Резултатите на учениците от VII до XII клас от областния кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-82564/13.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учениците от VII до XII клас са обявени на сайта на СМГ „Паисий Хилендарски“ https://smg.bg/2019-2020. На същия сайт е обявен и график за запознаване с писмените работи на учениците от олимпиадата.

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД