Учене през Голям въпрос в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин”

На 03.06.2022 г. за пореден път в в Център “раСТЕМ в света на науките” на 90. СУ “Ген. Хосе де Сaн Мартин”, гр. София се проведе учене през Голям въпрос с ученици от 8. клас на тема: Какво е стресът и как се отразява на тялото, емоциите и мозъка ни?

Специални гости на откритата практика бяха представители на МОН – г-н Борис Шейнин, държавен експерт, и г-жа Ваня Карабашева, младши експерт от Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, отговарящи за изграждане на СТЕМ среда и иновации в училищата. На споделената добра практика присъстваха и учители от 90. СУ.

Осмокласниците дискутираха разгорещено на база личния си опит върху различни представи за стреса, неговите причинители и отражението му върху човешкото тяло, емоции и мозък. Съставиха свои хипотези, които предстои да отхвърлят или докажат, провеждайки различни изследвания, експерименти и “Игри на волята”.

Откритата практика приключи с много положителни очаквания за всички. Г-н Шейнин поздрави и ученици, и учители за успехите, които постигат заедно в иновативния начин на учене и изрази благодарност за възможността да бъде част от тази добра практика.