Работни срещи с директорите на столичните детски градини и училища на тема: „Атестиране на дейността на педагогическите специалисти…“

В изпълнение на Годишния план  за учебната 2022/2023 година на 19.04.2023 г.  в 18. СУ „Уилям Гладстон“  Регионално управление на образованието – София-град  проведе  две работни срещи с директорите на столичните детски градини и училища на тема: „Атестиране на дейността на педагогическите специалисти – процес на оценяване на съответствието й с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на образователната институция“.

Гост на срещите беше г-жа Стефана Дечева – главен експерт в дирекция „Образование“ на Столична община.

Целите на работните срещи са усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, оказване на методическа подкрепа и мотивиране за развитие и квалификация.

Своя опит за процеса на атестиране на педагогическите специалисти презентираха Галина Манолова – директор на  ДГ № 65 „Слънчево детство“, Миглена Филчева  – директор на ДГ № 113 „Преспа“, Росица Ганева и Марияна Димитрова – старши учители от ДГ № 169 „Коледарче“, Даниела Шошова –  директор на ПГД „Елисавета Вазова“, Данко Калапиш  –  директор на 107. ОУ „Хан Крум“, Асен Александров –  директор на 51. СУ „Елисавета Багряна“ и Ива Асенова – заместник-директор по учебна дейност на 51. СУ „Елисавета Багряна“.

В срещите се включиха 150 директори на детски градини и 133 директори на училища.