Учители от 107. ОУ “ Хан Крум“ в полза на обществото

Учителите по технологии и предприемачество – Жанета Доганова и Офелия Драганова и учителят по изобразително изкуство Елена Янева,  наред с ежедневните си дистанционни занимания и уроци  с учениците си, подготвиха и ушиха дизайнерски предпазни маски за многократна употреба, предназначени за работещите в училището, които няма как да изпълняват дистанционно задълженията си, както и за възрастни хора, живеещи в съседство на училището! Платовете и конците, необходими за маските, са осигурени от учителите и лично от директора на училището г-н Данко Калапиш.
Благодарим, колеги, за грижата в тези тежки за страната ни дни!