Удостоени с почетното отличие „Национална диплома“

Със заповед № РД 09-1626/23.07.2020 г. на министъра на образованието и науката, 11 зрелостници от столични училища – випуск 2019/2020 година, са удостоени с почетното отличие „Национална диплома“, коята се връчва на ученици с отличен (6,00) от дипломата за средно образование и имащи изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. На 30 юли 2020 г. от 13,00 часа в сградата на РУО – София-град се проведе конферентна връзка с ръководството на Министерство на образованието и науката, като зрелостниците бяха поздравени от заместник-министър Таня Михайлова. Д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град,  връчи на отличниците от град София Националните дипломи и предметни награди. Наша гордост са:

 1. Десислава Илиева – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски” – гр. София.
 2. Деница Павлова – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски” – гр. София.
 3. Мариан Рашев – Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски” – гр. София.
 4. Мартин Макариев – Първа английска езикова гимназия – гр. София.
 5. София Серафимова – Първа английска езикова гимназия – гр. София.
 6. Николай Митев – Американски колеж – гр. София.
 7. Николай Джамбов – Американски колеж – гр. София.
 8. Стилияна Илиева – Американски колеж – гр. София.
 9. Ясен Ал Баша – 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов” – гр. София.
 10. Рада Георгиева – 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов” – гр. София.
 11. Борислав Любенов – 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов” – гр. София.