Училищно състезание по БДП

На 25.03. т. г. в 37. СУ „Райна Княгиня“ се проведе Училищния кръг от Националното състезание по БДП, което се организира и провежда в изпълнение на Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата 2021-2030 г. на Министерство на образованието и науката.

Гости на събитието бяха зам. директорът на училището – Марияна Благоева, полицейски инсп. Любомир Цончев, сектор „Охранителна полиция“ при 9 РУ-СДВР, училищните психолози – Елена Станкулова и Славей Луков, както и преподаватели, членове на УКБДП.

Училищното състезание по БДП представлява  писмен тест, като въпросите се разработват в съответствие с учебното съдържание, утвърдено в програмите за възпитанието и обучението по БДП за учениците от съответния клас

Състезанието има за цел да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Независимо от акцента върху знанията и уменията по БДП, чрез състезанието се възпитават и качества, като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата, които са от значение за общото личностно развитие на учениците.

Преди започването на  писмения изпит Емилия Борисова – председател на УКБДП изтъкна, че безопасността на децата – участници в пътното движение е един от най-сложните проблеми на обществото. Той е особено актуален, тъй като е пряко свързан с опазване живота и здравето на децата днес и с подготвянето на знаещи, културни и дисциплинирани участници в движението утре и изисква усилията на цялото общество. Г-жа Борисова представи интересна презентация, с която припомни правата и задълженията на участниците в пътното движение като пешеходци, велосипедисти и пътници. Инсп. Цончев се включи с беседа за правилата на движение по пътищата, като акцентира върху онези, свързани с велосипедистите, защото изпитът във втората част от националното състезание е практически и се състои в правилното или неправилно изпълнение на елементите за управлението на велосипед.

По време на писмения тест учениците бяха много отговорни. И двете състезателни групи  демонстрираха придобитите знания и умения на правилата за движение по пътищата  като взимаха самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътното платно. Така учениците доказаха активната си гражданска позиция  за съхранение  на човешкия живот на пътя.