
20.10.2023ЧДГ "Германи"Помощник възпитател в яслена група220.11.2023;0884735954
20.10.2023ЧДГ "Германи"Учител ДГ с НЕ120.11.2023;0884735954
20.10.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по КМИТ, Информатика и ИТ103.11.2023;16:00029876370
20.10.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по БЕЛ101.11.2023;024236130
20.10.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител в начален етап101.11.2023;024236130
20.10.2023СГХСТУчител Ресурсен131.10.2023;0887538288
20.10.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИТ127.10.2023;028771297
20.10.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по АЕ /по заместване/127.10.2023;15:00028661271
20.10.2023130 СУ "Стефан Караджа"Учител ПГ127.10.2023;028470495
0876127805
20.10.2023130 СУ "Стефан Караджа"Учител начален етап127.10.2023;028470495
0876127805
20.10.2023Първа АЕГУчител по Информатика и ИТ124.10.2023;15:00029442181
20.10.202366 СУ "Филип Станиславов"Учител по ФВС /по заместване/124.10.2023;16:00028553153
20.10.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Лектор по Фотография - 309 ч.124.10.2023;16:00028739500
20.10.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по АЕ /по заместване/124.10.2023;16:00028739500
20.10.2023ЧСУ "Дени Дидро"Помощник учител117.11.2023;0875345764
20.10.2023ДГ 80 "Приказна калина"Помощник готвач103.11.2023;028598170
028595017
0884801422
20.10.2023ДГ 80 "Приказна калина"Помощник възпитател0.503.11.2023;028598170
028595017
0884801422
20.10.202310 СУ "Теодор Траянов"Учител по Музика131.10.2023;16:00029743234
20.10.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Заместник-директор по учебна дейност125.10.2023;029555834
20.10.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в начален етап, група ЦДО125.10.2023;029555834
20.10.2023НПГТО "М. В. Ломоносов"Специалист обучение и развитие124.10.2023;16:00028056949
18.10.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по АЕ101.11.2023;028747109
028777144
18.10.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по Математика101.11.2023;028747109
028777144
18.10.2023ДГ 93 "Чуден свят"Медицинска сестра131.10.2023;0876982700
18.10.2023ДГ 93 "Чуден свят"Помощник възпитател131.10.2023;0876982700
18.10.2023ДГ 93 "Чуден свят"Учител /Стрши учител131.10.2023;0876982700
18.10.2023ДГ 69 "Жар птица"Помощник на учителя131.10.2023;0899136272
0884801488
18.10.2023ДГ 69 "Жар птица"Помощник възпитател в ДГ231.10.2023;0899136272
0884801488
18.10.2023ДГ 69 "Жар птица"Помощник възпитател в ясла131.10.2023;0899136272
0884801488
18.10.2023ДГ 160 "Драгалевци"Медицинска сестра231.10.2023;029671014
0884801664
18.10.2023ДГ 160 "Драгалевци"Учител131.10.2023;029671014
0884801664
18.10.202390 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Общ работник131.10.2023;028250854
18.10.202330 СУ "Братя Миладинови"Учител в начален етап ЦОУД127.10.2023;028221785
18.10.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по РЕ127.10.2023;14:00029346449
029346450
029343373
18.10.202315 СУ "Адам Мицкевич"Лектор по Химия - 179 ч.127.10.2023;029382880
18.10.2023ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Работник подръжка127.10.2023;14:00029831434
18.10.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител ГЦОУД /по змаестване/127.10.2023;028594131
18.10.202376 ОУ "Уилям Сароян"Заместник-директор административна дейност125.10.2023;029874344
029319388
18.10.202376 ОУ "Уилям Сароян"Заместник-директор учебна дейност125.10.2023;029874344
029319388
18.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист131.10.2023;0896769230
18.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Миячка131.10.2023;0896769230
18.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Готвач131.10.2023;0896769230
18.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Помощник кухня131.10.2023;0896769230
18.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Работник кухня131.10.2023;0896769230
18.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Медицинска сестра131.10.2023;0896769230
18.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Начален учител131.10.2023;0896769230
18.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ131.10.2023;0896769230
18.10.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник кухня131.10.2023;0896769239
18.10.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател131.10.2023;0896769239
18.10.2023ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра в група за ясла131.10.2023;0896769239
18.10.202342 ОУ "Хаджи Димитър"Помощник на учителя127.10.2023;028403458
18.10.202342 ОУ "Хаджи Димитър"ЗАСТС127.10.2023;028403458
17.10.2023ДГ 55 "Иглика"Работник-кухня110.11.2023;028241115
028256900
17.10.2023ДГ 55 "Иглика"Пом. готвач110.11.2023;028241115
028256900
17.10.2023139 ОУ "Захарий Круша"Учител по БЕЛ102.11.2023;028667641
17.10.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител в ЦОУД131.10.2023;029556252
17.10.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по АЕ131.10.2023;0882741944
17.10.2023ДГ 153 "Света Троица"Общ работник131.10.2023;0882411977
17.10.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Ресусрен учител124.10.2023;16:00029876370
17.10.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по АЕ123.10.2023;16:00028739500
17.10.2023ЧНУ "Милеа"Учител начален етап120.10.2023;024885734
17.10.202346 ОУ "К. Фотинов"Учител по АЕ - 15 ч. седмично120.10.2023;12:000884801439
16.10.202379 СУ "Индира Ганди"Учител по БЕЛ110.11.2023;16:000884801708
16.10.202338 ОУ "Васил Априлов"Учител по Математика /по заместване/123.10.2023;0889440080
16.10.2023ДГ 108 "Детско царство"Психолог131.10.2023;15:300889611041
16.10.2023ДГ 108 "Детско царство"Детегледач131.10.2023;15:300889611041
16.10.202394 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по ТП130.10.2023;029452949
16.10.202318 СУ "Уилям Гладстон"Пазач130.10.2023;17:00029880301
16.10.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по БЕЛ126.10.2023;16:00029733507
16.10.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по АЕ126.10.2023;029556252
16.10.2023ДГ 52 "Илинденче"Учител по проект REACT120.10.2023;0884801576
16.10.202338 ОУ "Васил Априлов"Учител по БЗО, ХООС и ЧП /по заместване/120.10.2023;0889440080
16.10.202323 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по АЕ120.10.2023;16:30029441121
0882003728
13.10.2023ДГ 112 "Детски свят"Помощник на учителя325.10.2023;15:300884801659
13.10.2023ДГ 112 "Детски свят"Работник кухня125.10.2023;15:300884801659
13.10.202316 ОУ "Райко Жинзифов"Учител по Математика120.10.2023;029387015
13.10.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по АЕ120.10.2023;14:00029346449
029346450
029343373
13.10.2023ДГ 25 "Изворче"Логопед0.523.10.2023;16:000884801773
029676620
13.10.2023ДГ 25 "Изворче"Психолог0.523.10.2023;16:000884801773
029676620
13.10.2023ДГ 25 "Изворче"Ресурсен учител0.523.10.2023;16:000884801773
029676620
13.10.2023ДГ 25 "Изворче"Помощник възпитател323.10.2023;16:000884801773
029676620
13.10.2023ДГ 25 "Изворче"Работник кухня223.10.2023;16:000884801773
029676620
13.10.2023ДГ 25 "Изворче"Готвач223.10.2023;16:000884801773
029676620
13.10.2023ДГ 75 "Сърчице"Учител120.10.2023;028770396
028749429
13.10.2023ДГ 52 "Илинденче"Помощник възпитател231.10.2023;0884801576
13.10.2023ДГ 52 "Илинденче"Учител131.10.2023;0884801576
12.10.2023ДГ 125 "Усмивка"Логопед131.10.2023;024261128
0884171459
0884801674
12.10.2023ДГ 84 "Детелина"Помощник на учителя127.10.2023;029561079
12.10.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Педагогически съветник127.10.2023;0876905961
12.10.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Заместник-директор УД127.10.2023;0876905961
12.10.2023ДГ 30 "Радецки"Учител по Музика0.524.10.2023;0884801523
12.10.2023ДГ 30 "Радецки"Медицинска сестра124.10.2023;0884801523
12.10.2023ДГ 30 "Радецки"Помощник възпитател224.10.2023;0884801523
12.10.2023ДГ 30 "Радецки"Учител ДГ124.10.2023;0884801523
12.10.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по АЕ123.10.2023;15:00028284530
12.10.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Библиотекар123.10.2023;15:00028284530
12.10.202352 ОУ "Цанко Церковски"Хигиенист123.10.2023;028552054
12.10.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Хигиенист119.10.2023;16:00029876370
12.10.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Помощник на учителя119.10.2023;16:00029876370
12.10.202389 ОУ "Д-р Христо Стамболски"Учител по БЗО, ФА и ХООС119.10.2023;029790864
029790838
12.10.2023НПГПФЧистач / Хигиенист218.10.2023;028582180
12.10.202395 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по Философия118.10.2023;029450365
11.10.2023120 ОУ "Г. С. Раковски"Хигиенист 0.520.10.2023;028665680
11.10.2023120 ОУ "Г. С. Раковски"Хигиенист 120.10.2023;028665680
11.10.2023ДГ 134 "Любопитко"Помощник възпитател 125.11.2023;16:000884801411
11.10.2023ДГ 134 "Любопитко"Учител в специална група за деца със СОП125.11.2023;16:000884801411
11.10.2023ДГ 167 "Малкият принц"Помощник възпитател 101.11.2023;029531757
11.10.2023ДГ 97 "Изгрев"Домакин131.10.2023;16:00029926304
11.10.2023ДГ 97 "Изгрев"Готвач131.10.2023;16:00029926304
11.10.2023ДГ 97 "Изгрев"Помощник възпитател 231.10.2023;16:00029926304
11.10.2023ДГ 69 "Жар Птица"Помощник възпитател в ДГ231.10.2023;0899136272
0884801488
11.10.2023ДГ 69 "Жар Птица"Помощник възпитател в ясла231.10.2023;0899136272
0884801488
11.10.202394 СУ "Димитър Страшимиров"Начален учител ЦДО230.10.2023;029452949
11.10.202394 СУ "Димитър Страшимиров"Начален учител130.10.2023;029452949
11.10.202394 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по АЕ130.10.2023;029452949
11.10.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Учител120.10.2023;14:00029791765
11.10.20238 СУ "Васил Левски"Учител ЦДО120.10.2023;17:00028719035
11.10.20239 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Учител по ФЕ /по заместване/120.10.2023;16:00029308020
029308026
11.10.2023108 СУ "Никола Беловеждов"Логопед0.520.10.2023;0899821884
11.10.2023108 СУ "Никола Беловеждов"Учителпо Математика120.10.2023;0899821884
11.10.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител ГЦОУД120.10.2023;14:00029346449
029346450
029343373
11.10.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по ИТ120.10.2023;14:00029346449
029346450
029343373
11.10.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по Математика120.10.2023;14:00029346449
029346450
029343373
11.10.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по БЕЛ120.10.2023;14:00029346449
029346450
029343373
11.10.2023ЧОУ "Светлина"Учител в ЦОУД120.10.2023;0895270431
11.10.2023ЧОУ "Светлина"Начален учител120.10.2023;0895270431
11.10.2023ПГТКИОбразователен медиатор117.10.2023;028298177
11.10.202326 СУ "Йордан Йовков"Огняр0.527.10.2023;028570129
028573023
11.10.202336 СУ "Максим Горки"Хигиенист124.10.2023;16:00028586148
0879609570
11.10.202336 СУ "Максим Горки"Начален учител124.10.2023;16:00028586148
0879609570
11.10.20231 СУ "Пенчо Славейков"Учител в група ЦДО124.10.2023;16:00029835363
11.10.20231 СУ "Пенчо Славейков"Учител по БЕЛ124.10.2023;16:00029835363
11.10.2023ДГ 113 "Преспа"Помощник възпитател120.10.2023;15:000889443556
11.10.2023ДГ 113 "Преспа"Ресурсен учител120.10.2023;15:000889443556
11.10.2023ДГ 185 "Звездичка"Помощник възпитател220.10.2023;16:000884801505
11.10.2023ДГ 185 "Звездичка"Учител 120.11.2023;16:000884801505
11.10.2023ДГ 185 "Звездичка"Учител /по заместване/220.10.2023;16:000884801505
11.10.2023ЧСУ "Кралица София Испанска"Учител в начален етап120.10.2023;0877886117
029964059
11.10.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по АЕ117.10.2023;0884801665
10.10.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител начален етап /по заместване/112.10.2023;029791805
029790907
10.10.202320 ОУ "Тодор Минков"Хигиенист115.11.2023;0879121492
10.10.2023ДГ 78 "Детски свят"Работник кухня0.531.10.2023;0879155123
10.10.2023ДГ 105 "Ракета"Помощник възпитател в ДГ231.10.2023;12:00028450593
029450453
10.10.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Ресурсен учител120.10.2023;17:000878484089
10.10.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник възпитател120.10.2023;14:00029791765
10.10.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Хигиенист119.10.2023;16:00029876370
10.10.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по КМИТ, Информатика и ИТ119.10.2023;16:00029876370
10.10.2023150 ОУ "Цар Симео Първи"Учител по АЕ117.10.2023;16:00028796763
10.10.2023ДГ 107 "Бон-бон"Учител 127.10.2023;0884801412
10.10.202363 ОУ "Христо Ботев"Учител по ФВС116.10.2023;0879938603
10.10.2023199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"Учител по АЕ125.10.2023;029466956
10.10.2023ДГ 188 "Вяра, Надежда, Любов"Помощник възпитател113.10.2023;028740056
10.10.2023ДГ 143 "Щурче"Огняр0.512.10.2023;0884801757
10.10.2023ДГ 143 "Щурче"Щофьор0.512.10.2023;0884801757
09.10.202315 СУ "Адам Мицкевич"Учител по Икономически дисциплини213.10.2023;029382880
09.10.202341 ОУ "Св. П. Евтимий"Педагогически съветник - психолог111.10.2023;029890127
09.10.2023ДГ 138 "Приятели"Помощник възпитател203.11.2023;14:000884801716
09.10.2023ДГ 138 "Приятели"Помощник възпитател в ясла0.503.11.2023;14:000884801716
09.10.2023ДГ 138 "Приятели"Учител в ДГ203.11.2023;14:000884801716
09.10.2023ДГ 125 "Усмивка"Мед. сестра в яслена група130.10.2023;024261128
0884171459
0884801674
09.10.2023ДГ 125 "Усмивка"Помощник възпитател в ДГ130.10.2023;024261128
0884171459
0884801674
09.10.2023ДГ 125 "Усмивка"Помощник възпитател в яслена група230.10.2023;024261128
0884171459
0884801674
09.10.2023ДГ 54 "Дъга"Помощник възпитател127.10.2023;0884801567
09.10.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ГИ0.520.10.2023;0876905961
09.10.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ГИ120.10.2023;0876905961
09.10.2023128 СУ "Алберт Айнщайн"Логопед0.519.10.2023;028840381
09.10.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Начален учител ГЦОУД118.10.2023;028721156
09.10.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Начален учител /по заместване/118.10.2023;028721156
09.10.2023ДГ 160 "Драгалевци"Мед. сестра217.10.2023;029671014
09.10.2023ДГ 160 "Драгалевци"Учител 117.10.2023;029671014
09.10.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по АЕ116.10.2023;029745506
09.10.2023ДГ 2 "Звънче"Помощник възпитател116.10.2023;028580019
0885200880
09.10.2023ДГ 2 "Звънче"Помощник на учителя116.10.2023;028580019
0885200880
09.10.2023СГХСТУчител ресурсен113.10.2023;0887538288
09.10.2023СГХСТУчител по ГрЕ0.513.10.2023;0887538288
09.10.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Помощник на учителя113.10.2023;028720537
09.10.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦОУД113.10.2023;028747109
028777144
09.10.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по АЕ113.10.2023;028747109
028777144
09.10.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по Математика113.10.2023;028747109
028777144
09.10.202364 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител ЦДО - начален етап112.10.2023;17:000889395306
09.10.2023ДГ 43 "Талант"Помощник възпитател209.11.2023;13:000884350947
09.10.2023ДГ 154 "Сбъдната мечта"Помощник възпитател225.10.2023;028722435
0884801503
09.10.2023125 СУ "Боян Пенев"Учител по РЕ118.10.2023;16:000876945819
09.10.2023199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов"Начален учител - ЦДО /по заместване/111.10.2023;029466956
09.10.202341 ОУ "Св. П. Евтимий"ИТ /до завръщане на титуляра/0.511.10.2023;029890127
09.10.2023119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Хигиенист106.11.2023;0897011950
09.10.2023105 СУ "Атанас Далчев"Учител в ГЦОУД /по заместване/120.10.2023;028620573
0876807295
09.10.202381 СУ "Виктор Юго"Заместник-директор учебна дейност, ресор "Проекти и иновации"119.10.2023;17:00029745506
09.10.2023ДГ 73 "Маргарита"Учител по Музика0.519.10.2023;16:000876643185
09.10.2023162 ОБУ "Отец Паисий"Учител в ЦДО начален етап118.10.2023;029943325
09.10.2023162 ОБУ "Отец Паисий"Учител по ИТ и КМИТ118.10.2023;029943325
09.10.2023ДГ 120 "Детство под липите"Помощник възпитател117.10.2023;028223219
09.10.2023ДГ 75 "Сърчице"Общ работник и пазач313.10.2023;028770396
028749429
09.10.2023ДГ 75 "Сърчице"Помощник възпитатели313.10.2023;028770396
028749429
09.10.2023ПГ по транспортОхранител /по заместване/113.10.2023;029732657
09.10.2023ПГ по транспортЧистач113.10.2023;029732657
09.10.202395 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по Философия112.10.2023;029450365
09.10.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в начален етап група ЦДО112.10.2023;029555834
09.10.20231 СУ "Печно П. Славейков"Хигиенист111.10.2023;16:00029835363
09.10.2023ДГ 106 "Княгиня Мария Луиза"Помощник възпитател111.10.2023;18:000883688835
06.10.2023ДГ 103 "Патиланско царство"Помощник възпитател103.11.2023;029452798
06.10.2023163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител в ПГ120.10.2023;029782394
06.10.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Учител ГЦОУД /по заместване/109.10.2023;029881713
06.10.20236 ОУ "Граф Игнатиев"ЗАС113.10.2023;029881713
06.10.202338 ОУ "Васил Априлов"Учител ГЦОУД /Занималня113.10.2023;0884334110
06.10.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Технически сътрудник113.10.2023;16:00028622966
06.10.2023ДГ 63 "Слънце"Учител ДГ113.10.2023;0886648784
029367091
06.10.2023ДГ 63 "Слънце"Мед. сестра /акушерка ДЯ и ДГ113.10.2023;0886648784
029367091
06.10.2023ДГ 63 "Слънце"Помощник възпитател213.10.2023;0886648784
029367091
06.10.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител в начален етап112.10.2023;028796763
06.10.2023ДГ 36 "Пеперуда"Психолог0.511.10.2023;16:000884801613
06.10.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по Математика111.10.2023;16:00029733507
06.10.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител ГЦОУД111.10.2023;029381021
06.10.202314 СУ "Проф. д-р Асен Златаров"Чистач /Хигиенист /по заместване/111.10.2023;16:00028313732
06.10.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по ИИ - 10 ч. седмично110.10.2023;028319119
028310170
028313020
06.10.2023144 СУ "Народни будители"Начален учител110.10.2023;028770173
028774052
028774457
04.10.202350 ОУ "Васил Левски"Портиер103.11.2023;029671186
029671181
04.10.202350 ОУ "Васил Левски"Чистач /Хигиенист103.11.2023;029671186
029671181
04.10.2023IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Хигиенист120.10.2023;17:00029833797
04.10.2023ДГ 37 "Вълшебство"Медицински сестри210.10.2023;028554119
04.10.2023ДГ 37 "Вълшебство"Помощник възпитател210.10.2023;028554119
04.10.2023ДГ 37 "Вълшебство"Учител по Музика110.10.2023;028554119
04.10.2023ДГ 37 "Вълшебство"Учител /по заместване/110.10.2023;028554119
04.10.2023ДГ 171 "Свобода"Учител - специална група109.10.2023;16:00024410281
0888105103
04.10.2023ДГ 81 "Лилия"Педагог в ясла0.2509.10.2023;0889577570
04.10.2023ДГ 81 "Лилия"Ресурсен учител0.509.10.2023;0889577570
04.10.2023ДГ 81 "Лилия"Логопед0.509.10.2023;0889577570
04.10.2023ДГ 81 "Лилия"Психолог109.10.2023;0889577570
04.10.2023НПГТО "М. В. Ломоносов"Учител по Математика /по заместване/106.10.2023;15:00028056949
04.10.2023200 ОУ "Отец Паисий"Учител по БЕЛ /по заместване/106.10.2023;17:00029926224
04.10.2023НУКК - Горна БаняТехнически секретар120.10.2023;0878252158
0895359100
04.10.2023ДГ 80 "Приказна калина"Работник кухня120.10.2023;028598170
028595017
0884801422
04.10.2023ДГ 80 "Приказна калина"Помощник възпитател 0.520.10.2023;028598170
028595017
0884801422
04.10.2023148 ОУ "Проф. доктор Любомир Милетич"Логопед /по заместване/118.10.2023;028704116
04.10.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител в ЦОУД116.10.2023;029556252
04.10.202310 СУ "Теодор Траянов"Учител по БЕЛ113.10.2023;16:30029743234
04.10.202315 СУ "Адам Мицкевич"Учител ЦДО /по заместване/110.10.2023;029382880
04.10.202315 СУ "Адам Мицкевич"Лектор по Химия - 198 ч.110.10.2023;029382880
03.10.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Касиер-домакин103.11.2023;028746110
03.10.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Помощник възпитател303.11.2023;028746110
03.10.2023ДГ 197 "Китна градина"Учител115.10.2023;16:000884801687
03.10.2023ДГ 197 "Китна градина"Помощник възпитател215.10.2023;16:000884801687
03.10.20235 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист0.513.10.2023;10:000884801665
03.10.20235 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист113.10.2023;10:000884801665
03.10.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по Музика /по заместване/113.10.2023;10:000884801665
03.10.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител ЦОУД113.10.2023;17:00029880301
03.10.202389 ОУ "Д-р Христо Стамболски"Учител по БЗО, ФА и ХООС112.10.2023;029790864
029790838
03.10.2023ПГ по ПСТТУчител по ФА109.10.2023;029874108
03.10.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по АЕ109.10.2023;028739500
03.10.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ0.512.10.2023;0876905961
03.10.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ112.10.2023;0876905961
03.10.2023ДГ 22 "Великденче"Помощник възпитател109.10.2023;028241170
02.10.2023ДГ 73 "Маргарита"Психолог0.526.10.2023;16:000876643185
02.10.2023ПГСС "Бузема"Огняр120.10.2023;16:00028563458
02.10.2023ДГ 174 "Фют"Помощник възпитател - коридор0.520.10.2023;028621090
0884801536
02.10.2023ДГ 174 "Фют"Помощник възпитател в група120.10.2023;028621090
0884801536
02.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист116.10.2023;0896769230
02.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Миячка116.10.2023;0896769230
02.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Готвач116.10.2023;0896769230
02.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Работник кухня116.10.2023;0896769230
02.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Медицинска сетра116.10.2023;0896769230
02.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Начален учител116.10.2023;0896769230
02.10.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ116.10.2023;0896769230
02.10.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник кухня116.10.2023;0896769239
02.10.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател116.10.2023;0896769239
02.10.2023ЧДГ "Джани Родари"Мед. сестра в група за ясла116.10.2023;0896769239
02.10.2023ПГИИ "Проф. Николай Райнов"Работник подръжка115.10.2023;0884801478
02.10.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник на учителя113.10.2023;14:000884341939
02.10.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Огняр113.10.2023;14:000884341939
02.10.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник възпитател213.10.2023;14:000884341939
02.10.202310 СУ "Теодор Траянов" Учител по Философия113.10.2023;16:30029743234
02.10.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Помощник на учителя0.509.10.2023;029881713
02.10.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Библиотекар113.10.2023;029881713
02.10.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по АЕ106.10.2023;15:00028284530
02.10.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Обща техническа подготовка - Електроника106.10.2023;15:00028284530
02.10.2023ДГ 78 "Детски свят"Помощник възпитатели за яслена група210.10.2023;0879155123
02.10.2023ДГ 78 "Детски свят"Мед. сестра за яслена група110.10.2023;0879155123
02.10.202378 СУ "Христо Смирненски"Хигиенист106.10.2023;15:00029977072
02.10.202378 СУ "Христо Смирненски"Психолог106.10.2023;15:00029977072
02.10.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по АЕ106.10.2023;15:00029977072
02.10.2023ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител в начален етап на основното образование1Спешно0888721101
0876775852
02.10.2023ДГ 131 Мед. сестра202.11.2023;13:000878801001
02.10.2023ДГ 131 Детегледачка яслена група302.11.2023;13:000878801001
02.10.2023ДГ 131 Помощник-възпитател202.11.2023;13:000878801001
02.10.2023ДГ 131 ЗАС102.11.2023;13:000878801001
02.10.202318 СУ "Уилям Гладстон"Домакин-шофьор117.10.2023;17:00029880301
02.10.2023ЧСУ "Кралица София Испанска"Охрана113.10.2023;0877886117
029964059
02.10.202339 СУ "Петър Динеков"Ресурсен учител113.10.2023;16:00028859019
02.10.2023ДГ 188 "Вяра, Надежда, Любов"Работник кухня113.10.2023;028740056
02.10.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Учител по БЕЛ109.10.2023;17:000876771308
02.10.202397 СУ "Братя Миладинови"Учител ЦДО 106.10.2023;028140514
028140510
02.10.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Хигиенист106.10.2023;16:00029876370
02.10.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по ФВС /по заместване/106.10.2023;16:00029876370
02.10.202319 СУ "Елин Пелин"Учител по Математика /по заместване/106.10.2023;029522484
029523016
02.10.2023СГСАГ "Христо Ботев"Педагогически съветник /по заместване/105.10.2023;15:00028661271
02.10.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по професинална подготовка теория и практика - инженер специалност транспортно строителство /по заместване/0.513.10.2023;15:00028661271
02.10.202366 СУ "Филип Станиславов"Учител по ИТ /по заместване/0.505.10.2023;16:00028553153
29.09.202356 СУ "Проф. Конст. Иречек"Учител по ФВС104.10.2023;16:00028261387
29.09.20238 СУ "Васил Левски"Учител по АЕ /по заместване/104.10.2023;17:00028719035
29.09.2023ДГ 165 "Латинка"Помощник възпитател220.10.2023;16:00028720102
29.09.2023ДГ 30 "Детелина"Мед. сестра - яслена група113.10.2023;0884801523
29.09.2023ДГ 30 "Детелина"Помощник възпитател - яслена група113.10.2023;0884801523
29.09.2023ДГ 30 "Детелина"Помощник възпитател113.10.2023;0884801523
29.09.2023ДГ 30 "Детелина"Учител по Музика, ДГ /по заместване/0.513.10.2023;0884801523
29.09.2023ДГ 7 "Детелина"Помощник възпитател106.10.2023;12:00028589108
29.09.2023ДГ 7 "Детелина"Мед. Сестра106.10.2023;12:00028589108
29.09.2023ДГ 7 "Детелина"Общ работник106.10.2023;12:00028589108
29.09.2023100 ОУ "Найден Геров"Учител начален етап - ЦДО206.10.2023;0878519939
29.09.2023100 ОУ "Найден Геров"Лектор - ИЦ - 278 ч.106.10.2023;0878519939
29.09.20235 ОУ "Иван Вазов"Помощник на учителя0.506.10.2023;10:000884801665
29.09.202369 СУ "Димитър Маринов"Ресурсен учител105.10.2023;029791805
029790907
29.09.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Психолог105.10.2023;028720537
29.09.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по Информатика и ИТ105.10.2023;029381021
29.09.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Логопед - 10 ч. седмично104.10.2023;028319119
028310170
028313020
29.09.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по БЗО104.10.2023;028319119
028310170
028313020
29.09.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по Музика - 300 ч.104.10.2023;028319119
028310170
028313020
29.09.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по Математика104.10.2023;0894442591
029561549
29.09.2023133 СУ "А. С. Пушкин"Начален учител с РЕ /по заместване/103.10.2023;029881131
28.09.2023192 СУ "Христо Ботев"Учител по АЕ /по заместване/106.10.2023;12:000884801771
28.09.202347 СУ "Христо Г. Данов"ЗАС /касиер/127.10.2023;029522228
28.09.202381 СУ "Виктор Юго"Чистач /Хигиенист210.10.2023;029745506
28.09.202381 СУ "Виктор Юго"Работник поддръжка110.10.2023;029745506
28.09.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по КМИТ116.10.2023;029745506
28.09.2023ЧСУ "Кралица София Испанска"Учител в начален етап110.10.2023;0877886117
029964059
28.09.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител в ГЦОУД209.10.2023;029203488
28.09.2023ДГ 112 "Детски свят"Помощник на учителя306.10.2023;15:300884801659
28.09.2023ДГ 112 "Детски свят"Помощник-възпитател106.10.2023;15:300884801659
28.09.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Психолог105.10.2023;02955834
28.09.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в начален етап група ЦДО105.10.2023;02955834
28.09.2023ДГ 73 "Маргарита"Учител105.10.2023;16:000876643185
28.09.2023ДГ 155 "Веселина"Учител102.10.2023;15:00028700538
28.09.2023131 СУ "К. А. Тимирязев" Учител по ИТ130.09.2023;028747109
028777144
28.09.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Библиотекар0.529.09.2023;029556252
28.09.2023145 ОУ "Симеон Радев"Касиер, счетоводство129.09.2023;028774136
27.09.2023Втора АЕГ "Томас Джеферсон"Чистач /Хигиенист231.10.2023;028283679
27.09.2023ДГ 154 "Сбъдната мечта"Помощник-готвач125.10.2023;028722435
0884801503
27.09.202311 ОУ "Свети Пимен Зографски"Чистач /Хигиенист120.10.2023;16:00028627248
0879532522
27.09.2023ДГ 107 "Бон-бон"Учител219.10.2023;0884801412
27.09.2023ДГ 145 "Българка"Помощник възпитател115.10.2023;028220663
0889966501
27.09.2023ДГ 153 "Света троица"Общ работник110.10.2023;0882411977
27.09.2023ДГ 55 "Иглика"Домакин0.510.10.2023;028241115
028256900
27.09.2023ДГ 55 "Иглика"Помощник възпитател110.10.2023;028241115
028256900
27.09.2023ДГ 55 "Иглика"Работни-кухня110.10.2023;028241115
028256900
27.09.2023ДГ 55 "Иглика"Пом. готвач110.10.2023;028241115
028256900
27.09.2023ДГ 55 "Иглика"Логопед110.10.2023;028241115
028256900
27.09.2023ДГ 64 "Първи юни"Помощник възпитател306.10.2023;0884801696
27.09.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по Математика106.10.2023;14:00029346449
029346450
029343373
27.09.2023140 СУ "Иван Богоров"Логопед106.10.2023;14:00029346449
029346450
029343373
27.09.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Учител104.10.2023;14:00029791765
27.09.2023104 ОУ "Захари Стоянов"Логопед /по заместване/103.10.2023;028595192
27.09.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител по Философия - 144 ч.102.10.2023;029791805
029790907
27.09.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по Математика и ИТ0.502.10.2023;029201203
0877004456
27.09.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦОУД130.09.2023;028747109
028777144
27.09.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по АЕ130.09.2023;028747109
028777144
27.09.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по Математика130.09.2023;028747109
028777144
26.09.2023125 СУ "Боян Пенев"Ресурсен учител106.10.2023;16:000879945819
26.09.2023ДГ 111 "Корабче"Детски учител110.10.2023;028623148
26.09.2023ЧНУ "Милеа"Учител - начален етап106.10.2023;024885734
26.09.2023ДГ 194 "Милувка"Готвач106.10.2023;14:300884801432
028310324
26.09.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по АЕ104.10.2023;16:00029203023
26.09.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по ФА0.504.10.2023;16:00029203023
26.09.2023ПГ по транспортОхрана /по заместване/102.10.2023;029732864
26.09.2023ДГ 143 "Щурче"Учител130.09.2023;15:000884801757
26.09.202394 СУ "Димитър Страшимиров"Начален учител ЦДО /по заместване/230.09.2023;029452949
26.09.202394 СУ "Димитър Страшимиров"Начален учител /по заместване/130.09.2023;029452949
26.09.202394 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по АЕ130.09.2023;029452949
26.09.202362 ОУ "Христо Ботев"Портиер129.09.2023;17:000882615044
0884801720
26.09.202362 ОУ "Христо Ботев"Чистач /Хигиенист129.09.2023;17:000882615044
0884801720
26.09.2023ДГ 69 "Жар птица"Коридорен чистач129.09.2023;0899136272
26.09.2023ДГ 69 "Жар птица"Помощник възпитател в ясла229.09.2023;0899136272
26.09.2023ДГ 69 "Жар птица"Учител129.09.2023;0899136272
26.09.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Касиер /ТРЗ0.529.09.2023;029881713
26.09.2023116 ОУ "Паисий Хилендарски"Учител по ИЦ и ГИ /по заместване/129.09.2023;0884801745
26.09.2023ДГ 4 "Слънчо"Работник кухня0.528.09.2023;13:000884801660
26.09.2023ДГ 4 "Слънчо"Детегледач128.09.2023;13:000884801660
26.09.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Общ работник129.09.2023;028720537
26.09.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Хигиенист429.09.2023;028720537
26.09.2023ПГСС "Бузема"Образователен медиатор128.09.2023;028563458
26.09.202356 СУ "Проф. Конст. Иречек"ЗДУД за гимназиален етап127.09.2023;16:00028261387
25.09.2023ДГ 154 "Сбъдната мечта"Помощник възпитател220.10.2023;028722435
0884801503
25.09.2023132 СУ "Ваня Войнова"Учител по ТП и самоподготовка в 6 и 7 клас (сборна група) /по заместване/127.09.2023;028562843
25.09.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Хигиенист127.09.2023;16:00028575027
25.09.202341 ОУ "Св. Патриарх Евтимий"ИТ /по заместване/0.525.09.2023;029890127
21.09.2023ДГ 61 "Шарено Петле"Помощник готвач106.10.2023;15:30028709377
0879525436
21.09.2023ДГ 61 "Шарено Петле"Помощник възпитател106.10.2023;15:30028709377
0879525436
21.09.2023ДГ 25 "Изворче"Работник кухня204.10.2023;16:000884801773
029676620
21.09.2023ДГ 25 "Изворче"Помощник възпитатели504.10.2023;16:000884801773
029676620
21.09.2023ДГ 25 "Изворче"Готвач204.10.2023;16:000884801773
029676620
21.09.2023116 ОУ "Паисий Хилендарски"Учител по ФВС102.10.2023;0884801749
21.09.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по Математика102.10.2023;0877300522
0894377903
21.09.2023IV Сменно вечерна гимназия "Отец Паисий"Хигиенист130.09.2023;17:00029833797
21.09.202359 ОбУ "Васил Левски"Учител по ИЦ и Философия129.09.2023;11:00029366703
029366716
21.09.2023СПГТЕлектромеханик129.09.2023;0884085392
029833692
21.09.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИТ и Математика129.09.2023;0884801753
21.09.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИТ и КМИТ129.09.2023;0884801753
21.09.2023ЧПСУ "Свети Наум"Възпитател128.09.2023;029590141
21.09.2023ЧПСУ "Свети Наум"Учител по Музика128.09.2023;029590141
21.09.2023199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"Хигиенист127.09.2023;029466956
21.09.2023108 СУ "Никола Беловеждов"Логопед0.526.09.2023;0899821884
21.09.2023108 СУ "Никола Беловеждов"Учител начален етап126.09.2023;0899821884
21.09.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител ЦОУД125.09.2023;0884087506
21.09.2023ДГ 167 "Малкият принц"Пом. кухня116.10.2023;029531757
21.09.2023ДГ 167 "Малкият принц"Домакин116.10.2023;029531757
21.09.202318 СУ "Уилям Гладстон"Архивист129.09.2023;17:00029880301
21.09.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Общ работник126.09.2023;16:00028739500
21.09.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Пазач невъоръжена охрана126.09.2023;16:00028739500
21.09.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Хигиенист0.526.09.2023;16:00028739500
21.09.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Хигиенист126.09.2023;16:00028739500
21.09.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по АЕ126.09.2023;16:00028739500
21.09.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по АЕ125.09.2023;028747109
028777144
21.09.202362 ОУ "Христо Ботев"Портиер124.09.2023;17:000882615044
0884801720
21.09.202362 ОУ "Христо Ботев"Чистач /Хигиенист124.09.2023;17:000882615044
0884801720
21.09.2023ДГ 82 "Джани Родари"Помощник готвач121.09.2023;14:30029343881
21.09.2023ДГ 82 "Джани Родари"ЗДУД121.09.2023;14:30029343881
21.09.202376 ОУ "Уилям Сароян"Учител по ИИ - лектор /190 ч./121.09.2023;029874344
029319388
20.09.202318 СУ "Уилям Гладстон"Ресурсен учител111.10.2023;17:00029880301
20.09.2023ДГ 127 "Слънце"Помощник възпитател106.10.2023;029589291
20.09.2023ДГ 127 "Слънце"Учител 106.10.2023;029589291
20.09.2023ДГ 72 "Приказка безкрай"Учител ДГ /по заместване/128.09.2023;0884801483
20.09.202339 СУ "Петър Динеков"Учител по ТП - 327 ч.127.09.2023;16:00028859019
20.09.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист127.09.2023;02955834
20.09.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Зам. директор учебна дейност, с математика и ИТ /начален учител127.09.2023;02955834
20.09.202363 ОУ "Христо Ботев"Секретар127.09.2023;0879938603
20.09.2023ПГСС "Бузема"Психолог0.526.09.2023;16:00028563458
20.09.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител в ЦДО125.09.2023;0884801753
20.09.2023ПГТ "Алеко Константинов" -гр. БанкяУчител - лектор по ИИ - 180 ч. 125.09.2023;0885755449
19.09.2023119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Хигиенист121.09.2023;12:00024747516
19.09.2023ДГ 4 "Слънчо"Пом. възпитател0.521.09.2023;0884801660
19.09.2023ДГ 4 "Слънчо"Педагог121.09.2023;0884801660
19.09.2023ЧДГ "Алиса"Детски учител115.10.2023;0887681815
19.09.2023ЧНУ "Светилник"Учител по АЕ130.09.2023;0892239492
19.09.2023ДГ 80 "Приказна калина"Работник в кухня129.09.2023;028598170
028595017
0884801422
19.09.2023ДГ 80 "Приказна калина"Помощник възпитател0.529.09.2023;028598170
028595017
0884801422
19.09.202312 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по ТП в прогимназиален и гимназиален етап127.09.2023;029437952
19.09.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Експерт комуникации126.09.2023;17:00028739500
19.09.202338 ОУ "Васил Априлов"Учител по Математика /по заместване/126.09.2023;0889440080
19.09.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦОУД125.09.2023;028747109
028777144
19.09.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по ИТ125.09.2023;028747109
028777144
19.09.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по Математика125.09.2023;028747109
028777144
19.09.2023100 ОУ "Найден Геров"Лектор ГИ - 278 ч.125.09.2023;0878519939
19.09.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител ГЦОУД ПГ0.525.09.2023;0898522677
19.09.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител ГЦОУД0.525.09.2023;0898522677
19.09.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЕЛ125.09.2023;0898522677
19.09.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител по ИЕ0.525.09.2023;0898522677
19.09.2023139 ОУ "Захарий Круша"Хигиенист220.09.2023;028667641
18.09.202318 СУ "Уилям Гладстон"Библиотекар 106.10.2023;17:00 029880301
18.09.2023ДГ 125 "Усмивка"Помощник възпитател 129.09.2023; 024261128
0884171459
0884801674
18.09.2023ДГ 125 "Усмивка"Помощник възпитател / детегледач - яслена група229.09.2023; 024261128
0884171459
0884801674
18.09.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по АЕ127.09.2023; 15:00028284530
18.09.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Математика227.09.2023; 15:00028284530
18.09.2023ДГ 7 "Детелина"Помощник възпитател126.09.2023; 12:00028589108
18.09.2023ДГ 7 "Детелина"Мед. сестра126.09.2023; 12:00028589108
18.09.2023ДГ 7 "Детелина"Учител 126.09.2023; 12:00028589108
18.09.202310 СУ "Теодор Траянов"Учител начален етап126.09.2023; 17:00029743234
18.09.2023ПГ по ПСТТЧистач229.09.2023; 029874108
18.09.2023ПГ по ПСТТУчител по ФА125.09.2023; 029874108
18.09.2023ПГ по ПСТТУчител по Математика125.09.2023; 029874108
18.09.202316 ОУ "Райко Жинзифов"Психолог122.09.2023; 029387015
18.09.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по АЕ0.521.09.2023; 16:00029733507
18.09.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по Математика121.09.2023; 16:00029733507
18.09.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Общ работник121.09.2023; 028720537
18.09.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Математика121.09.2023; 028720537
18.09.2023139 ОУ "Захарий Круша"Лектор по БЗО - 216 ч.121.09.2023; 028667641
18.09.202374 СУ "Гоце Делчев"Учител по Философия121.09.2023; 16:00029346617
029346619
18.09.2023НТБГУчител по АЕ121.09.2023; 029520857
15.09.2023ДГ 96 "Росна китка"Помощник-готвач121.09.2023; 15:000884801610
15.09.2023ДГ 96 "Росна китка"Помощник-възпитател221.09.2023; 15:000884801610
15.09.2023ДГ 96 "Росна китка"Учител221.09.2023; 15:000884801610
15.09.2023ДГ 69 "Жар птица"Помощник на учителя129.09.2023;0899136272
15.09.2023ДГ 69 "Жар птица"Помощник-възпитател в група129.09.2023;0899136272
15.09.2023ДГ 69 "Жар птица"Помощник-възпитател в ясла229.09.2023;0899136272
15.09.2023ДГ 69 "Жар птица"Учител в ПГ /по заместване/129.09.2023;0899136272
15.09.2023136 ОУ "Любен Каравелов"Учител в ПГ121.09.2023;0879496665
028217053
15.09.2023НПГТО "М. В. Ломоносов"Счетоводител120.09.2023;028056949
15.09.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Технически сътрудник и домакин118.09.2023;028664895
14.09.2023102 ОУ "Панайот Волов"Работник поддръжка0,518.09.2023; 12:00029381073
029382654
14.09.2023102 ОУ "Панайот Волов"Хигиенист118.09.2023; 12:00029381073
029382654
14.09.2023102 ОУ "Панайот Волов"Учител ЦОУД /прогимназиален етап/118.09.2023; 12:00029381073
029382654
14.09.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител ЦОУД121.09.2023; 029556252
14.09.2023ДГ 75 "Сърчице"Учител 129.09.2023; 028770396
028749429
14.09.202333 ОУ "Санкт Петербург"Учител ПГ120.09.2023; 0893630636
14.09.202333 ОУ "Санкт Петербург"Учител по плуване /по заместване/120.09.2023; 0893630636
14.09.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител/ старши учител по ФВС в начален етап119.09.2023; 028796763
14.09.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по ИЕ /по заместване/118.09.2023; 029201203
0877004456
14.09.2023139 ОУ "Захарий Круша"Учител в ЦОУД121.09.2023; 028867641
14.09.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител по ГИ /по заместване/118.09.2023; 16:000889450991
14.09.2023ДГ 151 „Леда Милева“Учител110.10.2023; 0886650391
14.09.2023ДГ 151 „Леда Милева“Помощник-възпитател110.10.2023; 0886650391
14.09.2023ЧДГ "Джани Родари"Готвач125.09.2023; 0896769239
14.09.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник-възпитател125.09.2023; 0896769239
14.09.2023ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра в група за ясла125.09.2023; 0896769239
14.09.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по ИТ125.09.2023; 16:00028739500
14.09.2023200 ОУ "Отец Паисий"Чистач/ хигиенист - 8 ч.121.09.2023; 17:00029926224
14.09.202352 ОУ "Цанко Церковски"Учител ЦОУД - 1 клас125.09.2023; 028552054
0887275426
14.09.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по музика 5-7 клас - 258 л.ч. 115.09.2023; 17:000882615044
0884801720
14.09.2023ДГ 132 "Светлина"Помощник на учителя 129.09.2023; 15:300884801730
14.09.2023ДГ 132 "Светлина"Детски учител129.09.2023; 15:300884801730
14.09.2023ДГ 102 "Кременица"Помощник на учителя /по проект/221.09.2023; 16:00029917249
0879042872
14.09.2023ДГ 102 "Кременица"Логопед /по проект/121.09.2023; 16:00029917249
0879042872
14.09.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Зам.-директор АСД0,515.09.2023; 12:00029522118
14.09.2023ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист125.09.2023; 0896769230
14.09.2023ЧОУ "Джани Родари"Готвач125.09.2023; 0896769230
14.09.2023ЧОУ "Джани Родари"Работник кухня125.09.2023; 0896769230
14.09.2023ЧОУ "Джани Родари"Медицинска сестра125.09.2023; 0896769230
13.09.2023200 ОУ "Отец Паисий"Учител ЦУОД - прогимназиален етап /по заместване до 06.10.2023 г. - 8 часа/114.09.2023; 17:00029926224
13.09.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител –лектор по ИИ - 180 л. ч.118.09.2023; 0885755449
13.09.2023ЧПСУ "Св. Наум"Учител по АЕ115.09.2023; 0295901411
13.09.2023ДГ 10 "Чебурашка"Хигиенист130.09.2023; 15:000884801651
13.09.2023ДГ 10 "Чебурашка"Помощник-възпитател130.09.2023; 15:000884801651
13.09.2023ДГ 10 "Чебурашка"Учител по музика0,530.09.2023; 15:000884801651
13.09.202314 СУ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по АЕ120.09.2023; 16:00028313732
13.09.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител в ЦДО начален етап125.09.2023; 0884801753
13.09.2023НМУ "Любомир Пипков"Административен секретар129.09.2023; 17:00029430003
13.09.2023ЧСУ "Кралица София Испанска"Учител в начален етап115.09.2023; 0877886117
029964059
13.09.202388 СУ "Димитър Попниколов"Учител по математика0,520.09.2023; 12:00029560749
13.09.202388 СУ "Димитър Попниколов"Ресурсен учител0,520.09.2023; 12:00029560749
13.09.2023ДГ 138 "Приятели"Помощник-възпитател в яслена група0,525.09.2023; 17:000884801716
13.09.2023ДГ 138 "Приятели"Ресурсен учител0,525.09.2023; 17:000884801716
13.09.2023ДГ 138 "Приятели"Учител125.09.2023; 17:000884801716
13.09.2023ДГ 185 "Звездичка"Работник кухня120.09.2023; 16:000884801505
13.09.2023ДГ 185 "Звездичка"Помощник-възпитател120.09.2023; 16:000884801505
13.09.2023ДГ 185 "Звездичка"Учител120.09.2023; 16:000884801505
13.09.2023IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Педагогически съветник121.09.2023; 17:00029833797
12.09.202323. СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по АЕ прогимназиален етап115.09.2023; 029441121
0882003728
12.09.202393 СУ "Александър Теодоров-Балан"Учител по ИТ114.09.2023; 10:00028722120
12.09.202341 ОУ "Св. П. Евтимий"Учител по ФВС115.09.2023; 029890127
12.09.202341 ОУ "Св. П. Евтимий"Учител по ИТ0,515.09.2023; 029890127
12.09.202341 ОУ "Св. П. Евтимий"Учител по музика0,515.09.2023; 029890127
12.09.202341 ОУ "Св. П. Евтимий"Педагогически съветник - психолог115.09.2023; 029890127
12.09.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител в ГЦОУД прогимназиален етап114.09.2023; 028796763
12.09.202330 СУ "Братя Миладинови"Чистачка220.09.2023; 028221785
12.09.2023ДГ 59 "Елхица"Работник кухня101.10.2023; 14:00028759029
12.09.2023ДГ 59 "Елхица"Помощник-възпитател101.10.2023; 14:00028759029
12.09.2023ДГ 6 "Вълшебен свят"Детски учител320.09.2023; 029387008
12.09.202321 СУ "Христо Ботев"Учител по ИЦ /по заместване/0,515.09.2023; 029624689
12.09.2023ДГ 93 "Чуден свят"Учител/ старши учител121.09.2023; 0876982700
12.09.2023ДГ 125 "Усмивка"Музикален учител115.09.2023; 024261128
0884171459
0884801674
12.09.2023ДГ 125 "Усмивка"Логопед115.09.2023; 024261128
0884171459
0884801674
12.09.2023ДГ 125 "Усмивка"Медицинска сестрана кабинет115.09.2023; 024261128
0884171459
0884801674
12.09.2023ДГ 125 "Усмивка"Медицинска сестра в яслена група115.09.2023; 024261128
0884171459
0884801674
12.09.2023ДГ 125 "Усмивка"Помощник възпитател в яслена група115.09.2023; 024261128
0884171459
0884801674
12.09.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по информатика и ИТ /по заместване/121.09.2023; 029381187
12.09.2023ДГ 194 "Милувка"Учител по музика /по заместване/121.09.2023; 14:300884801432
028310324
12.09.2023ДГ 194 "Милувка"Помощник-възпитател221.09.2023; 14:300884801432
028310324
12.09.202320 ОУ "Тодор Минков"Учител в ГЦОУД115.09.2023; 0879121492
12.09.2023ДГ 88 "Детски Рай"Учител119.09.2023; 0884801616
12.09.2023ДГ 88 "Детски Рай"Помощник-възпитател221.09.2023; 0884801616
11.09.202319 СУ "Елин Пелин"Учител по БЕЛ /по заместване/115.09.2023; 029522484
029523016
11.09.2023179 ОУ "Васил Левски"Учител по ФВС114.09.2023; 17:000884801738
11.09.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ115.09.2023; 0876905961
11.09.2023145 ОУ "Симеон Радев"ЗДУД /по заместване/113.09.2023; 028774136
11.09.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Педагогически съветник114.09.2023; 0884087506
11.09.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Ресурсен учител - по проект "Успех за теб"0,514.09.2023; 0884087506
11.09.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Логопед - по проект "Успех за теб"0,514.09.2023; 0884087506
11.09.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Образователен медиатор - по проект "Успех за теб"0,514.09.2023; 0884087506
11.09.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Образователен медиатор - по проект "Успех за теб"0,514.09.2023; 0884087506
11.09.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Психолог - по проект "Успех за теб"0,514.09.2023; 0884087506
11.09.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител ПГ214.09.2023; 0884087506
11.09.2023ДГ 78 "Детски свят"Помощник-възпитател215.09.2023; 0879155123
11.09.2023ДГ 78 "Детски свят"Медицински специалисти /кабинетна сестра и сестра за яслена група/215.09.2023; 0879155123
11.09.2023Софийска професионална гимназия по туризъмЕлектромеханик120.09.2023; 0884085392
029833692
11.09.202356 СУ "Проф. К. Иречек"Учител по НЕ, прогимназиален етап - 297 ч.114.09.2023; 16:00028261387
11.09.202362 ОУ "Христо Ботев"Портиер115.09.2023; 17:000882615044
0884801720
11.09.202362 ОУ "Христо Ботев"Чистач/ хигиенист115.09.2023; 17:000882615044
0884801720
11.09.2023IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Хигиенист121.09.2023; 17:00029833797
11.09.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по философия със специалност и психология /по заместване/113.09.2023; 028319119
028310170
028313020
11.09.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител по НЕ - лектор113.09.2023; 0889450991
11.09.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по БЕЛ114.09.2023; 028739500
11.09.202392 ОУ "Д. Талев"Ресурсен учител113.09.2023; 16:00029205011
11.09.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител по философия113.09.2023; 14:00029522118
11.09.202324 СУ "П. К. Яворов"Учител по ИЦ с допълване на учебни часове по философия113.09.2023; 029457395
11.09.2023ДГ 165 "Латинка"Помощник-възпитател227.09.2023; 16:00028720102
11.09.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по математика214.09.2023; 16:00029733507
11.09.202376 ОУ "Уилям Сароян"Начален учител112.09.2023; 029874344
029319388
11.09.2023120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител по РЕ - 7 клас - 216 ч. лекторски0,314.09.2023; 028665680
028662593
11.09.202316 ОУ "Райко Жинзифов"Учител начален етап118.09.2023; 029387015
11.09.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по философия/ или история и философия113.09.2023; 029381021
11.09.2023ДГ 73 "Маргарита"Треньор по плуване0,515.09.2023; 16:000876643185
11.09.2023ПГХВТ "Проф. Д-р Георги Павлов"ЗАС130.09.2023; 0879012918
11.09.2023175 ОУ "Васил Левски"Възпитател начален етап212.09.2023; 08877381244
11.09.20231 СУ "Пенчо П. Славейков"Учител по АЕ114.09.2023; 16:00029835363
08.09.2023ДГ 60 "Бор"Помощник-възпитател0,513.09.2023; 0885310056
08.09.2023ДГ 60 "Бор"Помощник-възпитател0,513.09.2023; 0885310056
08.09.202378 СУ "Христо Смирненски"Хигиенист113.09.2023; 15:00029977072
08.09.202378 СУ "Христо Смирненски"ЗАС113.09.2023; 15:00029977072
08.09.202378 СУ "Христо Смирненски"Логопед113.09.2023; 15:00029977072
08.09.202378 СУ "Христо Смирненски"Ресурсен учител113.09.2023; 15:00029977072
08.09.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по АЕ113.09.2023; 15:00029977072
08.09.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Домакин112.09.2023; 15:00028284530
08.09.202333 ЕГ "Света София"Учител по АЕ112.09.2023; 12:00029964202
08.09.2023201 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по БЕЛ, прогимназиален етап130.09.2023; 0884801772
08.09.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по НЕ - 102 л. ч.113.09.2023; 029881713
08.09.2023134 СУ "Д. Дебелянов"Чистач/ хигиенист /по заместване/113.09.2023; 16:00029310686
08.09.2023134 СУ "Д. Дебелянов"Учител по ФА113.09.2023; 16:00029310686
08.09.2023148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Учител в начален етап112.09.2023; 028704116
08.09.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦОУД112.09.2023; 17:000882615044
0884801720
08.09.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по БЕЛ112.09.2023; 17:000882615044
0884801720
08.09.2023ЧДГ "Дружба"Учител0,530.09.2023; 0893372452
08.09.2023ДГ 120 "Детство под липите"Помощник-възпитател121.09.2023; 028223219
08.09.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Общо-техническа подготовка - Електроника114.09.2023; 15:00028284530
08.09.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по математика114.09.2023; 15:00028284530
08.09.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Топлотехника (ВЕИ, Газова техника, КВОТ)214.09.2023; 15:00028284530
08.09.2023100 ОУ "Найден Геров"Лектор - Изобразително изкуство - 241 ч.115.09.2023; 0878519939
08.09.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител по АЕ0,513.09.2023; 029790907
08.09.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител по БЕЛ и РЕ113.09.2023; 029790907
08.09.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Начален учител ЦДО /по заместване/111.09.2023; 028664895
08.09.2023ДГ 103 "Патиланско Царство"Медицинска сестра в яслена група130.09.2023; 029452798
0884801486
08.09.2023ДГ 103 "Патиланско Царство"Помощник-възпитател130.09.2023; 029452798
0884801486
08.09.2023ДГ 103 "Патиланско Царство"Музикален педагог130.09.2023; 029452798
0884801486
08.09.2023СМГ "Паисий Хилендарски"Хигиенист220.09.2023; 024442000
08.09.202321 СУ "Христо Ботев"Учител в ГЦОУД113.09.2023; 029624689
08.09.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по КМИТ - прогимназиален етап112.09.2023; 029745506
08.09.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по ФА - 324 ч.111.09.2023; 028319119
028310170
028313020
08.09.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по математика111.09.2023; 028319119
028310170
028313020
08.09.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по БЗО111.09.2023; 028319119
028310170
028313020
08.09.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по ФВС112.09.2023; 17:000882615044
0884801720
08.09.2023113 СУ "Сава Филаретов"Учител по АЕ112.09.2023; 16:30028221063
08.09.2023ПГАВТ "А. С. Попов"Специалист, управление на човешки ресурси111.09.2023; 17:00028221186
08.09.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Финансов контрольор111.09.2023; 16:00029733507
07.09.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИТ114.09.2023; 028771297
07.09.2023ПГСС "Бузема"Учител по философия0,512.09.2023; 16:00028563458
07.09.2023119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по БЕЛ /по заместване/111.09.2023; 12:00024747516
07.09.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител ЦДО111.09.2023; 029785059
07.09.202352 ОУ "Цанко Церковски"Технически сътрудник, изп. длъжността касиер-домакин115.09.2023; 028552054
0887275426
07.09.202310 СУ "Т. Траянов"Учител по История и цивилизации112.09.2023; 16:30029743234
07.09.2023132 СУ "Ваня Войнова"Учител по ИТ130.09.2023; 028562843
07.09.2023ДГ 143 "Щурче"Психолог0,512.09.2023; 10:000884801757
07.09.2023ДГ 143 "Щурче"Логопед0,512.09.2023; 10:000884801757
07.09.2023ДГ 143 "Щурче"Помощник-възпитател212.09.2023; 10:000884801757
07.09.2023ДГ 143 "Щурче"Учител112.09.2023; 10:000884801757
07.09.2023115 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител в ГЦОУД - начален етап113.09.2023; 0884801748
07.09.2023ПГ по транспортЧистач114.09.2023; 029732657
029732855
07.09.2023ПГ по транспортРъководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"114.09.2023; 029732657
029732855
07.09.2023ЧОУ "Фюжън"Учител по компютърно моделиране и ИТ1 или 0,511.09.2023; 0883363777
07.09.2023ПГСС "Бузема"Учител по БЕЛ0,512.09.2023; 16:00028563458
07.09.2023ДГ 13 "Калинка"Учител /по заместване/115.09.2023; 0882932636
07.09.2023ДГ 13 "Калинка"Педагог яслени групи115.09.2023; 0882932636
07.09.2023ДГ 13 "Калинка"Помощник-възпитател115.09.2023; 0882932636
07.09.2023ДГ 82 "Джани Родари"Помощник-възпитател213.09.2023; 14:30029343881
07.09.2023ДГ 82 "Джани Родари"Детски учител213.09.2023; 14:30029343881
07.09.2023ЦПЛР ЦИКО СофияУчител по АЕ120.09.2023; 17:000894621123
07.09.2023ЦПЛР ЦИКО СофияУчител по ИТ0,520.09.2023; 17:000894621123
07.09.2023ЦПЛР ЦИКО СофияУчител по математика1 или 0,520.09.2023; 17:000894621123
07.09.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИТ и математика112.09.2023; 0884801753
07.09.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИТ и КМИТ112.09.2023; 0884801753
07.09.202371 СУ "Пейо Яворов"Учител по АЕ в прогимназиален етап113.09.2023; 17:000884801770
07.09.2023НФСГЗавеждащ административна служба114.09.2023; 028662013
07.09.2023ЧСУ "Константин-Кирил Философ"Учител по биология и химия112.09.2023; 0886610610
07.09.2023ЧСУ "Орфей"Учител по ИИ118.09.2023; 0886911227
0888410884
07.09.2023ЧСУ "Орфей"Учител по ИТ118.09.2023; 0886911227
0888410884
07.09.2023ЧСУ "Орфей"Начален учител118.09.2023; 0886911227
0888410884
05.09.2023НУКК - Горна БаняБиблиотекар106.10.2023; 0878252158
05.09.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по професионална подготовка теория и практика - инженер специалност транспортно строителство /по заместване/0,527.09.2023; 15:00028661271
05.09.2023144 СУ "Народни будители"Ресурсен учител113.09.2023; 16:00028770173
028774052
028774457
05.09.2023ПГСС "Бузема"Учител по ГИ - непълен щат111.09.2023; 16:00028563458
05.09.2023ПГСС "Бузема"Учител по ИТ0,511.09.2023; 16:00028563458
05.09.2023ПГСС "Бузема"Учител по АЕ111.09.2023; 16:00028563458
05.09.2023104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по музика /по заместване/111.09.2023; 028595192
05.09.202385 СУ "Отец Паисий"Учител по ИИ и технологии и предприемачество - 574 ч.112.09.2023; 16:00 029458164
05.09.202385 СУ "Отец Паисий"Учител по ФА - 270 ч.112.09.2023; 16:00 029458164
05.09.2023ДГ №1 "Червената шапчица"Детски учител111.09.2023; 11:00 0884801435
028317017
05.09.202372 ОУ „Христо Ботев“Логопед /по заместване/115.09.2023; 0894442568
05.09.2023ДГ 107 "Бон-бонУчител115.09.2023; 0884801412
05.09.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"ЗДУД със специалност математика и информатика111.09.2023; 029555834
05.09.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в ПГ111.09.2023; 029555834
05.09.2023ЧПСУ "Св. Наум"Учител по ГИ111.09.2023; 029590141
05.09.2023ЧПСУ "Св. Наум"Учител по АЕ111.09.2023; 029590141
05.09.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по БЕЛ /по заместване/112.09.2023; 029381021
05.09.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител по ИЕ0,513.09.2023; 0898522677
05.09.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЕЛ /по заместване/113.09.2023; 0898522677
05.09.2023138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Логопед0,511.09.2023; 028720537
05.09.2023138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител в ГЦДО - начален етап /по заместване/111.09.2023; 028720537
05.09.2023ДГ 83 "Славейче"Работник кухня0,515.09.2023; 0884801597
05.09.2023ДГ 83 "Славейче"Мед. сестра в градина115.09.2023; 0884801597
05.09.2023ДГ 83 "Славейче"Детски учител115.09.2023; 0884801597
05.09.202334 ОУ "Стою Шишков"Хигиенист112.09.2023; 028594131
05.09.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител по НЕ в начален етап - лекторски часове112.09.2023; 028594131
05.09.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител по ХООС, БЗО и ФА112.09.2023; 028594131
05.09.202324 СУ "П. К. Яворов"Учител по музика - външен лектор - 244 ч.113.09.2023; 029457496
05.09.2023ПГЕАУчител по БЕЛ /по заместване/130.09.2023; 028956911
028956910
028956919
05.09.2023ПГЕАУчител-инженер за сп. "Информатика и информационни технологии"130.09.2023; 028956911
028956910
028956919
05.09.2023ПГЕАУчител-инженер за сп. "Автоматизация"130.09.2023; 028956911
028956910
028956919
05.09.2023ПГЕАУчител-инженер за сп. "КТТ"130.09.2023; 028956911
028956910
028956919
05.09.2023ПГЕАУчител-инженер за сп. "Софтуерно инжинерство"330.09.2023; 028956911
028956910
028956919
05.09.202349 ОУ "Бенито Хуарес"Учител ЦДО213.09.2023; 028472240
05.09.202357 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по АЕ111.09.2023; 0886656260
05.09.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по ФА и/ или ХООС113.09.2023; 0894442591
029561549
05.09.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Учител в ЦОУД - начален етап /по заместване/113.09.2023; 0894442591
029561549
05.09.202395 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по АЕ108.09.2023; 029450365
05.09.202366 СУ "Филип Станиславов"Огняр - работа с газова инсталация111.09.2023; 16:00028553153
05.09.202366 СУ "Филип Станиславов"Учител по ФА - 216 ч.111.09.2023; 16:00028553153
05.09.202355 СУ "Петко Каравелов"ЗДУД108.09.2023; 028771297
05.09.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по рисуване /по заместване/108.09.2023; 028771297
05.09.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител ЦДО108.09.2023; 028771297
05.09.2023НПГПФУчител по теоретично обучение - фотография110.09.2023; 028582180
05.09.2023НПГПФУчител по ИЕ110.09.2023; 028582180
05.09.202362 ОУ "Христо Ботев"Чистач-хигиенист108.09.2023; 17:000882615044
0884801720
05.09.202362 ОУ "Христо Ботев"Портиер108.09.2023; 17:000882615044
0884801720
05.09.2023ДГ 125 "Усмивка"Медицинска сестра в яслена група114.09.2023; 024261128
0884171459
0884801674
05.09.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител по Китайски език /по заместване/118.09.2023; 17:00029880301
05.09.202358 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по химия и биология123.09.2023; 029366755
05.09.2023145 ОУ "Симеон Радев"Старши учител в начален етап - 1-4 клас /по заместване/108.09.2023; 028774136
05.09.2023145 ОУ "Симеон Радев"Учител в начален етап - 1-4 клас108.09.2023; 028774136
05.09.2023ДГ 119 "Детска планета"Помощник-възпитател415.09.2023; 16:00889580056
05.09.2023144 СУ "Народни будители"Чистач108.09.2023; 16:00028770173
028774052
028774457
05.09.2023144 СУ "Народни будители"Логопед /по заместване/108.09.2023; 16:00028770173
028774052
028774457
05.09.2023144 СУ "Народни будители"Учител в ЦДО108.09.2023; 16:00028770173
028774052
028774457
05.09.2023144 СУ "Народни будители"Учител по АЕ в начален етап - НУПЧЕ /по заместване/108.09.2023; 16:00028770173
028774052
028774457
05.09.2023ДГ 57 "Хосе Марти"Помощник-възпитател115.09.2023028253820
028250975
028253795
05.09.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦОУД111.09.2023028747109
028777144
05.09.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по ИТ111.09.2023028747109
028777144
05.09.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Ресурсен учител111.09.2023028747109
028777144
05.09.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по математика111.09.2023028747109
028777144
05.09.2023ДГ 122 "Синева"Педагог яслена група208.09.20230884726758
05.09.2023ДГ 122 "Синева"Помощник-възпитател308.09.20230884726758
05.09.2023ДГ 122 "Синева"Учител в ПГ108.09.20230884726758
04.09.2023150. ОУ "Цар Симеон Първи"Учител в група за целодневна организация на учебния ден108.09.2023028796763
04.09.2023ДГ №72 "Приказка без край"Учител, ДГ111.09.20230884801483
04.09.2023ПГ по транспортУчител по Счетоводство и контрол112.09.2023029732657;
029732855
04.09.202354. СУ "Св. Иван Рилски"Чистач/ хигиенист215.09.2023029381021
04.09.2023ДГ №66 "Елица"Помощник-възпитател114.09.2023; 15:00029923146
04.09.2023138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Математика108.09.2023028720537
04.09.202322. СЕУ "Г. С. Раковски"Учител по Английски език115.09.2023; 14:00029522118
04.09.202322. СЕУ "Г. С. Раковски"Хигиенист115.09.2023; 14:00029522118
04.09.2023НУИИ "Илия Петров"Хигиенист110:00 - 14:00 ч.9876388;
9874926
04.09.2023ДГ №181 "Радост"Учител (по заместване)107.09.2023; 12:00029927654
04.09.202356. СУ "Проф. К. Иречек"Ресурсен учител (по заместване)108.09.2023; 16:00028261387;
на [email protected]
04.09.2023ДГ №74 "Дъга"Помощник-възпитател (ясла)113.09.2023; 14:000884801489
04.09.2023ДГ №74 "Дъга"Учител по Музика113.09.2023; 14:000884801489
04.09.2023149. СУ "Иван Хаджийски"Учител по Математика113.09.20230894442591;
029561549
04.09.202329. СУ "Кузман Шапкарев"Учител по Физика и астрономия107.09.2023028319119;
028310170;
028313020
04.09.2023ДГ №62 "Зорница"Медицинска сестра130.09.20230889611602
04.09.2023ЧОУ "Фюжън"Учител по Български език и литература108.09.20230883363777
04.09.2023ДГ №198 "Косе Босе"Психолог0,511.09.2023; до 16:00 0884200659;
0876731518
04.09.2023ДГ №198 "Косе Босе"Медицинска сестра111.09.2023; до 16:00 0884200659;
0876731518
04.09.2023ДГ №198 "Косе Босе"Помощник-възпитател111.09.2023; до 16:00 0884200659;
0876731518
31.08.2023122 ОУ "Николай Лилиев"ЗАС108.09.2023; 028664895
31.08.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Начален учител ЦДО108.09.2023; 028664895
31.08.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител по ГИ108.09.2023; 0885755449
31.08.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по АЕ105.09.2023; 17:00028739500
31.08.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по БЕЛ105.09.2023; 17:00028739500
31.08.2023102 ОУ "Панайот Волов"Логопед0,506.09.2023; 029381073
029382654
31.08.2023102 ОУ "Панайот Волов"Учител ЦДО в начален етап106.09.2023; 029381073
029382654
31.08.202395 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по математика и ИТ108.09.2023; 029450365
31.08.2023100 ОУ "Найден Геров"Учител ЦДО - 2-3 клас108.09.2023; 0878519939
31.08.2023108. СУ "Никола Беловеждов"Учител по технологии и предприемачество - 535 ч.108.09.2023; 0899821884
31.08.2023108. СУ "Никола Беловеждов"Учител в ГЦОУД108.09.2023; 0899821884
31.08.202327 СУ "Акад. Георги Караславов"Хигиенист106.09.2023; 0885715030
31.08.202327 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по РЕ0,506.09.2023; 0885715030
31.08.202327 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по ИТ106.09.2023; 0885715030
31.08.202327 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по ФА и ХООС106.09.2023; 0885715030
31.08.202327 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по математика106.09.2023; 0885715030
31.08.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по АЕ108.09.2023; 16:00029733507
31.08.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по РЕ108.09.2023; 16:00029733507
31.08.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по ИТ108.09.2023; 16:00029733507
31.08.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по ФА0,508.09.2023; 16:00029733507
31.08.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по математика0,508.09.2023; 16:00029733507
31.08.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по математика108.09.2023; 16:00029733507
31.08.2023ДГ 155 "Веселина"Готвач112.09.2023; 16:00028700538
31.08.2023ДГ 155 "Веселина"Помощник-възпитател112.09.2023; 16:00028700538
31.08.2023ДГ 155 "Веселина"Учител112.09.2023; 16:00028700538
31.08.2023ДГ 63 "Слънце"Учител111.09.2023; 0886648784
029367091
31.08.2023ДГ 63 "Слънце"Медицинска сестра/акушерка
ДЯ и ДГ
111.09.2023; 0886648784
029367091
31.08.2023ДГ 63 "Слънце"Учител ДЯ111.09.2023; 0886648784
029367091
31.08.2023ДГ 63 "Слънце"Помощник-възпитател111.09.2023; 0886648784
029367091
31.08.202328 СУ "Алеко Константинов"Учител ГЦОУД - 5-7 клас107.09.2023; 028295166
31.08.202328 СУ "Алеко Константинов"Учител ГЦОУД - 1-4 клас107.09.2023; 028295166
31.08.202392 ОУ "Д. Талев"Хигиенист105.09.2023; 17:00029205011
31.08.202392 ОУ "Д. Талев"Работник ремонт и поддръжка105.09.2023; 17:00029205011
31.08.202392 ОУ "Д. Талев"Учител ЦОУД - 1-4 клас305.09.2023; 17:00029205011
31.08.202392 ОУ "Д. Талев"Учител по ИЦ105.09.2023; 17:00029205011
31.08.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител по Философия - 144 ч.105.09.2023; 029790907
029791805
31.08.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител по АЕ0,505.09.2023; 029790907
029791805
31.08.2023199 ОУ "Св. Апостол Иоан Богослов"Начален учител - ЦДО107.09.2023; 029466956
31.08.202339 СУ "Петър Динеков"Паисий"Учител по ГИ /по заместване/111.09.2023; 16:00028859019
31.08.202339 СУ "Петър Динеков"Паисий"Учител по математика111.09.2023; 16:00028859019
31.08.2023IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Хигиенист108.09.2023; 17:00029833797
31.08.2023IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Учител по БЗО - 270 ч.108.09.2023; 17:00029833797
31.08.202333 ЕГ "Света София"Учител по ФЕ106.09.2023; 15:00029964202
31.08.202333 ЕГ "Света София"Учител по математика106.09.2023; 15:00029964202
31.08.2023ДГ 154 "Сбъдната мечта"Помощник-възпитател220.09.2023; 028722435
0884801503
31.08.2023ДГ 59 "Елхица"Помощник-възпитател114.09.2023; 14:00028759029
31.08.2023ДГ 59 "Елхица"Учител в ПГ114.09.2023; 14:00028759029
31.08.2023130 СУ "Стефан Караджа"Учител по математика и ИТ107.09.2023; 17:00028470495
0876127805
31.08.202340 СУ "Луи Пастьор"Учител по компютърно моделиране и ИТ105.09.2023; 028265908
31.08.202340 СУ "Луи Пастьор"Учител по АЕ105.09.2023; 028265908
31.08.2023НУКК - Горна БаняРъководител направление ИКТ115.09.2023; 029048260
029048240
31.08.2023НУКК - Горна БаняУчител по математика115.09.2023; 0878252158
31.08.202318 СУ "Уилям Гладстон"Хигиенист313.09.2023; 17:00029880301
31.08.2023134 СУ "Д. Дебелянов"Хигиенист/ чистач108.09.2023; 16:00029310686
31.08.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ111.09.2023; 0896769230
31.08.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по музика111.09.2023; 0896769230
31.08.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по математика111.09.2023; 0896769230
31.08.2023ЧДГ "Джани Родари"Хигиенист111.09.2023; 0896769239
31.08.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник-възпитател111.09.2023; 0896769239
31.08.2023ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра в ДГ111.09.2023; 0896769239
31.08.2023ЧДГ "Джани Родари"Педагог ясла111.09.2023; 0896769239
31.08.2023НФСГЗавеждащ административна служба105.09.2023; 028662013
31.08.202329. СУ "Кузман Шапкарев"Учител по БЕЛ104.09.2023; 028319119
028310170
028313020
31.08.2023ПГ по ПСТТУчител по математика108.09.2023; 029874108
31.08.2023ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по АЕ108.09.2023; 17:00028221186
31.08.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Домакин109.09.2023; 16:00028622966
31.08.2023108. СУ "Никола Беловеждов"Учител по НЕ - 280 ч.108.09.2023; 0899821884
31.08.2023108. СУ "Никола Беловеждов"Логопед /по заместване/0,508.09.2023; 0899821884
31.08.202323. СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по АЕ108.09.2023; 16:30029441121
0882003728
31.08.202323. СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по предприемачество0,508.09.2023; 16:30029441121
0882003728
31.08.2023ДГ 92 "Мечта"Работник поддръжка0,508.09.2023; 14:00029466100
0887002644
31.08.2023ДГ 92 "Мечта"Помощник-възпитател208.09.2023; 14:00029466100
0887002644
31.08.2023ДГ 92 "Мечта"Ресурсен учител0,508.09.2023; 14:00029466100
0887002644
31.08.2023ДГ 92 "Мечта"Логопед108.09.2023; 14:00029466100
0887002644
31.08.2023ДГ 92 "Мечта"Учител208.09.2023; 14:00029466100
0887002644
31.08.2023ДГ 105 "Ракета"Прислужник - чистач /на 4 ч./0,529.09.2023; 12:00029450593
029450453
31.08.2023ДГ 105 "Ракета"Помощник възпитател в яслена група114.09.2023; 12:00029450593
029450453
31.08.202315 СУ. "Адам Мицкевич"Учител ЦДО108.09.2023; 029382880
31.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Завеждащ техническа служба104.09.2023; 15:00028284530
31.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по АЕ111.09.2023; 15:00028284530
31.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по математика111.09.2023; 15:00028284530
31.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Топлотехника (ВЕИ, Газова техника, КВОТ) (постоянен трудов договор със срок на изпитване)211.09.2023; 15:00028284530
31.08.202317 СУ "Дамян Груев"Учител по История и цивилизации /по заместване/106.09.2023; 0884801571
31.08.2023177 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по БЗО, ХООС и Човекът и природата105.09.2023; 0876972244
31.08.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Технически сътрудник108.09.2023; 029521170
31.08.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител ЦДО /по заместване/108.09.2023; 029521170
31.08.202328 СУ "Алеко Константинов"Хигиенист101.09.2023; 028295166
31.08.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков"ЗДУД111.09.2023; 029785059
31.08.2023ДГ 159 "Олимпийче"Помощник-възпитател /по заместване/108.09.2023; 0884801400
31.08.2023104 ОУ "Захари Стоянов"Ресурсен учител /по заместване/0,508.09.2023; 16:30028595192
31.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Асистент - кореспонденция0,511.09.2023; 16:30029346449
029346450
029343373
31.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Домакин0,511.09.2023; 16:30029346449
029346450
029343373
31.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Училищен психолог211.09.2023; 16:30029346449
029346450
029343373
31.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Ресурсен учител211.09.2023; 16:30029346449
029346450
029343373
31.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по ИТ211.09.2023; 16:30029346449
029346450
029343373
30.08.2023ПГ по туризъм "Алеко Константинов"Учител по математика108.09.20230885755449
30.08.202326. СУ "Йордан Йовков"Учител по химия и опазване на околната среда720 ч. лекторски часове11.09.2023028570129;
028573023
30.08.2023ДГ №113 "Преспа"Помощник-възпитател215.09.2023; 16:000889443556
30.08.2023101. СУ "Бачо Киро"Учител ЦДО104.09.20230882476015
30.08.2023ПГ по транспортЗаместник-директор, учебно-творческа дейност - ИТ107.09.2023029732864;
029732657
30.08.2023ПГ по транспортРъководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"107.09.2023029732864;
029732657
30.08.2023Първа английска езикова гимназияУчител по История и цивилизации на английски език105.09.2023029442181
30.08.202332. СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Чистач/Хигиенист
чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
330.09.2023; 16:00
на електронна поща
029874358
30.08.202319. СУ "Елин Пелин"Работник поддръжка110.09.2023; 16:009522484;
9523016
30.08.2023ДГ №93 "Чуден свят"Учител 108.09.2023; 16:000876982700
30.08.202336. СУ "Максим Горки"Учител по Английски език111.09.2023; 16:00028586148
30.08.202336. СУ "Максим Горки"Учител по Математика111.09.2023; 16:00028586148
30.08.202336. СУ "Максим Горки"Учител по Информационни технологии и Информатика111.09.2023; 16:00028586148
30.08.2023ДГ №144 "Ханс Кристиян Андерсен"Учител107.09.2023029791765
30.08.2023ДГ №144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник-възпитател107.09.2023029791765
30.08.2023132. СУ "Ваня Войнова"Хигиенист207.09.2023028562843
30.08.2023132. СУ "Ваня Войнова"Помощник на учителя107.09.2023028562843
30.08.2023132. СУ "Ваня Войнова"Помощник-възпитател в ПГ107.09.2023028562843
30.08.2023132. СУ "Ваня Войнова"Учител по ГЦОУД в начален етап107.09.2023028562843
30.08.2023Национална финансово-стопанска гимназияЗаместник-директор учебна дейност131.08.2023028662013
30.08.2023142. СУ "Веселин Ханчев"Учител по немски език - прогимназиален етапЛекторски часове04.09.2023029555834
30.08.202379. СУ "Индира Ганди"Училищен психолог0,505.09.2023; 16:000884801708
30.08.2023122. ОУ "Николай Лилиев"Педагогически съветник131.08.2023028664895
30.08.202318. СУ "Уилям Гладстон"Учител ЦОУД113.09.2023; 17:00029880301
30.08.2023121. СУ "Георги Измирлиев"Учител по Английски език108.09.2023024236130
30.08.2023121. СУ "Георги Измирлиев"Учител в подготвителна група108.09.2023024236130
30.08.2023101. ОУ "Бачо Киро"Учител по Английски език104.09.20230882476015
30.08.202359. ОбУ "Васил ЛевскиОгняр115.09.2023; 16:00029366716;
029366703
30.08.2023РЦПППО - София-градАрхивист-деловодител111.09.2023028780234;
029963461
30.08.2023152. ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител ЦДО114.09.20230885352095
30.08.2023152. ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител ПГ114.09.20230885352095
30.08.2023100. ОУ "Найден Геров"Учител по История и цивилизации и География и икономикаНепълен щат08.09.20230878519939;
документи в електронен вид на пощата на училището
30.08.202351. СУ "Елисавета Багряна"Общ работник - поддръжка105.09.2023029520545
30.08.202351. СУ "Елисавета Багряна"Хигиенист105.09.2023029520545
30.08.202338. ОУ "Васил Априлов"Учител ГЦОУД (занималня)105.09.20230884334110
30.08.2023НГДЕК "Св. Кирил Философ"Учител по Човекът и природата107.09.2023; 16:00028277358
30.08.2023ДГ №167 "Малкият принц"Помощник - възпитател108.09.202302953175
30.08.2023ДГ №167 "Малкият принц"Помощник - кухня108.09.202302953175
29.08.2023116. ОУ "Паисий Хилендарски"Учител по Английски език114.09.20230884801749
29.08.202381. СУ "Виктор Юго"Учител КМИТ, прогимназиален етап104.09.2023; 17:00029745506
29.08.2023163. ОУ "Черноризец Храбър"Начален учител в ЦДО - по заместване105.09.2023029782394
29.08.2023163. ОУ "Черноризец Храбър"Начален учител в ЦДО105.09.2023029782394
29.08.2023163. ОУ "Черноризец Храбър"Учител по ИТ и компютърно моделиране105.09.2023029782394
29.08.202323. СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител в група за целодневна организация на учебния ден - начален етап101.09.2023029441121;
0882003728
29.08.202315 СУ. "Адам Мицкевич"Учител по биология и химия103.09.2023029382880
29.08.202383. ОУ "Елин Пелин"Учител по Руски езикЛекторски часове05.09.2023029923060
29.08.202383. ОУ "Елин Пелин"Учител по КМИТ и физика и астрономия528 часа05.09.2023029923060
29.08.202390. СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Учител по информационни технологии104.09.2023028250854
29.08.202390. СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Начален учител104.09.2023028250854
29.08.202362. ОУ "Христо Ботев"Учител ЦОУД101.09.2023; 17:000882615044;
0884801720
29.08.202362. ОУ "Христо Ботев"Учител по ХООС, БЗО и Човекът и природата0,5 или лекторски01.09.2023; 17:000882615044;
0884801720
29.08.202362. ОУ "Христо Ботев"ЗДУД0,501.09.2023; 17:000882615044;
0884801720
29.08.202363. ОУ "Христо Ботев"Учител ЦОУД (1 - 4 клас)108.09.2023087993860
29.08.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по дървообработване6 часа седмично; чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ15.09.20230877300522;
0894377903
29.08.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител с начална училищна педагогика115.09.20230877300522;
0894377903
29.08.2023ДГ №129 "Приказен свят"Учител129.09.20230888884341
29.08.2023ДГ №129 "Приказен свят"Помощник-възпитател129.09.20230888884341
29.08.2023ДГ №101 "Ябълкова градина"Помощник-възпитател211.09.2023; 16:30028256690;
028244877
29.08.2023123. СУ "Стефан Стамболов"Хигиенист211.09.2023029203023
29.08.202377. ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по Български език и литература105.09.2023028264163;
0897806554
29.08.202371. СУ "Пейо Яворов"Учител по Англйски език в прогимназиален етап105.09.2023; 17:000884801770
29.08.2023ДГ №145 "Българка"Помощник-възпитател115.09.2023028220663
29.08.202341. ОУ "Св. П. Евтимий"Учител по математика105.09.2023029890127
29.08.202341. ОУ "Св. П. Евтимий"ЗАС0,503.09.2023;
онлайн подаване на документи
029890127
29.08.202341. ОУ "Св. П. Евтимий"Зам. - директор АСД0,503.09.2023;
онлайн подаване на документи
029890127
29.08.2023ДГ №3 "Детелина"Учител201.09.2023; 13:00029995013
29.08.2023ДГ №71Учител113.09.2023028752032
29.08.2023ДГ №71Помощник-възпитател113.09.2023028752032
29.08.2023ДГ №164 "Зорница"Психолог111.09.20230884801676;
0295786622
29.08.202369. СУ "Димитър Маринов"Учител по История и цивилизации105.09.2023029791805
29.08.2023ДГ №38 "Дора Габе"Помощник-възпитател221.08.2023; 15:00029387164;
0886906177
29.08.2023162. ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИТ и математика131.08.20230884801753
29.08.2023162. ОбУ "Отец Паисий"Учител по математика и физика131.08.20230884801753
29.08.2023162. ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИТ и КМИТ131.08.20230884801753
28.08.2023ДГ №153 "Света Троица"Общ работник115.09.2023; 14:300882411977
28.08.2023ДГ №82 "Джани Родари"Помощник-възпитател108.09.2023; 14:30029343881
28.08.20231. СУ "Пенчо П. Славейков"Учител по Технологии и предприемачество0,505.09.2023; 16:00029835363
28.08.20231. СУ "Пенчо П. Славейков"Учител по Английски език105.09.2023; 16:00029835363
28.08.20231. СУ "Пенчо П. Славейков"Учител по Испански език205.09.2023; 16:00029835363
28.08.20231. СУ "Пенчо П. Славейков"Учител ЦДО в начален етап по чл. 67 от КТ105.09.2023; 16:00029835363
28.08.20231. СУ "Пенчо П. Славейков"Учител в начален етап по чл. 67 от КТ205.09.2023; 16:00029835363
28.08.20231. СУ "Пенчо П. Славейков"Учител по История и цивилизации (по заместване)105.09.2023; 16:00029835363
28.08.202362. ОУ "Христо Ботев"Чистач-хигиенист106.09.2023; 17:000882615044;
0884801720
28.08.2023101. СУ "Бачо Киро"Учител по География131.08.20230882476015
28.08.2023ЧПСУ "Св. Наум"Учител по Музика105.09.2023029590141
28.08.2023ЧПСУ "Св. Наум"Учител по География и икономика105.09.2023029590141
28.08.2023ЧПСУ "Св. Наум"Учител по Физика и астрономия105.09.2023029590141
28.08.2023ЧПСУ "Св. Наум"Учител по История и цивилизации105.09.2023029590141
28.08.2023ЧПСУ "Св. Наум"Учител по Английски език105.09.2023029590141
28.08.2023ДГ №78 "Детски свят"Учител 112.09.20230879155123
28.08.2023Национална финансово-стопанска гимназияУчител по икономически дисциплини101.09.2023028662013
28.08.2023118. СУ "Акад. Л. Стоянов"Учител по биология и опазване на околната среда108.09.20230878380429
28.08.2023118. СУ "Акад. Л. Стоянов"Педагогически съветник108.09.20230878380429
28.08.2023118. СУ "Акад. Л. Стоянов"Учител в група за целодневна организация на учебния ден 108.09.20230878380429
28.08.2023Софийска професионална гимназия по туризъмУчител по практическо обучение екскурзоводно обслужване101.09.20230884085392
28.08.2023150. ОУ "Цар Симеон Велики"Учител в начален етап101.09.2023028796763
28.08.202329. СУ "Кузман Шапкарев"Учител по биология и здравно образование101.09.2023028319119;
028310170;
028313020
28.08.2023200. ОУ "Отец Паисий"Учител ЦУОД - начален етап по заместване (05.09.2023 г. - 4 часа)101.09.2023; 17:00029926224
28.08.2023200. ОУ "Отец Паисий"Учител ЦУОД - начален етап (05.09.2023 г. - 8 часа)101.09.2023; 17:00029926224
28.08.2023ДГ №1 "Червената шапчица"Помощник-възпитател101.10.2023; 16:000884801435;
028317017
28.08.2023ДГ №1 "Червената шапчица"Детски учител207.09.2023; 16:000884801435;
028317017
28.08.2023ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Лектор по изобразително изкуство - 162 л. ч. 101.09.2023; 14:00029831434
28.08.2023ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител по теоретично и практическо обучение - електроинженер101.09.2023; 14:00029831434
28.08.2023Национална търговско-банкова гимназияУчител по Английски език210.09.2023029520857
28.08.202366. СУ "Филип Станиславов"Учител по История и цивилизации (по заместване)101.09.2023; 16:00 ч.028553153
28.08.202385. СУ "Отец Паисий"Учител ЦДО - 5. - 7. клас108.09.2023; 16:00 ч.029458164
28.08.202385. СУ "Отец Паисий"Учител по физика и астрономия"270 часа08.09.2023; 16:00 ч.029458164
28.08.202361. ОУ. "Св. св. Кирил и Методий"Хигиенистка115.09.20230884801719
28.08.2023ДГ №107 "Бон-бон"Детски учител (по заместване)105.09.2023029521797
28.08.2023103. ОУ "Васил Левски"Медиатор105.09.2023029270608;
028244885
28.08.2023103. ОУ "Васил Левски"Работник поддръжка131.08.2023029270608;
028244885
28.08.2023103. ОУ "Васил Левски"Учител по биология и здравно образование72 л. часа05.09.2023029270608;
028244885
28.08.2023103. ОУ "Васил Левски"Учител по география и икономика312 л. часа05.09.2023029270608;
028244885
28.08.2023103. ОУ "Васил Левски"Училищен психолог0,531.08.2023029270608;
028244885
28.08.2023ДГ №120 "Детство под липите"Учител107.09.2023028223219
28.08.2023ДГ №80 "Приказна калина"Учител108.09.2023028595017;
028598170;
0879609577
28.08.2023ДГ №80 "Приказна калина"Работник в кухня108.09.2023028595017;
028598170;
0879609577
28.08.2023ДГ №179 Синчец"Учител/ старши учител208.09.2023; 13:000884801578
28.08.2023ДГ №179 Синчец"Готвач/ помощншк готвач208.09.2023; 13:000884801578
28.08.2023149. СУ "Иван Хаджийски"Учител по български език и литература101.09.2023; 16:000894442591
28.08.202342. ОУ "Хаджи Димитър"Учител по химия и физика108.09.2023028403458
28.08.202342. ОУ "Хаджи Димитър"Хигиенист108.09.2023028403458
25.08.2023НУИИ "Илия Петров"Учител специалност графика108.09.2023; 14:00029876387
029874926
25.08.202376 ОУ "Уилям Сароян"Учител по ЦДО130.08.2023; 029874344
029319388
25.08.202314 СУ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по технологии и предприемачество - 5-7 кл., 234 ч.105.09.2023; 16:00028313732
25.08.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по АЕ0,531.08.2023; 10:000884801665
25.08.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по математика /по заместване/0,512.09.2023; 10:000884801665
25.08.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по математика /по заместване/112.09.2023; 10:000884801665
25.08.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по математика101.09.2023; 028319119
028310170
028313020
25.08.2023ДГ 186 "Деница"Помощник-възпитател209.09.2023; 16:000884801633
25.08.2023ДГ 186 "Деница"Помощник-възпитател /по заместване/109.09.2023; 16:000884801633
25.08.2023ДГ 186 "Деница"Учител /по заместване/109.09.2023; 16:000884801633
25.08.2023ДГ 186 "Деница"Учител209.09.2023; 16:000884801633
25.08.202320 ОУ "Тодор Минков"Хигиенист115.09.2023; 0879121492
25.08.2023ДГ 7 "Детелина"Помощник-възпитател106.09.2023; 12:00028589108
25.08.2023ДГ 7 "Детелина"Мед. сестра106.09.2023; 12:00028589108
25.08.2023ДГ 7 "Детелина"Учител106.09.2023; 12:00028589108
25.08.2023ПГТКИ - гр. СофияУчител по БЗО - на 4 ч.104.09.2023; 028298177
25.08.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по история и цивилизации /по заместване/101.09.2023; 028720537
028723917
25.08.2023120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител в начален етап131.08.2023; 028665680
028662593
25.08.202339 СУ "Петър Динеков"Заместник-директор по учебната дейност130.08.2023; 16:00028859019
25.08.2023101 СУ "Бачо Киро"Учител по история и география131.08.2023; 0882476015
25.08.2023ДГ 46 "Жива Вода"Помощник-възпитател108.09.2023; 029611394
0884801663
25.08.2023ДГ 46 "Жива Вода"Медицинска сестра яслена група108.09.2023; 029611394
0884801663
25.08.202355 СУ "Петко Каравелов"Технически секретар/ ЗАС101.09.2023; 028771297
25.08.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИТ101.09.2023; 028771297
25.08.2023НПГТО "М. В. Ломоносов"Учител по АЕ131.08.2023; 028056949
25.08.2023170 СУ "Васил Левски"Чистач - хигиенист230.08.2023; 16:00028923082
25.08.2023170 СУ "Васил Левски"Помощник на учителя230.08.2023; 16:00028923082
25.08.2023ПГ по транспорт "Макгахан"Учител по РЕ101.09.2023; 16:00028720108
24.08.2023ДГ 131Детегледачка яслена група424.09.2023;13:000878801001
24.08.2023ДГ 131Мед. сестра224.09.2023;13:000878801001
24.08.2023ДГ 131Помощник-възпитател224.09.2023;13:000878801001
24.08.202328 СУ "Алеко Константинов"Учител по география и икономика130.08.2023; 15:00028295166
24.08.202394. СУ "Димитър Страшимиров"Учител по икономика108.09.2023; 029452949
24.08.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Готвач и помощник-готвач115.09.2023; 0899632771
24.08.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Помощник-възпитател215.09.2023; 0899632771
24.08.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Учител215.09.2023; 0899632771
24.08.2023133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по математика и КМИТ130.09.2023; 12:00029881131
24.08.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по испански език /по заместване/129.08.2023; 17:00029710057
24.08.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по математика129.08.2023; 17:00029710057
24.08.2023ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по АЕ101.09.2023; 15:000878465479
0878465063
24.08.2023ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по БЕЛ101.09.2023; 15:000878465479
0878465063
24.08.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител по испански език101.09.2023; 0898522677
24.08.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЗО101.09.2023; 0898522677
24.08.2023ДГ 75 "Сърчице"Учител131.08.2023; 028770396
028749429
23.08.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по БЕЛ129.08.2023; 029201203
0877004456
23.08.2023ЧОУ "Фюжън"Учител по математика0,505.09.2023; 0883363777
23.08.2023ЧОУ "Фюжън"Учител по компютърно моделиране и ИТ0,505.09.2023; 0883363777
23.08.2023ЧОУ "Светлина"Учител по компютърно моделиране и ИТ130.08.2023; 0895270431
23.08.2023ЧОУ "Светлина"Начален учител230.08.2023; 0895270431
23.08.2023ДГ 188 "Вяра, Надежда, Любов"Помощник-възпитател131.08.2023; 028740056
23.08.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по ФА128.08.2023; 17:00028739500
23.08.2023166 СУ "Васил Левски"Учител по ИИ - 300 ч,131.08.2023; 16:00028473920
23.08.2023166 СУ "Васил Левски"Учител по АЕ131.08.2023; 16:00028473920
23.08.2023ДГ 185 "Звездичка"Помощник-възпитател115.09.2023; 0884801505
23.08.2023ДГ 185 "Звездичка"Работник кухня115.09.2023; 0884801505
23.08.2023НУИИ "Илия Петров"Учител по рисуване и композиция108.09.2023; 14:00029876387
029874926
23.08.2023ПГ по транспортЛектор - Испански език - 144 л.ч.131.08.2023; 029732657
029732855
23.08.2023ПГ по транспортУчител - Счетоводство и контрол131.08.2023; 029732657
029732855
23.08.2023ПГ по транспортУчител професионална подготовка - Транспортна техника231.08.2023; 029732657
029732855
23.08.202377 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по математика101.09.2023; 028264163
0897806554
23.08.20235 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист0,531.08.2023; 10:000884801665
23.08.20235 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист131.08.2023; 10:000884801665
23.08.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по АЕ131.08.2023; 10:000884801665
23.08.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по БЕЛ0,531.08.2023; 10:000884801665
23.08.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по БЕЛ131.08.2023; 10:000884801665
23.08.20239 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Работник поддръжка115.09.2023; 029308020
23.08.2023НПГТО "М. В. Ломоносов"Учител по ФВС130.08.2023; 028056949
23.08.202366 СУ "Филип Станиславов"Учител по ФА - 216 ч.131.08.2023; 16:00028553153
23.08.202366 СУ "Филип Станиславов"Учител по математика131.08.2023; 16:00028553153
23.08.202334 ОУ "Стою Шишков"Общ работник131.08.2023; 028594131
23.08.202334 ОУ "Стою Шишков"Хигиенист131.08.2023; 028594131
23.08.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител по ХООС, БЗО и ФА131.08.2023; 028594131
23.08.202388 СУ "Димитър Попниколов"Ресурсен учител104.09.2023; 029560749
23.08.202352 ОУ "Цанко Церковски"Охранител или портиер0,505.09.2023; 028552054
0887275426
23.08.2023ДГ 132 "Светлина"Детски учител101.09.2023; 15:300884801730
23.08.20237 СУ "Свети седмочисленици"Хигиенист101.09.2023; 16:00029876370
23.08.20237 СУ "Свети седмочисленици"Начален учител в група за ЦОУД /по заместване/101.09.2023; 16:00029876370
23.08.20237 СУ "Свети седмочисленици"Учител по КМИТ, информатика и ИТ101.09.2023; 16:00029876370
23.08.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител с начална училищна педагогика129.08.2023; 0877300522
0894377903
23.08.202310 СУ "Т. Траянов"Учител по човекът и природата105.09.2023; 029743234
23.08.2023ДГ 55 "Иглика"Логопед101.09.2023; 028241115
028256900
23.08.2023ДГ 55 "Иглика"Учител101.09.2023; 028241115
028256900
23.08.2023ДГ 55 "Иглика"Помощник-готвач101.09.2023; 028241115
028256900
23.08.2023ДГ 50 "Зайчето Куики"Помощник-възпитател108.09.2023; 14:00028229141
23.08.2023ЧОУ "Куест"Учител в начален етап215.09.2023; 0894422322
23.08.2023ЧДГ "Куест"Помощник-възпитател215.09.2023; 0894422322
23.08.2023ЧДГ "Куест"Учител115.09.2023; 0894422322
23.08.2023123 СУ "Стефан Стамболов" Учител по математика и физика в прогимназиален и гимназиален етап130.08.2023; 10:00029203023
23.08.2023123 СУ "Стефан Стамболов" Учител по АЕ в прогимназиален и гимназиален етап130.08.2023; 10:00029203023
23.08.2023ПГТКИ - гр. СофияУчител по козметика - на 4 часа131.08.2023; 028298177
23.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Портиер/ охранител125.08.2023; 0884801753
23.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по физика - 270 ч.125.08.2023; 0884801753
23.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИТ и математика125.08.2023; 0884801753
23.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по математика и физика125.08.2023; 0884801753
23.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИТ и КМИТ125.08.2023; 0884801753
23.08.2023СУУУС "проф. д-р Д. Денев"Учител по АЕ130.08.2023; 029559039
23.08.2023СУУУС "проф. д-р Д. Денев"Учител по АЕ начален етап130.08.2023; 029559039
23.08.2023СУУУС "проф. д-р Д. Денев"Учител по биология с доп. квалификация СРР и МЖР130.08.2023; 029559039
22.08.2023128. СУ "Алберт Айнщайн"Учител по физика и астрономия128.08.2023;028840381
22.08.202349. ОУ "Бенито Хуарес"Учител ЦДО - начален етап131.08.2023;028472240
22.08.202349. ОУ "Бенито Хуарес"Корепетитор с музикална педагогика131.08.2023;028472240
22.08.202338. ОУ "Васил Априлов"Заместник-директор АСД, проекти и програми - 4 часа101.09.2023;0884334110
22.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Работник по ремонт и поддръжка (място по заместване на отсъстващ по болест)130.08.2023; 15:00028284530; [email protected] или в училище на място
22.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Касиер-счетоводител (постоянен трудов договор със срок на изпитване)130.08.2023; 15:00028284530; [email protected] или в училище на място
22.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Сп. "Човешки ресурси" (постоянен трудов договор със срок на изпитване)130.08.2023; 15:00028284530; [email protected] или в училище на място
22.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Електротехник по ремонт и поддръжка на материално-техническата база (постоянен трудов договор със срок на изпитване)230.08.2023; 15:00028284530; [email protected] или в училище на място
22.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Пазач - портиер (място на отсъстващ по болест)230.08.2023; 15:00028284530; [email protected] или в училище на място
22.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Физика и астрономия (постоянен трудов договор със срок на изпитване)130.08.2023; 15:00028284530; [email protected] или в училище на място
22.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Общо-техническа подготовка - Електроника (постоянен трудов договор със срок на изпитване)130.08.2023; 15:00028284530; [email protected] или в училище на място
22.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Топлотехника (ВЕИ, Газова техника, КВОТ) (постоянен трудов договор със срок на изпитване)230.08.2023; 15:00028284530; [email protected] или в училище на място
22.08.2023ДГ №45 "Алиса"Хигиенист131.08.2023; 17:000898684597
22.08.2023ДГ №147 "Славейче", филиал с. ЯнаУчител 131.08.2023;088470088
22.08.202312. СУ "Цар Иван Асен II"Учител ГЦОУД131.08.2023;029437952
22.08.20239. ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Заместник директор АСД (по заместване)108.09.2023;029308020
22.08.20239. ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Хигиенист108.09.2023;029308020
22.08.2023199. ОУ "Св. Апостол Иоан Богослов"Начален учител - ЦДО (по заместване)225.08.2023;029466956
22.08.2023108. СУ "Никола Беловеждов"Хигиенист131.08.2023;0899821884
22.08.202310. СУ "Т. Траянов"Учител по чужд език - английски език в начален етап на образование105.09.2023;029743234
22.08.202310. СУ "Т. Траянов"Учител по география и икономика0,505.09.2023;029743234
22.08.202394. СУ "Димитър Страшимиров"Начален учител ЦДО - заместване108.09.2023;029452949
22.08.202394. СУ "Димитър Страшимиров"учител - заместване108.09.2023;029452949
22.08.202394. СУ "Димитър Страшимиров"Учител по английски език108.09.2023;029452949
22.08.2023ЧСУ "Константин-Кирил Философ"Учител по биология и химия130.08.2023;0886610610
22.08.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по английски език (гимназиален етап)131.08.2023;028721156
22.08.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по биология (гимназиален етап)131.08.2023;028721156
22.08.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител - ГЦО231.08.2023;028721156
22.08.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по химия и опазване на околната среда128.08.2023; 17:00029739500; [email protected]
22.08.2023ДГ № 127 "Слънце"Учител108.09.2023; 02 958 9291
21.08.202357 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по БЕЛ105.09.2023; 0886656260
0887701848
21.08.202357 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по математика105.09.2023; 0886656260
0887701848
21.08.202362 ОУ "Христо Ботев"Чистач - хигиенист125.08.2023; 17:000882615044
0884801720
21.08.2023IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Хигиенист131.08.2023; 17:00029833797
21.08.2023IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Педагогически съветник със специалност Психология131.08.2023; 17:00029833797
21.08.2023IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Учител по математика и ИТ131.08.2023; 17:00029833797
21.08.2023170 СУ "Васил Левски"Учител по информатика и ИТ123.08.2023; 16:00028923082
21.08.2023170 СУ "Васил Левски"Ресурсен учител223.08.2023; 16:00028923082
21.08.2023170 СУ "Васил Левски"Учител по предприемачество и икономика123.08.2023; 16:00028923082
21.08.2023170 СУ "Васил Левски"Учител по БЕЛ123.08.2023; 16:00028923082
21.08.2023ДГ 85 "Родина"Учител128.08.2023; 0884801414
21.08.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"ЗДУД125.08.2023; 028796763
21.08.202369 СУ "Димитър Маринов"Ресурсен учител131.08.2023; 029790907
029791805
21.08.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител по ИИ131.08.2023; 029790907
029791805
21.08.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител по БЕЛ /по заместване/131.08.2023; 029790907
029791805
21.08.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител по БЕЛ и РЕ131.08.2023; 029790907
029791805
21.08.2023ДГ 34 "Брезичка"Помощник- възпитател208.09.2023; 16:000878522995
21.08.2023ДГ 14 "Карлсон"Помощник- възпитател131.08.2023; 0899922377
21.08.2023ДГ 14 "Карлсон"Учител 131.08.2023; 0899922377
21.08.202316 ОУ "Райко Жинзифов"Учител в ПГ /по заместване/128.08.2023; 029387015
21.08.2023ДГ 143 "Щурче"Учител428.08.2023; 10:000884801757
21.08.2023СГХСТУчител по БЕЛ128.08.2023; 0887538288
21.08.2023ДГ 86 "Асен Босев"Помощник- възпитател110.09.2023; 14:00028261119
21.08.2023ЧСУ "Константин- Кирил Философ"Учител по БЕЛ128.08.2023; 886610610
21.08.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по БЕЛ129.08.2023; 028720537
028723917
21.08.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по БЕЛ129.08.2023; 028720537
028723917
21.08.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по информатика128.08.2023; 028720537
028723917
21.08.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по математика и информатика128.08.2023; 028720537
028723917
21.08.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист130.08.2023; 029555834
21.08.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Секретар130.08.2023; 029555834
21.08.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в ГЦДО в прогимназиален етап130.08.2023; 029555834
21.08.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в ГЦДО в начален етап130.08.2023; 029555834
21.08.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по физика и човекът и природата130.08.2023; 029555834
21.08.2023ДГ 151 „Леда Милева“Мед. сестра310.09.2023; 0886650391
21.08.2023ДГ 151 „Леда Милева“Помощник- възпитател110.09.2023; 0886650391
21.08.2023ДГ 151 „Леда Милева“Учител210.09.2023; 0886650391
21.08.2023ДГ 188 "Вяра, Надежда, Любов"Работник кухня131.08.2023; 028740056
21.08.2023ДГ 188 "Вяра, Надежда, Любов"Помощник-готвач131.08.2023; 028740056
21.08.2023ДГ 188 "Вяра, Надежда, Любов"Мед. сестра яслена група131.08.2023; 028740056
21.08.2023ДГ 188 "Вяра, Надежда, Любов"Учител131.08.2023; 028740056
21.08.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Ресурсен учител131.08.2023; 028747109
028777144
21.08.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в ЦОУД131.08.2023; 028747109
028777144
21.08.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по математика131.08.2023; 028747109
028777144
21.08.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по ИТ131.08.2023; 028747109
028777144
21.08.2023СУУУС "проф. д-р Д. Денев"Учител по АЕ0,530.08.2023; 028556117
21.08.2023СУУУС "проф. д-р Д. Денев"Учител по АЕ начален етап0,530.08.2023; 028556117
21.08.2023СУУУС "проф. д-р Д. Денев"Учител по биология и химия с доп. квалификация СРР и МЖР130.08.2023; 028556117
18.08.2023ДГ 9 "Пламъче"Помощник - възпитател108.09.2023; 029204313
0884175033
18.08.2023ДГ 63 "Слънце"Помощник на учителя в детска градина
131.08.2023; 0886648784
029367091
18.08.2023ДГ 63 "Слънце"Детски учител
231.08.2023; 0886648784
029367091
18.08.2023ДГ 63 "Слънце"Медицинска сестра/акушерка
ДЯ и ДГ
131.08.2023; 0886648784
029367091
18.08.2023ДГ 63 "Слънце"Учител детска ясла131.08.2023; 0886648784
029367091
18.08.2023ДГ 63 "Слънце"Помощник - възпитател131.08.2023; 0886648784
029367091
18.08.20234 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител в ЦОУД101.09.2023; 028899726
18.08.20234 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител по БЕЛ /по заместване/101.09.2023; 028899726
18.08.202376 ОУ "Уилям Сароян"Начален учител124.08.2023; 029874344
029319388
18.08.202376 ОУ "Уилям Сароян"Учител по ИЦ - лектор, 208 ч.124.08.2023; 029874344
029319388
18.08.202376 ОУ "Уилям Сароян"Учител по ИИ - лектор, 190 ч.124.08.2023; 029874344
029319388
18.08.202378 СУ "Христо Смирненски"Логопед129.08.2023; 15:00029977072
18.08.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по ИИ0,529.08.2023; 15:00029977072
18.08.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по РЕ129.08.2023; 15:00029977072
18.08.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по АЕ129.08.2023; 15:00029977072
18.08.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по БЕЛ129.08.2023; 15:00029977072
18.08.202355 СУ "Петко Каравелов"Технически секретар ЗАС125.08.2023; 028771297
18.08.2023ДГ 157 "Детска стряха"Помощник-възпитател /по заместване/125.08.2023; 14:00029917376
18.08.2023ДГ 149 "Зорница"Кабинетна сестра131.08.2023; 12:000884213586
18.08.202372 ОУ "Христо Ботев"Ресурсен учител108.09.2023; 16:000894442568
18.08.2023ДГ 90 "Веса Паспалеева"Педагог0,530.08.2023; 15:000884801598
18.08.2023ДГ 90 "Веса Паспалеева"Работник-поддръжка0,530.08.2023; 15:000884801598
18.08.2023ДГ 90 "Веса Паспалеева"Шофьор0,530.08.2023; 15:000884801598
18.08.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Учител по математика131.08.2023; 17:000876771308
18.08.2023ДГ 69 "Жар птица"Учител /по заместване/131.08.2023; 15:000884801488
028402628
18.08.202397 СУ "Братя Миладинови"Учител ЦДО - 1-4 клас131.08.2023; 028140514
028140510
18.08.2023199 ОУ "Св. Ап. Йоан Богослов"Логопед101.09.2023; 15:00029466956
18.08.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по математика в гимназиален етап131.08.2023; 15:00028661271
18.08.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по професионална подготовка теория и практика - инженер специалност (ТС или ПГС) /по заместване/0,531.08.2023; 15:00028661271
18.08.202390 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Учител по Философия и гражданско образование0,528.08.2023; 028250854
18.08.202381 СУ "Виктор Юго"Учител ЦДО124.08.2023; 17:00029745506
18.08.2023ЧСУ "Орфей"Начален учител118.09.2023; 0886911227
0888410884
18.08.2023ЧСУ "Орфей"Учител по ИИ118.09.2023; 0886911227
0888410884
18.08.2023ЧСУ "Орфей"Учител по ИТ118.09.2023; 0886911227
0888410884
18.08.202359 ОбУ "Васил Левсли"Учител по БЕЛ131.08.2023; 16:00029366703
029366716
18.08.2023ДГ 88 "Детски Рай"Помощник-възпитател225.08.2023;0884801616
18.08.2023ДГ 88 "Детски Рай"Учител /по заместване/125.08.2023;0884801616
18.08.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИТ123.08.2023;028771297
16.08.202350 ОУ "Васил Левски"Чистач /Хигиенист115.09.2023;029671186
029671181
16.08.2023ДГ 199 "Сарагоса"Помощник готвач /по заместване/115.09.2023;16:000884801465
16.08.2023ДГ 199 "Сарагоса"Общ работник0.501.09.2023;16:000884801465
16.08.2023ДГ 199 "Сарагоса"Учител 101.09.2023;16:000884801465
16.08.2023ПГ по транспорт "Макгахан"Учител по Икономика131.08.2023;16:00028720108
16.08.2023ПГ по транспорт "Макгахан"Учител по Спедиция и логистика131.08.2023;16:00028720108
16.08.2023ДГ 197 "Китна градина"Учител231.08.2023;16:000884801687
16.08.2023ДГ 55 "Иглика"Домакин131.08.2023;028241115
028256900
16.08.2023ДГ 55 "Иглика"Помощник възпитател ясла131.08.2023;028241115
028256900
16.08.2023ДГ 69 "Жар птица"Помощник възпитател431.08.2023;15:000884801488
028402628
16.08.2023ДГ 133 "Зорница"Помощник възпитател231.08.2023;028720390
16.08.2023ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по ФВС0.530.08.2023;15:000878465479
0878465063
16.08.2023ДГ 30 "Радецки"Психолог - 4 ч.130.08.2023;0884801523
16.08.2023ДГ 30 "Радецки"Учител ДГ130.08.2023;0884801523
16.08.202328 СУ "Алеко Константинов"Учител по АЕ130.08.2023; 15:00028295166
16.08.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по ТП130.08.2023; 029555834
16.08.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по Дървообработване - 6 ч. седмично 128.08.2023; 17:000877300522
16.08.202386 ОУ "Св. Кл. Охридски"Учител по АЕ128.08.2023; 0895538441
0886302660
16.08.202386 ОУ "Св. Кл. Охридски"Начален учител128.08.2023; 0895538441
0886302660
16.08.202370 ОУ "Св. Климент Охридски"Учител по БЕЛ125.08.2023; 028277492
0884801721
16.08.202370 ОУ "Св. Климент Охридски"Учител по ИИ125.08.2023; 028277492
0884801721
16.08.2023ДГ 2 "Звънче"Пом. възпитател225.08.2023; 028580019
0885200880
16.08.2023ДГ 2 "Звънче"Учител225.08.2023; 028580019
0885200880
16.08.202367 ОУ "Васил Друмев"Учител в начален етап125.08.2023; 028223621
16.08.202367 ОУ "Васил Друмев"Учител в ПГ125.08.2023; 028223621
16.08.2023120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител по ИИ /по заместване/125.08.2023; 028665680
028662593
16.08.2023120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител в начален етап125.08.2023; 028665680
028662593
16.08.2023120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител по РЕ125.08.2023; 028665680
028662593
16.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Математика123.08.2023; 15:00028284530
16.08.202357 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по Математика121.08.2023; 0886656260
16.08.2023ДГ 42 "Чайка"Мед. сестра детска ясла108.09.2023; 0884801717
16.08.2023ДГ 42 "Чайка"Мед. сестра здравен кабинет108.09.2023; 0884801717
16.08.2023ДГ 42 "Чайка"Помощник възпитател108.09.2023; 0884801717
16.08.2023ЧОУ "Д-р Петър Берон"Работник кухня230.08.2023; 0888576774
0888774050
16.08.2023ЧОУ "Д-р Петър Берон"Учител по БЗО, ХООС и ФА130.08.2023; 0888576774
0888774050
16.08.2023ЧОУ "Д-р Петър Берон"Учител предучилищен клас130.08.2023; 0888576774
0888774050
16.08.20235 ОУ "Иван Вазов"Чистач / Хигиенист128.08.2023; 10:000884801665
16.08.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Технически секретар124.08.2023; 029381021
16.08.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Шофьор на училищен автобус - категория D124.08.2023; 0894724637
16.08.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Помощник възпитател124.08.2023; 0894724637
16.08.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Учител в ЦДО124.08.2023; 0894724637
16.08.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Учител в ЦОУД123.08.2023; 17:000876771308
16.08.2023144 СУ "Народни будители"Учител по БЕЛ118.08.2023; 028770173
028774052
028774457
16.08.2023129 ОУ "Антим I"Учител по АЕ /по заместване/121.08.2023; 029444115
029444351
15.08.20233 СУ "Марин Дринов"Хигиенистка125.08.2023; 0888175335
15.08.20233 СУ "Марин Дринов"Учител по БЕЛ /по заместване/125.08.2023; 0888175335
15.08.202393 СУ "Александър Теодоров-Балан"Учител ЦОУД 1-4 клас324.08.2023; 17:00028722120
15.08.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител-лектор по ИИ /чл.114, ал.1 от КТ/125.08.2023; 0885755449
15.08.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител-лектор по НЕ /чл.114, ал.1 от КТ/125.08.2023; 0885755449
15.08.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител по математика125.08.2023; 0885755449
15.08.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител по ГИ125.08.2023; 0885755449
15.08.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител по ХООС и ФА125.08.2023; 0885755449
15.08.2023ДГ 167 "Малкият принц"Помощник-възпитател128.08.2023; 029531757
15.08.2023ДГ 167 "Малкият принц"Помощник кухня128.08.2023; 029531757
15.08.202333 ЕГ "Света София"Учител по АЕ123.08.2023; 12:00029964202
15.08.2023ЧСУ "Дени Дидро"Придружител училищен бус105.09.2023; 0875345764
15.08.2023ЧСУ "Дени Дидро"Начален учител105.09.2023; 0875345764
15.08.2023139 ОУ "Захарий Круша"Хигиенист225.08.2023; 028867641
15.08.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител ЦОУД130.08.2023; 029556252
15.08.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по АЕ130.08.2023; 029556252
15.08.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по Информатика и ИТ130.08.2023; 029556252
15.08.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Учител128.08.2023; 14:00029791765
15.08.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по БЗО118.08.2023;028319119
028310170
028313020
15.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по география118.08.2023;0884801753
15.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИТ и КМИТ118.08.2023;0884801753
15.08.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в ЦОУД131.08.2023;028747109
028777144
15.08.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по математика131.08.2023;028747109
028777144
15.08.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по ИТ131.08.2023;028747109
028777144
15.08.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Ресурсен учител131.08.2023;028747109
028777144
15.08.2023ДГ 79 "Слънчице"Помощник - възпитател205.09.2023;0882441453
15.08.2023ДГ 71 "Щастие"Помощник - готвач108.09.2023;0884801638
15.08.2023ДГ 71 "Щастие"Помощник-възпитател208.09.2023;0884801638
15.08.202384 ОУ "Васил Левски"Ресурсен учител105.09.2023;0898775162
0884801764
15.08.2023ДГ 52 "Илинденче"Учител131.08.2023;0884801576
15.08.20235 ОУ "Иван Вазов"Чистач /хигиенист0.528.08.2023;10:000884801665
15.08.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по ФА0.528.08.2023;10:000884801665
15.08.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по АЕ128.08.2023;10:000884801665
15.08.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител в група за ЦОУД /по заместване/128.08.2023;10:000884801665
15.08.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител в група за ЦОУД128.08.2023;10:000884801665
15.08.2023130 СУ "Стефан Краджа"Начален учител125.08.2023;17:00028470495
0876127805
15.08.2023130 СУ "Стефан Краджа"Учител по АЕ125.08.2023;17:00028470495
0876127805
15.08.2023130 СУ "Стефан Краджа"Учител по Математика и ИТ125.08.2023;17:00028470495
0876127805
15.08.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЕЛ /по заместване/125.08.2023;0882386901
15.08.202362 ОУ "Христо Ботев"Портиер125.08.2023;17:000882615044
0884801720
15.08.20236 ОУ "Граф. Н. П. Игнатиев"Касиер, ТРЗ0.522.08.2023;029881713
15.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по ФА118.08.2023;15:30028284530
15.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Общо техническа подготовка - Електротехника118.08.2023;15:30028284530
15.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Топлотехника /ВЕИ, Газова техника, КВОТ/218.08.2023;15:30028284530
15.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по АЕ118.08.2023;15:30028284530
15.08.2023144 СУ "Народни Будители"Логопед118.08.2023;028770173
028774052
028774457
15.08.2023144 СУ "Народни Будители"Учител по Математика118.08.2023;028770173
028774052
028774457
15.08.2023144 СУ "Народни Будители"Учител по ИИ118.08.2023;028770173
028774052
028774457
15.08.2023144 СУ "Народни Будители"Учител по АЕ0.518.08.2023;028770173
028774052
028774457
15.08.2023144 СУ "Народни Будители"Учител по АЕ118.08.2023;028770173
028774052
028774457
15.08.2023144 СУ "Народни Будители"Учител в ЦДО118.08.2023;028770173
028774052
028774457
15.08.2023144 СУ "Народни Будители"Учител в начален етап118.08.2023;028770173
028774052
028774457
15.08.2023Втора АЕГ "Томас Джеферсон"Учител по АЕ118.08.2023;16:00028283679
15.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ГИ118.08.2023; 0884801753
15.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИТ и КМИТ118.08.2023; 0884801753
15.08.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Педагогически съветник0.516.08.2023; 028664895
15.08.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Учител по КМИТ116.08.2023; 028664895
15.08.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Учител ЦДО116.08.2023; 028664895
15.08.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Учител ЦДО218.08.2023; 028664895
15.08.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по БЗО118.08.2023; 028319119
028310170
028313020
15.08.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по ФА117.08.2023; 17:00029442181
15.08.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по Математика117.08.2023; 17:00029442181
15.08.2023Първа английска езикова гимназияЗаместник-директор по учебната дейност116.08.2023; 029442181
14.08.2023ДГ 19 "Света София"Учител в ДГ125.08.2023; 028661230
0884801531
14.08.202356 СУ "Проф. Конст. Иречек"Учител по НЕ131.08.2023; 16:00028261387
14.08.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Хигиенист131.08.2023; 028319119
028310170
028313020
14.08.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по история и цивилизация118.08.2023; 028319119
028310170
028313020
14.08.2023ЧДГ "Джани Родари"Хигиенист130.08.2023; 0896769239
14.08.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник-възпитател130.08.2023; 0896769239
14.08.2023ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра в ДГ130.08.2023; 0896769239
14.08.2023ЧДГ "Джани Родари"Педагог ясла130.08.2023; 0896769239
14.08.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ130.08.2023; 0896769239
14.08.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по музика130.08.2023; 0896769230
14.08.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по математика130.08.2023; 0896769230
14.08.202372 ОУ "Христо Ботев"Огняр и служител поддръжка 108.09.2023; 16:000894442568
14.08.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по професионално обучение (Биотехнологичен контрол, Химико-технологичен контрол, Биотехнологии)101.09.2023; 16:00028575027
14.08.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по козметика125.08.2023; 16:00028739500
14.08.2023136 ОУ "Любен Каравелов"Учител по Математика101.09.2023;0879496665
028217053
14.08.2023113 СУ "Сава Филаретов"Учител по ФВС101.09.2023;16:30028221063
14.08.2023ДГ 122 "Синева"Музикален педагог120.08.2023;0887487267
14.08.2023ДГ 122 "Синева"Пом. възпитател620.08.2023;0887487267
14.08.2023ДГ 122 "Синева"Учител320.08.2023;0887487267
11.08.2023ДГ 125 "Усмивка"Учител - начална и училищна педагогика101.09.2023;024261128
0884171459
0884801674
11.08.2023ДГ 125 "Усмивка"Медицинска сестра в яслена група101.09.2023;024261128
0884171459
0884801674
11.08.2023ДГ 96 "Росна китка"Помощник готвач131.08.2023;15:000884801610
11.08.2023ДГ 96 "Росна китка"Помощник възпитател231.08.2023;15:000884801610
11.08.2023ДГ 96 "Росна китка"Учител331.08.2023;15:000884801610
11.08.2023141 ОУ "Народни Будители"Общ работник130.08.2023;0884801443
11.08.2023141 ОУ "Народни Будители"Помощник на учителя130.08.2023;0884801443
11.08.2023141 ОУ "Народни Будители"Психолог130.08.2023;0884801443
11.08.2023141 ОУ "Народни Будители"Учител по ЧП и БЗО - лектор /242 ч./130.08.2023;0884801443
11.08.2023141 ОУ "Народни Будители"Учител по ФА - лектор /54 ч./130.08.2023;0884801443
11.08.2023141 ОУ "Народни Будители"Учител по КМИТ и ИТ - лектор /156 ч./130.08.2023;0884801443
11.08.2023141 ОУ "Народни Будители"Учител по Математика - лектор /570 ч./130.08.2023;0884801443
11.08.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Педагог0.525.08.2023;14:000884341939
11.08.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител начален етап124.08.2023;029521170
11.08.2023ДГ 10 "Чебурашка"Помощник възпитател101.09.2023;15:000884801651
11.08.2023ДГ 10 "Чебурашка"Педагог122.08.2023;15:000884801651
11.08.2023ДГ 10 "Чебурашка"Учител122.08.2023;15:000884801651
11.08.2023101 СУ "Бачо Киро"Учител по АЕ122.08.2023;0882476015
11.08.2023101 СУ "Бачо Киро"Учител по Математика122.08.2023;0882476015
11.08.2023ДГ 75 "Сърчице"Учител122.08.2023;028770396
028749429
11.08.202334 ОУ "Стою Шишков"Хигиенист118.08.2023;028594131
11.08.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител по ФА - 216 ч.118.08.2023;028594131
11.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Портиер / Охранител118.08.2023;0884801753
11.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ФА - 270 ч. 118.08.2023;0884801753
11.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по Математика и ФА 118.08.2023;0884801753
11.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ФА и ХООС118.08.2023;0884801753
11.08.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по Математика118.08.2023;17:000882615044
0884801720
11.08.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по ХООС, ФА и БЗО0.516.08.2023;17:000882615044
0884801720
11.08.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по Математика и КМИТ0.516.08.2023;17:000882615044
0884801720
11.08.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦОУД116.08.2023;17:300882615044
0884801720
11.08.2023ДГ 64 "Първи Юни"Помощник възпитател208.09.2023;0884801696
11.08.202383 ОУ "Елин Пелин"Чистач /Хигиенист0.531.08.2023;029923060
0884801763
11.08.2023ДГ 170 "Пчелица"Помощник възпитател228.08.2023;12:300884801590
11.08.2023ДГ 195 "Братя Мормареви"Психолог0.525.08.2023;0876532580
11.08.202319 СУ "Елин Пелин"Хигиенист225.08.2023;029522484
029523016
11.08.2023115 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по ХООС, БЗО и ТП - 264 ч.121.08.2023;0884801748
11.08.2023115 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител ЦДО121.08.2023;0884801748
11.08.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по ИТ118.08.2023;17:00029745506
11.08.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по Математика118.08.2023;17:00029745506
11.08.2023ЧОУ "Фюжън"Учител по ФА117.08.2023;0883363777
11.08.2023ЧОУ "Фюжън"Учител по ХООС117.08.2023;0883363777
11.08.2023ЧОУ "Фюжън"Учител по БЗО117.08.2023;0883363777
11.08.2023ЧОУ "Фюжън"Учител по ЧП117.08.2023;0883363777
11.08.2023129 ОУ "Антим I"Заместник-директор АСД0.2514.08.2023;10:00029444115
029444351
10.08.202315 СУ "Адам Мицкевич"Учител Начален етап113.08.2023;028319119
028310170
028313020
10.08.202315 СУ "Адам Мицкевич"Учител по БЕЛ113.08.2023;028319119
028310170
028313020
10.08.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по Математика115.08.2023;028319119
028310170
028313020
10.08.2023191 ОУ "Отец Паисий"Учител по Математика101.09.2023;0884801766
10.08.2023ДГ 165 "Латинка"Помощник възпитател131.08.2023;028720102
10.08.2023ДГ 165 "Латинка"Готвач131.08.2023;028720102
10.08.2023ДГ 165 "Латинка"Учител ДГ131.08.2023;028720102
10.08.2023105 СУ "Атанас Далчев"Учител в ГЦОУД131.08.2023;028620573
0876807295
10.08.2023ПГЕАУчител по АЕ131.08.2023;028956911
028956910
028956919
10.08.2023ПГЕАУчител по БЕЛ /по заместване/131.08.2023;028956911
028956910
028956919
10.08.2023ПГЕАУчител-инженер сп. "Информатика и информационни технологии"131.08.2023;028956911
028956910
028956919
10.08.2023ПГЕАУчител-инженер сп. "Автоматизация"131.08.2023;028956911
028956910
028956919
10.08.2023ПГЕАУчител-инженер сп. "Компютърни мрежи"131.08.2023;028956911
028956910
028956919
10.08.2023ПГЕАУчител-инженер сп. "Софтуерно инжинерство"331.08.2023;028956911
028956910
028956919
10.08.202388 СУ "Димитър Попниколов"Учител по Математика0.531.08.2023;16:00029560749
10.08.2023ДГ 49 "Радост"Пом. готвач130.08.2023;029620531
10.08.2023ДГ 49 "Радост"Пом. възпитател230.08.2023;029620531
10.08.2023ДГ 49 "Радост"Медицинска сестра130.08.2023;029620531
10.08.20235 ВСУ "П. Пенев"Учител по ГИ0.524.08.2023;029835069
029833134
10.08.202318 СУ "Уилям Гладстон"Хигиенист324.08.2023;16:00029880301
10.08.2023ДГ 24 "Надежда"Помощник възпитател623.08.2023;16:000884801594
10.08.2023ДГ 24 "Надежда"Общ работник123.08.2023;16:000884801594
10.08.2023ДГ 24 "Надежда"Работник кухня123.08.2023;16:000884801594
10.08.2023ДГ 24 "Надежда"Помощник готвач123.08.2023;16:000884801594
10.08.2023ДГ 186 "Деница"Помощник възпитател222.08.2023;0884801633
10.08.2023ДГ 186 "Деница"Детски учител322.08.2023;0884801633
10.08.202320 ОУ "Тодор Минков "Психолог123.08.2023;0879121492
10.08.202320 ОУ "Тодор Минков "Учител в група за ЦОУД123.08.2023;0879121492
10.08.202339 СУ "Петър Динеков"Начален учител123.08.2023;028859019
10.08.2023108 СУ "Никола Беловеждов"Учител ГЦОУД121.08.2023;029784888
10.08.2023108 СУ "Никола Беловеждов"Завеждащ административна служба (ЗАС)121.08.2023;029784888
10.08.2023108 СУ "Никола Беловеждов"Учител по Математика221.08.2023;029784888
10.08.2023СУУНЗ "Луи Брайл"Рехабилитатор121.08.2023;14:00028981264
10.08.2023СУУНЗ "Луи Брайл"Готвач121.08.2023;14:00028981264
10.08.2023СУУНЗ "Луи Брайл"Хигиенист121.08.2023;14:00028981264
10.08.2023СУУНЗ "Луи Брайл"Помощник възпитател обслужване на деца121.08.2023;14:00028981264
10.08.2023СУУНЗ "Луи Брайл"Завеждащ ИКТ121.08.2023;14:00028981264
10.08.2023СУУНЗ "Луи Брайл"Учител по Музика121.08.2023;14:00028981264
10.08.2023СУУНЗ "Луи Брайл"Учител по БЕЛ121.08.2023;14:00028981264
10.08.2023СУУНЗ "Луи Брайл"Учител ЦДО на ученици с множество увреждания121.08.2023;14:00028981264
10.08.2023122 ДГ "Синева"Музикален педагог120.08.2023;0887487267
10.08.2023122 ДГ "Синева"Пом. възпитател620.08.2023;0887487267
10.08.2023122 ДГ "Синева"Учител320.08.2023;0887487267
10.08.202333 ЕГ "Света София"Завеждащ административна служба (ЗАС)121.08.2023;12:000884801704
10.08.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Учител 318.08.2023;14:000884341939
10.08.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по Математика115.08.2023;028319119
028310170
028313020
10.08.202315 СУ "Адам Мицкевич"Учител начален етап313.08.2023;029382880
10.08.202315 СУ "Адам Мицкевич"Учител по БЕЛ113.08.2023;029382880
09.08.2023134 СУ "Д. Дебелянов"Учител по ФА118.08.2023;16:00029310686
09.08.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по Математика115.08.2023;15:00028661271
09.08.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по професионална подготовка теория и практика - инженер специалност (ХМС или ХТС) /по заместване/0.515.08.2023;15:00028661271
09.08.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ХООС0.515.08.2023;0876905961
09.08.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ХООС115.08.2023;0876905961
09.08.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ0.515.08.2023;0876905961
09.08.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ115.08.2023;0876905961
09.08.2023127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител в ГЦОУД111.08.2023;16:30 0884334114
09.08.2023129 ОУ "Антим I"Учител начален етап или начален учител с АЕ311.08.2023;14:00 029444115
029444351
09.08.2023129 ОУ "Антим I"Заместник-директор учебна дейност по иновации, технологии и проектни дейности0.511.08.2023;14:00 029444115
029444351
09.08.2023129 ОУ "Антим I"Заместник-директор учебна дейност111.08.2023;14:00 029444115
029444351
08.08.202314 СУ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по АЕ105.09.2023;16:00 028313732
08.08.2023ДГ 29 "Слънце"Работник кухня131.08.2023; 028706228
08.08.2023ДГ 29 "Слънце"Помощник възпитател331.08.2023; 028706228
08.08.2023ДГ 29 "Слънце"Медицинска сестра ясла331.08.2023; 028706228
08.08.202386 ОУ "Св. Кл. Охридски"Помощник на учителя125.08.2023; 0895538441
0886302660
08.08.202386 ОУ "Св. Кл. Охридски"Учител ГЦДО0.525.08.2023; 0895538441
0886302660
08.08.202386 ОУ "Св. Кл. Охридски"Учител по ФВС0.525.08.2023; 0895538441
0886302660
08.08.2023ДГ 198 "Косе Босе"Медицинска сестра125.08.2023; 0884200659
0876731518
08.08.2023ДГ 198 "Косе Босе"Помощник възпитател125.08.2023; 0884200659
0876731518
08.08.202339 СУ "Петър Динеков"Учител ПГ123.08.2023; 028859019
08.08.2023НФСГЗавеждащ административна служба122.08.2023; 028662013
08.08.202385 СУ "Отец Паисий"Учител по ФА - 270 ч.121.08.2023; 16:00029458164
08.08.202385 СУ "Отец Паисий"Учител по Икономически дисциплини /по змаестване/121.08.2023; 16:00029458164
08.08.202385 СУ "Отец Паисий"Учител ЦДО121.08.2023; 16:00029458164
08.08.2023132 СУ "Ваня Войнова"Учител по Философия и гражданско образование120.08.2023; 028562843
08.08.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител по Математика118.08.2023; 029203488
08.08.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител в ГЦОУД /по заместване/118.08.2023; 029203488
08.08.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител по БЕЛ /по заместване/118.08.2023; 029203488
08.08.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ХООС0.515.08.2023; 0876905961
08.08.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по БЗО0.515.08.2023; 0876905961
08.08.202355 СУ "Петко Каравелов"Технически секретар /ЗАС114.08.2023; 028771297
08.08.202376 ОУ "Уилям Сароян"Зам.-директор АСД114.08.2023; 029874344
029319388
08.08.202376 ОУ "Уилям Сароян"ЗДУД114.08.2023; 029874344
029319388
08.08.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Математика111.08.2023; 028720537
08.08.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Информатика111.08.2023; 028720537
07.08.2023НУКК - Горна БаняУчител по БЗО104.09.2023; 0878252158
0895359100
07.08.2023НУКК - Горна БаняРъководител направление ИКТ104.09.2023; 0878252158
0895359100
07.08.2023ДГ 104 "Моят свят"Домакин104.09.2023; 029833275
0884801450
07.08.2023ДГ 104 "Моят свят"Педагог в Ясла104.09.2023; 029833275
0884801450
07.08.2023ДГ 104 "Моят свят"Детегледачки в Ясла404.09.2023; 029833275
0884801450
07.08.2023ДГ 104 "Моят свят"Медицинска сестра в Ясла404.09.2023; 029833275
0884801450
07.08.2023ДГ 104 "Моят свят"Помощник възпитател204.09.2023; 029833275
0884801450
07.08.2023135 СУ "Ян Амос Коменски"Учител по КМИТ и ИТ101.09.2023; 0882709559
07.08.2023ДГ 83 "Славейче"Медицинска сестра в ДГ131.08.2023; 0884801597
07.08.2023ДГ 83 "Славейче"Работник кухня0.531.08.2023; 0884801597
07.08.2023ДГ 83 "Славейче"Помощник възпитател131.08.2023; 0884801597
07.08.2023ДГ 83 "Славейче"Детски учител131.08.2023; 0884801597
07.08.2023ДГ 56 "Здравец"Помощник възпитател в ДГ131.08.2023; 0886196552
07.08.2023ДГ 95 "Омайниче"Общ работник124.08.2023; 029277455
0884688002
029275390
07.08.2023ДГ 95 "Омайниче"Мед. сестра124.08.2023; 029277455
0884688002
029275390
07.08.2023ДГ 95 "Омайниче"Помощник готвач124.08.2023; 029277455
0884688002
029275390
07.08.2023ДГ 95 "Омайниче"Помощник възпитател124.08.2023; 029277455
0884688002
029275390
07.08.2023ДГ 14 "Карлсон"Помощник възпитател117.08.2023; 0899922377
07.08.2023ДГ 14 "Карлсон"Учител /по заместване/117.08.2023; 0899922377
07.08.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Учител по ФВС117.08.2023; 17:000876771308
07.08.2023ЧОУ "Фюжън"Учител по ЧП117.08.2023;0887972860
07.08.202341 ОУ "Св. П. Евтимий"Учител по АЕ0.511.08.2023;029890127
07.08.202341 ОУ "Св. П. Евтимий"Начален учител111.08.2023;029890127
07.08.202351 СУ "Елисавета Багряна"Учител по Философия и гражданско обарзование125.08.2023;029520545
07.08.2023ДГ 184 "Мечо Пух"ЗАС123.08.2023;028720690
07.08.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Хигиенистка118.08.2023;029381187
07.08.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по ИИ0.518.08.2023;029381187
07.08.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Охрана130.08.2023;0899632771
07.08.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Готвач и помощник готвач118.08.2023;0899632771
07.08.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Ресурсен учител118.08.2023;0899632771
07.08.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Помощник възпитател218.08.2023;0899632771
07.08.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Учител в ДГ218.08.2023;0899632771
07.08.2023ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра в ДГ114.08.2023;0896769239
07.08.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател114.08.2023;0896769239
07.08.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ114.08.2023;0896769239
07.08.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител занималня114.08.2023;0896769231
07.08.2023ЧОУ "Джани Родари"Начален учител114.08.2023;0896769231
07.08.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по Математика114.08.2023;0896769231
07.08.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИТ111.08.2023;028771297
07.08.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ХООС110.08.2023;0876905961
07.08.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по БЗО110.08.2023;0876905961
07.08.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ110.08.2023;0876905961
07.08.202356 СУ "Проф. К. Иречек"Ръководител направление ИКТ110.08.2023;16:00028261387
04.08.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Психолог108.08.2023;16:00028575027
04.08.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Педагогически съветник108.08.2023;16:00028575027
04.08.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Заместник-директор учебно-производствена дейност108.08.2023;16:00028575027
04.08.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Заместник-директор административно-стопанска дейност108.08.2023;16:00028575027
04.08.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Хигиенист101.09.2023;14:00029522118
04.08.2023ДГ 40 "Проф. Г. Ангушев"Помощник възпитател131.08.2023;15:00028591115
04.08.202390 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Учител по ИТ131.08.2023;028250854
04.08.2023ДГ 12 "Лилия"Учител 125.08.2023;0884801652
04.08.2023ПГ по транспортУчител по ФВС0.524.08.2023;029732657
029732855
04.08.2023ДГ 52 "Илинденче"Помощник възпитател120.08.2023;0884801576
04.08.2023132 СУ "Ваня Войнова"Учител по АЕ120.08.2023;028562843
04.08.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по ГИ, БЕЛ и АЕ118.08.2023;029201203
0877004456
04.08.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по Философия0.518.08.2023;029201203
0877004456
04.08.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Лектор по ИИ - 126 ч.118.08.2023;029201203
0877004456
04.08.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Психолог118.08.2023;029201203
0877004456
04.08.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по ИЦ0.518.08.2023;029201203
0877004456
04.08.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по ФВС0.518.08.2023;029201203
0877004456
04.08.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по ИЕ /по заместване/118.08.2023;029201203
0877004456
04.08.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по ИтЕ118.08.2023;029201203
0877004456
04.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по Математика и ФА118.08.2023;884801753
04.08.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ФА и ХООС118.08.2023;884801753
04.08.2023ЧСУ "Константин- Кирил Философ"Учител по БЕЛ118.08.2023;886610610
04.08.2023ДГ 119 "Детска планета"Помощник възпитател631.08.2023;16:00889580056
04.08.2023ДГ 119 "Детска планета"Учител115.08.2023;16:00889580056
04.08.202332 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по РЕ115.08.2023;29874358
04.08.2023ДГ 14 "Карлсон"Учител /по заместване/114.08.2023;899922377
04.08.202327 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по Информатика110.08.2023;885715030
04.08.202327 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по Математика110.08.2023;885715030
04.08.202327 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по ХООС и ФА110.08.2023;885715030
04.08.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Философски цикъл108.08.2023;15:0028284530
04.08.2023115 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по БЕЛ104.08.2023;884801748
03.08.202339 СУ "Петър Динеков"Учител по БЕЛ122.08.2023;16:00028859019
03.08.2023ДГ 64 "Първи юни"Помощник на учителя108.09.2023;0884801696
03.08.2023ДГ 64 "Първи юни"Учител108.09.2023;0884801696
03.08.2023НУТИВъзпитател в общежитие101.09.2023;12:00028929180
03.08.2023ДГ 139 "Панорама"Учител ПГ231.08.2023;0878358891
03.08.202379 СУ "Индира Ганди"Учител по Информатика и ИТ129.08.2023;16:000884801708
03.08.2023ДГ 15 "Чучулига"Учител225.08.2023;029387138
03.08.2023ДГ 15 "Чучулига"Помощник възпитател125.08.2023;029387138
03.08.202377 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по Математика125.08.2023;028264163
0897806554
03.08.2023ПГ по транспортУчител по ИЕ - 144 ч.124.08.2023;029732657
029732855
03.08.2023ПГ по транспортУчител по Двигатели с вътрешно горене124.08.2023;029732657
029732855
03.08.2023ПГ по транспортУчител по БЕЛ124.08.2023;029732657
029732855
03.08.2023ДГ 174 "Фют"Учител223.08.2023;028621090
0884801536
03.08.2023153 СУ "Неофит Рилски"Педагогически съветник123.08.2023;0879848316
03.08.2023ПГ по телекомуникацииУчител по АЕ116.08.2023;028688050
03.08.2023ПГ по телекомуникацииУчител по ГИ0.516.08.2023;028688050
03.08.2023ПГ по телекомуникацииУчител по ИЦ /по заместване/0.516.08.2023;028688050
03.08.2023ДГ 160 "Драгалевци"Медицинска сестра114.08.2023;0884801664
03.08.2023ДГ 160 "Драгалевци"Педагог ясла0.514.08.2023;0884801664
03.08.2023ДГ 160 "Драгалевци"Логопед0.514.08.2023;0884801664
03.08.2023СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по Математика113.08.2023;024442000
03.08.2023СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по Информатика и ИТ213.08.2023;024442000
03.08.2023СМГ "Паисий Хилендарски"Заместник-директор по учебната дейност113.08.2023;024442000
03.08.2023ДГ 37 "Вълшебство"Медицински сестри311.08.2023;028554119
03.08.2023ДГ 37 "Вълшебство"Помощник възпитател311.08.2023;028554119
03.08.2023ДГ 37 "Вълшебство"Учител по Музика111.08.2023;028554119
03.08.2023ДГ 37 "Вълшебство"Учител 111.08.2023;028554119
03.08.2023ДГ 37 "Вълшебство"Учител /по заместване/311.08.2023;028554119
03.08.2023Втора АЕГ "Томас Джеферсън"Чистач/ Хигиенист210.08.2023;028283679
03.08.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по БЕЛ109.08.2023;028319119
028310170
028313020
03.08.202373 СУПЧЕ "Владислав Граматик"Учител ЦДО107.08.2023;028599510
03.08.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по ТП107.08.2023;16:00029555834
02.08.202345 ОУ "К. Величков"Завеждащ административна служба122.08.2023;12:000888909820
02.08.202345 ОУ "К. Величков"Заместник-директор по учебна дейност115.08.2023;12:000888909820
02.08.2023ДГ 132 "Светлина"Помощник на учителя121.08.2023;15:000884801730
02.08.2023ДГ 132 "Светлина"Помощник възпитател121.08.2023;15:000884801730
02.08.2023ДГ 132 "Светлина"Детски учител121.08.2023;15:000884801730
02.08.2023166 СУ "Васил Левски"Учител по ГИ118.08.2023;16:00028473920
02.08.2023ДГ 125 "Усмивка"Работник подръжка118.08.2023;16:30024261128
0884171459
0884801674
02.08.2023ДГ 125 "Усмивка"Педагог в ясла118.08.2023;16:30024261128
0884171459
0884801674
02.08.2023ДГ 125 "Усмивка"Помощник възпитател в яслена група118.08.2023;16:30024261128
0884171459
0884801674
02.08.2023ДГ 125 "Усмивка"Помощник възпитател118.08.2023;16:30024261128
0884171459
0884801674
02.08.2023ДГ 125 "Усмивка"Учител ПГ118.08.2023;16:30024261128
0884171459
0884801674
02.08.2023ДГ 125 "Усмивка"Мед. сестра в яслена група118.08.2023;16:30024261128
0884171459
0884801674
02.08.2023ДГ 194 "Милувка"Помощник възпитател215.08.2023;14:300884801432
028310324
02.08.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по ИИ - 258 ч.110.08.2023;17:000882615044
0884801720
02.08.202362 ОУ "Христо Ботев"ЗДУД110.08.2023;17:000882615044
0884801720
02.08.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по Информатика и ИТ110.08.2023;029556252
01.08.2023ДГ 73 "Маргарита"Учител231.08.2023;16:000876643185
01.08.2023ДГ 69 "Жар Птица"Педагог в ясла0.0531.08.2023;15:000884801488
028402628
01.08.2023ДГ 69 "Жар Птица"Учител по Музика0.0531.08.2023;15:000884801488
028402628
01.08.2023ДГ 69 "Жар Птица"Помощник възпитател431.08.2023;15:000884801488
028402628
01.08.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Хигиенист0.531.08.2023;16:00028739500
0876134138
01.08.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Хигиенист131.08.2023;16:00028739500
0876134138
01.08.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по АЕ225.08.2023;16:00028739500
01.08.2023153 СУ "Неофит Рилски"Учител по ИТ или Математика122.08.2023;0879848316
01.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Корепетитор321.08.2023;14:00029346449
029346450
029343373
01.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Хореограф (Български народни танци)221.08.2023;14:00029346449
029346450
029343373
01.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Хореограф (модерен танц)0.521.08.2023;14:00029346449
029346450
029343373
01.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по ИТ121.08.2023;14:00029346449
029346450
029343373
01.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по ФВС0.521.08.2023;14:00029346449
029346450
029343373
01.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по ГИ0.521.08.2023;14:00029346449
029346450
029343373
01.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по ИЦ0.521.08.2023;14:00029346449
029346450
029343373
01.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител ГЦОУД121.08.2023;14:00029346449
029346450
029343373
01.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Начален учител321.08.2023;14:00029346449
029346450
029343373
01.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по БЕЛ 0.521.08.2023;14:00029346449
029346450
029343373
01.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по БЕЛ /по заместване/121.08.2023;14:00029346449
029346450
029343373
01.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по Музика1.521.08.2023;14:00029346449
029346450
029343373
01.08.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по АЕ121.08.2023;14:00029346449
029346450
029343373
01.08.202347 СУ "Христо Г. Данов"Учител по Математика120.08.2023;029522228
01.08.2023ДГ 93 "Чуден свят"Работник кухня118.08.2023;0876982700
01.08.2023ДГ 93 "Чуден свят"Медицинска сестра118.08.2023;0876982700
01.08.2023ДГ 93 "Чуден свят"Учител 118.08.2023;0876982700
01.08.2023НПГТО "М. В. Ломоносов"Учител по ИТ и промиране111.08.2023;028056949
01.08.202388 СУ "димитър Попниколов"Хигиенист110.08.2023;12:00029560749
01.08.202388 СУ "димитър Попниколов"Секретар110.08.2023;12:00029560749
01.08.202376 ОУ "Уилям Сароян"ЗДУД109.08.2023;029874344
029319388
31.07.2023ДГ 165 "Латинка"Помощник възпитател108.09.2023;16:00028720102
31.07.2023ДГ 50 "Зайчето Куики"Учител101.09.2023;14:00028229141
31.07.2023ДГ 127 "Слънце"Учител131.08.2023;029589291
31.07.2023НУКК - Горна БаняУчител по АЕ131.08.2023;0878252158
0895359100
31.07.2023НУКК - Горна БаняРъководител направление ИКТ131.08.2023;0878252158
0895359100
31.07.2023156 ОбУ "Васил Левски"Учител по БЕЛ128.08.2023;0884801750
31.07.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по НЕ125.08.2023;16:00028622966
31.07.2023171 ОУ "Стоил Попов"Учител по ИЦ0.525.08.2023;0884801734
31.07.2023171 ОУ "Стоил Попов"Учител по БЕЛ125.08.2023;0884801734
31.07.2023ДГ 86 "Асен Босев"Учител в ДГ124.08.2023;14:00028261119
0879091614
31.07.2023163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по АЕ123.08.2023;029782394
31.07.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Заместник-директор по учебната дейност118.08.2023;028796763
31.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Портиер / Охранител118.08.2023;0884801753
31.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител в Начален етап118.08.2023;0884801753
31.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по Музика0.518.08.2023;0884801753
31.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Лектор по Предприемачество118.08.2023;0884801753
31.07.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Учител в група ЦОУД114.08.2023; 17:000876771308
31.07.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по БЕЛ111.08.2023; 17:00029745506
31.07.202381 СУ "Виктор Юго"Начален учител111.08.2023; 17:00029745506
31.07.2023ДГ 125 "Усмивка"Учител ПГ111.08.2023; 16:30024261128
0884171459
0884801674
31.07.2023ДГ 125 "Усмивка"Мед. сестра в яслена група111.08.2023; 16:30024261128
0884171459
0884801674
31.07.2023134 СУ "Д. Дебелянов"Учител по ФА108.08.2023; 16:00029310686
31.07.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по ФА108.08.2023; 15:00028284530
31.07.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по БЕЛ108.08.2023; 15:00028284530
31.07.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по АЕ108.08.2023; 15:00028284530
31.07.2023101 СУ "Бачо Киро"Учител ЦДО107.08.2023;0882476015
31.07.2023101 СУ "Бачо Киро"Учител по Математика207.08.2023;0882476015
31.07.2023ДГ 22 "Великденче"Учител207.08.2023;028241170
31.07.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по ИЕ104.08.2023; 16:00029710056
31.07.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по ФА104.08.2023; 16:00029710056
31.07.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по Математика104.08.2023; 16:00029710056
31.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист104.08.2023;029555834
31.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител, ПГ104.08.2023;029555834
31.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в начален етап, ГЦДО104.08.2023;029555834
31.07.2023201 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Хигиенист131.09.2023;0884801772
31.07.2023ДГ 25 "Изворче"Хигиенист108.09.2023;16:000884801773
029676620
31.07.2023ДГ 25 "Изворче"Помошник възпитател408.09.2023;16:000884801773
029676620
31.07.2023ДГ 25 "Изворче"Работник кухня108.09.2023;16:000884801773
029676620
31.07.2023ДГ 25 "Изворче"Готвач208.09.2023;16:000884801773
029676620
31.07.2023ДГ 6 "Вълшебен свят"Детски учител305.09.2023;029387008
31.07.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител в ПГ301.09.2023;0884087506
31.07.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по КМИТ и ИКТ0.501.09.2023;0884087506
31.07.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по Математика101.09.2023;0884087506
31.07.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител начален етап101.09.2023;0884087506
31.07.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Училищен психолог101.09.2023;0884087506
31.07.2023ДГ 63 "Слънце"Помощник на учител в ДГ131.08.2023;0886648784
029367091
31.07.2023ДГ 63 "Слънце"Учител ДГ231.08.2023;0886648784
029367091
31.07.2023ДГ 63 "Слънце"Мед. сестра/акушерка ДЯ131.08.2023;0886648784
029367091
31.07.2023ДГ 63 "Слънце"Учител ДЯ131.08.2023;0886648784
029367091
31.07.2023ДГ 63 "Слънце"Помощник възпитател231.08.2023;0886648784
029367091
31.07.2023163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител в ЦДО 0.523.08.2023;029782394
31.07.2023163 ОУ "Черноризец Храбър"Начален учител в ЦДО /по заместване/123.08.2023;029782394
31.07.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител ЦДО122.08.2023;029785059
31.07.2023102 ОУ "Панайот Волов"Работник подръжка0.518.08.2023;029381073
029382654
31.07.2023107 ОУ "Хан Крум"Хигиенист /по заместване/115.08.2023;028663168
31.07.2023107 ОУ "Хан Крум"Хигиенист115.08.2023;028663168
31.07.2023ДГ 50 "Зайчето Куики"Помощник възпитател104.08.2023;14:00028229141
28.07.2023104 ОУ "Захари Стоянов"Начален учител /занималня/131.08.2023;028595192
28.07.20238 СУ "Васил Левски"Учител по АЕ125.08.2023;17:00028719035
28.07.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител по ФЕ /по заместване/125.08.2023;17:00029880301
28.07.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител ЦОУД125.08.2023;17:00029880301
28.07.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител по ФЕ125.08.2023;17:00029880301
28.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Лектор по ТП118.08.2023;0884801753
28.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ФА - 270 ч.118.08.2023;0884801753
28.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИТ и Математика118.08.2023;0884801753
28.07.2023ДГ 167 "Малкият принц"Пом. възпитател115.08.2023;029531757
28.07.2023ДГ 167 "Малкият принц"Учител 115.08.2023;029531757
28.07.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по ХООС, ФА и БЗО0.504.08.2023;17:000882615044
0884801720
28.07.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител в група за ЦОУД104.08.2023;17:000882615044
0884801720
28.07.202311 ОУ "Св. Пимен Зографски"Учител в група за ЦОУД121.08.2023;16:00028627248
0879532522
28.07.202311 ОУ "Св. Пимен Зографски"Чистач128.08.2023;16:00028627248
0879532522
28.07.2023163 ОУ "Черноризец Храбър"Начални учители в ЦДО123.08.2023;029782394
28.07.2023163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по ИТ и КМИТ123.08.2023;029782394
27.07.2023143 ОУ "Георги Бенковски"Учител по БЕЛ103.08.2023;028465167
27.07.2023143 ОУ "Георги Бенковски"Учител в група за ЦОУД103.08.2023;028465167
27.07.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Пом. възпитател215.09.2023;028746110
27.07.2023148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Хигиенист117.08.2023;028704116
27.07.2023148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Учител в Начален етап117.08.2023;028704116
27.07.2023148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Учител по БЗО, ЧП и ХООС0.517.08.2023;028704116
27.07.2023148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Учител по ИТ и Математика0.517.08.2023;028704116
27.07.2023ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по професионална подготовка в професионално направление 523 "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"114.08.2023;17:00028221186
27.07.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Психолог111.08.2023;12:00029203023
27.07.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по Математика и ФА111.08.2023;12:00029203023
27.07.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по АЕ111.08.2023;12:00029203023
27.07.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по БЕЛ111.08.2023;12:00029203023
27.07.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по ИЦ /по заместване/110.08.2023;029521170
27.07.2023ДГ 30 "Радецки"Мед. сестра яслена група110.08.2023;0884801523
27.07.2023ДГ 30 "Радецки"Учител ДГ110.08.2023;0884801523
27.07.2023ДГ 30 "Радецки"Помощник възпитател210.08.2023;0884801523
27.07.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по АЕ104.08.2023;028319119
028310170
028313020
27.07.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по Математика104.08.2023;028319119
028310170
028313020
27.07.202319 СУ "Елин Пелин"Учител по БЕЛ /по заместване/104.08.2023;029522484
029523016
27.07.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Секретар104.08.2023;028796763
27.07.202332 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Зам.-директор учебна дейност - ресор международни проекти и иновации, учител по АЕ или ниво на владеене на АЕ ниво С1102.08.2023;029874358
27.07.2023128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по ИИ0.531.07.2023;028840381
27.07.2023128 СУ "Алберт Айнщайн"Педагогически съветник0.531.07.2023;028840381
27.07.2023128 СУ "Алберт Айнщайн"Училищен психолог0.531.07.2023;028840381
27.07.202335 СЕУ "Добри Войников"Учител по Математика и ИТ123.08.2023;029633731
028661060
27.07.202339 СУ "Петър Динеков"Хигиенист120.08.2023;16:00028859019
27.07.202339 СУ "Петър Динеков"Заместник-директор по учебната дейност120.08.2023;16:00028859019
27.07.202339 СУ "Петър Динеков"Учител по АЕ120.08.2023;16:00028859019
27.07.202339 СУ "Петър Динеков"Учител по ФА - 522 ч.120.08.2023;16:00028859019
27.07.202339 СУ "Петър Динеков"Учител по Информатика и ИТ120.08.2023;16:00028859019
27.07.202339 СУ "Петър Динеков"Учител в ГЦОУД220.08.2023;16:00028859019
27.07.2023ДГ 108 "Детско Царство"Психолог118.08.2023;16:00029791512
27.07.2023ДГ 108 "Детско Царство"Учител по Музика118.08.2023;16:00029791512
27.07.2023ДГ 108 "Детско Царство"Детегледач118.08.2023;16:00029791512
27.07.2023ДГ 108 "Детско Царство"Помощник възпитател118.08.2023;16:00029791512
27.07.2023133 СУ "А. С. Пушкин"Технически секретар117.08.2023;16:00029881131
27.07.2023107 ОУ "Хан Крум"Учител по БЕЛ /по заместване/115.08.2023;028663168
27.07.202334 ОУ "Стою Шишков"Хигиенист110.08.2023;028594131
27.07.202334 ОУ "Стою Шишков"Общ работник110.08.2023;028594131
27.07.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител по ФА - 204 ч.110.08.2023;028594131
27.07.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител по ХООС и БЗО110.08.2023;028594131
27.07.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Хигиенист209.08.2023;029521170
27.07.202366 СУ "Филип Станиславов"Учител по Математика и ФА128.08.2023;028553153
27.07.202323 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по АЕ118.08.2023;029441121
0882003728
27.07.202332 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по ИИ115.08.2023;029874358
27.07.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по РЕ111.08.2023;16:00029733507
0894681325
27.07.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по ИИ111.08.2023;16:00029733507
0894681325
27.07.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Ръководител направление ИКТ111.08.2023;16:00029733507
0894681325
27.07.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по Математика111.08.2023;16:00029733507
0894681325
27.07.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по ФА0.511.08.2023;16:00029733507
0894681325
27.07.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Хигиенист309.08.2023;0894442591
27.07.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по Математика109.08.2023;0894442591
27.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Заместник-директор УВД106.08.2023;024236130
27.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Ресурсен учител106.08.2023;024236130
27.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по РЕ0.506.08.2023;024236130
27.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по ИЕ106.08.2023;024236130
27.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по АЕ106.08.2023;024236130
27.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по БЕЛ106.08.2023;024236130
27.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител в ГЦОУД106.08.2023;024236130
27.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител в Начален етап106.08.2023;024236130
27.07.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител по БЗО и ХООС101.08.2023;028796763
27.07.202341 ОУ "Св. Патриарх Евтимий"Начален учител201.08.2023;029890127
27.07.2023ДГ 149 "Зорница"Заместник-директор131.07.2023;12:000884213586
26.07.2023СПГТЕлектромеханик130.08.2023;0884085392
029833692
26.07.202371 СУ "Пейо Яворов"Учител ЦДО110.08.2023;17:000884801770
26.07.202371 СУ "Пейо Яворов"Учител по БЕЛ110.08.2023;17:000884801770
26.07.202371 СУ "Пейо Яворов"Учител по АЕ110.08.2023;17:000884801770
26.07.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЗО104.08.2023;0882386901
25.07.202342 ОУ "Хаджи Димитър"Психолог127.08.2023;028403458
25.07.2023ДГ 103 "Патиланско Царство"Помощник възпитател120.08.2023;029452798
0884801486
25.07.202338 ОУ "Васил Априлов"Учител по Математика и КМИТ118.08.2023;0884334110
25.07.202338 ОУ "Васил Априлов"Учител ГЦОУД /занималня/118.08.2023;0884334110
25.07.2023125 СУ "Боян Пенев"Учител по Философия и ГО - 484 ч.118.08.2023;16:000879945819
25.07.2023125 СУ "Боян Пенев"Учител по Математика118.08.2023;16:000879945819
25.07.202367 ОУ "Васил Друмев"Учител по ГИ и БЗО111.08.2023;16:00028223621
25.07.202367 ОУ "Васил Друмев"Учител в Начален етап111.08.2023;16:00028223621
25.07.202367 ОУ "Васил Друмев"Учител в ПГ111.08.2023;16:00028223621
25.07.202323 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по ХООС - лектор, 288 ч.111.08.2023;029441121
0882003728
25.07.202323 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по ФА111.08.2023;029441121
0882003728
25.07.202330 СУ "Братя Миладинови"Учител по Математика111.08.2023;028221785
25.07.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по ТП - 500 ч.108.08.2023;028720627
25.07.2023НПГПТО "М. В. Ломоносов"Учител по НЕ0.502.08.2023;028056949
25.07.2023НПГПТО "М. В. Ломоносов"Учител по АЕ102.08.2023;028056949
25.07.202381 СУ "Виктор Юго"Работник, ремонт и подръжка101.08.2023;029745506
25.07.202381 СУ "Виктор Юго"Хигиенист301.08.2023;029745506
25.07.202381 СУ "Виктор Юго"Заместник директор учебна дейност - ресор Проекти и иновации101.08.2023;029745506
25.07.202381 СУ "Виктор Юго"Заместник директор учебна дейност - прогимназиален етап101.08.2023;029745506
25.07.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по ФА101.08.2023;029745506
25.07.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по Математика101.08.2023;029745506
25.07.202316 ОУ "Райко Жинзифов"Учител ЦДО131.07.2023;029387015
25.07.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по Математика131.08.2023;028747109
028777144
25.07.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в ЦОУД131.08.2023;028747109
028777144
25.07.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по ИТ131.08.2023;028747109
028777144
25.07.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Ресурсен учител131.08.2023;028747109
028777144
25.07.2023НПГПФУчител по теоретично обучение - Полиграфия131.08.2023;028582180
25.07.2023НПГПФУчител по ИЦ131.08.2023;028582180
25.07.2023НПГПФУчител по Математика0.531.08.2023;028582180
25.07.2023НПГПФУчител по НЕ131.08.2023;028582180
25.07.2023НПГПФУчител по БЕЛ131.08.2023;028582180
25.07.202395 СУ "Проф. Иван Шишманов"Хигиенист131.08.2023;12:00029450365
25.07.202395 СУ "Проф. Иван Шишманов"Хигиенист128.07.2023;12:00029450365
25.07.2023105 СУ "Атанас Далчев"Учител по Математика131.08.2023;028620573
0876807295
25.07.2023105 СУ "Атанас Далчев"Учител по ИЦ131.08.2023;028620573
0876807295
25.07.2023105 СУ "Атанас Далчев"Учител по АЕ131.08.2023;028620573
0876807295
25.07.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по ФА128.07.2023;16:00029710057
25.07.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по ИЕ128.07.2023;16:00029710057
25.07.2023107 ОУ "Хан Крум"Технически сътрудник126.07.2023;028663168
24.07.2023ДГ 72 "Приказка без край"Учител ДГ111.08.2023;0884801483
24.07.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител ЦДО в начален етап104.08.2023;029521170
24.07.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител в начален етап104.08.2023;029521170
24.07.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"ЗДУД128.07.2023;028796763
24.07.2023159 ОУ "Васил Левсли"Учител по ИИ и Музика125.08.2023;0888857334
24.07.2023ДГ 125 "Усмивка"Учител111.08.2023;16:30024261128
0884171459
0884801674
24.07.2023ДГ 125 "Усмивка"Помощник възпитател 111.08.2023;16:30024261128
0884171459
0884801674
24.07.2023ДГ 125 "Усмивка"Помощник възпитател в яслена група111.08.2023;16:30024261128
0884171459
0884801674
24.07.2023ДГ 2 "Звънче"Помощник възпитател207.08.2023;028580019
0885200880
24.07.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по БЕЛ104.08.2023;029381187
24.07.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител в Начален етап104.08.2023;029381187
24.07.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по ИТ104.08.2023;029381187
24.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Шофьор категория Д103.08.2023;0896769230
24.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист103.08.2023;0896769230
24.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител ПГ103.08.2023;0896769230
24.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ103.08.2023;0896769230
24.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по Математика103.08.2023;0896769230
24.07.2023ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра в ДГ103.08.2023;0896769239
24.07.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател103.08.2023;0896769239
24.07.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ103.08.2023;0896769239
24.07.2023ДГ 116 "Мусала"Помощник на учителя102.08.2023;028550047
24.07.2023ДГ 116 "Мусала"Помощник-готвач102.08.2023;028550047
24.07.2023ДГ 116 "Мусала"Общ работник102.08.2023;028550047
24.07.2023ДГ 116 "Мусала"Помощник възпитател202.08.2023;028550047
24.07.2023ДГ 116 "Мусала"Учител ДГ402.08.2023;028550047
24.07.2023ДГ 131Мед. сестра224.08.2023;13:000883335131
24.07.2023ДГ 131Детегледачка яслена група324.08.2023;13:000883335131
24.07.2023ДГ 131Помощник възпитател224.08.2023;13:000883335131
24.07.2023ДГ 131Учител 224.08.2023;13:000883335131
24.07.2023НФСГУчител по НЕ128.07.2023;028662013
24.07.2023НФСГУчител по АЕ128.07.2023;028662013
24.07.2023НФСГХигиенист128.07.2023;028662013
24.07.2023НФСГПортиер128.07.2023;028662013
21.07.2023ПГСС "Бузема"Ресурсен учител131.08.2023;16:00028563458
21.07.202366 СУ "Филип Станиславов"Огняр128.08.2023;028553153
21.07.202366 СУ "Филип Станиславов"Учител по ИИ - лектор, 244 ч.128.08.2023;028553153
21.07.202366 СУ "Филип Станиславов"Логопед /по заместване/0.528.08.2023;028553153
21.07.202366 СУ "Филип Станиславов"Учител ЦДО128.08.2023;028553153
21.07.202366 СУ "Филип Станиславов"Учител по БЗО и ХООС128.08.2023;028553153
21.07.2023ЧСУ "Дружба"Учител по АЕ120.08.2023;0894304458
21.07.2023ЧСУ "Дружба"Учител по следобедна занималня120.08.2023;0894304458
21.07.2023ЧСУ "Дружба"Учител по НЕ0.520.08.2023;0894304458
21.07.2023133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по Математика и Информатика130.07.2023;16:00029881131
21.07.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник възпитател128.07.2023;14:00029791765
21.07.2023145 ОУ "Симеон Радев"Учител по БЗО и ХООС128.07.2023;028774136
028754155
21.07.202383 ОУ "Елин Пелин"Учител в ГЦДО начален етап118.08.2023;029923060
0884801763
21.07.202383 ОУ "Елин Пелин"Учител по КМИТ, Математика, ФА118.08.2023;029923060
0884801763
21.07.202320 ОУ "Тодор Минков"Учител в група за ЦОУД211.08.2023;0879121492
21.07.2023134 СУ "Д. Дебелянов"Учител по АЕ131.07.2023;16:00029310686
21.07.202321 СУ "Христо Ботев"Учител в група за ЦОУД131.07.2023;029624689
21.07.2023ЧДГ "Монтесори"Мед. сестра128.08.2023;0885655696
0889595505
21.07.2023ДГ 154 "Сбъдната мечта"Помощник готвач120.08.2023;028722435
0884801503
21.07.2023ДГ 154 "Сбъдната мечта"Готвач120.08.2023;028722435
0884801503
21.07.2023166 СУ "Васил Левски"Учител по АЕ108.08.2023;16:00028473920
0884801502
21.07.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по ИЦ и Философия106.08.2023;17:000877300522
21.07.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по ИЦ0.506.08.2023;17:000877300522
21.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Портиер/ Охранител131.07.2023;0884801753
21.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по Музика0.531.07.2023;0884801753
21.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ФА и Математика131.07.2023;0884801753
21.07.2023ДГ 143 "Щурче"Учител126.07.2023;10:000884801757
21.07.2023ДГ 143 "Щурче"Огняр0.526.07.2023;10:000884801757
21.07.2023ДГ 143 "Щурче"Пом. възпитател126.07.2023;10:000884801757
20.07.2023ПГ по керамика, с. Гара Елин ПелинУчител по Математика и ИТ101.09.2023;072561275
0893615024
20.07.2023ПГ по керамика, с. Гара Елин ПелинУчител по БЕЛ101.09.2023;072561275
0893615024
20.07.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по Математика126.07.2023;17:000882615044
0884801720
20.07.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Директор на училище131.07.2023;0882741944
19.07.2023ПГЕА Учител по АЕ 131.07.2023;028956911
028956910
028956919
19.07.2023ПГЕА Учител по БЕЛ /по заместване/131.07.2023;028956911
028956910
028956919
19.07.2023ПГЕА Учители - инжинери за сп. "Информатика и информационни технологии"131.07.2023;028956911
028956910
028956919
19.07.2023ПГЕА Учители - инжинери за сп. "Автоматизация"131.07.2023;028956911
028956910
028956919
19.07.2023ПГЕА Учители - инжинери за сп. "Компютърни мрежи"131.07.2023;028956911
028956910
028956919
19.07.2023ПГЕА Учители - инжинери за сп. "Софтуерно инжерство"331.07.2023;028956911
028956910
028956919
19.07.2023СГСАГ "Христо Ботев"Портиер128.07.2023;15:00028661271
19.07.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по ИТ128.07.2023;15:00028661271
19.07.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по БЕЛ124.07.2023;15:00028661271
19.07.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по професионална подготовка - специалност "Управление на имоти" или "Брокер-недвижими имоти"124.07.2023;15:00028661271
19.07.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител ЦДО128.07.2023;028771297
19.07.202355 СУ "Петко Каравелов"Начален учител128.07.2023;028771297
19.07.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по БЕЛ128.07.2023;028771297
19.07.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по НЕ128.07.2023;028771297
19.07.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по АЕ128.07.2023;028771297
19.07.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИТ128.07.2023;028771297
19.07.2023136 ОУ "Любен Каравелов"Психолог131.08.2023;0879496665
028217053
19.07.2023136 ОУ "Любен Каравелов"Ресурсен учител131.08.2023;0879496665
028217053
19.07.2023ПГ по транспортУчител по НЕ104.08.2023;029732855
19.07.2023ПГ по транспортУчител професионална подготовка със специалност - Двигатели с вътрешно горене104.08.2023;029732855
19.07.2023ДГ 83 "Славейче"Общ работник128.08.2023;0884801597
19.07.2023ДГ 83 "Славейче"Работник кухня0.528.08.2023;0884801597
19.07.2023192 СУ "Христо Ботев"Педагогически съветник /по заместване/123.08.2023;029922093
19.07.2023192 СУ "Христо Ботев"Логопед123.08.2023;029922093
19.07.2023192 СУ "Христо Ботев"Учител по Математика0.523.08.2023;029922093
19.07.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по РЕ122.08.2023;029785029
19.07.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по ГИ122.08.2023;029785029
19.07.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по АЕ122.08.2023;029785029
19.07.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по БЕЛ122.08.2023;029785029
19.07.2023ДГ 167 "Малкият принц"Помощник възпитател104.08.2023;029531757
19.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ФА - 270 ч.131.07.2023;0884801753
19.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИТ и Математика131.07.2023;0884801753
19.07.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по ИЕ125.07.2023;028720537
19.07.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по НЕ125.07.2023;028720537
19.07.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Математика125.07.2023;028720537
19.07.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Информатика125.07.2023;028720537
19.07.202381 СУ "Виктор Юго"Учител в Начален етап121.07.2023;17:00029745506
19.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител в Начален етап121.07.2023;0884801753
19.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ФА и ХООС121.07.2023;0884801753
19.07.2023201 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Психолог0.530.08.2023;0884801772
19.07.2023ЧОУ "Монтесори"Хигиенист120.08.2023;0879454314
0888859825
19.07.2023ЧДГ "Монтесори"Помощник възпитател220.08.2023;0885655696
0894503314
19.07.2023ДГ 192 "Китна градина"Учител215.08.2023;16:000884801687
19.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Секретар102.08.2023;029555834
19.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по НЕ - лекторски часове102.08.2023;029555834
19.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по КМИТ102.08.2023;029555834
19.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по ФА и ЧиП102.08.2023;029555834
19.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в начален етап, ГЦОУД102.08.2023;029555834
19.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по ИЦ102.08.2023;029555834
19.07.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по Математика101.08.2023;10:000884801665
19.07.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ГИ131.07.2023;0876905961
19.07.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по Философия131.07.2023;0876905961
19.07.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по НЕ0.531.07.2023;0876905961
19.07.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по НЕ131.07.2023;0876905961
19.07.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ131.07.2023;0876905961
19.07.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по ИЦ и ГИ131.07.2023;0876360008
19.07.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по Математика0.531.07.2023;0876360008
19.07.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по АЕ131.07.2023;0876360008
19.07.202323 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по ИЦ с допълване на АЕ в начален етап128.07.2023;029441121
0882003728
19.07.2023101 СУ "Бачо Киро"Учител по Математика226.07.2023;0882476015
19.07.202328 СУ "Алеко Константинов"Учител по ХООС и ЧП125.07.2023;17:00028295166
19.07.2023ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по ФВС0.524.07.2023;12:00028221186
19.07.2023ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по АЕ124.07.2023;12:00028221186
19.07.2023ПГАВТ "А. С. Попов"Чистач / Хигиенист124.07.2023;12:00028221186
18.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Лектор по Музика121.07.2023;0884801753
18.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ФА и Математика121.07.2023;0884801753
18.07.2023ДГ 97 "Изгрев"Готвач131.08.2023;16:00029926304
18.07.2023ДГ 97 "Изгрев"Помощник възпитател131.08.2023;16:00029926304
18.07.2023СПГТЕлектромеханик124.07.2023;0884085392
029833692
18.07.2023НУКК - Горна БаняРъководител направление ИКТ107.08.2023;029048260
029048240
18.07.202332 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Работник подръжка131.08.2023;029874358
18.07.202332 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Чистач/ Хигиенист231.08.2023;029874358
18.07.2023ДГ 142Учител ДГ131.08.2023;0887374215
18.07.2023104 ОУ "Захари Стоянов"Портиер/ Охрана131.08.2023;028595192
18.07.2023104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по БЕЛ0.531.08.2023;028595192
18.07.2023104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по БЗО + ЧП131.08.2023;028595192
18.07.2023ДГ 72 "Приказака без край"Помощник възпитател102.08.2023;0884801483
18.07.2023СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по Математика0.531.07.2023;024442000
18.07.2023СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по АЕ131.07.2023;024442000
18.07.2023СМГ "Паисий Хилендарски"Заместник-директор по учебната дехйност131.07.2023;024442000
18.07.2023ДГ 105 "Ракета"Помощник възпитател в яслена група128.07.2023;12:00029450593
18.07.2023ДГ 105 "Ракета"Помощник възпитател в ДГ128.07.2023;12:00029450593
18.07.2023ДГ 105 "Ракета"Детски учител128.07.2023;12:00029450593
18.07.202397 СУ "Братя Миладинови"Учител ЦДО128.07.2023;028140514
028140510
18.07.202397 СУ "Братя Миладинови"Учител по БЕЛ128.07.2023;028140514
028140510
18.07.202332 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по Информатика и ИТ0.527.07.2023;029874358
18.07.2023ДГ 193 "Славейче"Помощник възпитател126.07.2023;028623049
18.07.2023ДГ 193 "Славейче"Учител126.07.2023;028623049
18.07.2023119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по Философия/по заместване/125.07.2023;12:00024747516
18.07.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Учител в група за ЦОУД124.07.2023;17:000878484089
18.07.202393 СУ "Александър Теодоров-Балан"Учител по ГИ121.07.2023;17:00028722120
17.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Секретар118.07.2023;16:00029555834
17.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по НЕ /лекторски часове/118.07.2023;16:00029555834
17.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по ФА и ЧИП118.07.2023;16:00029555834
17.07.2023ДГ 47 "Незабравка"Работник кухня /помощник готвач/121.08.2023;028249276
17.07.2023ДГ 47 "Незабравка"Логопед0.521.08.2023;028249276
17.07.2023ДГ 47 "Незабравка"Общ работник121.08.2023;028249276
17.07.2023ДГ 47 "Незабравка"Педагог0.521.08.2023;028249276
17.07.2023ДГ 47 "Незабравка"Учител121.08.2023;028249276
17.07.2023ДГ 47 "Незабравка"Помощник възпитател221.08.2023;028249276
17.07.2023ДГ 134 "Любопитко"Учител в СОП група211.08.2023;16:000884801411
17.07.202333 ЕГ "Света София"Чистачка128.07.2023;12:00029964202
17.07.202333 ЕГ "Света София"Учител по АЕ128.07.2023;12:00029964202
17.07.202333 ЕГ "Света София"Учител по Математика128.07.2023;12:00029964202
17.07.202336 СУ "Максим Горки"Учител по Математика126.07.2023;16:00028586148
0879609570
17.07.202364 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител по ИТ и КМИТ121.07.2023;029613436
17.07.202364 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител начален етап ЦДО121.07.2023;029613436
17.07.202364 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител начален етап121.07.2023;029613436
17.07.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Зам.-директор по учебната дейност127.07.2023;029201203
0877004456
17.07.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител Филсофски цикъл124.07.2023;17:00028739500
17.07.202326 СУ "Йордан Йовков"Учител по ФВС121.07.2023;028570129
028573023
17.07.2023ДГ 159 "Олимпийче"Учител в ДГ121.07.2023;17:000884801400
14.07.2023ПГХВТ "Проф. Д-р Георги Павлов"Учител по БЕЛ131.08.2023;0879012918
0879012923
028221374
14.07.2023ПГХВТ "Проф. Д-р Георги Павлов"Инжинер технолог по ХВП със специалност от: УХТ131.08.2023;0879012918
0879012923
028221374
14.07.202384 ОУ "Васил Левски"Хигиенист125.08.2023;0898775162
0884801764
14.07.202384 ОУ "Васил Левски"Логопед125.08.2023;0898775162
0884801764
14.07.202377 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по БЕЛ117.08.2023;028264163
0897806554
14.07.20235 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист0.531.07.2023;10:000884801665
14.07.20235 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист131.07.2023;10:000884801665
14.07.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по БЕЛ131.07.2023;10:000884801665
14.07.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител в ГЦОУД /по заместване/131.07.2023;10:000884801665
14.07.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител в ГЦОУД131.07.2023;10:000884801665
14.07.202385 СУ "Отец Паисий"Учител по ФА - 270 ч.128.07.2023;16:00029458164
14.07.202385 СУ "Отец Паисий"Учител по ИИ и ТП - 574 ч.128.07.2023;16:00029458164
14.07.202385 СУ "Отец Паисий"Учител ЦДО128.07.2023;16:00029458164
14.07.2023ДГ 46 "Жива Вода"Медицинска сестра яслена група126.07.2023;029611394
0884801663
14.07.2023ДГ 46 "Жива Вода"Помощник възпитател126.07.2023;029611394
0884801663
14.07.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител по ИЕ125.07.2023;08882386901
14.07.2023133 СУ "А. С. Пушкин"Заместник-директор АСД121.07.2023;16:00029881131
14.07.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Математика121.07.2023;15:00028284530
028221066
14.07.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по БЗО и ГИ121.07.2023;15:00028284530
028221066
14.07.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по ИИ121.07.2023;15:00028284530
028221066
14.07.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Музика121.07.2023;15:00028284530
028221066
14.07.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Пазач-портиер121.07.2023;15:00028284530
028221066
13.07.202395 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по Философия0.530.08.2023;029450365
13.07.202395 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по Математика и ИТ130.08.2023;029450365
13.07.202350 ОУ "Васил Левски"Учител по Математика и КМИТ130.08.2023;029671186
029671181
13.07.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Хигиенист228.08.2023;17:000876771308
13.07.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Учител по ИЕ128.08.2023;17:000876771308
13.07.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Учител по АЕ128.08.2023;17:000876771308
13.07.2023ДГ 43 "Талант"Помощник възпитател124.08.2023;13:000884350947
13.07.2023ДГ 43 "Талант"Учител по Музика124.08.2023;13:000884350947
13.07.2023ДГ 10 "Чебурашка"Прислужник104.08.2023;15:000884801651
13.07.2023ДГ 10 "Чебурашка"Педагог104.08.2023;15:000884801651
13.07.2023ДГ 10 "Чебурашка"Учител 104.08.2023;15:000884801651
13.07.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Шофьор на училищен автобус категория Д103.08.2023;0894724637
13.07.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Помощник възпитател103.08.2023;0894724637
13.07.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Логопед103.08.2023;0894724637
13.07.2023СУУУС "проф. д-р Д. Денев"Учител по Философия доп. квалификация СРР и МЖР0.530.07.2023;028556117
13.07.2023СУУУС "проф. д-р Д. Денев"Учител ДГ0.530.07.2023;028556117
13.07.2023IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Учител по БЗО - 270 ч.126.07.2023;17:00029833797
13.07.202318 СУ "Уилям Гладстон"Шофьор-домакин125.07.2023;17:00029880301
13.07.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител ЦОУД225.07.2023;17:00029880301
13.07.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по Козметика /по заместване/124.07.2023;17:00028739500
13.07.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по Козметика124.07.2023;17:00028739500
13.07.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по Фризьорство224.07.2023;17:00028739500
13.07.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по Здравни дисциплини0.524.07.2023;17:00028739500
13.07.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по Икономически дисциплини124.07.2023;17:00028739500
13.07.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по Фотография0.524.07.2023;17:00028739500
13.07.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по ИИ124.07.2023;17:00028739500
13.07.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по ФВС124.07.2023;17:00028739500
13.07.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по ИЦ124.07.2023;17:00028739500
13.07.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по ИТ124.07.2023;17:00028739500
13.07.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по РЕ - допълване с БЕЛ124.07.2023;17:00028739500
13.07.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по АЕ224.07.2023;17:00028739500
13.07.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по БЕЛ224.07.2023;17:00028739500
13.07.2023НТБГУчител по АЕ123.07.2023;029520857
13.07.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Хигиенистка121.07.2023;12:00029381021
13.07.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по ИИ0.521.07.2023;12:00029381021
13.07.202323 СУ "Фредерик Жоло-Кюри"Учител по ФА и ХООС121.07.2023;16:30029441121
0882003728
13.07.2023НМУ "Любомир Пипков"Административен секретар120.07.2023;16:30029430003
13.07.2023НМУ "Любомир Пипков"Финансов контрольор0.520.07.2023;16:30029430003
13.07.2023НМУ "Любомир Пипков"Счетоводител120.07.2023;16:30029430003
13.07.2023НМУ "Любомир Пипков"Учител по АЕ120.07.2023;16:30029430003
13.07.2023НМУ "Любомир Пипков"Учител по БЕЛ0.520.07.2023;16:30029430003
13.07.2023145 ОУ "Симеон Радев"Учител в група за ЦОУД118.07.2023;028774136
13.07.2023132 СУ "Ваня Войнова"Помощник на учителя1154.08.2023;028562843
13.07.2023132 СУ "Ваня Войнова"Хигиенист 2154.08.2023;028562843
13.07.2023132 СУ "Ваня Войнова"Помощник възпитател2154.08.2023;028562843
13.07.2023132 СУ "Ваня Войнова"Учител по ГИ /по заместване/1154.08.2023;028562843
13.07.2023132 СУ "Ваня Войнова"Учител по Музика /по заместване/1154.08.2023;028562843
13.07.2023132 СУ "Ваня Войнова"Учител начален етап2154.08.2023;028562843
13.07.2023132 СУ "Ваня Войнова"Учител по ФВС114.07.2023;028562843
13.07.2023132 СУ "Ваня Войнова"Учител по Математика114.07.2023;028562843
13.07.2023132 СУ "Ваня Войнова"Учител по ФА114.07.2023;028562843
13.07.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Оперативен счетоводител221.07.2023;028284530
028221066
13.07.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по ФА и Математика121.07.2023;028284530
028221066
12.07.2023НСУ "София"Учител по БЕЛ123.08.2023;0893512064
0879023315
12.07.2023НСУ "София"Учител по ГИ123.08.2023;0893512064
0879023315
12.07.2023ДГ 184 "Мечо Пух"Учител /по заместване/123.08.2023;028720690
12.07.2023ДГ 184 "Мечо Пух"Общ работник123.08.2023;028720690
12.07.2023ДГ 184 "Мечо Пух"Помощник възпитател223.08.2023;028720690
12.07.2023ДГ 184 "Мечо Пух"Домакин123.08.2023;028720690
12.07.2023ДГ 16 "Приказен свят"ЗАС - касиер120.08.2023;0889530961
12.07.2023ДГ 16 "Приказен свят"Логопед120.08.2023;0889530961
12.07.2023ДГ 16 "Приказен свят"Помощник възпитател120.08.2023;0889530961
12.07.2023ДГ 16 "Приказен свят"Учител 220.08.2023;0889530961
12.07.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Учител 111.08.2023;028746110
12.07.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Учител по Музика111.08.2023;028746110
12.07.2023ДГ 71 "Щастие"Помощник възпитател204.08.2023;0884801638
12.07.2023115 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител ГЦОУД128.07.2023;12:000884801748
12.07.202310 СУ "Т. Траянов"Психолог128.07.2023;029743234
12.07.202310 СУ "Т. Траянов"Учител в група за ЦОУД228.07.2023;029743234
12.07.202310 СУ "Т. Траянов"Учител Начален етап128.07.2023;029743234
12.07.202310 СУ "Т. Траянов"Учител по ЧП128.07.2023;029743234
12.07.202310 СУ "Т. Траянов"Учител по Философия128.07.2023;029743234
12.07.202310 СУ "Т. Траянов"Учител по Математика228.07.2023;029743234
12.07.2023115 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител начален етап128.07.2023;12:000884801748
12.07.2023115 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по ХООС, БЗО и ТП - 264 ч.128.07.2023;12:000884801748
12.07.202336 СУ "Максим Горки"Учител по ФВС126.07.2023;16:00028586148
0879609570
12.07.202336 СУ "Максим Горки"Начален учител226.07.2023;16:00028586148
0879609570
12.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Шофьор Категория Д124.07.2023;0896769230
12.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист124.07.2023;0896769230
12.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Работник кухня124.07.2023;0896769230
12.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител Подготвителен клас124.07.2023;0896769230
12.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Начален учител124.07.2023;0896769230
12.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител АЕ124.07.2023;0896769230
12.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител Математика124.07.2023;0896769230
12.07.2023ЧДГ "Джани Родари"Педагог ясла124.07.2023;0896769239
12.07.2023ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра в група124.07.2023;0896769239
12.07.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател124.07.2023;0896769239
12.07.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител Музика124.07.2023;0896769239
12.07.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ124.07.2023;0896769239
12.07.2023ПГД "Елисавета Вазова"Учител по АЕ124.07.2023;12:000887959236
12.07.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по БЕЛ121.07.2023;16:30029521170
12.07.2023127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по БЕЛ121.07.2023;16:300884334114
12.07.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по Икономически дисциплини121.07.2023;028747109
028777144
12.07.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в ЦОУД121.07.2023;028747109
028777144
12.07.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по ИТ121.07.2023;028747109
028777144
12.07.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по АЕ121.07.2023;028747109
028777144
12.07.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по БЗО120.07.2023;0876905961
12.07.202326 СУ "Йордан Йовков"Учител по ИИ /по заместване/0.520.07.2023;028570129
028573023
12.07.202344 СУ "Неофит Бозвели"Учител по Философия0.520.07.2023;16:00029450711
12.07.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ФА120.07.2023;0876905961
12.07.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ХООС120.07.2023;0876905961
12.07.2023ДГ 90 "Веса Паспалеева"Учител118.07.2023;15:000884801598
12.07.2023ДГ 188 "Вяра, Надежда, Любов"Педагог в яслена група0.514.07.2023;028740056
12.07.2023ДГ 188 "Вяра, Надежда, Любов"Учител по Музика0.514.07.2023;028740056
12.07.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по ИИ0.514.07.2023;029381021
11.07.202359 ОбУ "Васил Левски"Учител Икономически дисциплини лектор -90 ч.0.528.08.2023;16:00029366703
029366716
11.07.202359 ОбУ "Васил Левски"Учител практическо обучение - професионално направление Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг0.528.08.2023;16:00029366703
029366716
11.07.2023ЧСУ "Дени Дидро"Начален учител114.08.2023;0875345764
11.07.202349 ОУ "Бенито Хуарес"Учител по ФВС231.07.2023;028472240
11.07.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител по ФЕ121.07.2023;0882386901
11.07.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЕЛ /по заместване/121.07.2023;0882386901
11.07.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЗО121.07.2023;0882386901
11.07.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Хигиенист221.07.2023;17:000876771308
11.07.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Учител по АЕ121.07.2023;17:000876771308
11.07.202334 ОУ "Стою Шишков"Хигиенист121.07.2023;028594131
11.07.202334 ОУ "Стою Шишков"Общ работник121.07.2023;028594131
11.07.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител по ФА - 204 ч.121.07.2023;028594131
11.07.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител по ХООС и БЗО121.07.2023;028594131
11.07.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по Математика и КМИТ119.07.2023;17:300882615044
0884801720
11.07.202330 СУ "Братя Миладинови"Учител в начален етап - ЦОУД117.07.2023;028221785
11.07.2023ДГ 188 "Вяра, Надежд, Любов"Готвач114.07.2023;028740056
11.07.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Зам.-директор по учебна дейност113.07.2023;029201203
0877004456
11.07.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Начален учител113.07.2023;16:00028796763
11.07.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител ГЦОУД 213.07.2023;16:00028796763
07.07.2023201 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител ЦОУД начален етап130.08.2023;0884801772
07.07.2023ЧСУНЕ "Веда"Учител по Математика131.08.2023;0894685870
07.07.202347 СУ "Христо Г. Данов"Учител по ПГ128.07.2023;029522228
07.07.2023ПГО "Княгиня мария Луиза"Учител по Математика и ИТ128.07.2023;15:000878465479
0878465063
07.07.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по ИИ - 300 ч.125.07.2023;028319119
028310170
028313020
07.07.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по Информатика и ИТ125.07.2023;028319119
028310170
028313020
07.07.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по БЕЛ125.07.2023;028319119
028310170
028313020
07.07.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"ЗАС121.07.2023;029521170
07.07.2023ЧСУ "Константин Кирил Философ"Учител по АЕ121.07.2023;0886610610
07.07.2023ЧСУ "Константин Кирил Философ"Учител по БЕЛ121.07.2023;0886610610
07.07.2023ЧСУ "Константин Кирил Философ"Начален учител121.07.2023;0886610610
07.07.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител по Математика120.07.2023;14:00029790907
07.07.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител по БЕЛ120.07.2023;14:00029790907
07.07.20235 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист118.07.2023;10:000884801665
07.07.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по БЕЛ118.07.2023;10:000884801665
07.07.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител в ГЦОУД118.07.2023;10:000884801665
07.07.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по АЕ114.07.2023;029556252
07.07.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по ГИ114.07.2023;029556252
07.07.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по ИЦ114.07.2023;029556252
07.07.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Математика113.07.2023;028720537
07.07.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Информатика113.07.2023;028720537
07.07.202374 СУ "Гоце Делчев"Учител по Филососфия0.513.07.2023;12:00029346617
029346619
07.07.202312 СУ "Цар Иван Асен II"Учител ГЦОУД /по заместване/112.07.2023;029437952
07.07.2023ДГ 37 "Вълшебство"Медицински сестри312.07.2023;028554119
07.07.2023ДГ 37 "Вълшебство"Помощник възпитател312.07.2023;028554119
07.07.2023ДГ 37 "Вълшебство"Учител по Музика112.07.2023;028554119
07.07.2023ДГ 37 "Вълшебство"Учител 212.07.2023;028554119
07.07.2023СМГ "паисий Хилендарски"Учител по Математика - 252 ч.110.07.2023;024442000
07.07.2023СМГ "паисий Хилендарски"Учител по АЕ - 420 ч.110.07.2023;024442000
07.07.2023ДГ 100 "Акад. Пенчо Райков"Помощник възпитател218.08.2023;17:000887004961
07.07.2023163 ОУ "Черноризец Храбър"Административен секретар125.07.2023;029782394
07.07.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител Начален етап ЦДО325.07.2023;15:00029977072
07.07.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по ГИ125.07.2023;15:00029977072
07.07.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по ИТ125.07.2023;15:00029977072
07.07.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по Математика225.07.2023;15:00029977072
07.07.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по РЕ125.07.2023;15:00029977072
07.07.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по АЕ225.07.2023;15:00029977072
07.07.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по БЕЛ125.07.2023;15:00029977072
07.07.2023ДГ 39 "Пролет"Учител 121.07.2023;10:000886745981
07.07.2023ДГ 39 "Пролет"Учител по Музика121.07.2023;10:000886745981
07.07.2023ДГ 39 "Пролет"Помощник възпитател121.07.2023;10:000886745981
07.07.2023НУКК - Горна БаняРъководител направление ИКТ120.07.2023;029048260
029048240
07.07.2023ДГ 185 "Звездичка"Помощник възпитател114.07.2023;0884801505
07.07.2023ДГ 185 "Звездичка"Учител 114.07.2023;0884801505
07.07.2023128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по Математика113.07.2023;028840381
07.07.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител ЦДО213.07.2023;028771297
07.07.202355 СУ "Петко Каравелов"Начален учител113.07.2023;028771297
07.07.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по БЕЛ113.07.2023;028771297
07.07.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по НЕ113.07.2023;028771297
07.07.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по АЕ113.07.2023;028771297
07.07.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИТ113.07.2023;028771297
07.07.202374 СУ "Гоце Делчев"Учител по ХООС и ФА113.07.2023;12:00029346617
029346619
07.07.2023НФСГХигиенист113.07.2023;028662013
07.07.2023НФСГПортиер113.07.2023;028662013
07.07.2023НФСГУчител по АЕ113.07.2023;028662013
07.07.2023НФСГУчител по Счетоводство113.07.2023;028662013
07.07.2023НТБГУчител по Статистика113.07.2023;029520857
07.07.2023НТБГУчител по ИИ0.513.07.2023;029520857
07.07.2023134 СУ "Д. Дебелянов"Учител по Иврит0.512.07.2023;16:00029310686
07.07.2023ДГ 100 "Акад. Пенчо Райков"Учител111.07.2023;17:000887004961
06.07.2023ЧПДГД "СофтУни Светлина"Учител по ФА131.07.2023;0893740547
06.07.2023ЧПДГД "СофтУни Светлина"Учител по БЗО и ХООС131.07.2023;0893740547
06.07.2023ЧПДГД "СофтУни Светлина"Учител по STEAM (БЗО, ФА и ХООС)131.07.2023;0893740547
06.07.2023ЧПДГД "СофтУни Светлина"Учител по Математика131.07.2023;0893740547
06.07.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"ЗДУД113.07.2023; 16:00028796763
06.07.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител Математика0.513.07.2023; 16:00028796763
06.07.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител КМИТ0.513.07.2023; 16:00028796763
06.07.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Логопед0.513.07.2023; 16:00028796763
06.07.202330 СУ "Братя Миладинови" Учител по БЕЛ114.07.2023; 028221785
06.07.2023ДГ 175 "Слънчеви лъчи"Кабинетна медицинска сестра201.09.2023; 0884801589
06.07.2023ДГ 175 "Слънчеви лъчи"Помощник готвач101.09.2023; 0884801589
06.07.2023ДГ 175 "Слънчеви лъчи"Медицинска сестра в яслена група101.09.2023; 0884801589
06.07.2023ДГ 175 "Слънчеви лъчи"Помощник възпитател101.09.2023; 0884801589
06.07.202350 ОУ "Васил Левски"Учител по БЕЛ0.530.08.2023; 029671186
029671181
06.07.2023ДГ 186 "Деница"Помощник възпитател207.08.2023; 0878934940
06.07.2023ДГ 186 "Деница"Детски учител307.08.2023; 0878934940
06.07.2023136 ОУ Любен Каравелов"Учител начален етап104.08.2023; 0879496665
028217053
06.07.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Хигиенист125.07.2023; 028319119
028310170
028313020
06.07.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по АЕ125.07.2023; 028319119
028310170
028313020
06.07.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по Математика125.07.2023; 028319119
028310170
028313020
06.07.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по ИЕ125.07.2023; 028319119
028310170
028313020
06.07.2023ДГ 88 "Детски Рай"Медицинска сестра221.07.2023; 0884801616
06.07.2023ДГ 88 "Детски Рай"Помощник възпитател121.07.2023; 0884801616
06.07.2023ДГ 88 "Детски Рай"Учител121.07.2023; 0884801616
06.07.2023ДГ 88 "Детски Рай"ЗАС121.07.2023; 0884801616
06.07.202381 СУ "Виктор Юго"Психолог121.07.2023; 028745506
06.07.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по ТП121.07.2023; 028745506
06.07.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по ФА121.07.2023; 028745506
06.07.20233 СУ "Марин Дринов"Хигиенистка119.07.2023; 0888175335
06.07.20233 СУ "Марин Дринов"Учител по Фотография119.07.2023; 0888175335
06.07.202381 СУ "Виктор Юго"Учител начален етап в ЦОУД218.07.2023; 028745506
06.07.2023НПГТО "М. В. Ломоносов"Учител по НЕ0.518.07.2023; 028056949
05.07.2023СПГТЕлектромеханик117.07.2023; 0884085392
029833692
05.07.2023ДГ 57 "Хосе Мартин"Помощник възпитател114.07.2023; 13:00028253820
028250975
028253785
05.07.202339 СУ "Петър Динеков"Учител по ФА - 522 ч.114.07.2023; 16:00028859019
05.07.202339 СУ "Петър Динеков"Учител по Информатика и ИТ114.07.2023; 16:00028859019
05.07.202339 СУ "Петър Динеков"Учител в ГЦОУД114.07.2023; 16:00028859019
05.07.202333 ЕГ "Света София"Учител по Икономика / Туризъм114.07.2023; 12:00029964202
05.07.202363 ОУ "Христо Ботев"Учител в ЦОУД314.07.2023; 029382862
0879938603
05.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист112.07.2023; 029555834
05.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по НЕ /лекторски часове/112.07.2023; 029555834
05.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по ЧИП112.07.2023; 029555834
05.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по БЕЛ112.07.2023; 029555834
05.07.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Психолог112.07.2023; 029555834
05.07.2023IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Учител по ХООС - 288 ч.111.07.2023; 17:00029833797
05.07.2023IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Учител по БЗО - 270 ч.111.07.2023; 17:00029833797
05.07.2023IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Учител по ИЦ111.07.2023; 17:00029833797
05.07.2023144 СУ "Народни будители"Учител по АЕ111.07.2023; 028770173
028774052
028774457
05.07.2023144 СУ "Народни будители"Корепетитор - български народни танци с акордеон111.07.2023; 028770173
028774052
028774457
05.07.2023144 СУ "Народни будители"Учител по Математика111.07.2023; 028770173
028774052
028774457
05.07.2023144 СУ "Народни будители"Учител по ИЕ111.07.2023; 028770173
028774052
028774457
05.07.2023144 СУ "Народни будители"Учител по БЕЛ111.07.2023; 028770173
028774052
028774457
05.07.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в ЦОУД110.07.2023; 028747109
028777144
05.07.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по ИТ110.07.2023; 028747109
028777144
05.07.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по Математика110.07.2023; 028747109
028777144
04.07.2023СУУУС "Проф. д-р Д. Денев"Учител Практика - оператор на дървопреработване - производство на тапицирани изделия0.515.07.2023; 028556117
04.07.2023СУУУС "Проф. д-р Д. Денев"Учител Теория - производство на кулинарни изделия - Кулинар115.07.2023; 028556117
04.07.2023СУУУС "Проф. д-р Д. Денев"Учител ИТ115.07.2023; 028556117
04.07.2023СУУУС "Проф. д-р Д. Денев"РНИКТ115.07.2023; 028556117
04.07.2023СУУУС "Проф. д-р Д. Денев"Учител Математика215.07.2023; 028556117
04.07.2023СУУУС "Проф. д-р Д. Денев"Учител РР115.07.2023; 028556117
04.07.2023СУУУС "Проф. д-р Д. Денев"Учител ИЦ115.07.2023; 028556117
04.07.2023СУУУС "Проф. д-р Д. Денев"Учител БЕЛ115.07.2023; 028556117
04.07.2023СУУУС "Проф. д-р Д. Денев"Учител СРР315.07.2023; 028556117
04.07.2023СУУУС "Проф. д-р Д. Денев"Учител ГИ115.07.2023; 028556117
04.07.2023СУУУС "Проф. д-р Д. Денев"Учител ЦДО415.07.2023; 028556117
04.07.2023СУУУС "Проф. д-р Д. Денев"Възпитател нощен - мъж115.07.2023; 028556117
04.07.2023СУУУС "Проф. д-р Д. Денев"Възпитател нощен - жена с допълнителна квалификация СРР и МЖР115.07.2023; 028556117
04.07.2023156 ОбУ "Васил Левски"Учител по БЕЛ114.07.2023; 0884801750
04.07.2023156 ОбУ "Васил Левски"Учител по Математика и ЦДО114.07.2023; 0884801750
04.07.2023156 ОбУ "Васил Левски"Учител в ЦДО начален етап114.07.2023; 0884801750
04.07.2023144 СУ "Народни будители"Учител по Математика111.07.2023; 028770173
028774052
028774457
04.07.2023144 СУ "Народни будители"Учител по ИЕ111.07.2023; 028770173
028774052
028774457
04.07.2023144 СУ "Народни будители"Учител по БЕЛ111.07.2023; 028770173
028774052
028774457
04.07.202358 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по Музика0.523.07.2023; 029366755
04.07.202358 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по БЗО и ХООС123.07.2023; 029366755
04.07.202358 ОУ "Сергей Румянцев"Учител в ЦОУД - начален учител223.07.2023; 029366755
04.07.2023СГСАГ "Христо Ботев"Сътрудник управление на европейски проекти и национални програми111.07.2023; 15:00028661271
04.07.2023СГСАГ "Христо Ботев"Портиер111.07.2023; 15:00028661271
04.07.2023СГСАГ "Христо Ботев"Главен счетоводител0.511.07.2023; 15:00028661271
04.07.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по ИТ111.07.2023; 15:00028661271
04.07.2023ДГ 107 "Бон-бонУчител музика0.508.09.2023; 029521797
04.07.20239 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Работник подръжка125.08.2023; 029308020
04.07.2023ДГ 127 "Слънце"Помощник възпитател104.08.2023; 029589291
04.07.2023ДГ 162 "Вихрогонче"Работник подръжка131.07.2023; 12:000889102838
04.07.2023ДГ 162 "Вихрогонче"Помощник възпитател131.07.2023; 12:000889102838
04.07.2023ДГ 162 "Вихрогонче"Учител131.07.2023; 12:000889102838
04.07.202338 ОУ "Васил Априлов"Учител в ГЦОУД /занималня/220.07.2023; 0884334110
04.07.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител по КМИТ118.07.2023; 029203488
04.07.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител в ГЦОУД218.07.2023; 029203488
04.07.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител по БЕЛ /по заместване/118.07.2023; 029203488
04.07.2023ЧСУ "Роналд Лаудер"Учител по БЕЛ114.07.2023; 0888381156
04.07.2023ПГ по ПСТТЗаместник директор по учебно производствената дейност114.07.2023; 029874108
04.07.2023ПГ по ПСТТУчител по професионална подготовка - машинен инжинер114.07.2023; 029874108
04.07.2023ПГ по ПСТТУчител по АЕ114.07.2023; 029874108
04.07.2023ПГ по ПСТТУчител по ХООС114.07.2023; 029874108
04.07.2023ПГ по ПСТТУчител по ФА114.07.2023; 029874108
04.07.2023СГХСТУчител по Математика и ФА114.07.2023; 0887538288
04.07.2023СГХСТУчител практическо обучение114.07.2023; 0887538288
04.07.2023СГХСТУчител теоретично обучение114.07.2023; 0887538288
04.07.2023СГХСТРесурсен учител114.07.2023; 0887538288
04.07.2023СГХСТУчител по АЕ114.07.2023; 0887538288
04.07.2023СГХСТУчител по ГрЕ - 432ч.114.07.2023; 0887538288
04.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Лектор по Музика114.07.2023; 0884801753
04.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител в начален етап114.07.2023; 0884801753
04.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по Математика и ИТ114.07.2023; 0884801753
04.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ФА и ХООС114.07.2023; 0884801753
04.07.2023162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ФА и Математика114.07.2023; 0884801753
04.07.2023СПГТРъководител направление ИКТ114.07.2023; 0884085392
029833692
04.07.2023СПГТУчител по ИЕ114.07.2023; 0884085392
029833692
04.07.2023СПГТУчител по АЕ114.07.2023; 0884085392
029833692
04.07.202315 СУ "Адам Мицкевич"Технически секретар109.07.2023; 029382880
04.07.202315 СУ "Адам Мицкевич"Учител по БЕЛ - 450 ч.109.07.2023; 029382880
04.07.202315 СУ "Адам Мицкевич"Учител по Икономически дисциплини109.07.2023; 029382880
04.07.202315 СУ "Адам Мицкевич"Учител по БЗО и ХООС109.07.2023; 029382880
03.07.2023ЧСУНЕ "Веда"Учител по химия131.08.2023; 0894685870
03.07.2023ДГ 145 "Българка"Помощник-възпитател129.08.2023; 028220663
03.07.202319 СУ "Елин Пелин"Начален учител - ЦДО с английски /по заместване/231.07.2023; 029522484
029523016
03.07.202319 СУ "Елин Пелин"Начален учител - ЦДО /по заместване/131.07.2023; 029522484
029523016
03.07.202319 СУ "Елин Пелин"Учител по ИТ /по заместване/131.07.2023; 029522484
029523016
03.07.2023ДГ 69 "Жар Птица"Педагог в ясла0,531.07.2023; 15:000884801488
028402628
03.07.2023ДГ 69 "Жар Птица"Учител по музика0,531.07.2023; 15:000884801488
028402628
03.07.2023ДГ 69 "Жар Птица"Помощник-възпитател431.07.2023; 15:000884801488
028402628
03.07.2023ДГ 63 "Слънце"Помощник-възпитател231.07.2023; 0886648784
029367091
03.07.2023ДГ 63 "Слънце"Мед. сестра/ акушерка131.07.2023; 0886648784
029367091
03.07.2023ДГ 63 "Слънце"Учител ДГ231.07.2023; 0886648784
029367091
03.07.2023ДГ 63 "Слънце"Учител ДЯ131.07.2023; 0886648784
029367091
03.07.2023ДГ 61 "Шарено петле"Учител128.07.2023; 15:30028709377
0879525436
03.07.2023159 ОУ "Васил Левски"Учител по БЗО, ХООС и ЧП в прогимназиален етап125.07.2023;0888857334
03.07.202351 СУ "Елисавета Багряна"Домакин124.07.2023;029520545
03.07.202316 ОУ "Райко Жинзифов"Начален учител /по заместване/121.07.2023;029387015
03.07.202316 ОУ "Райко Жинзифов"Учител ЦДО221.07.2023;029387015
03.07.202383 ОУ "Елин Пелин"Учител по КМИТ, математика и физика и астрономия /по заместване/120.07.2023;029923060
0884801763
03.07.202386 ОУ "Св. Кл. Охридски"Учител по математика120.07.2023;0895538441
0886302660
03.07.202326 СУ "Йордан Йовков"Хигиенист117.07.2023;028570129
028573023
03.07.202326 СУ "Йордан Йовков"Учител в група за ЦОУД317.07.2023;028570129
028573023
03.07.202326 СУ "Йордан Йовков"Учител по АЕ117.07.2023;028570129
028573023
03.07.202326 СУ "Йордан Йовков"Учител по Информатика и ИТ117.07.2023;028570129
028573023
03.07.202342 ОУ "Хаджи Димитър"Ресурсен учител117.07.2023;028403458
03.07.202342 ОУ "Хаджи Димитър"Учител по ГИ117.07.2023;028403458
03.07.202342 ОУ "Хаджи Димитър"Учител по АЕ начален етап или начален учител с АЕ117.07.2023;028403458
03.07.202342 ОУ "Хаджи Димитър"Учител ЦДО117.07.2023;028403458
03.07.2023СУУУС "проф. Дечо Денев"Учител ЦДО215.07.2023;028556117
03.07.2023СУУУС "проф. Дечо Денев"Учител начален етап315.07.2023;028556117
03.07.2023СУУУС "проф. Дечо Денев"Учител СРР415.07.2023;028556117
03.07.2023СУУУС "проф. Дечо Денев"Учител ДГ 115.07.2023;028556117
03.07.2023СУУУС "проф. Дечо Денев"Учител ДГ за деца с множество увреждания215.07.2023;028556117
03.07.2023СУУУС "проф. Дечо Денев"Учител ДГ с допълнителна квалификация СРР и МЖР315.07.2023;028556117
03.07.2023107 ОУ "Хан Крум"Помощник на учителя /по проект/0.515.07.2023;028663168
03.07.2023107 ОУ "Хан Крум"Логопед /по проект/0.515.07.2023;028663168
03.07.2023107 ОУ "Хан Крум"Ресурсен учител /по проект/0.515.07.2023;028663168
03.07.2023107 ОУ "Хан Крум"Ресурсен учител /по заместване/115.07.2023;028663168
03.07.2023Втора АЕГ "Томас Джеферсон"Учител по ИТ114.07.2023;028283679
03.07.2023Втора АЕГ "Томас Джеферсон"Учител по АЕ214.07.2023;028283679
03.07.2023Втора АЕГ "Томас Джеферсон"Учител по Математика114.07.2023;028283679
03.07.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по ХООС и БЗО114.07.2023;029521170
03.07.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по Математика114.07.2023;029521170
03.07.2023ПГ по телекомуникацииУчител в областта на телекомуникациите114.07.2023;028688050
03.07.2023ПГ по телекомуникацииУчител в областта на програмирането114.07.2023;028688050
03.07.2023ПГ по телекомуникацииУчител в областта на компютърните мрежи114.07.2023;028688050
03.07.2023ПГ по телекомуникацииУчител по ФВС114.07.2023;028688050
03.07.2023ПГ по телекомуникацииУчител по ИЦ /по заместване/114.07.2023;028688050
03.07.20237 СУ "Свети седмочисленици"Учител по КМИТ, Информатика и ИТ112.07.2023;16:00029876370
03.07.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по БЕЛ112.07.2023;15:00028284530
028221065
028221066
03.07.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Оперативен счетоводител112.07.2023;15:00028284530
028221065
028221066
03.07.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Общотехническа подготовка - Електротехника и Електроника212.07.2023;15:00028284530
028221065
028221066
03.07.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Топлотехника212.07.2023;15:00028284530
028221065
028221066
03.07.2023127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Портиер1.511.07.2023;16:300884334114
03.07.202321 СУ "Христо Ботев"Учител по ФВС - 490 ч.110.07.2023;029624689
03.07.202321 СУ "Христо Ботев"Учител по БЕЛ /по заместване/110.07.2023;029624689
03.07.2023ЧДГ "Джани Родари"Шофьор категория Б110.07.2023;0896769239
03.07.2023ЧДГ "Джани Родари"Педагог ясла110.07.2023;0896769239
03.07.2023ЧДГ "Джани Родари"Мед. сестра в група110.07.2023;0896769239
03.07.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател110.07.2023;0896769239
03.07.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител Музика110.07.2023;0896769239
03.07.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ110.07.2023;0896769239
03.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Шофьор категория Д110.07.2023;0896769230
03.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист110.07.2023;0896769230
03.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Работник кухня110.07.2023;0896769230
03.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител ПГ110.07.2023;0896769230
03.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Начален учител110.07.2023;0896769230
03.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ110.07.2023;0896769230
03.07.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по Математика110.07.2023;0896769230
03.07.202381 СУ "Виктор Юго"Логопед0.510.07.2023;028745506
03.07.202381 СУ "Виктор Юго"Логопед110.07.2023;028745506
03.07.2023СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по БЕЛ109.07.2023;024442000
03.07.2023СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по ФВС209.07.2023;024442000
03.07.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Начален учител ГЦОУД106.07.2023;028721156
03.07.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по Математика107.07.2023;028721156
03.07.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по Музика106.07.2023;16:00029710057
03.07.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по БЗО и ХООС106.07.2023;16:00029710057
03.07.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по ИЦ106.07.2023;16:00029710057
03.07.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по АЕ106.07.2023;16:00029710057
03.07.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по БЕЛ106.07.2023;16:00029710057
03.07.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по ИЕ106.07.2023;16:00029710057
03.07.2023ЧСУ "Дени Дидро"Придружител училищен автобус123.07.2023;0875345764
03.07.2023ДГ 125 "Усмивка"Работник подъжка101.09.2023;024261128
0884171459
0884801674
03.07.2023ДГ 125 "Усмивка"Учител начална и училищна педагогика101.09.2023;024261128
0884171459
0884801674
03.07.2023ДГ 125 "Усмивка"Помощник възпитател в яслена група101.09.2023;024261128
0884171459
0884801674
03.07.2023ДДГ "Младост" към МОУчител в смесена група ДГ115.08.2023;029670131
03.07.2023ДГ 25 "Изворче"Хигиенист121.07.2023;16:000884801773
029676620
03.07.2023ДГ 25 "Изворче"Помощник възпитател421.07.2023;16:000884801773
029676620
03.07.2023ДГ 25 "Изворче"Работник кухня121.07.2023;16:000884801773
029676620
03.07.2023ДГ 25 "Изворче"Готвач221.07.2023;16:000884801773
029676620
03.07.2023ЧСУ "Кралица София Испанска"Учител по ИЦ /лекторски часове/114.07.2023;0877886117
029964059
03.07.2023ЧСУ "Кралица София Испанска"Учител в начален етап114.07.2023;0877886117
029964059
03.07.2023ПГ по транспортУчител по ФВС0.514.07.2023;029732855
03.07.2023ПГ по транспортУчител по ИЦ0.514.07.2023;029732855
03.07.2023ПГ по транспортУчител по БЕЛ114.07.2023;029732855
03.07.2023ПГ по транспортУчител по АЕ114.07.2023;029732855
03.07.2023ПГ по транспортУчител по професионална подготовка със специалност Автотранспортна техника114.07.2023;029732855
03.07.2023ПГ по транспортУчител по професионална подготовка със специалност Счетоводство и контрол114.07.2023;029732855
03.07.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Шофьор на училищен автобус - Категория Д112.07.2023;0894724637
03.07.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Помощник възпитател112.07.2023;0894724637
03.07.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Логопед112.07.2023;0894724637
03.07.2023ПГТ "Макгахан"Заместник директор учебно производствена дейност - направление Транспорт111.07.2023;16:00028720108
03.07.2023ПГТ "Макгахан"Учител по Отраслова професионална подготовка111.07.2023;16:00028720108
03.07.2023ПГТ "Макгахан"Учител по Спедиция и логистика111.07.2023;16:00028720108
03.07.2023ПГТ "Макгахан"Учител по Математика111.07.2023;16:00028720108
03.07.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по АЕ107.07.2023;028720537
03.07.2023ЧПСУ "Св. Наум"Учител по ФА с АЕ107.07.2023;029590141
03.07.2023ЧПСУ "Св. Наум"Учител по ИЦ с АЕ107.07.2023;029590141
03.07.2023ЧПСУ "Св. Наум"Начален учител с АЕ107.07.2023;029590141
03.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Заместник-директор УВД107.07.2023;024236130
03.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по РЕ0.507.07.2023;024236130
03.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Ресурсен учител107.07.2023;024236130
03.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Информатика107.07.2023;024236130
03.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Математика107.07.2023;024236130
03.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по ИЕ107.07.2023;024236130
03.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по БЕЛ207.07.2023;024236130
03.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител в начален етап107.07.2023;024236130
03.07.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по ФВС107.07.2023;024236130
03.07.2023118 СУ Акад. Людмил Стоянов"Учител в група ЦОУД107.07.2023;16:0002740105
02740165
028750362
03.07.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Начален учител ГЦОУД106.07.2023;028721156
03.07.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител РЧЕО по АЕ106.07.2023;028721156
03.07.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по Музика106.07.2023;028721156
03.07.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по ИЕ0.506.07.2023;028721156
03.07.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по ИЕ106.07.2023;028721156
03.07.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по БЕЛ106.07.2023;028721156
30.06.2023120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител в начален етап ЦОУД106.07.2023;028665680
30.06.20234 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител по Математика и ИТ201.09.2023;028899726
29.06.2023ДГ 23 "Здраве"Помощник-възпитател110.09.2023;16:00028720033
29.06.202350 ОУ "Васил Левски"Учител ГЦОУД117.07.2023;029671186
029671181
29.06.2023ДГ 82 "Джани Родари"Портиер117.07.2023;14:30029343881
29.06.2023ДГ 82 "Джани Родари"Домакин0.517.07.2023;14:30029343881
29.06.2023ДГ 82 "Джани Родари"Общ работник0.517.07.2023;14:30029343881
29.06.2023ДГ 82 "Джани Родари"Помошник-готвач117.07.2023;14:30029343881
29.06.2023ДГ 82 "Джани Родари"Детегледач яслена група117.07.2023;14:30029343881
29.06.2023ДГ 82 "Джани Родари"Помощник възпитател117.07.2023;14:30029343881
29.06.2023ДГ 82 "Джани Родари"Психолог117.07.2023;14:30029343881
29.06.2023ДГ 82 "Джани Родари"Учител ДГ217.07.2023;14:30029343881
29.06.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по ФА 0.511.07.2023;0877300522
0894377903
29.06.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по Математика 0.511.07.2023;0877300522
0894377903
29.06.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по Математика и ФА111.07.2023;0877300522
0894377903
29.06.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по ХООС0.510.07.2023;16:00028575027
29.06.2023102 ОУ "Панайот Волов"Учител по Математика0.510.07.2023;029381073
029382654
29.06.2023102 ОУ "Панайот Волов"Учител по БЕЛ110.07.2023;029381073
029382654
29.06.2023ДГ 24 "Надежда"Помощник-възпитател610.07.2023;16:000884801594
29.06.2023ДГ 24 "Надежда"Шофьор/ общ работник110.07.2023;16:000884801594
29.06.2023ДГ 24 "Надежда"Детегледач в яслена група510.07.2023;16:000884801594
29.06.2023ДГ 24 "Надежда"Работник кухня110.07.2023;16:000884801594
29.06.2023ДГ 24 "Надежда"Помошник-готвач110.07.2023;16:000884801594
29.06.2023ДГ 24 "Надежда"Учител в ДГ610.07.2023;16:000884801594
29.06.2023150 ОУ "Цар Симеон"Секретар107.07.2023;028796763
29.06.2023150 ОУ "Цар Симеон" Учител по АЕ107.07.2023;028796763
29.06.2023150 ОУ "Цар Симеон" Учител в начален етап107.07.2023;028796763
29.06.2023150 ОУ "Цар Симеон" Учител по ГИ107.07.2023;028796763
29.06.202317 СУ "Дамян Груев"Учител по Туризъм107.07.2023;0884801571
29.06.202370 ОУ "Св. Климент Охридски"Учител по БЕЛ105.07.2023;028277492
0884801721
29.06.202370 ОУ "Св. Климент Охридски"Начален учител105.07.2023;028277492
0884801721
29.06.20236 ОУ "Граф Игнатиев"ЗАС103.07.2023;029881713
29.06.2023ЧСУНЕ "Веда"Учител по НЕ131.08.2023;0894685870
29.06.202333 ЕГ "Света София"Учител по Математика114.07.2023;12:00029964202
29.06.202319 СУ "Елин Пелин"Работник подръжка131.07.2023;029522484
029523016
29.06.202338 ОУ "Васил Априлов"Чистач120.07.2023;0889440080
29.06.2023ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по професионална направление 523 "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"220.07.2023;17:00028221186
29.06.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Пазач невъоръжена охрана118.07.2023;16:000876134138
028739500
29.06.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Хигиенист0.518.07.2023;16:000876134138
028739500
29.06.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Хигиенист118.07.2023;16:000876134138
028739500
29.06.202350 ОУ "Васил Левски"Учител ГЦОУД117.07.2023;029671186
029671181
29.06.202333 ЕГ "Света София"Завеждащ административна служба - ЗАС114.07.2023;12:00029964202
29.06.2023192 СУ "Христо Ботев"Заместник директор по УД /по заместване/112.07.2023;029922093
29.06.2023118 СУ "Акад. Л. Стоянов"Учител по АЕ107.07.2023;0878380429
29.06.2023118 СУ "Акад. Л. Стоянов"Учител по Информатика107.07.2023;0878380429
29.06.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител в ПГ110.07.2023;14:00029790907
29.06.202318 СУ "Уилям Гладстон"Финансов контрольор "Счетоводство и контрол"110.07.2023;17:00029880301
29.06.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител ЦОУД210.07.2023;17:00029880301
29.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Начален учител105.07.2023;028771297
29.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по БЕЛ105.07.2023;028771297
29.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по НЕ105.07.2023;028771297
29.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по АЕ105.07.2023;028771297
29.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИТ105.07.2023;028771297
29.06.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Ресурсен учител105.07.2023;028747109
028777144
29.06.2023145 ОУ "Симеон Радев"Учител в група за ЦОУД1.503.07.2023;028774136
29.06.2023133 СУ "А. С. Пушкин"Начален учител с РЕ130.06.2023;029881131
28.06.202347 СУ "Христо Г. Данов"Майстор подръжка в училище120.07.2023;029522228
28.06.202347 СУ "Христо Г. Данов"Хигиенист120.07.2023;029522228
28.06.202347 СУ "Христо Г. Данов"Учител по АЕ120.07.2023;029522228
28.06.2023ДГ 143 "Щурче"Помощник възпитател226.07.2023;10:000884801757
28.06.2023ДГ 143 "Щурче"Работни кухня126.07.2023;10:000884801757
28.06.2023ДГ 143 "Щурче"Домакин126.07.2023;10:000884801757
28.06.2023ДГ 143 "Щурче"Шофьор126.07.2023;10:000884801757
28.06.2023ДГ 143 "Щурче"Учители426.07.2023;10:000884801757
28.06.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Хигиенист314.07.2023;17:000894442594
029561549
28.06.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по Философия114.07.2023;17:000894442594
029561549
28.06.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по ИТ214.07.2023;17:000894442594
029561549
28.06.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по ХООС114.07.2023;17:000894442594
029561549
28.06.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по ФА114.07.2023;17:000894442594
029561549
28.06.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по Математика114.07.2023;17:000894442594
029561549
28.06.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по АЕ314.07.2023;17:000894442594
029561549
28.06.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Учител в начален етап414.07.2023;17:000894442594
029561549
28.06.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител в група за ЦОУД214.07.2023;17:000882615044
0884801720
28.06.202371 СУ "Пейо Яворов"Учител в група за ЦОУД110.07.2023;0884801770
28.06.202371 СУ "Пейо Яворов"Учител по Музика110.07.2023;0884801770
28.06.202371 СУ "Пейо Яворов"Учител по АЕ0.510.07.2023;0884801770
28.06.202371 СУ "Пейо Яворов"Учител по БЕЛ110.07.2023;0884801770
28.06.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦОУД105.07.2023;028747109
028777144
28.06.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по ФВС104.07.2023;028720537
28.06.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Математика104.07.2023;028720537
28.06.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Информатика104.07.2023;028720537
28.06.202390 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Начален учител303.07.2023;028250854
28.06.202390 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Учител по Математика103.07.2023;028250854
28.06.202390 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Учител по БЕЛ /по заместване/103.07.2023;028250854
28.06.202357 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по ИИ0.503.07.2023;0886656260
0887701848
28.06.202357 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по ИЦ103.07.2023;0886656260
0887701848
28.06.202357 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по Математика103.07.2023;0886656260
0887701848
27.06.2023ЧДГ "Веда"Медицинска сестра131.08.2023;0893306239
27.06.2023ЧДГ "Веда"Учител по НЕ131.08.2023;0893306239
27.06.2023171 ОУ "Стоил Попов"Учител по БЕЛ и ИЦ125.08.2023;0884801734
27.06.2023ДГ 154 "Сбъдната мечта"Помощник-възпитател115.08.2023;028722435
0884801503
27.06.2023ДГ 154 "Сбъдната мечта"Готвач115.08.2023;028722435
0884801503
27.06.2023ДГ 131 Мед. сестра223.07.2023;12:000883335131
27.06.2023ДГ 131 Хигиенист123.07.2023;12:000883335131
27.06.2023ДГ 131 Детегледачка яслена група423.07.2023;12:000883335131
27.06.2023ДГ 131 Помощник-възпитател223.07.2023;12:000883335131
27.06.2023192 СУ "Христо Ботев"Хигиенист112.07.2023;029922093
27.06.2023192 СУ "Христо Ботев"Учител по ПП "Туристическа анимация"112.07.2023;029922093
27.06.2023192 СУ "Христо Ботев"Учител по БЕЛ + ЦДО112.07.2023;029922093
27.06.2023192 СУ "Христо Ботев"Логопед112.07.2023;029922093
27.06.2023192 СУ "Христо Ботев"Учител начален етап ЦДО112.07.2023;029922093
27.06.2023192 СУ "Христо Ботев"Ресурсен учител112.07.2023;029922093
27.06.2023192 СУ "Христо Ботев"Учител по Математика112.07.2023;029922093
26.06.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ФВС112.07.2023;0876905961
26.06.202347 СУ "Христо Г. Данов"Учител по АЕ110.07.2023;029522228
26.06.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител по ФЕ /по заместване/110.07.2023;029880301
26.06.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител ЦОУД110.07.2023;029880301
26.06.2023СМГ "Паисий ХилендарскИ"Учител по Информатика и ИТ306.07.2023;024442000
26.06.202360 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Училищен психолог105.07.2023;029366875
26.06.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в ГЦОУД105.07.2023;028747109
028777144
26.06.20235 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист104.07.2023;10:000884801665
26.06.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител в ГЦОУД104.07.2023;10:000884801665
26.06.2023144 СУ "Народни Будители"Корепетитор130.06.2023; 028770173
028774052
028774457
26.06.2023144 СУ "Народни Будители"Учител по ТП130.06.2023; 028770173
028774052
028774457
26.06.2023144 СУ "Народни Будители"Учител по Математика130.06.2023; 028770173
028774052
028774457
26.06.2023144 СУ "Народни Будители"Учител по ИИ130.06.2023; 028770173
028774052
028774457
26.06.2023144 СУ "Народни Будители"Учител по АЕ130.06.2023; 028770173
028774052
028774457
26.06.2023144 СУ "Народни Будители"Учител по АЕ130.06.2023; 028770173
028774052
028774457
26.06.2023144 СУ "Народни Будители"Учител по ГИ130.06.2023; 028770173
028774052
028774457
26.06.2023144 СУ "Народни Будители"Учител в начален етап230.06.2023; 028770173
028774052
028774457
26.06.2023128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по ФА103.07.2023; 028840381
26.06.2023145 ОУ "Симеон Радев"Учител в група за ЦОУД128.06.2023; 028774136
26.06.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Домакин128.06.2023; 14:00029522118
26.06.2023113 СУ "Сава Филаретов"Учител по ФА и ЧП107.07.2023; 16:30028221063
26.06.2023113 СУ "Сава Филаретов"Учител по АЕ107.07.2023; 16:30028221063
26.06.2023113 СУ "Сава Филаретов"Учител по ГИ 107.07.2023; 16:30028221063
26.06.2023113 СУ "Сава Филаретов"Учител по Математика 107.07.2023; 16:30028221063
26.06.2023113 СУ "Сава Филаретов"Учител по Икономически дисциплини107.07.2023; 16:30028221063
26.06.202396 СУ "Л.Н. Толстой"Учител по Математика107.07.2023; 17:000876771308
26.06.202396 СУ "Л.Н. Толстой"Учител по БЕЛ107.07.2023; 17:000876771308
26.06.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по Философски цикъл105.07.2023; 12:00029381021
26.06.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по Информатика и ИТ105.07.2023; 12:00029381021
26.06.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Хигиенист105.07.2023; 12:00029381021
26.06.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител в Начален етап105.07.2023; 12:00029381021
26.06.202361 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по ТП104.07.2023; 17:000884801719
26.06.202327 СУ "Акад. Г. Караславов"Хигиенист104.07.2023;0888613098
26.06.202327 СУ "Акад. Г. Караславов"Учител по ИЦ104.07.2023;0888613098
26.06.202327 СУ "Акад. Г. Караславов"Начален учител с АЕ104.07.2023;0888613098
26.06.202327 СУ "Акад. Г. Караславов"Начален учител104.07.2023;0888613098
26.06.202327 СУ "Акад. Г. Караславов"Учител по БЕЛ104.07.2023;0888613098
26.06.202327 СУ "Акад. Г. Караславов"Ресурсен учител104.07.2023;0888613098
26.06.202388 СУ "Димитър Попниколов"Учител по АЕ103.07.2023;16:30029560749
26.06.202388 СУ "Димитър Попниколов"Учител по Математика103.07.2023;16:30029560749
26.06.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Заместник-директор Учебна дейност130.06.2023;16:00028622966
26.06.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител в група ЦОУД начален етап430.06.2023;028796763
26.06.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител по БЕЛ130.06.2023;028796763
26.06.202312 СУ "Цар Иван Асен II"Учител в ГЦОУД /по заместване/130.06.2023;029437952
26.06.2023119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по Математика129.06.2023;12:00024747516
26.06.2023119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по АЕ /по заместване/129.06.2023;12:00024747516
26.06.2023119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Начален учител /по заместване/229.06.2023;12:00024747516
26.06.2023133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по БЕЛ128.06.2023;16:00029881131
26.06.2023ДГ 159 "Олимпийче"Учител в ДГ /по замсетване/226.06.2023;12:000884801400
26.06.2023ДГ 159 "Олимпийче"Учител в ДГ /по замсетване/226.06.2023;12:000884801400
23.06.2023ДГ 99 "Брезичка"Учител221.07.2023;14:000888486157
0888820510
23.06.202323 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Хигиенист230.06.2023;17:00029441121
0882003728
23.06.202323 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по Предприемачество0.530.06.2023;17:00029441121
0882003728
23.06.202323 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Ресурсен учител130.06.2023;17:00029441121
0882003728
23.06.2023141 ОУ "Народни Будители"Ресурсен учител105.07.2023;0884801443
23.06.2023141 ОУ "Народни Будители"Учител по ТП - лектор, 138 ч.105.07.2023;0884801443
23.06.2023141 ОУ "Народни Будители"Учител по ИИ - лектор, 190 ч.105.07.2023;0884801443
23.06.2023141 ОУ "Народни Будители"Учител по БЗО - лектор, 72 ч.105.07.2023;0884801443
23.06.2023141 ОУ "Народни Будители"Учител по ГИ - лектор, 208 ч.105.07.2023;0884801443
23.06.2023141 ОУ "Народни Будители"Учител по Математика и КМИТ105.07.2023;0884801443
23.06.2023141 ОУ "Народни Будители"Учител по БЕЛ105.07.2023;0884801443
23.06.2023141 ОУ "Народни Будители"Учител ЦДО105.07.2023;0884801443
23.06.2023141 ОУ "Народни Будители"Общ работник105.07.2023;0884801443
23.06.2023141 ОУ "Народни Будители"Хигиенист105.07.2023;0884801443
23.06.2023ДГ 72 "Приказка без край"Учител ДГ105.07.2023;0884801483
23.06.202311 ОУ "СВ. П. Зографски"Учител по ХООС, БЗО и ИТ или ХООС и БЗО110.07.2023;028627248
0879532523
23.06.202311 ОУ "СВ. П. Зографски"Учител по Математика и Информатика110.07.2023;028627248
0879532523
23.06.202311 ОУ "СВ. П. Зографски"Учител в група за ЦОУД310.07.2023;028627248
0879532523
23.06.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Технически сътрудник130.06.2023;16:00028682966
23.06.202394 СУ "Димитър Страшимиров"Начален учител ЦДО230.06.2023;029452949
23.06.202394 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по БЕЛ130.06.2023;029452949
23.06.202394 СУ "Димитър Страшимиров"Начален учител230.06.2023;029452949
23.06.202394 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по РЕ130.06.2023;029452949
23.06.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по Професионална подготовка теория и практика - инжинер специалност ВИК или ХМС или ХТС /по заместване/105.07.2023;15:00028661271
23.06.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по Професионална подготовка теория и практика - инжинер специалност ССС105.07.2023;15:00028661271
23.06.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по Професионална подготовка теория и практика - инжинер специалност ТС105.07.2023;15:00028661271
23.06.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по АЕ или хибрид АЕ/НЕ /по заместване/105.07.2023;15:00028661271
23.06.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по АЕ или хибрид АЕ/НЕ105.07.2023;15:00028661271
23.06.202356 СУ "Проф. Конст. Иречек"Учител по НЕ0.530.06.2023;16:00028261387
23.06.202356 СУ "Проф. Конст. Иречек"Учител ЦДО530.06.2023;16:00028261387
23.06.202381 СУ "Виктор Юго"Учител начален етап в ЦОУД130.06.2023;028745506
23.06.202381 СУ "Виктор Юго"Учител начален етап130.06.2023;028745506
23.06.202334 ОУ "Стою Шишков"Хигиенист129.06.2023;028594131
23.06.202334 ОУ "Стою Шишков"Общ работник129.06.2023;028594131
23.06.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител ХООС, БЗО, ФА129.06.2023;028594131
23.06.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител ГЦОУД129.06.2023;028594131
23.06.202319 СУ "Елин Пелин"Учител по БЕЛ128.06.2023;029522484
029523016
23.06.2023133 СУ "А. С. Пушкин"Лектор по ХООС на ФЕ128.06.2023;16:00029881131
23.06.2023133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по ИЦ на ФЕ128.06.2023;16:00029881131
23.06.2023133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по ИЦ128.06.2023;16:00029881131
23.06.2023133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по Математика 128.06.2023;16:00029881131
23.06.2023133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по Математика и ИТ128.06.2023;16:00029881131
23.06.2023ДГ 30 "Радецки"Медицинска сестра яслена група127.06.2023;0884801523
23.06.2023ДГ 30 "Радецки"Помощник възпитател127.06.2023;0884801523
23.06.2023ДГ 30 "Радецки"Учител ДГ227.06.2023;0884801523
22.06.2023СПГТЕлектромеханик104.07.2023;0884085392
029833692
22.06.202338 ОУ "Васил Априлов"Учител начален етап128.06.2023;0884334110
22.06.2023122 ОУ "Николай Лилиев"ЗАС127.06.2023;028664895
22.06.202340 СУ "Луи Пастьор"Ресурсен учител130.06.2023;028265908
22.06.202340 СУ "Луи Пастьор"Учител по КМИТ и ИТ230.06.2023;028265908
22.06.202340 СУ "Луи Пастьор"Учител по БЕЛ130.06.2023;028265908
22.06.202340 СУ "Луи Пастьор"Учител по ИЦ130.06.2023;028265908
22.06.202340 СУ "Луи Пастьор"Учител ЦОУД330.06.2023;028265908
22.06.2023ДГ 28 "Ян Бибиян"Помощник възпитател215.08.2023;0884801634
22.06.2023ДГ 28 "Ян Бибиян"Учител215.08.2023;0884801634
22.06.202344 СУ "Неофит Бозвели"Хигиенист114.07.2023;16:00029450711
22.06.202344 СУ "Неофит Бозвели"Учител по Информатика и ИТ114.07.2023;16:00029450711
22.06.202344 СУ "Неофит Бозвели"Учител по НЕ114.07.2023;16:00029450711
22.06.202344 СУ "Неофит Бозвели"Учител по ИЕ - лекторски часове 278 ч.114.07.2023;16:00029450711
22.06.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Технически секретар112.07.2023;0876905961
22.06.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ГИ112.07.2023;0876905961
22.06.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ИЦ112.07.2023;0876905961
22.06.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по БЗО112.07.2023;0876905961
22.06.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по Философия112.07.2023;0876905961
22.06.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по Математика112.07.2023;0876905961
22.06.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по БЕЛ112.07.2023;0876905961
22.06.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ИЕ112.07.2023;0876905961
22.06.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ112.07.2023;0876905961
22.06.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Педагогически съветник112.07.2023;0876905961
22.06.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Заместник-директор АСД112.07.2023;0876905961
22.06.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Заместник-директор учебна дейност112.07.2023;0876905961
22.06.2023ЧСУ "Кралица София Испнска"Учител по ГИ /лекторски часове/109.07.2023;0877886117
029964059
22.06.2023ЧСУ "Кралица София Испнска"Учител по ТП /лекторски часове/109.07.2023;0877886117
029964059
22.06.2023ЧСУ "Кралица София Испнска"Учител по ИИ /лекторски часове/109.07.2023;0877886117
029964059
22.06.2023ЧСУ "Кралица София Испнска"Учител по ИТ /лекторски часове/109.07.2023;0877886117
029964059
22.06.2023ЧСУ "Кралица София Испнска"Учител по ИЕ /лекторски часове/109.07.2023;0877886117
029964059
22.06.2023ЧСУ "Кралица София Испнска"Учител по АЕ /лекторски часове/109.07.2023;0877886117
029964059
22.06.2023ЧСУ "Кралица София Испнска"Учител в начален етап109.07.2023;0877886117
029964059
22.06.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Учител по Информатика и/или ИТ107.07.2023;17:000876771308
22.06.2023202 ОУ "Христо Ботев"Учител по БЕЛ106.07.2023;17:000884801768
22.06.2023105 СУ "Атанас Далчев"Учител по АЕ104.07.2023;028620573
0876807295
22.06.2023104 ОУ "Зхарий Стоянов"Портиер / Охрана104.07.2023;028595192
22.06.2023104 ОУ "Зхарий Стоянов"Начален учител ГЦОУД /занималня/104.07.2023;028595192
22.06.2023104 ОУ "Зхарий Стоянов"Учител по БЗО+ЧП 104.07.2023;028595192
22.06.2023104 ОУ "Зхарий Стоянов"Учител по ХООС+ФА+ЧП /по заместване/104.07.2023;028595192
22.06.2023109 ОУ "Хр. Смирненски"Начален учител в ГЦОУД103.07.2023;16:00028731458
22.06.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по Професионално обучение130.06.2023;16:00028575027
22.06.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по Математика130.06.2023;16:00028575027
22.06.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по Философия130.06.2023;16:00028575027
22.06.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по БЕЛ130.06.2023;029521170
22.06.202339 СУ "Петър Динеков"Учител по ФА (522 ч.) с допълване по ИТ 130.06.2023;16:00028859019
22.06.202339 СУ "Петър Динеков"Учител по Информатика и ИТ130.06.2023;16:00028859019
22.06.202339 СУ "Петър Динеков"Учител по Математика130.06.2023;16:00028859019
22.06.202353 ОУ "Николай Хрелков"Хигиенист230.06.2023;16:00029576989
22.06.202353 ОУ "Николай Хрелков"Учител по Математика и ИТ130.06.2023;16:00029576989
22.06.202353 ОУ "Николай Хрелков"Учител по БЕЛ130.06.2023;16:00029576989
22.06.202353 ОУ "Николай Хрелков"Начален учител с АЕ130.06.2023;16:00029576989
22.06.202353 ОУ "Николай Хрелков"Начален учител ЦДО330.06.2023;16:00029576989
22.06.202373 СУ "Вл. Граматик"Учител ЦДО330.06.2023;028599510
22.06.202373 СУ "Вл. Граматик"Учител по ИТ130.06.2023;028599510
22.06.202373 СУ "Вл. Граматик"Учител по Математика130.06.2023;028599510
22.06.202373 СУ "Вл. Граматик"Учител по БЕЛ130.06.2023;028599510
22.06.202373 СУ "Вл. Граматик"Ресурсен учител130.06.2023;028599510
22.06.20234 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител в ГЦОУД129.06.2023;0882808477
22.06.202393 СУ "Александър Теодоров-Балан"Ресурсен учител126.06.2023;17:00028722120
22.06.202393 СУ "Александър Теодоров-Балан"Учител по ИТ126.06.2023;17:00028722120
22.06.2023145 ОУ "Симеон Радев"Учител по БЕЛ126.06.2023;028774136
22.06.2023159 ОУ "Васил Левски"Учител по БЗО, ХООС и ЧП126.06.2023;0884707158
22.06.2023ДГ 157 "Родна стряха"Учител 126.06.2023;029917376
0897943487
21.06.2023НГДЕКУчител по Математика107.07.2023;17:00028277358
21.06.2023НГДЕКТехнически секретар207.07.2023;17:00028277358
21.06.2023НГДЕКЗДУД207.07.2023;17:00028277358
21.06.2023ПГО "Княгиня Мария Луиза"Педагогически съветник105.07.2023;16:00028628884
0878465479
21.06.2023ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по ХООС и БЗО105.07.2023;16:00028628884
0878465479
21.06.2023ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по ИЦ105.07.2023;16:00028628884
0878465479
21.06.2023ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по АЕ105.07.2023;16:00028628884
0878465479
21.06.2023ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по Математика и ИТ105.07.2023;16:00028628884
0878465479
21.06.2023ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по БЕЛ105.07.2023;16:00028628884
0878465479
21.06.2023105 СУ "Атанас Далчев"Учител в ГЦОУД104.07.2023;028620573
0876807295
21.06.2023105 СУ "Атанас Далчев"Учител по БЕЛ104.07.2023;028620573
0876807295
21.06.2023105 СУ "Атанас Далчев"Учител по Математика104.07.2023;028620573
0876807295
21.06.2023126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Ресурсен учител104.07.2023;14:00028585045
21.06.2023126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Учител по КМИТ и ИТ104.07.2023;10:00028585045
21.06.2023126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Учител по АЕ103.07.2023;14:00028585045
21.06.2023126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Учител по ГИ103.07.2023;10:00028585045
21.06.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по РЕ103.07.2023;029785029
21.06.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по БЗО103.07.2023;029785029
21.06.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по Математика103.07.2023;029785029
21.06.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по ИТ203.07.2023;029785029
21.06.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по ИЦ и ГИ103.07.2023;0896769230
21.06.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по Балет и модерни танци103.07.2023;0896769230
21.06.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по ИТКМ129.06.2023;029555834
21.06.2023125 СУ "Боян Пенев"Учител по РЕ127.06.2023;16:000879945819
21.06.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител по БЗО0.526.06.2023;14:00029522118
21.06.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител по ИИ0.526.06.2023;14:00029522118
21.06.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител по ИИ126.06.2023;14:00029522118
21.06.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител по БЕЛ126.06.2023;14:00029522118
21.06.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител начален етап /по заместване/126.06.2023;14:00029522118
21.06.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител начален етап126.06.2023;14:00029522118
21.06.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител по АЕ126.06.2023;14:00029522118
21.06.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по БЕЛ /по заместване/123.06.2023;029881713
20.06.2023ЧСУ РЧЕО ЕСПАЗАТС131.07.2023;0879801402
20.06.2023ЧСУ РЧЕО ЕСПАЧистач / Хигиенист131.07.2023;0879801402
20.06.2023ЧСУ РЧЕО ЕСПАМедицинска сестра131.07.2023;0879801402
20.06.2023ЧСУ РЧЕО ЕСПААдминистративен секретар231.07.2023;0879801402
20.06.2023ЧСУ РЧЕО ЕСПАУчител по ИИ и ТП131.07.2023;0879801402
20.06.2023ЧСУ РЧЕО ЕСПАУчител по Музика131.07.2023;0879801402
20.06.2023ЧСУ РЧЕО ЕСПАУчител по ХООС и ФА131.07.2023;0879801402
20.06.2023ЧСУ РЧЕО ЕСПАУчител по БЗО и ЧИП131.07.2023;0879801402
20.06.2023ЧСУ РЧЕО ЕСПАУчител по ИЦ131.07.2023;0879801402
20.06.2023ЧСУ РЧЕО ЕСПАУчител ПГ131.07.2023;0879801402
20.06.2023ЧСУ РЧЕО ЕСПАНачален учител231.07.2023;0879801402
20.06.2023ЧСУ РЧЕО ЕСПАУчител по БЕЛ131.07.2023;0879801402
20.06.2023ДГ 111 "Корабче"Детски учител 121.07.2023;028623148
20.06.20239 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Учител по Математика с ФА или ИТ111.07.2023;029308020
20.06.20239 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Учител по АЕ111.07.2023;029308020
20.06.20239 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Учител по ФЕ111.07.2023;029308020
20.06.20239 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Учител по БЕЛ111.07.2023;029308020
20.06.202348 ОУ "Йосиф Ковачев"Ресурсен учител1.507.07.2023;16:30028313087
20.06.202348 ОУ "Йосиф Ковачев"Учител по КМИТ и ИТ107.07.2023;16:30028313087
20.06.202348 ОУ "Йосиф Ковачев"Учител по ФА и ХООС0.507.07.2023;16:30028313087
20.06.202348 ОУ "Йосиф Ковачев"Учител по БЕЛ107.07.2023;16:30028313087
20.06.202348 ОУ "Йосиф Ковачев"Учител по Математика1.507.07.2023;16:30028313087
20.06.202366 СУ "Филип Станиславов"Огняр - работа с газова инсталация107.07.2023;16:00028553153
20.06.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по Математика и Физика105.07.2023;029556252
20.06.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Педагогически съветник105.07.2023;029556252
20.06.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по БЕЛ104.07.2023;10:000884801665
20.06.2023112 ОУ "Стоян Заимов"Начален учител - ГЦОУД /занималня/230.06.2023;029440084
20.06.2023112 ОУ "Стоян Заимов"Начален учител230.06.2023;029440084
20.06.2023112 ОУ "Стоян Заимов"Учител по Математика и Информатика130.06.2023;029440084
20.06.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител в ГЦОУД228.06.2023;028720537
20.06.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Ресурсен учител127.06.2023;16:00029876370
20.06.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Начален учител в група за ЦОУД227.06.2023;16:00029876370
20.06.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по АЕ /по заместване/127.06.2023;16:00029876370
20.06.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по БЕЛ127.06.2023;16:00029876370
20.06.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по КМИТ, Информатика и ИТ127.06.2023;16:00029876370
20.06.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по ИЦ и Философия127.06.2023;16:00029876370
20.06.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по ГИ на АЕ127.06.2023;16:00029876370
20.06.2023СПГ "Княгиня Евдокия"ЗДУД122.06.2023;17:00028739500
20.06.202338 ОУ "Васил Априлов"Зам. директор - учебна дейност /прогимназиален етап/ с часове по КМИТ121.06.2023;0889440080
19.06.2023ДГ 174 "Фют"Готвач121.07.2023;028621090
0884801536
19.06.2023ДГ 174 "Фют"Помощник възпитател121.07.2023;028621090
0884801536
19.06.2023ДГ 174 "Фют"Учители221.07.2023;028621090
0884801536
19.06.20235 ОУ "Иван Вазов"Чистач / Хигиенист0.504.07.2023;10:000884801665
19.06.20235 ОУ "Иван Вазов"Чистач / Хигиенист104.07.2023;10:000884801665
19.06.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по ИИ и ТП104.07.2023;10:000884801665
19.06.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по ФА104.07.2023;10:000884801665
19.06.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по Математика104.07.2023;10:000884801665
19.06.202347 СУ "Христо Г. Данов"Хигиенист130.06.2023;029522228
19.06.202352 ОУ "Цанко Церковски"Учител по ФВС106.07.2023;028552054
19.06.202352 ОУ "Цанко Церковски"Логопед106.07.2023;028552054
19.06.202352 ОУ "Цанко Церковски"Учител ЦОУД 230.06.2023;028552054
19.06.2023ДГ 124 "Бърборино"Общ работник130.06.2023;0885950122
19.06.202385 СУ "Отец Паисий"Учител по ФА - 270 ч.129.06.2023;16:00029458164
19.06.202385 СУ "Отец Паисий"Учител по ИИ и ТП - 574 ч.129.06.2023;16:00029458164
19.06.202385 СУ "Отец Паисий"Учител по БЕЛ129.06.2023;16:00029458164
19.06.202385 СУ "Отец Паисий"Учител ЦДО129.06.2023;16:00029458164
19.06.2023ДГ 9 "Пламъче"Домакин128.06.2023;029204313
19.06.2023ДГ 9 "Пламъче"Помощник възпитател428.06.2023;029204313
19.06.2023ДГ 9 "Пламъче"Учител528.06.2023;029204313
19.06.2023НФСГХигиенист128.06.2023;028662013
19.06.2023НФСГПортиер128.06.2023;028662013
19.06.2023НФСГДомакин128.06.2023;028662013
19.06.2023НФСГУчител по Математика128.06.2023;028662013
19.06.20238 СУ "Васил Левски"ЗДУД123.06.2023;17:00028719035
19.06.20238 СУ "Васил Левски"Учител по Технологии и физика123.06.2023;17:00028719035
19.06.20238 СУ "Васил Левски"Учител ЦДО - начален етап223.06.2023;17:00028719035
19.06.2023200 ОУ "Отец Паисий"Завеждащ техническа служба121.06.2023;17:00029926224
19.06.2023200 ОУ "Отец Паисий"Учител ЦОУД - прогимназиален етап121.06.2023;17:00029926224
19.06.2023200 ОУ "Отец Паисий"Учител по ЧП, БЗО, ХООС и ФА0.521.06.2023;17:00029926224
19.06.2023200 ОУ "Отец Паисий"Учител начален етап /по заместване/121.06.2023;17:00029926224
19.06.2023200 ОУ "Отец Паисий"Учител ЦОУД - начален етап /по заместване/0.521.06.2023;17:00029926224
19.06.2023200 ОУ "Отец Паисий"Учител ЦОУД - начален етап121.06.2023;17:00029926224
19.06.202363 ОУ "Христо Ботев"Учител по Математика103.07.2023;029382862
0879938603
19.06.202363 ОУ "Христо Ботев"Учител по БЗО и ХООС103.07.2023;029382862
0879938603
19.06.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по ФА- 54 ч. лекторски130.06.2023;17:000882615044
0884801720
19.06.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по ХООС - 54 ч. лекторски130.06.2023;17:000882615044
0884801720
19.06.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по БЗО - 72 ч. лекторски130.06.2023;17:000882615044
0884801720
19.06.2023ДГ 112 "Детски свят"Работник кухня129.06.2023;15:300884801659
19.06.2023ДГ 112 "Детски свят"Помощник възпитател СОП група129.06.2023;15:300884801659
15.06.2023ДГ 123 "Шарл Перо"Учител 131.08.2023;0877578265
0889034470
0884801626
15.06.2023ЧОУ "Куест"Учител начален етап215.08.2023;0894422322
15.06.2023ЧДГ "Куест"Помощник възпитател215.08.2023;0894422322
15.06.2023ЧДГ "Куест"Учител ДГ115.08.2023;0894422322
15.06.2023ЧПГСИМ "Акатамус"Администратор - технически секретар115.08.2023;0894422322
15.06.2023ДГ 86 "Асен Босев"Учител по Музика120.07.2023;14:00028261119
15.06.202320 ОУ "Тодор Минков"Учител в начален етап0.517.07.2023;0879121492
15.06.202320 ОУ "Тодор Минков"Учител в начален етап117.07.2023;0879121492
15.06.202320 ОУ "Тодор Минков"Учител по НЕ117.07.2023;0879121492
15.06.202320 ОУ "Тодор Минков"Учител в начален етап с немски език117.07.2023;0879121492
15.06.2023ДГ 53 "Дядовата ръкавичка"Логопед0.521.07.2023;14:00028322176
15.06.2023ДГ 53 "Дядовата ръкавичка"Учител /по заместване/121.07.2023;14:00028322176
15.06.2023ДГ 53 "Дядовата ръкавичка"Помощник възпитател - яслена група121.07.2023;14:00028322176
15.06.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител по БЕЛ105.07.2023;17:00029880301
15.06.2023НТБГУчител по Статистика103.07.2023;029520857
15.06.2023НТБГУчител по Компютърни науки203.07.2023;029520857
15.06.2023НТБГУчител по Философия и гражданско образование103.07.2023;029520857
15.06.2023НТБГУчител по АЕ203.07.2023;029520857
15.06.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител занималня103.07.2023;0896769230
15.06.2023ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист103.07.2023;0896769230
15.06.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител подготвителен клас103.07.2023;0896769230
15.06.2023ЧОУ "Джани Родари"Начален учител103.07.2023;0896769230
15.06.2023ЧДГ "Джани Родари"Шофьор категория Б103.07.2023;0896769239
15.06.2023ЧДГ "Джани Родари"Шофьор категория Д103.07.2023;0896769239
15.06.2023ЧДГ "Джани Родари"Педагог ясла103.07.2023;0896769239
15.06.2023ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра в група103.07.2023;0896769239
15.06.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател103.07.2023;0896769239
15.06.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ103.07.2023;0896769239
15.06.202363 ОУ "Христо Ботев"Учител в ЦОУД - начален етап503.07.2023;029382862
0879938603
15.06.202363 ОУ "Христо Ботев"Начален учител103.07.2023;029382862
0879938603
15.06.202345 ОУ "К. Величков"ЗДУД130.06.2023;12:000879807973
028286282
15.06.202345 ОУ "К. Величков"Учител в ЦОУД230.06.2023;12:000879807973
028286282
15.06.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по БЗО130.06.2023;16:00028622966
15.06.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по ХООС /по заместване/130.06.2023;16:00028622966
15.06.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по ФА130.06.2023;16:00028622966
15.06.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по ГИ130.06.2023;16:00028622966
15.06.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по Математика130.06.2023;16:00028622966
15.06.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по Информатика130.06.2023;16:00028622966
15.06.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по ИТ /по заместване/130.06.2023;16:00028622966
15.06.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по БЕЛ230.06.2023;16:00028622966
15.06.202362 ОУ "Христо Ботев"Учител по ЧП - 255 лекторски часове130.06.2023;17:000882615044
0884801720
15.06.202358 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по Музика0.530.06.2023;029366755
15.06.202358 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по БЗО и ХООС130.06.2023;029366755
15.06.202358 ОУ "Сергей Румянцев"Учител в ЦОУД - начален етап230.06.2023;029366755
15.06.2023108 СУ "Никола Беловеждов"Учител ЦОУД130.06.2023;029784888
15.06.2023108 СУ "Никола Беловеждов"Учител по Математика130.06.2023;029784888
15.06.2023ДГ 13 "Калинка"Учител по Музика130.06.2023;0882932636
15.06.2023ДГ 13 "Калинка"Педагог яслени групи130.06.2023;0882932636
15.06.2023ДГ 13 "Калинка"Учител130.06.2023;0882932636
15.06.2023ДГ 13 "Калинка"Помощник възпитател130.06.2023;0882932636
15.06.202381 СУ "Виктор Юго"Работник подръжка130.06.2023;028745506
15.06.20234 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Ресурсен учител /по заместване/129.06.2023;028899726
15.06.20234 ОУ "Проф. Джон Атанасов"ЦОУД в начален етап /по заместване/129.06.2023;028899726
15.06.2023ДГ 112 "Детски свят"Помощник на учителя229.06.2023;15:300884801659
15.06.2023ДГ 112 "Детски свят"Помощник възпитател229.06.2023;15:300884801659
15.06.2023102 ОУ "Пнайот Волов"Учител ЦОУД /прогимназиален етап/128.06.2023;029381073
029382654
15.06.2023102 ОУ "Пнайот Волов"Учител ЦОУД /начален етап/128.06.2023;029381073
029382654
15.06.2023128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по Информатика и ИТ126.06.2023;028840381
15.06.2023128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по Математика126.06.2023;028840381
15.06.2023128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по БЕЛ126.06.2023;028840381
15.06.2023128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител начален етап ЦДО226.06.2023;028840381
15.06.2023150 ОУ "ЦАр Симеон Първи"Учител по Религия /лектор/123.06.2023;028796763
15.06.2023150 ОУ "ЦАр Симеон Първи"Учител по Религия /лектор/123.06.2023;028796763
15.06.2023150 ОУ "ЦАр Симеон Първи"Учител по ИЦ0.523.06.2023;028796763
15.06.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по Математика123.06.2023;0884801644
15.06.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по ИИ123.06.2023;0884801644
15.06.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по Музика123.06.2023;0884801644
15.06.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по БЕЛ123.06.2023;0884801644
15.06.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по ТП123.06.2023;0884801644
15.06.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник възпитател122.06.2023;14:00029791765
15.06.202381 СУ "Виктор Юго"Учител начален етап ЦОУД420.06.2023;028745506
15.06.202381 СУ "Виктор Юго"Учител начален етап220.06.2023;028745506
15.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител ЦДО228.06.2023;028771297
15.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Начален учител228.06.2023;028771297
15.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по БЕЛ128.06.2023;028771297
15.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по НЕ128.06.2023;028771297
15.06.2023ДГ 197 "Китна градина"Учител 201.09.2023;16:000884801687
15.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по АЕ128.06.2023;028771297
15.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИТ128.06.2023;028771297
15.06.2023170 СУ "Васил Левски"Учител по ГИ130.06.2023;16:00028923082
14.06.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Охрана130.07.2023;0899632771
14.06.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Готвач или помощник готвач130.07.2023;0899632771
14.06.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Ресурсен учител130.07.2023;0899632771
14.06.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Помощник-възпитател230.07.2023;0899632771
14.06.2023ДГ 65 "Слънчево детство"Учител230.07.2023;0899632771
14.06.202361 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по Математика123.06.2023;17:000884801719
14.06.202361 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по ИЦ123.06.2023;17:000884801719
14.06.2023ЧНГ "Ерих Кестнер"Учител по ГИ0.531.07.2023;0893336910
0898522992
14.06.2023ЧНГ "Ерих Кестнер"Учител по ИЦ131.07.2023;0893336910
0898522992
14.06.2023107 ОУ "Хан Крум"Организатор, стопански дейности115.07.2023;028663168
14.06.2023107 ОУ "Хан Крум"Учител по Религия- Православие0.315.07.2023;028663168
14.06.2023107 ОУ "Хан Крум"Учител по ФВС0.315.07.2023;028663168
14.06.2023107 ОУ "Хан Крум"Учител по БЕЛ115.07.2023;028663168
14.06.2023107 ОУ "Хан Крум"Учител ЦОУД /по заместване/115.07.2023;028663168
14.06.2023107 ОУ "Хан Крум"Учител ЦОУД315.07.2023;028663168
14.06.2023166 СУ "Васил Левски"Възпитател общежитие105.07.2023;028473920
14.06.2023166 СУ "Васил Левски"Учител по ФА105.07.2023;028473920
14.06.2023166 СУ "Васил Левски"Учител по БЗО105.07.2023;028473920
14.06.2023166 СУ "Васил Левски"Учител по БЕЛ105.07.2023;028473920
14.06.2023166 СУ "Васил Левски"Учител по Математика и ИТ105.07.2023;028473920
14.06.202310 СУ "Теодор Траянов"Технически секретар127.06.2023;029743234
14.06.202310 СУ "Теодор Траянов"Педагогически съветник127.06.2023;029743234