Свободни работни места

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Възможност за украинците, желаещи да работят като учители в България

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дата на публикуванеОбразователна институцияСвободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №15)Брой свободни работни места за длъжносттаКраен срок за подаване на документи (дата/ час)Телефон за контакт
03.10.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Психолог125.10.2022;029782394
03.10.202245 ОУ "К. Величков"Технически секретар111.10.2022; 16:00028286286
0879807973
03.10.202245 ОУ "К. Величков"Помощник на учителя111.10.2022; 16:00028286286
0879807973
03.10.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител в начален етап110.10.2022; 16:00028796763
30.09.2022ДГ 8 "Проф. д-р Елка Петрова"Помощник на учителя0.510.10.2022; 0884801421
30.09.2022ДГ 8 "Проф. д-р Елка Петрова"Психолог0.510.10.2022; 0884801421
30.09.2022130 СУ "Стефан Караджа"Образователен медиатор107.10.2022; 028470495
0876127805
30.09.2022ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяЗам.-директор, УПД /инженер технолог ОХ, туризъм/112.10.2022; 0889450991
30.09.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по ИИ и Технологии и предприемачество0,512.10.2022; 10:000884801665
30.09.202239 СУ "Петър Динеков"Ресурсен учител106.10.2022; 16:00028859019
30.09.202239 СУ "Петър Динеков"Учител в ГЦОУД106.10.2022; 16:00028859019
30.09.2022101 СУ "Бачо Киро"Библиотекар103.10.2022; 029382818
30.09.202241 ОУ "Св. П. Евтимий"Хигиенист211.10.2022; 029890127
30.09.2022ДГ 47 "Незабравка"Логопед114.10.2022; 028249276
30.09.202270 ОУ "Св. Климент Охридски"Учител по БЕЛ107.10.2022; 028277492
0884801721
30.09.2022ДГ 198 "Косе Босе"Огняр107.10.2022; 16:000876731518
30.09.2022ДГ 198 "Косе Босе"Общ работник107.10.2022; 16:000876731518
30.09.2022ДГ 198 "Косе Босе"Помощник възпитател107.10.2022; 16:000876731518
30.09.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по Математика107.10.2022; 17:30028221186
29.09.2022СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по Технологии и предприемачество /по заместване/105.10.2022; 16:00024442000
29.09.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Технически организатор105.10.2022; 16:00028796763
29.09.2022СПГТУчител практическо обучение105.10.2022; 0884085392
29.09.202222 СЕУ "Г. С. Раковски"Завеждаш административно-техническа служба (ЗАТС)105.10.2022; 029522118
28.09.2022ДГ 101 "Ябълкова градина"Помощник-възпитател в яслена група112.10.2022; 0884801685
028256690
028244877
28.09.202217 СУ "Дамян Груев"Логопед107.10.2022; 0889419764
28.09.202217 СУ "Дамян Груев"Психолог107.10.2022; 0889419764
28.09.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦОУД в начален етап105.10.2022; 17:000882615044
0884801720
28.09.2022ДГ 69 "Жар Птица"Помощник-възпитател131.10.2022; 15:000884801488
028402628
28.09.2022ДГ 69 "Жар Птица"Помощник на учителя131.10.2022; 15:000884801488
028402628
28.09.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по философия110.10.2022; 17:00028739500
28.09.2022ДГ 180 "Зайченцето бяло"Учител по музика0,510.10.2022; 15:00029928074
28.09.2022ДГ 180 "Зайченцето бяло"Ресурсен учител0,2503.10.2022; 15:00029928074
28.09.202263 ОУ "Христо Ботев"Учител в ЦОУД - 1-4 клас114.10.2022; 029382862
28.09.2022100 ОУ "Найден Геров"Чистач-хигиенист107.10.2022; 0878519939
28.09.2022100 ОУ "Найден Геров"Учител по история и цивилизация - лекторски часове107.10.2022; 0878519939
28.09.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител в ЦДО/чужд език начален етап117.10.2022; 17:00029880301
28.09.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по Музика117.10.2022; 17:00029880301
28.09.202289 ОУ "Д-р Христо Стамболски"Зам. директор административно стопанска дейност (АСД) /по заместване/114.10.2022; 14:00029790864
029790838
28.09.202296 СУ "Л. Н. Толстой"Хигиенист210.10.2022; 0876771308
28.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"ЗАС130.09.2022; 028553192
28.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист130.09.2022; 028553192
28.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в начален етао, ЦДО 130.09.2022; 028553192
28.09.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател110.10.2022; 0896769230
28.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист110.10.2022; 0896769230
28.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Работник кухня110.10.2022; 0896769230
28.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Готвач110.10.2022; 0896769230
28.09.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по Човекът и природата104.10.2022; 029590141
28.09.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по БЗО104.10.2022; 029590141
28.09.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по ХООС104.10.2022; 029590141
27.09.2022ДГ 43 "Талант"Помощник-възпитател127.10.2022; 13:000884350947
27.09.2022ДГ 43 "Талант"ЗАС127.10.2022; 13:000884350947
27.09.202288 СУ "Димитър Попниколов"Учител по АЕ /по заместване/114.10.2022; 16:30029560749
27.09.202288 СУ "Димитър Попниколов"Учител по ИИ /по заместване/114.10.2022; 16:30029560749
27.09.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Чистач/ хигиенист105.10.2022; 16:00029733507
27.09.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по география129.09.2022; 16:00029733507
27.09.202224 СУ "П. К. Яворов"Учител по философия /външен лектор/ - 211 ч.130.09.2022; 029457396
27.09.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Ресурсен учител103.10.2022; 029782394
27.09.202219 СУ "Елин Пелин"Учител по БЕЛ /по заместване/130.09.2022; 16:00029523016
27.09.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Хигиенист130.09.2022; 16:00028796763
26.09.2022140 СУ "Иван Богоров"Логопед129.09.2022; 16:00029346449
029346450
029343373
26.09.2022133 "А. С. Пушкин"ЗДУД /специалност БЕЛ/129.09.2022; 16:00029881131
26.09.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"ЗАС130.09.2022; 028747109
028777144
26.09.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Технически секретар130.09.2022; 028747109
028777144
26.09.202281 СУ "Виктор Юго"Служител "ЧР"105.10.2022; 17:00029745506
26.09.202281 СУ "Виктор Юго"Начален учител105.10.2022; 17:00029745506
26.09.2022127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по АЕ104.10.2022; 16:300884334114
23.09.2022ПГСС "Бузема"Учител по АЕ114.10.2022; 12:00028563458
23.09.2022ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по АЕ0,528.09.2022; 029201203
0877004456
23.09.2022ЦСОП "Едуард Сеген"Хигиенист105.10.2022; 029383157
23.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Педагогически съветник /по заместване/130.09.2022; 029381021
23.09.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител по БЗО /по заместване/128.09.2022; 029522228
23.09.2022ДГ 154 "Сбъдната мечта"Учител /по заместване/101.10.2022; 028722435
23.09.2022ДГ 154 "Сбъдната мечта"Помощник-възпитател101.10.2022; 028722435
23.09.2022132 СУ "Ваня Войнова"Ръководител направление "ИКТ"130.09.2022; 028562843
23.09.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител по информатика и ИТ130.09.2022; 028562843
23.09.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник на учителя228.09.2022; 14:000884801481
23.09.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник-възпитател 228.09.2022; 14:000884801481
21.09.2022ЧНУ "Светилник"Учител по математика 128.09.2022; 0895566940
21.09.2022ДГ 19 "Света София"Учител в ДГ127.09.2022; 028661230
0884801531
21.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Хигиенист130.09.2022; 029874344
029319388
21.09.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител ЦДО130.09.2022; 029556252
21.09.202222 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител ЦДО127.09.2022; 14:00029522118
21.09.2022Втора АЕГ "Томас Джеферсън"Чистач/ хигиенист 229.09.2022; 14:00028283679
21.09.202229 СУ "Кузман Шапкарев"Хигиенист 127.09.2022; 028319119
028310170
028313020
21.09.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Електротехник по ремонт и поддръжка на материално-техническата база104.10.2022; 15:00028284530
028221065
028221066
21.09.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Авто транспортна техника /теория и практика/104.10.2022; 15:00028284530
028221065
028221066
21.09.2022104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по БЗО130.09.2022; 028595192
0896724806
21.09.202247 СУ "Христо Г. Данов"Психолог130.09.2022; 0884801557
029522228
20.09.2022НТБГУчител по икономически дисциплини - икономика и бизнес комуникации104.10.2022; 029520857
20.09.2022ДГ 175 "Слънчеви лъчи"Помощник-възпитател120.10.2022; 0884801589
20.09.2022ЧСУ "Дени Дидро"Придружител училищен автобус117.10.2022; 0875345764
20.09.2022ЧСУ "Дени Дидро"Ресурсен учител117.10.2022; 0875345764
20.09.2022ЧСУ "Дени Дидро"Помощник-учител217.10.2022; 0875345764
20.09.2022ДГ 167 "Малкият принц"Помощник-възпитател211.10.2022; 029531757
20.09.2022ДГ 167 "Малкият принц"Пом. кухня111.10.2022; 029531757
20.09.2022ДГ 167 "Малкият принц"Готвач111.10.2022; 029531757
20.09.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител ПГ130.09.2022; 0884801557
029522228
20.09.202286 ОУ "Св. Кл. Охридски"Учител ГЦДО 5-7 клас0,530.09.2022; 0895538441
0886302660
20.09.202286 ОУ "Св. Кл. Охридски"Огняр0,530.09.2022; 0895538441
0886302660
20.09.202286 ОУ "Св. Кл. Охридски"Ресурсен учител0,530.09.2022; 0895538441
0886302660
20.09.202286 ОУ "Св. Кл. Охридски"Начален учител128.09.2022; 0895538441
0886302660
20.09.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по ИИ130.09.2022; 029556252
20.09.2022ДГ 72 "Приказка без край"Учител 130.09.2022; 0884801483
20.09.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Учител ЦДО в начален етап126.09.2022; 0882694796
20.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител ЦДО в начален етап123.09.2022; 029874344
029319388
19.09.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Медицинска сестра в детска ясла127.09.2022; 14:00029791765
19.09.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник-възпитател127.09.2022; 14:00029791765
19.09.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Учител227.09.2022; 14:00029791765
19.09.2022119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"Учител по информатика и ИТ126.09.2022; 024747516
19.09.2022139 ОУ "Захарий Круша"Лектор по биология - 8 ч. седмично123.09.2022; 0884801540
19.09.2022112 ОУ "Стоян Заимов"ЗАС123.09.2022; 0882694796
19.09.202237 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЗО0,523.09.2022; 0898522677
19.09.202237 СУ "Райна Княгиня"Учител в ГЦОУД в прогимназиален етап0,523.09.2022; 0898522677
19.09.2022ДГ 107 "Бон-бон"Общ работник107.10.2022; 0884801412
029521797
19.09.202282 ОУ "Васил Априлов"Чистач/ хигиенист107.10.2022; 0898288170
19.09.2022СУ УНЗ "Луи Брайл"Учител на ученици с множество увреждания128.09.2022; 14:00028981264
19.09.2022ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител в начален етап с РЕ и АЕ130.09.2022; 0888721101
0876775852
19.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Общ работник123.09.2022; 0884801674
19.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Работник поддръжка123.09.2022; 0884801674
19.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Охрана0,523.09.2022; 0884801674
19.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Помощник-възпитател коридор123.09.2022; 0884801674
19.09.2022ДГ 15 "Чучулига"Помощник-възпитател130.09.2022; 029387138
19.09.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител в ГЦОУД - 6 клас0,523.09.2022; 12:00029450365
19.09.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител в ГЦОУД - 3 клас123.09.2022; 12:00029450365
19.09.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Ресурсен учител123.09.2022; 12:00029450365
19.09.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител по информатика и ИТ123.09.2022; 028562843
19.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Миячка126.09.2022; 0896769230
19.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Готвач126.09.2022; 0896769230
19.09.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител ЦДО123.09.2022; 028771297
19.09.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител по информатика и ИТ123.09.2022; 028771297
19.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"ЗАС0,501.10.2022; 0884087506
19.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител начален етап /по заместване/120.09.2022; 0884087506
19.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по ИТ0,520.09.2022; 0884087506
19.09.202243 ОУ "Христо Смирненски"Учител по технологии и предприемачество /по заместване/121.09.2022; 029203488
19.09.202243 ОУ "Христо Смирненски"Учител ГЦОУД /по заместване/121.09.2022; 029203488
19.09.2022116 ОУ "Паисий Хилендарски"Учител по математика и ИТ126.09.2022; 0884801749
19.09.2022ДГ 85 "Родина"Помощник-готвач130.09.2022; 0884801414
19.09.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦОУД126.09.2022; 028747109
028777144
19.09.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по философия125.09.2022; 029452949
19.09.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по ИКТ125.09.2022; 029452949
19.09.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по АЕ, 5-7 клас125.09.2022; 029452949
19.09.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Хигиенист223.09.2022; 0896703539
16.09.2022ПГЕАУчител-инжинер за сп. "Компютърна техника и технологии, сп. "Програмиране", сп. "Компютърни мрежи"130.09.2022; 028956911
028956910
028956919
16.09.2022СГХСТУчител Теоретично обучение123.09.2022; 0887538288
16.09.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител в ЦДО начален етап121.09.2022; 0884801753
16.09.202224 СУ "П. К. Яворов"Учител по ГИ116.09.2022; 029457396
15.09.2022141 ОУ "Народни будители"Портиер - общ работник1,2522.09.2022; 0884801443
15.09.2022141 ОУ "Народни будители"Учител ЦДО122.09.2022; 0884801443
15.09.2022141 ОУ "Народни будители"Учител ПГ122.09.2022; 0884801443
15.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по информатика и ИТ130.09.2022; 029381021
15.09.2022ЧОУ "Куест"Ресурсен учител130.09.2022; 12:300888599999
15.09.202297 СУ "Братя Миладинови"Хигиенист130.09.2022; 12:30028140514
028140510
15.09.202254 СУ "Иван Рилски"Учител по ИЕ - норматив 0.6130.09.2022; 12:30029381021
15.09.2022ДГ 134 "Любопитко"Помощник възпитател230.09.2022; 12:300884801411
15.09.202248 ОУ "Йосиф Ковачев"Логопед129.09.2022; 12:30028313087
15.09.2022ДГ 170 "Пчелица"Музикален учител0,530.09.2022; 12:300884801590
15.09.2022ДГ 170 "Пчелица"Общ работник130.09.2022; 12:300884801590
15.09.2022ДГ 170 "Пчелица"Готвач130.09.2022; 12:300884801590
15.09.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Чистач126.09.2022; 0894724637
15.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист120.09.2022; 028553192
15.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител начален етап, група ЦДО120.09.2022; 028553192
15.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Психолог0,516.09.2022; 0884087506
15.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител начален етап116.09.2022; 0884087506
15.09.2022НПГТО "М. В. Ломоносов"Учител по ФВС /по заместване/116.09.2022; 16:00028056949
14.09.2022126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Чистач126.09.2022; 028585045
14.09.202247 СУ "Христо Г. Данов"Зам. директор УД123.09.2022; 0884801557
029522228
14.09.20221 СУ "Пенчо П. Славейков"Библиотекар123.09.2022; 029835363
14.09.2022138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по Математика0.522.09.2022; 028720537
028723917
14.09.2022144 СУ "Народни будители"Учител по Китара0.516.09.2022; 028770173
028774052
028774457
14.09.202257 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по Математика0.519.09.2022; 0886656260
14.09.202210 СУ "Теодор Траянов"Ресурсен учител119.09.2022; 029743234
14.09.202270 ОУ "Св. Климент Охридски"Учител по ИИ - 198 ч. /лектор/119.09.2022; 028277492
0884801721
14.09.202258 ОУ "Сергей Румянцев"Психолог129.09.2022; 029366755
14.09.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по Математика120.09.2022; 029556252
14.09.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Заместник директор учебна дейност120.09.2022; 029556252
14.09.202214 СУ "Проф. Асен Златарски"Учител по ТП0.520.09.2022; 028313732
14.09.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по АЕ120.09.2022; 029745506
14.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител ЦДО0.516.09.2022; 029874344
029319388
14.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Хигиенист116.09.2022; 029874344
029319388
14.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител по ИИ - 190 ч. /лектор/116.09.2022; 029874344
029319388
14.09.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител по Математика116.09.2022; 028562843
14.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител ЦОУД115.09.2022; 0884087506
14.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител ПГ115.09.2022; 0884087506
14.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Счетоводител115.09.2022; 0884087506
13.09.2022ДГ 25 "Изворче"Учител 223.09.2022; 0884801773
029676620
13.09.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител в ПГ123.09.2022; 029977072
13.09.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по ИТ123.09.2022; 029977072
13.09.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по Математика123.09.2022; 029977072
13.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Начален учител /по заместване/118.09.2022; 024236130
13.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Ресурсен учител118.09.2022; 024236130
13.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Математика118.09.2022; 024236130
13.09.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по АЕ220.09.2022; 029556252
13.09.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по Музика0.520.09.2022; 029556252
13.09.20222 СУ "Акад. Емилиян Станев"Зам. директор учебна дейност115.09.2022; 029556252
13.09.202246 ОУ "К. Фотинов"Учител по БЕЛ115.09.2022; 0884801439
13.09.202224 СУ "П. К. Яворов"Медиатор0.514.09.2022; 029457396
12.09.202215 СУ "Адам Мицкевич"Учител по ИТ115.09.2022; 029382880
12.09.2022117 СУ "Св. св. Кирил и Методи"Учител по Математика110.10.2022; 0884701219
12.09.2022127 СУ "Иван Николаевич Денкоглу"Учител по НЕ121.09.2022; 0884334114
12.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по НЕ130.09.2022; 029381021
12.09.202245 ОУ "К. Величков"Хигиенист126.09.2022; 0879807973
028286282
12.09.202220 ОУ "Тодор Минков"Хигиенист120.09.2022; 0879121492
12.09.202220 ОУ "Тодор Минков"Учител по Биология и ЧП0.514.09.2022; 0879121492
12.09.202220 ОУ "Тодор Минков"Технически секретар123.09.2022; 0879121492
12.09.2022ПГТ "Алеко Константинов" - гр. БанкяУчител по АЕ и НЕ115.09.2022; 0888901686
12.09.2022145 ОУ "Симеон Радев"Учител в група за ЦОУД114.09.2022; 028774136
12.09.202293 СУ "Александър Теодоров-Балан"Учител по ИТ /по заместване/115.09.2022; 028722120
12.09.2022ДГ 80 "Приказна калина"Помощник-възпитател119.09.2022; 028598170
028595017
0879609577
12.09.2022ДГ 80 "Приказна калина"Учител119.09.2022; 028598170
028595017
0879609577
12.09.2022ДГ 193 "Славейче"Касиер-домакин116.09.2022; 028623049
12.09.2022ЧОУ "Куест"Ресурсен учител /психолог, логопед/121.09.2022; 0894422322
12.09.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Учител професионална подготовка, инжинер - направление "Електроника, автоматика, компютърна и комуникационна техника"120.09.2022; 028221186
12.09.2022115 ОУ "Св. св. Кирил и Методи"Учител ГЦОУД1.2514.09.2022; 0884801748
12.09.2022141 ОУ "Народни будители"Портиер-общ работник1.2513.09.2022; 0884801443
12.09.2022141 ОУ "Народни будители"Учител ПГ113.09.2022; 0884801443
12.09.202230 СУ "Братя Миладинови"Логопед0.513.09.2022; 028221785
12.09.2022118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"Учител ЦОУД312.09.2022; 0878380429
12.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Хигиенист119.09.2022; 0896769230
12.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Ресурсен учител119.09.2022; 0896769230
12.09.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ119.09.2022; 0896769230
12.09.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател119.09.2022; 0896769239
12.09.2022ЧДГ "Джани Родари"Ресурсен учител119.09.2022; 0896769239
12.09.2022ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра119.09.2022; 0896769239
12.09.2022НМУ "Любомир Пипков"Портиер127.09.2022; 029430003
12.09.2022НМУ "Любомир Пипков"Счетоводител127.09.2022; 029430003
12.09.202211 ОУ "Св. П. Зографски"Хигиенист130.09.2022; 0879532522
028627248
12.09.202211 ОУ "Св. П. Зографски"Общ работник130.09.2022; 0879532522
028627248
12.09.202237 СУ "Райна Княгиня"Учител по БЗО0.524.09.2022; 0882386901
12.09.2022СГСАГ "Христо Ботев"Учител по теория и практика - инжинер ВиК /по заместване/116.09.2022; 028661271
12.09.202252 ОУ "Цанко Церковски"Ресурсен учител /по заместване/116.09.2022; 028552054
12.09.2022106 ОУ "Григорий Цамблак"Музикален инструмент (китара и пиано)0.514.09.2022; 0895729763
029472181
12.09.2022199 ОУ "Св. А. Йоан Богослов"Начален учител ЦДО /по заместване/114.09.2022; 0898735749
029466956
12.09.202296 СУ Л. Н. Толстой"Хигиенист214.09.2022; 0876771308
12.09.202212 СУ "Цар Иван Асен II"Учител ГЦОУД114.09.2022; 029437952
12.09.202231 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по Математика113.09.2022; 028721156
12.09.202259 ОбУ "Васил Левски"Учител по Математика и ИТ113.09.2022; 029366703
12.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по БЗО113.09.2022; 024236130
12.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Компютърно моделиране и ИТ113.09.2022; 024236130
12.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Математика и ИТ113.09.2022; 024236130
12.09.202259 ОбУ "Васил Левски"Учител по ГИ, ИЦ0.513.09.2022; 029366703
12.09.202224 СУ "П. К. Яворов"Технически секретар0.513.09.2022; 029457396
12.09.202224 СУ "П. К. Яворов"Учител по БЕЛ с допълване на РЕ113.09.2022; 029457396
09.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Портиер/охрана110.10.2022; 029381021
09.09.2022ДГ 63 "Слънце"Учител230.09.2022; 0886648784
029367091
09.09.2022ДГ 63 "Слънце"Помощник възпитател130.09.2022; 0886648784
029367091
09.09.2022149 СУ "Иван Хаджийски"Ресурсен учител121.09.2022; 0894442594
09.09.2022149 СУ "Иван Хаджийски"Ресурсен учител121.09.2022; 0894442594
09.09.2022ДГ 8 "Проф. д-р Елка Петрова"Ресурсен учител0.516.09.2022; 0884801421
09.09.2022ДГ 95 "Омайниче"Ресурсен учител116.09.2022; 029277455
0884688002
029275390
09.09.202252 ОУ "Цанко Церковски"Учител ПГ116.09.2022; 028552054
09.09.2022134 СУ "Д. Дебелянов"Чистач/хигиенист216.09.2022; 029310686
09.09.2022106 ОУ "Григорий Цамблак"Учител по ХООС, БЗО и ЧП0.514.09.2022; 0895729763
029472181
09.09.202241 ОУ "Св. П. Евтимий"Учител по ТП0.514.09.2022; 029890127
09.09.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по Математика114.09.2022; 029880301
09.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Техник подръжка на компютри0.513.09.2022; 0884087506
09.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител ЦОУД113.09.2022; 0884087506
09.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител Начален етап /по заместване/113.09.2022; 0884087506
09.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Психолог /по проект/0.513.09.2022; 0884087506
09.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по Биология113.09.2022; 0884087506
09.09.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител ПГ /по зместване/113.09.2022; 0884087506
09.09.20223 СУ "Марин Дринов"Учител по Музика - 302 ч.113.09.2022; 0888175335
09.09.20223 СУ "Марин Дринов"Учител по БЕЛ113.09.2022; 0888175335
09.09.2022130 СУ "Стефан Караджа"Учител по БЕЛ112.09.2022; 028470495
0876127805
07.09.2022133 "А. С. Пушкин"Учител по Математика и ИТ112.09.2022; 029881131
07.09.2022104 ОУ "Захари Стоянов"ЗДАСД103.10.2022; 028595192
0896724806
07.09.2022104 ОУ "Захари Стоянов"Учител ЦДО112.09.2022; 028595192
0896724806
07.09.202285 СУ "Отец Паисий"Учител по Предприемачество112.09.2022; 029458164
07.09.2022145 ОУ "Симеон Радев"Ресурсен учител112.09.2022; 028774136
07.09.2022145 ОУ "Симеон Радев"Учител в Начален етап112.09.2022; 028774136
07.09.2022145 ОУ "Симеон Радев"Учител в Начален етап112.09.2022; 028774136
07.09.2022145 ОУ "Симеон Радев"Учител в група за ЦОУД312.09.2022; 028774136
07.09.2022145 ОУ "Симеон Радев"Учител по БЕЛ112.09.2022; 028774136
07.09.2022140 СУ "Иван Богоров"Учител ГЦОУД123.09.2022; 029346449
029346450
029343373
07.09.2022140 СУ "Иван Богоров"Технически секретар123.09.2022; 029346449
029346450
029343373
07.09.202281 СУ "Виктор Юго"Начален учител123.09.2022; 029745506
07.09.2022ДГ 76 "Сърничка"Работник в кухня120.09.2022; 028755146
0884801640
07.09.2022ДГ 76 "Сърничка"Логопед /по заместване/120.09.2022; 028755146
0884801640
07.09.2022ДГ 176 "Зорница"Мед. сестра /яслена група/115.09.2022; 0884801715
07.09.2022ДГ 176 "Зорница"Огняр115.09.2022; 0884801715
07.09.2022ДГ 155 "Веселина"Учител 115.09.2022; 028700538
07.09.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител в ЦДО113.09.2022; 029782394
07.09.2022101 СУ "Бачо Киро"Хигиенисти313.09.2022; 029382818
07.09.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Общо техническа подготовка - електротехника112.09.2022; 028284530
028221065
028221066
07.09.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по Математика112.09.2022; 028284530
028221065
028221066
07.09.202239 СУ "Петър Динеков"Учител по АЕ112.09.2022; 028859019
07.09.2022ДГ 171 "Свобода"Учител-предучилищна подготовка312.09.2022; 024410281
0888105103
07.09.202212 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по ЧП и БЗО112.09.2022; 029437952
07.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Работник подръжка110.09.2022; 0884801674
07.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Общ работник110.09.2022; 0884801674
07.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Шофьор0.510.09.2022; 0884801674
07.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Охранител0.510.09.2022; 0884801674
07.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Гл. учител110.09.2022; 0884801674
07.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Мед. сестра/кабинет110.09.2022; 0884801674
07.09.2022ДГ 125 "Усмивка"Мед. сестра в яслена група110.09.2022; 0884801674
07.09.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦОУД109.09.2022; 028747109
028777144
07.09.2022132 СУ "Ваня Войнова"Ръководител направление ИКТ108.09.2022; 028562843
07.09.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител по Математика108.09.2022; 028562843
06.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Педагогически съветни - за 1 година112.09.2022; 029381021
06.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Майстор подръжка130.09.2022; 029381021
06.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Хигиенист209.09.2022; 029381021
06.09.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по ИТ109.09.2022; 029381021
06.09.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по БЕЛ0.520.09.2022; 0884801665
06.09.2022ДГ 185 "Звездичка"Работник подръжка0.516.09.2022; 0888763997
06.09.2022ДГ 185 "Звездичка"Пом. възпитател116.09.2022; 0888763997
06.09.202215 СУ "Адам Мичкевич"Хигиенист112.09.2022; 029382880
06.09.2022ДГ 2 "Звънче"Ресурсен учител113.09.2022; 028580019
0885200880
06.09.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Зам. директор УД112.09.2022; 029452949
06.09.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по Математика112.09.2022; 029452949
06.09.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по ИКТ112.09.2022; 029452949
06.09.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по РЕ112.09.2022; 029452949
06.09.202221 СУ "Христо Ботев"Учител по ФВС /по заместване/112.09.2022; 029624689
06.09.2022116 ОУ "Паисий Хилендарски"Учител в начален етап112.09.2022; 0884801749
06.09.2022116 ОУ "Паисий Хилендарски"Учител по Математика и ИТ112.09.2022; 0884801749
06.09.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител по ФВС112.09.2022; 029522228
06.09.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Ресурсен учител109.09.2022; 029450365
06.09.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по АЕ109.09.2022; 029450365
06.09.202285 СУ "Отец Паисий"Учител ЦДО /по заместване/111.09.2022; 029458164
06.09.2022172 ОбУ "Христо Ботев"Учител АЕ109.09.2022; 0884801735
06.09.202239 СУ "Петър Динеков"Учител в ГЦОУД /по заместване/109.09.2022; 028859019
06.09.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ИЕ 0.509.09.2022; 0884801431
06.09.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ИЕ 109.09.2022; 0884801431
06.09.2022ПГТ "Алеко Константинов" -гр. БанкяУчител по ИИ -180 ч.109.09.2022; 0888901686
06.09.2022128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по Музика /по заместване/0.508.09.2022; 028840381
06.09.2022144 СУ "Народни будители"Учител по ИТ108.09.2022; 028770173
028774052
028774457
06.09.2022144 СУ "Народни будители"Учител в ЦДО108.09.2022; 028770173
028774052
028774457
06.09.202210 СУ "Теодор Траянов"Зам. директор по учебна дейност107.09.2022; 029743234
06.09.202256 СУ "Проф. Конст. Иречек"Педагогически съветник107.09.2022; 028261387
06.09.202256 СУ "Проф. Конст. Иречек"Учител по ФВС /по заместване/107.09.2022; 028261387
06.09.202256 СУ "Проф. Конст. Иречек"Учител ЦДО /по заместване/107.09.2022; 028261387
05.09.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител ЦОУД108.09.2022; 029881131
05.09.2022НУКК -Горна БаняБиблиотекар126.09.2022; 029048260
05.09.2022НУКК -Горна БаняЗам. директор АСД120.09.2022; 029048260
05.09.2022ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Лаборант115.09.2022; 028575027
05.09.2022ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Зам. директор учебно-производствена дейност115.09.2022; 028575027
05.09.2022ДГ 198 "Косе Босе"Огняр112.09.2022; 0884200659
0876731518
05.09.2022ДГ 198 "Косе Босе"Общ работник0.512.09.2022; 0884200659
0876731518
05.09.2022ДГ 198 "Косе Босе"Помощник възпитател212.09.2022; 0884200659
0876731518
05.09.2022ДГ 75 "Сърничка"Учител112.09.2022; 028770396
028749429
05.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител по БЗО, ХООС и ЧП0.508.09.2022; 029874344
029319388
05.09.2022113 СУ "Сава Филаретов"Учител начален етап107.09.2022; 028221063
05.09.202256 СУ "Проф. Конст. Иречек"Учител по АЕ /по заместване/107.09.2022; 028261387
05.09.2022НДДСпециалист организатор0.512.09.2022; 029202317
05.09.2022НДДУчител по БЕЛ0.512.09.2022; 029202317
05.09.2022НДДУчител по Театрално изкуство0.512.09.2022; 029202317
05.09.2022НДДУчител по Български народни танци за танцов състав "ДЮФА"0.512.09.2022; 029202317
05.09.2022НДДУчител по Български народни танци за танцов ансамбъл "Бъдниче"0.512.09.2022; 029202317
05.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по БЕЛ107.09.2022; 029555834
05.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в ПГ107.09.2022; 029555834
02.09.2022ДГ 96 "Росна китка"Медицинска сестра112.09.2022; 15:00029791487
02.09.2022ДГ 96 "Росна китка"Психолог112.09.2022; 15:00029791487
02.09.2022ДГ 96 "Росна китка"Помощник-възпитател212.09.2022; 15:00029791487
02.09.2022ДГ 96 "Росна китка"Работник кухня112.09.2022; 15:00029791487
02.09.202227 СУ "Акад. Г. Караслвов"Учител ЦДО - 5 клас112.09.2022; 028244826
02.09.202227 СУ "Акад. Г. Караслвов"Учител ЦДО - 1 клас0,512.09.2022; 028244826
02.09.202227 СУ "Акад. Г. Караслвов"Учител по история и цивилизация112.09.2022; 028244826
02.09.202227 СУ "Акад. Г. Караслвов"Учител по БЕЛ112.09.2022; 028244826
02.09.202227 СУ "Акад. Г. Караслвов"Учител по РЕ - 210 ч.0,512.09.2022; 028244826
02.09.2022ДГ 178 "Сребърно копитце"Пом. възпитател101.10.2022; 028746110
02.09.20225 ОУ "Иван Вазов"Чистач/хигиенист0.530.09.2022; 0884801665
02.09.20225 ОУ "Иван Вазов"Чистач/хигиенист130.09.2022; 0884801665
02.09.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по БЕЛ130.09.2022; 0884801665
02.09.2022НУИИ "Илия Петров"Учител по Перспектива и рисуване116.09.2022; 029876388
029874926
02.09.2022ДГ 147 "Славейче"Учител112.09.2022; 029943415
0884700889
02.09.2022ЧОУ "Куест"Пом. възпитател група212.09.2022; 0894422322
02.09.2022ЧОУ "Куест"Учител група212.09.2022; 0894422322
02.09.2022ЧОУ "Куест"Учител занималня 212.09.2022; 0894422322
02.09.2022ЧОУ "Куест"Учител начален етап212.09.2022; 0894422322
02.09.20226 ОУ "Граф Игнатиев"Начален учител в група ЦДО108.09.2022; 029881713
02.09.20226 ОУ "Граф Игнатиев"Хигиенист108.09.2022; 029881713
02.09.2022НТБГУчител по Електронна търговия и Бази данни - професионална подготовка108.09.2022; 029520857
01.09.2022РЦПППО-София-градРесурсен учител120.09.2022; 028780234
01.09.2022ДГ 167 "Малкият принц"Пом. възпитател219.09.2022; 029531757
01.09.2022ДГ 167 "Малкият принц"Пом. кухня119.09.2022; 029531757
01.09.2022ДГ 167 "Малкият принц"Готвач119.09.2022; 029531757
01.09.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник възпитател115.09.2022; 029791765
01.09.2022ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"Учител115.09.2022; 029791765
01.09.202238 ОУ "Васил Априлов"Чистач112.09.2022; 0889440080
01.09.2022ДГ 19 "Света София"Учител ДГ112.09.2022; 028661230
0884801531
01.09.202228 СУ "Алеко Константинов"Начален учител - ЦДО210.09.2022; 028295172
01.09.202228 СУ "Алеко Константинов"Учител по АЕ110.09.2022; 028295172
01.09.202228 СУ "Алеко Константинов"Учител по История и Философия110.09.2022; 028295172
01.09.2022ДГ 7 "Детелина"Учител 109.09.2022; 028589108
01.09.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител - ЦДО209.09.2022; 029522228
01.09.2022ДГ 85 "Родина"Помощник готвач109.09.2022; 0884801414
01.09.2022119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"Учител по Информатика и ИТ108.09.2022; 024747516
01.09.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по ФА109.09.2022; 029733507
01.09.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Ръководител направление ИКТ107.09.2022; 029733507
01.09.2022Втора АЕГ "Томас Джеферсон"Учител по Информатика и ИТ108.09.2022; 028283679
01.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в група ЦДО прогимназиален етап 107.09.2022; 029555834
01.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по НЕ в прогимназиален етап - лектор107.09.2022; 029555834
01.09.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по АЕ в начален етап107.09.2022; 029555834
01.09.2022192 СУ "Христо Ботев"Учител по Математика0.509.09.2022; 029922093
01.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Хигиенист107.09.2022; 029874344
029319388
01.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Ресурсен учител0.507.09.2022; 029874344
029319388
01.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител по Музика - лектор, 190 ч.107.09.2022; 029874344
029319388
01.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител по ИИ - лектор, 190 ч.107.09.2022; 029874344
029319388
01.09.202276 ОУ "Уилям Сароян"Учител по БЗО, ХООС и ЧП - лектор107.09.2022; 029874344
029319388
01.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по Математика и ИТ106.09.2022; 024236130
01.09.2022121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по ИЕ106.09.2022; 024236130
01.09.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител по ИТ0.505.09.2022; 028796783
01.09.2022ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител практическо и теоретично обучение - инженер, металообработване и металургия105.09.2022; 029831434
01.09.2022ПГТ "А. Константинов" - БанкяУчител по АЕ и НЕ1 09.09.2022; 0888901686
31.08.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник на учителя213.09.2022; 14:000884801481
31.08.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Помощник-възпитател113.09.2022; 14:000884801481
31.08.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Работник поддръжка113.09.2022; 14:000884801481
31.08.2022200 ОУ "Отец Паисий"Технически сътрудник - 4 ч.106.09.2022; 029926224
31.08.202251 СУ "Елисавета Багряна"Ресурсен учител /по заместване/106.09.2022; 029520545
31.08.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по физика и астрономия на АЕ - лекторски 6 ч. седм.107.09.2022; 029590141
31.08.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител в ГЦОУД начален етап105.09.2022; 16:00028796763
31.08.2022199 ОУ "Св. Ап. Йоан Богослов"ЗДУД с НУП /по заместване/0,501.09.2022; 029466956
31.08.2022ДГ 63 "Слънце"Помощник-възпитател210.09.2022; 0886648784
029367091
31.08.2022ДГ 63 "Слънце"Учител 210.09.2022; 0886648784
029367091
31.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по математика в гимназиален етап107.09.2022; 17:00029745506
31.08.2022175 ОУ "Васил Левски"Възпитател начален етап110.09.2022; 0887381244
31.08.2022175 ОУ "Васил Левски"Учител по ИИ /лекторски - 6 ч. седм., 190 ч. годишно/110.09.2022; 0887381244
31.08.2022175 ОУ "Васил Левски"Учител по музика /лекторски - 6 ч. седм., 190 ч. годишно/110.09.2022; 0887381244
31.08.2022ПГСС "Бузема"Учител по АЕ107.09.2022; 16:00028563458
31.08.2022ПГСС "Бузема"Хигиенист107.09.2022; 16:00028563458
31.08.2022171 ОУ "Стоил Попов"Хигиенист102.09.2022; 16:00019917554
31.08.2022112 ОУ "Стоян Заимов"ЗДУД, прогимназиален етап, той и учител по география102.09.2022; 0882694796
30.08.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по ФВС105.09.2022; 17:00028739500
30.08.2022СПГ "Княгиня Евдокия"ЗДУПД105.09.2022; 17:00028739500
30.08.2022ДГ 154 "Сбъдната мечта"Помощник-възпитател109.09.2022; 028722435
30.08.2022ДГ 154 "Сбъдната мечта"Учител109.09.2022; 028722435
30.08.202267 ОУ "Васил Друмев"Начален учител105.09.2022; 028223621
30.08.2022ДГ 62 "Зорница"Помощник-възпитател115.09.2022; 0889611602
30.08.2022117 СУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по ФЕ в гимназиален етап - 8 ч. седмично лекторски130.09.2022; 0884701219
30.08.2022117 СУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по математика114.09.2022; 0884701219
30.08.202223 СУ "Фредерик Жолио Кюри"Работник поддръжка109.09.2022; 17:00029441121
30.08.202223 СУ "Фредерик Жолио Кюри"Хигиенист109.09.2022; 17:00029441121
30.08.202223 СУ "Фредерик Жолио Кюри"Ресурсен учител /по заместване/109.09.2022; 17:00029441121
30.08.2022ДГ 116 "Мусала"Работник кухня112.09.2022; 028550047
30.08.2022ДГ 116 "Мусала"Чистач-хигиенист112.09.2022; 028550047
30.08.2022ДГ 116 "Мусала"Детегледач яслена група112.09.2022; 028550047
30.08.2022ДГ 116 "Мусала"Медицинска сестра112.09.2022; 028550047
30.08.2022ДГ 116 "Мусала"Помощник-възпитател112.09.2022; 028550047
30.08.20224 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Ресурсен учител106.09.2022; 028899726
30.08.20224 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Хигиенист106.09.2022; 028899726
30.08.2022СГХСТХигиенист108.09.2022; 0887538288
30.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Охранител0,510.09.2022; 0884801674
30.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Работник поддръжка110.09.2022; 0884801674
30.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Учител110.09.2022; 0884801674
30.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Медицинска сестра в яслена група110.09.2022; 0884801674
30.08.2022ДГ 113 "Преспа"Помощник-възпитател110.09.2022; 16:000889443556
30.08.2022130 СУ "Стефан Караджа"Учител по БЕЛ105.09.2022; 028470495
0876127805
30.08.2022ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по АЕ в начален етап0,7510.09.2022; 17:000877300522
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по Човекът и природата - 170 ч. лекторски102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по ФА - 54 ч. лекторски102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по ХООС - 54 ч. лекторски102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по БЗО - 72 ч. лекторски102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по ИИ - 68 ч. лекторски102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по КМИТ - 204 ч. лекторски102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по музика - 190 ч. лекторски102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по Технологии и предприемачество102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител по ФВС0,502.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202262 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦОУД начален етап102.09.2022; 17:000882615044
0884801720
30.08.202244 СУ "Неофит Бозвели"Логопед109.09.2022; 17:00028452782
30.08.2022100 ОУ "Найден Геров"Чистач-хигиенист /задължително средно образование/106.09.2022; 0878519939
30.08.2022ДГ 30 "Радецки"Медицинска сестра в яслена група215.09.2022; 029624751
30.08.2022ДГ 30 "Радецки"Помощник-възпитател115.09.2022; 029624751
30.08.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител ЦДО /по заместване/108.09.2022; 029521170
30.08.2022ДГ 47 "Незабравка"Помощник-възпитател /по заместване/109.09.2022; 028249276
30.08.2022ДГ 47 "Незабравка"Логопед105.09.2022; 028249276
30.08.2022ДГ 47 "Незабравка"Ресурсен учител 105.09.2022; 028249276
30.08.2022ДГ 47 "Незабравка"Учител 105.09.2022; 028249276
30.08.2022ДГ 47 "Незабравка"Учител по музика /по заместване/105.09.2022; 028249276
30.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по АЕ105.09.2022; 0884801753
30.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител ЦДО в начален етап107.09.2022; 029745506
30.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по РЕ в гимназиален етап0,501.09.2022; 17:00029745506
30.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап101.09.2022; 17:00029745506
30.08.2022ДГ 188 "Вяра, Надежда, Любов"Учител105.09.2022; 028740056
29.08.2022ДГ 69 "Жар Птица"Помощник-възпитател в яслена група209.09.2022; 15:000884801488
028402628
29.08.2022ДГ 69 "Жар Птица"Помощник-възпитател в градинска група109.09.2022; 15:000884801488
028402628
29.08.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител ЦОУД - по заместване /с руски език/101.09.2022; 16:00029881131
29.08.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител ЦОУД - по заместване101.09.2022; 16:00029881131
29.08.202215 СУ "Адам Мицкевич"Ръководител направление ИКТ105.09.2022; 029382880
29.08.2022ЧСУ "Дени Дидро"Стажант-учител330.09.2022; 0875345764
29.08.2022ЧСУ "Дени Дидро"Учител по философия130.09.2022; 0875345764
29.08.2022ДГ 110 "Слънчева мечта"Учител по музика109.09.2022; 14:000884801481
29.08.2022ДГ 99 "Брезичка"Помощник-възпитател201.10.2022; 14:000888486157
0888820510
29.08.2022ДГ 99 "Брезичка"Шофьор101.10.2022; 14:000888486157
0888820510
29.08.2022ДГ 99 "Брезичка"Учител101.10.2022; 14:000888486157
0888820510
29.08.202231 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по математика108.09.2022; 16:30028721156
29.08.2022ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по БЕЛ /по заместване/105.09.2022; 15:00028628884
0878465479
29.08.2022103 СУ "Васил Левски"Учител по ГИ - 280 ч.105.09.2022; 029270608
028244885
29.08.2022105 СУ "Атанас Далчев"Учител по АЕ107.09.2022; 028620573
0876807295
29.08.2022ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по КМИТ0,510.09.2022; 17:000886434924
29.08.2022ДГ 182 "Пчелица"Учител по заместване109.09.2022; 11:000884801761
29.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по ИТ205.09.2022; 15:00029977072
29.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по математика205.09.2022; 15:00029977072
29.08.2022ДГ 82 "Джани Родари"Помощник-готвач109.09.2022; 029343881
29.08.202279 СУ "Индира Ганди"Учител по ИЕ0,507.09.2022; 16:000884801708
29.08.2022ПГ по транспортУчител по ФВС105.09.2022; 029732657
29.08.202229 СУ "Кузман Шапкарев"Ресурсен учител102.09.2022; 028319119
028310170
028313020
29.08.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Ресурсен учител102.09.2022; 16:00028796763
29.08.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител в ЦДО - начален етап231.08.2022; 029782394
29.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в начален етап131.08.2022; 13:00029555834
29.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по математика в прогимназиален етап131.08.2022; 13:00029555834
29.08.202290 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Учител по история и цивилизация - лектор131.08.2022; 028250854
29.08.202290 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"Учител по ИЕ и АЕ131.08.2022; 028250854
29.08.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Хигиенист131.08.2022; 16:00028777144
29.08.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Технически секретар0,531.08.2022; 16:00028777144
29.08.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦОУД131.08.2022; 16:00028777144
29.08.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Начален учител ГЦОУД231.08.2022; 0882694796
29.08.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Педагогически специалист подготвителна група131.08.2022; 0882694796
29.08.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Учител по ИТ в прогимназиален етап0,531.08.2022; 0882694796
29.08.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Учител по история в прогимназиален етап131.08.2022; 0882694796
29.08.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Учител по математика в прогимназиален етап1,531.08.2022; 0882694796
29.08.202216 ОУ "Райко Жинзифов"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап131.08.2022; 029387015
29.08.202216 ОУ "Райко Жинзифов"Учител по математика в прогимназиален етап131.08.2022; 029387015
29.08.2022118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"Учител ЦОУД202.09.2022; 0878380429
26.08.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител професионално направление спорт109.09.2022; 16:00029733507
0894681325
26.08.2022ДГ 109 "Зорница"Учител123.09.2022; 16:000879248617
26.08.2022ДГ 109 "Зорница"Медицинска сестра /ясла/223.09.2022; 16:000879248617
26.08.2022ДГ 109 "Зорница"Помощник-възпитател223.09.2022; 16:000879248617
26.08.2022ДГ 25 "Изворче"Помощник-възпитател309.09.2022; 16:000884801773
029676620
26.08.202231 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по музика - външен лектор, 306 ч.108.09.2022; 16:30028721156
26.08.2022ДГ 79 "Слънчице"Работник - кухня105.09.2022; 0882441453
26.08.2022ДГ 79 "Слънчице"Хигиенист105.09.2022; 0882441453
26.08.2022ДГ 79 "Слънчице"Помощник-възпитател205.09.2022; 0882441453
26.08.202249 ОУ "Бенито Хуарес"Учител по БЕЛ101.09.2022; 028472240
26.08.2022ДГ 103 "Патиланско царство"Помощник-възпитател114.09.2022; 029452798
0884801486
26.08.2022ДГ 53 "Дядовата ръкавичка"Психолог0,509.09.2022; 14:00028322176
26.08.2022ДГ 53 "Дядовата ръкавичка"Чистач/ хигиенист109.09.2022; 14:00028322176
26.08.2022ДГ 53 "Дядовата ръкавичка"Учител109.09.2022; 14:00028322176
26.08.2022ДГ 53 "Дядовата ръкавичка"Помощник-възпитател109.09.2022; 14:00028322176
26.08.2022140 СУ "Иван Богоров"Касиер109.09.2022; 14:00029346449
029346450
029343373
26.08.2022ДГ 174 "Фют"Учител108.09.2022; 028621090
0884801536
26.08.2022ДГ 174 "Фют"Помощник-готвач108.09.2022; 028621090
0884801536
26.08.2022ДГ 174 "Фют"Помощник-възпитател108.09.2022; 028621090
0884801536
26.08.2022ДГ 181 "Радост"Помощник-възпитател102.09.2022; 12:00029927654
26.08.2022163 ОУ "Черноризец Храбър"Хигиенист101.09.2022; 029782394
26.08.2022ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Чистач/ хигиенист101.09.2022; 14:00029831434
26.08.2022ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител по теоретическо и практическо обучение - електроинженер101.09.2022; 14:00029831434
26.08.2022ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител по ФВС0,501.09.2022; 14:00029831434
26.08.2022ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител по география и икономика0,501.09.2022; 14:00029831434
26.08.2022ПГМЕ "Н. Й. Вапцаров"Учител по математика0,501.09.2022; 14:00029831434
26.08.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по ИТ 5-12 клас0,531.08.2022; 16:00029203023
26.08.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по математика 5-12 клас0,531.08.2022; 16:00029203023
26.08.2022ПГ по транспортУчител по АЕ130.08.2022; 029732864
26.08.2022137 СУ "Ангел Кънчев"Възпитател129.08.2022; 0886222718
26.08.2022137 СУ "Ангел Кънчев"Учител по ФВС129.08.2022; 0886222718
26.08.2022137 СУ "Ангел Кънчев"ЗДУД начален етап129.08.2022; 0886222718
26.08.2022ДГ 93 "Чуден свят"Учител /по заместване/109.09.2022; 0876982700
25.08.2022НУКК - Горна БаняКасиер110.09.2022; 029048263
029048260
25.08.2022НУКК - Горна БаняУчител по БЕЛ110.09.2022; 029048263
029048260
25.08.2022НУКК - Горна БаняУчител по информатика и математика110.09.2022; 029048263
029048260
25.08.2022НУТИВъзпитател в общежитие205.09.2022; 12:00028929180
25.08.2022НУТИУчител - корепетитор пиано205.09.2022; 12:00028929180
25.08.2022НУТИУчител по музика105.09.2022; 12:00028929180
25.08.2022НУТИУчител по физика0,505.09.2022; 12:00028929180
25.08.2022НУТИУчител по химия и физика105.09.2022; 12:00028929180
25.08.2022НУТИУчител по математика105.09.2022; 12:00028929180
25.08.2022ДГ 97 "Изгрев"Педагог102.09.2022; 16:00029926304
25.08.202288 СУ "Димитър Попниколов"Учител по философия /по заместване/102.09.2022; 17:00029560749
25.08.202288 СУ "Димитър Попниколов"Учител по философия /по заместване/102.09.2022; 17:00029560749
25.08.202212 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по Човекът и природата - 510 ч.101.09.2022; 029437952
25.08.202212 СУ "Цар Иван Асен II"Учител в ГЦОУД, начален етап101.09.2022; 029437952
25.08.2022ПГСС "Бузема"Образователен медиатор по НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"101.09.2022; 16:00028563458
25.08.2022ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по ФВС - лектор - 247 ч.131.08.2022; 029201203
0877004456
25.08.2022ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по ФВС - лектор - 247 ч.131.08.2022; 029201203
0877004456
25.08.2022ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по география - лектор - 234 ч.131.08.2022; 029201203
0877004456
25.08.202257 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по БЕЛ131.08.2022; 0887701848
0886656260
25.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в ГЦОУД в начален етап131.08.2022; 13:00029555834
25.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап131.08.2022; 13:00029555834
25.08.202215 СУ "Адам Мицкевич"Учител по информатика и ИТ109.09.2022; 029382880
25.08.2022ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра101.09.2022; 0896769230
25.08.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник-възпитател101.09.2022; 0896769230
25.08.2022ЧДГ "Джани Родари"Ресурсен учител101.09.2022; 0896769230
25.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по математика101.09.2022; 0896769230
25.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ101.09.2022; 0896769230
25.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Ресурсен учител101.09.2022; 0896769230
25.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Начален учител101.09.2022; 0896769230
25.08.202255 СУ "Петко Каравелов"Начален учител231.08.2022; 028771297
25.08.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител по история131.08.2022; 028771297
25.08.202255 СУ "Петко Каравелов"Учител по музика131.08.2022; 028771297
25.08.202235 СЕУ "Добри Войников"Учител по БЗО101.09.2022; 029633731
028661060
25.08.2022ДГ 120 "Детство под липите"Помощник-възпитател108.09.2022; 028223219
25.08.2022139 ОУ "Захарий Круша"Хигиенист105.09.2022; 028667641
25.08.2022139 ОУ "Захарий Круша"Ресурсен учител105.09.2022; 028667641
25.08.2022ПГТ "А. Константинов" - БанкяУчител по ИИ - лектор, 180 ч., първи учебен срок101.09.2022; 029972490
25.08.2022ДГ 112 "Детски свят"Учител102.09.2022; 15:300884801659
25.08.2022ДГ 112 "Детски свят"Помощник на учителя, СОП група - по проект АПСПО102.09.2022; 15:300884801659
25.08.2022НСУ "София"Учител по физика и астрономия131.08.2022; 0893512064
0879023315
25.08.202258 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по химия и биология131.08.2022; 029366755
24.08.2022ДГ 71 "Щастие"Психолог120.09.2022; 0884801638
24.08.2022ДГ 71 "Щастие"Помощник-възпитател120.09.2022; 0884801638
24.08.2022134 СУ "Д. Дебелянов"Чистач-хигиенист105.09.2022; 16:00029310686
24.08.202236 СУ "Максим Горки"Начален учител102.09.2022; 16:00028586148
0879609570
24.08.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Майстор поддръжка131.08.2022; 16:00029381021
24.08.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Хигиенист231.08.2022; 16:00029381021
24.08.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по БЕЛ131.08.2022; 16:00029381021
24.08.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап 5-7 клас0,531.08.2022; 16:00029203023
24.08.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по биология и химия0,501.09.2022;029521170
24.08.2022ДГ 79 "Слънчице"Заместник-директор0,531.08.2022;0882441453
24.08.2022ДГ 56 "Здравец"Помощник-възпитател в яслена група105.09.2022;0884801635
24.08.2022ДГ 46 "Жива вода"Учител по музика0,505.09.2022;029611394
0884801663
23.08.2022109 ОУ "Хр. Смирненски"Начален учител в ГЦОУД109.09.2022; 17:00028731458
23.08.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Логопед126.08.2022; 12:00029450365
23.08.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Ресурсен учител126.08.2022; 12:00029450365
23.08.202295 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по АЕ и РЕ126.08.2022; 12:00029450365
23.08.2022СГХСТРаботник поддръжка на сгради102.09.2022; 0887538288
23.08.202277 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по ИИ - лектор - 190 ч.105.09.2022; 028264163
23.08.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по математика112.09.2022; 17:00029880301
23.08.2022ДГ 153 "Света Троица"Учител131.08.2022; 0882411977
23.08.2022ПГСС "Бузема"Учител по ФВС0,529.08.2022; 028563458
23.08.202251 СУ "Елисавета Багряна"Учител по АЕ129.08.2022; 029520545
23.08.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител в ГЦОУД129.08.2022; 16:00028796763
23.08.2022138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по немски език /по заместване/131.08.2022; 16:00028720537
028723917
23.08.2022138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по физика и астрономия131.08.2022; 16:00028720537
028723917
23.08.2022157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по БЗО и ХООС /по заместване/126.08.2022; 15:00029710057
23.08.20223 СУ "Марин Дринов"Учител по химия и физика130.08.2022; 0888175335
23.08.2022ПГАВТ "А. С. Попов"ЗДУД0,526.08.2022; 16:00028221186
22.08.2022ДГ 73 "Маргарита"Учител115.09.2022; 16:000876643185
22.08.2022ДГ 86 "Асен Босев"Помощник-възпитател131.08.2022; 16:00028261119
22.08.2022ДГ 86 "Асен Босев"Учител по музика0,531.08.2022; 16:00028261119
22.08.202238 ОУ "Васил Априлов"Логопед0,531.08.2022; 0884334110
22.08.202238 ОУ "Васил Априлов"Учител в ГЦОУД 1-4 клас /занималня/230.08.2022; 0884334110
22.08.2022ДГ 23 "Здраве"Помощник-възпитател209.09.2022; 028720033
22.08.2022ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"Учител по ИТ и математика109.09.2022; 0879012918
028221374
22.08.202264 ОУ "Цар Симеон Велики"Учител ЦДО в начален етап 1-4 клас /по заместване/102.09.2022; 029613436
22.08.2022ДГ 93 "Чуден свят"Общ работник0,502.09.2022; 0876982700
22.08.2022ДГ 93 "Чуден свят"Педагог ясла0,526.08.2022; 0876982700
22.08.2022144 СУ "Народни Будители"Учител по музика - поп и джаз пеене126.08.2022; 14:00028770173
028774052
028774457
22.08.2022144 СУ "Народни Будители"Учител по ИТ126.08.2022; 14:00028770173
028774052
028774457
22.08.2022150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител в ГЦОУД /по заместване/126.08.2022; 16:00028796763
22.08.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по испански език в гимназиален етап 8-12 клас0,531.08.2022; 16:00029203023
22.08.2022123 СУ "Стефан Стамболов"Начален учител ЦДО331.08.2022; 16:00029203023
22.08.2022200 ОУ "Отец Паисий"Учител ПГ - 4 ч.129.08.2022; 029926224
22.08.2022ДГ 178 "Синчец"Помощник-възпитател102.09.2022; 13:000884801578
22.08.2022ДГ 178 "Синчец"Учител102.09.2022; 13:000884801578
22.08.2022200 ОУ "Отец Паисий"Учител ПГ - 4 ч.129.08.2022; 029926224
22.08.2022ПГСС "Бузема"Администратор БД0,529.08.2022; 16:00028563458
22.08.2022ПГСС "Бузема"Хигиенист129.08.2022; 16:00028563458
22.08.2022192 СУ "Христо Ботев"ЗДУД - математика124.08.2022;029922093
22.08.2022ДГ 155 "Веселина"Готвач105.09.2022; 16:00028700538
19.08.2022ДГ 85 "Родина"Помощник-готвач126.08.2022; 0884801414
19.08.2022ДГ 85 "Родина"Учител126.08.2022; 0884801414
19.08.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по физика125.08.2022; 0884801431
19.08.20221 СУ "Пенчо П. Славейков"Хигиенист229.08.2022; 16:00029835363
19.08.20221 СУ "Пенчо П. Славейков"Работник поддръжка на сгради129.08.2022; 16:00029835363
19.08.20221 СУ "Пенчо П. Славейков"Библиотекар129.08.2022; 16:00029835363
19.08.2022ДГ 6 "Вълшебен свят"Помощник-възпитател131.08.2022; 0884801592
19.08.2022ДГ 6 "Вълшебен свят"Детски учител231.08.2022; 0884801592
19.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител ПГ131.08.2022; 0884801443
19.08.2022ДГ 170 "Пчелица"Общ работник130.08.2022; 12:300884801590
19.08.2022ДГ 170 "Пчелица"Музикален учител0,530.08.2022; 12:300884801590
19.08.2022ДГ 90 "Веса Паспалеева"Музикален учител0,526.08.2022; 0884801598
19.08.2022ДГ 90 "Веса Паспалеева"Помощник-възпитател126.08.2022; 0884801598
18.08.202281 СУ "Виктор Юго"Служител Човешки ресурси125.08.2022; 029745506
18.08.202281 СУ "Виктор Юго"Логопед125.08.2022; 029745506
18.08.202234 ОУ "Стою Шишков"Общ работник102.09.2022; 17:00028594131
18.08.202234 ОУ "Стою Шишков"Хигиенист102.09.2022; 17:00028594131
18.08.2022ДГ 127 "Слънце"Детегледачка112.09.2022; 15:00029589291
0879101645
18.08.2022ДГ 127 "Слънце"Помощник-възпитател112.09.2022; 15:00029589291
0879101645
18.08.2022ДГ 18 "Детски свят"Медицинска сестра в яслена група215.09.2022; 15:000885147150
18.08.2022ДГ 18 "Детски свят"Учител115.09.2022; 15:000885147150
18.08.2022ДГ 18 "Детски свят"Помощник-възпитател115.09.2022; 15:000885147150
18.08.2022ДГ 167 "Малкият принц"Помощник-възпитател102.09.2022; 029531757
18.08.2022ДГ 167 "Малкият принц"Помощник-готвач102.09.2022; 029531757
18.08.2022ДГ 167 "Малкият принц"Готвач102.09.2022; 029531757
18.08.202238 ОУ "Васил Априлов"Логопед131.08.2022; 0884334110
18.08.202238 ОУ "Васил Априлов"Учител начален етап - 1-4 клас129.08.2022; 0884334110
18.08.2022132 СУ "Ваня Войнова"Психолог училищен129.08.2022; 028562843
18.08.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител ЦОУД - 2 клас129.08.2022; 028562843
18.08.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител Подготвителна група - 5 г.129.08.2022; 028562843
18.08.2022132 СУ "Ваня Войнова"Учител по ФВС129.08.2022; 028562843
18.08.2022СУУС "Проф. д-р Дечо Денев"Учител ЦДО - 1-4 клас229.08.2022; 02855617
18.08.2022СУУС "Проф. д-р Дечо Денев"Учител ПГ229.08.2022; 02855617
18.08.202245 ОУ "К. Величков"ЗДУД128.08.2022; 16:000879807973
028286282
0884801582
18.08.202245 ОУ "К. Величков"Учител по биология0,528.08.2022; 16:000879807973
028286282
0884801582
17.08.2022ДГ 63 "Слънце"Помощник на учителя110.09.2022; 0886648784
029367091
17.08.2022ДГ 63 "Слънце"Помощник-възпитател210.09.2022; 0886648784
029367091
17.08.2022ДГ 63 "Слънце"Учител210.09.2022; 0886648784
029367091
17.08.2022ДГ 97 "Изгрев"Учител102.09.2022; 16:00029926304
17.08.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител в подготвителна група304.09.2022; 0884087506
17.08.202275 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по биология и химия0,504.09.2022; 0884087506
17.08.202252 ОУ "Цанко Церковски"Педагогически съветник (с педагогика)102.09.2022; 028552054
17.08.202252 ОУ "Цанко Церковски"Ресурсен учител /по заместване/102.09.2022; 028552054
17.08.2022ДГ 76 "Сърничка"Помощник-възпитател131.08.2022; 028755146
0884801640
17.08.2022ДГ 76 "Сърничка"Учител131.08.2022; 028755146
17.08.2022ДГ 88 "Дестски рай"Учител229.08.2022; 0884801616
17.08.2022ДГ 88 "Дестски рай"Помощник-възпитател329.08.2022; 0884801616
17.08.202249 ОУ "Бенито Хуарес"Учител в начален етап I-IV клас125.08.2022; 028472240
17.08.2022ДГ 50 "Зайчето Куики"Помощник-възпитател131.08.2022; 16:00028229141
17.08.2022ДГ 50 "Зайчето Куики"Учител по заместване231.08.2022; 16:00028229141
15.08.2022ДГ 134 "Любопитко"Учител на деца в специална група109.09.2022; 16:000889443840
15.08.2022ДГ 186 "Деница"Помощник-възпитател202.09.2022; 16:000884801633
15.08.2022ДГ 186 "Деница"Учител по музика /по заместване/102.09.2022; 16:000884801633
15.08.2022ЧНГ "Ерих Кестнер"Учител по философия и гражданско образование - 211 часа131.08.2022; 029275773
15.08.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по химия и биология /по заместване/131.08.2022; 15:00028284530
028221065
028221066
15.08.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по математика131.08.2022; 15:00028284530
028221065
028221066
15.08.2022200 ОУ "Отец Паисий"Чистач/ хигиенист - 8 часа129.08.2022; 029926224
15.08.2022200 ОУ "Отец Паисий"Учител ЦОУД - прогимназиален етап - 8 часа129.08.2022; 029926224
15.08.2022200 ОУ "Отец Паисий"Учител ЦОУД - начален етап - 4 часа129.08.2022; 029926224
15.08.20227 СУ "Свети Седмочисленици"Хигиенист126.08.2022; 16:00029876370
15.08.20227 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по математика126.08.2022; 16:00029876370
15.08.20227 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по ИЦ на АЕ126.08.2022; 16:00029876370
15.08.20227 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по БЕЛ126.08.2022; 16:00029876370
15.08.2022149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по математика130.08.2022; 0894442594
15.08.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Чистач/ хигиенист124.08.2022; 029381021
15.08.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по немски език /по заместване/126.08.2022; 029874358
15.08.2022ДГ 75 "Сърчице"Учител125.08.2022; 028770396
028749429
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Портиер1,2531.08.2022; 0884801443
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител по музика, ТП, ИИ0,631.08.2022; 0884801443
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител по география0,331.08.2022; 0884801443
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител по химия0,131.08.2022; 0884801443
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител по биология0,131.08.2022; 0884801443
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител по математика, ИТ и физика131.08.2022; 0884801443
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител по АЕ131.08.2022; 0884801443
15.08.2022141 ОУ "Народни Будители"Учител ЦДО131.08.2022; 0884801443
15.08.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Чистач/ хигиенист224.08.2022; 17:00028221186
15.08.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по руски език0,524.08.2022; 17:00028221186
15.08.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по АЕ0,531.08.2022; 10:000884801665
15.08.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител по химия и биология0,531.08.2022; 10:000884801665
15.08.2022IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Учител по математика в гимназиален етап126.08.2022; 17:00029833797
15.08.2022IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Учител по ХООС - 318 ч.126.08.2022; 17:00029833797
15.08.2022IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"Учител по БЕЛ в гимназиален етап126.08.2022; 17:00029833797
15.08.2022108 СУ "Никола Беловеждов"Хигиенист119.08.2022; 028892427
15.08.202281 СУ "Виктор Юго"Чистач/ хигиенист331.08.2022; 029745506
15.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител в начален етап (I-IV клас)126.08.2022; 029745506
15.08.2022105 СУ "Атанас Далчев"Учител по история125.08.2022; 028620573
0876807295
15.08.2022105 СУ "Атанас Далчев"Хигиенист225.08.2022; 028620573
0876807295
15.08.20223 СУ "Марин Дринов"Хигиенист121.08.2022; 0888175335
15.08.20223 СУ "Марин Дринов"Учител в НУП /по заместване/121.08.2022; 0888175335
15.08.20223 СУ "Марин Дринов"Учител по графичен дизайн и ИИ121.08.2022; 0888175335
15.08.20223 СУ "Марин Дринов"Учител по философия и история121.08.2022; 0888175335
15.08.20223 СУ "Марин Дринов"Учител по физика и химия121.08.2022; 0888175335
15.08.2022144 СУ "Народни Будители"Учител по математика119.08.2022; 14:00028770173
028774052
028774457
15.08.2022144 СУ "Народни Будители"Чистач119.08.2022; 14:00028770173
028774052
028774457
15.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Помощник-кухня118.08.2022; 0896769230
15.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Начален учител118.08.2022; 0896769230
15.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Ресурсен учител118.08.2022; 0896769230
15.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ118.08.2022; 0896769230
15.08.202272 ОУ "Христо Ботев"Хигиенист0,530.08.2022; 16:000894442568
12.08.2022ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по румънски език119.08.2022; 029201203
0877004456
12.08.2022ДГ 133 "Зорница"Учител218.08.2022; 14:00028720390
12.08.2022102 ОУ "Панайот Волов"Хигиенист128.08.2022; 029381073
029382654
12.08.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по БЕЛ123.08.2022; 17:00028739500
12.08.2022ЧДГ "Дружба"Учител 126.08.2022; 16:000893372452
12.08.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Учител по руски език119.08.2022; 16:00029733507
0894681325
12.08.2022ДГ 39 "Пролет"Ресурсен учител /по заместване/124.08.2022; 0886745981
12.08.2022ДГ 39 "Пролет"Помощник-възпитател124.08.2022; 0886745981
12.08.2022ПГИИ "Проф. Николай Райнов"Хигиенист /по заместване/126.08.2022; 0877934530
12.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист119.08.2022; 029555834
12.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по история и география в прогимназиален етап0,519.08.2022; 029555834
12.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по математика в прогимназиален етап0,519.08.2022; 029555834
12.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап119.08.2022; 029555834
12.08.20225 ОУ "Иван Вазов"Учител в ГЦОУД131.08.2022; 10:000884801665
12.08.20225 ОУ "Иван Вазов"Чистач/хигиенист0,531.08.2022; 10:000884801665
12.08.20225 ОУ "Иван Вазов"Чистач/хигиенист131.08.2022; 10:000884801665
12.08.20228 СУ "Васил Левски"Ресурсен учител126.08.2022; 17:00028719035
12.08.20228 СУ "Васил Левски"Учител подготвителна група 126.08.2022; 17:00028719035
12.08.20228 СУ "Васил Левски"Учител ЦДО - прогимназиален етап 126.08.2022; 17:00028719035
12.08.20228 СУ "Васил Левски"Учител ЦДО - начален етап /по заместване/126.08.2022; 17:00028719035
12.08.2022СГСАГ "Христо Ботев"Учител по ИТ0,501.09.2022; 15:00028661271
12.08.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Работник поддръжка на сгради122.08.2022; 16:00028221186
12.08.2022ЧСЕУ "Галина Сергеевна Уланова"Учител в начален етап с РЕ126.08.2022; 0888721101
0876775852
11.08.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по АЕ123.08.2022; 17:00028739500
11.08.202246 ОУ "Константин Фотинов"Учител в ГЦОУД - прогимназиален етап0,526.08.2022; 0884801439
11.08.202246 ОУ "Константин Фотинов"Учител по БЗО, ХООС, ФА0,526.08.2022; 0884801439
11.08.2022ЧОУ "Образователни технологии"Учител по БЕЛ131.08.2022; 0888841474
11.08.2022ПГО "Княгиня Мария Луиза"Касиер-домакин130.08.2022; 15:00028628884
0878465479
11.08.2022ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по ИЦ0,530.08.2022; 15:00028628884
0878465479
11.08.2022ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по математика и ИТ /0,5 щат по мат. +180 ч. ИТ/130.08.2022; 15:00028628884
0878465479
11.08.2022ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител - лектор по музика - 246 ч.130.08.2022; 15:00028628884
0878465479
11.08.2022ПГО "Княгиня Мария Луиза"Логопед и ресурсен учител130.08.2022; 15:00028628884
0878465479
11.08.2022ДГ 59 "Елхица"Учител123.08.2022; 14:00028759029
11.08.2022ДГ 59 "Елхица"Помощник на учителя по проект на МОН130.08.2022; 14:00028759029
11.08.202211 ОУ "Св. Пимен Зографски"Общ работник131.08.2022; 16:00028627248
0879532522
11.08.202211 ОУ "Св. Пимен Зографски"Учител в ГЦОУД /по заместване/218.08.2022; 16:00028627248
0879532522
11.08.2022ДГ 64 "Първи юни"Помощник-възпитател131.08.2022; 0884801696
11.08.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по природни науки - ФЕ интензивно, АЕ112.08.2022; 12:00029880301
11.08.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по чужди езици - КитЕ интензивно, АЕ112.08.2022; 12:00029880301
11.08.2022ДГ 7 "Детелина"Помощник-възпитател226.08.2022; 12:00028589108
11.08.2022ДГ 95 "Омайниче"Общ работник119.08.2022; 029277455
0884688002
029275390
11.08.2022ДГ 95 "Омайниче"Пом. готвач119.08.2022; 029277455
0884688002
029275390
11.08.2022125 СУ "Боян Пенев"Учител по ФВС /по заместване/126.08.2022; 16:000879945819
11.08.202256 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител по математика126.08.2022; 16:00028261387
11.08.202256 СУ "Проф. Константин Иречек"Учител по БЕЛ /по заместване/226.08.2022; 16:00028261387
11.08.2022НТБГУчител по компютърни науки - професионална подготовка123.08.2022; 029520857
11.08.202274 СУ "Гоце Делчев"Хигиенист122.08.2022; 14:00029346619
11.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител в начален етап112.08.2022; 0884801753
11.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по музика0,512.08.2022; 0884801753
11.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по АЕ112.08.2022; 0884801753
11.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по математика и ИТ112.08.2022; 0884801753
11.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по физика и математика112.08.2022; 0884801753
11.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИЕ - лектор112.08.2022; 0884801753
11.08.2022ЧНУ "Светилник"Начален учител122.08.2022; 0895566940
11.08.2022ЧНУ "Светилник"Предучилищен учител122.08.2022; 0895566940
10.08.2022ПГЕАОгняр/ портиер - за работа със съдове с високо налягане и документи за работа с газ131.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022ПГЕАУчител по БЗО - 1/2 норматив и по ХООС - 1/2 норматив131.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022ПГЕАУчител по математика231.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022ПГЕАУчител по АЕ131.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022ПГЕАУчител по немски език131.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022ПГЕАУчител по дисциплините "Информационни технологии" и "Програмиране", специалност "Информатика", "Математика и информатика"131.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022ПГЕАУчител-инженер - сп. "Компютърна техника и технологии", сп. "Компютърни мрежи", сп. "Електроника" с познания по електроника, диагностика и ремонт, компютърни мрежи131.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022ПГЕАУчител-инженер - сп. "Сиситемно програмиране", сп. "Програмиране на изкуствен интелект", сп. "Приложно програмиране", с познания по C#, C++, Java, JavaScript231.08.2022; 16:00028956911
028956910
028956919
10.08.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по БЗО123.08.2022; 17:00028739500
10.08.2022ДГ 80 "Приказна калина"Учител126.08.2022; 028598170
10.08.2022ЧСУ "Веда"Работник в помещение за разливане на храна124.08.2022; 0894644844
10.08.2022ДГ 1 "Червената шапчица"Учител /по заместване/126.08.2022; 16:000877340542
028317017
10.08.202258 ОУ "Сергей Румянцев"Учител в начален етап /ЦОУД/131.08.2022;029366755
10.08.202258 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по БЕЛ /по заместване/131.08.2022;029366755
10.08.2022НСУ "София"Учител по математика131.08.2022;0893512064
0879023315
10.08.202218 СУ "Уилям Гладстон"Учител по ГИ /по заместване/129.08.2022; 16:00029880301
10.08.202223 СУ "Фредерик Жолио Кюри"Работник поддръжка126.08.2022; 17:00029441121
10.08.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по икономически дисциплини125.08.2022; 029452949
10.08.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по ИЦ - 5-7 клас125.08.2022; 029452949
10.08.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по "Човекът и природата"125.08.2022; 029452949
10.08.202294 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по БЕЛ - 5-7 клас125.08.2022; 029452949
10.08.2022НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"Учител по технологии и предприемачество с допълване на часове по изобразително изкуство124.08.2022; 16:00028277358
10.08.2022НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ"Учител по испански език124.08.2022; 16:00028277358
10.08.202222 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител ЦДО112.08.2022;029522118
10.08.202222 СЕУ "Г. С. Раковски"Учител по БЕЛ112.08.2022;029522118
09.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Охрана /да е работил като охрана и да има квалификация/101.09.2022;024261128
0884171459
0884801674
09.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Шофьор на лекотоварен автомобил0,501.09.2022;024261128
0884171459
0884801674
09.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Работник поддръжка0,501.09.2022;024261128
0884171459
0884801674
09.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Мед. сестра на кабинет101.09.2022;024261128
0884171459
0884801674
09.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Мед. сестра в яслена група101.09.2022;024261128
0884171459
0884801674
09.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Помощник-възпитател, Коридорна101.09.2022;024261128
0884171459
0884801674
09.08.2022ДГ 125 "Усмивка"Помощник-възпитател в яслена група201.09.2022;024261128
0884171459
0884801674
09.08.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по биология и химия0,519.08.2022;029521170
09.08.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Чистач-хигиенист127.08.2022;029521170
09.08.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител ЦДО /по заместване/127.08.2022;029521170
09.08.202242 ОУ "Хаджи Димитър"Учител ЦДО101.09.2022;0899877531
09.08.202242 ОУ "Хаджи Димитър"Ръководител направление ИКТ101.09.2022;0899877531
09.08.2022ДГ 185 "Звездичка"Работник поддръжка0,526.08.2022;0884801505
09.08.2022ДГ 185 "Звездичка"Помощник-възпитател126.08.2022;0884801505
09.08.2022131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител ЦОУД131.08.2022;028747109
028777144
09.08.202259 ОбУ "Васил Левски"Учител начален етап131.08.2022; 12:00029366703
09.08.2022149 СУ "Иван Хаджийски"ЗДУД112.08.2022; 0894442594
09.08.2022122 ОУ "Николай Лилиев"Учител по БЕЛ /по заместване/126.08.2022; 028664895
09.08.2022НУКК - Горна БаняУчител по БЕЛ115.09.2022; 029048260
09.08.2022НУКК - Горна БаняУчител по математика и информатика115.09.2022; 029048263
029048279
09.08.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по математика и информатика131.08.2022; 16:00029881131
09.08.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по АЕ131.08.2022; 16:00029881131
09.08.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по БЕЛ /по заместване/131.08.2022; 16:00029881131
09.08.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Психолог131.08.2022; 16:00029881131
09.08.2022133 СУ "А. С. Пушкин"Педагогически съветник131.08.2022; 16:00029881131
09.08.2022ДГ 61 "Шарено петле"Учител126.08.2022;028709377
0879525436
09.08.2022113 СУ "Вава Филаретов"Учител по БЕЛ126.08.2022; 16:30028221063
09.08.202244 СУ "Неофит Бозвели"Начален учител119.08.2022; 17:00028452782
08.08.2022ДГ 149 "Зорница"Учител207.09.2022; 15:00029367582
08.08.2022134 СУ "Д. Дебелянов"Учител по информатика и ИТ в гимназиален етап131.08.2022; 16:00029310686
08.08.2022134 СУ "Д. Дебелянов"Учител по ФВС в прогимназиален етап131.08.2022; 16:00029310686
08.08.2022101 СУ "Бачо Киро"Учител ЦДО219.08.2022; 029382818
08.08.2022101 СУ "Бачо Киро"Учител по БЕЛ119.08.2022; 029382818
08.08.2022НПГПФУчител по полиграфия (предпечатна подготовка)130.08.2022; 028582180
08.08.2022НПГПФУчител по фотография130.08.2022; 028582180
08.08.2022НПГПФУчител по немски език - лектор - 260 ч.130.08.2022; 028582180
08.08.2022НПГПФУчител по математика130.08.2022; 028582180
08.08.2022ДГ 87 "Буката"Помощник-готвач116.08.2022; 029526804
029543064
08.08.2022ДГ 87 "Буката"Помощник-възпитател216.08.2022; 029526804
029543064
08.08.202229 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по АЕ111.08.2022; 028319119
028310170
028313020
08.08.2022ДГ 181 "Радост"Помощник-възпитател119.08.2022; 12:00029927654
08.08.202284 ОУ "Васил Левски"Старши учител/ Учител КМИТ130.08.2022;0884801764
0898775162
08.08.202241 ОУ "Св. П. Евтимий"Начален учител 111.08.2022;029890127
08.08.202215 СУ "Адам Мицкевич"Хигиенист215.08.2022;029382880
08.08.2022ДГ 49 "Радост"Учител130.08.2022;029620531
08.08.2022ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Чистач126.08.2022;0894724637
08.08.202235 СЕУ "Добри Войников"Учител по БЕЛ125.08.2022;029633731
028661060
08.08.2022170 СУ "Васил Левски"Ресурсен учител110.08.2022; 16:00028923086
08.08.2022122 ОУ "Николай Лилиев"Учител ЦДО126.08.2022;028664895
05.08.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по ХООС, БЗО, ЧП126.08.2022;029590141
05.08.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител по ИЦ с АЕ126.08.2022;029590141
05.08.2022ЧПСУ "Свети Наум"Учител в ГЦОУД126.08.2022;029590141
05.08.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по БЕЛ123.08.2022;028739500
05.08.202233 ЕГ "Света София"Чистачка125.08.2022;029964202
05.08.202233 ЕГ "Света София"Психолог125.08.2022;029964202
05.08.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по ГИ124.08.2022;029874358
05.08.2022144 СУ "Народни Будители"Учител в ЦДО410.08.2022;028770173
028774052
028774457
05.08.2022ЧСУ "Веда"Учител по БЕЛ124.08.2022;0894644844
05.08.2022ПГ по транспортУчител по ХООС или ХООС/БЗО122.08.2022;029732864
05.08.2022ДГ 10 "Чебурашка"Прислужник0.502.09.2022;0884801651
05.08.2022ДГ 10 "Чебурашка"Помощник възпитател126.08.2022;0884801651
05.08.2022ДГ 10 "Чебурашка"Учител по Музика0.519.08.2022;0884801651
05.08.2022ЧСУ "Константин Кирил Философ"Учител по Математика119.08.2022;0886610610
05.08.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Системен администратор119.08.2022;029521170
05.08.202243 ОУ "Христо Смирненски"Учител ГЦОУД115.08.2022;029203488
05.08.202243 ОУ "Христо Смирненски"Психолог 115.08.2022;029203488
05.08.2022ДГ 164 "Зорница"Ресурсен учител0.515.08.2022;0884801676
0295786622
05.08.202225 ОУ "Д-р Петър Берон"Организатор стопански дейности112.08.2022;029521170
05.08.2022ДГ 43 "Талант"Пом. - възпитател102.09.2022;0884350947
05.08.2022ДГ 43 "Талант"Пом. - готвач102.09.2022;0884350947
05.08.2022ДГ 43 "Талант"Готвач102.09.2022;0884350947
05.08.2022ДГ 55 "Иглика"Пом. на учителя119.08.2022;028241115
028256900
05.08.2022ДГ 55 "Иглика"Пом. възпитател в яслена група119.08.2022;028241115
028256900
05.08.2022ДГ 55 "Иглика"Мед. сестра в яслена група119.08.2022;028241115
028256900
05.08.2022ДГ 194 "Милувка"Помощник възпитател212.08.2022;0884801432
028310324
05.08.2022ДГ 194 "Милувка"Учител по Музика в ДГ0.512.08.2022;0884801432
028310324
05.08.2022ДГ 194 "Милувка"Учител в ДГ112.08.2022;0884801432
028310324
04.08.2022172 ОбУ "Христо Ботев"Помощник на учителя131.08.2022;0884801735
04.08.2022172 ОбУ "Христо Ботев"Училищен психолог131.08.2022;0884801735
04.08.2022172 ОбУ "Христо Ботев"Учител в Начален етап231.08.2022;0884801735
04.08.202268 СУ "Акад. Никола Обрешков"Заместник-директор УД102.09.2022;0884801622
04.08.2022122 ОУ "Николай Лилиев"Ресурсен учител0.526.08.2022;028664895
04.08.2022ДГ 132 "Светлина"Детски учител126.08.2022;0884801730
04.08.202237 СУ "Райна Княгиня"Учител в Начален етап на обучение124.08.2022;0882386901
04.08.202237 СУ "Райна Княгиня"Учител в ГЦОУД124.08.2022;0882386901
04.08.202235 СЕУ "Добри Войников"Хигиенист322.08.2022;029633731
028661060
04.08.2022НМУ "Любомир Пипков"Учител по АЕ1.519.08.2022;029430003
04.08.202219 СУ "Елин Пелин"Учител по БЕЛ /по заместване/119.08.2022;029523016
04.08.2022ДГ 25 "Изворче"Помощник възпитател318.08.2022;0884801773
029676620
04.08.2022ПГД "Елисавета Вазова"Учител по ИЦ /по заместване/131.08.2022;0887959236
04.08.2022ПГД "Елисавета Вазова"Учител по ИтЕ131.08.2022;0887959236
04.08.202231 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по Математика119.08.2022;028721156
04.08.202251 СУ "Елисавета Багряна"Учител по БЕЛ115.08.2022;029520545
04.08.2022101 СУ "Бачо Киро"Хигиенисти310.08.2022;029382818
04.08.2022101 СУ "Бачо Киро"Ресурсен учител110.08.2022;029382818
04.08.2022101 СУ "Бачо Киро"Учител по НЕ0.510.08.2022;029382818
04.08.202273 СУ "Владислав Граматик"Учител по ГИ108.08.2022;028599510
03.08.2022ДГ 120 "Детство под липите"Учител201.09.2022;028223219
03.08.2022ДГ 49 "Радост"Медицински сестри230.08.2022;029620531
029621321
03.08.2022ДГ 49 "Радост"Пом. възпитател330.08.2022;029620531
029621321
03.08.20225 ВСУ "П. Пенев"Учител по ХООС - 234 ч.125.08.2022;029835069
029833134
03.08.20225 ВСУ "П. Пенев"Учител по ИТ0.525.08.2022;029835069
029833134
03.08.202285 СУ "Отец Паисий"Учител по БЗО и ХООС119.08.2022;029458164
03.08.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Чистач/Хигиенист126.08.2022;029733507
0894681325
03.08.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Работник подръжка119.08.2022;029733507
0894681325
03.08.2022СУ "Ген. Вл. Стойчев"Зам.-директор УД119.08.2022;029733507
0894681325
03.08.2022ДГ 69 "Жар Птица"Учител104.08.2022;0884801488
028402628
03.08.2022ДГ 69 "Жар Птица"Помощник възпитател304.08.2022;0884801488
028402628
03.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по АЕ 108.08.2022;0884801753
03.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по Предприемачество - лектор108.08.2022;0884801753
03.08.2022203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по Музика - 252 ч.130.08.2022;0876905961
03.08.202232 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по Математика122.08.2022;029874358
03.08.202223 СУ "Фредерик Жолио Кюри"Учител по ФЕ - 217 ч.119.08.2022;029441121
03.08.202234 ОУ "Стою Шишков"Учител по ЧП, ХООС и БЗО111.08.2022;028594131
03.08.2022НПГТО "М. В. Ломоносов"Хигиенист111.08.2022;028056949
03.08.2022НПГТО "М. В. Ломоносов"Учител по АЕ111.08.2022;028056949
03.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител в ЦДО108.08.2022;0884801753
03.08.2022162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по ИЕ - лектор108.08.2022;0884801753
02.08.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Чистач-хигиенист211.08.2022;028221186
0884600890
02.08.2022ДГ 143 "Щурче"Помощник възпитатели512.09.2022;0884801757
02.08.2022ДГ 143 "Щурче"Учители912.09.2022;0884801757
02.08.2022108 СУ "Никола Беловеждов"Учител по АЕ131.08.2022;029784888
02.08.202228 СУ "Алеко Константинов"Психолог131.08.2022;028295166
02.08.202246 ОУ "Константин Фотинов"Психолог0.530.08.2022;0884801439
02.08.202246 ОУ "Константин Фотинов"Учител по БЕЛ130.08.2022;0884801439
02.08.2022166 СУ "Васил Левски"Педагогически съветник124.08.2022;028473920
02.08.2022166 СУ "Васил Левски"Чистачка124.08.2022;028473920
02.08.2022166 СУ "Васил Левски"Учител по ГИ124.08.2022;028473920
02.08.2022166 СУ "Васил Левски"Учител по ХООС124.08.2022;028473920
02.08.202250 ОУ "Васил Левски"ЗДУД - начален етап126.08.2022;029671186
029671181
02.08.202250 ОУ "Васил Левски"Учител ГЦОУД226.08.2022;029671186
029671181
02.08.2022ДГ 62 "Зорница"Готвач120.08.2022;0889611602
02.08.2022ДГ 62 "Зорница"Учител 120.08.2022;0889611602
02.08.202239 СУ "Петър Динеков"Учител ГЦДО119.08.2022;028859019
02.08.2022ДГ 116 "Мусала"Помощник-готвач119.08.2022;028550047
02.08.2022ДГ 116 "Мусала"Чистач-хигиенист119.08.2022;028550047
02.08.2022ДГ 116 "Мусала"Детегледач яслена група219.08.2022;028550047
02.08.2022ДГ 116 "Мусала"Медицинска сестра219.08.2022;028550047
02.08.2022ДГ 116 "Мусала"Помощник възпитател119.08.2022;028550047
02.08.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Чистач/Хигиенист115.08.2022;029381021
02.08.202254 СУ "Св. Иван Рилски"Домакин115.08.2022;029381021
02.08.2022ДГ 2 "Звънче"Пом. възпитател212.08.2022;028580019
0885200880
02.08.2022ДГ 2 "Звънче"Учител112.08.2022;028580019
0885200880
02.08.2022ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по БЗО112.08.2022;028221186
0884600890
02.08.202241 ОУ "Св. П. Евтимий"Зам.-директор по учебна дейност110.08.2022;029890127
02.08.2022126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Учител по Математика 109.09.2022;028585045
02.08.2022ДУ на СДС "Св. Иван Рилски"Учител по Математика и ФА105.09.2022;0882279547
02.08.202214 СУ "Проф. Асен Златаров"Учител по БЗО0.501.09.2022;028313732
02.08.202288 СУ "Димитър Попниколов"Учител по Математика125.08.2022;029560749
02.08.2022СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по Математика123.08.2022;028739500
02.08.202283 ОУ "Елин Пелин"Учител по Музика119.08.2022;029923060
0884801763
02.08.202283 ОУ "Елин Пелин"Учител в ЦДО 119.08.2022;029923060
0884801763
02.08.202283 ОУ "Елин Пелин"Учител в ЦДО 119.08.2022;029923060
0884801763
02.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по ФВС118.08.2022;029977072
02.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по Философия118.08.2022;029977072
02.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по РЕ118.08.2022;029977072
02.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по АЕ118.08.2022;029977072
02.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по ИТ118.08.2022;029977072
02.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по Математика118.08.2022;029977072
02.08.202278 СУ "Христо Смирненски"Учител по БЕЛ118.08.2022;029977072
02.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по БЕЛ110.08.2022;029745506
02.08.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник кухня108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧДГ "Джани Родари"Помощник възпитател108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧДГ "Джани Родари"Педагог - ясла108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧДГ "Джани Родари"Учител ДГ108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Помощник-кухня108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по Математика108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Начален учител108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Ресурсен учител108.08.2022;0896769230
02.08.2022ЧОУ "Джани Родари"Учител по АЕ108.08.2022;0896769230
01.08.202247 СУ "Христо Г. Данов"Хигиенист214.08.2022;029522228
01.08.2022122 ОУ "Николай Лилиев"Хигиенист131.08.2022;028664895
01.08.202263 ОУ "Христо Ботев"Учител по Математика131.08.2022;0888077721
01.08.202263 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦОУД231.08.2022;0888077721
01.08.202263 ОУ "Христо Ботев"Огняр131.08.2022;0888077721
01.08.202263 ОУ "Христо Ботев"Портиер131.08.2022;0888077721
01.08.2022112 ОУ "Стоян Заимов"Учител по БЕЛ125.08.2022;0882694796
01.08.2022ДГ 3 "Детелина"Медицинска сестра219.08.2022;029995013
01.08.2022ДГ 3 "Детелина"Помощник-възпитател419.08.2022;029995013
01.08.2022ДГ 3 "Детелина"Учител219.08.2022;029995013
01.08.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител по АЕ114.08.2022;029522228
01.08.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител Възпитател414.08.2022;029522228
01.08.202247 СУ "Христо Г. Данов"Учител по ИТ114.08.2022;029522228
01.08.2022ДГ 167 "Малкият принц"Учител112.08.2022;029521610
01.08.2022ДГ 167 "Малкият принц"Помощник готвач112.08.2022;029521610
01.08.2022ДГ 167 "Малкият принц"Готвач112.08.2022;029521610
01.08.2022ДГ 52 "Илинденче"Пом. възпитател112.08.2022;0884801576
01.08.2022ДГ 52 "Илинденче"Учител212.08.2022;0884801576
01.08.2022118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"Информатик108.08.2022;0878380429
01.08.2022119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Психолог/по заместване/130.08.2022;024747516
01.08.2022119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по БЕЛ130.08.2022;024747516
01.08.2022119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по Информатика и ИТ130.08.2022;024747516
01.08.2022119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по Математика130.08.2022;024747516
01.08.202239 СУ "Петър Динеков"Учител в ГЦОУД /по заместване/119.08.2022;028859019
01.08.202239 СУ "Петър Динеков"Учител по ФА и по Информатика и ИТ119.08.2022;028859019
01.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по НЕ - лекторски часове117.08.2022;029555834
01.08.2022142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по ТП117.08.2022;029555834
01.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по ИТ110.08.2022;029745506
01.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по Предприемачество - 276 ч.110.08.2022;029745506
01.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по ГИ110.08.2022;029745506
01.08.202281 СУ "Виктор Юго"Учител по АЕ210.08.2022;029745506
01.08.2022130 СУ "Стефан Караджа"Начален учител119.08.2022;028470495
0876127805
01.08.2022130 СУ "Стефан Караджа"Учител в ПГ119.08.2022;028470495
0876127805
01.08.2022130 СУ "Стефан Караджа"Учител по БЕЛ119.08.2022;028470495
0876127805
01.08.2022ДГ 113 "Преспа"Ресурсен учител120.08.2022;0889443556
01.08.2022ДГ 113 "Преспа"Логопед120.08.2022;0889443556
01.08.2022ДГ 113 "Преспа"Психолог120.08.2022;0889443556
01.08.2022ДГ 144 "Ханс Кристиян Андерсен"Учител 210.08.2022;029791765
01.08.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по АЕ115.08.2022;028284530
028221065
028221066
01.08.2022ЧСУЧП "Абрахам Линкълн"Учител по ГИ - лектор - 198 ч.125.08.2022;0888609079
21.07.2022ПГТЕ "Хенри Форд"Домакин111.08.2022;028284530
028221065
028221066