Ученикът на СГСАГ „Христо Ботев“ със специална награда за най-млад изследовател

Ученикът Мартин Касчиев от VIII „в“ клас на СГСАГ „Христо Ботев“  с ръководител инж. Татяна Видолова получи специалната награда за най-млад изследовател на Втората Национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“. Тя се проведе на 25.04 – 26.04.2023 г. в ХТМУ гр. София.

Касчиев представи доклад  на тема „Алармена система Серия А, Версия 2.1“ с интерактивна презентация и демонстрация на системата в реални условия. Докладът е публикуван в „Сборник с доклади от Национална конференция за ученици, студенти и докторанти  „Информационни технологии и автоматика“ – ИТА“ с редактор: проф. д-р инж. Елена Колева и технически редактор: гл. ас. д-р инж. Лиляна Колева.

В конференцията взеха участие над 200 ученици разделени в три възрастови категории. Оценяване на представянето на всеки участник се извърши от комисия, съставена от членове на програмния и организационния комитети на Национална конференция „Информационни технологии и автоматика“.