Училищен проект „Тримата големи български автори – Христо Ботев, Алеко Константинов, Пейо Яворов“

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ представи в обновената си зала „Тържествена“  училищния проект „Тримата големи български автори-Христо Ботев, Алеко Константинов, Пейо Яворов“. Събитието е посветено на 175 г. от рождението на Христо Ботев,160 г. от рождението на Алеко Константинов и 145 г. от рождението на Пейо Яворов, които честваме тази година.

Официални гости бяха д-р Ваня Кастрева-началник на РУО, София-град; г-н Станислав Георгиев-Старши експерт по БЕЛ; г-жа Събка Попова-Старши експерт по БЕЛ; проф. Димитър Веселинов-Директор на ДИУУ; проф.Ваня Добрева-Ръководител на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм” към УНИБИТ;  проф. д-р Христина Богова-Декан на Факултет по библиотекознание и културно наследство към УНИБИТ и г-жа Бойка Софийска от район Триадица.

Цели и задачи на проекта са да надгради:

  • знанията за епохата, творците, литературните процеси, проекциите на гражданското самосъзнание,народопсихологията и нейните интеракции в историческите процеси;
  • изучавания материал през по-различна форма на неговото интерпретиране;
  • приложението на наученото в друга среда, извън урока;
  • да представи нови връзки и взаимоотношения в изучавания материал;
  • представата за мястото на лидерите в историята, като двигател на исторически, културни и цивилизационни процеси през творчеството си и гражданското си поведение.

Проектът бе подкрепен с активното участие  в него на д-р Ваня Кастрева и г-н Станислав Георгиев.