Спортен празник в 124 ОУ „Васил Левски“

На 19.05-2022г. в 124 ОУ „Васил Левски“ се проведе спортен празник. В него взеха участие учениците от 1 до 7 клас – крос, волейбол, баскетбол, скок от място. Победителите бяха наградени с медали и предметни награди.