Ученици от 23.СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ участваха в Международна конференция по проект REVIS

Проектът REVIS обединява пет организации от Югоизточна Европа с дългогодишен опит и практика в полето на закрила на детето, превенция на на насилието над деца, изграждане на капацитет и знания у специалистите и овластяване на децата да участват в борбата с вредните практики и насилие.

В Будапеща на Международна конференция по проект REVIS за промяна на нагласите и превенция на насилието и тормоза в училище, 23.СУ участва с проекта „Приятел за изслушване“.

Проектът е насочен към изграждане на позитивна и приятелска среда, което ще спомогне децата да развият своята емпатия и принадлежност към училищната среда и своите съученици. „Приятел за изслушване“ е иницииран от учениците от 9. клас, които проведоха поредица от срещи с децата от 8. клас, за които тази година е първа в 23 Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. София. Инициативата се осъществява в рамките на проект REVIS, реализиран от Институт по социални дейности и практики за България.

Представителите на конференцията – учениците от 9.А клас Лора Тафраджийска и Кристина Методиева, получиха поздравления от всички международни организации.

Международният координатор по проекта госпожа Марта Бене, започна своята презентация с проекта „Приятел за изслушване“ като най-иновативен.

Екипът от ученици, вдъхновени от прекрасното си представяне, ще разширят своята дейност и в прогимназиален етап.