Спечелен проект по програма Еразъм+

Детска градина №75 „Сърчице“ район Младост, град София спечели като координатор проект по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, Стратегически партньорства: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, сектор Училищно образование. Договорът е подписан с Център за развитие на човешките ресурси-Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия. Наименованието на проекта е „Игри за толерантност“ и е на стойност 234 294 евро. Продължителността на проекта е 20 месеца и е в партньорство с още девет организации от България, Чехия, Полша, Гърция и Румъния. Водеща и координираща организация е ДГ 75 „Сърчице“, град София.

Повече информация можете да видите тук