Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ откри учебната година

Днес, на 15 септември ученици от VІІІ клас в шест единствени за територията на Столична община и други региони на страната паралелки, прекрачиха прага на Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ .

Пожелания към учениците, техните родители и учителите за успешна и здрава учебна 2020/2021 година отправи д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, и директорът на училището г-жа Мариета Гигова.