Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел ОМДК, Регионално управление на образованието – София-град

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“