Указания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 година съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

Указания за кампания по прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 година съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование