Специална награда присъди водеща браншова организация на ученици от ПГО “Княгиня Мария Луиза“

Отборът на ПГО „Княгиня Мария Луиза“ – София, получи ценна награда от Българската асоциация за текстил, облекло и кожи /БАТОК/. Наградата е разписана лично от изпълнителния директор Йордан Беловодски.

Учениците придобиват правото на двудневно посещение във фирма „Пирос“ ООД – гр. Сандански, която е една от водещите фирми за производство на дамско и мъжко облекло в страната. БАТОК поема всички разходи по посещението. Екипът ще наблюдава реалния работен процес, ще се запознае с прилагането на едни от най-модерните технологии в бранша.

Наградата е признание за постиженията на ПГО, за новаторските идеи и високия професионализъм на целия екип.