Семинар на тема „Развитие на позитивна училищна култура“

От 6 до 8 октомври 2020 г. в к. к. Боровец хотел „Рила“ се проведе обучителен семинар на тема „Развитие на позитивна училищна култура“ за психолози, педагогически съветници, директори на образователни институции, организиран от Държавна агенция за закрила на детето и Регионално управление на образованието – София-град в партньорство с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.  Участниците в семинара бяха приветствани  от заместник-министърът на образованието и науката инж. Таня Михайлова, председателят на СБУ д-р Янка Такева, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, директорът на националния инспекторат по образоване  д-р Анелия Андреева  и д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град.