„Училище без агресия за сигурна училищна среда“

На 15.11.2022 г. се проведе кръгла маса на тема: „Училище без агресия за сигурна училищна среда“, организирана от МОН в сътрудничество с Детския фонд на ООН /УНИЦЕФ/ в България. Конференцията се откри от проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката.

Г-жа Грета Ганчева, директор на дирекция “Приобщаващо образование“ към МОН и г-жа Мария Янкова, програмен директор „Образование“ към УНИЦЕФ, представиха програмата за превенция на насилието и тормоза в училище „Стъпки заедно“. Д-р Татяна Предова, държавен експерт в дирекция “Приобщаващо образование“ към МОН, представи резултатите от обобщените данни за инцидентите, свързани с агресията в образователните институции.

На срещата присъстваха д-р Ваня Кастрева- началник на Регионално управление – София-град, представители на всяко пилотно училище, директори на училища, училищни психолози и ментори на програмата.

В програмата „Стъпки заедно“ за три години пилотно бяха включени пет училища от различни райони на страната и с различна характеристика. Едно от тези училища и единственото от София е 7. СУ „Свети Седмочисленици“.

Програмата „Стъпки заедно“ за преживяното и наученото споделиха учениците от 7. СУ „Свети Седмочисленици“ – Дарина Амзова 10 б, Калоян Борисов 10 б, Ивана Петкова 11 б и Ваня Миданова 11 б. Учениците се включиха активно и в последвалата дискусия.

Министърът на образованието и науката проф. Пенов връчи на всяко едно от пилотните училища Сертификат за участие.