Урок по достойнство

                „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

 

На 11. 03.2021 г. в 37. СУ „Райна Княгиня“ с група ученици, приятели на историята, и  Емилия Борисова – старши учител по история и цивилизации, се проведе „Урок по достойнство“, посветен на деня на Холокоста в България и на пострадалите от престъпления срещу човечеството.

Емилия Борисова откри урока с интересна интерактивна презентация, посветена на Деня на спасението на българските евреи от лагерите на смъртта. Присъстващите изгледаха и видео материал за живота на еврейската общност в България в годините на Втората световна война. Г-жа Борисова отбеляза, че 10. март не е само ден на почитане паметта на жертвите на Холокоста, но този ден ще се превърне и в своеобразен урок по хуманизъм, защото спасението на 48000 евреи от лагерите на смъртта е един от най-хуманните исторически актове на българския народ. Това не бива да се забравя и трябва да се предава на бъдещите поколения.

Целта на този урок е не само учениците да обогатят познанията си по темата за Холокоста, но и да се запознаят с текстовете на наградените участници от 7-мия младежки литературен конкурс на Центъра за еврейско – българско сътрудничество „Алеф“ в Бургас. Темата на конкурса е: „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“. Най-добрите разкази, отличени от журито на конкурса са събрани в сборник разкази, озаглавен „Аз съм един от тях – БЪЛГАРСКИТЕ праведници на света“ на Центъра за еврейско – българско сътрудничество „Алеф“. Всички присъстващи в залата го разгледаха с интерес, а трима ученици прочетоха кратки откъси от разказите, спечелили първа, втора и трета награда.

София е център на междуетнически диалог и толерантност. Затова в края на презентацията беше пресъздаден традиционния дух на квадрата на толерантността (в центъра на София),етническата и верска търпимост на българите, през призмата на забележителното архитектурно наследство на София – храмовете на четири различни религиозни деноминации: Турската джамия „Баня Баши“, Софийската синагога, Католическия храм „Св. Йосиф“ и Православната църква „Св. Неделя“.

Да бъдеш праведник на света означава да загърбиш собствените си цели и желания, за да помогнеш на другите, без значение от произход, раса и култура.

В края на урока г-жа Цветомира Георгиева, директор на 37. СУ, благодари на всички, които участваха в реализирането на урока и отправи пожелание за нови срещи по повод други добри инициативи.