Списък на допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти“

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти“