РУО – София-град проведе среща за развитие на образователните политики с представителите на СО, кметове и експерти по образованието на всички столични райони

За развитието на съвместната дейност за на столичната образователна система като лидер в системата на предучилищното и училищното образование, Регионалното управление на образованието (РУО) – София-град в лицето на д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град и експерти от управлението проведоха днес среща с представители на Столичната община, с кметове и експерти по образование на всички 24 столични района.

 

Началникът на РУО – София-град представи функциите на институциите и допирните точки с местната власт, в това число Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и Междуинституционалния механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и многообразието на столичната образователна система, включваща 578 образователни институции, 189 хиляди деца и ученици над 18 хиляди педагогически специалисти.

 

Столичната образователна система също така показва завидни постижения като традиционно е на първо място в средните резултати както на годишните външни оценявания, така и на държавните зрелостни изпити. Това обаче прави „мисията още по-отговорна“ именно за запазването на тези високи постижения, подчерта д-р Кастрева и допълни, че „знанието е единственото условие, което може да ни направи успешни“. Тя напомни и предизвикателствата на една много разнообразна среда в рамките на столицата, която е съставена от 578 образователни институции, сред които общински, държавни детски градини и училища, специални училища, училища към Министерство на културата и към Министерство на младежта и спорта, също така частни детски градини и училища, центрове за подкрепа за личностното развитие и центрове за специални образователни потребности. Началникът на РУО – София-град подчерта и общата отговорност за сътрудничество между институциите с цел поддържане и развитие на образователните политики като напомни „децата и учениците са на всички нас и те са нашето бъдеще“.

 

В рамките на работната среща бяха дискутирани също и дейностите по обхват на децата и учениците за привличането и оставането им в детските градини и училищата, осигуряването на охрана и добра физическа среда, финансирането, гарантирането качеството на изхранването на децата и учениците, контрола и методическата подкрепа, взаимодействието и комуникацията между отговорните институции.

 

Съветникът по образователните въпроси на столичния кмет Александра Мирчева  подчерта, че образованието е приоритет на Столичната община. Основна цел е гарантирането на достъпа на всяко дете до качествено образование, което може да се постигне освен чрез подобряване на материалната среда и чрез работа с родителите.

 

Г-жа Нели Манчева, директор на Дирекция „Образование“ в Столична община и представителите на районните администрации споделиха по време на дискусията своите предизвикателства, приоритети, както и успехи. В рамките на срещата бе решено този работен формат да се запази и да продължи.

 

Д-р Кастрева отдаде специално внимание на домакините на срещата – столичното 18.СУ „Уилям Гладстон“, което има символно значение – то е не само училището с най-много ученици в рамките на столицата, но и за цялата страна. Училището се радва на интерес от страна на родителите благодарение на успехите на своя колектив и на учениците си.