Среща в 81. СУ „Виктор Юго“ с представители на ДАЗД за ненасилие

По повод отбелязването на 28 февруари – „Ден на розовата фланелка“ 2024 г., ученици от 7. до 11. клас на 81. СУ „Виктор Юго“ се срещнаха с представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в училищния СТЕМ център.

Заместник-председателят на ДАЗД Ивайла Касърова, Георги Иванов, психолог, и Мила Иванова бяха посрещнати и разясниха как функционира Националната телефонна линия за деца 116111, обслужвана от Държавната агенция за закрила на детето, на която може да се получи и консултация, както и приложението чат към нея. 

Учениците слушаха с интерес, изразиха позицията си и се включиха активно в дискусията, която обхвана теми, свързани с насилието, тормоза, емоционалното поведение, агресията и психичното здраве. Възпитаниците на 81. СУ показаха, че осъзнават значението на толерантността, взаимното уважение и емпатията и се присъединяват към гласовете на милионите защитници на каузата по света, издигнати срещу насилието. 

Училищната общност на 81. СУ „Виктор Юго“ благодари на Държавна агенция за закрила на детето за интересната дискусия и твърдо се противопоставя на вербалния и физически тормоз в училище чрез провеждане в рамките на целия ден на поредица от инициативи, събития и дейности с обучителен характер, посветени на Световния ден на розовата фланелка за ненасилие.