Учители от София участваха в Годишната конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България

Близо 40 учители по и на френски език от различни столични училища и преподаватели от СУ „Свети Климент Охридски“, от Техническия университет и от Френския институт в България взеха участие в провелата се на 20 и 21 януари 2023 г. конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език на тема „Предизвикателствата на новите формати на ДЗИ и на изпитите за установяване на ниво на владеене на френски език спрямо Европейската езикова рамка“. Конференцията, осъществена с подкрепата на Френския институт в България, Центъра на Международната организация на франкофонията за Централна и Източна Европа и Международната федерация на преподавателите по френски език бе и повод да се отбележи тридесет годишнината от създаването на Асоциацията в България.

Участниците бяха тържествено посрещнати от директора на езикова гимназия „Бертолт Брехт“, г-жа Велка Недялкова, от кмета на община Пазарджик, г-н Тодор Попов и от старши експерт по майчин и чужд език към РУО-Пазарджик, г-жа Снежанка Иванова. Специален гост на церемонията по откриването бе Нейно Превъзходителство Закиа ел Мидауи – посланик на Кралство Мароко в България и председател на Групата на посланиците франкофони. Приветствени речи изнесоха и Клодия Калво, заместник-съветник по сътрудничеството и културната дейност и аташе по образователното сътрудничеството към Френския институт в България и г-н Емануел Самсон – директор на Регионалния франкофонски център за Централна и Източна Европа.

Програмата включваше три обучителни ателиета, разпределени в двата дни: Държавни зрелостни изпити по чужд език (френски) за учебната 2022-2023 година – структура, съдържание, формат с водещ доц. д-р Жана Кръстева, СУ „Свети Климент Охридски“‘; „Новите формати, новата скала за оценяване и допълнителният модул към изпита за констатиране на ниво на владеене на френски език DELF” с водещ Магали Желева, директор на езиковите курсове към Френския институт в България и ателие за динамична и колективна рефлексия с водещ Елен Бюисон. За участниците бе предвидена и културна програма, включваща посещение на Катедралната църква „Св. Богородица“ и на Художествената галерия „Станислав Доспевски“.

В чест на 30-годишнината от създаването на Асоциацията бе организирана тържествена вечеря, на която символично бе разрязана юбилейна торта от сегашния председател на АПФБ, г-жа Вяра Любенова, главен учител в 9 ФЕГ и нейния предшественик – доц. д-р Жана Кръстева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“.

Актуалната тематиката на обучителната програма и добрата работна атмосфера в ателиетата създадоха необходимите условия за споделяне на опит между учители от цялата страна и за ефективно надграждане на знания и умения във важни за преподавателите по френски език сфери на дейност.