Свободни работни места

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Възможност за украинците, желаещи да работят като учители в България

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дата на публикуванеОбразователна институцияСвободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №15)Брой свободни работни места за длъжносттаКраен срок за подаване на документи (дата/ час)Телефон за контакт
29.06.2022НУКК -Горна БаняУчител по БЕЛ131.08.2022; 029048263
029048240
29.06.2022НУКК -Горна БаняУчител по ИтЕ131.08.2022; 029048263
029048240
29.06.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Учител по спортна подготовка - кинезитерапевт119.08.2022; 0894724637
29.06.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Логопед119.08.2022; 0894724637
29.06.2022115 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител начален етап в ЦДО115.08.2022; 0884801748
29.06.2022164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"Учител по Математика113.07.2022; 029461322
029461822
29.06.2022164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"Учител по ИЦ113.07.2022; 029461322
029461822
29.06.2022164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"Учител по ИЕ113.07.2022; 029461322
029461822
29.06.2022ДГ 10 "Чебурашка"Прислужник129.07.2022; 0884801651
29.06.2022ДГ 10 "Чебурашка"Помощник-възпитател129.07.2022; 0884801651
29.06.2022ДГ 10 "Чебурашка"Логопед0.529.07.2022; 0884801651
29.06.2022ДГ 10 "Чебурашка"Учител 129.07.2022; 0884801651
29.06.2022ЧСУ "Кралица София Испанска"Учител по ТП131.07.2022; 029964059
29.06.2022ЧСУ "Кралица София Испанска"Учител по ИИ131.07.2022; 029964059
29.06.2022ЧСУ "Кралица София Испанска"Учител по ЧП131.07.2022; 029964059
29.06.2022ЧСУ "Кралица София Испанска"Учител по ГИ131.07.2022; 029964059
29.06.2022ЧСУ "Кралица София Испанска"Учител по ИЦ131.07.2022; 029964059
29.06.2022ЧСУ "Кралица София Испанска"Учител по ИТ131.07.2022; 029964059
29.06.2022ЧСУ "Кралица София Испанска"Учител по Математика131.07.2022; 029964059
29.06.2022ЧСУ "Кралица София Испанска"Учител по БЕЛ131.07.2022; 029964059
29.06.2022ДГ 174 "Фют"Помощник готвач128.07.2022; 028621090
0884801536
29.06.2022ДГ 9 "Пламъче"Учител 125.07.2022; 0884801673
29.06.202285 СУ "Отец Паисий"Учител по Философия - 144 ч.120.07.2022; 029458164
29.06.202285 СУ "Отец Паисий"Учител по Математика0.520.07.2022; 029458164
29.06.202285 СУ "Отец Паисий"Учител по АЕ120.07.2022; 029458164
29.06.202285 СУ "Отец Паисий"Учител по ИТ120.07.2022; 029458164
29.06.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Обща техническа подготовка - Техническо чертане, ЗБУТ, Материалознание, Техническа механика.312.07.2022; 028284530
028221065
028221066
29.06.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Обща техническа подготовка - Електротехника112.07.2022; 028284530
028221065
028221066
29.06.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Топлотехника212.07.2022; 028284530
028221065
028221066
29.06.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Химия и Биокогия112.07.2022; 028284530
028221065
028221066
29.06.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Авто транспортна техника /теория и практика/212.07.2022; 028284530
028221065
028221066
29.06.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Математика и ФА112.07.2022; 028284530
028221065
028221066
29.06.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Математика112.07.2022; 028284530
028221065
028221066
29.06.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по НЕ /по заместване/112.07.2022; 028284530
028221065
028221066
29.06.202211 ОУ "Св. П. Зографски"Учител по Химия, Биология и ИТ115.07.2022; 0879532522
028627248
29.06.2022ДГ 75 "Сърчице"Учител 115.07.2022; 028770396
028749429
29.06.2022ЧНУ "Светилник"Начален учител 211.07.2022; +359895566940
29.06.2022ЧНУ "Светилник"Предучилищен учител 211.07.2022; +359895566940
29.06.2022ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по професионално обучение208.07.2022; 028575027
29.06.202233 ОУ "Санкт Петербург"Учител по Технология и предприемачество0.510.07.2022; 0893630636
29.06.202233 ОУ "Санкт Петербург"Учител БЕЛ - 0.5 + ЦДО начален етап 110.07.2022; 0893630636
29.06.202233 ОУ "Санкт Петербург"Учител АЕ - начален етап 110.07.2022; 0893630636
29.06.202233 ОУ "Санкт Петербург"Учител начален етап - ЦДО210.07.2022; 0893630636
29.06.202233 ОУ "Санкт Петербург"Учител по Подготвителна група110.07.2022; 0893630636
29.06.2022ПГ по транспортУчител по ХООС110.07.2022; 0876905961
29.06.2022ПГ по транспортУчител по икономически дисциплини - финанси110.07.2022; 0876905961
29.06.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Зам. директор УД108.07.2022; 0876905961
29.06.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Психолог108.07.2022; 0876905961
29.06.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ФА108.07.2022; 0876905961
29.06.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ФА0.508.07.2022; 0876905961
29.06.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ГИ108.07.2022; 0876905961
29.06.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по Информатика и ИТ0.508.07.2022; 0876905961
29.06.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по Информатика и ИТ108.07.2022; 0876905961
29.06.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по Математика108.07.2022; 0876905961
29.06.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по РЕ0.508.07.2022; 0876905961
29.06.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по НЕ108.07.2022; 0876905961
29.06.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ108.07.2022; 0876905961
29.06.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по БЕЛ108.07.2022; 0876905961
29.06.2022137 СУ "Ангел Кънчев"Учител по БЕЛ108.07.2022; 0886222718
29.06.2022137 СУ "Ангел Кънчев"Учител по математика108.07.2022; 0886222718
29.06.2022102 ОУ "Панайот Волов"Логопед0.507.07.2022; 029382654
029381073
29.06.2022102 ОУ "Панайот Волов"Учител по АЕ 0.507.07.2022; 029382654
029381073
29.06.2022102 ОУ "Панайот Волов"Учител по ИЦ /по заместване/0.507.07.2022; 029382654
029381073
29.06.2022102 ОУ "Панайот Волов"Учител по ГИ /по заместване/0.507.07.2022; 029382654
029381073
29.06.2022102 ОУ "Панайот Волов"Учител ЦОУД207.07.2022; 029382654
029381073
29.06.202290 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Учител по ФВС106.07.2022; 028250854
29.06.2022101 СУ "Бачо Киро"Логопед104.07.2022; 029382818
29.06.2022101 СУ "Бачо Киро"Учител по Математика104.07.2022; 029382818
29.06.2022101 СУ "Бачо Киро"Учител по БЕЛ104.07.2022; 029382818
29.06.2022101 СУ "Бачо Киро"Учител ЦДО304.07.2022; 029382818
29.06.2022НГПИ "Св. Лука"Учител по математика108.07.2022; 029319050
028321174
29.06.202251 СУ "Елисавета Багряна"Учител по ИИ104.07.2022; 029520545
28.06.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Домакин101.07.2022; 029381021
28.06.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по математика130.06.2022; 029881131
28.06.202264 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител по ХООС, БЗО/ЧП/ прогимназиален етап130.06.2022; 029613436
27.06.202223 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител начален етап в ЦДО108.07.2022; 029441121
27.06.2022ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Технически организатор130.06.2022; 029831434
27.06.2022ПГ по телекомуникацииУчител по ХООС0.514.07.2022; 028611160
27.06.202232 СУИЧЕ "Климент Охридски"Учител по НЕ110.07.2022; 029874358
24.06.202264 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап130.06.2022; 029613436
24.06.202264 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител по БЗО в прогимназиален етап130.06.2022; 029613436
24.06.202264 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител по ХООС в прогимназиален етап130.06.2022; 029613436
24.06.202264 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител по ЧиП в прогимназиален етап130.06.2022; 029613436
24.06.202264 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител начален етап 1-4 клас130.06.2022; 029613436
24.06.202264 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител начален етап ЦДО 1-4 клас130.06.2022; 029613436
24.06.2022ДГ 103 "Патиланско царство"Медицинска сестра231.08.2022; 029452798
0884801486
24.06.2022ДГ 103 "Патиланско царство"Помощник-възпитател131.08.2022; 029452798
0884801486
24.06.2022144 СУ "Народни будители"Учител по ФВС /по заместване/101.07.2022; 16:00028770173
028774052
028774457
24.06.2022144 СУ "Народни будители"Учител по ИТ101.07.2022; 16:00028770173
028774052
028774457
24.06.2022144 СУ "Народни будители"Учител по математика201.07.2022; 16:00028770173
028774052
028774457
24.06.2022144 СУ "Народни будители"Учител в начален етап501.07.2022; 16:00028770173
028774052
028774457
24.06.2022НСУ "София"Учител по изобразително изкуство101.07.2022; 029559892
0893512064
24.06.2022НСУ "София"Учител по история и цивилизации101.07.2022; 029559892
0893512064
24.06.2022НСУ "София"Учител по физика и астрономия101.07.2022; 029559892
0893512064
24.06.2022НСУ "София"Учител по информатика и ИТ101.07.2022; 029559892
0893512064
24.06.2022НСУ "София"Учител по математика201.07.2022; 029559892
0893512064
24.06.2022НСУ "София"Учител по руски език101.07.2022; 029559892
0893512064
24.06.2022НСУ "София"Начален учител (ПНУП/ НУП)101.07.2022; 029559892
0893512064
24.06.2022НСУ "София"Учител подготвителна група /ПНУП/101.07.2022; 029559892
0893512064
24.06.202231 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по история на АЕ0,501.07.2022; 028721156
24.06.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител по ИТ112.07.2022; 029522228
24.06.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител ЦДО112.07.2022; 029522228
24.06.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител по АЕ101.07.2022; 028771297
24.06.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИНФ101.07.2022; 028771297
24.06.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител по БЕЛ101.07.2022; 028771297
24.06.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител по математика в гимназиален етап201.07.2022; 028771297
24.06.202255 СУ "Петко Каравелов"ЗДУД101.07.2022; 028771297
24.06.202255 СУ "Петко Каравелов"ЗДАСД101.07.2022; 028771297
24.06.2022ДГ 142Учител210.08.2022; 0887374218
23.06.2022ДГ 178 "Сребърно копитце"Медицинска сестра215.07.2022; 028746110
23.06.2022ДГ 178 "Сребърно копитце"Помощник-възпитател215.07.2022; 028746110
23.06.202234 ОУ "Стою Шишков"Общ работник128.06.2022; 028594131
23.06.202234 ОУ "Стою Шишков"Хигиенист128.06.2022; 028594131
23.06.202234 ОУ "Стою Шишков"Учител подготвителна група128.06.2022; 028594131
23.06.202234 ОУ "Стою Шишков"Учител по човек и природа/ физика и астрономия128.06.2022; 028594131
23.06.202234 ОУ "Стою Шишков"Учител по история и цивилизации/ география и икономика128.06.2022; 028594131
23.06.202273 СУ "Вл. Граматик"Учител по физика и математика101.07.2022; 028599510
23.06.202273 СУ "Вл. Граматик"Учител по френски език101.07.2022; 028599510
23.06.2022Първа АЕГУчител по испански език - висше образование - испанска филология128.06.2022; 15:00029442181
23.06.2022Първа АЕГУчител по информатика и ИТ на непълен норматив128.06.2022; 15:00029442181
23.06.2022Първа АЕГУчител по АЕ - висше образование - английска филология128.06.2022; 15:00029442181
23.06.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по география и икономика101.07.2022; 028747109
028777144
23.06.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Лектор по география и икономика на ФЕ128.06.2022; 16:00029881131
23.06.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Лектор по химия и физика на ФЕ128.06.2022; 16:00029881131
23.06.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Лектор по география и икономика на АЕ128.06.2022; 16:00029881131
23.06.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Лектор по история и цивилизация на АЕ128.06.2022; 16:00029881131
23.06.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по ЦОУД /по заместване/228.06.2022; 16:00029881131
23.06.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител ЦОУД с РЕ /по заместване/128.06.2022; 16:00029881131
23.06.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по БЕЛ /по заместване/128.06.2022; 16:00029881131
23.06.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по философия128.06.2022; 16:00029881131
23.06.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по АЕ130.06.2022; 12:00029450365
23.06.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по БЕЛ128.06.2022; 12:00029450365
23.06.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по математика и ИТ128.06.2022; 12:00029450365
23.06.2022ДГ 132 "Светлина"Помощник-възпитател130.07.2022; 16:300884801730
23.06.2022ДГ 132 "Светлина"Ресурсен учител0,530.07.2022; 16:300884801730
23.06.2022ДГ 132 "Светлина"Детски учител230.07.2022; 16:300884801730
23.06.202281 СУ "Виктор Юго"Учител с ЦДО107.07.2022; 029745506
23.06.202281 СУ "Виктор Юго"Начален учител с немски език107.07.2022; 029745506
23.06.2022ДГ 166 "Веселушка"Медицинска сестра на кабинет в ДГ106.07.2022; 028662271
23.06.2022ДГ 166 "Веселушка"Помощник-възпитател106.07.2022; 028662271
23.06.202279 СУ "Индира Ганди"Учител по БЗО и ХООС101.07.2022; 16:000884801708
23.06.202279 СУ "Индира Ганди"Учител по ИТ101.07.2022; 16:000884801708
23.06.202279 СУ "Индира Ганди"Учител по математика101.07.2022; 16:000884801708
22.06.202288 СУ "Димитър Попниколов"Учител по икономически дисплини0.530.06.2022; 029560749
22.06.202261 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Психолог115.07.2022; 0884801719
22.06.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по АЕ в начален етап111.07.2022; 029555834
22.06.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Ръководител на направление ИКТ111.07.2022; 029555834
22.06.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"ЗДУД111.07.2022; 029555834
22.06.202221 СУ "Христо Ботев"Учител в ГЦОУД /по заместване/306.07.2022; 029624689
22.06.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Хигиенист101.07.2022; 028747109
028777144
22.06.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по БЕЛ101.07.2022; 028747109
028777144
22.06.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦДО101.07.2022; 028747109
028777144
22.06.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител начален етап101.07.2022; 028747109
028777144
22.06.2022177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по БЗО и ХООС131.07.2022; 0876972244
22.06.2022ДГ 8 "Проф. д-р Елка Петрова"Учител /по заместване/108.07.2022; 0884801421
22.06.2022125 СУ "Боян Пенев"Учител в ГЦОУД /по заместване/108.07.2022; 0879945819
22.06.2022125 СУ "Боян Пенев"Учител в ГЦОУД108.07.2022; 0879945819
22.06.2022125 СУ "Боян Пенев"Учител по технологии и предприемачество108.07.2022; 0879945819
22.06.2022125 СУ "Боян Пенев"Учител по АЕ108.07.2022; 0879945819
22.06.2022125 СУ "Боян Пенев"Учител по математика108.07.2022; 0879945819
22.06.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Пазач - невъоръжена охрана108.07.2022; 14:00029791765
22.06.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник-възпитател108.07.2022; 14:00029791765
22.06.202258 ОУ "Сергей Румянцев"Учител в начален етап /ЦОУД/207.07.2022; 029366755
22.06.202258 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по математика107.07.2022; 029366755
22.06.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Начален учител406.07.2022; 16:00029203023
22.06.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по испански език и АЕ в гимназиален етап 8-12 клас етап106.07.2022; 16:00029203023
22.06.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по АЕ в прогимназиален и гимназиален етап 5-12 клас етап106.07.2022; 16:00029203023
22.06.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по НЕ в прогимназиален етап0,506.07.2022; 16:00029203023
22.06.2022109 ОУ "Хр. Смирненски"Учител по БЕЛ101.07.2022; 17:00028731458
22.06.202211 ОУ "Св. Пимен Зографски"Общ работник101.07.2022; 16:30028627248
0879532522
22.06.202211 ОУ "Св. Пимен Зографски"Домакин-касиер101.07.2022; 16:30028627248
0879532522
22.06.2022149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по АЕ113.07.2022; 0894442591
22.06.2022127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по БЕЛ в гимназиален етап /по заместване/130.06.2022; 16:300884334114
21.06.202222 СЕУ "Г. С. Раковски"Хигиенист128.06.2022; 029522118
21.06.2022107 ОУ "Хан Крум"Учител в група за ЦОУД0.515.07.2022; 028663168
21.06.2022107 ОУ "Хан Крум"Учител в група за ЦОУД215.07.2022; 028663168
21.06.2022107 ОУ "Хан Крум"Учител по БЕЛ115.07.2022; 028663168
21.06.2022ДГ 165 "Латинка"ЗАС130.06.2022; 028720102
21.06.2022ДГ 2 "Звънче"Пом. готвач107.07.2022; 028580019
0885200880
21.06.2022ДГ 2 "Звънче"Пом. възпитател207.07.2022; 028580019
0885200880
21.06.2022СУ "Св. Иван Рилски" - КазиченеУчител професионална подготовка126.06.2022; 0879064245
21.06.2022105 СУ "Атанас Далчев"Хигиенист403.07.2022; 028620573
0876807295
21.06.2022105 СУ "Атанас Далчев"Учител по ФВС303.07.2022; 028620573
0876807295
21.06.2022105 СУ "Атанас Далчев"Учител по ИтЕ103.07.2022; 028620573
0876807295
21.06.2022105 СУ "Атанас Далчев"Учител в ГЦОУД303.07.2022; 028620573
0876807295
21.06.2022105 СУ "Атанас Далчев"Учител начален етап103.07.2022; 028620573
0876807295
21.06.2022105 СУ "Атанас Далчев"Заместник директор административна дейност103.07.2022; 028620573
0876807295
21.06.2022105 СУ "Атанас Далчев"Библиотекар103.07.2022; 028620573
0876807295
21.06.202257 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по БЕЛ129.06.2022; 0887701848
0886656260
21.06.202257 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по ИИ0.529.06.2022; 0887701848
0886656260
21.06.2022120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител ЦОУД101.07.2022; 028665680
21.06.2022120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител по РЕ101.07.2022; 028665680
21.06.202297 СУ "Братя Миладинови"Учител по Математика101.07.2022; 028140514
028140510
21.06.202297 СУ "Братя Миладинови"Учител по БЕЛ101.07.2022; 028140514
028140510
21.06.202297 СУ "Братя Миладинови"Учител по ИТ и информатика101.07.2022; 028140514
028140510
21.06.202297 СУ "Братя Миладинови"Учител по ИЦ101.07.2022; 028140514
028140510
21.06.202297 СУ "Братя Миладинови"Учител по Химия и ООС101.07.2022; 028140514
028140510
21.06.202297 СУ "Братя Миладинови"Учител по Физика и Астрономия101.07.2022; 028140514
028140510
21.06.202279 СУ "Индира Ганди"Учител по ИТ101.07.2022; 0884801708
21.06.202279 СУ "Индира Ганди"Учител по Математика101.07.2022; 0884801708
21.06.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по ФВС127.06.2022; 029874358
21.06.2022138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Информатика и ИТ111.07.2022; 028720627
21.06.2022138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител в група ЦОУД101.07.2022; 028720627
21.06.2022ПГ по транспортУчител по ИЕ - 72 ч.110.07.2022; 029732657
21.06.2022ПГ по транспортУчител по учебна практика "Автотранспортна техника"110.07.2022; 029732657
21.06.2022ПГ по транспортУчител по Биология и ЗО110.07.2022; 029732657
21.06.2022ПГ по транспортУчител по БЕЛ110.07.2022; 029732657
21.06.2022160 ОУ "Кирил и Методий"Хигиенист128.07.2022; 0877719425
21.06.2022160 ОУ "Кирил и Методий"Учител по ИТ и компютърно моделиране - 170 ч.128.07.2022; 0877719425
21.06.2022160 ОУ "Кирил и Методий"Учител по ГИ - 123 ч.128.07.2022; 0877719425
21.06.2022160 ОУ "Кирил и Методий"Учител по Физика и астрономия - 54 ч.128.07.2022; 0877719425
21.06.2022160 ОУ "Кирил и Методий"Учител по ИЦ - 208 ч.128.07.2022; 0877719425
21.06.2022160 ОУ "Кирил и Методий"Учител ЦДО128.07.2022; 0877719425
21.06.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по професионална подготовка от направление електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника207.07.2022; 028221186
21.06.2022ЧСУ с РЧЕО ЕСПАНачален учител229.07.2022; 0879801402
21.06.2022ЧСУ с РЧЕО ЕСПАУчител по БЕЛ129.07.2022; 0879801402
21.06.2022ЧСУ с РЧЕО ЕСПАУчител по Математика129.07.2022; 0879801402
21.06.2022ПГ по телекомуникацииУчител практическо обучение в областта на телекомуникациите108.07.2022; 028611160
21.06.2022ПГ по телекомуникацииУчител практическо обучение в областта на програмирането108.07.2022; 028611160
21.06.2022ПГ по телекомуникацииУчител практическо обучение в областта на компютърните мрежи108.07.2022; 028611160
21.06.2022ПГ по телекомуникацииУчител по математика108.07.2022; 028611160
21.06.2022ДГ 130 "Приказка"Ресурсен учител0.529.07.2022; 028223673
21.06.2022ДГ 130 "Приказка"Учител329.07.2022; 028223673
21.06.202221 СУ "Христо Ботев"Учител по АЕ106.07.2022; 029624689
21.06.202251 СУ "Елисавета Багряна"Учител по АЕ130.06.2022; 029520545
21.06.202251 СУ "Елисавета Багряна"Начален учител130.06.2022; 029520545
21.06.202251 СУ "Елисавета Багряна"Логопед /по заместване/130.06.2022; 029520545
21.06.202210 СУ "Теодор Траянов"Начален учител130.06.2022; 029743234
21.06.202210 СУ "Теодор Траянов"Учител в група ЦОУД530.06.2022; 029743234
21.06.202210 СУ "Теодор Траянов"Учител по Биология и Химия130.06.2022; 029743234
21.06.202210 СУ "Теодор Траянов"Учител по История и Философия130.06.2022; 029743234
21.06.202210 СУ "Теодор Траянов"Учител по Математика130.06.2022; 029743234
21.06.202210 СУ "Теодор Траянов"Учител по Компютърно моделиране и ИТ230.06.2022; 029743234
21.06.202210 СУ "Теодор Траянов"Учител по БЕЛ230.06.2022; 029743234
21.06.202223 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по Химия и ООС130.06.2022; 029441121
21.06.202223 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по Физика и астрономия130.06.2022; 029441121
21.06.202223 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по Математика130.06.2022; 029441121
21.06.2022ПГХВТ "Проф. Д-р Георги Павлов"Портиер115.07.2022; 0879012923
028221374
21.06.2022ПГХВТ "Проф. Д-р Георги Павлов"Хигиенист130.06.2022; 0879012923
028221374
21.06.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по музика127.06.2022; 029556252
21.06.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Начален учител127.06.2022; 029556252
21.06.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по НЕ127.06.2022; 029556252
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Училищен психолог0.527.06.2022; 024236130
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Ресурсен учител127.06.2022; 024236130
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Зам. директор по учебно-възпитателната дейност127.06.2022; 024236130
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Предприемачество127.06.2022; 024236130
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по ФВС127.06.2022; 024236130
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по История и философия /по заместване/127.06.2022; 024236130
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по АЕ127.06.2022; 024236130
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Информатика и ИТ /компютърно моделиране127.06.2022; 024236130
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Физика127.06.2022; 024236130
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Математика127.06.2022; 024236130
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по БЕЛ127.06.2022; 024236130
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител в ПГ127.06.2022; 024236130
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител в начален етап с компютърно моделиране127.06.2022; 024236130
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител в начален етап с АЕ127.06.2022; 024236130
21.06.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител в начален етап327.06.2022; 024236130
21.06.2022ДГ 116 "Мусала"Детегледач яслена група227.06.2022; 028550047
21.06.2022ДГ 116 "Мусала"Учител ДГ /по заместване/127.06.2022; 028550047
21.06.20226 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по ГИ127.06.2022; 029881713
21.06.20226 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по ИИ127.06.2022; 029881713
21.06.2022ПГСС "Бузема"Учител по ИТ0.527.06.2022; 16:00028563458
21.06.2022ПГСС "Бузема"Образователен медиатор227.06.2022; 16:00028563458
21.06.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по музика127.06.2022; 029556252
21.06.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Начален учител127.06.2022; 029556252
21.06.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по НЕ127.06.2022; 029556252
20.06.202222 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител по ИЕ124.06.2022; 029522118
20.06.202222 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител по Математика124.06.2022; 029522118
20.06.202222 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител ЦДО124.06.2022; 029522118
20.06.2022119 СУ "Адам Михаил Арнаудов"Учител по БЕЛ /по заместване/128.06.2022; 024747516
20.06.2022119 СУ "Адам Михаил Арнаудов"Учител по Информатика и ИТ128.06.2022; 024747516
20.06.2022119 СУ "Адам Михаил Арнаудов"Учител по Химия128.06.2022; 024747516
20.06.2022119 СУ "Адам Михаил Арнаудов"Учител по Математика128.06.2022; 024747516
20.06.2022119 СУ "Адам Михаил Арнаудов"Учител по АЕ /по заместване/128.06.2022; 024747516
20.06.2022119 СУ "Адам Михаил Арнаудов"Начален учител828.06.2022; 024747516
20.06.2022ЧПГ "Образователни технологии"Учител по Физика105.07.2022; 0887614066
20.06.2022ЧПГ "Образователни технологии"Учител по ИЕ105.07.2022; 0887614066
20.06.2022ЧПГ "Образователни технологии"Учител по АЕ105.07.2022; 0887614066
20.06.2022ЧПГ "Образователни технологии"Учител по Биология105.07.2022; 0887614066
20.06.2022128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по Философия0.527.06.2022; 028840381
20.06.2022128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по Биология и ЧП127.06.2022; 028840381
20.06.2022128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по АЕ127.06.2022; 028840381
20.06.2022128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по БЕЛ127.06.2022; 028840381
20.06.2022ДГ 44 "Калина"Учител по музика0.510.08.2022; 029943633
20.06.2022ДГ 44 "Калина"Учител предучилищна група110.08.2022; 029943633
20.06.2022ДГ 44 "Калина"Работник поддържане на сгради110.08.2022; 029943633
20.06.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител по АЕ123.06.2022; 028771297
20.06.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител по БЕЛ123.06.2022; 028771297
20.06.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител по БЕЛ123.06.2022; 028771297
20.06.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител по математика223.06.2022; 028771297
20.06.202255 СУ "Петко Каравелов"ЗДУД123.06.2022; 028771297
20.06.202255 СУ "Петко Каравелов"ЗДАСД123.06.2022; 028771297
20.06.2022ДГ 140 "Зорница"Учител 128.06.2022; 0889399751
17.06.2022129 ОУ "Антим I"Учител ЦДО 1-4 клас124.06.2022; 16:00029444115
17.06.2022129 ОУ "Антим I"Начален учител124.06.2022; 16:00029444115
17.06.2022ДГ 88 "Детски рай"Работник поддръжка130.06.2022; 0884801616
17.06.2022ДГ 88 "Детски рай"Медицинска сестра415.07.2022; 0884801616
17.06.2022ДГ 88 "Детски рай"Помощник-възпитател512.08.2022; 0884801616
17.06.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Портиер/ охрана130.06.2022; 029381021
17.06.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Хигиенист130.06.2022; 029381021
17.06.2022149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по БЗО0,513.07.2022; 0894442591
17.06.2022149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по география и икономика113.07.2022; 0894442591
17.06.2022149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по ИТ113.07.2022; 0894442591
17.06.2022149 СУ "Иван Хаджийски"Учител в ЦОУД в начален етап913.07.2022; 0894442591
17.06.2022ДГ 88 "Детски рай"Учител 530.06.2022; 0884801616
17.06.202239 СУ „Петър Динеков“Учител по информатика и ИТ105.07.2022; 16:00028859019
17.06.202239 СУ „Петър Динеков“Учител по химия и биология105.07.2022; 16:00028859019
17.06.202239 СУ „Петър Динеков“Учител по физика и човекът и приридата105.07.2022; 16:00028859019
17.06.20225 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист130.06.2022; 10:000884801665
17.06.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по ИКТ130.06.2022; 10:000884801665
17.06.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по математика130.06.2022; 10:000884801665
17.06.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител в ГЦОУД130.06.2022; 10:000884801665
17.06.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител в начален етап130.06.2022; 10:000884801665
17.06.2022ДГ 55 "Иглика"Учител230.06.2022;028241115
028256900
17.06.20227 СУ "Св. Седмочисленици"Учител по математика101.07.2022г.; 16:00029876370
17.06.20227 СУ "Св. Седмочисленици"Учител по БЕЛ101.07.2022г.; 16:00029876370
17.06.20227 СУ "Св. Седмочисленици"Начален учител ЦДО101.07.2022г.; 16:00029876370
17.06.20227 СУ "Св. Седмочисленици"Учител по АЕ в гимназиален етап /по заместване/101.07.2022г.; 16:00029876370
17.06.2022ДГ 36 "Пеперуда"Медицинска сестра в яслена група108.07.2022г.; 16:000884801613
17.06.2022ДГ 36 "Пеперуда"Учител 108.07.2022г.; 16:000884801613
17.06.2022СУУУС "Проф. д-р Денев"Учител в ГЦОУД 5-7 клас130.06.2022г.; 028556117
17.06.2022СУУУС "Проф. д-р Денев"Възпитател - жена330.06.2022г.; 028556117
17.06.2022СУУУС "Проф. д-р Денев"Учител в ГЦОУД 1-4 клас330.06.2022г.; 028556117
17.06.2022СУУУС "Проф. д-р Денев"Учител 1-4 клас230.06.2022г.; 028556117
17.06.2022ПГСС "Бузема"Счетоводител0,501.07.2022г.; 16:00028563458
17.06.202212 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по АЕ124.06.2022г.029437952
17.06.202212 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по математика124.06.2022г.029437952
17.06.202252 ОУ "Цанко Церковски"Учител ЦОУД в начален етап128.06.2022г.028552054
17.06.2022ДГ 85 "Родина"Помощник-готвач124.06.2022г.0884801414
17.06.2022109 ОУ "Хр. Смирненски"Учител по ИЦ123.06.22г.028731455
17.06.2022109 ОУ "Хр. Смирненски"Учител по ФВС123.06.22г.028731455
17.06.2022109 ОУ "Хр. Смирненски"Учител по ИТ123.06.22г.028731455
17.06.2022109 ОУ "Хр. Смирненски"Учител по математика123.06.22г.028731455
17.06.2022108 СУ "Никола Беловеждов"Зам. директор учебна дейност124.06.22г.029784888
17.06.2022108 СУ "Никола Беловеждов"ТРЗ124.06.22г.029784888
17.06.2022108 СУ "Никола Беловеждов"Учител по предприемачество124.06.22г.029784888
17.06.2022108 СУ "Никола Беловеждов"Учител в група за ЦОУД324.06.22г.029784888
17.06.2022108 СУ "Никола Беловеждов"Учител по ФВС224.06.22г.029784888
17.06.2022108 СУ "Никола Беловеждов"Учител по Музика124.06.22г.029784888
17.06.2022108 СУ "Никола Беловеждов"Учител по БЕЛ124.06.22г.029784888
17.06.2022148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Ресурсен учител122.06.22г.028704116
17.06.2022ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Хигиенист122.06.22г.029201203
0877004456
17.06.202219 СУ "Елин Пелин"Учител по физика и математика124.06.22г.029523016
17.06.202219 СУ "Елин Пелин"Учител по математика и физика /по заместване/124.06.22г.029523016
17.06.202219 СУ "Елин Пелин"Учител по БЗО и ХООС224.06.22г.029523016
17.06.2022153 СУ "Неофит Рилски"Учител по професионална подготовка117.06.22г.0879848316
17.06.2022153 СУ "Неофит Рилски"Учител по РЕ и АЕ117.06.22г.0879848316
15.06.2022Център за информационно осигуряване на образованиетоГлавен експерт анализатор на данни в НЕИСПУО1029713511
028173030
0898293834
13.06.2022ЧОУ "Образователни технологии"Учител по Физика129.07.2022;0888841474
13.06.2022ЧОУ "Образователни технологии"Учител по БЕЛ129.07.2022;0888841474
13.06.2022ЧОУ "Образователни технологии"Учител по математика129.07.2022;0888841474
13.06.2022ДГ 166 "Веселушка"Учител ДГ /по заместване/230.06.2022;028662271
13.06.2022НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Ръководител на компютърен кабинет116.06.2022;028622966
13.06.2022НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по Математика116.06.2022;028622966
13.06.2022139 ОУ "Захарий Круша"Учител по История115.07.2022;028667641
13.06.2022139 ОУ "Захарий Круша"Учител ЦОУД115.07.2022;028667641
13.06.2022139 ОУ "Захарий Круша"Лектор по биология115.07.2022;028667641
13.06.2022192 СУ "Христо Ботев"Учител по по туризъм/ туристическа анимация127.06.2022;029922093
13.06.2022192 СУ "Христо Ботев"Учител по ГИ -267 ч.127.06.2022;029922093
13.06.2022192 СУ "Христо Ботев"Учител ЦДО227.06.2022;029922093
13.06.2022192 СУ "Христо Ботев"Учител по АЕ127.06.2022;029922093
13.06.2022192 СУ "Христо Ботев"Учител по ФВС /по заместване/127.06.2022;029922093
13.06.2022192 СУ "Христо Ботев"Учител ЦДО в начален етап127.06.2022;029922093
13.06.2022192 СУ "Христо Ботев"Учител в начален етап127.06.2022;029922093
13.06.2022192 СУ "Христо Ботев"Учител по математика227.06.2022;029922093
13.06.2022ДГ 65 "Слънчево детство"Домакин130.07.2022;0884801509
13.06.2022ДГ 65 "Слънчево детство"Ресурсен учител130.07.2022;0884801509
13.06.2022ДГ 65 "Слънчево детство"Помощник възпитател230.07.2022;0884801509
13.06.2022ДГ 65 "Слънчево детство"Учител в ДГ230.07.2022;0884801509
13.06.202233 ЕГ "Света София"Учител по ХООС нафренски и/или англиски език124.06.2022;029964202
13.06.202233 ЕГ "Света София"Учител по БЕЛ124.06.2022;029964202
13.06.2022ДГ 167 "Малкият принц"Помощник готвач128.06.2022;029531757
13.06.20224 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител ЦОУД324.06.2022;028899726
13.06.2022ДГ 118 "Усмивка"Учител117.06.2022;0885209047
13.06.2022ДГ 90 "Веса Паспалеева"Учител122.06.2022;0884801598
13.06.2022ЧНУ "Светилник"Предучилищен учител217.06.2022; +359 89 5566 940
13.06.2022145 ОУ "Симеон Радев:Ст. учител в група за ЦОУД115.06.2022;028774136
13.06.202234 ОУ "Стою Шишков"Учител подготвителна група119.06.2022;028594131
13.06.202234 ОУ "Стою Шишков"Учител ГЦОУД119.06.2022;028594131
13.06.202234 ОУ "Стою Шишков"Учител начален етап119.06.2022;028594131
13.06.2022ДГ 134 "Любопитко"Помощник възпитател230.06.2022;16:000884801411
10.06.2022ДГ 127 "Слънце"Детегледачка113.07.2022;15:00029589291
0879101645
10.06.2022ДГ 127 "Слънце"Помощник възпитател113.07.2022;15:00029589291
0879101645
10.06.2022118 СУ "Академик Людмил Стоянов"Ресурсен учител129.06.2022;0878380429
10.06.2022118 СУ "Академик Людмил Стоянов"Учител ЦОУД329.06.2022;0878380429
10.06.2022118 СУ "Академик Людмил Стоянов"Учител по информатика129.06.2022;0878380429
10.06.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по математика и информатика127.06.2022;17:000882615044
10.06.2022ДГ 2 "Звънче"Учител207.07.2022;17:00028580019
10.06.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Мед. сестра130.06.2022;14:00029791765
10.06.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник възпитател117.06.2022;14:00029791765
10.06.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Пазач117.06.2022;14:00029791765
10.06.2022ДГ 3 "Детелина"Учител 117.06.2022;16:00029995013
10.06.2022ДГ 3 "Детелина"Учител по Музика0.517.06.2022;16:00029995013
10.06.2022122 ОУ "Николай Лилиев"Учител по АЕ124.06.2022;028664895
10.06.2022122 ОУ "Николай Лилиев"Учител ЦДО224.06.2022;028664895
10.06.2022ДГ 60 "Бор"Помощник готвач117.06.2022;0885310056
10.06.2022ДГ 60 "Бор"Психолог0.517.06.2022;0885310056
10.06.2022ДГ 60 "Бор"Общ работник0.517.06.2022;0885310056
10.06.2022ДГ 124 "Бърборино"Помощник възпитател117.06.2022;029522028
0885950122
10.06.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител ЦДО123.06.2022;029521170
10.06.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по Технологии и предприемачество123.06.2022;029521170
10.06.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по Математика и физика123.06.2022;029521170
10.06.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по Технологии121.06.2022;029745506
10.06.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по История121.06.2022;029745506
10.06.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по Математика221.06.2022;029745506
10.06.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по БЕЛ121.06.2022;029745506
10.06.202281 СУ "Виктор Юго"Зам. директор по учебна дейност121.06.2022;029745506
10.06.2022ДГ 160 "Драгалевци"Психолог0.530.06.2022;0884801664
10.06.2022ДГ 160 "Драгалевци"Общ работник130.06.2022;0884801664
10.06.2022ДГ 160 "Драгалевци"Пом. възпитател230.06.2022;0884801664
10.06.2022ДГ 160 "Драгалевци"Педагог0.530.06.2022;0884801664
10.06.2022ДГ 160 "Драгалевци"Учител130.06.2022;0884801664
10.06.2022ДГ 125 "Усмивка"Психолог0.501.08.2022;024261128
0884171459
0884801674
10.06.2022ДГ 125 "Усмивка"Мед. сестра на кабинет101.08.2022;024261128
0884171459
0884801674
10.06.2022ДГ 125 "Усмивка"Мед. сестра в яслена група201.08.2022;024261128
0884171459
0884801674
10.06.2022ДГ 125 "Усмивка"Пом. възпитател в Коридорна101.08.2022;024261128
0884171459
0884801674
10.06.2022ДГ 125 "Усмивка"Пом. възпитател в Яслена група201.08.2022;024261128
0884171459
0884801674
10.06.2022159 ОУ "Васил Левски"Учител ЦДО в прогимназиален етап125.06.2022;088470707158
10.06.2022159 ОУ "Васил Левски"Учител ЦДО в начален етап225.06.2022;088470707158
10.06.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по БЕЛ120.06.2022;029874358
10.06.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по АЕ120.06.2022;029874358
10.06.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по Биология и Химия220.06.2022;029874358
10.06.202288 СУ "Димитър Попниколов"Учител по Математика127.06.2022;17:00029560749
10.06.202288 СУ "Димитър Попниколов"Учител по БЕЛ127.06.2022;17:00029560749
10.06.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по ГИ с АЕ117.06.2022;029590141
10.06.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по ИЦ с АЕ117.06.2022;029590141
10.06.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по АЕ117.06.2022;029590141
10.06.202244 СУ "Неофит Бозвели"Учител по ГЦОУД328.06.2022;17:00028452782
10.06.202244 СУ "Неофит Бозвели"Учител по математика128.06.2022;17:00028452782
10.06.202244 СУ "Неофит Бозвели"Учител по НЕ0.528.06.2022;17:00028452782
10.06.202244 СУ "Неофит Бозвели"Учител по АЕ128.06.2022;17:00028452782
07.06.2022ПГО "Княгиня Мария Луиза"Работник подръжка124.06.2022;0882958181
07.06.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Педагогически съветник122.06.2022;029881131
07.06.2022ДГ 159 "Олимпийче"Помощник възпитател в ДГ124.06.2022;0884801400
07.06.2022ДГ 72 "Приказка без край"Учител, ДГ 116.06.2022;0884801483
07.06.202245 ОУ "К. Величков"Учител по математика130.06.2022;16:000879807973
028286282
07.06.2022134 СУ "Д. Дебелянов"Чистач/ хигиенист321.06.2022;16:00029310686
07.06.2022134 СУ "Д. Дебелянов"Начален учител в група за ЦОУД321.06.2022;16:00029310686
07.06.2022134 СУ "Д. Дебелянов"Учител по АЕ121.06.2022;16:00029310686
07.06.2022134 СУ "Д. Дебелянов"Заместник-директор учебна дейност в гимназиален етап121.06.2022;16:00029310686
07.06.2022134 СУ "Д. Дебелянов"Технически секретар/ домакин121.06.2022;16:00029310686
07.06.202219 СУ "Елин Пелин"Начален учител ЦДО224.06.2022;029523016
07.06.202219 СУ "Елин Пелин"Учител по НЕ в начален етап224.06.2022;029523016
07.06.2022ДГ 63 "Слънце"Мед сестра120.06.2022;0886648784
07.06.2022ДГ 63 "Слънце"Помошник възпитател120.06.2022;0886648784
07.06.2022ДГ 63 "Слънце"Музикален педагог0.520.06.2022;0886648784
07.06.2022ДГ 63 "Слънце"Педагог ясла0.520.06.2022;0886648784
07.06.2022ДГ 63 "Слънце"Учител 120.06.2022;0886648784
07.06.2022ДГ 22 "Великденче"Учител 113.06.2022;028241170
07.06.202238 ОУ "Васил Априлов"Учител по математика130.06.2022;029791487
07.06.2022ДГ 96 "Росна китка"Медицинска сестра217.07.2022;15:00 029791487
07.06.2022ДГ 96 "Росна китка"Работник кухня117.07.2022;15:00 029791487
07.06.2022ДГ 59 "Елхица"Помощник възпитател в ясла208.07.2022;14:00 028759029
07.06.2022ДГ 59 "Елхица"Помощник възпитател108.07.2022;14:00 028759029
07.06.2022104 ОУ "Захари Стоянов"Градинар0.517.06.2022; 028595192
0896724806
07.06.2022104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по Биология + Човек и природа101.07.2022; 028595192
0896724806
07.06.2022104 ОУ "Захари Стоянов"Учител ЦДО401.07.2022; 028595192
0896724806
07.06.2022ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител по РЕ /лектор/130.06.2022; 0888721101
028658101
07.06.2022ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител по РЕ130.06.2022; 0888721101
028658101
07.06.202245 ОУ "К. Величков"Специалист ТРЗ130.06.2022; 16:000879807973
028286282
07.06.202245 ОУ "К. Величков"Зам. директор Учебно творческа дейност със специалност биология, история, география или математика130.06.2022; 16:000879807973
028286282
07.06.202245 ОУ "К. Величков"Учител в ЦОУД 330.06.2022; 16:000879807973
028286282
07.06.202245 ОУ "К. Величков"Ресурсен учител със специална педагогика130.06.2022; 16:000879807973
028286282
07.06.202245 ОУ "К. Величков"Учител по ФВС с профил с волейбол, или водни спортове130.06.2022; 16:000879807973
028286282
07.06.202245 ОУ "К. Величков"Учител по БЕЛ130.06.2022; 16:000879807973
028286282
07.06.2022171 ОУ "Стоил Попов"Учител ЦОУД127.06.2022; 16:00029917554
07.06.2022ДГ 154 "Сбъдната мечта"Учител 113.06.2022; 028722435
07.06.2022ДГ 154 "Сбъдната мечта"Учител /по заместване/110.06.2022; 028722435
07.06.2022ДГ 99 "Брезичка"Шофьор127.07.2022; 0888486157
0888820510
07.06.2022ДГ 99 "Брезичка"Помощник-възпитател127.07.2022; 0888486157
0888820510
07.06.2022ДГ 99 "Брезичка"Учител227.07.2022; 0888486157
0888820510
07.06.202230 СУ "Братя Миладинови"Учител по БЗО110.06.2022; 028221785
07.06.202230 СУ "Братя Миладинови"Учител по АЕ110.06.2022; 028221785
07.06.202230 СУ "Братя Миладинови"Учител по математика110.06.2022; 028221785
07.06.202230 СУ "Братя Миладинови"Учител по БЕЛ110.06.2022; 028221785
07.06.202230 СУ "Братя Миладинови"Учител в начален етап - ЦОУД310.06.2022; 028221785
07.06.2022ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по изобразително изкуство0,530.06.2022; 0886434924
07.06.2022ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по БЕЛ0,530.06.2022; 0886434924
07.06.20223 СУ "Марин Дринов"Хигиенистка110.06.2022; 0888175335
07.06.20223 СУ "Марин Дринов"Учител по БЕЛ /по заместване/120.06.2022; 0888175335
07.06.2022ДГ 157 "Детска Стряха"Детски учител315.07.2022; 16:00029917376
0897943487
07.06.2022ДГ 185 "Звездичка"Мед. сестра - яслена група130.06.2022; 16:000884801505
07.06.2022ДГ 185 "Звездичка"Учител115.06.2022; 16:000884801505
07.06.2022ПГЕАУчител по АЕ130.06.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
07.06.2022ПГЕАУчител по немски език130.06.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
07.06.2022ПГЕАУчител по математика130.06.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
07.06.2022ПГЕАУчител-инженер - сп. "Компютърна техника и технологии", сп. "Компютърни мрежи"130.06.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
07.06.2022ПГЕАУчител-инженер - сп. "Автоматизация на непрекъснати производства"130.06.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
07.06.2022ПГЕАУчител-инженер - сп. "Електроника"130.06.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
07.06.2022ПГЕАУчител-инженер - сп. "Сиситемно програмиране", сп. "Приложно програмиране"130.06.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
07.06.2022ПГЕАОгняр/ портиер - за работа със съдове с високо налягане и документи за работа с газ130.06.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
07.06.202212 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по БЕЛ110.06.2022; 029437952
07.06.2022НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по ФВС209.06.2022; 16:00028622966
07.06.2022НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по немски език109.06.2022; 16:00028622966
07.06.2022НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по БЕЛ209.06.2022; 16:00028622966
07.06.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист122.06.2022;028553192
07.06.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"ЗАС122.06.2022;028553192
07.06.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по ФВС122.06.2022;028553192
07.06.202217 СУ "Дамян Груев"Учител по музика130.06.2022;0884801571
07.06.202217 СУ "Дамян Груев"Учител по испански език130.06.2022;0884801571
07.06.202217 СУ "Дамян Груев"Учител по ИТ130.06.2022;0884801571
07.06.202217 СУ "Дамян Груев"Учител по математика130.06.2022;0884801571
02.06.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по музика115.06.2022;028747109
028777144
02.06.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Библиотекар110.07.2022;029733507
0894681325
02.06.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по физика110.07.2022;029733507
0894681325
02.06.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по химия110.07.2022;029733507
0894681325
02.06.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по география110.07.2022;029733507
0894681325
02.06.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по математика110.07.2022;029733507
0894681325
02.06.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител АЕ110.07.2022;029733507
0894681325
02.06.2022ДГ 145 "Българка"Учител313.06.2022;028220663
02.06.2022ЧСУ "Дени Дидро"Мед. сестра130.06.2022;0886490566
02.06.2022ЧСУ "Дени Дидро"Шофьор кат. Д230.06.2022;0886490566
02.06.2022ЧСУ "Дени Дидро"Начален учител230.06.2022;0886490566
02.06.2022ЧСУ "Дени Дидро"Учител по ИИ и приложно изкуство130.06.2022;0886490566
02.06.2022ЧСУ "Дени Дидро"Учител по АЕ230.06.2022;0886490566
02.06.2022ЧСУ "Дени Дидро"Учител по музика130.06.2022;0886490566
02.06.2022ДГ 18 "Детски свят"Мед. сестра108.07.2022;029437954
02.06.2022ДГ 18 "Детски свят"Помощник възпитател208.07.2022;029437954
02.06.2022ДГ 18 "Детски свят"Детски учител308.07.2022;029437954
02.06.202212 СУ "Цар Иван Асен II"Учител в начален етап208.06.2022;029437952
02.06.202263 ОУ "Христо Ботев"Учител по музика130.06.2022;0877377712
029382862
02.06.202263 ОУ "Христо Ботев"Учител по ФВС130.06.2022;0877377712
029382862
02.06.202263 ОУ "Христо Ботев"Учител в ПГ230.06.2022;0877377712
029382862
02.06.202263 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦОУД230.06.2022;0877377712
029382862
02.06.2022ДГ 61 "Шарено петле"Учител217.06.2022;028709377
0879525436
01.06.2022ЧНУ "Светилник"Начален учител210.06.2022;+359895566940
01.06.202238 ОУ "Васил Априлов"Чистач110.06.2022;0884334111
01.06.202238 ОУ "Васил Априлов"Библиотекар0.515.08.2022;0884334111
01.06.20226 ОУ "Граф Игнатиев"Охрана110.06.2022;029881713
01.06.20226 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по математика210.06.2022;029881713
01.06.20226 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по ТП110.06.2022;029881713
01.06.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по физика и астрономия115.06.2022;028747109
028777144
01.06.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по АЕ115.06.2022;028747109
028777144
01.06.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по БЕЛ115.06.2022;028747109
028777144
01.06.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦДО115.06.2022;028747109
028777144
01.06.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител начален етап115.06.2022;028747109
028777144
01.06.2022НПГПТО "Ломоносов"Счетоводител109.06.2022;028056949
01.06.202234 ОУ "Стою Шишков"Общ работник113.06.2022;028594131
01.06.202234 ОУ "Стою Шишков"Хигиенист113.06.2022;028594131
01.06.202220 ОУ "Тодор Минков"Библиотекар104.07.2022;0879121492
01.06.202220 ОУ "Тодор Минков"РНИКТ с ХООС104.07.2022;0879121492
01.06.202220 ОУ "Тодор Минков"Ресурсен учител104.07.2022;0879121492
01.06.202220 ОУ "Тодор Минков"Психолог104.07.2022;0879121492
01.06.202220 ОУ "Тодор Минков"Начален учител НЕ104.07.2022;0879121492
01.06.202220 ОУ "Тодор Минков"Начален учител304.07.2022;0879121492
01.06.202220 ОУ "Тодор Минков"Технически секретар117.06.2022;0879121492
01.06.202245 ОУ "К. Величков"Ресурсен учител130.06.2022;0879807973
028286282
01.06.202245 ОУ "К. Величков"Учител по ФВС130.06.2022;0879807973
028286282
01.06.202245 ОУ "К. Величков"Учител по БЕЛ130.06.2022;0879807973
028286282
01.06.2022ДГ 143 "Щурче"Учител107.06.2022;0884801757
01.06.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по БЕЛ124.06.2022;0896769239
01.06.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник кухня111.06.2022;0896769239
01.06.2022ЧДГ "Джани Родари"Педагог ясла111.06.2022;0896769239
01.06.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по ИИ и керамика111.06.2022;0896769230
01.06.2022ЧОУ "Джани Родари"Начален учител111.06.2022;0896769230
31.05.2022 ДГ 82 "Джани Родари"Главен готвач115.08.2022;029343881
31.05.20228 СУ "Васил Левски"Учител ЦДО320.06.2022;17:00028719035
31.05.2022ДГ 29 "Слънце"Помощник възпитател330.06.2022;028706228
0879972772
31.05.2022ДГ 29 "Слънце"Готвач130.06.2022;028706228
0879972772
31.05.2022ДГ 29 "Слънце"Мед. Сестра за ясла230.06.2022;028706228
0879972772
31.05.2022ДГ 29 "Слънце"Учител ДГ330.06.2022;028706228
0879972772
31.05.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Общо техническа подготовка - Материалознание115.06.2022;15:00028284530
028221065
028221066
31.05.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Общо техническа подготовка - Техническо чертане215.06.2022;15:00028284530
028221065
028221066
31.05.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Общо техническа подготовка - Електротехника215.06.2022;15:00028284530
028221065
028221066
31.05.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Енергетика215.06.2022;15:00028284530
028221065
028221066
31.05.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Авто транспортна техника /ДВГ/315.06.2022;15:00028284530
028221065
028221066
31.05.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Химия и Биология /по заместване/115.06.2022;15:00028284530
028221065
028221066
31.05.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Физика и Математика115.06.2022;15:00028284530
028221065
028221066
31.05.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по математика115.06.2022;15:00028284530
028221065
028221066
31.05.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по НЕ /по заместване/115.06.2022;15:00028284530
028221065
028221066
31.05.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по НЕ115.06.2022;15:00028284530
028221065
028221066
31.05.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по РЕ 115.06.2022; 15:00028284530
028221065
028221066
31.05.2022ДГ 19 "Света София"Помощник възпитател124.06.2022;028661230
0884801531
31.05.2022ДГ 19 "Света София"Учител 210.06.2022;028661230
0884801531
31.05.2022ДГ 184 "Мечо Пух"Учител /по заместване/331.08.2022;0884801510
31.05.2022ДГ 184 "Мечо Пух"Помощник кухня131.08.2022;0884801510
31.05.2022ДГ 184 "Мечо Пух"Помощник възпитател331.08.2022;0884801510
31.05.202284 ОУ "Васил Левски"Учител по КМИТ124.06.2022;0884801764
0898775162
31.05.202284 ОУ "Васил Левски"Учител по Химия и ООС0.524.06.2022;0884801764
0898775162
31.05.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ107.06.2022;0884801431
31.05.2022ДГ 49 "Радост"Пом. готвач130.06.2022;029620531
31.05.2022ДГ 49 "Радост"Пом. възпитател230.06.2022;029620531
31.05.2022ДГ 49 "Радост"Мед. сестра230.06.2022;029620531
31.05.202215 СУ "Адам Мицкевич"Учител по АЕ106.06.2022;029382880
31.05.202215 СУ "Адам Мицкевич"Начален учител306.06.2022;029382880
31.05.202296 СУ "Лев Н. Толстой"Учител по математика и информатика и / или ИТ130.06.2022;0876771308
31.05.202281 СУ "Виктор Юго"Начален учител с френски120.06.2022;029745506
31.05.202281 СУ "Виктор Юго"Начален учител120.06.2022;029745506
31.05.202281 СУ "Виктор Юго"Учител ЦДО520.06.2022;029745506
31.05.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител ЦДО215.06.2022;029874358
31.05.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Начален учител /по заместване/115.06.2022;029874358
31.05.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по математика115.06.2022;029874358
31.05.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по НЕ /позаместване/115.06.2022;029874358
31.05.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по информатика и ИТ115.06.2022;029874358
31.05.2022ДГ 67 "Чучулига"Учител217.06.2022;0884801413
31.05.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Чистач115.06.2022;0894724637
31.05.2022ПГХВТ "Проф. Д-р Георги Павлов"Хигиенист127.06.2022;0879012923
028221374
31.05.2022ДГ 79 "Слънчице"Помощник възпитател209.06.2022;028681312
31.05.2022ДГ 79 "Слънчице"Учител209.06.2022;028681312
31.05.202263 ОУ "Христо Ботев"Учител по АЕ130.06.2022;0877377712
31.05.202263 ОУ "Христо Ботев"Учител по математика130.06.2022;0877377712
27.05.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Домакин115.06.2022;029381021
27.05.2022ДГ 93 "Чуден свят"Помощник възпитател215.06.2022;0876982700
27.05.2022ДГ 93 "Чуден свят"Учител 315.06.2022;0876982700
27.05.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител начален етап110.06.2022;10:000884801665
27.05.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по АЕ110.06.2022;10:000884801665
27.05.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по математика110.06.2022;10:000884801665
27.05.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по КЕ115.06.2022;029878045
029880301
27.05.202218 СУ "Уилям Гладстон"Начален учител с чужд език /АЕ, НЕ, ФЕ, РЕ, ЯЕ, КЕ, КорЕ/215.06.2022;029878045
029880301
27.05.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по АЕ215.06.2022;029878045
029880301
27.05.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по ИТ115.06.2022;029878045
029880301
27.05.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по БЕЛ115.06.2022;029878045
029880301
27.05.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по математика215.06.2022;029878045
029880301
27.05.2022ЧОУ "Джани Родари"Готвач детска кухня106.06.2022;0896769230
27.05.2022ЧОУ "Джани Родари"Помощник-възпитател106.06.2022;0896769230
27.05.2022ЧОУ "Джани Родари"Медински сестра-ясла106.06.2022;0896769230
27.05.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител ДГ106.06.2022;0896769230
27.05.2022ЧДГ "Джани Родари"Готвач детска кухня106.06.2022;0896769230
27.05.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник кухня106.06.2022;0896769230
27.05.2022ЧДГ "Джани Родари"Хигиенист106.06.2022;0896769230
27.05.2022ЧДГ "Джани Родари"Учител по математика106.06.2022;0896769230
27.05.2022ЧДГ "Джани Родари"Учител по АЕ106.06.2022;0896769230
27.05.202226 СУ "Йордан Йовков"Хигиенист103.06.2022;028570129
028573023
27.05.2022ДГ 2 "Звънче"Пом. възпитател103.06.2022;028580019
27.05.2022ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по АЕ, прогимназиален етап130.06.2022;0877207214
27.05.2022ЧОУ "Прогресивно образование"Педагог следобедни дейности, начален етап130.06.2022;0877207214
27.05.2022ЧОУ "Прогресивно образование 3"Учител по БЕЛ130.06.2022;0877207214
27.05.2022ЧОУ "Прогресивно образование 3"Учител по АЕ, начален етап130.06.2022;0877207214
27.05.2022ЧОУ "Прогресивно образование 3"Начален учител130.06.2022;0877207214
27.05.2022ЧОУ "Прогресивно образование 3"Учител предучилищен клас130.06.2022;0877207214
27.05.2022140 СУ "Иван Богоров"Технически секретар115.06.2022; 14:00029346449
029346450
029343373
26.05.2022ДГ 7 "Детелина"Общ работник131.05.2022; 12:000884801550
028589108
26.05.2022ДГ 7 "Детелина"Учител131.05.2022; 12:000884801550
028589108
26.05.2022ДГ 179 "Синчец"Учител/ Старши учител103.06.2022; 13:000884801578
26.05.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по математика /по заместване/
131.05.2022; 13:00028739500
25.05.2022ДГ 6 "Вълшебен свят"Работник в кухня
105.06.2022;0884801592
25.05.2022ДГ 6 "Вълшебен свят"Помощник-възпитател
305.06.2022;0884801592
25.05.2022ДГ 198 "Косе Босе"Помощник-възпитател
107.06.2022; 16:00 0884200659
0876731518
25.05.2022ПГСС "Бузема"Учител по каменоделство /по заместване/
0,531.05.2022; 16:00 028563458
25.05.202247 СУ "Христо Г. Данов"ЗАС
0,520.06.2022;029522228
25.05.202247 СУ "Христо Г. Данов"Главен счетоводител
0,520.06.2022;029522228
25.05.2022ДГ 75 "Сърчице"Ресурсен учител
0,506.06.2022;028770396
028749429
20.05.2022ПГД "Ел. Вазова"Учител по интериорен дизайн
105.07.2022; 12:000887959236
20.05.2022ПГД "Ел. Вазова"Учител по математика
105.07.2022; 12:000887959236
20.05.2022ПГД "Ел. Вазова"Учител по НЕ
105.07.2022; 12:000887959236
20.05.2022ДГ 75 "Сърчице"Психолог
106.06.2022; 028770396
028749429
20.05.2022ДГ 75 "Сърчице"Учител
106.06.2022; 028770396
028749429
20.05.2022ДГ 179 "Синчец"Медицинска сестра, детска градина
103.06.2022; 13:000884801578
19.05.2022ДГ 174 "Фют"Помощник-готвач
108.06.2022; 028621090
0884801536
19.05.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по испански език в гимназиален етап 8-12 клас
0,527.05.2022; 14:00029203023
18.05.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител в ЦОУД начален етап
101.06.2022; 029556252
18.05.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по АЕ в начален етап
101.06.2022; 029556252
18.05.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител в начален етап
101.06.2022; 029556252
18.05.2022201 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител ЦОУД, начален етап
230.06.2022; 0884801772
18.05.2022ДГ 80 "Приказна калина"Помощник-възпитател
131.05.2022; 028598170
028595017
0879609577
18.05.202238 ОУ "Васил Априлов"Ръководител направление ИКТ - 288 ч. годишно
115.06.2022; 0884334110
18.05.202238 ОУ "Васил Априлов"Учител в ГЦОУД /занималня/
215.06.2022; 0884334110
17.05.202222 СЕУ "Г. С. Раковски"Хигиенист
231.05.2022; 14:00029522118
17.05.202222 СЕУ "Г. С. Раковски"ЗАТС
131.05.2022; 14:00029522118
17.05.202258 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по БЕЛ /по заместване/
126.05.2022; 029366755
17.05.2022ДГ 193 "Славейче"Психолог
0,530.06.2022; 028623049
17.05.2022ДГ 193 "Славейче"Учител
330.06.2022; 028623049
17.05.2022ДГ 193 "Славейче"Помощник-възпитател
230.06.2022; 028623049
17.05.2022ДГ 193 "Славейче"Общ работник
130.06.2022; 028623049
17.05.202233 ЕГ "Света София"Учител по ХООС на френски и/или английски език
103.06.2022; 14:00029964202
17.05.202233 ЕГ "Света София"Учител по БЕЛ
203.06.2022; 14:00029964202
17.05.2022ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Работник поддръжка на сгради
118.05.2022; 16:00029831434
17.05.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по ИТ /прогимназиален етап/ - по заместване
131.05.2022; 029521170
17.05.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по биология и химия /прогимназиален етап/0,531.05.2022; 029521170
17.05.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по БЕЛ /прогимназиален етап/131.05.2022; 029521170
16.05.2022ЧНГ "Ерих Кестнер"Учител по математика /прогимназиален етап/110.06.2022; 029275773
16.05.2022ЧНГ "Ерих Кестнер"Учител по география и икономика0,510.06.2022; 029275773
16.05.2022ЧНГ "Ерих Кестнер"Учител по история и цивилизации0,510.06.2022; 029275773
16.05.2022ДГ 82 "Джани Родари"Главен готвач127.05.2022; 029343881
16.05.2022ДГ 82 "Джани Родари"Помощник-възпитател327.05.2022; 029343881
16.05.2022ДГ 82 "Джани Родари"Учител227.05.2022; 029343881
16.05.2022ЧДГ "Джани Родари"Готвач детска кухня126.05.2022; 0896769239
16.05.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник-възпитател126.05.2022; 0896769239
16.05.2022ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра - ясла126.05.2022; 0896769239
16.05.2022ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ126.05.2022; 0896769239
16.05.2022ЧОУ "Джани Родари"Готвач детска кухня126.05.2022; 0896769230
16.05.2022ЧОУ "Джани Родари"Помощник-кухня126.05.2022; 0896769230
16.05.2022ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист126.05.2022; 0896769230
16.05.2022ЧОУ "Джани Родари"Ресурсен учител126.05.2022; 0896769230
16.05.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по математика126.05.2022; 0896769230
16.05.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ126.05.2022; 0896769230
13.05.202243 ОУ „Христо Смирненски"Учител в ГЦОУД625.05.2022; 029203488
13.05.20228 СУ "Васил Левски"Технически организатор125.05.2022; 028719035
12.05.2022101 СУ "Бачо Киро"Портиер116.05.2022; 0882476015
12.05.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител в подготвителен клас124.06.2022; 029782394
12.05.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по математика и ИТ в прогимназиален етап124.06.2022; 029782394
12.05.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по БЕЛ124.06.2022; 029782394
12.05.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Касиер-домакин127.05.2022; 029782394
11.05.2022119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"ЗДУД /прогимназиален етап/117.05.2022; 12:00024747516
11.05.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител-лектор по история и цивилизации (6 ч. седмично)117.05.2022; 029319388
11.05.2022ДГ 50 "Зайчето Куики"Помощник-готвач110.06.2022; 16:00028229141
11.05.2022ДГ 50 "Зайчето Куики"Готвач110.06.2022; 16:00028229141
11.05.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист123.05.2022; 028553192
11.05.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"ЗАС112.05.2022; 16:00028553192
11.05.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител начален етап325.05.2022; 17:000882615044
0884801720
11.05.202235 СЕУ "Добри Войников"Учител по математика и информатика127.05.2022; 029633731
028661060
11.05.2022ДГ 25 "Изворче"Общ работник127.05.2022; 16:000884801773
029676620
11.05.2022ДГ 25 "Изворче"Помощник-възпитател127.05.2022; 16:000884801773
029676620
11.05.2022ДГ 25 "Изворче"Учител227.05.2022; 16:000884801773
029676620
10.05.2022СПГ по туризъмПазач-портиер /по заместване/113.05.2022; 029833692
088485392
10.05.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по ИЦ113.05.2022; 029745506
10.05.2022ДГ 154 "Сбъдната мечта"Общ работник120.05.2022; 028722435
10.05.202261 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по математика в прогимназиален етап117.06.2022; 0884801719
10.05.202261 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Зам. директор по учебната дейност в прогимназиален етап117.06.2022; 0884801719
10.05.202223 СУ "Фредерик Жолио Кюри"Работник подръжка120.06.2022; 029441121
10.05.202241 ОУ "Св. П. Евтимий"Зам. директор АСД /до завръщане на титуляра/0.513.05.2022; 029890127
10.05.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Хигиенист125.05.2022; 0876905961
09.05.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Чистач/хигиенист111.05.2022; 029521170
09.05.2022ЧНУ "Милеа"Учител - предучилищна педагогика /по заместване/130.06.2022; 024885734
09.05.2022ЧНУ "Милеа"Учител - начален етап130.06.2022; 024885734
09.05.2022ДГ 69 "Жар Птица"Помощник възпитател в група131.05.2022; 0884801488
028402628
09.05.2022ДГ 69 "Жар Птица"Помощник възпитател в ясла131.05.2022; 0884801488
028402628
05.05.202237 СУ "Райна Княгиня"Логопед112.05.2022; 0898522677
05.05.2022ДГ 178 "Сребърно копитце"Работник кухня120.05.2022; 028746110
05.05.2022ДГ 178 "Сребърно копитце"Общ работник120.05.2022; 028746110
05.05.2022ДГ 178 "Сребърно копитце"Готвач120.05.2022; 028746110
05.05.2022ДГ 178 "Сребърно копитце"Помощник възпитател120.05.2022; 028746110
05.05.2022127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител в ГЦОУД прогимназиален етап113.06.2022; 12:300884334114
05.05.2022127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по математика в гимназия113.06.2022; 12:300884334114
05.05.2022127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по математика в прогимназия и гимназия113.06.2022; 12:300884334114
05.05.2022127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по ИЕ 113.06.2022; 12:300884334114
05.05.2022127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по ИЕ /по заместване/113.06.2022; 12:300884334114
05.05.2022127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по АЕ /по заместване/113.06.2022; 12:300884334114
04.05.2022ДГ 76 "Сърничка"Помощник възпитател115.05.2022; 028755146
0884801640
04.05.2022ДГ 76 "Сърничка"Детски учител115.05.2022; 028755146
0884801640
04.05.2022ДГ 64 "Първи юни"Помощник възпитател113.05.2022; 0884801696
04.05.2022ДГ 64 "Първи юни"Медицинска сестра220.05.2022; 0884801696
04.05.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Логопед120.05.2022; 0894724637
04.05.202283 ОУ "Елин Пелин"Учител по Компютърно моделиране и ИТ 5-7 клас (14 часа седм.) и физика и астрономия в 7 клас (2 часа седм.) /по заместване/105.05.2022; 16:30029923060
0884801763
04.05.2022ДГ 193 "Славейче"Общ работник130.05.2022; 028623049
04.05.2022120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител в начален етап108.05.2022; 028665680
04.05.202235 СЕУ "Добри Войников"Учител по ФЕ127.05.2022; 029633731
028661060
04.05.202235 СЕУ "Добри Войников"Учител по РЕ127.05.2022; 029633731
028661060
04.05.202235 СЕУ "Добри Войников"Учител по БЕЛ127.05.2022; 029633731
028661060
04.05.2022145 ОУ "Симеон Радев"Ст. учител ФВС109.05.2022; 028774136
04.05.2022145 ОУ "Симеон Радев"Учител начален етап109.05.2022; 028774136
03.05.202233 ЕГ "Света София"Работник-поддръжка120.05.2022; 14:00029964202
29.04.2022ДГ 73 "Маргарита"Учител120.05.2022;16:000876643185
29.04.20227 СУ "Св. Седмочисленици"Хигиенист/ка110.05.2022;16:00029876370
29.04.2022ДГ 82 "Джани Родари"Помощник възпитател112.05.2022;029343881
27.04.2022ДГ 178 "Сребърно копитце"Помощник възпитател113.05.2022;028746110
27.04.202255 СУ "Петко Каравелов"Секретар103.05.2022;028771297
27.04.202255 СУ "Петко Каравелов"ЗДАСД103.05.2022;028771297
27.04.202281 СУ "Виктор Юго"Хигиенист310.05.2022;029745506
27.04.202281 СУ "Виктор Юго"Счетоводител - ТРЗ109.05.2022;029745506
27.04.202281 СУ "Виктор Юго"Служител човешки ресурси109.05.2022;029745506
27.04.2022ДГ 171 "Свобода"Работник кухня105.05.2022;0888105103
27.04.2022ДГ 171 "Свобода"Общ работник105.05.2022;0888105103
27.04.2022ДГ 171 "Свобода"Детски учител105.05.2022;0888105103
27.04.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Хигиенист0.511.05.2022;16:000876134138
27.04.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Хигиенист111.05.2022;16:000876134138
27.04.2022ДГ 175 "Слънчеви лъчи"Помощник възпитател230.05.2022;0884801589
27.04.2022ДГ 175 "Слънчеви лъчи"Медицинска сестра230.05.2022;0884801589
27.04.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Системен администратор - срочен договор за една година110.05.2022;029521170
27.04.2022116 ОУ "Паисий Хилендарски"Учител по АЕ105.05.2022;0884801749
27.04.2022ДГ 102 "Кременица"Детски учител113.05.2022;17:00 029917249
0879042872
27.04.2022ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител по РЕ- лектор103.06.2022; 0888721101
+35928658101
27.04.2022ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител по РЕ103.06.2022; 0888721101
+35928658101
27.04.202230 СУ "Братя Миладинови"Чистачка105.05.2022; 028221785
26.04.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител подготвителна група129.04.2022; 15:000884087506
26.04.2022ДГ 69 "Жар Птица"Пом. възпитател205.05.2022; 15:000884801488
028402628
26.04.2022134 СУ "Д. Дебелянов"Чистач
Хигиенист
103.05.2022; 16:00029310686
26.04.2022ПГ по електротехника и автоматикаОгнян/портиер131.05.2022; 16:00028956911
028956933
26.04.202223 СУ "Фредерик Жолио Кюри"Учител по химия105.05.2022; 17:00029441121
26.04.202281 СУ "Виктор Юго"Ръководител компютърен кабинет109.05.2022; 02029745506
26.04.2022ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител в начален етап по РЕ131.05.2022; 0888721101
+35928658101
26.04.2022ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител в начален етап по АЕ131.05.2022; 0888721101
+35928658101
26.04.2022НПГПТО "М. В. Ломоносов"Хигиенист /по заместване/129.04.2022; 14:00028056949
20.04.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по ИЕ0.528.04.2022; 14:00029203023
20.04.2022ЦСОП "Димитър Кацаров"Логопед103.05.2022; 0894724637
20.04.202249 ОУ "Бенито Хуарес"Учител в ЦОУД104.05.2022; 028472240
19.04.202279 СУ "Индира Ганди"Учител по математика и информационни технологии228.04.2022; 16:000884801708
19.04.202241 ОУ "Свети Патриарх Евтимий"Чистачка226.04.2022; 16:00029890127
19.04.2022ПГСС "Бузема"Общ работник129.04.2022; 16:00028563458
19.04.2022ПГЕБ "Асен Златаров"Хигиенист121.04.2022; 16:00028575027
19.04.2022ПГЕБ "Асен Златаров"Учител по БЕЛ120.04.2022; 028575027
19.04.2022ЧОУ "Джани Родари"Готвач детска кухня130.04.2022; 0896769230
19.04.2022ЧОУ "Джани Родари"Помощник-кухня130.04.2022; 0896769230
19.04.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по история и география130.04.2022; 0896769230
19.04.2022ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист130.04.2022; 0896769230
19.04.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по математика130.04.2022; 0896769230
19.04.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ130.04.2022; 0896769230
18.04.202276 ОУ "Уилям Сароян"Хигиенист121.04.2022; 029874344
029319388
18.04.2022ДГ 167 "Малкият принц"Помощник готвач110.05.2022; 029531757
15.04.2022ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Мед. сестра в детска ясла127.04.2022; 14:00029791765
15.04.2022ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник-възпитател127.04.2022; 14:00029791765
15.04.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по китайски език229.04.2022; 16:00029878045
029880301
15.04.2022ДГ 93 "Чуден свят"Помощник-възпитател210.05.2022; 0876982700
14.04.2022122 ОУ "Николай Лилиев"Хигиенист115.06.2022; 028664895
14.04.20225 ОУ "Иван Вазов"Чистач/ хигиенист115.05.2022; 10:000884801665
14.04.20225 ОУ "Иван Вазов"Чистач/ хигиенист0,515.05.2022; 10:000884801665
14.04.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Главен счетоводител0,520.04.2022; 11:00028739500
14.04.202232 СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"Учител ЦДО118.04.2022; 029874358
14.04.2022ДГ 157 "Детска Стряха"Ресурсен учител121.04.2022; 16:00029917376
14.04.202239 СУ „Петър Динеков“ Учител по информатика и информационни технологии 118.04.2022; 14:00028859019
14.04.202239 СУ „Петър Динеков“ ЗДАСД 118.04.2022; 14:00028859019
13.04.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦОУД, начален етап129.04.2022; 17:000882615044
0884801720
12.04.2022ЧНУ "Светилник"Предучилищен учител229.04.2022;0895566940
12.04.2022ЧНУ "Светилник"Начален учител329.04.2022;0895566940
12.04.202261 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Педагогически съветник129.04.2022;0884801719
12.04.2022ДГ 82 "Джани Родари"Помощник-възпитател115.04.2022;029343881
12.04.2022ДГ 82 "Джани Родари"Помощник на учителя115.04.2022;029343881
11.04.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ИЦ121.04.2022;0884801431
11.04.202282 ОУ "Васил Априлов"Учител по математика1.529.04.2022;0884801641
11.04.2022ДГ 108 "Детско царство"Учител /по заместване/121.04.2022;15:00029791512
11.04.202268 СУ "Ака. Никола Обрешков"Учител по Технологии и предприемачество0.515.04.2022;16:00029785059
11.04.202268 СУ "Ака. Никола Обрешков"ЗАС115.04.2022;16:00029785059
11.04.2022129 ОУ "Антим I"Библиотекар118.04.2022;16:00029444115
11.04.2022ДГ 154 "Сбъдната мечта"Учител129.04.2022;028722435
11.04.2022ДГ 154 "Сбъдната мечта"Помощник възпитател129.04.2022;028722435
11.04.202238 ОУ "Васил Априлов"Чистач126.04.2022;0884334111
11.04.202255 СУ "Петко Каравелов"ЗАС115.04.2022;028771297
11.04.202255 СУ "Петко Каравелов"Тех. Изпълнител115.04.2022;028771297
11.04.2022ДГ 132 "Светлина"Детски учител121.04.2022;16:300884477560
11.04.2022ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Медицинска сестра в детска ясла114.04.2022;14:00029791765
11.04.2022ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник готвач114.04.2022;14:00029791765
11.04.2022ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник възпитател114.04.2022;14:00029791765
11.04.2022ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Учител /по заместване/114.04.2022;14:00029791765
07.04.2022ДГ 179 "Синчец"Медицинска сестра121.04.2022;16:000884801578
07.04.20221 СУ Пенчо П. Славейков"Общ работник-подържане на сгради115.04.2022;16:00029835363
07.04.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Домакин118.04.2022;15:00028284530
028221065
028221066
07.04.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Главен технически сътрудник118.04.2022;15:00028284530
028221065
028221066
05.04.2022138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по биология112.04.2022;028720627
05.04.202234 ОУ "Стою Шишков"Общ работник118.04.2022;17:00028594131
05.04.202234 ОУ "Стою Шишков"Хигиенист118.04.2022;17:00028594131
05.04.2022ДГ 96 "Росна китка"Медицинска сестра215.04.2022;15:00029791487
05.04.2022ДГ 96 "Росна китка"Учител115.04.2022;15:00029791487
05.04.2022ДГ 69 "Жар Птица"Помощник възпитател229.04.2022;15:000884801488
028402628
05.04.20227 СУ "Св. Седмочисленици"Хигиенист113.04.2022; 029876370
05.04.2022ДГ 45 "Алиса"ЗАС111.04.2022; 14:000885208968
05.04.20221 СУ "Печо П. Славейков"Библиотекар115.04.2022; 16:00029835363
05.04.202229 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по музика - 80 ч.110.04.2022; 028319119
028310170
028313020
05.04.2022ДГ 67 "Чучулига"ЗАС114.04.2022; 0884801413
05.04.2022ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист112.04.2022; 0896769230
05.04.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по математика112.04.2022; 0896769230
05.04.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ112.04.2022; 0896769230
04.04.202220 ОУ "Тодор Минков"Начален учител0.530.05.2022; 16:300879121492
04.04.2022СУ "Ген. Владимир Стойчев"Ръководител, информационни и комуникационни технологии и системи за управление114.04.2022; 16:00029733507
04.04.20221 СУ "Пенчо П. Славейков"Ръководител, информационни и комуникационни технологии и системи за управление115.04.2022; 16:00029835363
04.04.202229 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по БЕЛ107.04.2022; 028319119
028310170
028313020
04.04.2022ДГ 85 "Родина"Помощник възпитател108.04.2022; 0884801414
04.04.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Системен администратор114.04.2022; 029521170
04.04.202296 СУ "Лев Николаевич Толстой"Учител по човекът и природата113.04.2022; 0876771308
0876561090
04.04.2022144 СУ "Народни будители"Учител по ИЕ106.04.2022; 028770173
028774052
028774457