С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“, ГР. СОФИЯ

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб и необходимостта да си бъдем полезни в тази сложна за всички ни обстановка, екипът на професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ под ръководството на директора инж. Паулина Костова, се включи активно в инициативата за ушиване на предпазни маски, прилагайки дизайнерските решения и уменията на Таня Филипова, Цветана Митова, Ели Цветанова и Диана Вучева – старши учители по практика .

Нека в тези дни проявим съпричастност един към друг и покажем, че заедно можем повече!