РУО -– София-град посрещна с ритуал младите учители

Началникът на Регионалното управление на образованието на София-град д-р Ваня Кастрева и екипът ѝ посрещнаха с тържествен ритуал новопостъпващите млади учители на столицата. В 144.СУ „Народни будители“ 125 нови преподаватели бяха приветствани и получиха символичните ключове на познанието.

Д-р Кастрева се обърна към тях с посланието да служат на знанието, на децата и учениците и ги увери, че в нейно лице и в лицето на екипа на РУО-София-град те имат постоянна подкрепа. Тя допълни, че учителят е духовен водач, който е отговорен за изграждането на подрастващите като личности и хора. Символично на ключа на познанието е изписано от едната страна „Учи ме“, а от другата „Учи се“, защото учителят е този, който винаги трябва да се учи и да бъде най-добрият, за да преподава на останалите. Началникът на РУО-София град пожела на новоназначените млади хора удовлетворение от избраната професия, защото тя е „най-духовната, най-социалната и най-достойната“. Това е професия на благородните, които „винаги първо дават преди да получат“.

Дългогодишният преподавател Сийка Джанева от 126. ОУ „П. Ю. Тодоров“ приветства новите учители, а първокласничката Никол Минева от 144.СУ връчи ключа на познанието на Ивелина Николова от 12. СУ „Цар Иван-Асен II“. Тя сподели от името на младите учители убедеността си, че учението не приключва никога и учители и ученици са от една и съща страна. Тя заяви, че преподаването е мисия, за която са необходими надежда, вдъхновение и смелост, защото учителят носи отговорност за възпитанието на бъдещето на хората.

Председателят на синдиката на българските учители към КНСБ д-р Янка Такева подчерта, че българското образование продължава да бъде на изключително ниво и е единственото в рамките на европейския континент, осигуряващо най-много безплатни форми за допълнителна професионална квалификация на своите преподаватели. Тя посочи също така, че РУО-София-град е успешен пример, който трябва да се следва в работата по места.

Д-р Такева акцентира, че учителите носят огромна отговорност пред обществото, защото именно те са натоварени с нелеката задача да изграждат и възпитават неговото бъдеще – младите поколения и пожела на новопостъпващите млади преподаватели да се гордеят с избора си на професия и да устояват в нея.

Заместник-министърът на образованието и науката Мариета Георгиева сподели своето удовлетворение да види изпълнената с млади учители зала на столичното 144.СУ „Народни будители“ и подчерта, че основната цел е българското образование да се превърне в най-доброто в Европа и това няма как да стане без „енергията, устрема, ентусиазма и мечтите“ на младите учители. Затова тя им пожела смели и дръзки мечти в професионалното им развитие.

НА ДОБЪР ЧАС, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!