Успешно приключи националният юбилеен кръг на XL олимпиада по техническо чертане – 12-14.04.2024 г., ТУ – София

Организатор: Министерство на образованието и науката; Съорганизатори: Технически университет – София, Машиностроителен факултет – Катедра „Основи и технически средства за конструиране“

Домакин: НПГПТО „М. В. Ломоносов“, гр. София

Спонсори: „КАД ПОЙНТ“ ЕООД; „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД; „КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ“ ООД; „МУЛТИВАК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА СТАНДАРТИЗАТОРИТЕ

Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ и Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ са училищата от София с най-голям брой лауреати от проведената XL Национална олимпиада по техническо чертане.

Поздравления за колегите от тези училища за успешната подготовка!

В юбилейното издание на олимпиадата, чиито домакини бяха Техническият университет в София и НПГПТО „Ломоносов“ участваха 117 ученици от цялата страна. За провеждането и организацията на двудневното събитие съдействие оказаха и Ученическият съвет на гимназията по прецизна техника и оптика.

„Това е единствената олимпиада по предмет от професионалната подготовка и вярвам, че всеки, който се занимава сериозно с тези дисциплини е победил първо в себе си желанието да му е по-лесно“, обърна се към състезателите директорът на НПГПТО инж. Таня Михайлова.

На тържествено събитие в Техническия университет бяха наградени победителите в трите групи на олимпиадата сред които и ученикът Огнян Кожухаров от НПГПТО „ М. В. Ломоносов“.