Съобщение относно конкурса за заемане на длъжността „директор“

Изх. № РУО1-31452/23.08.2022г.

 

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ

„ДИРЕКТОР“ В ДЪРЖАВНИТЕ И

ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ В

СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО

И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

            Във връзка със зачестили запитвания относно конкурса за заемане на длъжността „директор“, Ви уведомявам, че срокът за обжалване на определението, с което съдът спира действието на Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование към днешна дата не е изтекъл по отношение на жалбоподателя. Предвид изложеното Регионално управление на образованието – София-град е в невъзможност да произведе действия по продължаване на процедурата за провеждане на конкурса преди окончателното произнасяне на съда и влизането в законна сила на постановения акт.

Екипът на Регионално управление на образованието – София-град Ви благодари за положените усилия и интерес за кариерно и професионално развитие и се надява на Вашето търпение и разбиране при създалата се ситуация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-775/19.08.2022 г. на министъра на образованието и науката /