Ученици преобразиха в музикални инструменти влагоулавящите торбички със силикагел от използваните тестове за „Ковид – 19“

В образователно еко  арт-ателие „Рециклатор“ с ръководител г-жа Райна Видева, ученици от 40 СУ „Луи Пастьор“, преобразиха  влагоулавящите торбички със силикагел в музикални инструменти – маракаси. Оригиналното хрумване на децата е провокирано от голямото количество отпадъци, генерирано от  използването на тестове за изследване на Ковид-19 при учениците в национален мащаб. Идеята за изработване на музикални инструменти, ще спомогне не само за опазване на природата, но и за обучителния процес по музика.

Учителите от иновативното еко училище подкрепят креативното мислене на учениците си и стимулират изявите им.