Семинар на тема “Родителските и педагогическите отговорности за работа с деца – партньорство на всички заинтересовани страни“

От 24.04.2023 г. до 28.04.2023 г. в град Банско се проведе семинар на тема “Родителските и педагогическите отговорности за работа с деца – партньорство на всички заинтересовани страни“, организиран от Държавна агенция за закрила на детето в партньорство с РУО – София-град. Аспектите на темата бяха представени от експерти на ДАЗД, ЦКБППМН, УНИЦЕФ – България,
РЦПППО, ДАНС, РУО – София-град. Във форума взеха участие директори, заместник-директори и психолози от столични образователни институции. Педагогически специалисти споделиха и добри практики от своята работа.