Тренинг с учители по изкуства

На  27.04.2022 година, от час: 14:30 в 144 СУ „Народни будители“, „СТЕАМ център за изкуства и технологии“ се проведе ТРЕНИНГ С УЧИТЕЛИ ПО ИЗКУСТВА от София – град  НА ТЕМА

„ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗКУСТВА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА“

Организатор: РУО, София – град, госпожа Ваня Блъскова – старши експерт по изкуства

На тренинга присъстваха учители по музика, изобразително изкуство и хореография от различни столични училища.

 

По програмата  преподаватели от  144 СУ „Народни будители“ споделиха добри практики и опит, обмениха идеи с колегите си и демонстрираха как информационните технологии могат да бъдат използвани в часовете по изкуства. Събитието се проведе в новооткрития „СТЕАМ център за изкуства и технологии“.

 

Програма и участващи учители:

МУЗИКА

 1. Дигитални програми за нотиране, използвани в часовете по музика
 • Димитър Цанков – преподавател по акордеон;
 • Константин Фиданчев – преподавател по тамбура.

 

 1. Иновативен музикален театър
 • Галина Ташева – преподавател по класическо пеене;
 • Магделена Тонева – преподавател по класическо пеене;
 • Маринела Ангелова – преподавател по пиано.

 

 1. Музикално дигитална култура – иновативна програма
 • Виктория Мирина – преподавател по музика и народно пеене;

 

 1. Звукозаписно студио и технологии на записване
 • Илиян Михов – преподавател по народно пеене;
 • Беатрис Александрова – преподавател по народно пеене;
 • Стоменка Недялкова – преподавател по народно пеене;

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 1. Графични програми и технологии за работа в час по изобразително изкуство
 • Ивелина Вълчанова – преподавател по изобразително изкуство;
 • Кремена Кантарджиева – преподавател по изобразително изкуство;
 • Здравка Костадинова – преподавател по изобразително изкуство;

 

 1. Приложни изкуства и информационни технологии
 • Цветанка Стоянова – преподавател по изобразително изкуство;
 • Диана Мицова – преподавател по изобразително изкуство;
 • Тереза Тодорова – преподавател по изобразително изкуство;

ХОРЕОГРАФИЯ

 1. Техники и технологични процеси за компилиране на музика за учебна цел в часовете по хореография
 • Георги Величков – преподавател по корепетиция;
 • Иван Иванов – преподавател по корепетиция.

 

 1. Техники и технологични процеси за компилиране и обработка на видеозаписи за учебна цел в часовете по хореография
 • Димитър Стоев – преподавател по корепетиция;
 • Стефан Петров – преподавател по хпореография.

 

 1. Иновативни методи и форми на преподаване в прогимназиален етап по хореография
 • Калина Зашева – преподавател по хореография