Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ в отдел ОМДК, Регионално управление на образованието – София-град

  Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“