Ученически клуб по химия и биология „Откриватели“ към 18. СУ „Уилям Гладстон“

Ученическият клуб по химия и биология „Откриватели“ към 18. СУ „Уилям Гладстон“ взе участие в осмата Национална ученическа сесия на Ученическия институт на Българска академия на науките и спечели специална награда за проекта си за изследване на биоразнообразието на България. На 23.11.2021 г. се състоя онлайн състезанието, на което Десислава Събева (председател на клуба, 11г клас), София Тончева (11г клас) и Александра Ким (10а клас) представиха доклада си на тема „Разкрити тайни на редки растителни видове в България“ чрез подготвена от тях презентация. Докладът е изготвен с помощта на д-р Галя Петрова.

Десислава Събева сподели, че с участието си в състезанието членовете на клуб ,,Откриватели“ са придобили ценен опит и са се вдъхновили за следващи участия  в подобни инициативи.

Поздравяваме клуба за успеха и им пожелаваме още много постижения!