Списък на класираните участници на първи етап на ХХ национален конкурс „Бог е любов”

Списък на класираните участници на първи етап на ХХ национален конкурс „Бог е любов” – 2021/2022 учебна година.