Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по професионално образование и обучение“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град