Работна среща за повишаване на уменията и компетентностите на учениците по професии, изучавани в СПГ „Княгиня Евдокия“

На 27.04.2023 г. беше проведена работна среща за повишаване на уменията и компетентностите на учениците по професии, изучавани в Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“, чрез използване на инструментите, предоставени от Оперативните програми на ЕС, Европейската комисия, Еразъм + и др.

В кръглата маса участваха г-н Константин – Виорел Михай – програмен мениджър за България и Румъния на Европейската комисия, сектор „Образование“, г-н Иван Попов – заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, г-жа Стефка Пилева-Малиновска – главен директор на ГД „Верификация“, експерти, учители, ученици и родители.

Учениците представиха успешни практики, включително учебни, изпълнявани по Оперативните програми на ЕС, Еразъм + и други програми на Европейския съюз, в областта на изкуствения интелект, дигиталното обучение и др.