Столични директори и учители получиха първите годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г

По време на първата церемония за връчване на годишните награди от националния конкурс за образование по икономика в средните училища за 2023 г., организиран от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Синдиката на българските учители (СБУ) и Националната асоциация на преподавателите по икономика (НАПИ) бяха отличени най-добрите учители, директори и ученици от професионални гимназии с икономически профил и специалности, профилирани гимназии и средни училища с паралелки с изучаване на икономически дисциплини.

В категория „Директор на годината“ за 2023 г. с първа награда бяха отличени двама директори: Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия и д-р Ваня Минева, директор на 15. СУ „Адам Мицкевич“.

В категория „Учител на годината“ за 2023 г., сред номинирани 40 учители по икономика от средни училища в цялата страна, бяха отличени с първа награда Станимира Петрушкова, старши учител в Национална финансово-стопанска гимназия и Маргарита Коцева, старши учител в Национална търговско-банкова гимназия. 

На тържествената церемония присъстваха над 100 директори, учители, ученици, началници на Регионални управления на образованието от цялата страна, експерти от МОН, синдикални и образователни дейци.