Сътрудничество между РУО – София-град и ХТМУ

На 23.02.2022 г. РУО – София-град и Химикотехнологичен и металургичен университет подписаха договор за сътрудничество. Д-р Ваня Кастрева, Началник на РУО – София-град и Нели Георгиева, старши експерт по информатика и ИТ в РУО – София-град посетиха ХТМУ. По време на срещата бяха начертани насоки за съвместна работа между двете институции.