Столичното 39.СУ „Петър Динеков“ с електронен вестник

Столичното 39.СУ „Петър Динеков“ вече има своя училищен вестник и то в електронен формат. Името му е „Новинар 39“ и е достъпен чрез QR-код, който виждате тук.

Вестникът информира за проекти, събития, иновации и зелени новини от училището.