Свободни работни места

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Възможност за украинците, желаещи да работят като учители в България

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дата на публикуванеОбразователна институцияСвободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №15)Брой свободни работни места за длъжносттаКраен срок за подаване на документи (дата/ час)Телефон за контакт
02.06.202374 СУ "Гоце Делчев"Учител по БЗО и ХООС130.06.2023; 15:00029346617
029346619
02.06.202374 СУ "Гоце Делчев"Учител по АЕ130.06.2023; 15:00029346617
029346619
02.06.202374 СУ "Гоце Делчев"Учител по Математика130.06.2023; 15:00029346617
029346619
02.06.2023ДГ 188 "Вяра, Надежда и Любов"Помощник възпитател330.06.2023; 028740056
02.06.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Хигиенист120.06.2023; 029556252
02.06.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител ЦОУД120.06.2023; 029556252
02.06.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Начален учител120.06.2023; 029556252
02.06.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по Математика120.06.2023; 029556252
02.06.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по ФА120.06.2023; 029556252
02.06.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по АЕ120.06.2023; 029556252
02.06.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по ИЦ и ГИ120.06.2023; 029556252
02.06.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по БЕЛ120.06.2023; 029556252
02.06.2023Първа АЕГУчител по ИЕ115.06.2023; 15:00029442181
02.06.2023Първа АЕГУчител по Математика215.06.2023; 15:00029442181
02.06.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник възпитател114.06.2023; 14:00029791765
02.06.2023НФСГУчител по НЕ119.06.2023; 0876643185
02.06.2023НФСГХигиенист112.06.2023; 0876643185
02.06.2023НФСГПортиер112.06.2023; 0876643185
02.06.2023ДГ 73 "Маргарита"Учител по Музика0.509.06.2023; 16:000876643185
02.06.202351 СУ "Елисавета Багряна"Учител по ХООС109.06.2023; 029520545
02.06.202351 СУ "Елисавета Багряна"Учител по НЕ0.526.06.2023; 029520545
02.06.202351 СУ "Елисавета Багряна"Начален учител в ЦОУД113.06.2023; 029520545
02.06.202319 СУ "Елин Пелин"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап /по заместване/120.06.2023; 029523016
029522484
02.06.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Учител по ФВС120.06.2023; 028664895
02.06.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Учител по история120.06.2023; 028664895
02.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Начален учител209.06.2023; 028771297
02.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител ЦДО209.06.2023; 028771297
02.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по история и цивилизации109.06.2023; 028771297
02.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по АЕ109.06.2023; 028771297
02.06.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИТ109.06.2023; 028771297
02.06.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Риководител направление ИКТ123.06.2023; 16:00029733507
0894681325
02.06.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по Математика123.06.2023; 16:00029733507
0894681325
02.06.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по ФА123.06.2023; 16:00029733507
0894681325
02.06.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по ФА0.523.06.2023; 16:00029733507
0894681325
02.06.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Зам. директор, УД123.06.2023; 16:00029733507
0894681325
02.06.2023ДГ 138 "Приятели"Пом. възпитател 223.06.2023; 14:000884801716
02.06.2023ДГ 138 "Приятели"Пом. възпитател в ясла0.523.06.2023; 14:000884801716
02.06.2023ДГ 138 "Приятели"Учител в ДГ223.06.2023; 14:000884801716
02.06.202332 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по АЕ120.06.2023; 029874358
02.06.202332 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по РЕ220.06.2023; 029874358
02.06.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител по КМИТ220.06.2023; 029203488
02.06.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител по Математика120.06.2023; 029203488
02.06.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител в ГЦОУД /по заместване/220.06.2023; 029203488
02.06.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител по БЕЛ /по заместване/120.06.2023; 029203488
02.06.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител в ЦДО116.06.2023; 029521179
02.06.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по ХООС и БЗО0.516.06.2023; 029521179
02.06.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по Математика116.06.2023; 029521179
02.06.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по БЕЛ116.06.2023; 029521179
02.06.2023118 СУ "Акад. Л. Стоянов"Учител по Спортна подготовка116.06.2023; 0878380429
02.06.2023118 СУ "Акад. Л. Стоянов"Учител по АЕ216.06.2023; 0878380429
02.06.2023118 СУ "Акад. Л. Стоянов"Учител по ИТ216.06.2023; 0878380429
02.06.2023118 СУ "Акад. Л. Стоянов"Учител в група за ЦОУД316.06.2023; 0878380429
01.06.202334 ОУ "Стою Шишков"Хигиенист115.06.2023; 028594131
01.06.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител ХООС, БЗО, ФА115.06.2023; 028594131
01.06.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител ИТ115.06.2023; 028594131
01.06.202334 ОУ "Стою Шишков"Учител ГЦОУД215.06.2023; 028594131
01.06.202335 СЕУ "Добри Войников"Учител по РЕ115.06.2023; 029633731
028661060
01.06.2023ДГ 86 "Асен Босев"Детски учител115.06.2023; 14:00028261119
01.06.202395 СУ "Проф. Иван Шишман"Учител в ГЦОУД126.06.2023; 12:00029450365
01.06.202395 СУ "Проф. Иван Шишман"Учител по Математика и ИТ122.06.2023; 12:00029450365
01.06.202395 СУ "Проф. Иван Шишман"Учител по Музика119.06.2023; 12:00029450365
01.06.202395 СУ "Проф. Иван Шишман"Учител по АЕ116.06.2023; 12:00029450365
01.06.202395 СУ "Проф. Иван Шишман"Учител по ХООС и БЗО108.06.2023; 12:00029450365
01.06.202395 СУ "Проф. Иван Шишман"Учител по ИИ107.06.2023; 12:00029450365
01.06.202395 СУ "Проф. Иван Шишман"Учител по ФВС105.06.2023; 12:00029450365
01.06.2023145 ОУ "Симеон Радев"Учител ЦОУД105.06.2023; 028774136
01.06.2023ДГ 174 "Фют"Готвач в ДГ129.06.2023; 028621090
0884801536
01.06.2023ДГ 63 "Слънце"Учител ДГ130.06.2023; 0886648784
029367091
01.06.2023ДГ 63 "Слънце"Мед. сестра /акушерка230.06.2023; 0886648784
029367091
01.06.2023ДГ 63 "Слънце"Учител ДЯ130.06.2023; 0886648784
029367091
01.06.2023ДГ 63 "Слънце"Помощник възпитател130.06.2023; 0886648784
029367091
01.06.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по Драма130.06.2023; 0876360008
01.06.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител Спорт0.530.06.2023; 0876360008
01.06.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител Социални науки130.06.2023; 0876360008
01.06.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по АЕ130.06.2023; 0876360008
01.06.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Асистент учител по Математика130.06.2023; 0876360008
01.06.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по Математика0.530.06.2023; 0876360008
01.06.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по История и култури130.06.2023; 0876360008
01.06.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по Природни науки130.06.2023; 0876360008
01.06.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по Музика130.06.2023; 0876360008
01.06.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по ИИ130.06.2023; 0876360008
01.06.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител в начален етап130.06.2023; 0876360008
01.06.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Помощник учител130.06.2023; 0876360008
01.06.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по АЕ в начален етап130.06.2023; 0876360008
01.06.2023ДГ 155 "Веселина"Готвач130.06.2023; 16:00028700538
01.06.2023ДГ 155 "Веселина"Учител 130.06.2023; 16:00028700538
01.06.202361 ОУ "Св. Св. Кирил и Методи"Учител по ТП123.06.2023; 17:000884801719
01.06.202361 ОУ "Св. Св. Кирил и Методи"Учител по Математика123.06.2023; 17:000884801719
01.06.202361 ОУ "Св. Св. Кирил и Методи"Учител по ИЦ123.06.2023; 17:000884801719
01.06.202361 ОУ "Св. Св. Кирил и Методи"Хигиенистка123.06.2023; 17:000884801719
01.06.202397 СУ "Братя Миладинови"Учител ЦДО123.06.2023; 028140514
028140510
01.06.202397 СУ "Братя Миладинови"Учител по НЕ123.06.2023; 028140514
028140510
01.06.202397 СУ "Братя Миладинови"Учител по Икономически дисциплини в професионални паралелки123.06.2023; 028140514
028140510
01.06.202397 СУ "Братя Миладинови"Учител по ИЦ123.06.2023; 028140514
028140510
01.06.202397 СУ "Братя Миладинови"Учител по Математика123.06.2023; 028140514
028140510
01.06.2023ЧОУ "Светлина"Учител по Природни науки115.06.2023; 0895270431
01.06.2023ЧОУ "Светлина"Учител по БЕЛ115.06.2023; 0895270431
01.06.2023ЧОУ "Светлина"Учител по Математика115.06.2023; 0895270431
01.06.2023ЧОУ "Светлина"Начален учител115.06.2023; 0895270431
01.06.2023ДГ 73 "Маргарита"Учител109.06.2023; 16:000876643185
01.06.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Помощник възпитател231.07.2023; 028746110
01.06.202320 ОУ "Тодор Минков"Учител по НЕ228.06.2023; 0879121492
01.06.2023ЧДГ "Джани Родари"Шофьор категория Б111.06.2023; 0896769239
01.06.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител по музика111.06.2023; 0896769239
01.06.2023ЧДГ "Джани Родари"Педагог ясла111.06.2023; 0896769239
01.06.2023ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра в група111.06.2023; 0896769239
01.06.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател111.06.2023; 0896769239
01.06.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ111.06.2023; 0896769239
01.06.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по ИИ111.06.2023; 0896769230
01.06.2023ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист111.06.2023; 0896769230
01.06.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител подготвителен клас111.06.2023; 0896769230
01.06.2023ЧОУ "Джани Родари"Начален учител111.06.2023; 0896769230
30.05.2023ДГ 127 "Слънце"Помощник-възпитател230.06.2023; 15:00029589291
30.05.2023НУКК-Горна БаняУчител по история и цивилизация /и география/115.07.2023; 029048260
029048240
0895359100
30.05.2023НУКК-Горна БаняУчител по ХООС115.07.2023; 029048260
029048240
0895359100
30.05.2023НУКК-Горна БаняУчител по БЗО115.07.2023; 029048260
029048240
0895359100
30.05.2023НУКК-Горна БаняУчител НЕОО ЦДО /занималня/215.07.2023; 029048260
029048240
0895359100
30.05.2023НУКК-Горна БаняУчител НЕОО 1-4 клас115.07.2023; 029048260
029048240
0895359100
30.05.2023НУКК-Горна БаняУчител по Математика и информатика115.07.2023; 029048260
029048240
0895359100
30.05.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по Математика102.06.2023; 16:00028622966
30.05.2023153 СУ "Неофит Рилски"Хигиенист126.06.2023; 0879848316
30.05.2023153 СУ "Неофит Рилски"Педагогически съветник126.06.2023; 0879848316
30.05.2023153 СУ "Неофит Рилски"Учител по ГИ126.06.2023; 0879848316
30.05.2023153 СУ "Неофит Рилски"Учител по ХООС126.06.2023; 0879848316
30.05.2023153 СУ "Неофит Рилски"Учител по ФА126.06.2023; 0879848316
30.05.2023153 СУ "Неофит Рилски"Учител по БЗО126.06.2023; 0879848316
30.05.2023153 СУ "Неофит Рилски"Учител по АЕ126.06.2023; 0879848316
30.05.2023153 СУ "Неофит Рилски"Учител по ИТ126.06.2023; 0879848316
30.05.2023153 СУ "Неофит Рилски"Учител по Математика126.06.2023; 0879848316
30.05.2023127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по ХООС /+ЧП/ с английски език и/или испански116.06.2023; 16:300884334114
30.05.2023127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по ИЦ и ГИ с испански език116.06.2023; 16:300884334114
30.05.2023127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по Информатика и ИТ 116.06.2023; 16:300884334114
30.05.2023127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по ИТ /+КМИТ/116.06.2023; 16:300884334114
30.05.2023127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по ИЕ /по заместване/116.06.2023; 16:300884334114
30.05.2023127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по ИЕ216.06.2023; 16:300884334114
30.05.20235 ОУ "Иван Вазов"Чистач / Хигиенист0.512.06.2023; 10:000884801665
30.05.20235 ОУ "Иван Вазов"Чистач / Хигиенист112.06.2023; 10:000884801665
30.05.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по АЕ112.06.2023; 10:000884801665
30.05.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по ИИ и ТП112.06.2023; 10:000884801665
30.05.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по Физика112.06.2023; 10:000884801665
30.05.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител ГЦОУД /начален етап/112.06.2023; 10:000884801665
30.05.2023ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Чистач/ Хигиенист107.06.2023; 14:00029831434
30.05.2023ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Технически организатор107.06.2023; 14:00029831434
30.05.202357 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по ХООС109.06.2023; 0886656260
0887701848
30.05.202357 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по АЕ109.06.2023; 0886656260
0887701848
30.05.202357 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по ИЦ109.06.2023; 0886656260
0887701848
30.05.202357 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по Математика109.06.2023; 0886656260
0887701848
29.05.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител по БЕЛ /по заместване до 30.06.2023 г./101.06.2023; 16:000889450991
29.05.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Експерт информационно осигуряване130.05.2023; 17:00028739500
29.05.2023ДГ 127 "Слънце"Учител230.05.2023; 15:00029589291
29.05.2023ДГ 11 "Мики Маус"Учител131.08.2023;028742041
028749089
0877606475
29.05.2023ДГ 11 "Мики Маус"Учител131.08.2023;028742041
028749089
0877606475
29.05.2023ДГ 88 "Вяра, Надежда и любов"Помощник готвач130.06.2023;028740056
29.05.2023ДГ 88 "Вяра, Надежда и любов"Готвач130.06.2023;028740056
29.05.2023ДГ 93 "Чуден свят"Работник кухня120.06.2023;0876982700
29.05.2023ДГ 93 "Чуден свят"Учител220.06.2023;0876982700
29.05.2023ДГ 93 "Чуден свят"Помощник възпитател220.06.2023;0876982700
29.05.2023ДГ 53 "Дядовата ръкавичка"Помощник възпитател - яслаена група109.06.2023;028322176
26.05.2023ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител в начален етап123.06.2023;0888721101
0876775852
26.05.2023140 СУ "Иван Богоров"Технически секретар109.06.2023;029346449
029346450
029343373
26.05.2023140 СУ "Иван Богоров"Хигиенисти309.06.2023;029346449
029346450
029343373
26.05.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по РЕ109.06.2023;029346449
029346450
029343373
26.05.2023140 СУ "Иван Богоров"ЗД учебна дейност109.06.2023;029346449
029346450
029343373
26.05.2023140 СУ "Иван Богоров"ЗД по приобщаващо образование109.06.2023;029346449
029346450
029343373
26.05.2023140 СУ "Иван Богоров"Ресурсен учител209.06.2023;029346449
029346450
029343373
26.05.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител начален етап809.06.2023;029346449
029346450
029343373
26.05.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по География и История109.06.2023;029346449
029346450
029343373
26.05.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по ФВС109.06.2023;029346449
029346450
029343373
26.05.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по Графичен дизайн109.06.2023;029346449
029346450
029343373
26.05.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по Математика109.06.2023;029346449
029346450
029343373
26.05.2023140 СУ "Иван Богоров"Учител по БЕЛ /по заместване/209.06.2023;029346449
029346450
029343373
26.05.202330 СУ "Братя Миладинови"Учител по ИИ109.06.2023;028221785
26.05.202330 СУ "Братя Миладинови"Учител по ИЕ109.06.2023;028221785
26.05.202330 СУ "Братя Миладинови"Учител в начален етап с испанки език109.06.2023;028221785
26.05.202330 СУ "Братя Миладинови"Учител по география и икономика109.06.2023;028221785
26.05.202330 СУ "Братя Миладинови"Учител по математика209.06.2023;028221785
26.05.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Експерт информационно осигуряване130.05.2023;028739500
23.05.2023171 ОУ "Стоил Попов"Учител по ТП и ИИ123.06.2023;0884801734
23.05.2023171 ОУ "Стоил Попов"Учител по БЕЛ и ИЦ123.06.2023;0884801734
23.05.2023171 ОУ "Стоил Попов"Учител по ГИ123.06.2023;0884801734
23.05.2023171 ОУ "Стоил Попов"Учител по АЕ223.06.2023;0884801734
23.05.2023171 ОУ "Стоил Попов"Учител начален етап ЦОУД223.06.2023;0884801734
23.05.2023171 ОУ "Стоил Попов"Учител начален етап123.06.2023;0884801734
23.05.202318 СУ "Уилям Гладстон"Психолог119.06.2023;17:00029880301
23.05.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител по АЕ119.06.2023;17:00029880301
23.05.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител по ЦОУД /по заместване/119.06.2023;17:00029880301
23.05.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител по ФЕ119.06.2023;17:00029880301
23.05.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител по КорЕ /по заместване/119.06.2023;17:00029880301
23.05.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител по математика219.06.2023;17:00029880301
23.05.2023ДГ 108 "Детско Царство"Детегледач107.06.2023;16:000889611041
23.05.2023ДГ 108 "Детско Царство"Помощник възпитател107.06.2023;16:00029791512
23.05.2023118 СУ "Академик Людмил Стоянов"Работник подръжка105.06.2023;0878380429
22.05.2023145 ОУ "Симеон Радев"Учител в група за ЦОУД /по заместване/205.06.2023;028774136
22.05.2023ДГ 185 "Звездичка"Помощник възпитател - яслена група231.05.2023;0884801505
22.05.2023ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист129.05.2023;0896769230
22.05.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител подготвителен клас129.05.2023;0896769230
22.05.2023ЧОУ "Джани Родари"Начален учител129.05.2023;0896769230
22.05.2023ЧДГ "Джани Родари"Педагог в ясла129.05.2023;0896769239
22.05.2023ЧДГ "Джани Родари"Мед. сестра в група129.05.2023;0896769239
22.05.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател129.05.2023;0896769239
22.05.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ129.05.2023;0896769239
22.05.202324 СУ "П. К. Яворов"Майстор по ремонт и поддръжка126.05.2023;029457396
22.05.2023ДГ 167 "Малкият принц"Готвач113.06.2023;10:00029531757
19.05.2023ДГ 78 "Детски свят"Учител222.06.2023;0879155123
19.05.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Учител ЦДО109.06.2023;028664895
19.05.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Зам. директор АСД119.06.2023;028664895
19.05.2023ДГ 38 "Дора Габе"Общ работник131.05.2023;15:00029387164
0886906177
19.05.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по ХООС0.529.05.2023;14:00029203023
19.05.2023133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по Математика и информатика126.05.2023;16:00029881131
19.05.202333 ЕГ "Света София"Заместник-директор учебна дейност - ЗДУД116.06.2023;12:00029964202
19.05.202333 ЕГ "Света София"Завеждащ административна служба - ЗАС116.06.2023;12:00029964202
19.05.2023ДГ 103 "Патиланско царство"Учител109.06.2023;029452798
19.05.2023102 ОУ "Панайот Волов"Хигиенист101.06.2023;029381073
029382654
19.05.2023ДГ 198 "Косе Босе"Медицинска сестра131.05.2023;16:000884200659
0876731518
19.05.2023ДГ 198 "Косе Босе"Детегледач - яслена група131.05.2023;16:000884200659
0876731518
18.05.2023ДГ 99 "Брезичка"Учител 230.06.2023;14:000888486157
0888820510
18.05.202333 ЕГ "Света София"Учител по ФВС116.06.2023;12:00029964202
18.05.202333 ЕГ "Света София"Учител по ФЕ116.06.2023;12:00029964202
18.05.202333 ЕГ "Света София"Учител по АЕ216.06.2023;12:00029964202
18.05.202333 ЕГ "Света София"Учител по РЕ116.06.2023;12:00029964202
18.05.202333 ЕГ "Света София"Учител по Математика116.06.2023;12:00029964202
18.05.2023ДГ 199 "Сарагоса"Помощник готвач116.06.2023;16:000884801465
18.05.2023ДГ 199 "Сарагоса"Работник кухня116.06.2023;16:000884801465
18.05.2023ДГ 199 "Сарагоса"Общ работник0.516.06.2023;16:000884801465
18.05.2023ДГ 199 "Сарагоса"Учител116.06.2023;16:000884801465
18.05.2023ДГ 97 "Изгрев"Логопед0.509.06.2023;16:00028720102
18.05.2023ДГ 97 "Изгрев"Помощник възпитател109.06.2023;16:00028720102
18.05.2023ДГ 165 "Латинка"Помощник възпитател129.05.2023;16:00028720102
17.05.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по ЧП и ФА - лектор (556 ч.)109.06.2023;029881713
17.05.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Домакин /по заместване/131.05.2023;029881713
17.05.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по НЕ - лектор (102 ч.)109.06.2023;029881713
17.05.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по РЕ - лектор (204 ч.)109.06.2023;029881713
17.05.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Учител в ГЦОУД409.06.2023;029881713
17.05.2023ЧПСУ "Свети Наум"Учител по ФА и ХООС с АЕ102.06.2023;029590141
17.05.2023ЧПСУ "Свети Наум"Учител по ГИ и ИЦ с АЕ102.06.2023;029590141
17.05.2023ЧПСУ "Свети Наум"Начален учител с английски102.06.2023;029590141
17.05.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Ръководител на Национални програми и проекти131.05.2023;029521170
17.05.2023ДГ 112 "Детски свят"Помощник на учителя129.05.2023;15:300884810659
17.05.2023ДГ 112 "Детски свят"Помощник възпитател229.05.2023;15:300884810659
17.05.202390 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Технически секретар129.05.2023;17:000282550854
17.05.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по БЕЛ129.05.2023;0884087506
16.05.2023ЧСУ "Роналд Лаудер"Учител по БЕЛ101.06.2023;0888381156
16.05.2023ЧСУ "Роналд Лаудер"Ресурсен учител101.06.2023;0888381156
16.05.2023ЧСУ "Роналд Лаудер"Учител в ПГ101.06.2023;0888381156
16.05.2023ЧСУ "Роналд Лаудер"Начален учител101.06.2023;0888381156
16.05.2023ЧСУ "Роналд Лаудер"Учител по Математика101.06.2023;0888381156
16.05.2023ДГ 82 "Джани Родари"Общ работник0.531.05.2023;14:30029343881
16.05.2023ДГ 82 "Джани Родари"Портиер131.05.2023;14:30029343881
16.05.2023СУУУСУчител по Информационни технологии129.05.2023;028556117
16.05.2023ПГ по телекомуникацииУчител по Философия129.05.2023;028611160
16.05.2023ДГ 80 "Приказна калина"Работник кухня125.05.2023;028595017
028598170
0879609577
16.05.202376 ОУ "Уилям Сароян"Учител по ФВС119.05.2023;029874344
029319388
15.05.2023ДГ 47 "Незабравка"Работник кухня /помощник готвач101.08.2023;028249276
15.05.2023ДГ 47 "Незабравка"Помощник възпитател201.08.2023;028249276
15.05.202373 СУ "Вл. Граматик"Касиер-домакин131.05.2023;028599510
15.05.202381 СУ "Виктор Юго"Хигиенист130.05.2023;029745506
15.05.202381 СУ "Виктор Юго"Работник-подръжка130.05.2023;029745506
15.05.202381 СУ "Виктор Юго"Експерт информационно обслужване - 4 часа130.05.2023;029745506
15.05.2023177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител - начален етап130.06.2023;0876972244
15.05.2023177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по БЗО и ХООС130.06.2023;0876972244
15.05.2023177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по БЕЛ130.06.2023;0876972244
12.05.2023143 ОУ "Георги Бенковски"Хигиенист119.05.2023;028465167
12.05.2023143 ОУ "Георги Бенковски"Учител по БЕЛ119.05.2023;028465167
12.05.2023143 ОУ "Георги Бенковски"Учител в група за ЦОУД119.05.2023;028465167
12.05.2023ДГ 194 "Милувка"Учител126.06.2023;14:300884801432
028310324
12.05.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Общ работник131.05.2023;029381021
12.05.2023ДГ 179 "Синчец"Готвач123.05.2023;13:000884801578
12.05.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник възпитател219.05.2023;14:00029791765
12.05.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Учител119.05.2023;14:00029791765
12.05.2023ДГ 1 "Червената шапчица"Касиер-домакин131.05.2023;16:000884801435
0877340542
028317017
12.05.2023139 ОУ "Захарий Круша"Учител по Биология и ТП /технология и предприемачество/0.531.05.2023;028867641
12.05.2023139 ОУ "Захарий Круша"Психолог131.05.2023;028667641
12.05.2023139 ОУ "Захарий Круша"Учител начален етап131.05.2023;028667641
12.05.2023139 ОУ "Захарий Круша"Учител в ЦОУД131.05.2023;028667641
12.05.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител по РЕ116.05.2023;16:000889450991
10.05.2023НГПИ "Свети лука"Учител по ИЕ116.06.2023;15:00029319050
10.05.2023ДГ 187 "Жар птица"Помощник възпитател /по заместване/129.06.2023;0884801566
10.05.2023ДГ 193 "Славейче"Общ работник131.05.2023;028623049
10.05.2023ЧСУЧП "Абрахам Линкълн"Учител по математика и КМИТ131.05.2023;16:000888609079
10.05.2023ЧОУ "Фюжън"Начален учител230.05.2023;0887972860
10.05.2023ЧСУ "П. Р. Славейков"Административен секретар126.05.2023;0894480788
10.05.2023ПГ по транспортУчител по ГИ и ИЦ /по заместване/123.05.2023;029732657
029732855
10.05.2023НФСГХигиенист117.05.2023;028662013
10.05.2023НФСГПортиер117.05.2023;028662013
10.05.202323 СУ "Фредерик Жолио Кюри"Хигиенист117.05.2023;17:00029441121
0882003728
10.05.2023ДГ 194 "Милувка"Помощник възпитател /по заместване/115.05.2023;14:300884801432
10.05.2023ДГ 194 "Милувка"Помощник възпитател /по заместване/115.05.2023;14:300884801432
10.05.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител занималня115.05.2023;0896769230
09.05.202336 СУ "Максим Горки"Чистач116.05.2023;16:00028586148
0879609570
09.05.202336 СУ "Максим Горки"Библиотекар116.05.2023;16:00028586148
0879609570
09.05.202336 СУ "Максим Горки"Домакин116.05.2023;16:00028586148
0879609570
09.05.2023ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист115.05.2023;0896769230
09.05.2023ЧОУ "Джани Родари"Миячка115.05.2023;0896769230
09.05.2023ЧОУ "Джани Родари"Работник кухня115.05.2023;0896769230
09.05.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по ИИ115.05.2023;0896769230
09.05.2023ЧОУ "Джани Родари"Начален учител115.05.2023;0896769230
09.05.2023ЧДГ "Джани Родари"Шофьор категория - Б115.05.2023;0896769239
09.05.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател115.05.2023;0896769239
09.05.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ115.05.2023;0896769239
09.05.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител-лектор по НЕ112.05.2023;14:000889450991
04.05.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по БЕЛ112.05.2023;14:000884087506
04.05.2023ЧПГСИ "Акатамус"Административен секретар131.05.2023;0894422322
04.05.2023ДГ 167 "Малкият принц"Помощник възпитател119.05.2023;029531757
04.05.2023ДГ 167 "Малкият принц"Готвач119.05.2023;029531757
04.05.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Заместник-директор, учебна дейност по иновации, технологии и проектни дейности117.05.2023;029556252
04.05.2023ДГ 63 "Слънце"Мед. сестра ДЯ131.05.2023;0886648784
029367091
04.05.2023ДГ 63 "Слънце"Учител ДЯ131.05.2023;0886648784
029367091
04.05.2023ДГ 63 "Слънце"Помощник възпитател131.05.2023;0886648784
029367091
04.05.2023ДГ 15 "Чучулига"Помощник възпитател125.05.2023;029387138
04.05.2023192 СУ "Христо Ботев"Ресурсен учител112.05.2023;029922093
04.05.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник-възпитател110.05.2023;14:00029791765
04.05.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Учител 110.05.2023;14:00029791765
04.05.202320 ОУ "Тодор Минков"Учител по НЕ /по заместване/109.05.2023;16:300879121492
02.05.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Хигиенист126.05.2023;029201203
0877004456
02.05.202330 СУ "Братя Миладинови"Главен счетоводител110.05.2023;028221785
02.05.202330 СУ "Братя Миладинови"Завеждащ административна служба110.05.2023;028221785
02.05.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по физика105.05.2023;028747109
028777144
28.04.202341 ОУ "Свети Патриарх Евтимий"Чистачка /по заместване/105.05.2023;16:00029890127
28.04.202341 ОУ "Свети Патриарх Евтимий"Чистачка105.05.2023;16:00029890127
28.04.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по БЕЛ126.05.2023;0877300522
0894377903
28.04.2023ЧОУ "Куест"Учител в начален етап223.05.2023;0894422322
28.04.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Детегледачка в яслена група112.05.2023;14:000884341939
28.04.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник възпитател112.05.2023;14:000884341939
27.04.2023ДГ 127 "Слънце"Учител226.05.2023;15:00029589291
27.04.2023ДГ 31 "Люлин"Работник кухня105.05.2023;16:000884801691
27.04.2023ДГ 31 "Люлин"Помощник готвач105.05.2023;16:000884801691
27.04.2023145 ОУ "Симеон Радев"Заместник директор по УД / с пълна норма преподавателска работа по география и история102.05.2023;028774136
27.04.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по БЕЛ102.05.2023;14:000884087506
26.04.2023108 СУ "Никола Беловеждов"Учител начален етап117.05.2023;029784888
26.04.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Чистач/ Хигиенист112.05.2023;029381021
25.04.2023ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител по БЕЛ126.05.2023;18:000888721101
0876775852
25.04.2023ДГ 43 "Талант"Пом. възпитател225.05.2023;13:000884350947
25.04.2023ДГ 43 "Талант"Пом. кухня125.05.2023;13:000884350947
25.04.2023ДГ 13 "Калинка"Пом. възпитател119.05.2023;0882932636
25.04.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Организатор учебна канцелария128.04.2023;15:00028284530
028221065
028221066
25.04.2023ЧДГ "Германи"Пом. възпитател, яслена група219.05.2023;0878780456
25.04.2023ЧДГ "Германи"Педагог, яслена група119.05.2023;0878780456
24.04.2023ДГ 50 "Зайчето Куики"Работник кухня130.05.2023;16:00028229141
24.04.2023ДГ 50 "Зайчето Куики"Пом. готвач130.05.2023;16:00028229141
24.04.2023ДГ 50 "Зайчето Куики"Готвач130.05.2023;16:00028229141
24.04.2023ДГ 50 "Зайчето Куики"Пом. възпитател130.05.2023;16:00028229141
24.04.2023ДГ 80 "Приказна калина"Работник кухня105.05.2023;028595017
24.04.2023ЧДГ "Джани Родари"Шофьор-категория Б103.05.2023;0896769239
24.04.2023ЧДГ "Джани Родари"Педагог ясла103.05.2023;0896769239
24.04.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по АЕ /по заместване/126.04.2023;17:00029745506
21.04.2023102 ОУ "Панайот Волов"Ресурсен учител0,502.05.2023;029381073
029382654
21.04.202341 ОУ "Св. Патриарх Евтимий"Учител по музика 0,524.04.2023; 14:00029890127
21.04.2023ДГ 46 "Жива вода"Педагог - яслена група0,505.05.2023; 029611394
0884801663
21.04.2023ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист103.05.2023; 0896769230
21.04.2023ЧОУ "Джани Родари"Работник кухня103.05.2023; 0896769230
21.04.2023ЧОУ "Джани Родари"Шофьор - категория Д103.05.2023; 0896769230
21.04.2023ЧОУ "Джани Родари"Начален учител103.05.2023; 0896769230
21.04.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител занималня103.05.2023; 0896769230
21.04.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ103.05.2023; 0896769239
21.04.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник-възпитател103.05.2023; 0896769239
20.04.202318 СУ "Уилям Гладстон"Хигиенист112.05.2023; 17:00029880301
20.04.20238 СУ "Васил Левски"Учител ЦДО в прогимназиален етап /по заместване/128.04.2023; 028719035
20.04.2023ДГ 125 "Усмивка"Шофьор на лекотоварен автомобил131.05.2023; 024261128
0884171459
0884801674
20.04.2023ДГ 125 "Усмивка"Психолог131.05.2023; 024261128
0884171459
0884801674
20.04.2023ДГ 125 "Усмивка"Логопед131.05.2023; 024261128
0884171459
0884801674
20.04.2023ДГ 125 "Усмивка"Учител по музика131.05.2023; 024261128
0884171459
0884801674
20.04.2023ПГ по транспортУчител по ФВС126.04.2023; 029732657
029732855
20.04.202389 ОУ "Д-р Христо Стамболски"Учител по биология, физика и химия126.04.2023; 029790864
029790838
20.04.2023ЦПЛР-КОК-СофияКариерен консултант512.05.2023; 13:000884049123
20.04.2023ДГ 116 "Мусала"Чистач/ хигиенист102.05.2023; 028550047
20.04.2023ДГ 116 "Мусала"Медицинска сестра102.05.2023; 028550047
19.04.2023ДГ 29 "Слънце"Помощник-възпитател212.05.2023; 028706228
19.04.2023ДГ 29 "Слънце"Мед. сестра - яслена група412.05.2023; 028706228
19.04.2023ДГ 29 "Слънце"Учител112.05.2023; 028706228
19.04.2023ДГ 131Мед. сестра419.05.2023; 13:000883335131
19.04.2023ДГ 131Хигиенист119.05.2023; 13:000883335131
19.04.2023ДГ 131Помощник-възпитател119.05.2023; 13:000883335131
19.04.2023ДГ 131Детегледачка яслена група419.05.2023; 13:000883335131
19.04.2023ДГ 30 "Радецки"Мед. сестра - яслена група128.04.2023; 0884801523
19.04.2023ДГ 30 "Радецки"Помощник-възпитател128.04.2023; 0884801523
19.04.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Електротехник по ремонт и подръжка на материално-техническата база225.04.2023; 15:00028284530
028221065
028221066
19.04.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Пазач - портиер /по заместване/225.04.2023; 15:00028284530
028221065
028221066
19.04.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Домакин125.04.2023; 15:00028284530
028221065
028221066
19.04.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по математика /по заместване/125.04.2023; 15:00028284530
028221065
028221066
19.04.2023ДГ 128 "Феникс"Касиер-домакин112.05.2023; 0884801562
19.04.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Помощник на учителя0,526.04.2023; 028720537
19.04.2023105 СУ "Атанас Далчев"Учител по математика /по заместване/125.04.2023; 028620573
0876807295
19.04.2023ЧСУ "Дени Дидро"Учител по изобразително и приложно изкуство115.05.2023; 0875345764
19.04.2023ЧСУ "Дени Дидро"Помощник учител115.05.2023; 0875345764
19.04.2023ЧСУ "Дени Дидро"Начален учител115.05.2023; 0875345764
19.04.2023ЧСУ "Роналд Лаудер"Ресурсен учител108.05.2023; 0899684919
19.04.2023ЧСУ "Роналд Лаудер"Начален учител108.05.2023; 0899684919
19.04.2023ЧСУ "Роналд Лаудер"Учител в подготвителна група108.05.2023; 0899684919
19.04.2023ЧСУ "Роналд Лаудер"Учител по математика в прогимназиален етап108.05.2023; 0899684919
19.04.2023ДГ 167 "Малкият принц"Пом.-готвач103.05.2023; 029531757
19.04.2023ДГ 167 "Малкият принц"Готвач103.05.2023; 029531757
19.04.202352 ОУ "Цанко Церковски"Хигиенист125.04.2023; 028552054
0887275426
19.04.2023ДГ 194 "Милувка"Помощник-възпитател /по заместване/127.04.2023; 14:300884801432
028310324
19.04.2023ДГ 64 "Първи юни"Общ работник поддръжка123.05.2023; 0884801696
19.04.2023ДГ 64 "Първи юни"Помощник-възпитател309.05.2023; 0884801696
19.04.202390 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Учител по ФВС /по заместване/127.04.2023; 17:00028250854
19.04.2023ДГ 55 "Иглика"Домакин - ЗАТС126.04.2023;028241115
028256900
18.04.2023ДГ 71 "Щастие"Помощник възпитател219.05.2023;0884801638
18.04.2023ПГСС "Бузема"Учител по АЕ110.05.2023;16:00028563458
18.04.202320 ОУ "Тодор Минков"Хигиенист131.05.2023;0879121492
18.04.202320 ОУ "Тодор Минков"Ресурсен учител109.05.2023;0879121492
18.04.2023ДГ 93 "Чуден свят"Работник кухня105.05.2023;0876982700
18.04.2023ДГ 93 "Чуден свят"Общ работник0.505.05.2023;0876982700
18.04.2023ДГ 93 "Чуден свят"Помощник-възпитател205.05.2023;0876982700
18.04.2023ДГ 45 "Алиса"ЗАС105.05.2023;14:000898684597
18.04.2023ДГ 62 "Зорница"Медицинска сестра - кабинет128.04.2023;0889611602
18.04.202344 СУ "Неофит Бозвели"Учител по АЕ /по заместване/126.04.2023;17:00029450711
18.04.2023СПГТУчител по АЕ /по заместване/121.04.2023;0884085392
029833692
18.04.2023ДГ 92 "Мечта"ЗАС121.04.2023;16:000887002644
18.04.2023ДГ 46 "Жива вода"Медицинска сестра - яслена група128.04.2023;029611394
0884801663
18.04.2023ДГ 46 "Жива вода"Помощник-възпитател128.04.2023;029611394
0884801663
18.04.2023ДГ 80 "Приказна калина"Помощник-възпитател0.528.04.2023;028595017
028598170
0879609577
18.04.2023ДГ 80 "Приказна калина"Помощник-готвач126.04.2023;028595017
028598170
0879609577
13.04.2023ДГ 79 "Слънчице"Помощник-възпитател130.04.2023;0882441453
12.04.2023НУКК-Горна БаняУчител по Математика и информатика131.08.2023;029048240
0895359100
12.04.2023ДГ 95 "Омайниче"Мед. сестра128.04.2023;029277455
0884688002
029275390
12.04.2023ДГ 95 "Омайниче"Пом. възпитател128.04.2023;029277455
0884688002
029275390
12.04.2023ДГ 95 "Омайниче"Пом. възпитател128.04.2023;029277455
0884688002
029275390
12.04.2023ДГ 145 "Алиса"Общ работник124.04.2023;14:000898684597
12.04.2023ДГ 174 "Фют"Готвач128.04.2023;028621090
0884801536
12.04.2023ДГ 188 "Вяра, Надежда и Любов"Помощник-възпитател121.04.2023;028740056
12.04.2023ДГ 188 "Вяра, Надежда и Любов"Готвач121.04.2023;028740056
12.04.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по ИЕ119.04.2023;15:00 029710056
12.04.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Хигиенист119.04.2023;15:00 029710056
10.04.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по ИЦ /по заместване/117.04.2023; 029381187
10.04.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по ФВС113.04.2023;029521170
10.04.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител по БЕЛ113.04.2023; 14:00029790907
10.04.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист113.04.2023;029555834
10.04.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в начален етап - ЦДО111.04.2023; 14:00029555834
10.04.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Учител131.05.2023; 028746110
10.04.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Работник-кухня131.05.2023; 028746110
10.04.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Помощник-възпитател131.05.2023; 028746110
10.04.2023ДГ 179 "Синчец"Хигиенист121.04.2023; 13:000884801578
10.04.2023ДГ 179 "Синчец"Помощник-възпитател121.04.2023; 13:000884801578
10.04.2023170 СУ "Васил Левски"Чистач-хигиенист321.04.2023; 16:00029823082
07.04.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по физика и астрономия0.526.04.2023; 16:00029733507
0894681325
07.04.202388 СУ "Димитър Попниколов"Учител по икономически дейности / туризъм0.518.04.2023; 16:30029560749
07.04.20234 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Хигиенист117.04.2023; 028899726
07.04.2023108 СУ "Никола Беловеждов"Учител по технологии и предприемачество0.513.04.2023; 029784888
07.04.2023ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по дървопреработване в прогимназиален етап0.523.04.2023; 0877300522
0894377903
06.04.2023ДГ 82 "Джани Родари"Помощник-възпитател /по заместване/110.04.2023; 14:30029343881
06.04.2023ДГ 82 "Джани Родари"Помощник-възпитател210.04.2023; 14:30029343881
05.04.202324. СУ "П. К. ЯворовУчител по философия - външен лектор с преподаване в деня вторниклекторски часове13.04.2023029457396
05.04.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Психолог121.04.2023; 17:00 ч.028739500
05.04.202344. СУ "Неофит Бозвели"Хигиенист120.04.2023; 17:00 ч.029450711
05.04.202334. ОУ "Стою Шишков"Учител по компютърно моделиране и информационни технологии113.04.2023028594131
05.04.20235. ОУ "Иван Вазов"Учител по ГЦОУД120.04.2023; 10:00 ч.0884801665
05.04.2023123. СУ "Стефан Стамболов"Учител по физика в прогимназиален и гимназиален етап - 7 - 10 клас0.518.04.2023; 14:00 ч.029203023
05.04.2023123. СУ "Стефан Стамболов"Учител по химия в прогимназиален и гимназиален етап - 7 - 10 клас0.518.04.2023; 14:00 ч.029203023
05.04.2023105. СУ "Атанас Далчев"Учител по математика по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ113.04.2023028620573; 0876807295
05.04.202341. ОУ "Св. П. Евтимий"Учител по музика - начален и прогимназиален етап1 (по заместване)07.04.2023; до 14:00 ч.029890127
05.04.2023ДГ №180 "Зайченцето бяло"Помощник-готвач125.04.2023; до 12:00 ч.029928074
04.04.2023ДГ №82 "Джани Родари"Помощник-възпитател по заместване120.04.2023; до 14:30 ч.029343881
04.04.2023ДГ №82 "Джани Родари"Помощник-възпитател120.04.2023; до 14:30 ч.029343881
04.04.2023ДГ №153 "Св. Троица"Учител125.04.20230882411977
04.04.2023ДГ №107 "Бон-бон"Помощник-възпитател126.04.202302/9521797
04.04.2023ПГСС "Бузема"Общ работник121.04.2023; 16:00 ч.02/8563458
03.04.2023ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви”Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество за V - Xклас131.05.2023[email protected]
03.04.2023ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви”Учител по КМИТ и ИТ за V – XI клас131.05.2023[email protected]
03.04.2023ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви”Начален учител131.05.2023[email protected]
03.04.20235. ОУ "Иван Вазов"Учител по ЧП, Химия и Биология1/219.04.2023; 10:000884801665
03.04.2023ДГ №144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник на учителя111.04.2023; 14:0002/9791765
03.04.2023ДГ №144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник-възпитател111.04.2023; 14:0002/9791765
03.04.2023№55 "Иглика"Помощник-възпитател в яслена група120.04.202302/8241115
03.04.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по музика102.06.2023
03.04.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Ресурсен учител102.06.2023
03.04.2023ЧОУ "Прогресивно образование"Учител - драма102.06.2023
03.04.2023ДГ 96 "Росна китка"Работник-кухня112.04.2023:15:000884801610
03.04.2023ДГ 96 "Росна китка"Помощник-готвач112.04.2023:15:000884801610
03.04.2023ДГ 96 "Росна китка"Помощник-възпитател212.04.2023:15:000884801610
03.04.2023ДГ 154 "Сбъдната мечта"Помощник-готвач1 (по заместване)25.04.202302/8722435
03.04.2023ЧДГ АлисаДетски учител128.04.20230887681815
03.04.2023ДГ 90 Веса ПаспалееваРаботник - поддръжка1/207.04.20230884801598
03.04.2023ДГ 90 Веса ПаспалееваШофьор1/207.04.20230884801598
31.03.2023ДГ 199 "Сарагоса"Педагог ясла126.04.2023:15:000884801465
31.03.2023ДГ 38 "Дора Габе"Общ работник110.04.2023:17:00029387164
0886906177
31.03.2023ДГ 38 "Дора Габе"Помощник възпитател110.04.2023:17:00029387164
0886906177
31.03.202324 СУ "П. К. Яворов"Хигиенистка103.04.2023:029457396
31.03.2023СУУНЗ "Луи Брайл"Учител на ученици с множество увреждания103.04.2023:14:00028981264
31.03.2023ЧПГ"Прогресивно образование- София"ЕООДучител по английски език в 8 клас128.04.2023876360008
31.03.2023ЧПГ"Прогресивно образование- София"ЕООДучител по математика128.04.2023876360008
31.03.2023ЧОУ "Прогресивно образование“ ЕООДучител математика (стажант/асистент)128.04.2023876360008
31.03.2023ЧОУ "Прогресивно образование“ ЕООДпедагогически координатор в прогимназия128.04.2023876360008
31.03.2023ЧОУ "Прогресивно образование“ ЕООДресурсен учител128.04.2023876360008
31.03.2023ЧОУ "Прогресивно образование“ ЕООДучител по английски език в начален етап128.04.2023876360008
31.03.2023ЧОУ "Прогресивно образование“ ЕООДучител следобедни дейности в начален етап128.04.2023876360008
31.03.2023ЧОУ "Прогресивно образование“ ЕООДучител подготвителен клас128.04.2023876360008
31.03.2023ЧОУ "Прогресивно образование“ ЕООДучител начален етап128.04.2023876360008
31.03.2023ДГ 125 "Усмивка"Мед. сестра - яслена група128.04.2023:024261128
0884171459
0884801674
31.03.2023ДГ 125 "Усмивка"Пом. възпитател - яслена група128.04.2023:024261128
0884171459
0884801674
31.03.202318 СУ "Уилям Гладстон"Хигиенист119.04.2023:17:00029880301
30.03.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Хигиенист106.04.2023:028319119
028310170
028313020
30.03.202352 ОУ "Цанко Церковски"Хигиенист118.04.2023:028552054
0887275426
30.03.2023ДГ 86 "Асен Босев"Педагог ясла0.512.04.2023:14:00028261119
29.03.202388 СУ "Димитър Попниколов"Учител по Икономически дейности0.531.03.2023:16:30029560749
29.03.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по БЕЛ124.04.2023:16:30028739500
29.03.2023ДГ 6 "Вълшебен свят"Детски учител104.04.2023029387008
29.03.2023ДГ 6 "Вълшебен свят"Пом. възпитател125.04.2023029387008
28.03.2023ДГ 136 "Славей"Пом. възпитател115.04.2023028551568
0884801418
28.03.2023ЧСУ "Орфей"Зам. директор по учебната дейност130.04.20230888807335
0888410884
28.03.202381 СУ "Виктор Юго"Логопед105.04.2023029745506
28.03.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по ФЕ - лектор /по заместване/105.04.2023029745506
28.03.202311 ОУ "Свети Пимен Зографски"Чистач101.04.2023; 16:00028627248
0879532522
28.03.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ110.04.2023; 0896769239
28.03.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник-възпитател110.04.2023; 0896769239
28.03.2023ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист110.04.2023; 0896769230
28.03.2023ЧОУ "Джани Родари"Шофьор - категория Д110.04.2023; 0896769230
28.03.2023ЧОУ "Джани Родари"Шофьор - категория Б110.04.2023; 0896769230
28.03.2023ЧОУ "Джани Родари"Готвач110.04.2023; 0896769230
28.03.2023ЧОУ "Джани Родари"Начален учител110.04.2023; 0896769230
28.03.202385 СУ "Отец Паисий"Учител РЕ - 8ч.103.04.2023; 16:00029458164
28.03.202385 СУ "Отец Паисий"Учител ЦДО /прогимназиален етап/103.04.2023; 16:00029458164
27.03.20238 СУ "Васил Левски"Хигиенист126.08.2023; 17:0028719035
27.03.2023ДГ 69 "Жар Птица"Помощник възпитател в група230.04.2023; 15:300884801488
028402590
27.03.2023ДГ 69 "Жар Птица"Помощник възпитател ясла130.04.2023; 15:300884801488
028402590
27.03.2023ЧСУ "Орфей"Учител по ИТ120.04.2023;0888807335
0888410884
27.03.20238 СУ "Васил Левски"Хигиенист107.04.2023; 17:0028719035
27.03.2023ДГ 92 "Мечта"Учител /по заместване/131.03.2023; 16:00029466100
0887002644
27.03.2023ДГ 171 "Свобода"Работник кухня131.03.2023; 17:00024410281
0888105103
27.03.2023ДГ 171 "Свобода"Помощник възпитател231.03.2023; 17:00024410281
0888105103
27.03.2023ДГ 171 "Свобода"Учител131.03.2023; 17:00024410281
0888105103
24.03.2023ДГ 132 "Светлина" - филал с. ПодгумерОбщ работник0.530.03.2023; 16:300884801730
24.03.2023ДГ 196 "Шарл Перо"Помощник възпитател130.05.2023; 0884801560
24.03.2023ДГ 196 "Шарл Перо"Учител230.05.2023; 0884801560
24.03.202357 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по Математика130.03.2023; 0886656260
0887701848
23.03.2023ПГСС "Бузема"Образователен медиатор по НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"131.03.2023; 12:00028563458
23.03.2023ЧСУ "Дени Дидро"Придружител училищен автобус115.04.2023;0875345764
23.03.2023ДГ 142 Помощник възпитател131.03.2023;0887374215
23.03.2023ДГ 76 "Сърничка"Медицински специалист в яслена 131.03.2023;028755146
0884801640
23.03.2023ДГ 76 "Сърничка"Педагог в яслена група на 4 ч.131.03.2023;028755146
0884801640
23.03.202393 СУ "Александър Теодоров-Балан"Учител по ИТ /по заместване/127.03.2023;11:00028722120
23.03.2023ДГ 175 "Слънчеви лъчи"Мед. сестра в яслена група 124.04.2023;0884801589
23.03.2023ДГ 175 "Слънчеви лъчи"Помощник възпитател124.04.2023;0884801589
23.03.202381 СУ "Виктор Юго"Учител ЦДО113.04.2023;17:00029745506
22.03.2023143 ОУ "Георги Бенковски"Учител в начален етап в група за ЦОУД130.03.2023;028465167
22.03.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител по ФВС129.03.2023;028796763
22.03.2023ДГ 56 "Здравец"Помощник възпитател131.03.2023;0887335490
22.03.2023ДГ 56 "Здравец"Помощник на учителя0.531.03.2023;0887335490
22.03.2023ДГ 71 "Щастие"Помощник възпитател218.04.2023;0884801638
22.03.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по БЕЛ124.03.2023;029555834
22.03.2023ДГ 127 "Слънце"Учител 121.04.2023;15:00029589291
22.03.2023ПГ по транспортУчител Практическо обучение - Двигатели с вътрешно горене104.04.2023;029732855
22.03.2023ПГ по транспортУчител по ИТ104.04.2023;029732855
22.03.2023ПГ по транспортУчител по НЕ104.04.2023;029732855
21.03.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по ФВС105.04.2023;029521170
21.03.2023136 ОУ "Любен Каравелов"Учител по ИЦ и ГИ118.04.2023;0879496665
028217053
21.03.2023124 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист127.03.2023;029555834
21.03.2023124 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в начален етап, ГЦОУД127.03.2023;029555834
21.03.2023131СУ "К. А. Тимирязев"Учител по Физика126.03.2023;028747109
028777144
21.03.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по Физика0.524.03.2023;14:00029203023
21.03.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по БЕЛ124.03.2023;14:00029203023
20.03.2023ДГ 58 "Слънчево утро"Учител131.03.2023;16:00024832883
20.03.202378 СУ "Христо Смирненски"Хигиенист130.03.2023;15:00029977072
20.03.202378 СУ "Христо Смирненски"Портиер130.03.2023;15:00029977072
20.03.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по НЕ0.530.03.2023;15:00029977072
20.03.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по Математика130.03.2023;15:00029977072
20.03.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Чистач/ Хигиенист207.04.2023;029521170
20.03.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Портиер, невъоръжена охрана0.507.04.2023;029521170
20.03.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Портиер, невъоръжена охрана107.04.2023;029521170
20.03.2023145 ОУ "Симеон Радев"Учител по БЗО и ХООС131.03.2023;12:00028774136
20.03.202312 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по БЕЛ127.03.2023;029437952
20.03.2023ДГ 120 "Детство под липите"Помощник възпитател131.03.2023;028223219
20.03.2023ДГ 120 "Детство под липите"Учител127.03.2023;028223219
20.03.2023ДГ 43 "Талант"Готвач120.04.2023;13:000884350947
20.03.2023ДГ 80 "Приказна калина"Помощник готвач131.03.2023;028595017
028598170
0879609577
20.03.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник възпитател130.03.2023;14:000884341939
20.03.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Медицинска сестра в яслена група130.03.2023;14:000884341939
20.03.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител в ГЦОУД/по заместване/127.03.2023;029203488
20.03.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител по БЕЛ /по заместване/127.03.2023;029203488
20.03.2023СПГТУчител практическо обучение - екскурзоводско обслужване /по заместване/123.03.2023;12:00029833692
0884085392
17.03.2023ДГ 63 "Слънце"Помощник-възпитател231.03.2023;0886648784
029367091
17.03.2023ДГ 63 "Слънце"Учител детска ясла131.03.2023;0886648784
029367091
17.03.2023200 ОУ "Отец Паисий"Начален учител ЦОУД /по заместване/0.522.03.2023;029926224
17.03.2023ПГ по транспортУчител по АЕ124.03.2023;029732864
17.03.2023ДГ 54 "Дъга"Помощник възпитател110.04.2023;0884801567
17.03.2023ДГ 134 "Любопитко"Общ работник131.03.2023;16:000884801411
17.03.2023ДГ 78 "Детски свят"Готвач131.03.2023;0879155123
17.03.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по ИЦ /по заместване/124.03.2023;10:00029381021
17.03.2023ДГ 76 "Сърничка"Детски учител /по заместване/124.03.2023;028755146
0884801640
17.03.2023ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник възпитател в ДГ123.03.2023;14:00029791765
17.03.2023ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник възпитател в ясла123.03.2023;14:00029791765
17.03.2023ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Учител123.03.2023;14:00029791765
17.03.2023200 ОУ "Отец Паисий"Учител по БЕЛ /по заместване/122.03.2023;029926224
17.03.202318 СУ "Уилям Гладстон"Хигиенист105.04.2023; 17:00029880301
17.03.202318 СУ "Уилям Гладстон"Учител по КоРЕ105.04.2023; 17:00029880301
17.03.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по Физика и астрономия0.527.03.2023; 16:00029733507
0894681325
16.03.2023ДГ 69 "Жар Птица"Помощник възпитател в ясла130.04.2023; 0884801488
028402628
16.03.2023ДГ 69 "Жар Птица"Помощник възпитател 230.04.2023; 0884801488
028402628
16.03.2023ДГ 199 "Сарагоса"Общ работник0.506.04.2023; 15:000884801465
16.03.2023ДГ 199 "Сарагоса"Учител по Музика в ДГ0.506.04.2023; 15:000884801465
16.03.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по БЕЛ105.04.2023; 029521170
16.03.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по Философия със специалност и по психология122.03.2023; 028319119
029310170
028313020
16.03.2023132 СУ "Ваня Войнова"Хигиенист122.03.2023; 028562843
16.03.2023132 СУ "Ваня Войнова"Учител по Физика и астрономия - 161 ч./по заместване/122.03.2023; 028562843
16.03.2023104 ОУ "Захари Стоянов"ЗДАСД /по заместване/121.03.2023; 028595192
0896724806
16.03.2023ЧСУ "Дени Дидро"Ресурсен учител110.04.2023; 0875345764
16.03.2023ЧСУ "Дени Дидро"Учител по плуване110.04.2023; 0875345764
16.03.2023ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител в група за ЦОУД I-IV клас124.03.2023; 18:000888721101
0876775852
16.03.2023ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Хигиенист124.03.2023; 18:000888721101
0876775852
16.03.202368 СУ "Акад.Никола Обрешков"Педагогически съветник0.520.03.2023; 029785059
15.03.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Логопед130.03.2023; 0894724637
15.03.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Училищен психолог130.03.2023; 0894724637
15.03.2023ДГ 193 "Славейче"Общ работник103.04.2023; 028623049
15.03.2023ДГ 93 "Чуден свят"Общ работник0,531.03.2023; 0876982700
15.03.2023ДГ 93 "Чуден свят"Помощник-възпитател231.03.2023; 0876982700
15.03.2023ДГ 78 "Детски свят"Помощник-възпитател в градинска група228.03.2023; 0879155123
15.03.2023ДГ 185 "Звездичка"Психолог по заместване0,524.03.2023; 16:000884801505
15.03.2023ДГ 92 "Мечта"Учител по заместване122.03.2023; 14:00029466100
0887002644
15.03.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по АЕ в гимназиален етап121.03.2023; 16:00029876370
14.03.2023ДГ 55 "Иглика"ЗАС - домакин130.03.2023;028241115
028256900
14.03.2023ДГ 82 "Джани Родари"Помощник-възпитател121.03.2023;14:30029343881
14.03.202320 ОУ "Тодор Минков"ЗАС130.03.2023;0879121492
14.03.202320 ОУ "Тодор Минков"Учител по ФЕ 118.04.2023;0879121492
14.03.202388 СУ "Димитър Попниколов"Учител по АЕ /по заместване/121.03.2023;16:30029560749
14.03.202388 СУ "Димитър Попниколов"Учител по АЕ /по заместване/121.03.2023;16:30029560749
14.03.202388 СУ "Димитър Попниколов"Учител по Музика121.03.2023;16:30029560749
14.03.202388 СУ "Димитър Попниколов"Учител по БЕЛ121.03.2023;16:30029560749
14.03.202388 СУ "Димитър Попниколов"Учител по Математика121.03.2023;16:30029560749
14.03.2023ЧОУ "Джани Родари"Шофьор - категория Д122.03.2023;0896769230
14.03.2023ЧОУ "Джани Родари"Шофьор - категория Б122.03.2023;0896769230
14.03.2023ЧОУ "Джани Родари"Готвач122.03.2023;0896769230
14.03.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по НЕ122.03.2023;0896769230
14.03.202316 ОУ "Райко Жинзифов"Учител по БЕЛ /по заместване/120.03.2023;029387015
14.03.2023ПГТЕ "Хенри Форд" Учител по Математика220.03.2023;15:00028284530
028221065
028221066
13.03.2023ДГ 55 "Иглика"Работник-кухня130.03.2023;028241115
028256900
13.03.2023ДГ 55 "Иглика"Помощник-готвач130.03.2023;028241115
028256900
13.03.2023СПГЕ "Джон Атанасов"Заместник - директор по учебно-производствена дейност /инженер по направление: Електроника, Компютърна техника и технологии, Компютърни мрежи и Програмиране/120.03.2023;15:00028720047
13.03.2023126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Помощник на учителя117.03.2023;13:30028585045
13.03.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по НЕ117.03.2023;028720537
13.03.2023ДГ 185 "Звездичка"Мед. сестра -яслена група122.03.2023;0884801505
10.03.2023201 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"Хигиенист107.04.2023;0884801772
10.03.2023НУКК - Горна баняБиблиотекар131.03.2023;029048260
10.03.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по ИИ и ТП0.520.03.2023;10:000884801665
10.03.2023ДГ 76 "Сърничка"Помощник възпитател220.03.2023;028755146
0884801640
10.03.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по ИЦ115.03.2023;17:00028739500
09.03.2023ДГ 105 "Ракета"Психолог /по заместване/0.531.03.2023;14:00029450593
029450453
09.03.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по БЕЛ122.03.2023;029381021
09.03.202326 СУ "Йордан Йовков"Хигиенист117.03.2023;0884801672
09.03.202378 СУ "Христо Смирненски"Хигиенист117.03.2023; 15:00029977072
09.03.202378 СУ "Христо Смирненски"Портиер117.03.2023; 15:00029977072
09.03.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по Математика117.03.2023; 15:00029977072
09.03.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по Философия със специалност и по Психология /по заместване/114.03.2023; 028313020
028310170
09.03.2023ЧПГ по БДТФУчител по АЕ117.03.2023; 0886575360
09.03.2023ДГ 185 "Звездичка"Помощник-възпитател121.03.2023; 16:000884801505
09.03.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ120.03.2023; 0876905961
09.03.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник на учителя120.03.2023; 14:00029791765
08.03.2023НПГТО "М. В. Ломоносов"Чистач/ хигиенист /по заместване/110.03.2023; 14:00028056949
08.03.202381 СУ "Виктор Юго"Хигиенист216.03.2023;029745506
08.03.202381 СУ "Виктор Юго"Счетоводител - 4 часа116.03.2023;029745506
08.03.202381 СУ "Виктор Юго"Деловодител116.03.2023;029745506
08.03.202341 ОУ "Св. Патриарх Евтимий"Учител по АЕ в начален етап112.03.2023;029890127
08.03.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по ФВС110.03.2023;16:00028739500
08.03.2023134 СУ "Д. Дебелянов"Учител по ФВС110.03.2023;16:00029310686
07.03.2023ДГ 167 "Малкият принц"Пом. готвач121.03.2023;029531757
07.03.2023ДГ 167 "Малкият принц"Готвач121.03.2023;029531757
07.03.202339 СУ "Петър Динеков"Учител по АЕ114.03.2023;16:00028859019
07.03.2023НУКК - Горна БаняОперативен счетоводител131.03.2023;029048260
029048240
0895359100
07.03.202323 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по Предприемачество и икономика /по заместване/110.03.2023;17:00029441121
0882003728
07.03.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по ИИ109.03.2023;16:00028739500
06.03.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Педагогически съветник120.03.2023;029556252
06.03.2023ДГ 194 "Милувка"Помощник готвач117.03.2023;14:300884801432
028310324
06.03.2023127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по ФВС113.03.2023;16:300884334114
06.03.2023ДГ 37 "Вълшебство"Медицински сестри317.03.2023;028554119
06.03.2023ДГ 37 "Вълшебство"Технически секретар117.03.2023;028554119
06.03.2023156 ОбУ "Васил Левски"Логопед0.510.03.2023;0884801750
06.03.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Учител ЦДО109.03.2023;028664895
06.03.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Учител, начален етап107.03.2023;028664895
02.03.2023ДГ 71 "Щастие"Помощник възпитател124.03.2023;0884801638
02.03.202326 СУ "Йордан Йовков"Учител по БЕЛ110.03.2023;0884801672
02.03.2023ДГ 143 "Щурче"Учители424.03.2023;12:000884801757
02.03.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков“Технически секретар114.03.2023;029785059
02.03.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков“Учител по Физика и Астрономия0.514.03.2023;029785059
02.03.202368 СУ "Акад. Никола Обрешков“Учител в група ЦДО114.03.2023;029785059
02.03.2023120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител по ИИ /дълготрайно заместване/109.03.2023;028665680
02.03.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по Икономика и счетоводство109.03.2023;16:00028739500
02.03.2023ДГ 157 "Детска стряха"Помощник на учителя108.03.2023;16:00029917376
0897943487
01.03.2023ДГ 136 "Славия"Детски учител120.03.2023;028551568
0884801418
01.03.2023ДГ 142 Учител117.03.2023;0887374218
01.03.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Психолог - арттерапевт115.03.2023;0894724637
01.03.2023НФСГХигиенист115.03.2023;028662013
01.03.2023ПГ по транспортУчител по АЕ109.03.2023;029732864
01.03.20231 СУ "Пенчо Славейков"Хигиенист208.03.2023;16:00029835363
01.03.20231 СУ "Пенчо Славейков"Учител по ИЦ108.03.2023;16:00029835363
01.03.2023112 ОУ "Стоян Заимов"Учител по БЕЛ117.03.2023;14:000882694796
01.03.2023200 ОУ "Отец Паисий"Учител по АЕ и Музика /по заместване/105.03.2023;029926224
28.02.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Хигиенист112.03.2023;024236130
28.02.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Биология112.03.2023;024236130
28.02.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Заместник-директор по УВД112.03.2023;024236130
28.02.2023ПГТКИОбразователен медиатор110.03.2023;028298177
28.02.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяПазач невъоръжена охрана108.03.2023;16:000889450991
28.02.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Учител108.03.2023;14:00029791765
28.02.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник възпитател214.03.2023;14:00029791765
27.02.2023ДГ 63 "Жар Птица"Помощник възпитател131.03.2023;15:000884801488
028402628
27.02.2023ДГ 43 "Талант"Работник подръжка127.03.2023;13:000884350947
27.02.2023ДГ 43 "Талант"Помощник възпитател227.03.2023;13:000884350947
27.02.2023ДГ 45 "Алиса"Общ работник120.03.2023;17:000898684597
27.02.2023ДГ 80 "Приказна калина"Помощник готвач113.03.2023;028595017
028598170
27.02.2023144 СУ "Народни будители"Чистач210.03.2023;028770173
028774052
028774457
27.02.2023144 СУ "Народни будители"Учител по АЕ110.03.2023;028770173
028774052
028774457
27.02.2023ДГ 56 "Здравец" Помощник възпитател110.03.2023;0887335490
27.02.2023ДГ 56 "Здравец" Помощник на учителя0.510.03.2023;0887335490
27.02.2023ПГД "Елисавета Вазова"Хигиенист110.03.2023;0887959236
27.02.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Училител по АЕ108.03.2023;028720537
27.02.202330 СУ "Братя Миладинови"Училищен психолог109.03.2023;028221785
27.02.202330 СУ "Братя Миладинови"Учител в начален етап ЦОУД109.03.2023;028221785
27.02.2023ДГ 88 "Детски рай"Учител 106.03.2023;0884801616
27.02.202326 СУ "Йордан Йовков"Учител по БЕЛ /по заместване/106.03.2023;028570129
028573023
27.02.202351 СУ "Елисавета Багряна"Хигиенист101.03.2023;029520545
27.02.202338 ОУ "Васил Априлов"Чистач110.03.2023;0889440080
27.02.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по Философия0.509.03.2023;0876905961
27.02.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Ръководител направление информационни и комуникационни технологии109.03.2023;0876905961
27.02.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Заместник-директор УД109.03.2023;0876905961
27.02.202362 ОУ "Христо Ботев"Технически изпълнител106.03.2023;17:300882615044
0884801720
24.02.2023ДГ 69 "Жар Птица"Помощник възпитател131.03.2023;15:000884801488
028402628
24.02.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Чистач/ Хигиенист108.03.2023;16:00029733507
24.02.2023ДГ 96 "Росна китка"Помощник готвач108.03.2023;15:000884801610
24.02.2023ДГ 96 "Росна китка"Работник кухня108.03.2023;15:000884801610
24.02.2023ДГ 96 "Росна китка"Помощник възпитател208.03.2023;15:000884801610
24.02.2023ДГ 85 "Звездичка"Помощник възпитател106.03.2023;16:000884801505
23.02.202359 ОбУ "Васил Левски"Учител - начален етап110.03.2023;16:00029366703
0878776004
23.02.2023150 ОУ "Цар Симеон Първи"Специалист "Обучение и развитие"106.03.2023;028796763
23.02.2023ДГ 138 "Приятели"Учител123.03.2023;14:000884801716
23.02.2023ДГ 138 "Приятели"Помощник възпитател123.03.2023;14:000884801716
23.02.2023ДГ 138 "Приятели"Помощник възпитател в ясла0.523.03.2023;14:000884801716
23.02.2023ДГ 108 "Детско Царство"Помощник възпитател110.03.2023;15:00029791512
22.02.2023ДГ 7 "Детелина"Помощник възпитател115.03.2023;12:00028589108
22.02.202370 ОУ "Св. Климент Охридски"Начален учител за ЦДО107.03.2023;028277492
0884801721
22.02.202370 ОУ "Св. Климент Охридски"Начален учител107.03.2023;028277492
0884801721
22.02.2023ДГ 82 "Джани Родари"Помощник възпитател106.03.2023;14:30029343881
22.02.202381 СУ "Виктор Юго"Логопед102.03.2023;17:00029745506
22.02.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по Музика102.03.2023;17:00029745506
22.02.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Пазач невъоръжена охрана101.03.2023;16:000876134138
22.02.202339 СУ "Петър Динеков"Учител по Музика /по замествани/128.02.2023;16:00028859019
22.02.202375 ОУ "Тодор Каблешков"ЗАС124.02.2023;0884087506
22.02.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител в начален етап124.02.2023;0884087506
21.02.2023ДГ 52 "Илинденче"Помощник готвач120.03.2023;0884801576
21.02.2023ДГ 52 "Илинденче"Помощник възпитател120.03.2023;0884801576
21.02.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Управител на общежитие /с педагогическа правоспособност/124.02.2023;15:00028284530
028221065
028221066
21.02.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по РЕ108.03.2023;15:00028284530
028221065
028221066
21.02.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Математика108.03.2023;15:00028284530
028221065
028221066
21.02.20234 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител по БЕЛ107.03.2023;028899726
21.02.202314 СУ "Проф. д-р Асен Златаров"Начален учител ЦДО101.03.2023;16:00028313732
21.02.202388 СУ "Димитър Попниколов"Хигиенист128.02.2023;17:00029560749
21.02.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Шофьор на училищен автобус - категория Д110.03.2023;0894724637
21.02.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Чистач110.03.2023;0894724637
21.02.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Логопед110.03.2023;0894724637
21.02.2023148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Учител по ИЦ - 14 ч. седмично128.02.2023;18:00028704116
21.02.2023ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител по АЕ117.03.2023;18:000888721101
0876775852
21.02.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител ГЦОУД106.03.2023;10:000884801665
21.02.2023126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Учител по АЕ102.03.2023;14:00028585045
20.02.20234 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Хигиенист107.03.2023;028899726
20.02.2023ПГ по транспорт "Макгахан"Учител по РЕ /по заместване/127.02.2023;16:00 028720108
20.02.2023ДГ 63 "Слънце"Учител детска ясла115.03.2023; 0886648784
20.02.2023ДГ 63 "Слънце"Мед. сестра115.03.2023; 0886648784
20.02.2023ДГ 63 "Слънце"Помощник възпитател315.03.2023; 0886648784
20.02.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Учител131.03.2023; 028746110
20.02.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Работник-кухня131.03.2023; 028746110
20.02.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Помощник възпитател231.03.2023; 028746110
20.02.202320 ОУ "Тодор Минков"Хигиенист230.03.2023; 0879121492
20.02.202320 ОУ "Тодор Минков"Ресурсен учител130.03.2023; 0879121492
20.02.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Чистач/ Хигиенист128.02.2023; 029381021
20.02.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по БЕЛ128.02.2023; 029381021
20.02.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Хигиенист128.02.2023; 024236130
20.02.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по ГИ128.02.2023; 024236130
20.02.2023121 СУ "Георги Измирлиев"Ресурсен учител128.02.2023; 024236130
20.02.2023ПГИИ "Проф. Николай Райнов"Учител по Биология и Химия /по заместване/0.527.02.2023; 0877934530
20.02.202315 СУ "Адам Мицкевич"Учител по Информатика, Математика124.02.2023; 029382880
20.02.2023ДГ 197 "Китна градина"Учител124.02.2023; 16:000884801687
20.02.2023ДГ 197 "Китна градина"Технически изпълнител124.02.2023; 16:000884801687
20.02.2023РЦПППОРеурсен учител120.03.2023; 028780234
20.02.202379 СУ "Индира Ганди"Учител по БЕЛ102.03.2023; 16:000884801708
20.02.2023200 ОУ "Отец Паисий"Начален учител - ЦОУД123.02.2023; 029926224
17.02.202310 СУ "Теодор Траянов"Учител в ГЦОУД (1-4 клас)124.02.2023; 029743234
17.02.2023ДГ 50 "Зайчето Куики"Помощник-възпитател228.02.2023; 16:00028229141
17.02.2023ДГ 132 "Светлина"Ресурсен учител0,524.02.2023; 16:300884801730
17.02.20235. ОУ „Иван Вазов“Чистач/ хигиенист1,528.02.2023; 10:000884801665
16.02.2023ДГ 24 "Надежда"Помощник-готвач128.02.2023; 16:000884801594
16.02.2023ДГ 24 "Надежда"Помощник-възпитател128.02.2023; 16:000884801594
16.02.2023ДГ 24 "Надежда"Учител128.02.2023; 16:000884801594
16.02.2023ДГ 71 "Щастие"Психолог0,506.03.2023; 0884801638
16.02.202347 СУ "Христо Г. Данов"Учител в ПГ - начална и предучилищна педагогика102.03.2023; 029522228
16.02.202347 СУ "Христо Г. Данов"Учител по БЗО102.03.2023; 029522228
16.02.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по математика128.02.2023; 029556252
16.02.20234 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител в ГЦОУД /по заместване/128.02.2023; 18:00028899726
16.02.202389 ОУ "Д-р Христо Стамболски" ЗАС /по заместване/122.02.2023; 12:00029790864
029790838
16.02.2023150 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител в ГЦОУД - прогимназиален етап121.02.2023;028796763
16.02.2023ДГ 81 "Лилия"Помощник-възпитател210.03.2023;028221882
0889577570
16.02.202310 СУ "Теодор Траянов"Педагогически съветник124.02.2023;029743234
15.02.2023ДГ 196 "Шарл Перо"Помощник-възпитател120.04.2023;0884801560
15.02.2023ДГ 196 "Шарл Перо"Готвач/ пом. готвач115.03.2023;0884801560
15.02.2023ДГ 196 "Шарл Перо"Учител230.05.2023;0884801560
15.02.2023ДГ 129 "Приказен свят"Медицинска сестра - градинска група110.03.2023;028582183
15.02.2023ДГ 129 "Приказен свят"Помощник-възпитател110.03.2023;028582183
15.02.2023ЧСУ "Дени Дидро"Учител по ИИ109.03.2023;0875345764
15.02.2023ЧСУ "Дени Дидро"Придружител училищен автобус109.03.2023;0875345764
15.02.2023ЧСУ "Дени Дидро"Ресурсен учител109.03.2023;0875345764
15.02.2023ЧСУ "Дени Дидро"Психолог109.03.2023;0875345764
15.02.202312 СУ "Цар Иван Асен II"Хигиенист228.02.2023;029437952
15.02.202379 СУ "Индира Ганди"Учител по ИЕ0.528.02.2023;16:000884801708
15.02.2023104 ОУ "Захари Стоянов"Чистач/ Хигиенист128.02.2023;028595192
0896724806
15.02.2023ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по философия0.527.02.2023;029201203
0877004456
15.02.2023130 СУ "Стефан Караджа"Учител по математика - 214 ч.122.02.2023;028470495
0876127805
15.02.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Помощник-учител в начален учител115.02.2023;029522118
15.02.2023ДГ 155 "Веселина"Готвач128.02.2023;16:00028700538
15.02.2023ЧСУ "Константин Кирил Философ"Учител Начален етап124.02.2023;0886610610
15.02.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Социален работник124.02.2023; 17:00029739500
15.02.2023157 ГИЧЕ "Сеасар Вайехо"Учител по ИЕ117.02.2023; 15:00029710056
14.02.2023127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Хигиенист228.02.2023; 16:300884334114
14.02.202378 СУ "Христо Смирненски"Портиер124.02.2023; 15:00029977072
14.02.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по Математика124.02.2023; 15:00029977072
14.02.202345 ОУ "К. Величков"Учител в ЦОУД122.02.2023; 16:000879807973
028286282
14.02.2023ДГ 80 "Приказна калина"Помощник-възпитател - 4 ч.0.522.02.2023; 028598170
028595017
14.02.2023150 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител в ГЦОУД121.02.2023; 028796763
14.02.2023ДГ 112 "Детски свят"Помощник-възпитател121.02.2023; 15:300884801659
14.02.2023ДГ 112 "Детски свят"Помощник на учителя221.02.2023; 15:300884801659
14.02.20239 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Учител по Математика и ИТ /може само по математика или само по ИТ/127.02.2023; 16:00029308020
029308026
14.02.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник-възпитател221.02.2023; 14:00029791765
14.02.2023ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Учител121.02.2023; 14:00029791765
13.02.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Огняр /по заместване/123.02.2023; 14:000884341939
13.02.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Домакин123.02.2023; 14:000884341939
13.02.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Медицинска сестра - яслена група123.02.2023; 14:000884341939
13.02.2023ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник-възпитател123.02.2023; 14:000884341939
13.02.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Възпитател124.02.2023;15:00028284530
028221065
028221066
13.02.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Касиер-счетоводител124.02.2023;15:00028284530
028221065
028221066
13.02.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Сп. "Човешки ресурси"124.02.2023;15:00028284530
028221065
028221066
13.02.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Домакин124.02.2023;15:00028284530
028221065
028221066
13.02.2023ДГ 131Педагог в ясла213.03.2023;13:000883335131
13.02.2023ДГ 131Хигиенист0.513.03.2023;13:000883335131
13.02.2023ДГ 131Детегледачка яслена група413.03.2023;13:000883335131
13.02.2023ДГ 131Помощник възпитател213.03.2023;13:000883335131
13.02.2023145 ОУ "Симеон Радев"Учител в група за ЦОУД117.02.2023;12:00028774136
13.02.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по АЕ115.02.2023;16:00028575027
13.02.2023ДГ 194 "Милувка"Помощник възпитател128.02.2023;14:300884801432
028310324
13.02.2023ДГ 77 "Магнолия"Учител102.03.2023;15:000884801401
13.02.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ127.02.2023;0896769239
13.02.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател127.02.2023;0896769239
13.02.2023ЧДГ "Джани Родари"Педагог ясла127.02.2023;0896769239
13.02.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по НЕ127.02.2023;0896769230
13.02.2023ЧОУ "Джани Родари"Готвач127.02.2023;0896769230
13.02.2023ДГ 68 "Ран Босилек"Помощник възпитател224.02.2023;028257240
029250167
13.02.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяПазач, невъоръжена охрана121.02.2023; 16:000889450991
13.02.202343 ОУ "Христо Смирненски"Финансов контрольор120.02.2023; 029203488
13.02.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител в ГЦОУД /по заместване/220.02.2023; 029203488
13.02.202343 ОУ "Христо Смирненски"Учител по БЕЛ /по заместване/120.02.2023; 029203488
13.02.2023ПГ по транспортОхрана /по заместване/117.02.2023; 029732864
13.02.2023133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по математика и информатика117.02.2023; 16:00029881131
13.02.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител в ЦОУД115.02.2023; 029556252
10.02.2023ДГ 198 "Косе Босе"Учител по музика0.2528.02.2023; 16:000884200659
0876731518
10.02.2023ДГ 2 "Звънче"Пом. възпитател222.02.2023; 028580019
0885200880
10.02.202345 ОУ "К. Величков"Учител по БЕЛ117.02.2023; 16:000879807973
028286282
10.02.2023124 ОУ "Васил Левски"Хигиенист0.516.02.2023; 0894686082
10.02.202320 ОУ "Тодор Минков"Сътрудник по управление на европейски програми0.2514.02.2023; 0879121492
10.02.2023163 ОУ "Черноризец Храбър"Хигиенист124.02.2023; 029782394
10.02.2023163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по ФВС102.03.2023; 029782394
10.02.202330 СУ "Братя Миладинови"Учител по АЕ117.02.2023; 028221785
10.02.2023ДГ 39 "Пролет"Помощник възпитател102.03.2023; 0886745981
10.02.2023108 СУ "Никола Беловеждов"Хигиенист124.02.2023; 029784888
09.02.2023СУ "Ген. Владимир Стойчев"Учител по физика и астрономия0,510.02.2023; 16:00 029733507
0894681325
09.02.2023ПГ по телекомуникацииРаботник по подръжка и ремонт /по заместване/128.02.2023; 028611160
09.02.202358 ОУ "Сергей Румянцев"Учител в ЦОУД122.02.2023; 029366755
09.02.202321 СУ "Христо Ботев"Чистач217.02.2023; 0887070163
09.02.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по БЗО116.02.2023; 028720537
08.02.2023СМГ "Паисий Хилендарски"Специалист "ЧР и ТРЗ"123.02.2023; 024442000
08.02.2023СУ "Ген. Владимир Стойчев"ЗДУД124.02.2023; 16:00029733507
08.02.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по ИЕ /по заместване/113.02.2023; 15:00029710056
08.02.2023ДГ 92 "Мечта"Учител110.02.2023; 029466100
0887002644
08.02.2023131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител начален етап115.02.2023; 028747109
028777144
08.02.2023ДГ 75 "Сърчице"Учител117.02.2023; 028770396
028749429
08.02.2023153 СУ "Неофит Рилски"Учител по РЕ0,515.02.2023; 0888903846
08.02.2023148 ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"Ресурсен учител0,517.02.2023; 028704116
08.02.202388 СУ "Димитър Попниколов"Учител по АЕ /по заместване/124.02.2023; 12:00029560749
08.02.202389 ОУ "Д-р Христо Стамболски"ЗАС /по заместване/122.02.2023; 12:00029790864
029790838
08.02.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по професионална подготовка - икономически дисциплини, специалност "Логистика-куриер" /8-12 клас/115.02.2023; 16:00029203023
08.02.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по физика в прогимназиален и гимназиален етап /6-10 клас/0,515.02.2023; 16:00029203023
08.02.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по химия в прогимназиален и гимназиален етап /6-10 клас/0,515.02.2023; 16:00029203023
08.02.202320 ОУ "Тодор Минков"Хигиенист227.02.2023; 16:300879121492
08.02.2023144 СУ "Народни будители"Учител по БЗО117.02.2023; 16:00028770173
028774052
028774457
07.02.2023ДГ 29 "Слънце"Помощник възпитател228.02.2023;028706228
07.02.2023ДГ 29 "Слънце"Медицинска сестра кабинет128.02.2023;028706228
07.02.2023ДГ 22 "Великденче"Учител115.02.2023;028241170
07.02.2023СУ "Ген. Владимир Стойчев"Домакин127.02.2023;16:00029733507
06.02.202337 СУ "Райна Княгиня"Хигиенист110.02.2023;0898522677
06.02.202397 СУ "Братя Миладинови"Работник поддръжка106.03.2023;028140514
028140510
06.02.2023119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"Хигиенист120.02.2023;024747516
06.02.2023ДГ 143 "Щурче"Учител по Музика0.517.02.2023;0884801757
06.02.2023ДГ 118 "Усмивка"Перач117.02.2023;0885209047
06.02.202312 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по АЕ116.02.2023;029437952
06.02.2023ДГ 96 "Росна китка"Медицинска сестра114.02.2023;15:000884801610
06.02.2023ДГ 96 "Росна китка"Помощник възпитател114.02.2023;15:000884801610
06.02.2023ДГ 96 "Росна китка"Помощник готвач114.02.2023;15:000884801610
06.02.2023ДГ 96 "Росна китка"Работник кухня114.02.2023;15:000884801610
06.02.2023ДГ 6 "Вълшебен Свят"Детски учител113.02.2023;029387008
06.02.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по БЕЛ /по заместване/109.02.2023;15:00028661271
06.02.2023105 СУ "Атанас Далчев"Учител по АЕ117.02.2023;028620573
0876807295
06.02.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по Музика - лектор, 234 ч.110.02.2023;11:30028739500
06.02.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по Музика - лектор, 234 ч.110.02.2023;11:30028739500
06.02.2023ДГ 92 "Мечта"Домакин109.02.2023;16:000887002644
03.02.2023ДГ 198 "Косе Босе"Медицинска сестра128.02.2023;16:000884200659
0876731518
03.02.2023ДГ 198 "Косе Босе"Детегледач128.02.2023;16:000884200659
0876731518
03.02.2023ДГ 178 "Сребърно Копитце"Учител217.02.2023;028746110
03.02.2023ДГ 178 "Сребърно Копитце"Работник-кухня117.02.2023;028746110
03.02.2023ДГ 178 "Сребърно Копитце"Помощник възпитател217.02.2023;028746110
03.02.202381 СУ "Виктор Юго"Счетоводител, касиер - 4 ч.114.02.2023;17:00029745506
02.02.2023ДГ 193 "Славейче"Общ работник106.03.2023;028623049
02.02.202381 СУ "Виктор Юго"Учител в ЦДО110.02.2023;17:00029745506
02.02.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по БЕЛ -180 ч. до края на учебната година 106.02.2023;14:000884087506
02.02.2023177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Учител по БЕЛ131.03.2023;0876972244
02.02.2023ПГЕА Учител-инженер за сп. "Компютърна техника и технологии", сп. "Софтуерно инженерство", сп. "Програмиране"220.02.2023;16:00028956911
028956910
028956919
02.02.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Заместник директор АСД110.02.2023;0876905961
02.02.2023СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по Информатика и ИТ109.02.2023;23:59024442000
01.02.2023ДГ 86 "Асен Босев"Помощник възпитател117.02.2023;14:00028261119
01.02.2023ДГ 86 "Асен Босев"Работник кухня117.02.2023;14:00028261119
01.02.2023ДГ 145 "Българка"Учител115.02.2023;028220663
01.02.2023ДГ 81 "Лилия"Музикален педагог109.02.2023;16:00 028221882
0889577570
01.02.2023ДГ 90 "Веса Паспалеева"Педагог детска ясла0.509.02.2023;16:00 029360464
01.02.2023ДГ 90 "Веса Паспалеева"Учител109.02.2023;16:00 029360464
01.02.202324 СУ "П. К. Яворов"Учител в група за ЦОУД с АЕ103.02.2023; 029457396
31.01.2023120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител по Технологии и предприемачество и Компютърно моделиране105.02.2023; 028665680
31.01.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по професионална подготовка-икономически дисциплини, специалност "Логистика-куриер"103.02.2023; 16:00029203023
31.01.2023ДГ 55 "Иглика"Помощник готвач116.02.2023; 028241115
028256900
31.01.2023ДГ 125 "Усмивка"Общ работник0.510.02.2023; 0884801674
31.01.2023ДГ 125 "Усмивка"Охрана0.510.02.2023; 0884801674
31.01.2023СПГТУчител практическо обучение - ресторантьорство110.02.2023; 0884085392
029833692
31.01.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по Музика106.02.2023; 028771297
31.01.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител ЦДО106.02.2023; 028771297
31.01.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по Химия и Физика103.02.2023; 16:00029203023
31.01.2023104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по Химия и природни науки103.02.2023; 028595192
0898488040
31.01.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по ИЕ0.503.02.2023; 15:00029710056
31.01.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по ИЕ103.02.2023; 15:00029710056
31.01.202370 ОУ "Св. Климент Охридски"Начален учител ЦДО107.02.2023; 028277492
0884801721
31.01.2023ПГТ - гр. БанкяЗам. директор АСД106.02.2023; 16:000889450991
31.01.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Хигиенист0.527.02.2023; 0876134138
028739500
31.01.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Хигиенист127.02.2023; 0876134138
028739500
31.01.2023ДГ 85 "Родина"Логопед110.02.2023; 0884801414
31.01.2023102 ОУ "Панайот Волов"Учител ЦОУД108.02.2023; 029381073
029382654
31.01.2023ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител по Музика106.02.2023; 0888721101
0876775852
30.01.2023ДГ 175 "Слънчеви лъчи"Медицинска сестра в яслена група128.02.2023; 0884801589
30.01.2023ДГ 175 "Слънчеви лъчи"Помощник възпитател128.02.2023; 0884801589
30.01.202356 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител по НЕ122.02.2023; 16:00028261387
30.01.202320 ОУ "Тодор Минков"Начален учител в ГЦОУД0.515.02.2023; 16:300879121492
30.01.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по ИЕ103.02.2023; 028720537
30.01.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по НЕ103.02.2023; 028720537
30.01.202367 ОУ "Васил Друмев"Учител ЦДО102.02.2023; 028223621
30.01.202345 ОУ "К. Величков"Учител по БЕЛ /по заместване/110.02.2023; 16:000879807973
028286282
27.01.2023ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник-възпитател208.02.2023; 14:00029791765
27.01.2023ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Учител108.02.2023; 14:00029791765
27.01.202351 СУ "Елисавета Багряна"Учител по БЕЛ - 6.5 ч. седмично
/по заместване/
131.01.2023; 029520545
27.01.2023ДГ 90 "Веса Паспалеева"Работник-поддръжка0,503.02.2023; 0884801598
27.01.2023ДГ 90 "Веса Паспалеева"Шофьор0,503.02.2023; 0884801598
27.01.20232 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по испански език в гимназиален етап /по заместване/109.02.2023; 029556252
27.01.2023СУ "Ген. Владимир Стойчев"Учител по география103.02.2023; 16:00029733507
27.01.2023ДГ 6 "Вълшебен свят"Детски учител103.02.2023; 029387008
27.01.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по философия0,531.01.2023; 029381021
27.01.202381 СУ "Виктор Юго"Чистач/ хигиенист206.02.2023; 029745506
27.01.202317 СУ "Дамян Груев"Психолог /по заместване/106.02.2023; 0889419764
26.01.202329 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по информатика и ИТ103.02.2023; 028319119
028310170
028313020
26.01.202330 СУ "Братя Миладинови"Помощник на учителя107.02.2023; 028221785
26.01.2023120 ОУ "Г. С. Раковски"Хигиенист128.02.2023; 028665680
26.01.2023ДГ 61 "Шарено петле"Учител /по заместване/103.02.2023; 15:30028709377
0879525436
26.01.2023ПГ по транспортУчител по АЕ101.02.2023; 029732657
029732864
26.01.2023ЧСУ "Дени Дидро"Учител по плуване127.02.2023; 0875345764
26.01.2023ДГ 154 „Сбъдната мечта“Помощник-възпитател125.02.2023; 028722435
26.01.2023ДГ 154 „Сбъдната мечта“Ст. счетоводител0,525.02.2023; 028722435
26.01.202338 ОУ "Васил Априлов"Библиотекар0,507.02.2023; 0889440080
26.01.2023ДГ 80 "Приказна калина"Помощник-възпитател0,506.02.2023; 028598170
028595017
26.01.202332 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по биология и химия/ човекът и природата131.01.2023; 029874358
26.01.2023ДГ 92 "Мечта"Логопед130.01.2023; 14:00029466100
0887002644
25.01.20235. ОУ „Иван Вазов“Учител по БЕЛ0.502.02.2023;10:000884801665
25.01.20235. ОУ „Иван Вазов“Учител по БЕЛ102.02.2023;10:000884801665
25.01.202356. СУ „Проф. Конст. Иречек”Учител по ГИ /по заместване/130.01.2023;16:00028261387
25.01.2023141.ОУ „Народни будители“Портиер- общ работник110.02.2023;0884801443
25.01.2023141.ОУ „Народни будители“Хигиенист110.02.2023;0884801443
25.01.2023140. СУ „Иван Богоров“Учител по ИТ0.502.02.2023;14:0002934 6449
02934 6450
02934 3373
25.01.2023140. СУ „Иван Богоров“Учител по Икономика0.502.02.2023;14:0002934 6449
02934 6450
02934 3373
25.01.2023140. СУ „Иван Богоров“Учител по АЕ0.502.02.2023;14:0002934 6449
02934 6450
02934 3373
25.01.2023ДГ 82 „Джани Родари“Помощник-готвач110.02.2023;14:30029343881
25.01.2023ДГ 82 „Джани Родари“Помощник-възпитател110.02.2023;14:30029343881
25.01.2023ПГИИРЕ „Михай Еминеску“Учител по история130.01.2023; 029201203
0887004456
25.01.2023ПГИИРЕ „Михай Еминеску“Учител по испански език /по заместване/0.530.01.2023; 029201203
0887004456
25.01.202325 ОУ „Д-р Петър Берон“Пазач - невъоръжена охрана0.503.02.2023; 029521170
25.01.202325 ОУ „Д-р Петър Берон“Пазач - невъоръжена охрана103.02.2023; 029521170
25.01.2023149 СУ „Иван Хаджийски“Ресурсен учител /по заместване/103.02.2023; 0894442594
24.01.2023ДГ 196 "Шарл Перо"Учител (от 01.09.2023)230.05.2023; 0884801560
24.01.2023139 ОУ "Захарий Круша"Лектор по биология (288 ч. за годината)101.02.2023; 028667641
24.01.20234 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител по БЕЛ130.01.2023; 028899726
24.01.202320 ОУ "Тодор Минков"Хигиенист107.02.2023; 16:300879121492
24.01.2023192 СУ "Христо Ботев"Учител по история и цивилизация (за срок от 06.02. - 12.03.2023 г.)131.01.2023; 16:00029922093
24.01.202310 СУ "Теодор Траянов"Учител в ГЦОУД (1-4 клас)131.01.2023; 029743234
23.01.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по ИИ - прогимназиален етап101.02.2023; 17:00029745506
23.01.2023ДГ 170 "Пчелица"Музикален учител0,501.02.2023; 12:300884801590
23.01.2023ДГ 170 "Пчелица"Помощник-готвач101.02.2023; 12:300884801590
23.01.2023ДГ 170 "Пчелица"Помощник-възпитател201.02.2023; 12:300884801590
23.01.2023ДГ 120 "Детство под липите"Помощник-възпитател103.02.2023; 028223219
23.01.2023СМГ "Паисий Хилендарки"Учител по ФВС130.01.2023; 024442000
23.01.2023ЧОУ "Фюжън"Учител по АЕ115.02.2023; 0887972860
23.01.2023ЧОУ "Фюжън"Начален учител115.02.2023; 0887972860
23.01.2023ЧОУ "Фюжън"Учител по физика112.02.2023; 0887972860
23.01.2023ЧОУ "Фюжън"Учител по биологоя и химия112.02.2023; 0887972860
23.01.2023ЧОУ "Фюжън"Учител по Човек и природа112.02.2023; 0887972860
23.01.2023ДГ 199 "Сарагоса"Учител113.02.2023; 0884801465
23.01.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Учител по испански език110.02.2023; 028664895
23.01.2023ДГ 112 "Детски свят"Помощник на учителя201.02.2023; 15:300884801659
23.01.2023ДГ 112 "Детски свят"Помощник на учителя201.02.2023; 15:300884801659
23.01.202336 СУ "Максим Горки"Начален учител127.01.2023; 16:00028586148
0879609570
23.01.2023ДГ 138 "Приятели"Учител в ДГ120.02.2023; 0884801716
23.01.2023ДГ 59 "Елхица"Помощник на учителя по проект на МОН110.02.2023; 14:00028759029
23.01.2023ДГ 59 "Елхица"Помощник-възпитател110.02.2023; 14:00028759029
23.01.202339 СУ "Петър Динеков"Учител по математика110.02.2023; 16:00028859019
23.01.202326 СУ "Йордан Йовков"Хигиенист127.01.2023; 16:00028570129
028573023
23.01.202326 СУ "Йордан Йовков"Учител в ГЦОУД в начален етап127.01.2023; 16:00028570129
028573023
23.01.202326 СУ "Йордан Йовков"Учител по АЕ127.01.2023; 16:00028570129
028573023
23.01.202321 СУ "Христо Ботев"Учител по БЕЛ в гимназиален етап /по заместване/127.01.2023; 029624689
23.01.2023ЧСУ "Дружба"Учител по БЕЛ121.02.2023; 0894304458
23.01.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Помощник на учителя131.01.2023; 029555834
23.01.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по физика и химия в прогимназиален етап131.01.2023; 029555834
20.01.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ1,527.01.2023; 0876905961
20.01.2023ДГ 56 "Здравец"Помощник на учителя131.01.2023; 0887335490
20.01.202388 СУ "Димитър Попниколов"Учител по математика130.01.2023; 12:00029560749
20.01.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по физика и астрономия103.02.2023; 15:00028284530
028221065
028221066
20.01.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по математика /по заместване/103.02.2023; 15:00028284530
028221065
028221066
20.01.2023199 ОУ "Св. Ап. Йоан Богослов"Учител по Технологии и предприемачество и изобразително изкуство /по заместване/130.01.2023; 029466956
20.01.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по философия /по заместване/127.01.2023; 15:00028661271
20.01.2023ДГ 88 "Детски рай"Медицинска сестра227.01.2023; 0884801616
20.01.2023134 СУ "Д. Дебелянов"Учител по иврит в гимназиален етап /по заместване/127.01.2023; 16:00029310686
20.01.2023ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник на учителя126.01.2023; 14:00029791765
20.01.2023ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник-възпитател226.01.2023; 14:00029791765
20.01.2023СПГТУчител по Философски цикъл125.01.2023; 029833692
0884085392
20.01.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по БЕЛ125.01.2023; 16:00028622966
20.01.202396 СУ "Л. Н. Толстой"Домакин - архивар117.02.2023; 0876771308
20.01.202364 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител по БЕЛ 5-6 клас113.02.2023; 029613436
0889395306
20.01.202363 ОУ "Христо Ботев"Начален учител 1-4 клас108.02.2023; 029382862
20.01.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Работник - кухня103.02.2023; 028746110
20.01.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Помощник-възпитател203.02.2023; 028746110
20.01.202334 ОУ "Стою Шишков"Портиер1,530.01.2023; 028594131
20.01.202334 ОУ "Стою Шишков"Хигиенист130.01.2023; 028594131
20.01.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по математика127.01.2023; 17:00028739500
20.01.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Педагогически съветник127.01.2023; 17:00028739500
20.01.2023199 ОУ "Св. Ап. Йоан Богослов"Финансов контрольор /по заместване/125.01.2023;029466956
20.01.2023ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител по БЕЛ в гимназиален етап /по заместване/124.01.2023; 14:000889450991
20.01.202332 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Заместник-директор АСД125.01.2023;029874358
20.01.2023ДГ 159 "Олимпийче"Помощник възпитател /по заместване/130.01.2023;0884801400
20.01.202383 ОУ "Елин Пелин"Учител по КМИТ, математика и физика и астрономия /по заместване/130.01.2023;029923060
0884801763
19.01.2023ЧОУ "Прогресивно Образование"Учител по музика115.02.2023;0877207214
19.01.2023ЧОУ "Прогресивно Образование"Педагогически координатор в начален етап115.02.2023;0877207214
19.01.2023ЧОУ "Прогресивно Образование"Учител следобедни дейности в начален етап115.02.2023;0877207214
19.01.2023ЧОУ "Прогресивно Образование"Учител по природни науки115.02.2023;0877207214
19.01.2023ЧОУ "Прогресивно Образование"Учител начален етап115.02.2023;0877207214
19.01.2023122 ОУ "Николай Лилиев"Начален учител120.01.2023;028664895
19.01.202311 ОУ "Свети Пимен Зографски"Чистач131.01.2023;16:00028627248
0879532522
19.01.202316 ОУ "Райко Жинзифов"Учител ПГ130.01.2023;029387015
19.01.202316 ОУ "Райко Жинзифов"Учител по БЕЛ /по заместване/130.01.2023;029387015
19.01.2023134 СУ "Д. Дебелянов"Технически секретар / домакин /по заместване/127.01.2023;16:00029310686
19.01.2023ДГ 56 "Здравец"Помощник възпитател127.01.2023;0887335490
19.01.2023ДГ 88 "Детски рай"Педагог0.527.01.2023;0884801616
19.01.2023СПГТУчител по ИЕ125.01.2023;029833692
0884085392
19.01.202371 СУ "Пейо Яворов"Учител по Философия125.01.2023;17:00029995064
19.01.2023119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"Охранител /да притежава квалификация за заеманата длъжност/125.01.2023;024747516
19.01.2023119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"Учител по Информатика и ИТ125.01.2023;024747516
19.01.2023119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"Учител по БЕЛ /по заместване/125.01.2023;024747516
19.01.2023144 СУ "Народни будители"Учител по БЕЛ125.01.2023;028770173
028774052
028774457
18.01.202376 ОУ "Уилям Сароян"Учител ЦДО125.01.2023;029874344
029319388
18.01.2023СУ "Ген. Владимир Стойчев"Чистач / Хигиенист124.02.2023;16:00029733507
18.01.202348 ОУ "Йосиф Ковачев"Учител по ИТ106.02.2023;16:30028313087
18.01.202348 ОУ "Йосиф Ковачев"Психолог106.02.2023;16:30028313087
18.01.202325 ОУ "Д-р Петър Берон"Системен администратор103.02.2023;029521170
18.01.2023ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"Старши учител практическо обучение - инжинер-технолог по хранително вкусова технология130.01.2023;0879012918
028221374
18.01.202344 СУ "Неофит Бозвели"Учител по АЕ127.01.2023;17:00028452782
17.01.202317 СУ "Дамян Груев"Учител ИТКМ /по заместване/120.01.2023;0889419764
17.01.202317 СУ "Дамян Груев"Логопед120.01.2023;0889419764
17.01.202317 СУ "Дамян Груев"Учител ЦДО /по заместване/120.01.2023;0889419764
17.01.202317 СУ "Дамян Груев"Учител в начален етап120.01.2023;0889419764
17.01.2023ДЛЦЛогопед303.02.2023;0879252425
17.01.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по Информатика и ИТ131.01.2023;16:00029381021
17.01.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Педагогически съветник131.01.2023;10:00029381021
17.01.2023СУ "Св. Иван Рилски"Учител по БЗО и ХООС130.01.2023;0879064245
17.01.202320 ОУ "Тодор Минков" Ресурсен учител128.01.2023;16:000879121492
17.01.202320 ОУ "Тодор Минков" Психолог 128.01.2023;16:000879121492
17.01.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по БЕЛ127.01.2023;16:00029203023
17.01.2023НФСГУчител по НЕ125.01.2023;028662013
17.01.202342 ОУ "Хаджи Димитър"Психолог0.524.01.2023;028403458
17.01.202342 ОУ "Хаджи Димитър"Ресурсен учител0.524.01.2023;028403458
17.01.202378 СУ "Христо Смирненски"Хигиенист123.01.2023;15:00029977072
17.01.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по Хореография - лектор - 116 ч.123.01.2023;15:00029977072
17.01.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по БЕЛ123.01.2023;15:00029977072
17.01.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по ИТ123.01.2023;15:00029977072
17.01.202378 СУ "Христо Смирненски"Учител по Математика123.01.2023;15:00029977072
17.01.2023149 СУ "Иван Хаджийски"Учител в ЦОУД 127.01.2023;0894442594
17.01.2023СУ "Ген. Вл. Стойчев"Домакин125.01.2023;16:00029733507
16.01.2023104 ОУ "Захари Стоянов"Чистач/ Хигиенист 127.01.2023;028595192
0896724806
16.01.2023130 СУ "Стефан Караджа"Хигиенист /по заместване/127.01.2023;028470495
0876127805
16.01.2023130 СУ "Стефан Караджа"Учител по АЕ127.01.2023;028470495
0876127805
16.01.2023130 СУ "Стефан Караджа"Учител по Математика - 6 ч. седмично, 214 ч. годишно127.01.2023;028470495
0876127805
16.01.2023107 ОУ "Хан Крум"Учител начален етап в ГЦОУД /по заместване/123.01.2023;028663168
16.01.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител ГЦОУД /по заместване/120.01.2023;029381187
16.01.202324 СУ "П. К. Яворов"ЗАТС117.01.2023;029457395
16.01.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител ПГ /по заместване/120.01.2023;0898522677
16.01.202337 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЗО0.527.01.2023;0898522677
16.01.2023136 ОУ "Любен Каравелов"Помощник на учителя127.01.2023;11:000879496665
028217053
16.01.2023112 ОУ "Стоян Заимов"Ресурсен учител1.525.01.2023;14:000882694796
16.01.2023ДГ 81 "Лилия"Помощник възпитател123.01.2023;0889577570
16.01.202352 ОУ "Цанко Церковски"Учител по ИИ и ТП /по заместване/120.01.2023;028572054
16.01.202317 СУ "Дамян Груев"Учител ИТКМ /по заместване/117.01.2023;0889419764
16.01.202317 СУ "Дамян Груев"Логопед117.01.2023;0889419764
16.01.202317 СУ "Дамян Груев"Учител ЦДО /по заместване/117.01.2023;0889419764
13.01.2023ДГ 185 "Звездичка"Помощник на учителя120.01.2023;16:000884801505
13.01.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по ГИ /по заместване/117.01.2023;0884801404
13.01.2023ДГ 116 "Мусала"Медицинска сестра125.01.2023;16:00028550047
13.01.2023ДГ 116 "Мусала"Помощник на учителя125.01.2023;16:00028550047
13.01.2023107 "Хан Крум"Хиегинист125.01.2023;028663168
13.01.2023107 "Хан Крум"Учител в Начален етап /по заместване/125.01.2023;028663168
13.01.202317 СУ "Дамян Груев"Учител в Начален етап /по заместване/117.01.2023;0889419764
13.01.202315 СУ "Адам Мицкевич"Учител по ТП - 417 ч.118.01.2023;029382880
13.01.202315 СУ "Адам Мицкевич"Учител по ИТ - 528 ч.118.01.2023;029382880
13.01.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Чистачка - 4 ч.110.02.2023;028721156
13.01.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Чистачка110.02.2023;028721156
13.01.2023148 ОУ "Професор доктор Любомир Милетич"Ресурсен учител0.520.01.2023;028704116
12.01.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Домакин119.01.2023;028720537
12.01.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Информатика и ИТ119.01.2023;028720537
12.01.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по ИИ119.01.2023;028720537
12.01.2023ЧДГ "Цветен ден"Учител в ПГ130.05.2023;0884353849
12.01.2023138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по НЕ119.01.2023;028720537
12.01.2023ДГ 78 "Детски свят"Помощник възпитател127.01.2023;0879155123
12.01.202351 СУ "Елисавета Багряна"Учител по НЕ0.525.01.2023;029520545
12.01.202351 СУ "Елисавета Багряна"Учител по ХООС125.01.2023;029520545
12.01.202351 СУ "Елисавета Багряна"Учител по ТП0.2525.01.2023;029520545
12.01.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по ИИ и ТП0.523.01.2023;10:000884801665
12.01.202375 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по БЕЛ1.2520.01.2023;0884875506
12.01.2023141 ОУ "Народни Будители"Портиер - общ работник1.2520.01.2023;0884801443
12.01.2023141 ОУ "Народни Будители"Хигиенист120.01.2023;0884801443
12.01.2023120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител по ФВС116.01.2023;028665680
12.01.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Пазач невъоръжена охрана113.01.2023;16:00028575027
10.01.2023ДГ 78 "Детски свят"Учител /по заместване/127.01.2023;0879155123
10.01.2023ДГ 145 "Българка"Учител125.01.2023;028220663
10.01.2023145 ОУ "Симеон Радев"Работник поддръжка216.01.2023;12:00028774136
10.01.2023ДГ 130 "Приказка"Помощник възпитател116.01.2023;028223673
10.01.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Медицинска сестра /по заместване/0.516.01.2023;13:00028739500
10.01.2023175 ОУ "Васил Левски"Учител по ИИ - 6 ч. седмично, 190 ч. годишно127.01.2023;0887381244
10.01.2023175 ОУ "Васил Левски"Учител по Музика - 5 ч. седмично, 190 ч. годишно127.01.2023;0887381244
10.01.202331 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по Математика124.01.2023;028721156
10.01.2023134 СУ "Д. Дебелянов"Портиер-охранител 120.01.2023;16:00029310686
10.01.20235 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист0.520.01.2023;10:000884801665
10.01.20235 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист120.01.2023;10:000884801665
10.01.20235 ОУ "Иван Вазов"Учител по БЕЛ0.520.01.2023;10:000884801665
10.01.2023136 ОУ "Любен Каравелов"Чистач/ Хигиенист116.01.2023;0879496665
028217053
10.01.2023105 СУ "Атанас Далчев"Учител по АЕ123.01.2023;028620573
0876807295
10.01.2023105 СУ "Атанас Далчев"Учител по БЕЛ123.01.2023;028620573
0876807295
10.01.2023ДГ 157 "Детска стряха"Помощник възпитател117.01.2023;16:00029917376
0897943487
10.01.2023ДГ 157 "Детска стряха"Детски учител /по заместване/117.01.2023;16:00029917376
0897943487
10.01.202347 СУ "Христо Г. Данов"Помощник възпитател в ПГ202.02.2023;029522228
10.01.202347 СУ "Христо Г. Данов"Учител по АЕ102.02.2023;029522228
10.01.2023ДГ 193 "Славейче"Общ работник131.01.2023;028623049
10.01.2023НТБГЧистач/ Хигиенист418.01.2023;029520857
10.01.2023119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"Учител по БЕЛ /по заместване/116.01.2023;024747516
10.01.2023НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Хигиенист213.01.2023;16:00028622966
10.01.2023ЧДГ "Германи"Помощник възпитател131.01.2023;0878780456
10.01.2023ЧДГ "Германи"Педагог, ясла131.01.2023;0878780456
10.01.2023ДГ 188 "Вяра, Надежда, Любов"Учител по Музика0.519.01.2023;028740056
10.01.202355 СУ "Петко Каравелов"Хигиенист216.01.2023;028771297
10.01.202338 ОУ "Васил Априлов"Учител в ГЦОУД /занималня/216.01.2023;0884334110
09.01.2023ДГ 82 "Джани Родари"Помощник-готвач120.01.2023;14:30029343881
09.01.2023ДГ 82 "Джани Родари"Главен готвач120.01.2023;14:30029343881
09.01.2023ДГ 82 "Джани Родари"Логопед0.520.01.2023;14:30029343881
09.01.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист113.01.2023;029555834
09.01.2023142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в Начален етап - група ЦДО113.01.2023;029555834
09.01.2023144 СУ "Народни Будители"Логопед112.01.2023;028770173
028774052
028774457
09.01.2023ДГ 78 "Детски свят"Учител /по заместване/123.01.2023;0879155123
09.01.2023ДГ 179 "Синчец"Помощник възпитател220.01.2023;13:000884801578
09.01.2023ДГ 179 "Синчец"Мед. сестра - ДГ120.01.2023;13:000884801578
09.01.2023ДГ 179 "Синчец"Мед. сестра - яслена група220.01.2023;13:000884801578
09.01.2023ЧПГ "Образователни технологии"Учител по ИЕ125.01.2023;0887614066
09.01.202327 СУ "Акад. Г. Караславов"Ресурсен учител118.01.2023;0885715030
09.01.2023Пг по транспортУчител по АЕ117.01.2023;029732864
09.01.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по БЗО - 5 ч. седмично111.01.2023;17:00029710057
09.01.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по по ХООС и БЗО0.511.01.2023;17:00029710057
09.01.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по по ХООС и БЗО111.01.2023;17:00029710057
09.01.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Шофьор на училищен автобус - категория Д125.01.2023;0894724637
09.01.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Чистач125.01.2023;0894724637
09.01.2023ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Логопед125.01.2023;0894724637
09.01.2023СПГТУчител по БЕЛ113.01.2023;029833692
0884085392
06.01.20234 ОУ "Проф. Джон Атан асов"Хигиенист113.01.2023;028899726
06.01.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител ЦДО212.01.2023;028771297
06.01.2023157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по Философия и гражданско образование108.01.2023;17:00029710057
06.01.2023120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител в начален етап115.01.2023;028665680
06.01.2023ЧСУ "Дени Дидро"Ресурсен учител102.02.2023;0875345764
06.01.2023ЧСУ "Дени Дидро"Учител по ИИ102.02.2023;0875345764
06.01.2023ЧСУ "Дени Дидро"Начален учител102.02.2023;0875345764
06.01.2023ЧСУ "Дени Дидро"Учител по музика102.02.2023;0875345764
05.01.2023ДГ 184 "Мечо Пух"Завеждащ административна служба123.01.2023;028720690
05.01.2023ДГ 184 "Мечо Пух"Счетоводител123.01.2023;028720690
05.01.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по Математика117.01.2023;16:00029876370
05.01.20237 СУ "Свети Седмочисленици"Хигиенист/ка117.01.2023;16:00029876370
05.01.2023ДГ 99 "Брезичка"Готвач127.01.2023;14:000888486157
0888820510
05.01.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по ИТ 110.01.2023;028771297
05.01.202381 СУ "Виктор Юго"Учител по ИТ и Математика116.01.2023;17:00029745506
04.01.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Електротехник по ремонт и поддръжка на материално-техническата база119.01.2023;15:00028284530
028221065
028221066
04.01.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Домакин119.01.2023;15:00028284530
028221065
028221066
04.01.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Авто транспортна техника, теория и практика119.01.2023;15:00028284530
028221065
028221066
04.01.2023ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по БЗО /по заместване/119.01.2023;15:00028284530
028221065
028221066
04.01.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Учител118.01.2023;028746110
04.01.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Работник кухня118.01.2023;028746110
04.01.2023ДГ 178 "Сребърно копитце"Помощник възпитател218.01.2023;028746110
04.01.2023ДГ 112 "Детски свят"Помощник на учителя317.01.2023;15:300884801659
04.01.2023ДГ 112 "Детски свят"Помощник възпитател217.01.2023;15:300884801659
04.01.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Общ работник0.519.01.2023;17:000876134138
04.01.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Работник по ремонт и поддръжка (електро и ВиК)119.01.2023;17:000876134138
04.01.2023СПГ "Княгиня Евдокия"Работник по ремонт и подръжка /електро и ВиК/ 119.01.2023;17:000876134138
04.01.2023ЧОУ "Джани Родари"Учител по ФВС111.01.2023;0896769230
04.01.2023ЧОУ "Джани Родари"Готвач111.01.2023;0896769230
04.01.2023ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ111.01.2023;0896769239
04.01.2023ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател111.01.2023;0896769239
04.01.2023ЧДГ "Джани Родари"Педагог ясла111.01.2023;0896769239
04.01.202355 СУ "Петко Каравелов"Учител по АЕ110.01.2023;028771297
04.01.2023НГПИ "Свети Лука"Учител по Икономика, Предприемачество и ЗБУТ - 12 ч. седмично120.01.2023;029319050
04.01.202379 СУ "Индира Ганди"Чистач/ Хигиенист123.01.2023;16:000884801708
04.01.202379 СУ "Индира Ганди"Учител по БЕЛ /по заместване/123.01.2023;16:000884801708
04.01.2023123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по ХООС и ФА120.01.2023;16:00029203023
04.01.202338 ОУ "Васил Априлов"Учител по КМИТ /по заместване/116.01.2023;0884334111
04.01.2023ДГ 6 "Вълшебен свят"Детски учител212.01.2023;029387008
04.01.2023192 СУ "Христо Ботев"Учител по ИИ109.01.2023;029922093
04.01.2023192 СУ "Христо Ботев"Учител по Математика109.01.2023;029922093
04.01.2023ПГЕАУчител по АЕ131.01.2023;16:00028956911
028956910
028956919
04.01.2023ПГЕАУчител инжинер за сп. "Софтуерно инжинерство", сп. "Програмиране"131.01.2023;16:00028956911
028956910
028956919
04.01.2023ДГ 153 "Света Троица"Общ работник117.01.2023;0882411977
04.01.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител по ГИ105.01.2023;14:00029522118
04.01.202322 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител ЦДО105.01.2023;14:00029522118
04.01.202369 СУ "Димитър Маринов"Учител по БЕЛ с допълване часове по РЕ120.01.2023;17:00029790907
029791806
029791805
04.01.202382 ОУ "Васил Априлов"Учител по ИЦ и РЕ113.01.2023;0884801641
04.01.2023СГСАГ "Христо Ботев"Учител по НЕ111.01.2023;15:00028661271
03.01.2023ДГ 63 "Слънце"Учител ДЯ130.01.2023;0886648784
029367091
03.01.2023ДГ 63 "Слънце"Медицинска сестра ДЯ130.01.2023;0886648784
029367091
03.01.2023ДГ 63 "Слънце"Помощник на учителя130.01.2023;0886648784
029367091
03.01.2023ДГ 63 "Слънце"Помощник възпитател230.01.2023;0886648784
029367091
03.01.2023ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по ГИ127.01.2023;16:00028575027
03.01.2023104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по БЕЛ125.01.2023;028595192
0896724806
03.01.202354 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по Философия /по заместване/120.01.2023;029381021
03.01.2023ДГ 97 "Изгрев"Логопед0.518.01.2023; 16:00029926304
03.01.20235 ОУ "Иван Вазов"Чистач/Хигиенист0.516.01.2023; 10:000884801665
03.01.20235 ОУ "Иван Вазов"Чистач/Хигиенист116.01.2023; 10:000884801665
03.01.2023ПГСС "Бузема"Учител по Музика - 144 ч. (II срок)113.01.2023; 028563458
03.01.2023130 СУ "Стефан Караджа"Хигиенист /по заместване/112.01.2023; 028470495
0876127805
03.01.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ0.516.01.2023; 0876905961
03.01.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ116.01.2023; 0876905961
03.01.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ИЕ0.516.01.2023; 0876905961
03.01.2023203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ИЕ116.01.2023; 0876905961
03.01.2023ДГ 85 "Родина"Помощник готвач113.01.2023; 0884801414
03.01.2023ДГ 85 "Родина"Помощник възпитател113.01.2023; 0884801414
03.01.2023130 СУ "Стефан Караджа"Образователен медиатор112.01.2023; 028470495
0876127805
03.01.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Финансов контрольор0.2505.01.2023; 17:00029881713
03.01.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Касиер105.01.2023; 17:00029881713
03.01.20236 ОУ "Граф Игнатиев"Главен счетоводител105.01.2023; 17:00029881713
03.01.202373 СУ "Вл. Граматик"Зам. директор УД105.01.2023; 028599510
03.01.202352 ОУ "Цанко Церковски"Логопед0,517.01.2023; 028552054
30.12.2022140 СУ "Иван Богоров"Технически секретар113.01.2023; 14:00029346449
029346450
029343373
30.12.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Служител "Човешки ресурси"0,506.01.2023; 16:00029203023
30.12.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в начален етап105.01.2023; 16:30029555834
30.12.2022127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по АЕ в гимназиален етап113.01.2023; 16:300884334114
30.12.2022ДГ 46 "Жива вода"Психолог0,510.01.2023; 029611394
0884801663
30.12.2022141 ОУ "Народни будители"Портиер - общ работник1,2505.01.2023; 0884801443
30.12.2022141 ОУ "Народни будители"Хигиенист105.01.2023; 0884801443
29.12.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник-възпитател111.01.2023; 14:00029791765
29.12.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Учител111.01.2023; 14:00029791765
23.12.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Чистач/ хигиенист113.01.2023; 029381021
23.12.202268 СУ "Акад. Никола Обрешков"Технически секретар105.01.2023; 16:00029785059
23.12.202268 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по ИТ105.01.2023; 16:00029785059
23.12.2022ДГ 51 "Щурче"Учител 118.01.2023; 028221137
23.12.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по математика - 8-12 клас0,506.01.2023; 16:00029203023
23.12.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по професионална подготовка - икономически дисциплини, специалност "Логистика-куриер" - 8-12 клас106.01.2023; 16:00029203023
23.12.202240 СУ "Луи Пастьор"Изобразително изкуство112.01.2023; 028265908
23.12.202240 СУ "Луи Пастьор"Учител ЦОУД112.01.2023; 028265908
23.12.2022ДГ 24 "Надежда"Помощник-възпитател210.01.2023; 16:000884801594
23.12.2022ДГ 2 "Звънче"Помощник-готвач109.01.2023; 028580019
23.12.2022ДГ 2 "Звънче"Учител109.01.2023; 028580019
22.12.202211 ОУ "Св. Пимен Зографски"Чистач116.01.2023; 16:00028627248
0879532522
22.12.2022ДГ 34 "Брезичка"Помощник-възпитател131.01.2023; 0878522995
22.12.2022ДГ 34 "Брезичка"Главен готвач131.01.2023; 0878522995
22.12.202281 СУ "Виктор Юго"Учител в ЦДО116.01.2023; 17:00029745506
22.12.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по математика - прогимназиален етап116.01.2023; 17:00029745506
22.12.2022145 ОУ "Симеон Радев"Пазач-портиер130.12.2022; 12:00028774136
21.12.202281 СУ "Виктор Юго"Хигиенист106.01.2023; 17:00029745506
21.12.2022ПГТ - гр. БанкяСнабдител, доставчик104.01.2023; 16:000888996062
21.12.2022ПГТ - гр. БанкяУчител лектор по музика - 180 ч.104.01.2023; 16:000888996062
21.12.2022ПГТ - гр. БанкяУчител практическо обучение104.01.2023; 16:000888996062
21.12.2022ЧОУ "Прогресивно Образование"Учител Следобедни дейности в начален етап130.01.2023; 0877207214
21.12.2022ЧОУ "Прогресивно Образование"Учител Природни науки130.01.2023; 0877207214
21.12.2022ЧОУ "Прогресивно Образование"Учител Начлен етап130.01.2023; 0877207214
21.12.202281 СУ "Виктор Юго"Портиер106.01.2023; 17:00029745506
21.12.202281 СУ "Виктор Юго"Работник подръжка106.01.2023; 17:00029745506
21.12.202281 СУ "Виктор Юго"Счетоводител на 4 ч.106.01.2023; 17:00029745506
21.12.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по ГИ106.01.2023; 17:00029745506
21.12.202245 ОУ "К. Величков"Учител в ЦОУД106.01.2023; 16:000879807973
028286282
21.12.202230 СУ "Братя Миладинови"Учител по БЗО103.01.2023; 028221785
21.12.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по Математика130.12.2022; 029555834
21.12.2022170 СУ "Васил Левски"Начален учител ЦДО130.12.2022; 028923086
21.12.2022ДГ 19 "Света София"Учител в ДГ110.01.2023; 028661230
0884801531
21.12.2022119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"Учител по ИТ116.01.2023; 024747516
21.12.202233 ЕГ "Света София"Чистачка110.01.2023; 14:00 029964202
21.12.202233 ЕГ "Света София"Работник подръжка0.510.01.2023; 14:00 029964202
19.12.2022ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Хигиенист123.12.2022; 029201203
0877004456
19.12.2022101 СУ "Бачо Киро"Учител ЦДО210.01.2023; 0882476015
19.12.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Логопед103.01.2023; 0894724637
19.12.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Чистач103.01.2023; 0894724637
19.12.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Шофьор на училищен автобус кат. Д103.01.2023; 0894724637
19.12.202211 ОУ "Св. Пимен Зографски"Общ работник123.12.2022; 16:00028627248
0879532522
19.12.202251 СУ "Елисавета Багряна"Хигиенист123.12.2022; 029520545
19.12.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист129.12.2022; 029555834
19.12.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Счетоводител129.12.2022; 029555834
19.12.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в ПГ121.12.2022; 029555834
19.12.2022122 ДГ Работник кухня110.01.2023; 0887487267
19.12.2022122 ДГ Домакин110.01.2023; 0887487267
19.12.2022122 ДГ Общ работник110.01.2023; 0887487267
19.12.2022122 ДГ Мед. сестра510.01.2023; 0887487267
19.12.2022122 ДГ Пом. възпитател510.01.2023; 0887487267
19.12.2022122 ДГ Учител510.01.2023; 0887487267
16.12.2022ЧСУ "Дени Дидро"Спасител на училищен басейн112.01.2023; 0886490566
16.12.2022ДГ 96 "Росна китка"Медицинска сестра - градина106.01.2023; 15:00029791487
16.12.2022ДГ 96 "Росна китка"Помощник-готвач106.01.2023; 15:00029791487
16.12.2022ДГ 96 "Росна китка"Работник кухня106.01.2023; 15:00029791487
16.12.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Начален учител ЦДО109.01.2023; 029874358
16.12.202288 СУ "Димитър Попниколов"Учител по математика /по заместване/103.01.2023; 16:00029560749
16.12.2022ДГ 37 "Вълшебство"Детегледачка0,530.12.2022; 028554119
16.12.2022ДГ 37 "Вълшебство"Общ работник130.12.2022; 028554119
16.12.2022ДГ 37 "Вълшебство"Помощник на учителя130.12.2022; 028554119
16.12.2022ДГ 37 "Вълшебство"Учител ресурсен130.12.2022; 028554119
16.12.2022ДГ 37 "Вълшебство"Психолог училищен130.12.2022; 028554119
16.12.2022ДГ 37 "Вълшебство"Логопед130.12.2022; 028554119
16.12.2022ДГ 37 "Вълшебство"Учител по музика130.12.2022; 028554119
16.12.202220 ОУ "Тодор Минков"Хигиенист104.01.2023; 0879121492
16.12.202220 ОУ "Тодор Минков"Ресурсен учител104.01.2023; 0879121492
15.12.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по БЕЛ109.01.2023; 029880301
15.12.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по френски език /по заместване/109.01.2023; 029880301
15.12.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по ЦДО в начален етап /по заместване/109.01.2023; 029880301
15.12.202231 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по математика102.01.2023; 028721156
15.12.2022102 ОУ "Панайот Волов"Хигиенист 130.12.2022; 029381073
029382654
15.12.2022ЧДГ "Куест"Педагог ясла 123.12.2022; 0894422322
15.12.2022ЧДГ "Куест"Помощник възпитател 123.12.2022; 0894422322
14.12.2022ЧОУ "Фюжън"Начален учител115.01.2023; 0887972860
14.12.2022ЧОУ "Фюжън"Учител по танц115.01.2023; 0887972860
14.12.2022ЧОУ "Фюжън"Учител по АЕ115.01.2023; 0887972860
14.12.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в ЦОУД121.12.2022; 028747109
028777144
14.12.2022ДГ 112 "Детски свят"Учител ДГ122.12.2022;15:300884801659
14.12.2022ДГ 112 "Детски свят"Медицинска сестра222.12.2022;15:300884801659
14.12.2022ДГ 112 "Детски свят"Помощник-възпитател222.12.2022;15:300884801659
13.12.2022ДГ 149 "Зорница"Психолог131.01.2023;15:00029367582
13.12.2022ДГ 131Работник кухня113.01.2023;13:000878801001
13.12.2022ДГ 131Помощник готвач113.01.2023;13:000878801001
13.12.2022ДГ 131Главен готвач113.01.2023;13:000878801001
13.12.2022ДГ 131Медицинска сестра яслена група313.01.2023;13:000878801001
13.12.2022ДГ 131Медицинска сестра кабинет213.01.2023;13:000878801001
13.12.2022ДГ 131Помощник възпитател яслена група413.01.2023;13:000878801001
13.12.2022ДГ 131Помощник възпитател ДГ413.01.2023;13:000878801001
13.12.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител по АЕ 123.12.2022;029522228
13.12.2022НФСГ Завеждащ административна служба /по заместване/119.12.2022;0888594172
13.12.2022ЧДГ "Германи"Помощник възпитател124.12.2022;0878780456
13.12.2022ЧДГ "Германи"Педагог, ясла124.12.2022;0878780456
13.12.2022ЧДГ "Германи"Учител ДГ с немски език124.12.2022;0878780456
12.12.2022122 ОУ "Николай Лилиев"Учител ЦДО 129.12.2022;028664895
12.12.2022122 ОУ "Николай Лилиев"Учител ЦДО /по заместване/129.12.2022;028664895
12.12.2022139 ОУ "Захарий Круша"Учител по Математика121.12.2022;028667641
12.12.2022ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по АЕ - 7ч. седмично121.12.2022;17:000877300522
12.12.2022ПГ по транспортУчител по Икономически дисциплини - Финанси119.12.2022;029732657
12.12.202216 ОУ "Райко Жинзифов"Учител по БЕЛ /по заместване/116.12.2022;029387015
12.12.2022ДГ 97 "Изгрев"Учител 129.12.2022;16:00029926304
12.12.2022ДГ 97 "Изгрев"Учител по Музика129.12.2022;16:00029926304
12.12.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Домакин0.519.12.2022;16:00028796763
12.12.2022ПГТКИ Учител по БЕЛ116.12.2022;028298177
09.12.2022ДГ 63 "Слънце"Медицинска сестра - ДЯ130.12.2022;0886648784
029367091
09.12.2022ДГ 63 "Слънце"Помощник на учителя130.12.2022;0886648784
029367091
09.12.2022ДГ 63 "Слънце"Помощник-възпитател230.12.2022;0886648784
029367091
09.12.202220 ОУ "Тодор Минков"Учител по НЕ129.12.2022;0879121492
09.12.2022ДГ 149 "Зорница"Мед. сестра - ясла131.01.2023;15:00029367582
09.12.2022ДГ 149 "Зорница"Учител231.01.2023;15:00029367582
09.12.2022ДГ 85 "Родина"Помощник готвач130.12.2022;0884801414
09.12.2022ДГ 85 "Родина"Помощник възпитател130.12.2022;0884801414
09.12.202237 СУ "Райна Княгиня"Начален учител в ГЦОУД121.12.2022;0898522677
09.12.202237 СУ "Райна Княгиня"Учител по Биология0.521.12.2022;0898522677
09.12.202237 СУ "Райна Княгиня"Учител в ГЦОУД0.521.12.2022;0898522677
09.12.2022ДГ 6 "Вълшебен свят"Детски учител120.12.2022;029387008
08.12.202223 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Хигиенист206.01.2023;17:00029441121
0882003728
08.12.202223 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Работник подръжка106.01.2023;17:00029441121
0882003728
08.12.2022126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Чистач103.01.2023;028585045
08.12.2022ДГ 76 "Сърничка"Помощник възпитател123.12.2022;028755146
0884801640
08.12.2022138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по АЕ /по заместване/116.12.2022;028720537
08.12.202216 ОУ "Райко Жинзифов"Учител ПГ116.12.2022;029387015
08.12.202212 СУ "Цар Иван Асен II"Учител ГЦОУД116.12.2022;029437952
08.12.2022СПГТ Готвач в учебен ресторант116.12.2022;029833692
0884085392
08.12.2022ДГ 88 "Детски рай"Психолог0.523.12.2022;0884801616
08.12.2022ДГ 88 "Детски рай"Помощник възпитател123.12.2022;0884801616
08.12.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по ИТ103.01.2023;029880301
07.12.2022ДГ 52 "Илинденче"Помощник възпитател119.12.2022;0884801576
07.12.2022ДГ 52 "Илинденче"Учител119.12.2022;0884801576
07.12.2022ДГ 52 "Илинденче"Логопед119.12.2022;0884801576
07.12.2022ДГ 52 "Илинденче"Ресурсен учител119.12.2022;0884801576
07.12.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по ИЦ106.01.2023;029452949
07.12.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по БЕЛ106.01.2023;029452949
07.12.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по ИКТ106.01.2023;029452949
07.12.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по РЕ106.01.2023;029452949
07.12.2022ДГ 153 "Света Троица"Общ работник116.12.2022;0882411977
07.12.2022101 СУ "Бачо Киро"Учител ЦДО116.12.2022;029382818
07.12.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по Начален етап /ГЦОУД/115.12.2022;15:00029977072
07.12.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по Предприемачество115.12.2022;15:00029977072
07.12.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по ИТ0.515.12.2022;15:00029977072
07.12.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по Математика115.12.2022;15:00029977072
07.12.2022ДГ 193 "Славейче"Помощник възпитател231.01.2023;028623049
07.12.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Психолог120.12.2022;029556252
07.12.2022140 СУ "Иван Богоров"Учител ПГ115.12.2022;14:00029346449
029346450
029343373
07.12.2022ДГ 88 "Детски рай"Помощник възпитател0.523.12.2022;0884801616
06.12.2022ДГ 192 "Лозичка"Помощник възпитател120.01.2023;0885773060
06.12.202296 СУ "Л. Н. Толстой"Учител по БЕЛ120.12.2022;0876771308
06.12.2022Първа АЕГУчител по АЕ109.12.2022;15:00029442181
06.12.2022ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител по АЕ123.12.2022;0888721101
0876775852
06.12.2022ДГ 185 "Звездичка"Медицинска сестра детска чсла115.12.2022;16:000884801505
06.12.2022ДГ 185 "Звездичка"Детски учител115.12.2022;16:000884801505
05.12.2022ДГ 143 "Щурче"Учител по Музика0.523.12.2022;0884801757
05.12.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Шофьор на училищен автобус кат. Д116.12.2022;0894724637
05.12.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Чистач116.12.2022;0894724637
05.12.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Логопед116.12.2022;0894724637
05.12.2022ДГ 4 "Слънчо"Пом. готвач115.12.2022;17:00029991032
05.12.202234 ОУ "Стою Шишков"Начален учител в ГЦОУД112.12.2022;028594131
05.12.2022138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Кит Е0.509.12.2022;028720537
05.12.2022138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по НЕ109.12.2022;028720537
05.12.202250 ОУ "Васил Левски"Учител по математика в ПГЕ129.12.2022;029671186
029671181
05.12.2022104 ОУ "Захари Стоянов"Библиотекар121.12.2022;028595192
0896724806
05.12.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Медицинска сестра яслена група115.12.2022;14:000884341939
05.12.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Огняр115.12.2022;14:000884341939
05.12.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател112.12.2022;0896769239
05.12.2022ЧДГ "Джани Родари"Педагог ясла112.12.2022;0896769239
05.12.2022СГСАГ "Христо Ботев"Учител по Теория на икономически дисциплини за професия Брокер /по заместване/109.12.2022;15:00028661271
05.12.2022СПГТ Учител по БЕЛ109.12.2022;029833692
0884085392
02.12.2022ДГ 29 "Слънце"Помощник възпитател313.01.2023;028706228
02.12.2022ДГ 29 "Слънце"Медицинска сестра ясла513.01.2023;028706228
02.12.2022ДГ 99 "Брезичка"Учител115.12.2022;14:000888486157
0888820510
02.12.2022ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист112.12.2022;0896769230
02.12.2022ЧОУ "Джани Родари"Готвач112.12.2022;0896769230
02.12.2022ЧОУ "Джани Родари"Начален учител112.12.2022;0896769230
02.12.2022ЧОУ "Джани Родари"Логопед112.12.2022;0896769230
02.12.2022ЧОУ "Джани Родари"Ресурсен учител112.12.2022;0896769230
02.12.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител ГЦОУД112.12.2022;10:000884801665
02.12.202283 ОУ "Елин Пелин"Учител по КМИТ, математика и физика и астрономия109.12.2022;029923060
0884801763
02.12.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по АЕ108.12.2022;17:00029745506
02.12.2022122 ДГ Общ работник130.12.2022;0887487267
02.12.2022122 ДГ Счетоводител130.12.2022;0887487267
02.12.2022122 ДГ Главен готвач130.12.2022;0887487267
02.12.2022122 ДГ Пом. възпитател430.12.2022;0887487267
02.12.2022122 ДГ Педагог630.12.2022;0887487267
02.12.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Педагогически съветник116.12.2022;0876905961
02.12.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ИЕ0.516.12.2022;0876905961
02.12.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ИЕ116.12.2022;0876905961
02.12.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ0.516.12.2022;0876905961
02.12.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ116.12.2022;0876905961
01.12.202231 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по Музика - 306 ч. /лектор/112.12.2022;028721156
01.12.2022ДГ 37 "Вълшебство"Учител109.12.2022;028554119
01.12.2022ДГ 37 "Вълшебство"Учител /по заместване/109.12.2022;028554119
01.12.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по професионална подготовка - Икономически дисциплини107.12.2022;14:00029203023
01.12.202230 СУ "Братя Миладинови"Учител в начален етап /по заместване/106.12.2022;028221785
01.12.2022ДГ 1 "Червената шапчица"Гл. счетоводител112.12.2022;16:000884801435
0877340542
028317017
01.12.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по ИКТ0.509.12.2022;10:000884801665
01.12.202245 ОУ "К. Величков"Учител по Биология0.509.12.2022;16:000879807973
028286282
01.12.202264 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител по БЕЛ /по заместване/108.12.2022;029613436
0889395306
01.12.2022ДГ 23 "Здраве"Помощник възпитател116.12.2022;028720033
01.12.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по БЗО /по заместване/115.12.2022;15:00028284530
028221065
028221066
01.12.2022ДГ 178 "Сребърно копитце"Пом. възпитател114.12.2022;028746110
01.12.2022ДГ 178 "Сребърно копитце"Учител 114.12.2022;028746110
01.12.2022ПГТ "Макгахан"Учител по АЕ105.12.2022;16:00028720108
30.11.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Чистач/Хигиенист102.12.2022;09:00029733507
30.11.2022ЧСУ "Дени Дидро"Учител по Изобразително и приложно изкуство120.12.2022;0875345764
30.11.2022ЧСУ "Дени Дидро"Учител по АЕ120.12.2022;0875345764
30.11.202220 ОУ "Тодор Минков"Хигиенист109.12.2022;0879121495
29.11.202257 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по БЕЛ106.12.2022;0886656260
29.11.2022ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Лектор по ГИ - 6 ч. седмично105.12.2022;029201203
0877004456
29.11.2022176 ОбУ "Св. св. Кирил Методий"Учител по БЕЛ105.12.2022;17:000896676176
0884593902
29.11.2022ДГ 13 "Калинка"Помощник възпитател209.12.2022;0882932636
29.11.2022ПГТ "Макгахан"Учител по БЕЛ112.12.2022;16:00028720108
28.11.2022ДГ 73 "Маргарита"Учител по Музика0.530.12.2022;16:000876643185
28.11.2022ПГТЕ Хенри Форд"Учител по АЕ115.12.2022;15:00028284530
028221065
028221066
28.11.202279 СУ "Индира Ганди"Учител по ИЕ0.509.12.2022;16:000884801708
28.11.202249 ОУ "Бенито Хуарес"Учител по ИЦ /по заместване/107.12.2022;028472240
28.11.2022ДГ 7 "Детелина"Учител 105.12.2022;12:00028589108
28.11.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по Математика115.12.2022;17:00029880301
28.11.2022ДГ 80 "Приказна калина"Помощник възпитател105.12.2022;028598170
028595017
28.11.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Заместник-директор учебна дейсност102.12.2022;0876905961
25.11.2022СПГТГотвач в учебен ресторант102.12.2022;029833692
0884085392
25.11.202296 СУ "Л. Н. Толстой"Учител по БЕЛ120.12.2022;0876771308
25.11.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител по АЕ116.12.2022;029522228
25.11.202248 ОУ "Йосиф Ковачев"Ресурсен учител116.12.2022;16:30028313087
25.11.2022ДГ 15 "Чучулига"Помощник възпитател115.12.2022;029387138
25.11.2022ДГ 85 "Родина"Помощник възпитател109.12.2022;0884801414
25.11.2022ДГ 36 "Пеперуда"Психолог0.506.12.2022;16:000884801613
25.11.202234 ОУ "Стою Шишков"Начален учител в ГЦОУД101.12.2022;028594131
25.11.2022ПГД "Елисавета Вазова"Учител по НЕ115.12.2022;0887959236
24.11.202245 ОУ "К. Величков"Начален учител /по заместване/130.11.2022;12:000879807973
028286282
24.11.2022ЧОУ "Джани Родари"Готвач130.11.2022;0896769230
24.11.2022ЧДГ "Джани Родари"Готвач130.11.2022;0896769239
24.11.202259 ОбУ "Васил Левски"Учител по ИЦ, ГИ109.12.2022;16:00029366703
0878776004
24.11.202235 СЕУ "Добри Войников"Хигиенист109.12.2022;029633731
028661060
24.11.2022НФСГЗавеждащ административна служба /по заместване/102.12.2022;0888594291
24.11.2022140 СУ "Иван Богоров"Учител по Физика и астрономия0.502.12.2022;14:00029346449
029346450
029343373
24.11.2022140 СУ "Иван Богоров"Учител по ХООС0.502.12.2022;14:00029346449
029346450
029343373
24.11.2022140 СУ "Иван Богоров"Учител по ИИ0.502.12.2022;14:00029346449
029346450
029343373
24.11.2022140 СУ "Иван Богоров"Учител по ГИ0.502.12.2022;14:00029346449
029346450
029343373
24.11.2022140 СУ "Иван Богоров"Учител по АЕ202.12.2022;14:00029346449
029346450
029343373
24.11.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Логопед0.530.11.2022;029782394
029781516
24.11.2022ДГ 131Подръжка парно отопление /газово/128.11.2022;18:000878801001
24.11.2022ДГ 131Подръжка басейн128.11.2022;18:000878801001
24.11.2022ДГ 131Работник в кухня128.11.2022;18:000878801001
24.11.2022ДГ 131Помощник готвач128.11.2022;18:000878801001
24.11.2022ДГ 131Главен готвач128.11.2022;18:000878801001
24.11.2022ДГ 131Общ работник128.11.2022;18:000878801001
24.11.2022ДГ 131Помощник възпитател1228.11.2022;18:000878801001
24.11.2022ДГ 131Педагози1228.11.2022;18:000878801001
24.11.2022ДГ 131Домакин128.11.2022;18:000878801001
24.11.2022ДГ 131ЗАС128.11.2022;18:000878801001
24.11.2022164 ГПИЕ "Мигел Де Сервантес"Учител по ХООС128.11.2022;029461322
029461822
24.11.2022175 ОУ "Васил Левски"Учител по ИИ - 6 ч.129.11.2022;0887381244
24.11.2022144 СУ "Народни будители"Учител по Музика130.11.2022;028770173
028774052
028774457
24.11.2022144 СУ "Народни будители"Учител по АЕ130.11.2022;028770173
028774052
028774457
24.11.2022ДГ 170 "Пчелица"Помощник-готвач110.12.2022;12:300884801590
24.11.2022ДГ 170 "Пчелица"Музикален учител0.510.12.2022;12:300884801590
24.11.2022ДГ 183 "Щастливо детство"Пом. възпитател230.11.2022;028706137
24.11.2022ДГ 37 "Вълшебство"Общ работник128.11.2022;028554119
24.11.2022ДГ 37 "Вълшебство"Учител /по замсетване/128.11.2022;028554119
23.11.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател130.11.2022;0896769239
23.11.2022ЧДГ "Джани Родари"Педагог ясла130.11.2022;0896769239
23.11.2022ЧДГ "Джани Родари"Психолог130.11.2022;0896769239
23.11.2022ЧДГ "Джани Родари"Логопед130.11.2022;0896769239
23.11.2022ЧДГ "Джани Родари"Ресурсен учител130.11.2022;0896769239
23.11.2022ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист130.11.2022;0896769230
23.11.2022ЧОУ "Джани Родари"Начален учител130.11.2022;0896769230
23.11.2022ЧОУ "Джани Родари"Логопед130.11.2022;0896769230
23.11.2022ЧОУ "Джани Родари"Ресурсен учител130.11.2022;0896769230
23.11.2022ЧОУ "Фюжън"Начален учител212.12.2022;0887972860
22.11.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Работник по ремонт и подръжка (електро и ВИК)119.12.2022;17:000876134138
22.11.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ0.530.11.2022;0876905961
22.11.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ130.11.2022;0876905961
22.11.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ИЕ0.530.11.2022;0876905961
22.11.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Ръководител направление информационни и комуникационни технологии130.11.2022;0876905961
22.11.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по Информатика и ИТ0.530.11.2022;0876905961
22.11.2022ДГ 93 "Чуден свят"Общ работник0.506.12.2022;0876982700
22.11.2022ДГ 93 "Чуден свят"Помощник възпитател206.12.2022;0876982700
21.11.2022113 СУ "Сава Филаретов"Учетел по АЕ0.515.12.2022;028221063
21.11.2022ДГ 97 "Изгрев"Логопед0.518.12.2022;029926304
21.11.2022120 ОУ "Г. С. Раковски"Счетоводител130.11.2022;028665680
21.11.2022Първа АЕГУчител по БЕЛ123.11.2022;15:00029442181
18.11.2022ДГ 169 "Шарл Перо"Учител в ДГ220.05.2023;0884801560
18.11.2022ПГЕАУчител-инжинер за сп. "Компютърна техника и технологии"220.12.2022;16:00028956911
028956910
028956919
18.11.2022105 СУ "Атанас Далчев"Хигиенист105.12.2022;028620573
0876807925
18.11.20226 ОУ "Граф Игнатиев"Учител по ФВС129.11.2022;029881713
18.11.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по ИКТ0.529.11.2022;10:000884801665
18.11.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Психолог125.11.2022;14:000887945014
18.11.2022132 СУ "Ваня Войнова"Хигиенист125.11.2022;028562843
18.11.2022ПГ по транспортУчител по АЕ124.11.2022;029732864
18.11.202229 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по ФВС121.11.2022;028319119
028310170
028313020
17.11.2022ДГ 138 "Приятели"Счетоводител0.516.12.2022;14:000884801716
17.11.2022ДГ 138 "Приятели"Помощник възпитател0.516.12.2022;14:000884801716
17.11.2022ДГ 138 "Приятели"Учител в ДГ216.12.2022;14:000884801716
17.11.2022127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Заместник директор по учебната дейност108.12.2022;16:300884334114
17.11.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по АЕ130.11.2022;029203023
17.11.2022ДГ 88 "Детски рай"Помощник възпитател125.11.2022;0884801616
17.11.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по БЕЛ125.11.2022;0884801753
17.11.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Лектор по Предприемачество125.11.2022;0884801753
17.11.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Техник подръжка на компютри0.2524.11.2022;0884875506
17.11.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Техник подръжка на компютри0.2524.11.2022;0884875506
17.11.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител начален етап124.11.2022;0884875506
17.11.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Библиотекар130.11.2022;16:00029203023
17.11.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по БЕЛ130.11.2022;16:00029203023
17.11.2022179 ОУ "Васил Левски"Касиер-домакин - 2 ч.130.11.2022;0884801738
17.11.2022СМГ "Паисий Хилендарки"Учител по Физика и астрономия127.11.2022;024442000
17.11.202234 ОУ "Стою Шишков"Начален учител в ГЦОУД123.11.2022;028594131
17.11.20226 ОУ "Граф Игнатиев"Работник, подръжка121.11.2022;029881713
16.11.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Чистач130.11.2022;0894724637
16.11.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Главен счетоводител130.11.2022;0894724637
16.11.2022ДГ 30 "Радецки"Общ работник в кухня125.11.2022;029624751
16.11.2022ДГ 30 "Радецки"Помощник възпитател225.11.2022;029624751
16.11.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник възпитател124.11.2022;14:00029791765
16.11.2022176 ОбУ "св. св. Кирил и Методий"Учител по БЕЛ124.11.2022;17:000896676176
0884593902
16.11.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Ръководител направление информационни и комуникационни технологии118.11.2022;14:00029733507
16.11.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по БЕЛ101.12.2022;029452949
16.11.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по ИКТ101.12.2022;029452949
16.11.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Начален учител ЦДО101.12.2022;029452949
16.11.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по Козметика /по заместване/124.11.2022;028739500
16.11.202217 СУ "Дамян Груев"Хигиенист222.11.2022;0889419764
16.11.2022ДГ 186 "Деница"Детски учител225.11.2022;16:000884801633
16.11.2022105 СУ "Атанас Далчев"Психолог105.12.2022;028620573
0876807295
16.11.202255 СУ "Петко Каравелов"ЗДАСД121.11.2022;028771297
16.11.202255 СУ "Петко Каравелов"Начален учител121.11.2022;028771297
16.11.202214 СУ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по АЕ0.501.12.2022;16:00028313732
16.11.202214 СУ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по АЕ101.12.2022;16:00028313732
16.11.2022153 СУ "Неофит Рилски"Хигиенист130.11.2022;0879848316
16.11.202263 ОУ "Христо Ботев"Учител в ЦОУД129.11.2022;029382862
16.11.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Ресурсен учител123.11.2022;029381187
16.11.2022ДГ 159 "Олимпийче"Помощник възпитател /по заместване/122.11.2022;0884801400
16.11.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по Информатика и ИТ122.11.2022;029381021
15.11.2022ДГ 193 "Славейче"Помощник възпитател125.11.2022;14:00028623049
15.11.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Логопед125.11.2022;14:000887945014
15.11.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник възпитател225.11.2022;14:000887945014
15.11.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Медицинска сестра яслена група125.11.2022;14:000887945014
15.11.2022ДГ 46 "Жива вода"Учител по Музика0.522.11.2022;029611394
0884801663
15.11.2022130 СУ "Стефан Караджа"Хигиенист /по заместване/118.01.2023;028470495
0876127805
15.11.202289 ОУ "Д-р Христо Стамболски"Учител по Биология, Физика и Химия /по заместване/124.11.2022;12:00029790864
029790838
15.11.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Заместник-директор учебна дейност123.11.2022;0876905961
15.11.2022ДГ 24 "Надежда"Помощник възпитател321.11.2022;16:000884801594
15.11.2022ДГ 24 "Надежда"Учител в ДГ121.11.2022;16:000884801594
15.11.202228 СУ "Алеко Константинов"Възпитател I-ви клас ГЦОУД120.11.2022;028295172
15.11.202228 СУ "Алеко Константинов"Учител по АЕ120.11.2022;028295172
15.11.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Ресурсен учител123.11.2022;029381187
15.11.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител Начален етап ГЦОУД121.11.2022;15:00 029977072
15.11.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по Математика121.11.2022;15:00 029977072
15.11.202256 СУ "Проф. Конст. Иречек""Учител по НЕ121.11.2022;16:00 028261387
15.11.2022102 ОУ "Панайот Волов"Учител по Математика0.518.11.2022; 029381073
029382654
15.11.2022144 СУ "Народни Будители"Учител в ЦДО116.11.2022; 028770173
028774457
15.11.2022144 СУ "Народни Будители"Учител по БЗО116.11.2022; 028770173
028774457
15.11.2022144 СУ "Народни Будители"Учител по АЕ116.11.2022; 028770173
028774457
15.11.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по АЕ118.11.2022; 028221186
14.11.2022ПГ по транспортЗаместник директор, Административно стопанска дейност, Направление ИТ116.11.2022; 029732657
14.11.2022ДГ 62 "Зорница"Помощник възпитател115.12.2022; 0889611602
14.11.2022ДГ 104 "Моят свят"Помощник възпитател130.11.2022; 029833275
0884801450
14.11.2022ДГ 104 "Моят свят"Учител130.11.2022; 029833275
0884801450
11.11.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Лектор по Предприемачество118.11.2022; 0884801753
11.11.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по БЕЛ118.11.2022; 0884801753
11.11.2022СПГТ Учител по Практическо обучение117.11.2022; 0884085392
029833692
11.11.2022191 ОУ "Отец Паисий"Учител по Музика - 102 ч.115.11.2022;14:00 0884801766
11.11.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по БЕЛ101.12.2022; 029880301
10.11.2022ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяГлавен счетоводител117.11.2022; 0889450991
10.11.2022ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител по АЕ - лектор117.11.2022; 0889450991
10.11.2022ДГ 81 "Лилия"Педагог в ясла0.2525.11.2022; 028221882
028291299
10.11.2022ЧДГ "Куест"Помощник възпитател за яслена група119.11.2022; 0894422322
10.11.2022ЧДГ "Куест"Учител яслена група119.11.2022; 0894422322
10.11.2022ДГ 18 "Детски свят"Помощник възпитател118.11.2022; 15:000885147150
10.11.2022СГСАГ "Христо Ботев"Учител по ГИ /по заместване/0.517.11.2022; 16:00028661271
10.11.2022НТБГУчител по НЕ117.11.2022; 029520857
10.11.202290 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Начален учител /по заместване/114.11.2022; 17:00028250854
09.11.2022ДГ 63 "Слънце"Помощник на учителя130.11.2022; 0886648784
029367091
09.11.2022ДГ 63 "Слънце"Помощник-възпитател230.11.2022; 0886648784
029367091
09.11.2022ДГ 92 "Мечта"Помощник-възпитател221.11.2022; 14:00
029466100
0887002644
09.11.2022ДГ 178 "Сребърно копитце"Работник - кухня109.12.2022;
028746110
09.11.20226 ОУ "Граф Игнатиев"Хигиенист121.11.2022;
029881713
09.11.20226 ОУ "Граф Игнатиев"Административен директор0,511.11.2022;
029881713
09.11.202283 ОУ "Елин Пелин"Учител по КМИТ, математика и физика и астрономия /по заместване/130.11.2022;
029923060
0884801763
09.11.20227 СУ "Свети Седмочисленици"Хигиенист/ка123.11.2022; 16:00
029876370
09.11.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител /ЦОУД - начален етап115.11.2022;
028562843
09.11.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител по ГИ115.11.2022;
028562843
08.11.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Електротехник по ремонт и подръжка на материално-техническата база123.11.2022; 15:00
028284530
028221065
028221066
08.11.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Авто транспортна техника /теория и практика/123.11.2022; 15:00
028284530
028221065
028221066
08.11.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ХООС0,518.11.2022;
0876905961
08.11.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ФА0,518.11.2022;
0876905961
08.11.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ИЕ1,518.11.2022;
0876905961
08.11.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ1,518.11.2022;
0876905961
08.11.202256 СУ "Проф. Конст. Иречек"Учител по БЕЛ в гимназиален етап /по заместване/111.11.2022; 16:00
028261387
08.11.202224 СУ "П. К. Яворов"Майстор по ремонт и поддръжка111.11.2022;
029457396
08.11.2022ДГ 1 "Червената шапчица"Учител125.11.2022; 16:00
0877340542
028317017
08.11.2022НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Учител по математика118.11.2022; 16:00
028622966
08.11.2022НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Чистач/ хигиенист118.11.2022; 16:00
028622966
08.11.2022ДГ 95 "Омайниче"Пом.-възпитател211.11.2022;
029277455
0884688002
029275390
08.11.2022ДГ 95 "Омайниче"Мед. сестра111.11.2022;
029277455
0884688002
029275390
08.11.2022ДГ 95 "Омайниче"Общ работник111.11.2022;
029277455
0884688002
029275390
08.11.2022ДГ 95 "Омайниче"Ресурсен учител111.11.2022;
029277455
0884688002
029275390
08.11.2022НУКК - Горна БаняСчетоводител109.12.2022;
029048244
0889257256
08.11.2022НУКК - Горна БаняУчител по АЕ109.12.2022;
029048263
029048240
08.11.2022НУКК - Горна БаняУчител по математика и информатика209.12.2022;
029048260
029048261
08.11.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител начален етап113.11.2022;
028747109
028777144
07.11.2022103 ОУ "Васил Левски"Училищен психолог0.511.11.2022;
029270608
028244885
07.11.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по БЕЛ111.11.2022;16:00
0884801753
07.11.2022НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"Технически секретар125.11.2022;16:00
028277358
07.11.2022НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"ЗДУД с математика12511.2022;16:00
028277358
07.11.202281 СУ "Виктор Юго"Касиер в счетоводството118.11.2022;17:00
029745506
07.11.202281 СУ "Виктор Юго"Деловодител /по заместване/118.11.2022;17:00
029745506
04.11.2022ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по ИЕ /по заместване/0.521.11.2022;
029201203
0887004456
04.11.2022125 СУ "Боян Пенев"Учител по Математика и Информатика118.11.2022;17:00
0879945819
04.11.2022130 СУ "Стефан Караджа"Образователен медиатор109.11.2022;
028470495
0876127805
04.11.2022130 СУ "Стефан Караджа"Учител по АЕ /по заместване/109.11.2022;
028470495
0876127805
04.11.2022ДГ 69 "Жар Птица"Учител130.11.2022;
0884801488
028402628
04.11.2022ДГ 69 "Жар Птица"Помощник на учителя130.11.2022;
0884801488
028402628
04.11.2022ДГ 155 "Веселина"Готвач125.11.2022;
028700538
04.11.2022ДГ 85 "Родина"Помощник готвач118.11.2022;
0884801414
04.11.2022117 СУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител в начален етап114.11.2022;
0884701219
04.11.2022ЧСУ "Абрахам Линкълн"Лектор по Компютърно моделиране и Информационни технологии130.11.2022;
0888609079
04.11.20222 СУ "Акад. Елин Пелин"Педагогически съветник120.11.2022;
029556252
04.11.202219 СУ "Елин Пелин"Учител по Математика и ИТ /по заместване/118.11.2022;
029523016
04.11.202281 СУ "Виктор Юго"Портиер123.11.2022;
029745506
04.11.202281 СУ "Виктор Юго"Експерт Информационно осигуряване118.11.2022;
029745506
04.11.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по Математика и Информатика118.11.2022;
029745506
04.11.2022176 ОбУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по БЕЛ111.11.2022;17:00
0896676176
0884593902
04.11.2022СГСАГ "Христо Ботев"Учител по АЕ /по заместване/110.11.2022;15:00
028661271
03.11.2022ДГ 155 "Веселина"Помощник възпитател111.11.2022;16:00
028700538
03.11.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по ИЕ - 2/3 щат111.11.2022;16:00
029381021
03.11.202264 ОУ "Цар Симеон Велики"Общ работник111.11.2022;17:00
0889395306
03.11.2022125 СУ "Боян Пенев"Учител в група за ЦОУД /по заместване/110.11.2022;
0879945819
03.11.2022ДГ 133 "Зорница"Помощник възпитател109.11.2022;
028720390
03.11.2022ДГ 133 "Зорница"Учител /по заместване/109.11.2022;
028720390
03.11.202249 ОУ "Бенито Хуарес"Учител в ЦОУД120.11.2022;
028472240
03.11.2022ДГ 66 "Елица"Медицинска сестра116.11.2022;11:00
029923146
03.11.202238 ОУ "Васил Априлов"Учител в ГЦОУД /занималня/114.11.2022;
0884334110
03.11.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател111.11.2022;
0896769239
03.11.2022ЧДГ "Джани Родари"Учител по АЕ111.11.2022;
0896769239
03.11.2022ЧДГ "Джани Родари"Логопед111.11.2022;
0896769239
03.11.2022ЧДГ "Джани Родари"Психолог111.11.2022;
0896769239
03.11.2022ЧДГ "Джани Родари"Ресурсен учител111.11.2022;
0896769239
03.11.2022ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра111.11.2022;
0896769239
03.11.2022ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист111.11.2022;
0896769230
03.11.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ111.11.2022;
0896769230
03.11.2022ЧОУ "Джани Родари"Логопед111.11.2022;
0896769230
03.11.2022ЧОУ "Джани Родари"Психолог111.11.2022;
0896769230
03.11.2022ЧОУ "Джани Родари"Ресурсен учител111.11.2022;
0896769230
03.11.2022ПГТ "Алеко Константинов" - БанкяУчител - лектор по АЕ109.11.2022;16:00
0889450991
02.11.2022ДГ 192 "Лозичка"Помощник възпитател120.12.2022;
0885773060
02.11.2022137 СУ "Ангел Кънчев"Учител по ИИ104.11.2022;
0884517519
02.11.2022120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител група в ЦОУД106.11.2022;
028665680
02.11.2022120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител по РЕ106.11.2022;
028665680
02.11.2022120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител в начален етап106.11.2022;
028665680
02.11.2022120 ОУ "Г. С. Раковски"Зам. директор УД106.11.2022;
028665680
02.11.202229 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по Информатика и ИТ110.11.2022;
028313020
028310170
02.11.202241 ОУ "Св. Патриарх Евтимий"Чистачка111.11.2022;16:00
029890127
02.11.2022140 СУ "Иван Богоров"Учител РЕ118.11.2022;14:00
029346449
029346450
029343373
02.11.2022140 СУ "Иван Богоров"Ерготерапевт118.11.2022;14:00
029346449
029346450
029343373
02.11.2022140 СУ "Иван Богоров"Логопед118.11.2022;14:00
029346449
029346450
029343373
02.11.2022ДГ 184 "Учител"Детегледачка101.12.2022;
028720690
02.11.2022ДГ 127 "Слънце"Детегледачка102.12.2022;
029589291
0879101645
02.11.202224 СУ "П. К. Яворов"ЗАТС103.11.2022;
029457396
02.11.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител по икономически дисциплини125.11.2022;
029522228
02.11.2022199 ОУ "Св. Ап. Йоан Богослов"Хигиенист111.11.2022;
029466956
02.11.2022141 ОУ "Народни будители"Портиер - общ работник1.2510.11.2022;
0884801443
02.11.2022141 ОУ "Народни будители"Хигиенист110.11.2022;
0884801443
02.11.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по ИКТ107.11.2022;
029452949
02.11.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Начален учител ЦДО107.11.2022;
029452949
02.11.2022ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител в начален етап122.11.2022;
0888721101
0876775852
01.11.2022ДГ 61 "Шарено петле"Помощник възпитател211.11.2022;
028709377
0879525436
01.11.2022ДГ 61 "Шарено петле"Учител /по заместване/111.11.2022;
028709377
0879525436
01.11.2022ДГ 61 "Шарено петле"Педагог111.11.2022;
028709377
0879525436
01.11.2022ДГ 120 "Детство под липите"Учител108.11.2022;
028223219
01.11.2022ДГ 80 "Приказна калина"Помощник възпитател107.11.2022;
028598170
028595017
02879609577
01.11.2022ЧСУ "Дени Дидро"Психолог123.11.2022;
0875345764
01.11.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по Математика210.11.2022;
029878045
029880301
01.11.20221 СУ "Пенчо П. Славейков"Библиотекар111.11.2022;16:00
029835363
01.11.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по ФВС /по заместване/110.11.2022;
029381021
01.11.202268 СУ "Акад. Никола Обрешков"Специалист човешки ресурси109.11.2022;
029785059
01.11.202268 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по Физика и астрономия0.509.11.2022;
029785059
01.11.2022ДГ 82 "Джани Родари"Педагог в ясла0.507.11.2022;14:30
029343881
01.11.2022ДГ 82 "Джани Родари"Логопед0.507.11.2022;14:30
029343881
01.11.2022ДГ 82 "Джани Родари"Помощник възпитател107.11.2022;14:30
029343881
01.11.2022ДГ 158 "Зора"Учител 107.11.2022;
0882887183
31.10.2022ЧНУ "Светилник"Учител 110.11.2022; 16:00
0895566940
31.10.202253 ОУ "Николай Хрелков"Начален учител ЦДО103.11.2022; 16:00
029576989
31.10.2022170 СУ "Васил Левски"Ресурсен учител 0.501.11.2022; 16:00
028923086
28.10.2022ДГ 112 "Детски свят"Ресурсен учител по Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"104.11.2022; 15:30
0884801659
28.10.2022ДГ 112 "Детски свят"Помощник-възпитател СОП група104.11.2022; 15:30
0884801659
28.10.2022ДГ 49 "Радост"Помощник-възпитател130.11.2022;
029620531
029621321
28.10.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Хигиенист104.11.2022; 16:00
028796763
28.10.20229 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Технически скретар115.11.2022;
029308026
029308020
029308024
28.10.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по БЕЛ104.11.2022;
0884801753
28.10.202229 СУ "Кузман Шапкарев"Хигиенист104.11.2022;
028319119
028310170
028313020
28.10.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по ИТ /по заместване/104.11.2022;
029782394
27.10.2022ДГ 65 "Слънчево детство"Медицинска сестра 230.11.2022;
0899632771
27.10.2022ДГ 65 "Слънчево детство"Общ работник - подръжка130.11.2022;
0899632771
27.10.2022ДГ 65 "Слънчево детство"Ресурсен учител130.11.2022;
0899632771
27.10.2022ДГ 65 "Слънчево детство"Помощник възпитател230.11.2022;
0899632771
27.10.2022ДГ 65 "Слънчево детство"Учител в ДГ230.11.2022;
0899632771
27.10.2022ПГТКИ Учител по АЕ102.11.2022; 12:00
028298177
27.10.2022ДГ 168 "Слънчогледи"Помощник-възпитател /по заместване/111.11.2022; 16.00
028720993
27.10.2022ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“Учител по История и цивилизация и Философия 128.10.2022; 16.00
028575027
27.10.2022ДГ 75 "Сърчице"Ресурсен учител104.11.2022; 028770396
028749429
27.10.2022ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра131.10.2022; 0896769239
27.10.2022ЧДГ "Джани Родари"Ресурсен учител131.10.2022; 0896769239
27.10.2022ЧОУ "Прогресивно образование 1"Директор115.11.2022; 0877207214
27.10.2022ЧОУ "Прогресивно образование 1"Учител по природни науки115.11.2022; 0877207214
27.10.2022ЧОУ "Прогресивно образование 1"Начален учител115.11.2022; 0877207214
27.10.2022ЧОУ "Прогресивно образование 1"Учител по БЕЛ115.11.2022; 0877207214
27.10.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Чистач111.11.2022; 0894724637
27.10.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Главен счетоводител111.11.2022; 0894724637
27.10.2022ДГ 194 "Милувка"Помощник възпитател108.11.2022; 14:300884801432
028310324
27.10.2022ДГ 64 "Първи юни"Помощник възпитател130.11.2022; 0884801696
27.10.2022ДГ 64 "Първи юни"Помощник на учителя104.11.2022; 0884801696
27.10.2022ДГ 47 "Незабравка"Общ работник111.11.2022; 028249276
27.10.2022ДГ 47 "Незабравка"Работник кухня111.11.2022; 028249276
27.10.2022ДГ 47 "Незабравка"Счетоводител104.11.2022; 028249276
27.10.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по ЧП - 5 уч. часа седмично102.11.2022; 029590141
27.10.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Технически секретар131.10.2022; 028796763
27.10.202251 СУ "Елисавета Багряна"Хигиенист131.10.2022; 029520545
26.10.2022ДГ 198 "Косе Босе"Помощник възпитател111.11.2022; 16:000884200659
0876731518
26.10.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител начален етап102.11.2022; 028747109
028777144
25.10.2022СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по НЕ111.11.2022; 15:00028720047
25.10.2022144 СУ "Народни будители"Учител по АЕ /по заместване/128.10.2022;028770173
028774052
028774457
25.10.202215 СУ „Адам Мицкевич“Учител по математика и информатика129.10.2022;029382880
24.10.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"ЗАТС109.11.2022;029556252
24.10.202219 СУ "Елин Пелин"Учител по Математика и ИТ /по заместване/131.10.2022;029523016
24.10.2022120 ОУ "Г. С. Раковски"Учител в начален етап ЦОУД103.11.2022;028665680
24.10.2022ДГ 120 "Детство под липите"Помощник възпитател103.11.2022;028223219
24.10.202211 ОУ "Св. П. Зографски"Учител в начален етап на основното образование131.10.2022;0879532523
24.10.202250 ОУ "Васил Левски"Чистач/хигиенист104.11.2022;029671186
029671181
24.10.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"РНИКТ108.11.2022;029556252
24.10.2022ДГ 167 "Малкият принц"Учител 107.11.2022;029531757
24.10.2022119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"Учител по Информатика и Информационни технологии107.11.2022;024747516
24.10.2022ДГ 93 "Чуден свят"Учител /по заместване/104.11.2022;0876982700
24.10.202236 СУ "Максим Горки"Логопед103.11.2022;16:00 028586148
0879609570
24.10.202210 СУ "Теодор Траянов"Учител по АЕ126.10.2022; 029743234
24.10.202210 СУ "Теодор Траянов"Учител ПГ128.10.2022; 029743234
24.10.2022НУКК - Горна БаняСчетоводител, оперативен121.11.2022; 029048246
0889257256
24.10.2022ЧОУ "Прогресивно Образование 3 "Учител по Природни науки115.11.2022; 0877207214
24.10.2022ЧОУ "Прогресивно Образование 3 "Учител по Музика115.11.2022; 0877207214
24.10.2022ЧОУ "Прогресивно Образование 3 "Директор115.11.2022; 0877207214
24.10.2022ЧОУ "Прогресивно Образование 3 "Учител по Природни науки115.11.2022; 0877207214
24.10.2022ЧОУ "Прогресивно Образование 3 "Начален учител115.11.2022; 0877207214
24.10.2022ЧОУ "Прогресивно Образование 3 "Учител по БЕЛ115.11.2022; 0877207214
24.10.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Педагогически съветник131.10.2022; 029381021
24.10.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по Корейски език121.11.2022; 17:00029880301
24.10.2022101 СУ "Бачо Киро"Логопед0.527.10.2022; 029382818
24.10.2022101 СУ "Бачо Киро"Ресурсен учител131.10.2022; 029382818
21.10.2022ДГ 179 "Синчец"Помощник-готвач104.11.2022; 13:000884801578
21.10.2022ДГ 179 "Синчец"Педагог в ясла104.11.2022; 13:000884801578
21.10.2022ДГ 179 "Синчец"Хигиенистка104.11.2022; 13:000884801578
21.10.2022ДГ 179 "Синчец"Детегледачка, яслена група204.11.2022; 13:000884801578
21.10.2022ДГ 179 "Синчец"Помощник-възпитател304.11.2022; 13:000884801578
21.10.2022ДГ 179 "Синчец"Учител/ Старши учител604.11.2022; 13:000884801578
21.10.2022СПГТРъководител направление "Информационни и комуникационни технологии"128.10.2022; 0884085392
21.10.2022СПГТУчител по ИЕ128.10.2022; 0884085392
21.10.2022ДГ 88 "Детски рай"Учител127.10.2022; 0884801616
21.10.2022ПГТ "Алеко Константинов" - БанкяУчител - лектор по АЕ127.10.2022; 0889450991
21.10.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по БЕЛ /по заместване/126.10.2022; 16:00029733507
21.10.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по География0.526.10.2022; 16:00029733507
21.10.202256 СУ "Проф. Конст. Иречек"Учител ЦДО /по заместване/126.10.2022; 028261387
20.10.2022ДГ 137 "Звънче"Работник кухня119.11.2022; 0884371541
20.10.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител по Математика /по заместване/105.11.2022; 029522228
20.10.2022ДГ 62 "Зорница"Помощник възпитател104.11.2022; 0889611602
20.10.2022ДГ 37 "Вълшебство"Логопед0.502.11.2022; 028554119
20.10.2022ДГ 37 "Вълшебство"Логопед0.502.11.2022; 028554119
20.10.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Ресурсен учител131.10.2022; 029381021
20.10.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Общ работник131.10.2022; 029381021
20.10.2022ДГ 179 "Синчец"Помощник на учителя228.10.2022; 13:000884801578
20.10.202242 ОУ "Хаджи Димитър"Учител по ГИ127.10.2022; 028403458
20.10.202249 ОУ "Бенито Хуарес"Хигиенистка125.10.2022; 028472240
20.10.202249 ОУ "Бенито Хуарес"Начален учител /по заместване/125.10.2022; 028472240
20.10.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител начален етап124.10.2022; 028747109
028777144
19.10.202218 СУ "Уилям Гладстон"Психолог108.11.2022; 17:00029880301
19.10.202218 СУ "Уилям Гладстон"Охрана108.11.2022; 17:00029880301
19.10.20227 СУ "Свети Седмочисленици"Хигиенист/ка131.10.2022; 16:00029876370
19.10.2022ДГ 96 "Росна китка"Помощник-възпитател228.10.2022; 15:00029791487
19.10.2022ДГ 96 "Росна китка"Медицинска сестра128.10.2022; 15:00029791487
19.10.2022ДГ 96 "Росна китка"Работник кухня128.10.2022; 15:00029791487
19.10.202231 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по география и икономика128.10.2022; 028721156
19.10.2022ДГ 185 "Звездичка"Психолог /по заместване/0,526.10.2022; 0884801505
19.10.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по математика126.10.2022; 17:00029745506
19.10.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител начален етап /по заместване/124.10.2022; 028747109
028777144
19.10.2022ПГТ Алеко Константинов - гр. БанкяОгняр127.10.2022; 0889450991
19.10.2022ПГТ Алеко Константинов - гр. БанкяГлавен счетоводител127.10.2022; 0889450991
19.10.2022ПГТ Алеко Константинов - гр. БанкяУчител по теория и практика на специалността127.10.2022; 0889450991
19.10.2022ДГ 37 "Вълшебство"ЗАС102.11.2022; 028554119
19.10.2022ДГ 37 "Вълшебство"Учител 102.11.2022; 028554119
18.10.202281 СУ "Виктор Юго"Учител в ЦДО - начален етап102.11.2022; 029745506
18.10.2022ПГТЕ "Хенри Форд"ЗДУД - теория на специалностите102.11.2022; 15:00028284530
028221065
028221066
18.10.2022ПГ по транспорт "Макгахан"Чистач/ хигиенист128.10.2022; 16:00028720108
18.10.2022ПГ по транспорт "Макгахан"Учител по АЕ128.10.2022; 16:00028720108
18.10.2022ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист131.10.2022;0896769230
18.10.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ131.10.2022;0896769230
18.10.2022ЧОУ "Джани Родари"Работник кухня131.10.2022;0896769230
18.10.2022ЧОУ "Джани Родари"Готвач131.10.2022;0896769230
18.10.2022ЧДГ "Джани Родари"Педагог ясла131.10.2022;0896769239
18.10.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник-възпитател131.10.2022;0896769239
18.10.202234 ОУ "Стою Шишков"Учител по ФВС128.10.2022;17:00028594131
18.10.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по Философия128.10.2022;029452949
18.10.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по ИТ128.10.2022;029452949
18.10.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по ГЦОУД128.10.2022;029381187
18.10.2022ДГ 55 "Иглика"Помощник на учителя127.10.2022;028241115
18.10.2022ДГ 55 "Иглика"Детски учител127.10.2022;028241115
18.10.2022ЧОУ "Куест"Учител занималня128.10.2022;0888599999
17.10.202259 ОбУ "Васил Левски"Учител по Математика и ИТ131.10.2022;16:00029366703
17.10.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Учител ГЦОУД124.10.2022;0882694796
17.10.2022ДГ 193 "Славейче"Помощник възпитател121.10.2022;028623049
17.10.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител - Начална и предучилищна педагогика127.10.2022;029522228
17.10.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Медицинска сестра0.524.10.2022;16:00 028739500
17.10.2022ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Помощник-възпитател121.10.2022;14:00 029791765
17.10.2022ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Учител121.10.2022;14:00 029791765
17.10.2022ДГ 134 "Любитко"Учител по Музика0.521.10.2022;16:00 0884801411
17.10.2022ЧОУ "Прогресивно образование 3 - София"Учител по Природни науки115.11.2022; 0877207214
17.10.2022ЧОУ "Прогресивно образование 3 - София"Учител по Музика115.11.2022; 0877207214
14.10.202281 СУ "Виктор Юго"Учител в ЦДО125.10.2022; 17:00029745506
14.10.202281 СУ "Виктор Юго"Логопед125.10.2022; 17:00029745506
14.10.2022ДГ 69 "Жар Птица"Учител 128.10.2022; 0884801488
028402628
14.10.202211 ОУ "Св. П. Зографски"Учител в група за ЦОУД121.10.2022; 0879532522
028627248
14.10.202211 ОУ "Св. П. Зографски"Хигиенист131.10.2022; 0879532522
028627248
14.10.202211 ОУ "Св. П. Зографски"Общ работник131.10.2022; 0879532522
028627248
14.10.2022ПГСС "Бузема"Огняр128.10.2022; 16:00028563458
14.10.202220 ОУ "Тодор Минков"Хигиенист126.10.2022; 0879121495
14.10.202220 ОУ "Тодор Минков"Системен администратор0.519.10.2022; 0879121495
14.10.2022ДГ 178 "Слънчеви лъчи"Медицинска сестра в яслена група117.11.2022; 0884801589
14.10.2022ДГ 178 "Слънчеви лъчи"Помощник възпитател 117.11.2022; 0884801589
14.10.2022ЧДГ "Куест"Помощник възпитател за яслена група128.10.2022; 088859999
14.10.2022ЧДГ "Куест"Учител за яслена група128.10.2022; 088859999
14.10.2022116 ОУ "Паисий Хилендарски"Учител по математика и информационни технологии126.10.2022; 0884801749
14.10.202276 ОУ "Уилям Сароян"Педагогически съветник0.521.10.2022; 029874344
029319388
13.10.2022ДГ 178 "Сребърно копитце"Помощник възпитател118.11.2022; 028746110
13.10.2022ЧДГ "Дружба"Учител131.10.2022; 0893372452
13.10.202281 СУ "Виктор Юго"Касиер121.10.2022; 17:00029745506
13.10.202281 СУ "Виктор Юго"Хигиенист131.10.2022; 17:00029745506
13.10.202281 СУ "Виктор Юго"Портиер131.10.2022; 17:00029745506
13.10.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по БЕЛ и РЕ 121.10.2022; 17:00029745506
13.10.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Касиер-домакин128.10.2022; 029782394
13.10.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител група за ЦОУД /по заместване/121.10.2022; 10:000884801665
13.10.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител група за ЦОУД121.10.2022; 10:000884801665
13.10.2022ДГ 116 "Мусала"Работник кухня120.10.2022; 028550047
13.10.2022ДГ 116 "Мусала"Чистач/хигиенист120.10.2022; 028550047
13.10.2022ДГ 116 "Мусала"Детегледач яслена група120.10.2022; 028550047
13.10.2022ДГ 116 "Мусала"Медицинска сестра120.10.2022; 028550047
13.10.2022ДГ 116 "Мусала"Помощник възпитател0.520.10.2022; 028550047
13.10.2022ДГ 71 "Щастие"Помощник възпитател128.10.2022; 0884801638
13.10.2022ДГ 97 "Изгрев"Завждаш административна служба125.10.2022; 16:00029926304
13.10.2022ЧНУ "Светилник"Учител с ПГ121.10.2022; 0895566940
12.10.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Чистач124.10.2022; 0894724637
12.10.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Главен счетоводител124.10.2022; 0894724637
12.10.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Учител по спортна подготовка - кинезитерапевт124.10.2022; 0894724637
12.10.2022ДГ 184 "Мечо Пух"Помощник възпитател101.11.2022; 0884801510
12.10.2022ДГ 184 "Мечо Пух"Завеждащ административна служба101.11.2022; 0884801510
12.10.2022ДГ 164 "Зорница"Работник кухня228.10.2022; 13:000884801578
12.10.2022ДГ 164 "Зорница"Помощник на учителя0.521.10.2022; 0884801676
0295786622
12.10.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител начален етап117.10.2022; 0884087506
12.10.202283 ОУ "Елин Пелин"Учител по РЕ и БЕЛ114.10.2022; 029923060
0884801763
12.10.2022ЧПСУ "Свети Наум"Логопед - 4 уч. седм.119.10.2022; 029590141
11.10.2022ДГ 198 "Косе Босе"Помощник на учителя /по проект/121.10.2022; 16:000876731518
11.10.2022ДГ 103 "Патиланско царство"Медицинска сестра /яслена група/214.11.2022; 029452798
0884801486
11.10.2022ДГ 103 "Патиланско царство"Помощник-възпитател /яслена група/114.11.2022; 029452798
0884801486
11.10.2022120 ОУ "Г. С. Раковски"Хигиенист /на 2 смени - 4 ч. работен ден/0,521.10.2022; 028665680
11.10.202273 СУ "Владислав Граматик"Учител по математика114.10.2022; 028599510
11.10.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Хигиенист121.10.2022; 17:000882694796
11.10.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по АЕ118.10.2022; 029452949
11.10.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по ИТ118.10.2022; 029452949
11.10.2022159 ОУ "Васил Левски"Учител ЦДО в начален етап117.10.2022; 0884707158
11.10.2022ДГ 154 „Сбъдната мечта“Помощник-готвач121.10.2022; 028722435
11.10.2022ДГ 154 „Сбъдната мечта“Помощник-възпитател121.10.2022; 028722435
11.10.2022140 СУ "Иван Богоров"Корепетитор121.10.2022; 14:00029346449
029346450
029343373
11.10.2022140 СУ "Иван Богоров"Домакин121.10.2022; 14:00029346449
029346450
029343373
11.10.2022140 СУ "Иван Богоров"Технически секретар121.10.2022; 14:00029346449
029346450
029343373
11.10.2022СПГТУчител по АЕ /по заместване/114.10.2022; 0884085392
029833692
10.10.2022ДГ 43 "Талант"Учител110.11.2022; 13:000884350947
10.10.2022ДГ 99 "Брезичка"Учител130.11.2022; 14:000888486157
0888820510
10.10.2022ДГ 99 "Брезичка"Пом.-възпитател130.11.2022; 14:000888486157
0888820510
10.10.2022ДГ 54 "Дъга"Общ работник128.10.2022; 17:000884801567
10.10.202247 СУ "Христо Г. Данов"Психолог128.10.2022;029522228
10.10.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по Кит Е127.10.2022;029880301
10.10.2022ЧПГ "Образователни технологии"Учител по ИЕ125.10.2022;0887614066
10.10.2022ДГ 78 "Детски свят"Помощник възпитател - яслена група124.10.2022;0879155123
10.10.2022ДГ 78 "Детски свят"Помощник възпитател /по заместване/124.10.2022;0879155123
10.10.2022ДГ 78 "Детски свят"Педагог0.524.10.2022;0879155123
10.10.202219 СУ "Елин Пелин"Пазач/охрана121.10.2022;029523016
10.10.2022ДГ 86 "Асен Босев"Чистач/хигиенист121.10.2022;12:00028261119
10.10.2022ДГ 86 "Асен Босев"Помощник възпитател121.10.2022;12:00028261119
10.10.2022II АЕГ "Томас Джеферсън"Чистач/хигиенист218.10.2022;028283679
10.10.2022II АЕГ "Томас Джеферсън"Учител по БЕЛ121.10.2022;028283679
10.10.202258 ОУ "Сергей Румянцев"Психолог120.10.2022; 029366755
10.10.2022ЧНУ "Милеа"Учител - предучилищна педагогика120.10.2022; 024885734
10.10.2022ДГ 195 "Братя Мормареви"Психолог /по заместване/0.520.10.2022; 0879532580
10.10.2022199 ОУ "Св. Ап. Йоан Богослов"Нач. учител ЦДО /по заместване/114.10.2022; 029466956
10.10.2022ДГ 24 "Надежда"Пом. възпитател220.10.2022;16:00 0884801594
10.10.2022ДГ 24 "Надежда"Учител в ДГ120.10.2022;16:00 0884801594
10.10.2022ДГ 25 "Изворче"Работник кухня120.10.2022;16:00 0884801773
029676620
10.10.2022ДГ 25 "Изворче"Пом. възпитатели220.10.2022;16:00 0884801773
029676620
10.10.2022ДГ 25 "Изворче"Учител120.10.2022;16:00 0884801773
029676620
07.10.202238 ОУ "Васил Априлов"Учител в ГЦОУД /занималня/221.10.2022; 0884334110
07.10.202221 СУ "Христо Ботев"Помощник възпитател114.10.2022; 029624689
07.10.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Медицинска сестра в яслена група120.10.2022; 14:000884801481
07.10.202237 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЗО0.514.10.2022; 0898522677
07.10.2022138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Хигиенист114.10.2022; 028720537
07.10.2022138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по НЕ114.10.2022; 028720537
07.10.2022ПГ по ПСТТУчител по теория обща професионална подготовка112.10.2022; 029874108
07.10.2022ДГ 125 "Усмивка"Логопед130.10.2022; 0884801674
07.10.2022129 ОУ "Антим I"Хигиенист113.10.2022; 16:00029444115
07.10.2022129 ОУ "Антим I"Учител ЦДО /I-IV/113.10.2022; 16:00029444115
07.10.202257 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по БЕЛ112.10.2022; 0886656260
07.10.20223 СУ "Марин Дринов"Хигиенистка123.10.2022; 0888175335
07.10.20223 СУ "Марин Дринов"Главен счетоводител123.10.2022; 0888175335
07.10.2022116 ОУ "Паисий Хилендарски"Учител по Математика и Информационни технологии114.10.2022; 0884801749
07.10.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по История и География /по заместване/111.10.2022; 17:000882615044
0884801720
07.10.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител в ГЦОУД начален етап111.10.2022; 16:00028796763
07.10.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Хигиенист111.10.2022; 16:00028796763
06.10.2022ЧОУ "Прогресивно образование" Следобеден учител101.12.2022; 0877207214
06.10.2022ЧОУ "Прогресивно образование" Учител по АЕ /прогимназия/101.12.2022; 0877207214
06.10.2022ЧОУ "Прогресивно образование" Директор101.12.2022; 0877207214
06.10.2022ДГ 29 "Слънце"Помощник възпитател331.10.2022; 028706228
06.10.2022ДГ 29 "Слънце"Медицинска сестра за ясла531.10.2022; 028706228
06.10.2022ДГ 10 "Чебурашка"Педагог0.528.10.2022; 0884801651
06.10.2022ДГ 10 "Чебурашка"Учител128.10.2022; 0884801651
06.10.20222 СУ "Акад. Емилян Станев"Психолог120.10.2022; 029556252
06.10.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител ЦДО в начален етап107.10.2022; 029874344
029319388
05.10.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник-възпитател118.10.2022; 14:000884801481
05.10.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Психолог - във връзка с проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”118.10.2022; 14:000884801481
05.10.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Ресурсен учител -
във връзка с проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”
118.10.2022; 14:000884801481
05.10.2022ДГ 63 "Слънце"Учител по музика130.10.2022; 0886648784
029367091
05.10.2022ДГ 63 "Слънце"Помощник на учителя130.10.2022; 0886648784
029367091
05.10.2022ДГ 63 "Слънце"Помощник-възпитател130.10.2022; 0886648784
029367091
05.10.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Чистачка319.10.2022; 15:00028284530
028221065
028221066
05.10.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Домакин119.10.2022; 15:00028284530
028221065
028221066
05.10.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Електротехник по ремонт и подръжка на материално-техническата база119.10.2022; 15:00028284530
028221065
028221066
05.10.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Автотранспортна техника119.10.2022; 15:00028284530
028221065
028221066
05.10.2022ДГ 113 "Преспа"Помощник възпитател117.10.2022; 16:000889443556
05.10.2022119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"Учител по информатика и ИТ116.10.2022; 024747516
05.10.2022128 СУ "Максим Горки"Ресурсен учител114.10.2022; 028840381
05.10.202236 СУ "Максим Горки"Начален учител114.10.2022; 16:00028586148
0879609570
05.10.2022ДГ 112 "Детски свят"Помощник на учителя112.10.2022; 15:300884801659
05.10.2022СГХСТРесурсен учител112.10.2022; 0887538288
05.10.202210 СУ "Теодор Траянов"Учител ПГ111.10.2022; 029743234
05.10.202219 СУ "Елин Пелин"Учител по НУП /по заместване/107.10.2022; 029523016
05.10.2022ДГ 85 "Родина"Помощник-готвач114.10.2022; 0884801414
05.10.202250 ОУ "Васил Левски"Работник подръжка131.10.2022; 029671186
029671181
05.10.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Педагогически съветни /по заместване/117.10.2022; 029381021
04.10.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Хигиенист118.10.2022; 17:000876134138
028739500
04.10.202215 СУ „Адам Мицкевич“Учител по философия /външен лектор 252 часа за година/110.10.2022; 029382880
04.10.202278 СУ "Христо Смирненски"ЗДУД110.10.2022; 15:00029977072
04.10.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по ИТ110.10.2022; 15:00029977072
04.10.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по математика110.10.2022; 15:00029977072
04.10.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по АЕ в гимназиален етап110.10.2022; 17:00029745506
04.10.202255 СУ "Петко Каравелов"ЗДАСД111.10.2022;028771297
04.10.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител ЦДО111.10.2022;028771297
04.10.202255 СУ "Петко Каравелов"Начален учител111.10.2022;028771297
04.10.2022ЧСЕУ "Галина Сегеевна Уланова"Учител по математика, компютърно моделиране и ИТ131.10.2022;0888721101
0876775852
04.10.2022IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Учител по ХООС - 324 ч.111.10.2022;029833797
04.10.2022ДГ 133 "Зорница"Учител по музика107.10.2022;028720390
03.10.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Психолог125.10.2022;029782394
03.10.202245 ОУ "К. Величков"Технически секретар111.10.2022; 16:00028286286
0879807973
03.10.202245 ОУ "К. Величков"Помощник на учителя111.10.2022; 16:00028286286
0879807973
03.10.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител в начален етап110.10.2022; 16:00028796763
30.09.2022ДГ 8 "Проф. д-р Елка Петрова"Помощник на учителя0.510.10.2022; 0884801421
30.09.2022ДГ 8 "Проф. д-р Елка Петрова"Психолог0.510.10.2022; 0884801421
30.09.2022130 СУ "Стефан Караджа"Образователен медиатор107.10.2022; 028470495
0876127805
30.09.2022ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяЗам.-директор, УПД /инженер технолог ОХ, туризъм/112.10.2022; 0889450991
30.09.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по ИИ и Технологии и предприемачество0,512.10.2022; 10:000884801665
30.09.202239 СУ "Петър Динеков"Ресурсен учител106.10.2022; 16:00028859019
30.09.202239 СУ "Петър Динеков"Учител в ГЦОУД106.10.2022; 16:00028859019
30.09.2022101 СУ "Бачо Киро"Библиотекар103.10.2022; 029382818
30.09.202241 ОУ "Св. П. Евтимий"Хигиенист211.10.2022; 029890127
30.09.2022ДГ 47 "Незабравка"Логопед114.10.2022; 028249276
30.09.202270 ОУ "Св. Климент Охридски"Учител по БЕЛ107.10.2022; 028277492
0884801721
30.09.2022ДГ 198 "Косе Босе"Огняр107.10.2022; 16:000876731518
30.09.2022ДГ 198 "Косе Босе"Общ работник107.10.2022; 16:000876731518
30.09.2022ДГ 198 "Косе Босе"Помощник възпитател107.10.2022; 16:000876731518
30.09.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по Математика107.10.2022; 17:30028221186
29.09.2022СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по Технологии и предприемачество /по заместване/105.10.2022; 16:00024442000
29.09.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Технически организатор105.10.2022; 16:00028796763
29.09.2022СПГТУчител практическо обучение105.10.2022; 0884085392
29.09.202222 СЕУ "Г. С. Раковски"Завеждаш административно-техническа служба (ЗАТС)105.10.2022; 029522118
28.09.2022ДГ 101 "Ябълкова градина"Помощник-възпитател в яслена група112.10.2022; 0884801685
028256690
028244877
28.09.202217 СУ "Дамян Груев"Логопед107.10.2022; 0889419764
28.09.202217 СУ "Дамян Груев"Психолог107.10.2022; 0889419764
28.09.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦОУД в начален етап105.10.2022; 17:000882615044
0884801720
28.09.2022ДГ 69 "Жар Птица"Помощник-възпитател131.10.2022; 15:000884801488
028402628
28.09.2022ДГ 69 "Жар Птица"Помощник на учителя131.10.2022; 15:000884801488
028402628
28.09.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по философия110.10.2022; 17:00028739500
28.09.2022ДГ 180 "Зайченцето бяло"Учител по музика0,510.10.2022; 15:00029928074
28.09.2022ДГ 180 "Зайченцето бяло"Ресурсен учител0,2503.10.2022; 15:00029928074
28.09.202263 ОУ "Христо Ботев"Учител в ЦОУД - 1-4 клас114.10.2022; 029382862
28.09.2022100 ОУ "Найден Геров"Чистач-хигиенист107.10.2022; 0878519939
28.09.2022100 ОУ "Найден Геров"Учител по история и цивилизация - лекторски часове107.10.2022; 0878519939
28.09.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител в ЦДО/чужд език начален етап117.10.2022; 17:00029880301
28.09.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по Музика117.10.2022; 17:00029880301
28.09.202289 ОУ "Д-р Христо Стамболски"Зам. директор административно стопанска дейност (АСД) /по заместване/114.10.2022; 14:00029790864
029790838
28.09.202296 СУ "Л. Н. Толстой"Хигиенист210.10.2022; 0876771308
28.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"ЗАС130.09.2022; 028553192
28.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист130.09.2022; 028553192
28.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в начален етао, ЦДО 130.09.2022; 028553192
28.09.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател110.10.2022; 0896769230
28.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист110.10.2022; 0896769230
28.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Работник кухня110.10.2022; 0896769230
28.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Готвач110.10.2022; 0896769230
28.09.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по Човекът и природата104.10.2022; 029590141
28.09.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по БЗО104.10.2022; 029590141
28.09.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по ХООС104.10.2022; 029590141
27.09.2022ДГ 43 "Талант"Помощник-възпитател127.10.2022; 13:000884350947
27.09.2022ДГ 43 "Талант"ЗАС127.10.2022; 13:000884350947
27.09.202288 СУ "Димитър Попниколов"Учител по АЕ /по заместване/114.10.2022; 16:30029560749
27.09.202288 СУ "Димитър Попниколов"Учител по ИИ /по заместване/114.10.2022; 16:30029560749
27.09.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Чистач/ хигиенист105.10.2022; 16:00029733507
27.09.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по география129.09.2022; 16:00029733507
27.09.202224 СУ "П. К. Яворов"Учител по философия /външен лектор/ - 211 ч.130.09.2022; 029457396
27.09.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Ресурсен учител103.10.2022; 029782394
27.09.202219 СУ "Елин Пелин"Учител по БЕЛ /по заместване/130.09.2022; 16:00029523016
27.09.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Хигиенист130.09.2022; 16:00028796763
26.09.2022140 СУ "Иван Богоров"Логопед129.09.2022; 16:00029346449
029346450
029343373
26.09.2022133 "А. С. Пушкин"ЗДУД /специалност БЕЛ/129.09.2022; 16:00029881131
26.09.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"ЗАС130.09.2022; 028747109
028777144
26.09.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Технически секретар130.09.2022; 028747109
028777144
26.09.202281 СУ "Виктор Юго"Служител "ЧР"105.10.2022; 17:00029745506
26.09.202281 СУ "Виктор Юго"Начален учител105.10.2022; 17:00029745506
26.09.2022127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по АЕ104.10.2022; 16:300884334114
23.09.2022ПГСС "Бузема"Учител по АЕ114.10.2022; 12:00028563458
23.09.2022ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по АЕ0,528.09.2022; 029201203
0877004456
23.09.2022ЦСОП "Едуард Сеген"Хигиенист105.10.2022; 029383157
23.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Педагогически съветник /по заместване/130.09.2022; 029381021
23.09.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител по БЗО /по заместване/128.09.2022; 029522228
23.09.2022ДГ 154 "Сбъдната мечта"Учител /по заместване/101.10.2022; 028722435
23.09.2022ДГ 154 "Сбъдната мечта"Помощник-възпитател101.10.2022; 028722435
23.09.2022132 СУ "Ваня Войнова"Ръководител направление "ИКТ"130.09.2022; 028562843
23.09.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител по информатика и ИТ130.09.2022; 028562843
23.09.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник на учителя228.09.2022; 14:000884801481
23.09.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник-възпитател 228.09.2022; 14:000884801481
21.09.2022ЧНУ "Светилник"Учител по математика 128.09.2022; 0895566940
21.09.2022ДГ 19 "Света София"Учител в ДГ127.09.2022; 028661230
0884801531
21.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Хигиенист130.09.2022; 029874344
029319388
21.09.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител ЦДО130.09.2022; 029556252
21.09.202222 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител ЦДО127.09.2022; 14:00029522118
21.09.2022Втора АЕГ "Томас Джеферсън"Чистач/ хигиенист 229.09.2022; 14:00028283679
21.09.202229 СУ "Кузман Шапкарев"Хигиенист 127.09.2022; 028319119
028310170
028313020
21.09.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Електротехник по ремонт и поддръжка на материално-техническата база104.10.2022; 15:00028284530
028221065
028221066
21.09.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Авто транспортна техника /теория и практика/104.10.2022; 15:00028284530
028221065
028221066
21.09.2022104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по БЗО130.09.2022; 028595192
0896724806
21.09.202247 СУ "Христо Г. Данов"Психолог130.09.2022; 0884801557
029522228
20.09.2022НТБГУчител по икономически дисциплини - икономика и бизнес комуникации104.10.2022; 029520857
20.09.2022ДГ 175 "Слънчеви лъчи"Помощник-възпитател120.10.2022; 0884801589
20.09.2022ЧСУ "Дени Дидро"Придружител училищен автобус117.10.2022; 0875345764
20.09.2022ЧСУ "Дени Дидро"Ресурсен учител117.10.2022; 0875345764
20.09.2022ЧСУ "Дени Дидро"Помощник-учител217.10.2022; 0875345764
20.09.2022ДГ 167 "Малкият принц"Помощник-възпитател211.10.2022; 029531757
20.09.2022ДГ 167 "Малкият принц"Пом. кухня111.10.2022; 029531757
20.09.2022ДГ 167 "Малкият принц"Готвач111.10.2022; 029531757
20.09.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител ПГ130.09.2022; 0884801557
029522228
20.09.202286 ОУ "Св. Кл. Охридски"Учител ГЦДО 5-7 клас0,530.09.2022; 0895538441
0886302660
20.09.202286 ОУ "Св. Кл. Охридски"Огняр0,530.09.2022; 0895538441
0886302660
20.09.202286 ОУ "Св. Кл. Охридски"Ресурсен учител0,530.09.2022; 0895538441
0886302660
20.09.202286 ОУ "Св. Кл. Охридски"Начален учител128.09.2022; 0895538441
0886302660
20.09.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по ИИ130.09.2022; 029556252
20.09.2022ДГ 72 "Приказка без край"Учител 130.09.2022; 0884801483
20.09.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Учител ЦДО в начален етап126.09.2022; 0882694796
20.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител ЦДО в начален етап123.09.2022; 029874344
029319388
19.09.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Медицинска сестра в детска ясла127.09.2022; 14:00029791765
19.09.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник-възпитател127.09.2022; 14:00029791765
19.09.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Учител227.09.2022; 14:00029791765
19.09.2022119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"Учител по информатика и ИТ126.09.2022; 024747516
19.09.2022139 ОУ "Захарий Круша"Лектор по биология - 8 ч. седмично123.09.2022; 0884801540
19.09.2022112 ОУ "Стоян Заимов"ЗАС123.09.2022; 0882694796
19.09.202237 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЗО0,523.09.2022; 0898522677
19.09.202237 СУ "Райна Княгиня"Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап0,523.09.2022; 0898522677
19.09.2022ДГ 107 "Бон-бон"Общ работник107.10.2022; 0884801412
029521797
19.09.202282 ОУ "Васил Априлов"Чистач/ хигиенист107.10.2022; 0898288170
19.09.2022СУ УНЗ "Луи Брайл"Учител на ученици с множество увреждания128.09.2022; 14:00028981264
19.09.2022ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител в начален етап с РЕ и АЕ130.09.2022; 0888721101
0876775852
19.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Общ работник123.09.2022; 0884801674
19.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Работник поддръжка123.09.2022; 0884801674
19.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Охрана0,523.09.2022; 0884801674
19.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Помощник-възпитател коридор123.09.2022; 0884801674
19.09.2022ДГ 15 "Чучулига"Помощник-възпитател130.09.2022; 029387138
19.09.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител в ГЦОУД - 6 клас0,523.09.2022; 12:00029450365
19.09.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител в ГЦОУД - 3 клас123.09.2022; 12:00029450365
19.09.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Ресурсен учител123.09.2022; 12:00029450365
19.09.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител по информатика и ИТ123.09.2022; 028562843
19.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Миячка126.09.2022; 0896769230
19.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Готвач126.09.2022; 0896769230
19.09.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител ЦДО123.09.2022; 028771297
19.09.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител по информатика и ИТ123.09.2022; 028771297
19.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"ЗАС0,501.10.2022; 0884087506
19.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител начален етап /по заместване/120.09.2022; 0884087506
19.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по ИТ0,520.09.2022; 0884087506
19.09.202243 ОУ "Христо Смирненски"Учител по технологии и предприемачество /по заместване/121.09.2022; 029203488
19.09.202243 ОУ "Христо Смирненски"Учител ГЦОУД /по заместване/121.09.2022; 029203488
19.09.2022116 ОУ "Паисий Хилендарски"Учител по математика и ИТ126.09.2022; 0884801749
19.09.2022ДГ 85 "Родина"Помощник-готвач130.09.2022; 0884801414
19.09.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦОУД126.09.2022; 028747109
028777144
19.09.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по философия125.09.2022; 029452949
19.09.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по ИКТ125.09.2022; 029452949
19.09.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по АЕ, 5-7 клас125.09.2022; 029452949
19.09.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Хигиенист223.09.2022; 0896703539
16.09.2022ПГЕАУчител-инжинер за сп. "Компютърна техника и технологии, сп. "Програмиране", сп. "Компютърни мрежи"130.09.2022; 028956911
028956910
028956919
16.09.2022СГХСТУчител Теоретично обучение123.09.2022; 0887538288
16.09.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител в ЦДО начален етап121.09.2022; 0884801753
16.09.202224 СУ "П. К. Яворов"Учител по ГИ116.09.2022; 029457396
15.09.2022141 ОУ "Народни будители"Портиер - общ работник1,2522.09.2022; 0884801443
15.09.2022141 ОУ "Народни будители"Учител ЦДО122.09.2022; 0884801443
15.09.2022141 ОУ "Народни будители"Учител ПГ122.09.2022; 0884801443
15.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по информатика и ИТ130.09.2022; 029381021
15.09.2022ЧОУ "Куест"Ресурсен учител130.09.2022; 12:300888599999
15.09.202297 СУ "Братя Миладинови"Хигиенист130.09.2022; 12:30028140514
028140510
15.09.202254 СУ "Иван Рилски"Учител по ИЕ - норматив 0.6130.09.2022; 12:30029381021
15.09.2022ДГ 134 "Любопитко"Помощник възпитател230.09.2022; 12:300884801411
15.09.202248 ОУ "Йосиф Ковачев"Логопед129.09.2022; 12:30028313087
15.09.2022ДГ 170 "Пчелица"Музикален учител0,530.09.2022; 12:300884801590
15.09.2022ДГ 170 "Пчелица"Общ работник130.09.2022; 12:300884801590
15.09.2022ДГ 170 "Пчелица"Готвач130.09.2022; 12:300884801590
15.09.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Чистач126.09.2022; 0894724637
15.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист120.09.2022; 028553192
15.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител начален етап, група ЦДО120.09.2022; 028553192
15.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Психолог0,516.09.2022; 0884087506
15.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител начален етап116.09.2022; 0884087506
15.09.2022НПГТО "М. В. Ломоносов"Учител по ФВС /по заместване/116.09.2022; 16:00028056949
14.09.2022126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Чистач126.09.2022; 028585045
14.09.202247 СУ "Христо Г. Данов"Зам. директор УД123.09.2022; 0884801557
029522228
14.09.20221 СУ "Пенчо П. Славейков"Библиотекар123.09.2022; 029835363
14.09.2022138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Математика0.522.09.2022; 028720537
028723917
14.09.2022144 СУ "Народни будители"Учител по Китара0.516.09.2022; 028770173
028774052
028774457
14.09.202257 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по Математика0.519.09.2022; 0886656260
14.09.202210 СУ "Теодор Траянов"Ресурсен учител119.09.2022; 029743234
14.09.202270 ОУ "Св. Климент Охридски"Учител по ИИ - 198 ч. /лектор/119.09.2022; 028277492
0884801721
14.09.202258 ОУ "Сергей Румянцев"Психолог129.09.2022; 029366755
14.09.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по Математика120.09.2022; 029556252
14.09.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Заместник директор учебна дейност120.09.2022; 029556252
14.09.202214 СУ "Проф. Асен Златарски"Учител по ТП0.520.09.2022; 028313732
14.09.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по АЕ120.09.2022; 029745506
14.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител ЦДО0.516.09.2022; 029874344
029319388
14.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Хигиенист116.09.2022; 029874344
029319388
14.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител по ИИ - 190 ч. /лектор/116.09.2022; 029874344
029319388
14.09.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител по Математика116.09.2022; 028562843
14.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител ЦОУД115.09.2022; 0884087506
14.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител ПГ115.09.2022; 0884087506
14.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Счетоводител115.09.2022; 0884087506
13.09.2022ДГ 25 "Изворче"Учител 223.09.2022; 0884801773
029676620
13.09.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител в ПГ123.09.2022; 029977072
13.09.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по ИТ123.09.2022; 029977072
13.09.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по Математика123.09.2022; 029977072
13.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Начален учител /по заместване/118.09.2022; 024236130
13.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Ресурсен учител118.09.2022; 024236130
13.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Математика118.09.2022; 024236130
13.09.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по АЕ220.09.2022; 029556252
13.09.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по Музика0.520.09.2022; 029556252
13.09.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Зам. директор учебна дейност115.09.2022; 029556252
13.09.202246 ОУ "К. Фотинов"Учител по БЕЛ115.09.2022; 0884801439
13.09.202224 СУ "П. К. Яворов"Медиатор0.514.09.2022; 029457396
12.09.202215 СУ "Адам Мицкевич"Учител по ИТ115.09.2022; 029382880
12.09.2022117 СУ "Св. св. Кирил и Методи"Учител по Математика110.10.2022; 0884701219
12.09.2022127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по НЕ121.09.2022; 0884334114
12.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по НЕ130.09.2022; 029381021
12.09.202245 ОУ "К. Величков"Хигиенист126.09.2022; 0879807973
028286282
12.09.202220 ОУ "Тодор Минков"Хигиенист120.09.2022; 0879121492
12.09.202220 ОУ "Тодор Минков"Учител по Биология и ЧП0.514.09.2022; 0879121492
12.09.202220 ОУ "Тодор Минков"Технически секретар123.09.2022; 0879121492
12.09.2022ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител по АЕ и НЕ115.09.2022; 0888901686
12.09.2022145 ОУ "Симеон Радев"Учител в група за ЦОУД114.09.2022; 028774136
12.09.202293 СУ "Александър Теодоров-Балан"Учител по ИТ /по заместване/115.09.2022; 028722120
12.09.2022ДГ 80 "Приказна калина"Помощник-възпитател119.09.2022; 028598170
028595017
0879609577
12.09.2022ДГ 80 "Приказна калина"Учител119.09.2022; 028598170
028595017
0879609577
12.09.2022ДГ 193 "Славейче"Касиер-домакин116.09.2022; 028623049
12.09.2022ЧОУ "Куест"Ресурсен учител /психолог, логопед/121.09.2022; 0894422322
12.09.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Учител професионална подготовка, инжинер - направление "Електроника, автоматика, компютърна и комуникационна техника"120.09.2022; 028221186
12.09.2022115 ОУ "Св. св. Кирил и Методи"Учител ГЦОУД1.2514.09.2022; 0884801748
12.09.2022141 ОУ "Народни будители"Портиер-общ работник1.2513.09.2022; 0884801443
12.09.2022141 ОУ "Народни будители"Учител ПГ113.09.2022; 0884801443
12.09.202230 СУ "Братя Миладинови"Логопед0.513.09.2022; 028221785
12.09.2022118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"Учител ЦОУД312.09.2022; 0878380429
12.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист119.09.2022; 0896769230
12.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Ресурсен учител119.09.2022; 0896769230
12.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ119.09.2022; 0896769230
12.09.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател119.09.2022; 0896769239
12.09.2022ЧДГ "Джани Родари"Ресурсен учител119.09.2022; 0896769239
12.09.2022ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра119.09.2022; 0896769239
12.09.2022НМУ "Любомир Пипков"Портиер127.09.2022; 029430003
12.09.2022НМУ "Любомир Пипков"Счетоводител127.09.2022; 029430003
12.09.202211 ОУ "Св. П. Зографски"Хигиенист130.09.2022; 0879532522
028627248
12.09.202211 ОУ "Св. П. Зографски"Общ работник130.09.2022; 0879532522
028627248
12.09.202237 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЗО0.524.09.2022; 0882386901
12.09.2022СГСАГ "Христо Ботев"Учител по теория и практика - инжинер ВиК /по заместване/116.09.2022; 028661271
12.09.202252 ОУ "Цанко Церковски"Ресурсен учител /по заместване/116.09.2022; 028552054
12.09.2022106 ОУ "Григорий Цамблак"Музикален инструмент (китара и пиано)0.514.09.2022; 0895729763
029472181
12.09.2022199 ОУ "Св. А. Йоан Богослов"Начален учител ЦДО /по заместване/114.09.2022; 0898735749
029466956
12.09.202296 СУ Л. Н. Толстой"Хигиенист214.09.2022; 0876771308
12.09.202212 СУ "Цар Иван Асен II"Учител ГЦОУД114.09.2022; 029437952
12.09.202231 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по Математика113.09.2022; 028721156
12.09.202259 ОбУ "Васил Левски"Учител по Математика и ИТ113.09.2022; 029366703
12.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по БЗО113.09.2022; 024236130
12.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Компютърно моделиране и ИТ113.09.2022; 024236130
12.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Математика и ИТ113.09.2022; 024236130
12.09.202259 ОбУ "Васил Левски"Учител по ГИ, ИЦ0.513.09.2022; 029366703
12.09.202224 СУ "П. К. Яворов"Технически секретар0.513.09.2022; 029457396
12.09.202224 СУ "П. К. Яворов"Учител по БЕЛ с допълване на РЕ113.09.2022; 029457396
09.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Портиер/охрана110.10.2022; 029381021
09.09.2022ДГ 63 "Слънце"Учител230.09.2022; 0886648784
029367091
09.09.2022ДГ 63 "Слънце"Помощник възпитател130.09.2022; 0886648784
029367091
09.09.2022149 СУ "Иван Хаджийски"Ресурсен учител121.09.2022; 0894442594
09.09.2022149 СУ "Иван Хаджийски"Ресурсен учител121.09.2022; 0894442594
09.09.2022ДГ 8 "Проф. д-р Елка Петрова"Ресурсен учител0.516.09.2022; 0884801421
09.09.2022ДГ 95 "Омайниче"Ресурсен учител116.09.2022; 029277455
0884688002
029275390
09.09.202252 ОУ "Цанко Церковски"Учител ПГ116.09.2022; 028552054
09.09.2022134 СУ "Д. Дебелянов"Чистач/хигиенист216.09.2022; 029310686
09.09.2022106 ОУ "Григорий Цамблак"Учител по ХООС, БЗО и ЧП0.514.09.2022; 0895729763
029472181
09.09.202241 ОУ "Св. П. Евтимий"Учител по ТП0.514.09.2022; 029890127
09.09.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по Математика114.09.2022; 029880301
09.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Техник подръжка на компютри0.513.09.2022; 0884087506
09.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител ЦОУД113.09.2022; 0884087506
09.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител Начален етап /по заместване/113.09.2022; 0884087506
09.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Психолог /по проект/0.513.09.2022; 0884087506
09.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по Биология113.09.2022; 0884087506
09.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител ПГ /по зместване/113.09.2022; 0884087506
09.09.20223 СУ "Марин Дринов"Учител по Музика - 302 ч.113.09.2022; 0888175335
09.09.20223 СУ "Марин Дринов"Учител по БЕЛ113.09.2022; 0888175335
09.09.2022130 СУ "Стефан Караджа"Учител по БЕЛ112.09.2022; 028470495
0876127805
07.09.2022133 "А. С. Пушкин"Учител по Математика и ИТ112.09.2022; 029881131
07.09.2022104 ОУ "Захари Стоянов"ЗДАСД103.10.2022; 028595192
0896724806
07.09.2022104 ОУ "Захари Стоянов"Учител ЦДО112.09.2022; 028595192
0896724806
07.09.202285 СУ "Отец Паисий"Учител по Предприемачество112.09.2022; 029458164
07.09.2022145 ОУ "Симеон Радев"Ресурсен учител112.09.2022; 028774136
07.09.2022145 ОУ "Симеон Радев"Учител в Начален етап112.09.2022; 028774136
07.09.2022145 ОУ "Симеон Радев"Учител в Начален етап112.09.2022; 028774136
07.09.2022145 ОУ "Симеон Радев"Учител в група за ЦОУД312.09.2022; 028774136
07.09.2022145 ОУ "Симеон Радев"Учител по БЕЛ112.09.2022; 028774136
07.09.2022140 СУ "Иван Богоров"Учител ГЦОУД123.09.2022; 029346449
029346450
029343373
07.09.2022140 СУ "Иван Богоров"Технически секретар123.09.2022; 029346449
029346450
029343373
07.09.202281 СУ "Виктор Юго"Начален учител123.09.2022; 029745506
07.09.2022ДГ 76 "Сърничка"Работник в кухня120.09.2022; 028755146
0884801640
07.09.2022ДГ 76 "Сърничка"Логопед /по заместване/120.09.2022; 028755146
0884801640
07.09.2022ДГ 176 "Зорница"Мед. сестра /яслена група/115.09.2022; 0884801715
07.09.2022ДГ 176 "Зорница"Огняр115.09.2022; 0884801715
07.09.2022ДГ 155 "Веселина"Учител 115.09.2022; 028700538
07.09.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител в ЦДО113.09.2022; 029782394
07.09.2022101 СУ "Бачо Киро"Хигиенисти313.09.2022; 029382818
07.09.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Общо техническа подготовка - електротехника112.09.2022; 028284530
028221065
028221066
07.09.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Математика112.09.2022; 028284530
028221065
028221066
07.09.202239 СУ "Петър Динеков"Учител по АЕ112.09.2022; 028859019
07.09.2022ДГ 171 "Свобода"Учител-предучилищна подготовка312.09.2022; 024410281
0888105103
07.09.202212 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по ЧП и БЗО112.09.2022; 029437952
07.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Работник подръжка110.09.2022; 0884801674
07.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Общ работник110.09.2022; 0884801674
07.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Шофьор0.510.09.2022; 0884801674
07.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Охранител0.510.09.2022; 0884801674
07.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Гл. учител110.09.2022; 0884801674
07.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Мед. сестра/кабинет110.09.2022; 0884801674
07.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Мед. сестра в яслена група110.09.2022; 0884801674
07.09.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦОУД109.09.2022; 028747109
028777144
07.09.2022132 СУ "Ваня Войнова"Ръководител направление ИКТ108.09.2022; 028562843
07.09.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител по Математика108.09.2022; 028562843
06.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Педагогически съветни - за 1 година112.09.2022; 029381021
06.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Майстор подръжка130.09.2022; 029381021
06.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Хигиенист209.09.2022; 029381021
06.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по ИТ109.09.2022; 029381021
06.09.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по БЕЛ0.520.09.2022; 0884801665
06.09.2022ДГ 185 "Звездичка"Работник подръжка0.516.09.2022; 0888763997
06.09.2022ДГ 185 "Звездичка"Пом. възпитател116.09.2022; 0888763997
06.09.202215 СУ "Адам Мичкевич"Хигиенист112.09.2022; 029382880
06.09.2022ДГ 2 "Звънче"Ресурсен учител113.09.2022; 028580019
0885200880
06.09.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Зам. директор УД112.09.2022; 029452949
06.09.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по Математика112.09.2022; 029452949
06.09.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по ИКТ112.09.2022; 029452949
06.09.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по РЕ112.09.2022; 029452949
06.09.202221 СУ "Христо Ботев"Учител по ФВС /по заместване/112.09.2022; 029624689
06.09.2022116 ОУ "Паисий Хилендарски"Учител в начален етап112.09.2022; 0884801749
06.09.2022116 ОУ "Паисий Хилендарски"Учител по Математика и ИТ112.09.2022; 0884801749
06.09.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител по ФВС112.09.2022; 029522228
06.09.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Ресурсен учител109.09.2022; 029450365
06.09.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по АЕ109.09.2022; 029450365
06.09.202285 СУ "Отец Паисий"Учител ЦДО /по заместване/111.09.2022; 029458164
06.09.2022172 ОбУ "Христо Ботев"Учител АЕ109.09.2022; 0884801735
06.09.202239 СУ "Петър Динеков"Учител в ГЦОУД /по заместване/109.09.2022; 028859019
06.09.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ИЕ 0.509.09.2022; 0884801431
06.09.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ИЕ 109.09.2022; 0884801431
06.09.2022ПГТ "Алеко Константинов" -гр. БанкяУчител по ИИ -180 ч.109.09.2022; 0888901686
06.09.2022128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по Музика /по заместване/0.508.09.2022; 028840381
06.09.2022144 СУ "Народни будители"Учител по ИТ108.09.2022; 028770173
028774052
028774457
06.09.2022144 СУ "Народни будители"Учител в ЦДО108.09.2022; 028770173
028774052
028774457
06.09.202210 СУ "Теодор Траянов"Зам. директор по учебна дейност107.09.2022; 029743234
06.09.202256 СУ "Проф. Конст. Иречек"Педагогически съветник107.09.2022; 028261387
06.09.202256 СУ "Проф. Конст. Иречек"Учител по ФВС /по заместване/107.09.2022; 028261387
06.09.202256 СУ "Проф. Конст. Иречек"Учител ЦДО /по заместване/107.09.2022; 028261387
05.09.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител ЦОУД108.09.2022; 029881131
05.09.2022НУКК -Горна БаняБиблиотекар126.09.2022; 029048260
05.09.2022НУКК -Горна БаняЗам. директор АСД120.09.2022; 029048260
05.09.2022ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Лаборант115.09.2022; 028575027
05.09.2022ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Зам. директор учебно-производствена дейност115.09.2022; 028575027
05.09.2022ДГ 198 "Косе Босе"Огняр112.09.2022; 0884200659
0876731518
05.09.2022ДГ 198 "Косе Босе"Общ работник0.512.09.2022; 0884200659
0876731518
05.09.2022ДГ 198 "Косе Босе"Помощник възпитател212.09.2022; 0884200659
0876731518
05.09.2022ДГ 75 "Сърничка"Учител112.09.2022; 028770396
028749429
05.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител по БЗО, ХООС и ЧП0.508.09.2022; 029874344
029319388
05.09.2022113 СУ "Сава Филаретов"Учител начален етап107.09.2022; 028221063
05.09.202256 СУ "Проф. Конст. Иречек"Учител по АЕ /по заместване/107.09.2022; 028261387
05.09.2022НДДСпециалист организатор0.512.09.2022; 029202317
05.09.2022НДДУчител по БЕЛ0.512.09.2022; 029202317
05.09.2022НДДУчител по Театрално изкуство0.512.09.2022; 029202317
05.09.2022НДДУчител по Български народни танци за танцов състав "ДЮФА"0.512.09.2022; 029202317
05.09.2022НДДУчител по Български народни танци за танцов ансамбъл "Бъдниче"0.512.09.2022; 029202317
05.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по БЕЛ107.09.2022; 029555834
05.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в ПГ107.09.2022; 029555834
02.09.2022ДГ 96 "Росна китка"Медицинска сестра112.09.2022; 15:00029791487
02.09.2022ДГ 96 "Росна китка"Психолог112.09.2022; 15:00029791487
02.09.2022ДГ 96 "Росна китка"Помощник-възпитател212.09.2022; 15:00029791487
02.09.2022ДГ 96 "Росна китка"Работник кухня112.09.2022; 15:00029791487
02.09.202227 СУ "Акад. Г. Караслвов"Учител ЦДО - 5 клас112.09.2022; 028244826
02.09.202227 СУ "Акад. Г. Караслвов"Учител ЦДО - 1 клас0,512.09.2022; 028244826
02.09.202227 СУ "Акад. Г. Караслвов"Учител по история и цивилизация112.09.2022; 028244826
02.09.202227 СУ "Акад. Г. Караслвов"Учител по БЕЛ112.09.2022; 028244826
02.09.202227 СУ "Акад. Г. Караслвов"Учител по РЕ - 210 ч.0,512.09.2022; 028244826
02.09.2022ДГ 178 "Сребърно копитце"Пом. възпитател101.10.2022; 028746110
02.09.20225 ОУ "Иван Вазов"Чистач/хигиенист0.530.09.2022; 0884801665
02.09.20225 ОУ "Иван Вазов"Чистач/хигиенист130.09.2022; 0884801665
02.09.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по БЕЛ130.09.2022; 0884801665
02.09.2022НУИИ "Илия Петров"Учител по Перспектива и рисуване116.09.2022; 029876388
029874926
02.09.2022ДГ 147 "Славейче"Учител112.09.2022; 029943415
0884700889
02.09.2022ЧОУ "Куест"Пом. възпитател група212.09.2022; 0894422322
02.09.2022ЧОУ "Куест"Учител група212.09.2022; 0894422322
02.09.2022ЧОУ "Куест"Учител занималня 212.09.2022; 0894422322
02.09.2022ЧОУ "Куест"Учител начален етап212.09.2022; 0894422322
02.09.20226 ОУ "Граф Игнатиев"Начален учител в група ЦДО108.09.2022; 029881713
02.09.20226 ОУ "Граф Игнатиев"Хигиенист108.09.2022; 029881713
02.09.2022НТБГУчител по Електронна търговия и Бази данни - професионална подготовка108.09.2022; 029520857
01.09.2022РЦПППО-София-градРесурсен учител120.09.2022; 028780234
01.09.2022ДГ 167 "Малкият принц"Пом. възпитател219.09.2022; 029531757
01.09.2022ДГ 167 "Малкият принц"Пом. кухня119.09.2022; 029531757
01.09.2022ДГ 167 "Малкият принц"Готвач119.09.2022; 029531757
01.09.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник възпитател115.09.2022; 029791765
01.09.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Учител115.09.2022; 029791765
01.09.202238 ОУ "Васил Априлов"Чистач112.09.2022; 0889440080
01.09.2022ДГ 19 "Света София"Учител ДГ112.09.2022; 028661230
0884801531
01.09.202228 СУ "Алеко Константинов"Начален учител - ЦДО210.09.2022; 028295172
01.09.202228 СУ "Алеко Константинов"Учител по АЕ110.09.2022; 028295172
01.09.202228 СУ "Алеко Константинов"Учител по История и Философия110.09.2022; 028295172
01.09.2022ДГ 7 "Детелина"Учител 109.09.2022; 028589108
01.09.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител - ЦДО209.09.2022; 029522228
01.09.2022ДГ 85 "Родина"Помощник готвач109.09.2022; 0884801414
01.09.2022119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"Учител по Информатика и ИТ108.09.2022; 024747516
01.09.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по ФА109.09.2022; 029733507
01.09.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Ръководител направление ИКТ107.09.2022; 029733507
01.09.2022Втора АЕГ "Томас Джеферсон"Учител по Информатика и ИТ108.09.2022; 028283679
01.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в група ЦДО прогимназиален етап 107.09.2022; 029555834
01.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по НЕ в прогимназиален етап - лектор107.09.2022; 029555834
01.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по АЕ в начален етап107.09.2022; 029555834
01.09.2022192 СУ "Христо Ботев"Учител по Математика0.509.09.2022; 029922093
01.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Хигиенист107.09.2022; 029874344
029319388
01.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Ресурсен учител0.507.09.2022; 029874344
029319388
01.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител по Музика - лектор, 190 ч.107.09.2022; 029874344
029319388
01.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител по ИИ - лектор, 190 ч.107.09.2022; 029874344
029319388
01.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител по БЗО, ХООС и ЧП - лектор107.09.2022; 029874344
029319388
01.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Математика и ИТ106.09.2022; 024236130
01.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по ИЕ106.09.2022; 024236130
01.09.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител по ИТ0.505.09.2022; 028796783
01.09.2022ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител практическо и теоретично обучение - инженер, металообработване и металургия105.09.2022; 029831434
01.09.2022ПГТ "А. Константинов" - БанкяУчител по АЕ и НЕ1 09.09.2022; 0888901686
31.08.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник на учителя213.09.2022; 14:000884801481
31.08.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник-възпитател113.09.2022; 14:000884801481
31.08.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Работник поддръжка113.09.2022; 14:000884801481
31.08.2022200 ОУ "Отец Паисий"Технически сътрудник - 4 ч.106.09.2022; 029926224
31.08.202251 СУ "Елисавета Багряна"Ресурсен учител /по заместване/106.09.2022; 029520545
31.08.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по физика и астрономия на АЕ - лекторски 6 ч. седм.107.09.2022; 029590141
31.08.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител в ГЦОУД начален етап105.09.2022; 16:00028796763
31.08.2022199 ОУ "Св. Ап. Йоан Богослов"ЗДУД с НУП /по заместване/0,501.09.2022; 029466956
31.08.2022ДГ 63 "Слънце"Помощник-възпитател210.09.2022; 0886648784
029367091
31.08.2022ДГ 63 "Слънце"Учител 210.09.2022; 0886648784
029367091
31.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по математика в гимназиален етап107.09.2022; 17:00029745506
31.08.2022175 ОУ "Васил Левски"Възпитател начален етап110.09.2022; 0887381244
31.08.2022175 ОУ "Васил Левски"Учител по ИИ /лекторски - 6 ч. седм., 190 ч. годишно/110.09.2022; 0887381244
31.08.2022175 ОУ "Васил Левски"Учител по музика /лекторски - 6 ч. седм., 190 ч. годишно/110.09.2022; 0887381244
31.08.2022ПГСС "Бузема"Учител по АЕ107.09.2022; 16:00028563458
31.08.2022ПГСС "Бузема"Хигиенист107.09.2022; 16:00028563458
31.08.2022171 ОУ "Стоил Попов"Хигиенист102.09.2022; 16:00019917554
31.08.2022112 ОУ "Стоян Заимов"ЗДУД, прогимназиален етап, той и учител по география102.09.2022; 0882694796
30.08.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по ФВС105.09.2022; 17:00028739500
30.08.2022СПГ "Княгиня Евдокия"ЗДУПД105.09.2022; 17:00028739500
30.08.2022ДГ 154 "Сбъдната мечта"Помощник-възпитател109.09.2022; 028722435
30.08.2022ДГ 154 "Сбъдната мечта"Учител109.09.2022; 028722435
30.08.202267 ОУ "Васил Друмев"Начален учител105.09.2022; 028223621
30.08.2022ДГ 62 "Зорница"Помощник-възпитател115.09.2022; 0889611602
30.08.2022117 СУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по ФЕ в гимназиален етап - 8 ч. седмично лекторски130.09.2022; 0884701219
30.08.2022117 СУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по математика114.09.2022; 0884701219
30.08.202223 СУ "Фредерик Жолио Кюри"Работник поддръжка109.09.2022; 17:00029441121
30.08.202223 СУ "Фредерик Жолио Кюри"Хигиенист109.09.2022; 17:00029441121
30.08.202223 СУ "Фредерик Жолио Кюри"Ресурсен учител /по заместване/109.09.2022; 17:00029441121
30.08.2022ДГ 116 "Мусала"Работник кухня112.09.2022; 028550047
30.08.2022ДГ 116 "Мусала"Чистач-хигиенист112.09.2022; 028550047
30.08.2022ДГ 116 "Мусала"Детегледач яслена група112.09.2022; 028550047
30.08.2022ДГ 116 "Мусала"Медицинска сестра112.09.2022; 028550047
30.08.2022ДГ 116 "Мусала"Помощник-възпитател112.09.2022; 028550047
30.08.20224 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Ресурсен учител106.09.2022; 028899726
30.08.20224 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Хигиенист106.09.2022; 028899726
30.08.2022СГХСТХигиенист108.09.2022; 0887538288
30.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Охранител0,510.09.2022; 0884801674
30.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Работник поддръжка110.09.2022; 0884801674
30.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Учител110.09.2022; 0884801674
30.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Медицинска сестра в яслена група110.09.2022; 0884801674
30.08.2022ДГ 113 "Преспа"Помощник-възпитател110.09.2022; 16:000889443556
30.08.2022130 СУ "Стефан Караджа"Учител по БЕЛ105.09.2022; 028470495
0876127805
30.08.2022ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по АЕ в начален етап0,7510.09.2022; 17:000877300522
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по Човекът и природата - 170 ч. лекторски102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по ФА - 54 ч. лекторски102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по ХООС - 54 ч. лекторски102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по БЗО - 72 ч. лекторски102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по ИИ - 68 ч. лекторски102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по КМИТ - 204 ч. лекторски102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по музика - 190 ч. лекторски102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по Технологии и предприемачество102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по ФВС0,502.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦОУД начален етап102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202244 СУ "Неофит Бозвели"Логопед109.09.2022; 17:00028452782
30.08.2022100 ОУ "Найден Геров"Чистач-хигиенист /задължително средно образование/106.09.2022; 0878519939
30.08.2022ДГ 30 "Радецки"Медицинска сестра в яслена група215.09.2022; 029624751
30.08.2022ДГ 30 "Радецки"Помощник-възпитател115.09.2022; 029624751
30.08.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител ЦДО /по заместване/108.09.2022; 029521170
30.08.2022ДГ 47 "Незабравка"Помощник-възпитател /по заместване/109.09.2022; 028249276
30.08.2022ДГ 47 "Незабравка"Логопед105.09.2022; 028249276
30.08.2022ДГ 47 "Незабравка"Ресурсен учител 105.09.2022; 028249276
30.08.2022ДГ 47 "Незабравка"Учител 105.09.2022; 028249276
30.08.2022ДГ 47 "Незабравка"Учител по музика /по заместване/105.09.2022; 028249276
30.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по АЕ105.09.2022; 0884801753
30.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител ЦДО в начален етап107.09.2022; 029745506
30.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по РЕ в гимназиален етап0,501.09.2022; 17:00029745506
30.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап101.09.2022; 17:00029745506
30.08.2022ДГ 188 "Вяра, Надежда, Любов"Учител105.09.2022; 028740056
29.08.2022ДГ 69 "Жар Птица"Помощник-възпитател в яслена група209.09.2022; 15:000884801488
028402628
29.08.2022ДГ 69 "Жар Птица"Помощник-възпитател в градинска група109.09.2022; 15:000884801488
028402628
29.08.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител ЦОУД - по заместване /с руски език/101.09.2022; 16:00029881131
29.08.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител ЦОУД - по заместване101.09.2022; 16:00029881131
29.08.202215 СУ "Адам Мицкевич"Ръководител направление ИКТ105.09.2022; 029382880
29.08.2022ЧСУ "Дени Дидро"Стажант-учител330.09.2022; 0875345764
29.08.2022ЧСУ "Дени Дидро"Учител по философия130.09.2022; 0875345764
29.08.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Учител по музика109.09.2022; 14:000884801481
29.08.2022ДГ 99 "Брезичка"Помощник-възпитател201.10.2022; 14:000888486157
0888820510
29.08.2022ДГ 99 "Брезичка"Шофьор101.10.2022; 14:000888486157
0888820510
29.08.2022ДГ 99 "Брезичка"Учител101.10.2022; 14:000888486157
0888820510
29.08.202231 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по математика108.09.2022; 16:30028721156
29.08.2022ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по БЕЛ /по заместване/105.09.2022; 15:00028628884
0878465479
29.08.2022103 СУ "Васил Левски"Учител по ГИ - 280 ч.105.09.2022; 029270608
028244885
29.08.2022105 СУ "Атанас Далчев"Учител по АЕ107.09.2022; 028620573
0876807295
29.08.2022ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по КМИТ0,510.09.2022; 17:000886434924
29.08.2022ДГ 182 "Пчелица"Учител по заместване109.09.2022; 11:000884801761
29.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по ИТ205.09.2022; 15:00029977072
29.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по математика205.09.2022; 15:00029977072
29.08.2022ДГ 82 "Джани Родари"Помощник-готвач109.09.2022; 029343881
29.08.202279 СУ "Индира Ганди"Учител по ИЕ0,507.09.2022; 16:000884801708
29.08.2022ПГ по транспортУчител по ФВС105.09.2022; 029732657
29.08.202229 СУ "Кузман Шапкарев"Ресурсен учител102.09.2022; 028319119
028310170
028313020
29.08.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Ресурсен учител102.09.2022; 16:00028796763
29.08.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител в ЦДО - начален етап231.08.2022; 029782394
29.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в начален етап131.08.2022; 13:00029555834
29.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по математика в прогимназиален етап131.08.2022; 13:00029555834
29.08.202290 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Учител по история и цивилизация - лектор131.08.2022; 028250854
29.08.202290 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Учител по ИЕ и АЕ131.08.2022; 028250854
29.08.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Хигиенист131.08.2022; 16:00028777144
29.08.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Технически секретар0,531.08.2022; 16:00028777144
29.08.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦОУД131.08.2022; 16:00028777144
29.08.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Начален учител ГЦОУД231.08.2022; 0882694796
29.08.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Педагогически специалист подготвителна група131.08.2022; 0882694796
29.08.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Учител по ИТ в прогимназиален етап0,531.08.2022; 0882694796
29.08.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Учител по история в прогимназиален етап131.08.2022; 0882694796
29.08.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Учител по математика в прогимназиален етап1,531.08.2022; 0882694796
29.08.202216 ОУ "Райко Жинзифов"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап131.08.2022; 029387015
29.08.202216 ОУ "Райко Жинзифов"Учител по математика в прогимназиален етап131.08.2022; 029387015
29.08.2022118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"Учител ЦОУД202.09.2022; 0878380429
26.08.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител професионално направление спорт109.09.2022; 16:00029733507
0894681325
26.08.2022ДГ 109 "Зорница"Учител123.09.2022; 16:000879248617
26.08.2022ДГ 109 "Зорница"Медицинска сестра /ясла/223.09.2022; 16:000879248617
26.08.2022ДГ 109 "Зорница"Помощник-възпитател223.09.2022; 16:000879248617
26.08.2022ДГ 25 "Изворче"Помощник-възпитател309.09.2022; 16:000884801773
029676620
26.08.202231 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по музика - външен лектор, 306 ч.108.09.2022; 16:30028721156
26.08.2022ДГ 79 "Слънчице"Работник - кухня105.09.2022; 0882441453
26.08.2022ДГ 79 "Слънчице"Хигиенист105.09.2022; 0882441453
26.08.2022ДГ 79 "Слънчице"Помощник-възпитател205.09.2022; 0882441453
26.08.202249 ОУ "Бенито Хуарес"Учител по БЕЛ101.09.2022; 028472240
26.08.2022ДГ 103 "Патиланско царство"Помощник-възпитател114.09.2022; 029452798
0884801486
26.08.2022ДГ 53 "Дядовата ръкавичка"Психолог0,509.09.2022; 14:00028322176
26.08.2022ДГ 53 "Дядовата ръкавичка"Чистач/ хигиенист109.09.2022; 14:00028322176
26.08.2022ДГ 53 "Дядовата ръкавичка"Учител109.09.2022; 14:00028322176
26.08.2022ДГ 53 "Дядовата ръкавичка"Помощник-възпитател109.09.2022; 14:00028322176
26.08.2022140 СУ "Иван Богоров"Касиер109.09.2022; 14:00029346449
029346450
029343373
26.08.2022ДГ 174 "Фют"Учител108.09.2022; 028621090
0884801536
26.08.2022ДГ 174 "Фют"Помощник-готвач108.09.2022; 028621090
0884801536
26.08.2022ДГ 174 "Фют"Помощник-възпитател108.09.2022; 028621090
0884801536
26.08.2022ДГ 181 "Радост"Помощник-възпитател102.09.2022; 12:00029927654
26.08.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Хигиенист101.09.2022; 029782394
26.08.2022ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Чистач/ хигиенист101.09.2022; 14:00029831434
26.08.2022ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител по теоретическо и практическо обучение - електроинженер101.09.2022; 14:00029831434
26.08.2022ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител по ФВС0,501.09.2022; 14:00029831434
26.08.2022ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител по география и икономика0,501.09.2022; 14:00029831434
26.08.2022ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител по математика0,501.09.2022; 14:00029831434
26.08.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по ИТ 5-12 клас0,531.08.2022; 16:00029203023
26.08.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по математика 5-12 клас0,531.08.2022; 16:00029203023
26.08.2022ПГ по транспортУчител по АЕ130.08.2022; 029732864
26.08.2022137 СУ "Ангел Кънчев"Възпитател129.08.2022; 0886222718
26.08.2022137 СУ "Ангел Кънчев"Учител по ФВС129.08.2022; 0886222718
26.08.2022137 СУ "Ангел Кънчев"ЗДУД начален етап129.08.2022; 0886222718
26.08.2022ДГ 93 "Чуден свят"Учител /по заместване/109.09.2022; 0876982700
25.08.2022НУКК - Горна БаняКасиер110.09.2022; 029048263
029048260
25.08.2022НУКК - Горна БаняУчител по БЕЛ110.09.2022; 029048263
029048260
25.08.2022НУКК - Горна БаняУчител по информатика и математика110.09.2022; 029048263
029048260
25.08.2022НУТИВъзпитател в общежитие205.09.2022; 12:00028929180
25.08.2022НУТИУчител - корепетитор пиано205.09.2022; 12:00028929180
25.08.2022НУТИУчител по музика105.09.2022; 12:00028929180
25.08.2022НУТИУчител по физика0,505.09.2022; 12:00028929180
25.08.2022НУТИУчител по химия и физика105.09.2022; 12:00028929180
25.08.2022НУТИУчител по математика105.09.2022; 12:00028929180
25.08.2022ДГ 97 "Изгрев"Педагог102.09.2022; 16:00029926304
25.08.202288 СУ "Димитър Попниколов"Учител по философия /по заместване/102.09.2022; 17:00029560749
25.08.202288 СУ "Димитър Попниколов"Учител по философия /по заместване/102.09.2022; 17:00029560749
25.08.202212 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по Човекът и природата - 510 ч.101.09.2022; 029437952
25.08.202212 СУ "Цар Иван Асен II"Учител в ГЦОУД, начален етап101.09.2022; 029437952
25.08.2022ПГСС "Бузема"Образователен медиатор по НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"101.09.2022; 16:00028563458
25.08.2022ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по ФВС - лектор - 247 ч.131.08.2022; 029201203
0877004456
25.08.2022ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по ФВС - лектор - 247 ч.131.08.2022; 029201203
0877004456
25.08.2022ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по география - лектор - 234 ч.131.08.2022; 029201203
0877004456
25.08.202257 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по БЕЛ131.08.2022; 0887701848
0886656260
25.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в ГЦОУД в начален етап131.08.2022; 13:00029555834
25.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап131.08.2022; 13:00029555834
25.08.202215 СУ "Адам Мицкевич"Учител по информатика и ИТ109.09.2022; 029382880
25.08.2022ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра101.09.2022; 0896769230
25.08.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник-възпитател101.09.2022; 0896769230
25.08.2022ЧДГ "Джани Родари"Ресурсен учител101.09.2022; 0896769230
25.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по математика101.09.2022; 0896769230
25.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ101.09.2022; 0896769230
25.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Ресурсен учител101.09.2022; 0896769230
25.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Начален учител101.09.2022; 0896769230
25.08.202255 СУ "Петко Каравелов"Начален учител231.08.2022; 028771297
25.08.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител по история131.08.2022; 028771297
25.08.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител по музика131.08.2022; 028771297
25.08.202235 СЕУ "Добри Войников"Учител по БЗО101.09.2022; 029633731
028661060
25.08.2022ДГ 120 "Детство под липите"Помощник-възпитател108.09.2022; 028223219
25.08.2022139 ОУ "Захарий Круша"Хигиенист105.09.2022; 028667641
25.08.2022139 ОУ "Захарий Круша"Ресурсен учител105.09.2022; 028667641
25.08.2022ПГТ "А. Константинов" - БанкяУчител по ИИ - лектор, 180 ч., първи учебен срок101.09.2022; 029972490
25.08.2022ДГ 112 "Детски свят"Учител102.09.2022; 15:300884801659
25.08.2022ДГ 112 "Детски свят"Помощник на учителя, СОП група - по проект АПСПО102.09.2022; 15:300884801659
25.08.2022НСУ "София"Учител по физика и астрономия131.08.2022; 0893512064
0879023315
25.08.202258 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по химия и биология131.08.2022; 029366755
24.08.2022ДГ 71 "Щастие"Психолог120.09.2022; 0884801638
24.08.2022ДГ 71 "Щастие"Помощник-възпитател120.09.2022; 0884801638
24.08.2022134 СУ "Д. Дебелянов"Чистач-хигиенист105.09.2022; 16:00029310686
24.08.202236 СУ "Максим Горки"Начален учител102.09.2022; 16:00028586148
0879609570
24.08.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Майстор поддръжка131.08.2022; 16:00029381021
24.08.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Хигиенист231.08.2022; 16:00029381021
24.08.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по БЕЛ131.08.2022; 16:00029381021
24.08.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап 5-7 клас0,531.08.2022; 16:00029203023
24.08.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по биология и химия0,501.09.2022;029521170
24.08.2022ДГ 79 "Слънчице"Заместник-директор0,531.08.2022;0882441453
24.08.2022ДГ 56 "Здравец"Помощник-възпитател в яслена група105.09.2022;0884801635
24.08.2022ДГ 46 "Жива вода"Учител по музика0,505.09.2022;029611394
0884801663
23.08.2022109 ОУ "Хр. Смирненски"Начален учител в ГЦОУД109.09.2022; 17:00028731458
23.08.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Логопед126.08.2022; 12:00029450365
23.08.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Ресурсен учител126.08.2022; 12:00029450365
23.08.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по АЕ и РЕ126.08.2022; 12:00029450365
23.08.2022СГХСТРаботник поддръжка на сгради102.09.2022; 0887538288
23.08.202277 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по ИИ - лектор - 190 ч.105.09.2022; 028264163
23.08.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по математика112.09.2022; 17:00029880301
23.08.2022ДГ 153 "Света Троица"Учител131.08.2022; 0882411977
23.08.2022ПГСС "Бузема"Учител по ФВС0,529.08.2022; 028563458
23.08.202251 СУ "Елисавета Багряна"Учител по АЕ129.08.2022; 029520545
23.08.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител в ГЦОУД129.08.2022; 16:00028796763
23.08.2022138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по немски език /по заместване/131.08.2022; 16:00028720537
028723917
23.08.2022138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по физика и астрономия131.08.2022; 16:00028720537
028723917
23.08.2022157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по БЗО и ХООС /по заместване/126.08.2022; 15:00029710057
23.08.20223 СУ "Марин Дринов"Учител по химия и физика130.08.2022; 0888175335
23.08.2022ПГАВТ "А. С. Попов"ЗДУД0,526.08.2022; 16:00028221186
22.08.2022ДГ 73 "Маргарита"Учител115.09.2022; 16:000876643185
22.08.2022ДГ 86 "Асен Босев"Помощник-възпитател131.08.2022; 16:00028261119
22.08.2022ДГ 86 "Асен Босев"Учител по музика0,531.08.2022; 16:00028261119
22.08.202238 ОУ "Васил Априлов"Логопед0,531.08.2022; 0884334110
22.08.202238 ОУ "Васил Априлов"Учител в ГЦОУД 1-4 клас /занималня/230.08.2022; 0884334110
22.08.2022ДГ 23 "Здраве"Помощник-възпитател209.09.2022; 028720033
22.08.2022ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"Учител по ИТ и математика109.09.2022; 0879012918
028221374
22.08.202264 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител ЦДО в начален етап 1-4 клас /по заместване/102.09.2022; 029613436
22.08.2022ДГ 93 "Чуден свят"Общ работник0,502.09.2022; 0876982700
22.08.2022ДГ 93 "Чуден свят"Педагог ясла0,526.08.2022; 0876982700
22.08.2022144 СУ "Народни Будители"Учител по музика - поп и джаз пеене126.08.2022; 14:00028770173
028774052
028774457
22.08.2022144 СУ "Народни Будители"Учител по ИТ126.08.2022; 14:00028770173
028774052
028774457
22.08.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител в ГЦОУД /по заместване/126.08.2022; 16:00028796763
22.08.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по испански език в гимназиален етап 8-12 клас0,531.08.2022; 16:00029203023
22.08.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Начален учител ЦДО331.08.2022; 16:00029203023
22.08.2022200 ОУ "Отец Паисий"Учител ПГ - 4 ч.129.08.2022; 029926224
22.08.2022ДГ 178 "Синчец"Помощник-възпитател102.09.2022; 13:000884801578
22.08.2022ДГ 178 "Синчец"Учител102.09.2022; 13:000884801578
22.08.2022200 ОУ "Отец Паисий"Учител ПГ - 4 ч.129.08.2022; 029926224
22.08.2022ПГСС "Бузема"Администратор БД0,529.08.2022; 16:00028563458
22.08.2022ПГСС "Бузема"Хигиенист129.08.2022; 16:00028563458
22.08.2022192 СУ "Христо Ботев"ЗДУД - математика124.08.2022;029922093
22.08.2022ДГ 155 "Веселина"Готвач105.09.2022; 16:00028700538
19.08.2022ДГ 85 "Родина"Помощник-готвач126.08.2022; 0884801414
19.08.2022ДГ 85 "Родина"Учител126.08.2022; 0884801414
19.08.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по физика125.08.2022; 0884801431
19.08.20221 СУ "Пенчо П. Славейков"Хигиенист229.08.2022; 16:00029835363
19.08.20221 СУ "Пенчо П. Славейков"Работник поддръжка на сгради129.08.2022; 16:00029835363
19.08.20221 СУ "Пенчо П. Славейков"Библиотекар129.08.2022; 16:00029835363
19.08.2022ДГ 6 "Вълшебен свят"Помощник-възпитател131.08.2022; 0884801592
19.08.2022ДГ 6 "Вълшебен свят"Детски учител231.08.2022; 0884801592
19.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител ПГ131.08.2022; 0884801443
19.08.2022ДГ 170 "Пчелица"Общ работник130.08.2022; 12:300884801590
19.08.2022ДГ 170 "Пчелица"Музикален учител0,530.08.2022; 12:300884801590
19.08.2022ДГ 90 "Веса Паспалеева"Музикален учител0,526.08.2022; 0884801598
19.08.2022ДГ 90 "Веса Паспалеева"Помощник-възпитател126.08.2022; 0884801598
18.08.202281 СУ "Виктор Юго"Служител Човешки ресурси125.08.2022; 029745506
18.08.202281 СУ "Виктор Юго"Логопед125.08.2022; 029745506
18.08.202234 ОУ "Стою Шишков"Общ работник102.09.2022; 17:00028594131
18.08.202234 ОУ "Стою Шишков"Хигиенист102.09.2022; 17:00028594131
18.08.2022ДГ 127 "Слънце"Детегледачка112.09.2022; 15:00029589291
0879101645
18.08.2022ДГ 127 "Слънце"Помощник-възпитател112.09.2022; 15:00029589291
0879101645
18.08.2022ДГ 18 "Детски свят"Медицинска сестра в яслена група215.09.2022; 15:000885147150
18.08.2022ДГ 18 "Детски свят"Учител115.09.2022; 15:000885147150
18.08.2022ДГ 18 "Детски свят"Помощник-възпитател115.09.2022; 15:000885147150
18.08.2022ДГ 167 "Малкият принц"Помощник-възпитател102.09.2022; 029531757
18.08.2022ДГ 167 "Малкият принц"Помощник-готвач102.09.2022; 029531757
18.08.2022ДГ 167 "Малкият принц"Готвач102.09.2022; 029531757
18.08.202238 ОУ "Васил Априлов"Логопед131.08.2022; 0884334110
18.08.202238 ОУ "Васил Априлов"Учител начален етап - 1-4 клас129.08.2022; 0884334110
18.08.2022132 СУ "Ваня Войнова"Психолог училищен129.08.2022; 028562843
18.08.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител ЦОУД - 2 клас129.08.2022; 028562843
18.08.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител Подготвителна група - 5 г.129.08.2022; 028562843
18.08.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител по ФВС129.08.2022; 028562843
18.08.2022СУУС "Проф. д-р Дечо Денев"Учител ЦДО - 1-4 клас229.08.2022; 02855617
18.08.2022СУУС "Проф. д-р Дечо Денев"Учител ПГ229.08.2022; 02855617
18.08.202245 ОУ "К. Величков"ЗДУД128.08.2022; 16:000879807973
028286282
0884801582
18.08.202245 ОУ "К. Величков"Учител по биология0,528.08.2022; 16:000879807973
028286282
0884801582
17.08.2022ДГ 63 "Слънце"Помощник на учителя110.09.2022; 0886648784
029367091
17.08.2022ДГ 63 "Слънце"Помощник-възпитател210.09.2022; 0886648784
029367091
17.08.2022ДГ 63 "Слънце"Учител210.09.2022; 0886648784
029367091
17.08.2022ДГ 97 "Изгрев"Учител102.09.2022; 16:00029926304
17.08.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител в подготвителна група304.09.2022; 0884087506
17.08.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по биология и химия0,504.09.2022; 0884087506
17.08.202252 ОУ "Цанко Церковски"Педагогически съветник (с педагогика)102.09.2022; 028552054
17.08.202252 ОУ "Цанко Церковски"Ресурсен учител /по заместване/102.09.2022; 028552054
17.08.2022ДГ 76 "Сърничка"Помощник-възпитател131.08.2022; 028755146
0884801640
17.08.2022ДГ 76 "Сърничка"Учител131.08.2022; 028755146
17.08.2022ДГ 88 "Дестски рай"Учител229.08.2022; 0884801616
17.08.2022ДГ 88 "Дестски рай"Помощник-възпитател329.08.2022; 0884801616
17.08.202249 ОУ "Бенито Хуарес"Учител в начален етап I-IV клас125.08.2022; 028472240
17.08.2022ДГ 50 "Зайчето Куики"Помощник-възпитател131.08.2022; 16:00028229141
17.08.2022ДГ 50 "Зайчето Куики"Учител по заместване231.08.2022; 16:00028229141
15.08.2022ДГ 134 "Любопитко"Учител на деца в специална група109.09.2022; 16:000889443840
15.08.2022ДГ 186 "Деница"Помощник-възпитател202.09.2022; 16:000884801633
15.08.2022ДГ 186 "Деница"Учител по музика /по заместване/102.09.2022; 16:000884801633
15.08.2022ЧНГ "Ерих Кестнер"Учител по философия и гражданско образование - 211 часа131.08.2022; 029275773
15.08.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по химия и биология /по заместване/131.08.2022; 15:00028284530
028221065
028221066
15.08.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по математика131.08.2022; 15:00028284530
028221065
028221066
15.08.2022200 ОУ "Отец Паисий"Чистач/ хигиенист - 8 часа129.08.2022; 029926224
15.08.2022200 ОУ "Отец Паисий"Учител ЦОУД - прогимназиален етап - 8 часа129.08.2022; 029926224
15.08.2022200 ОУ "Отец Паисий"Учител ЦОУД - начален етап - 4 часа129.08.2022; 029926224
15.08.20227 СУ "Свети Седмочисленици"Хигиенист126.08.2022; 16:00029876370
15.08.20227 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по математика126.08.2022; 16:00029876370
15.08.20227 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по ИЦ на АЕ126.08.2022; 16:00029876370
15.08.20227 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по БЕЛ126.08.2022; 16:00029876370
15.08.2022149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по математика130.08.2022; 0894442594
15.08.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Чистач/ хигиенист124.08.2022; 029381021
15.08.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по немски език /по заместване/126.08.2022; 029874358
15.08.2022ДГ 75 "Сърчице"Учител125.08.2022; 028770396
028749429
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Портиер1,2531.08.2022; 0884801443
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител по музика, ТП, ИИ0,631.08.2022; 0884801443
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител по география0,331.08.2022; 0884801443
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител по химия0,131.08.2022; 0884801443
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител по биология0,131.08.2022; 0884801443
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител по математика, ИТ и физика131.08.2022; 0884801443
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител по АЕ131.08.2022; 0884801443
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител ЦДО131.08.2022; 0884801443
15.08.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Чистач/ хигиенист224.08.2022; 17:00028221186
15.08.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по руски език0,524.08.2022; 17:00028221186
15.08.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по АЕ0,531.08.2022; 10:000884801665
15.08.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по химия и биология0,531.08.2022; 10:000884801665
15.08.2022IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Учител по математика в гимназиален етап126.08.2022; 17:00029833797
15.08.2022IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Учител по ХООС - 318 ч.126.08.2022; 17:00029833797
15.08.2022IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Учител по БЕЛ в гимназиален етап126.08.2022; 17:00029833797
15.08.2022108 СУ "Никола Беловеждов"Хигиенист119.08.2022; 028892427
15.08.202281 СУ "Виктор Юго"Чистач/ хигиенист331.08.2022; 029745506
15.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител в начален етап (I-IV клас)126.08.2022; 029745506
15.08.2022105 СУ "Атанас Далчев"Учител по история125.08.2022; 028620573
0876807295
15.08.2022105 СУ "Атанас Далчев"Хигиенист225.08.2022; 028620573
0876807295
15.08.20223 СУ "Марин Дринов"Хигиенист121.08.2022; 0888175335
15.08.20223 СУ "Марин Дринов"Учител в НУП /по заместване/121.08.2022; 0888175335
15.08.20223 СУ "Марин Дринов"Учител по графичен дизайн и ИИ121.08.2022; 0888175335
15.08.20223 СУ "Марин Дринов"Учител по философия и история121.08.2022; 0888175335
15.08.20223 СУ "Марин Дринов"Учител по физика и химия121.08.2022; 0888175335
15.08.2022144 СУ "Народни Будители"Учител по математика119.08.2022; 14:00028770173
028774052
028774457
15.08.2022144 СУ "Народни Будители"Чистач119.08.2022; 14:00028770173
028774052
028774457
15.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Помощник-кухня118.08.2022; 0896769230
15.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Начален учител118.08.2022; 0896769230
15.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Ресурсен учител118.08.2022; 0896769230
15.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ118.08.2022; 0896769230
15.08.202272 ОУ "Христо Ботев"Хигиенист0,530.08.2022; 16:000894442568
12.08.2022ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по румънски език119.08.2022; 029201203
0877004456
12.08.2022ДГ 133 "Зорница"Учител218.08.2022; 14:00028720390
12.08.2022102 ОУ "Панайот Волов"Хигиенист128.08.2022; 029381073
029382654
12.08.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по БЕЛ123.08.2022; 17:00028739500
12.08.2022ЧДГ "Дружба"Учител 126.08.2022; 16:000893372452
12.08.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по руски език119.08.2022; 16:00029733507
0894681325
12.08.2022ДГ 39 "Пролет"Ресурсен учител /по заместване/124.08.2022; 0886745981
12.08.2022ДГ 39 "Пролет"Помощник-възпитател124.08.2022; 0886745981
12.08.2022ПГИИ "Проф. Николай Райнов"Хигиенист /по заместване/126.08.2022; 0877934530
12.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист119.08.2022; 029555834
12.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по история и география в прогимназиален етап0,519.08.2022; 029555834
12.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по математика в прогимназиален етап0,519.08.2022; 029555834
12.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап119.08.2022; 029555834
12.08.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител в ГЦОУД131.08.2022; 10:000884801665
12.08.20225 ОУ "Иван Вазов"Чистач/хигиенист0,531.08.2022; 10:000884801665
12.08.20225 ОУ "Иван Вазов"Чистач/хигиенист131.08.2022; 10:000884801665
12.08.20228 СУ "Васил Левски"Ресурсен учител126.08.2022; 17:00028719035
12.08.20228 СУ "Васил Левски"Учител подготвителна група 126.08.2022; 17:00028719035
12.08.20228 СУ "Васил Левски"Учител ЦДО - прогимназиален етап 126.08.2022; 17:00028719035
12.08.20228 СУ "Васил Левски"Учител ЦДО - начален етап /по заместване/126.08.2022; 17:00028719035
12.08.2022СГСАГ "Христо Ботев"Учител по ИТ0,501.09.2022; 15:00028661271
12.08.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Работник поддръжка на сгради122.08.2022; 16:00028221186
12.08.2022ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител в начален етап с РЕ126.08.2022; 0888721101
0876775852
11.08.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по АЕ123.08.2022; 17:00028739500
11.08.202246 ОУ "Константин Фотинов"Учител в ГЦОУД - прогимназиален етап0,526.08.2022; 0884801439
11.08.202246 ОУ "Константин Фотинов"Учител по БЗО, ХООС, ФА0,526.08.2022; 0884801439
11.08.2022ЧОУ "Образователни технологии"Учител по БЕЛ131.08.2022; 0888841474
11.08.2022ПГО "Княгиня Мария Луиза"Касиер-домакин130.08.2022; 15:00028628884
0878465479
11.08.2022ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по ИЦ0,530.08.2022; 15:00028628884
0878465479
11.08.2022ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по математика и ИТ /0,5 щат по мат. +180 ч. ИТ/130.08.2022; 15:00028628884
0878465479
11.08.2022ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител - лектор по музика - 246 ч.130.08.2022; 15:00028628884
0878465479
11.08.2022ПГО "Княгиня Мария Луиза"Логопед и ресурсен учител130.08.2022; 15:00028628884
0878465479
11.08.2022ДГ 59 "Елхица"Учител123.08.2022; 14:00028759029
11.08.2022ДГ 59 "Елхица"Помощник на учителя по проект на МОН130.08.2022; 14:00028759029
11.08.202211 ОУ "Св. Пимен Зографски"Общ работник131.08.2022; 16:00028627248
0879532522
11.08.202211 ОУ "Св. Пимен Зографски"Учител в ГЦОУД /по заместване/218.08.2022; 16:00028627248
0879532522
11.08.2022ДГ 64 "Първи юни"Помощник-възпитател131.08.2022; 0884801696
11.08.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по природни науки - ФЕ интензивно, АЕ112.08.2022; 12:00029880301
11.08.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по чужди езици - КитЕ интензивно, АЕ112.08.2022; 12:00029880301
11.08.2022ДГ 7 "Детелина"Помощник-възпитател226.08.2022; 12:00028589108
11.08.2022ДГ 95 "Омайниче"Общ работник119.08.2022; 029277455
0884688002
029275390
11.08.2022ДГ 95 "Омайниче"Пом. готвач119.08.2022; 029277455
0884688002
029275390
11.08.2022125 СУ "Боян Пенев"Учител по ФВС /по заместване/126.08.2022; 16:000879945819
11.08.202256 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител по математика126.08.2022; 16:00028261387
11.08.202256 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител по БЕЛ /по заместване/226.08.2022; 16:00028261387
11.08.2022НТБГУчител по компютърни науки - професионална подготовка123.08.2022; 029520857
11.08.202274 СУ "Гоце Делчев"Хигиенист122.08.2022; 14:00029346619
11.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител в начален етап112.08.2022; 0884801753
11.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по музика0,512.08.2022; 0884801753
11.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по АЕ112.08.2022; 0884801753
11.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по математика и ИТ112.08.2022; 0884801753
11.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по физика и математика112.08.2022; 0884801753
11.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИЕ - лектор112.08.2022; 0884801753
11.08.2022ЧНУ "Светилник"Начален учител122.08.2022; 0895566940
11.08.2022ЧНУ "Светилник"Предучилищен учител122.08.2022; 0895566940
10.08.2022ПГЕАОгняр/ портиер - за работа със съдове с високо налягане и документи за работа с газ131.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022ПГЕАУчител по БЗО - 1/2 норматив и по ХООС - 1/2 норматив131.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022ПГЕАУчител по математика231.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022ПГЕАУчител по АЕ131.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022ПГЕАУчител по немски език131.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022ПГЕАУчител по дисциплините "Информационни технологии" и "Програмиране", специалност "Информатика", "Математика и информатика"131.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022ПГЕАУчител-инженер - сп. "Компютърна техника и технологии", сп. "Компютърни мрежи", сп. "Електроника" с познания по електроника, диагностика и ремонт, компютърни мрежи131.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022ПГЕАУчител-инженер - сп. "Сиситемно програмиране", сп. "Програмиране на изкуствен интелект", сп. "Приложно програмиране", с познания по C#, C++, Java, JavaScript231.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по БЗО123.08.2022; 17:00028739500
10.08.2022ДГ 80 "Приказна калина"Учител126.08.2022; 028598170
10.08.2022ЧСУ "Веда"Работник в помещение за разливане на храна124.08.2022; 0894644844
10.08.2022ДГ 1 "Червената шапчица"Учител /по заместване/126.08.2022; 16:000877340542
028317017
10.08.202258 ОУ "Сергей Румянцев"Учител в начален етап /ЦОУД/131.08.2022;029366755
10.08.202258 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по БЕЛ /по заместване/131.08.2022;029366755
10.08.2022НСУ "София"Учител по математика131.08.2022;0893512064
0879023315
10.08.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по ГИ /по заместване/129.08.2022; 16:00029880301
10.08.202223 СУ "Фредерик Жолио Кюри"Работник поддръжка126.08.2022; 17:00029441121
10.08.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по икономически дисциплини125.08.2022; 029452949
10.08.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по ИЦ - 5-7 клас125.08.2022; 029452949
10.08.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по "Човекът и природата"125.08.2022; 029452949
10.08.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по БЕЛ - 5-7 клас125.08.2022; 029452949
10.08.2022НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"Учител по технологии и предприемачество с допълване на часове по изобразително изкуство124.08.2022; 16:00028277358
10.08.2022НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"Учител по испански език124.08.2022; 16:00028277358
10.08.202222 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител ЦДО112.08.2022;029522118
10.08.202222 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител по БЕЛ112.08.2022;029522118
09.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Охрана /да е работил като охрана и да има квалификация/101.09.2022;024261128
0884171459
0884801674
09.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Шофьор на лекотоварен автомобил0,501.09.2022;024261128
0884171459
0884801674
09.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Работник поддръжка0,501.09.2022;024261128
0884171459
0884801674
09.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Мед. сестра на кабинет101.09.2022;024261128
0884171459
0884801674
09.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Мед. сестра в яслена група101.09.2022;024261128
0884171459
0884801674
09.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Помощник-възпитател, Коридорна101.09.2022;024261128
0884171459
0884801674
09.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Помощник-възпитател в яслена група201.09.2022;024261128
0884171459
0884801674
09.08.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по биология и химия0,519.08.2022;029521170
09.08.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Чистач-хигиенист127.08.2022;029521170
09.08.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител ЦДО /по заместване/127.08.2022;029521170
09.08.202242 ОУ "Хаджи Димитър"Учител ЦДО101.09.2022;0899877531
09.08.202242 ОУ "Хаджи Димитър"Ръководител направление ИКТ101.09.2022;0899877531
09.08.2022ДГ 185 "Звездичка"Работник поддръжка0,526.08.2022;0884801505
09.08.2022ДГ 185 "Звездичка"Помощник-възпитател126.08.2022;0884801505
09.08.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦОУД131.08.2022;028747109
028777144
09.08.202259 ОбУ "Васил Левски"Учител начален етап131.08.2022; 12:00029366703
09.08.2022149 СУ "Иван Хаджийски"ЗДУД112.08.2022; 0894442594
09.08.2022122 ОУ "Николай Лилиев"Учител по БЕЛ /по заместване/126.08.2022; 028664895
09.08.2022НУКК - Горна БаняУчител по БЕЛ115.09.2022; 029048260
09.08.2022НУКК - Горна БаняУчител по математика и информатика115.09.2022; 029048263
029048279
09.08.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по математика и информатика131.08.2022; 16:00029881131
09.08.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по АЕ131.08.2022; 16:00029881131
09.08.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по БЕЛ /по заместване/131.08.2022; 16:00029881131
09.08.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Психолог131.08.2022; 16:00029881131
09.08.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Педагогически съветник131.08.2022; 16:00029881131
09.08.2022ДГ 61 "Шарено петле"Учител126.08.2022;028709377
0879525436
09.08.2022113 СУ "Вава Филаретов"Учител по БЕЛ126.08.2022; 16:30028221063
09.08.202244 СУ "Неофит Бозвели"Начален учител119.08.2022; 17:00028452782
08.08.2022ДГ 149 "Зорница"Учител207.09.2022; 15:00029367582
08.08.2022134 СУ "Д. Дебелянов"Учител по информатика и ИТ в гимназиален етап131.08.2022; 16:00029310686
08.08.2022134 СУ "Д. Дебелянов"Учител по ФВС в прогимназиален етап131.08.2022; 16:00029310686
08.08.2022101 СУ "Бачо Киро"Учител ЦДО219.08.2022; 029382818
08.08.2022101 СУ "Бачо Киро"Учител по БЕЛ119.08.2022; 029382818
08.08.2022НПГПФУчител по полиграфия (предпечатна подготовка)130.08.2022; 028582180
08.08.2022НПГПФУчител по фотография130.08.2022; 028582180
08.08.2022НПГПФУчител по немски език - лектор - 260 ч.130.08.2022; 028582180
08.08.2022НПГПФУчител по математика130.08.2022; 028582180
08.08.2022ДГ 87 "Буката"Помощник-готвач116.08.2022; 029526804
029543064
08.08.2022ДГ 87 "Буката"Помощник-възпитател216.08.2022; 029526804
029543064
08.08.202229 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по АЕ111.08.2022; 028319119
028310170
028313020
08.08.2022ДГ 181 "Радост"Помощник-възпитател119.08.2022; 12:00029927654
08.08.202284 ОУ "Васил Левски"Старши учител/ Учител КМИТ130.08.2022;0884801764
0898775162
08.08.202241 ОУ "Св. П. Евтимий"Начален учител 111.08.2022;029890127
08.08.202215 СУ "Адам Мицкевич"Хигиенист215.08.2022;029382880
08.08.2022ДГ 49 "Радост"Учител130.08.2022;029620531
08.08.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Чистач126.08.2022;0894724637
08.08.202235 СЕУ "Добри Войников"Учител по БЕЛ125.08.2022;029633731
028661060
08.08.2022170 СУ "Васил Левски"Ресурсен учител110.08.2022; 16:00028923086
08.08.2022122 ОУ "Николай Лилиев"Учител ЦДО126.08.2022;028664895
05.08.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по ХООС, БЗО, ЧП126.08.2022;029590141
05.08.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по ИЦ с АЕ126.08.2022;029590141
05.08.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител в ГЦОУД126.08.2022;029590141
05.08.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по БЕЛ123.08.2022;028739500
05.08.202233 ЕГ "Света София"Чистачка125.08.2022;029964202
05.08.202233 ЕГ "Света София"Психолог125.08.2022;029964202
05.08.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по ГИ124.08.2022;029874358
05.08.2022144 СУ "Народни Будители"Учител в ЦДО410.08.2022;028770173
028774052
028774457
05.08.2022ЧСУ "Веда"Учител по БЕЛ124.08.2022;0894644844
05.08.2022ПГ по транспортУчител по ХООС или ХООС/БЗО122.08.2022;029732864
05.08.2022ДГ 10 "Чебурашка"Прислужник0.502.09.2022;0884801651
05.08.2022ДГ 10 "Чебурашка"Помощник възпитател126.08.2022;0884801651
05.08.2022ДГ 10 "Чебурашка"Учител по Музика0.519.08.2022;0884801651
05.08.2022ЧСУ "Константин Кирил Философ"Учител по Математика119.08.2022;0886610610
05.08.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Системен администратор119.08.2022;029521170
05.08.202243 ОУ "Христо Смирненски"Учител ГЦОУД115.08.2022;029203488
05.08.202243 ОУ "Христо Смирненски"Психолог 115.08.2022;029203488
05.08.2022ДГ 164 "Зорница"Ресурсен учител0.515.08.2022;0884801676
0295786622
05.08.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Организатор стопански дейности112.08.2022;029521170
05.08.2022ДГ 43 "Талант"Пом. - възпитател102.09.2022;0884350947
05.08.2022ДГ 43 "Талант"Пом. - готвач102.09.2022;0884350947
05.08.2022ДГ 43 "Талант"Готвач102.09.2022;0884350947
05.08.2022ДГ 55 "Иглика"Пом. на учителя119.08.2022;028241115
028256900
05.08.2022ДГ 55 "Иглика"Пом. възпитател в яслена група119.08.2022;028241115
028256900
05.08.2022ДГ 55 "Иглика"Мед. сестра в яслена група119.08.2022;028241115
028256900
05.08.2022ДГ 194 "Милувка"Помощник възпитател212.08.2022;0884801432
028310324
05.08.2022ДГ 194 "Милувка"Учител по Музика в ДГ0.512.08.2022;0884801432
028310324
05.08.2022ДГ 194 "Милувка"Учител в ДГ112.08.2022;0884801432
028310324
04.08.2022172 ОбУ "Христо Ботев"Помощник на учителя131.08.2022;0884801735
04.08.2022172 ОбУ "Христо Ботев"Училищен психолог131.08.2022;0884801735
04.08.2022172 ОбУ "Христо Ботев"Учител в Начален етап231.08.2022;0884801735
04.08.202268 СУ "Акад. Никола Обрешков"Заместник-директор УД102.09.2022;0884801622
04.08.2022122 ОУ "Николай Лилиев"Ресурсен учител0.526.08.2022;028664895
04.08.2022ДГ 132 "Светлина"Детски учител126.08.2022;0884801730
04.08.202237 СУ "Райна Княгиня"Учител в Начален етап на обучение124.08.2022;0882386901
04.08.202237 СУ "Райна Княгиня"Учител в ГЦОУД124.08.2022;0882386901
04.08.202235 СЕУ "Добри Войников"Хигиенист322.08.2022;029633731
028661060
04.08.2022НМУ "Любомир Пипков"Учител по АЕ1.519.08.2022;029430003
04.08.202219 СУ "Елин Пелин"Учител по БЕЛ /по заместване/119.08.2022;029523016
04.08.2022ДГ 25 "Изворче"Помощник възпитател318.08.2022;0884801773
029676620
04.08.2022ПГД "Елисавета Вазова"Учител по ИЦ /по заместване/131.08.2022;0887959236
04.08.2022ПГД "Елисавета Вазова"Учител по ИтЕ131.08.2022;0887959236
04.08.202231 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по Математика119.08.2022;028721156
04.08.202251 СУ "Елисавета Багряна"Учител по БЕЛ115.08.2022;029520545
04.08.2022101 СУ "Бачо Киро"Хигиенисти310.08.2022;029382818
04.08.2022101 СУ "Бачо Киро"Ресурсен учител110.08.2022;029382818
04.08.2022101 СУ "Бачо Киро"Учител по НЕ0.510.08.2022;029382818
04.08.202273 СУ "Владислав Граматик"Учител по ГИ108.08.2022;028599510
03.08.2022ДГ 120 "Детство под липите"Учител201.09.2022;028223219
03.08.2022ДГ 49 "Радост"Медицински сестри230.08.2022;029620531
029621321
03.08.2022ДГ 49 "Радост"Пом. възпитател330.08.2022;029620531
029621321
03.08.20225 ВСУ "П. Пенев"Учител по ХООС - 234 ч.125.08.2022;029835069
029833134
03.08.20225 ВСУ "П. Пенев"Учител по ИТ0.525.08.2022;029835069
029833134
03.08.202285 СУ "Отец Паисий"Учител по БЗО и ХООС119.08.2022;029458164
03.08.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Чистач/Хигиенист126.08.2022;029733507
0894681325
03.08.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Работник подръжка119.08.2022;029733507
0894681325
03.08.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Зам.-директор УД119.08.2022;029733507
0894681325
03.08.2022ДГ 69 "Жар Птица"Учител104.08.2022;0884801488
028402628
03.08.2022ДГ 69 "Жар Птица"Помощник възпитател304.08.2022;0884801488
028402628
03.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по АЕ 108.08.2022;0884801753
03.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по Предприемачество - лектор108.08.2022;0884801753
03.08.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по Музика - 252 ч.130.08.2022;0876905961
03.08.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по Математика122.08.2022;029874358
03.08.202223 СУ "Фредерик Жолио Кюри"Учител по ФЕ - 217 ч.119.08.2022;029441121
03.08.202234 ОУ "Стою Шишков"Учител по ЧП, ХООС и БЗО111.08.2022;028594131
03.08.2022НПГТО "М. В. Ломоносов"Хигиенист111.08.2022;028056949
03.08.2022НПГТО "М. В. Ломоносов"Учител по АЕ111.08.2022;028056949
03.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител в ЦДО108.08.2022;0884801753
03.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИЕ - лектор108.08.2022;0884801753
02.08.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Чистач-хигиенист211.08.2022;028221186
0884600890
02.08.2022ДГ 143 "Щурче"Помощник възпитатели512.09.2022;0884801757
02.08.2022ДГ 143 "Щурче"Учители912.09.2022;0884801757
02.08.2022108 СУ "Никола Беловеждов"Учител по АЕ131.08.2022;029784888
02.08.202228 СУ "Алеко Константинов"Психолог131.08.2022;028295166
02.08.202246 ОУ "Константин Фотинов"Психолог0.530.08.2022;0884801439
02.08.202246 ОУ "Константин Фотинов"Учител по БЕЛ130.08.2022;0884801439
02.08.2022166 СУ "Васил Левски"Педагогически съветник124.08.2022;028473920
02.08.2022166 СУ "Васил Левски"Чистачка124.08.2022;028473920
02.08.2022166 СУ "Васил Левски"Учител по ГИ124.08.2022;028473920
02.08.2022166 СУ "Васил Левски"Учител по ХООС124.08.2022;028473920
02.08.202250 ОУ "Васил Левски"ЗДУД - начален етап126.08.2022;029671186
029671181
02.08.202250 ОУ "Васил Левски"Учител ГЦОУД226.08.2022;029671186
029671181
02.08.2022ДГ 62 "Зорница"Готвач120.08.2022;0889611602
02.08.2022ДГ 62 "Зорница"Учител 120.08.2022;0889611602
02.08.202239 СУ "Петър Динеков"Учител ГЦДО119.08.2022;028859019
02.08.2022ДГ 116 "Мусала"Помощник-готвач119.08.2022;028550047
02.08.2022ДГ 116 "Мусала"Чистач-хигиенист119.08.2022;028550047
02.08.2022ДГ 116 "Мусала"Детегледач яслена група219.08.2022;028550047
02.08.2022ДГ 116 "Мусала"Медицинска сестра219.08.2022;028550047
02.08.2022ДГ 116 "Мусала"Помощник възпитател119.08.2022;028550047
02.08.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Чистач/Хигиенист115.08.2022;029381021
02.08.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Домакин115.08.2022;029381021
02.08.2022ДГ 2 "Звънче"Пом. възпитател212.08.2022;028580019
0885200880
02.08.2022ДГ 2 "Звънче"Учител112.08.2022;028580019
0885200880
02.08.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по БЗО112.08.2022;028221186
0884600890
02.08.202241 ОУ "Св. П. Евтимий"Зам.-директор по учебна дейност110.08.2022;029890127
02.08.2022126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Учител по Математика 109.09.2022;028585045
02.08.2022ДУ на СДС "Св. Иван Рилски"Учител по Математика и ФА105.09.2022;0882279547
02.08.202214 СУ "Проф. Асен Златаров"Учител по БЗО0.501.09.2022;028313732
02.08.202288 СУ "Димитър Попниколов"Учител по Математика125.08.2022;029560749
02.08.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по Математика123.08.2022;028739500
02.08.202283 ОУ "Елин Пелин"Учител по Музика119.08.2022;029923060
0884801763
02.08.202283 ОУ "Елин Пелин"Учител в ЦДО 119.08.2022;029923060
0884801763
02.08.202283 ОУ "Елин Пелин"Учител в ЦДО 119.08.2022;029923060
0884801763
02.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по ФВС118.08.2022;029977072
02.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по Философия118.08.2022;029977072
02.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по РЕ118.08.2022;029977072
02.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по АЕ118.08.2022;029977072
02.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по ИТ118.08.2022;029977072
02.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по Математика118.08.2022;029977072
02.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по БЕЛ118.08.2022;029977072
02.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по БЕЛ110.08.2022;029745506
02.08.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник кухня108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧДГ "Джани Родари"Педагог - ясла108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Помощник-кухня108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по Математика108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Начален учител108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Ресурсен учител108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ108.08.2022;0896769230
01.08.202247 СУ "Христо Г. Данов"Хигиенист214.08.2022;029522228
01.08.2022122 ОУ "Николай Лилиев"Хигиенист131.08.2022;028664895
01.08.202263 ОУ "Христо Ботев"Учител по Математика131.08.2022;0888077721
01.08.202263 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦОУД231.08.2022;0888077721
01.08.202263 ОУ "Христо Ботев"Огняр131.08.2022;0888077721
01.08.202263 ОУ "Христо Ботев"Портиер131.08.2022;0888077721
01.08.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Учител по БЕЛ125.08.2022;0882694796
01.08.2022ДГ 3 "Детелина"Медицинска сестра219.08.2022;029995013
01.08.2022ДГ 3 "Детелина"Помощник-възпитател419.08.2022;029995013
01.08.2022ДГ 3 "Детелина"Учител219.08.2022;029995013
01.08.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител по АЕ114.08.2022;029522228
01.08.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител Възпитател414.08.2022;029522228
01.08.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител по ИТ114.08.2022;029522228
01.08.2022ДГ 167 "Малкият принц"Учител112.08.2022;029521610
01.08.2022ДГ 167 "Малкият принц"Помощник готвач112.08.2022;029521610
01.08.2022ДГ 167 "Малкият принц"Готвач112.08.2022;029521610
01.08.2022ДГ 52 "Илинденче"Пом. възпитател112.08.2022;0884801576
01.08.2022ДГ 52 "Илинденче"Учител212.08.2022;0884801576
01.08.2022118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"Информатик108.08.2022;0878380429
01.08.2022119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Психолог/по заместване/130.08.2022;024747516
01.08.2022119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по БЕЛ130.08.2022;024747516
01.08.2022119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по Информатика и ИТ130.08.2022;024747516
01.08.2022119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по Математика130.08.2022;024747516
01.08.202239 СУ "Петър Динеков"Учител в ГЦОУД /по заместване/119.08.2022;028859019
01.08.202239 СУ "Петър Динеков"Учител по ФА и по Информатика и ИТ119.08.2022;028859019
01.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по НЕ - лекторски часове117.08.2022;029555834
01.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по ТП117.08.2022;029555834
01.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по ИТ110.08.2022;029745506
01.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по Предприемачество - 276 ч.110.08.2022;029745506
01.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по ГИ110.08.2022;029745506
01.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по АЕ210.08.2022;029745506
01.08.2022130 СУ "Стефан Караджа"Начален учител119.08.2022;028470495
0876127805
01.08.2022130 СУ "Стефан Караджа"Учител в ПГ119.08.2022;028470495
0876127805
01.08.2022130 СУ "Стефан Караджа"Учител по БЕЛ119.08.2022;028470495
0876127805
01.08.2022ДГ 113 "Преспа"Ресурсен учител120.08.2022;0889443556
01.08.2022ДГ 113 "Преспа"Логопед120.08.2022;0889443556
01.08.2022ДГ 113 "Преспа"Психолог120.08.2022;0889443556
01.08.2022ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Учител 210.08.2022;029791765
01.08.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по АЕ115.08.2022;028284530
028221065
028221066
01.08.2022ЧСУЧП "Абрахам Линкълн"Учител по ГИ - лектор - 198 ч.125.08.2022;0888609079